Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.06.1958
  • ©ÜD^JES OTO Ki İİSİ EMSALLERİNDEN ÇOK FAZLA SAYIDA MOTOR TRAFİK DİREKSİYON Derslerinden imtihana hazırlar,herkesî ehliyet sahibi yapar KAYITLAR TAKSİTLEDİR Adres Beyoğlu Ağacamtt yanında No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1958
  • [ÖZDEMIR GÜRSOY1 D|Aiuı A 11(11 Hristo Nikolayidis adında bir Rum dün sabah komşusu DlyAIvLAllUl Kemal Bakanı bıçakla.yaralamıştır.Hâdiseye Kalyoncu kulluğu Salkımsaçak sokağında oturan ve kaçak elekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1958
  • [A.P.Porolİlf Londra'nın tanınmış ça-maşırcıları da son moda hareketlerine muvazi olarak bâzı lıamleler yapmışlar ve kadın çamaşırlarında yenilik yapma yoluna gitmişlerdir.Yukarıdaki resimde,İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1958
  • ŞEKER SIKINTISI DEVAM EDİYOR Bakkalların çoğunda halk,dün de şeker bulamamıştır.Bakkallar kendilerine hâlâ şeker gönderilmediğini iddia ederken Şeker Şirketi temsilcileri «şehre herdim 50 ton fazla şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1958
  • LEYLEK SAYEMİ YAPILACAK BURSA,HUSUSÎ Memleketimizin muhtelif yerlerinde leylek sayımı yapılacaktır.Milletlerarası Kuşları Koruma Komitesi tarafından İstanbul Üniversitesi Zooloji Enstitüsüne gönderile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1958
  • Kurbanlık koyun ve et fiatları tesbit edildi I ANKARA,AA.Ticaret Vekâleti kurbanlık koyun ve et fiatlarmı tesbit etmiştir.İstanbul'da 45 kiloluk kızıl karaman 148,40 kiloluk ak karaman 132.38 kiloluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1958
  • IOZDEMIR GURSOY] Esnaf Dernekleri Birliğinin dünkü toplantısında delegeler münakaşa ederken solda)ve polis kongrey' dağıtırken sağda)Esnaf Dernekleri Birliği kongresini polis dağıttı Hâdiseye,gündemde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1958
  • BURSA'DA OTOBÜS ÜCRETLERİ ARTTIRILDI BURSA.HUSUSÎ Otobüs nakliye ücretleri arttırılmış» tır.Ankara Bursa arası otobüs ücretleri 13,50 den 19 Liraya,İzmir Bursa arasındaki ücretler 12.50 den 18 liraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1958
  • YAZ ORTASINDA KAR YAĞIYOR ı-Akhisar,Manisa dağları ile Uludağ'a kar düştü.Kırşehir'de dolu tahribat yantı-Hava bir kac gün daha bozuk gidecek BİR KAÇ gündenberi fena giden havalar dün de devam etmiş,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1958
  • Tophane-Ka YOLU KAPATILDI Trafiğin başka yollara yüklenmesi sebebiyle sıkışıklığı önlemek üzere tramvay seferleri kaldırıldı D TOPHANE ile Kabataş arasındaki yol bugün tamamen trafiğe kapanacaktır.Den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1958
  • BJR ANA-KIZ» BERABERCE İNTİHARA KALKTİ Evhama kapılarak kendilerini Büyükdere'de denize attıkları anlaşılan ana-kızdan anne boğuldu Evhama kapıldıkları anlaşılan bir ana,kız kendilerini Sarıyer ile Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1958
  • JL MİLLİYET] İMRJsı NAGY Nagy ve Malaier kimdir?MOSKOVA radyosu tarafından «Meçhul bir yerde ve meçhul bir şekilde» idam edildikleri açıklanan Macar İhtilâli kahramanı Imre Nagy,son dünya savasından e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1958
  • Yunanistan'ın son hareketi Nato'da menfi karşılandı PARİS,Hususî muhabirimiz E r s u n GÖKSAN'dan Yunanlıların izmir'den ayrılışları NATO'da menfi tepki uyandırmıştır.Atina hükümetinin bu kararı,Başku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1958
  • İMRE NAGY r idam Eski Başvekil ve Ordu Kumandanından başka daha öldürüldü.Hâdise dünyad;Gece,7 hür Macar,İstanbul'daki Macar Konsolosluğunu taşladı LONDRA,A.P.THA.Eski Macar Başvekili İmre Nagy ile Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1958
  • ERZURUMDA KIBRIS MİTİNGİ DUN YAPILDI Yarın da Antalya ve Samsun'da Kıbrıs mitingleri yapılacak ERZURUM,HUSUSÎ ERZURUM gençleri tarafından tertiplenen Kıbrıs mitingi dün saat 15 te Erzurum'da Hükümet m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1958
  • NATO Genel Sekreteri Spaak'ın talebi üzerine TEHİR MacMillan'ın 48 saatlik tehir kararı Ankara9da müsbet karşılandı.NATO Kıbrıs meselesini bugün görüşecek Menderes ve Karamanlis'in müzakere için Londr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1958
  • [ŞÎNASI BAŞARAN!Ada'daki Rum esnafın Duykotu üzerine aç kalmak tehlikesiyle karşılaşan Kıbrıs Türklerine,bilhassa Lefkoşe'lilere,Türk köylerinden yiyecek yardımı devam etmektedir.Resimde,Lefkoşe'nin G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1958
  • KIBRIS POLİS Müdürü "Rumlar mes'uldür,diyor Bir çok Türk genci daha tevkif edildi.E.0.K.A.tehdide devam ediyor LEFKOŞE,Hususî muhabirlerimiz TEKİN YÜKSEL ve SİNASİ BAŞARAN'dan Bir müddet evvel ingiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.06.1958
  • İKTİSÂT ve TİCARET imvmtımıt iç fiatiar seyrindeki yükseliş Çarşı pazar dolaşan ev kadını gecen hafta İstanbul'da seker,zeytinyağ ve bilhassa et temininde bir hayli zorluk çekmiştir.Üstelik yaş rneyva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1958
  • CEVDET KUDRET HAVADA BULUT YOK ROMAN Orta Anadolunun bir kasabalında bir öğretmenin macerası.ÇIKTI:Fiatı 4 Lira 1 DÜŞÜN YAYINEVİ İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1958
  • Türkiye'de İngilizce öğretmeye muvaffak olan ilk ve en modern ilmî bir metodla çalışan Türkiye'nin en ciddî ve on geniş teşkilâtlı yabancı dil öğretim müessesesi olan GRAPHO-ENGUS Mektupla Eğitim Serv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr RECEP DOKSAT KANSER Kanser,yengeç demektir.İlk defa hekimliğin pîri,eski Yunanın ünlü hekimi Hipokıat tarafından,kötü tabiatlı habis)urlar için kullanılan bu tâbir,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1958
  • İSTANBUL LÂSTİK TEVZİİ BÜROSUNA Hakikati itirafla müteşekkirliğimi beyan etmek istediğim İstanbul Vilâyeti dahilinde motorlu taşıt sahibi vatandaşların da ayni bizim gibi düşündükleri ve şükran duygul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1958
  • TEŞEKKÜR Devasız bir hastalıktan kurtulamıyarak 6.19."8 günü hakkın rahmetine kavuşan aile reisimiz Kâzım Kırdemir'in Cenaze merasimine iştirak eden Sayın İtfaiye Müdürü Tevfik Himalâya.Sayın İtfaiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1958
  • Gemi Atismfanmıt iaşe bedel Ser i arttsnidı Denizcilik Bankası İdare îJfeclisi son toplantısında,iemi adamları iaşe nizamnamesinin» zamlı olarak tatbikine karar vermiştir.Şimdiye kadar gemi adamlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1958
  • BELEDİYE MECLİSİ DENİZCİLİK BANKASIN!TENKİD ETTİ Vapur ücretlerine yapılan zam şikâyet mevzuu oldu.Bir sokağa Adnan Adıvar ismi verilmesi münakaşalara sebebiyet verdi Belediye Meclisinin dünkü toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1958
  • BÜYÜK MEVLİDİ ŞERİF Gripin Opon Laboratuvarı ile Puro Tuvalet Sabunları ve Fay Temizleme Tozu fabrikaları sahip ve müessisi merhum eczacı NECİP AKARn ölümünün birinci yılına tesadüf eden 21/6/958 Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1958
  • *zv-xrf-ijr—r^j ı ı i mı in ı r.^t~t.TWmmmiU ¦l«nMJt7TtrH TÜRKİYE TURİZM BANKASI Küçüksu Tesislerinden Boğaziçinin biricik Plajı PLAJ LOKANTA VE GAZİNOSU HALKIMIZIN HİZMETİNDEDİR 58 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1958
  • BULMACA 1~2 3 '4'5"6" 7"8'9 ÎO 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Yeknesak;Arap alfabesinin en çok kullanılan bir elyazısı sekli.2 Buutlar;Gece denizde küreklerin hareketiyle meydana gelen parıltı.3 Emb-rlyon;Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1958
  • I OĞLAK BURCU [22 ATalık 20 Ocak] Çok çalışacak,akşam büyük bir yorgunluk duyacaksınız.Erken yatarsanız hepsi geçecek.KOVA BURCU f21 Ocak 19 Şubat] Mühim bir karar vereceksiniz.Sabahın geçmesini bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1958
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 800 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Lor Tres Diamantes triosu 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1958
  • SİNEMALAR j 1 Asî Nntalie Korsan Renkli Berlinde BEYOĞLU A L K A Z A R Tel 44 25 62)1 Niyagara Marilyn Monroe Joseph Cotten Renkli İng.2 Yabancı Silâhşor Randolph Scolt Renkli İng.ATLAS Tel:44 08 53)1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1958
  • İNGİLİZCE KONUŞMA KAMP!BU SENE FLORYA KOYUNDA AÇILIYOR İdare heyetimiz üç seneden beri gördüğü alâkaya bilmukabele olmak üzere büyük fedakârlıklarla Cambridgeden getirttiği İngiliz hocalarla bu sene k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1958
  • DÜNYANIN KULLANDİĞİ Avrupadaki emsaline uygun şekilde Dr.Kimyager Aziz Hayati nezaretinde,imal edilmeğe başlanmıştır.Arayınız.32736)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1958
  • Yurda kaçak saat sokan İranlı mahkûm oldu Batum'dan kaçak olarak şehrimize getirdiği saat ve saat kayışlarını satarken yakalanan Şehmuz adındaki İranlı şahsın Beşinci Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1958
  • isviçreli dolaıuhneııtm babası belli değilmiş Andre Uldri'nin memleketine iadesi için Vekâletten müsaade bekleniyor İnterpol'ün yazısı üzerine şehrimizde yakalanan ve Andrea Gavuraki adı altında dolaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1958
  • M 1 Nato'nun arabuluculuğu NGİLTERE hükümeti yediği haltı anlamış I olacak ki,bugün Avam Kamarasında ayıklayacağı kararm ilânını.NATO'nun E arabuluculuğuna vakit ve imkân kazandırmak f için perşembe g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1958
  • KIS A HABERLER 0 CUMHURİYETİN ilk subayları 1924 yılı mezunları)yarın gece Sarıyer'deki Orduevinde toplanarak neş'etlerinin 34 üncü yıldönümünü kutlayacaklardıre İSTANBULUN kurbanlık koyun ihtiyacını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.06.1958
  • Lübnan'da asîler bir hükümet kuruyor Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında çarpışmaların başlaması muhtemel B.M.Sekreteri bugün Beyrut'a gidiyor BEYRUT,A P.Milli muhalefet cephesi grubunun bir iyesi,Lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1958
  • TÜRK TİCARET BANKASI nın Çarşıkapı Şubesi ve Bebek Ajans» yeni binalarında ZARİF ve CAZİP HEDİYELER takdimine devam ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1958
  • Seçimle ilgili Hiir.Pteklifi görüşülüyor ANKARA.HUSUSÎ Hür P.Burdur mebusu Fethi Çelikbaş ve üç arkadaşı tarafından verilmiş olan seçim kanunu teklifi anayasa encümeninin gündemine alınmıştır.Nisbî te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1958
  • SANAYİ BANKASI Merkez Şubesi 23 Haziran Pazartesi Açılıyor Zengin İkramiye Plânı V E Kıymetli Açılış Hâtıraları Adres:Beyoğlu Tünel istiklâl Cad.473 Tel:49 17 70 44 33 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1958
  • KONGRE Darüşşafakadan Yetişenler Cemiyetinin yıllık kongresi 21/G/958 Cumartesi saat 14.00 de okulda yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1958
  • İlli i ı ıı ı Anneler,Babalar:Bu yıl sınıflarını Pek iyi)derece ile geçen yavrularımızı ŞEREF KÖSESPne davet eder:Her sayısı gittikçe daha büyük bir alâka gören ve faydalı yazılariyle zararlı çocuk ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1958
  • Resimlerle KESİFLER VE İCATLAR BUGÜN ÇIKTI RESİMLERLE Her hafta butun çocukların HİKAYELER sabırsızlıkla beklediği iki mecmua YARIN ÇIKIYOR Müvezzilerden isteyiniz Taşra Bayii:Sabri Özakar SELEK YAYIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1958
  • t ESKİŞEHİR ŞUBENİZ 23.HAZİRAN PAZARTESİ AÇILIYOR.BU ŞUBEMİZDE HESAP AÇTIRANLAR ARASINDA HUSUSİ KEŞİDE 10000 LİRA ORİJİNAL AÇILIŞ HÂTIRALARI vı v e DARPHANE TASDİKLİ GÜMÜŞ MADALYONLAR v Bütün Keşidele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1958
  • İN MACERALARI A&DULC&NBAZ.VE TARZIM SABAHLEYİN» 594?07577629
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1958
  • jJj^UAX^ Kuruluşunun 9i inci Yıldönümünü Kutlayacak olan EMNİYET SANDK/I aksaray küçükpazar Ajanslariyle moda Bürosunu Muhterem halkımızın hizmetine arzetmekle şeref duyar xs4dtcsûet:Aksaray Ajansı:Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1958
  • A L TIN F İ A TL AR!1 LİRA YÜKSELDİ Altın fiatlnrında dün de artış kaydedilmiştir.Cumhuriyet Altını 154 den 155 liraya,Reşat 180 den 181'e,Gulden 140 dan 14ÖO çıkmıştır.İngiliz 179 dn kalmış,külçe 22.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1958
  • BİR BAKİRE İKİZ DOĞURDU İZMİR.HUSUSÎ Bakire olduğu halde ikiz çocuk doğuran genç ve güzel bir kız,tanınmış bir futbolcu hakkında enteresan iddialar ileri sürmüştür.Babalık ve nafaka hakkı için açtığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1958
  • 0,ıı.Zamanı geldi mi?KIBKIS meselesinin hallinde diplomasinin vazifesi hitâm bulmuştur.Bundan sonra ne üçlü,ne beşli toplantı,ne müzakere,ne plân.ne pazarlık,hepsi bitti.Bu iş artık bir millî dâvadır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1958
  • Migros'un zararı karşılanacak ANKARA,HUSUSÎ Mjgros Türk anonim şirketinin tanzim satışlarından uğradığı zarar,ilerde elde edilecek safi kârlarından kapatılmak üzere millî korunma fonundan karşılanması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1958
  • Yeni 10 kuruşluklar 25 liklerle karıştırılıyor Birkaç gün evvel tedavüle çıkarılan yeni 5 ve 10 kuruşluk madeni paralar halk tarafından beğenilmemiştir.Bilhassa 10 kuruşluk paralar halkın şikâyetini m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1958
  • Soma Belediye Reisi de düşürüldü İZMİR HUSUSÎ Manisa,Alaşehir,Salihli,ve Sarıgöl belediye reislerinden sonra Soma Belediye reisi de itimat reyi alamıyarak düşmüştür.Halen bu 6 Belediye reisliği mülkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1958
  • İŞÇİ EVLERİNİN İNŞASINI Sigorta üzerine alıyor Çalışma Vekili,mesken inşası için açılan kredinin 91 milyon liraya yükseldiğini söyledi ANKARA,HUSUSÎ Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen,işçi evlerinin sigo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1958
  • BES KİŞİ BİR KADINI KAÇIRDI İZMİR,HUSUSÎ Karşıyaka'da genç bir kadın,5 kigt tarafından kaçırılarak dağa kaldırılmıştır.Münavebe ile kucakta taşınan ve ormana götürülen genç kadın,köylüler tarafmdan ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1958
  • ıııHıt1-I İLHAN DKMİREL] NATO GAZETECİLKR HEYETİ MENSUPLARI VİLÂYETİN ÖNÜNDE VALİ VEKİLİ E.YETKİNKR İLE ORTADA)BERABER GÖRÜLÜYORLAR.NATO gazeteciler heyeti lürk gazetecileri ile görüştü Gazeteciler,Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1958
  • ALÂETTİN ERİŞ ALMANYADAN DÖNDÜ Kırklareli Valisi Alâettin Eriş,bir müddet evvel Tedavi olmak üzere gittiği Almanya'dan dün yurda avdet etmiştir.Eriş,bugünlerde vazifesine başhyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.06.1958
  • 1İİİI1Iİİİ1İİİİİİİ •TI!v ı"l' Dl/V* AZ Evv£ı_BİR AOA/V\GÖIZDum DEı_i Gı'Sı r delinin BiRıyoî.elle.Riyi-E MAvAYl DÖVÜYOR,ÇIRPINIP YUVARLANA-RAK KOŞUYORDU.SEN RuYA GORAAE-YE".Sin Birak böyle:şeyler.l.e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1958
  • p"ema souuyoR.Bocr'u yAkAi_avip ov\uzlj ÜZE-RİNDEN AŞIC2.1P VEt^E SAVuKACAtcSu BİÇ CİNAYETTİR.AKEM 5AMİYei-e/Zİ SAVARKEN.T£\'V TOPAR'LANMAYA ÇAt-iŞ/R.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1958
  • METİSTİLER 0 AüBA-3» ı-iEryy.aubümüaaü MEKEYE GÖTÜRÜYOR^ Sum ^r^r-v«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1958
  • ALLAHİIK Atî «IV EyvAw L banyonun v\uS-LüâuNU AÇıK B"ZA MlŞ 1.*iASıl_ŞİMDİ HOŞUNA GİTTf AAİ HTM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1958
  • ze ve pürüzsüz bir cilde SAHİP OLMAMDA fPUROj H\JN BÜYÜK HİSSESİ VAR Cilt bakımı için muhtelif tuvalet levazımı seçerken sabunun da en iyisini kurianınm ve PURO'dan şaşmam.Çünkü PURO cildimi besliyor,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1958
  • UCUZ ARSALAR M2 si 15 LİRADAN Topkapı Esenlerinde emsali 40 lira olan bu arsalardan yalnız 2 parsel acele satılıktır.Adres:OTO AY Sirkeci Telefon:22 96 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1958
  • ELEKTRİK MÜHENDİSİ ARANIYOR Merkezi İstanbul'da bulunan şirketimize askerliğini yapmış bir elektrik mühendisi aranıyor,ingilizce veya Almanca lisanlarından birini bilenler tercih edilecektir.Talipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1958
  • BEYNELMİLEL CAZ FESTİVALİ TERTİPLENDİ CANNES,AA.Cannes şehrinde 8-13 temmuz tarihleri arasında beynelmilel bir caz festivali tertiplenmiştir.Festivale iştirak edecek San'atkârlar şunlardır:Ella Fitzge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1958
  • GENÇ EVLENENLER RAHAT EDİYORLAR NEWYORK,AA.Kaliforniya'da «Webb Scholl Lisesini bitirip diploma alanlara bir hitabede bulunan 72 yaşında Amerikan filozofu Will Durant,onlara erken evlenmeleri tavsiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1958
  • iMI!illllllil!lll!llll!M BALIKÇILIK BALIK ve BALIKÇILIĞIN!DÜNYADA İKTİSADÎ ÖNEMİ SlTKIıÜNEKı Yer yüzünde balık yemeyen millet yok gibidir,j Bilhassa bâzı milletlerin başlıca gıdasını balık teşkil j ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1958
  • ravaı KOPRUSU Yazan:PİERRE BOULLE Çeviren:ORHAN AZİZOĞLU 4 ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:Albay Nicholson,İkinci Dünya Harbi sırasında,Birmanyada Japonlara teslim olan İngiliz ordusunun,vazifeşiııaslığı,âdetlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1958
  • İYALA1 TÜRKCESİ l Papağanı neden daha önce öldürmedi?Ben $i!ana kadar Helen!polisten kaçırmak istediğini sanıyordum.Biraz ewe] Della telefon hususta fikrimi değiştirmedim.Ama ett'ği zaman bu şimdi iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1958
  • îft-*R AA Ali!CÎCİCAN/{H/çkınkO BEN ONU AKAKKEN O fit AUAHIM.4 ^v,AKTIK KİMSE,HİÇ.KİMSE BİZ.İ AYIRA-MAZ,Dİ Mİ,CİCİ C AN?TA&ATıVLAN!ÇÜNKÜ ÖZ B\R-&KIMIZE AŞ tK OLDUK MAteseF/fra.'4M)We.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • NAGY ve MAIATER KİMDİR Baştarafı Bırıncıâ?ti.Bilâhare Stalin'in ölmesi,Rakosi'nin idamını mütoakib,Kruşçev tarafından Macar başvekili olarak tâyin edilmişti.Va-tanperver bir sosyalist,olan Imre Nagy,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • YUNANİSTAN'IN SON HAREKETİ NATO'DA MENFİ KARŞILANDI Baştarafı Birincide ve hava kumandanlığı kurulmasını istemektedir.Atina hükümeti Yunanistan'ın,NATO içindeki faaliyetinin,tamamen bu kumandanlığın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • ERZURUMDA KIBRIS MİTİNGİ DÜN YAPILDI Ba-starajı Birincide talyaya gidecek olan Gençlik temsilcileri ve gazeteciler akşam ayni uçakla döneceklerdir.Antalya Yüksek Tahsil Gençliği bu münasebetle bu gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • Bir ana kız beraberce intihara kalktı t Baştarafı Birincide mislerdir.Sesin geldiği yere giden kayıkçılar boğulmak üzere olan genç kızı kurtarmışlardır.Genç kız «anneciğim.O'nu kurtarın.demiş ve kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • Esnaf Dernekleri Birliği kongresini polis dağıttı t Baştaraji Birimcide karıştırmıştır.KAVGA Bu sırada idare heyelinin bulunduğu köşede bazı üyelerin birbirine hücum ettikleri görülmüştür.Duruma müdah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • imre Nagy ve Pal Malater idam edileli Baştarajı Birincide müteşekkil bir uydurma halk mahkemesi tarafından verildiği iddia edilen mahkûmiyetler hakkınca,yer ve sekil bakımından İzahat verilmemiştir.YA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • CIVATA VİDA FABRİKALARININ DİKKAT NAZARINA Kartal'da tesis etmiş bulunduğum,yedek parça ve Demir Çelik Sanayii fabrikaları müştemilâtından.Türkiye'de ilk defa olarak,SAE normuna göre soğuk haddeleme s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • Haşlanmış piliç veya tavuk eti ufak parçalara didilir veya iyice kıyılır.Piyale parmak boyu kırılır ve tuzlu sıcak suda kaynatılır makarnanın çok ezik olmamasına dikkat ediniz)Yağlanmış çukur bir kaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • Florya'da Vali Konağı yanında Belediye Sular İdaresine açmakta olduğumuz ARTEZYENİ Ziyaret ediniz.Sisli-Türk artezyen 47 10 98 32738)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • ÇAMAŞIR SUYU Çamaşırlarınızı yıpratmadan lekeleri temizler,kar gibi beyazlatır.P.K.Beyoğlu 395.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • Dr.SUPHİ ŞENSES İdrar Yolları ve Tenasül Hastalıkları Mütehassısı Galatasaray Lisesi karşısı Postahane sırası Tel:44 S3 J7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • Herkes aynı fiVirde/Briyantininin yeri tutulamaz,Her kadın saçlarım modaya,zevkine ve güzelliğinin carzına göre tanzim eder.Kısa saçlar gayet pratiktir.Evet,fakat uzun taçlar ise o kadar guzel ki.ROJA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • Milline!Sahibi ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini Bilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer MİIfLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • RUMÎ Çarşamba HİCRÎ i 1374 18 1377 Jiazi-HAZİRAN Zilkade 5 195 8 30 VAKİT' VASATİ EZANÎ j' Gün ef İkincil Akkanı Yatsı İmsak 4.2ü i2.ır Ki.iti 19.43 21.47 2.0!8.43 4.32 33 12.00 2.04 BM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • mut EM TAYİNİ HAKKINDA Odamıza için mutemet Tafsilâtın takib edilmes tahsis edilen 9185,400 kilo ham kauçuk'un tevziatı tâyin edilecektir.lF)r».1958 tarihli İstanbul Ticaret Odası gazetesinden i tebli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • Levazım Okulu Kumandanlığından 1 5082 sayılı Asb.kanunu ve bu kanuna ait 3/14721 Asbyönetmeliği hükümlerine uyularak Lv.ve Mal.Ok.na sivil kaynaklardan 10 Asb.Adayı,sınıf Asb.yi yetiştirilmek üzere al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • Bu KUŞTÜYÜ VA T AK.YASTIK we YO^GANLARINİI temin etmiş olJuğu rahatlığın neticesidir Bir tecrübe kâfidir.ğ SULTAMHAMAM ÇAKMAKÇILAR SArsıOALYACILAF?SOKAĞI 18 Tel 22 30 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • TELEFON 2?42 1Q SATILIK EMLAK 0 SİRKECİ tramvay caddesinde,kö-Sebaşı,2 dükkân,J7 oda.kaloriferli,40.000 lira iratlı 550.000.44 10 77 SİRKECİDE,4 dükkân,1 banka.23 oda.köşebaşı,kaloriferli,70.000 irat,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • KİBRİS POLİS MÜDÜRÜ "RUMLAR MESULDÜR,DİYOR Baştarajı Birincide drow son hâdiselerle alâkalı olarak bir basın toplantısı yapmıştır.General,f.Kıbrıs'tnki hâdiselerin ekserisine,intikam hissi veya korku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • ansa Tunu lerini çekiyor Bizerte'dekiîer hariç,Tunus'un muhtelif bölgelerinde bulunan 7000 kişilik kuvvet geri almıyor PARİS,AA.Fransız Hariciye Vekâleti,Fransa'nın Tunus hinterlandmdaki birliklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • TOPHANE KABATAŞ YOLU KAPATİLDİ Baştarafı Birincide RT3 Kabataş "e Taksim arasındaki oto-lıiis seterleri takviye cdileceklir.P7S Sirkeci'deki araba vapuru iskelesi kamyonlara tahsis olunacaktır.Tophane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • YAZ ORTASİNDA KAR YAĞIYOR t Baştarajı Birincide larma kar düşmüştür.Bu arada bazı yerlere şiddetli »yağmur ve dolu yağmış.Bergama'ya yıldırımlar düşmüştür.KIRŞEHİR'DE ŞİDDETLİ DOLU KIRŞEHİR,HUSUSÎ Evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1958
  • İngiltere açıklamayı tehir etti t Baştarajı Birincide rakkilerin ışığında,Perşembe günü bir beyanatta bulunacağım»,demiştir.İşçi mebuslarından Hugh Gaitskell ile Herbert Morrison,48 saatlik gecikmeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.06.1958
  • HM|M0W || i«mu f*mn K-s RUSYA Yâ İKİNCİ GOL VE ÖTESİ Brezl,ya' favorisi biziz» diyen Rusları Güteborg'takI maçta perişan etmişti.O gün şaheser bir oyun çıkaran santrfor Vava,2.v V V „r Ru8,ara 2 golü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.06.1958
  • ÖRNEK.TOTO Calcio oluyor Cihanoğlu "Bahsi müşterekten elde edilen gelirle kulüpler ve spor tesisleri yaşar,dedi SAİT Selâhattin Cihanoğlu sekiz senedir ifâ ettiği Bölge Müdürlüğü vazifesinde ilk basm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.06.1958
  • J^*V "«İl.III lSAMİ ÖNEMLİ] MUSA SEZER ADALETTE Se"r dÜn A U,U,t bu ih-iki senelik l i.mukavele İmzalamıştır.Muvı' Wfcfci.il MMMkki ih saya antrenörlük ücreti olarak Adalet kulübü 1500 lira avdk ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.06.1958
  • MİLLİYETİN İLK DENEME MAÇI MECİDİYEKOY İLE Milliyet futbol takımı,birinci kümeye terfi etmiş olan Mecidiyekoy ile bugün saat 10 da Ali Sami Yen stadında hususî bir karşılaşma yapacaktır.Antrenör Gündü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.06.1958
  • Beşiktaş Avrupa turuna çıkıyor Temmuz ayını istirahatle geçirecek olan Beşiktaş takımı.Ağustos basında Avrupa turnesine çıkacaktır.20 gün devam edecek turneye yeni transfer edilecek futbolcular da kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.06.1958
  • Muhalefel çözülüyor Lidersiz muhalifler her şeye rağmen dâvamızı müdafaa edeceğiz diyorlar E DARE Heyetini destekleyen" Kadıköy grupu kongre hazırlıklarını ikmal ederken muhalefet henüz kendisine bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.06.1958
  • Spor Sarayının spor'a tahsisine çalışılıyor Maarif Vekâleti,Spor Sarayında açılmasına karar verilen Sanayi Sergisinin nakli için teşebbüse geçti ANKARA.HUSUSÎ j STANBUL'da Spor ve Ser-I gi Sarayında a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.06.1958
  • VK,«•jMaû.**ft n r ı n w,ü 11 Mw mm 111 iIII»t i wıi'ı İni 1 VMİMIWh« di 'rti m ı 11 m n n i M »ı a i~mWİ"& M afifi IA.P.1 9ft ÇCME RFIflFNDİ Resimde gWUea İngiliz kadın tenisçisi 17 tO aSfit.DEftLbil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.06.1958
  • G.Saray,Romanya'da dört maç yapacak Romen Dinamo kulübünün davetlisi olarak Temmuz baslarında Romanya'ya gidecek olan Galatasaray profesyonel futbol takımı burada dört maç yapacaktır.Dinamo ile iki ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.06.1958
  • B.Ali ve Kâmil G.Saray'dan kat'î olarak ayrılıyorlar Galatasaray kulübü idare heyetinin dün akşamki toplantısından sonra,başka bir kulübe geçmek isteyen B.Ali hakkında ne gibi bir karara varıldığı hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.06.1958
  • Turgut B.Sporla mukavele yaplı Muhtelif kulüplerden transfer teklifleri alan Beyoğlusporıın Rene kalecisi Turgut dün akşam imzaladığı kontratla kulübüne yeniden bağlanmıştır.Beyoğluspor kendisine iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.06.1958
  • KIRMIZI GRUP LİDER bugün belli olacak Galatasaray'la Vefa Mithatpaşa*da,saat 17,15 de karşılaşıyorlar FEDERASYON Kupasında kırmızı grubun liderini tâyin edecek olan müsabaka bugün Galatasaray Vefa ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.06.1958
  • [MİLLİYET] Sofva'daki dünva şampiyonasına katılacak güreşçilerimiz hareketlerinden evvel REŞÇİLER ya'ya gitti F.Başkam Soiya'daki Dünya Şampiyonluğundan ümitliyiz diyor [SAMİ ÖNEMLİ1 SEYFİ CENAP BERKS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor