Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.06.1958
  • 9 ay evvel açılan 5000 kişilik Ankara Spor Sergi Sarayı gece çöktü içerde kimse olmadığından insanca bir kayıb yok Cumartesi gecesi salonda boks maçlarını takip için büyük bir kalabalık bulunuyordu AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1958
  • Kabine Dün de Uzun bir Toplantı Yaptı Toplantıdan sonra Bayar Babaeskiye giderek Terzili petrol bölgesini gezdi VEKİLLER Hey'eti dün da Vilâyette uzun bir toplantı yapmıştu.Sabah saat 9 da başlayan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1958
  • YENİ ZAMLAR YAPILIYOR Kömür ve dokumalara yapılan zammı uçak,tren ücretleri ile çimentonun takib edeceği anlaşılıyor Yünlü kumaşlara yapılan ve tatbikine başlanan zam yüzde 75 85 arasında ANKARA,HUSUS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1958
  • İSTANBUL'A 116 TON KAHVE TAHSİS EDİLDİ Kızılaya devredilen 300 ton kahveden 116 ton'u İstanbul Vilâyeti emrine tahsis edilmiştir.Kafi olarak tesbit edilmemiş olmakla beraber kahvenin kilosu mutemedler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1958
  • Meclisle yine hadiseler oldu Tevfik ileri'nin geçen celse yaptığı konuşmaya cevap veren bir C.H.P.li meb'usun sözü kesildi ANKARA,HUSUSÎ Nafia Vekili Tevfik İleri'nin geçen oturumda bir soruyu cevapla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1958
  • Bir talim uçağı havada infilâk etti AKHİSAR,HUSUSÎ Askeri bir uçağımız.Marmara gölüne yanarak düşmüştür.Gaziemir Hava Harp Okuluna ait olan tek motorlu talim uçağı pilot teğmen Şahap idaresinde,Salihl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1958
  • TÜNEL TEKRAR BAŞLADI IRÜÇHAN ÜNVERI 15 Nisan gecesinden itibaren tatil edilen Tünel seferlerine dün saat 18.45 de başlanmıştır.Kütahya şilebiyle gelen 5,5 ton ağırlığındaki kayıs'ın takılması işi dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1958
  • Mary Blanchard Hilton'da bir aşk mektubu aldı Yıldızı Amerika'danberi takib «den İtalyan Asilzadesinin teklifi artisti şaşırttı.METİN DOĞANALP Birkaç gündenberi şehrimizde bulunan Amerikan film yıldız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1958
  • IKEYSTONE)General de Gaulle'ün iktidara gelmesi üzerine iki akşam evvel Paris'te de Gaulle taraftarlariyle komünistler arasında sert sokak kavgaları olmuştur.De Gaulle basından sansürü kaldırdı Mutlak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY1 İsmet İnönü,dün gece saat 22.30 da Taslık'taki evinde yaptığı hasbihalde.Sağdaki CHP genel sekreteri K.Gülek'dir.Sabah yaptığı basm toplantısının neşrinin men'i üzerine İnönü gece gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1958
  • MENDERES KIBRISLI LİDERLERİ BUGÜN KABUL EDECEK Başvekil'in daveti üzerine Ankara'dan şehrimize gelen Kıbrıslı lider Dr.Fazıl Küçük ile Eauf Denktag bugün Başvekil tarafından kabul edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1958
  • RUSYA'YI DURDURAN MEMLEKET:TÜRKİYE NEVV-YORK,A.A.Geçen yıl memleketimizi ziyaret ederek Başvekil Adnan Menderes ile görüşmüş olan Amerikalı muharrir bayan Dickey Chappel Readers-Digest dergisinde,«Rus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1958
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ GÜLHANE EĞLENCESİ Bahar ve Çiçek Bayramı münasebetiyle Gülhane parkında açılan eğlence yerleri ve Lıına Park tesislerinin tamamı bu sene Türk müteşebbisler tarafından tertiplenmiştir.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1958
  • Bir banka memuru dün gece kayın biraderini öldürdü Dün gece Şehremininde bir cinayet içlenmiş Şevki Şengül adında biri kayınbiraderi Hüseyin Tezsozleri bıçakla yaralıyarak öldürmüştür.Sigortacı sokağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1958
  • PAPAZ ABDUNNASIRLA GÖRÜŞTÜ KAHİRE,T.H.A.Papaz Makarios,dün Abdünnasır ile görüşmüştür.Abdünnasır,Mısır'ın papaza da istediği yardımları temüı edeceğini kaydetmiştir.Mısır basını ve radyoları da,papaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1958
  • KİBRIS'L!RUMLAR NÜMAYİŞ YAPTİ LEFKOŞE,Hususî muhabirimiz TEKİN YÜKSEL'den Pazar gecesi Rumlar,Lefkoşe stadyomunda büyük bir nümayiş tertiplemişler ve EOKA lehinde gösteriler yapmışlardır.Binlerce Rum.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • 4-GÜNÜN TIBBÎ BAHİSLERİ Dünyada ve Türkiyede HEKİM ADEDİ Dr.Recep DOKSAT Dünya nüfusu 2 milyar 700 milyonu bulmuş Mu miktar,her saat hacında 5 bin.t tinde 120 bin e yılda 43 milyon artıyormuş.Son ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • AVCİLAR KÖYÜ MUHTARLIĞINDAN Bakırköye bağlı avcılar Anbarlı köyünde Sahil boyunda yaptırılacak iki adet ikiz erde gazino inşaatı vahit fiat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr.RECEP DOKSAT KALB HASTALIKLARI Seğ kulakçıkla sağ karıncık ve tol kulakçıkla sol karıncık arasındaki irtibat delikleri,açılıp kapanan kapakçıklardan yapılıdır.Bu kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karıcık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Leroy Andersoıı ve Willy Clahr orkestrnları 8.45 Türküler ve oyun havaları 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Hâdiseler lehinizde.Koçunuza giden bir ig göreceksiniz ve kabiliyetinizi ispat edeceksiniz.OVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Çoktandır görmediğiniz birini göreceksiniz.Sevin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • SOLDAN SAĞA:1 İckl içmek;ikinin yansı.2 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lî 12 Yayma;Gerileme.3 Tüfek J namlusu içinde de var;Madenî kal.O ba akıtarak şekil vermek;Tersi su.*3 4 Seyis;Değerli bir cevahir ta-A 51.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • 11 kişiye Ağustos KEŞİDESİNDE Çiftehavuiljar'da 40.000 Lira değerinde j^- t-ss^-ı B'inn APARTMAN DAİRESİ 1 Kişiye 10,000 Lira o I m ak üz ere 80.000 Liralık İKRAMlYELEft EMNİYET z en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • I sinemalar J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Sevimli Haydudun Oğlu Barbara Lavvrence Brad King Renkli Ing.2 Kanlı Eller Burt Lancaster Joon Fontalne İng.ATLAS Tel:440853)Yaralı Kartal Amerikan filmi R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • B ü t ü n Seyahatleriniz için ili Seyahat A.Şirketi Telefon:48 72 42 Telgraf:Turistler İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • Kadillak Otomobili Alınacaktır.1955 model,temiz kullanılmış,devirli Kadillak Otomobili alınacaktır.27 28 37 numaralı telefona müracaat edilmesi mercudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • Buick Otomobili Alınacaktır.1955 model,temiz kullanılmış,devirli Buick otomobili alınacaktır.27 28 37 Numarh telefona müracaat edilmesi mercudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet Reşat İngiliz Gulden Külçe 137.50 JG1.00 162.00 124.75 20.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • f YENt TARİH 1 DERGİSİ 1 Birinci cildi tomomlanmıy tır.Mükemmel ciltlisi 22.5valnız kopak S lirodır.Ocak 1958 den ifibaren yeni eı vinde,mûtad mühim bendlerinden bankoca RESİMLİ OSMANLİ TARİHİ ANSİKLO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • Ana katilleri paralarını genelevde harcamışlar Mahkeme,Emniyet 2.Şube Müdür Vekili ile Cinayet Masası Şefinin şehadet etmek üzere ihzaren celblerine karar verdi Sarıyerd» Maden mahallesinde oturan ann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • a GÜLHANE Parkını dün aksama kadar gezenlerin sayısı 250 bini bulmuştur.Nafia Vekili Tevfik İleri de dün Gülhane parkına gitmiş ve kısa bir müddet kalmıştır.BÜYÜKADA'da çöplerin daha sür* atle toplana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • j Oltadaki balık NGİLTERE için en kestirme yol Kıbrıs'ı I kimden almışsa ona iade etmekti.Tarih,coğrafya ve milletlerarası hukuk onu bu E doğru karaıında destekliyecekti.Yunanistan E ne yapacaktı?NATO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • Plaj Çantanızı aldınız mı?Henüz almadımzsa 5 Hazirana kadar acele bir Hesap açınız Cazip ve Zarif Hatıralar/ŞEKERBANK GALTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • GALATA BONMARSESİNİN BULUNDUĞU ADA DA YIKTIRILACAK.NECATİBEY CADDESİ RIHTIM YOLUYLA BİRLEŞTİRİLECEK Necatibey caddesindeki maliye bina-şısındaki adada bulunan binaların Sirkecide Beşirkemal eczanesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • Belediye,Sinemacıların zam taleplerini reddetti Belediye Meclisi Haziran ayı toplantılarına dün başlamıştır.Toplantıda verilen 25 İmzalı bir takrirle,evvelce Vekâlet emrine alınmış olan Belediye Hukuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • Saat zembereği kaçıran iki kaçakçı tevkif edildi Sokrat ve Kozma Kadabidis adında iki kişi,kaçakçılık suçu ile Adliyeye verilmiş ve 9 uncu Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan sorgularını müteakip tevkif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • Tütünden elde edilecek dövizle borçlar ödenecek 1955 ve daha eski yıllara ait tütünlerin ihracından elde edilecek dövizler dış borçlara tahsis edilecektir.Durum alâkalılara tebliğ edilmiştir.Mühim mik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1958
  • Köprüyü yapacak firmanın mümessili dün gitti Boğaziçi Asma Köprüsünün inşası için cehrimizde Başvekil Adnan Menderes ile görüşen U.S.Steel Company,Köprüler Kısmı Umum Müdürü Poddack ve muavini Hunter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.06.1958
  • BELÇİKA'DA SECİMİ muhalefet kazandı isveç'te ise iktidar partisi ekseriyeti sağladı.Arnavutlukta diktatör Enver Hoca ittifakla seçildi LONDRA,A.P.Belçika'da seçimleri 4 seneden beri muhalefette buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1958
  • Silâhsızlanma görüşmeleri tekrar başlıyor MOSKOVA,A.P.Sovyet Başbakanı Hrutşef'in,Eisenhowerin teklifini kabul etmesiyle,bir yıla yakın bir zamandan beri çıkmaza Kİrmiş olan silâhsızlanma görüşmelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1958
  • Eylül 1956 da evlendiği ikinci kocası La\vreııce Wilsoıı ile Ekim 1957 de evlendiği üçüncü kocası James Leonard'ı evlendikten onhcs gün sonra zehirleyerek öldüren ve kocalarının ölümünden mcs'ul tutul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1958
  • MERYEM AN A İKAMETGÂHINDA OTURAK ÂLEMİ İZMİR,HUSUSÎ Selçuk'ta hazretl Meryem ananın ikametgâhında oturak alemi yapan üç çift suçüstü yakalanmıştır.Çırıl çıplak vaziyette üç kadınla üç erkek jandarmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1958
  • 5 isimli adamın iki adı daha ortaya çıktı İZİDİR,HUSUSÎ Beş isimli adamın dün yeni iki ismi daha meydaan çıkmıştır» Muhtelif bankalara 5 isim üzerine para yatıran ve ömründe hiç nüfus hüviyet cüzdanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1958
  • PARAŞÜTÇÜ EKİBİMİZ HOLLANDA'DAN DÖNDÜ ANKARA,AA.26 Mayısda Hollanda'da yapılan hava gösterilerine başarılı atlayışlarla katılmış bulunan Türk Hava Kurumu kız paraşütçüleri dün saat 11 de İzmir yolu il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1958
  • Tasarruf Sahipleri İş Bankasını,neden tercih ediyor 18)İRATLI KÜÇÜK CARİ HESAPLAR [halka hizmet aşkının yeni bir örneğidir s Emirim j adımlar ve göz kamaştırıcı bir hızla* gelişenllş Bankası,gördüğü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1958
  • Ankara Radyosunda j Beş Hususî Program II.BU GECE III.YARIN GECE IV.CUMARTESİ V.PAZAR 21.40 da ARMAĞAN ŞENOL 1920 de C.ŞAHİN,C.KURTULUŞ 14,45 de EMİLBRÜH 19,20,de MUZAFFER AKGÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1958
  • TÜRK EKSPRES BANK TADIR Arsa Para Hanımlar Keşidesi işde emniyet ve sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1958
  • TAŞKIZAK TERSANELERİNDE TAMİK EDİLMEK ÜZERE SIRA BEKLİYE» BOZUK [OZDEMİR GÜRSOY] ARABA VAPURLARI.ELDEKİ 11 ARABA Vapurundan 5'i bozuk Çalışmakta olan vapurlar da sık sık arıza yaptığından sıkıntı hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1958
  • New-York/ia 5 Gün KOMBİNEZONLA ALIS-VERiS LEYLA UMAR New York'ta beş nün!Kim New-York'a sadece be.ş gün kalmak için gittiğimi duyduysa hayret içinde kaldı.«İnsan Ne\v-York'a gider de beş günde döner m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1958
  • D/Ş MECMUADA 25 MEVZU 2 ROMAN E İÇ MECMUADA KUDURAN DENİZLER 4 RENKLİ RESİMLİ ROMAN ilk Saytst Kapışıldı DİKKAT:4 sayısının kapağı beraber basıldığından 2,3,4 üncü sayılar tekrar bosılmıyacaktır.Şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1958
  • BİR KIZ DAHA ASKERE ÇAĞRILDI İZMİR,HUSUSÎ Genç bir kız bugün askere çağrılmıştır.Neticede «Hikmet» in,ismine bakılarak erkek zannedildiği anlaşılmış ve tashih muamelesi için harekele geçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1958
  • Bir otobüs dereye uçtu OTOBÜSÜN İÇİNDE BULUNANLARDAN 3'Ü AĞIR OLMAK ÜZERE 15 KİŞİ YARALANDI AKHİSAR,HUSUSÎ Bir otobüs köprüden dereye uçmuş,üçü ağır olmak üzere 15 kişi yaralanmıştır.Hâdise Kurudere k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1958
  • t Türk Bayrağını Tanımayanlar DÜNKÜ gazetlerde Filâdelfiyadan gelen şöyle bir telgraf E vardı:i «Gür denizaltısı dün Amerikan sularında seyrederken Türk e I bayrağım tanımıyan Amerikalılar bunu Rus ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1958
  • Karnelerine el imtihan edilecek Ulubath Hasan ilkokulundaki imtihana 4 Maarif müfettişi nezaret edecek Edirnekapı'daki Ulubatlı Hasan İlkokulunda not karnelerine elkonan birinci sınıf öğrencileri,bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1958
  • PRENS ABDÜLİLLAH İSTANBUL'DAN GEÇTİ İrak Veliahdı Prens Abdülillâh,dün sabah saat 9.40 da şehrimizden transit geçerek Londra'ya gitmiştir.Hava alanında 40 dakika kalan Prens Hariciye Vekili Fatin Rüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1958
  • 5 AYDA İMAR İŞLERİNE 200 MİLYON LİRA HARCANDI 1958 yılı başından beri İstanbulda imar işleri için sarf edilen para 200 milyona yaklaşmıştır.Belediyenin,1959 programına dahil işleri bitirebilmesi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1958
  • B ütün Seyahatleriniz turist,Seyahat A.Şirketi Telefon:48 72 42 Telgraf:Turistler İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1958
  • İN MACERALARI TURHAN ABPULC/M4B&Z:&IJ.U BİR.V&ZÎFE İLE MISIRA DûVET ED 7LPİe-îlçît t HÜVİYETİNİ SÛKlAR-üç PEFh mokJkiİyia,İki DEFA SEâîKİZ-FÎLM A K'2-DeFA DA,BARDO,ICP-MÎSTER.l6^NûkVE 60Fİ/ÎL£ İŞ EYPT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.06.1958
  • c*i& S%?ç!sn/p/e^ıp/i HADİ BA ALI/V\8u GÜN tCOKL-AMA-CAK BıRŞEy l t*/Mzst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1958
  • NE KADAR KAuMlŞ ACABA yuvARx^4tc a İR rakam şoym PEK PAZJ-A KAı_ AA.AAIŞ.ÜÇ AMUVON DOLAR KADAI2.#İ/V\DI yAPMALı 8ANA SES Ml'i-YON LAZIMDI Hf^î-^Ei^ BEŞ AAİL.VON f V^^1!1 4 tJP DOLAR» KAYBETMEK mtae fö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1958
  • U ESNADA KURTARICILAR TAM s/ADıhJİN ÜZE^/NDEVDİLSZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1958
  • t® IGAfiABOGİA'NiN MERKEZİMDE OU/ZUM GERGİNLEŞİYOR-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1958
  • faaliyettedir.Yatmadan evvel yüzünüze sürmüş olduğunuz HAVILLAND COLD kremi cildinizin mesamelerine kadar girerek onu temizler,besler ve yumuşatır.Kurumaya yüz futan hücreler canlanır,PRO-TOPLAZMALARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1958
  • SATILIK ARSALAR Maltepe Cevizlikte Ankara asfaltma 130 metre cepheli,içinde daimî akar suyu olan 13 bin metre,fabrika arsası ile Cevizlik Tütün Enstitüsü arkasında 21 bin metre Adalara nazır inşaat ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1958
  • BAYAN SEKRETER ARANIYOR Daimî olarak isviçre'de çalışacak,mükemmel Fransızca ve İngilizce ve Steno bilen bir sekreter alınacaktır.Alâkalıların 5/Haziran;1958 tarihine kadar hergün saat 12-14 arası Hil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1958
  • W?*İ**m Filim yıldızı NERİMAN KOKSAL "cildimi Puro'nun İhtimamına bıraktığım gün en isabetli kararı vermiş oldum,diyor."PURO,mükemmel bir krem vazifesi görerek cildi besliyor,koruyor,şeffaflığını,o ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1958
  • Arjantinde bir kadın haydut türedi BUENOS AİRES,A.A.Son zamanlarda Arjantin'de cesur ve güzel bir kadın haydud türemiştir.Bilhassa otomobille seyahat edenleri hedef tutan bu genç kadm,yolun üzerine ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1958
  • AY D İN OĞLU GÜNEYD BEY v TAHÎHl ROMAN Nizamettin Nazif TEPEDELENLİOĞLU 57 Asaleti dolayısıyle ilk çağırılacak olan mutlaka şu genç frenk olacaktı.Ya bu sinirli hali ile hünkâra karşı bir kusur işlers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1958
  • PULCU KIBKPIHAB ÖZEL DAMGASI 1958 yılı programuıa dahil olan özel damgalardan «Kırkpmar güreşleri özel damgası» 6-8 Haziran tarihlerinde Edirne'de Sarayiçi mevkiinde faaliyette bulunacak muvakkat PTT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1958
  • Polis otomobili de Mason'un otomobilinin yanma gelip durdu.Polis otomobilini Holcomb kullanıyordu.Mason sordu:Ne var?iki centilmen seninle konuşmak istiyor.Otomobilden Şerif Bames'le Şeriften daha gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.06.1958
  • İnönü gece gazetecilerle bir hasbıhalde bulundu Baştarafı Birincide isteyeceksiniz.Şimdi cebimize attıklarımızı birer birer çıkarıp size vereceğiz.Cevap verdim:Önünüze gelir de diz çökersem bu dediğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1958
  • ANKARA SPOR Baştarajı Birincide «Şimdi çok heyecanlıyım.Hâdiseyi İyice hatırlıyamıyacağıra.Bildiğim tek fcey,tavan yıkılmadan evvel kulakları •»ağır edecek derecede şiddetli bir gürültünün olmasıdır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1958
  • Mecliste yine t Baştarajı Birincide testo edilmiştir.Başkan Agâh Erozan hatibe bu şekilde konuşamıyacağını ihtar etmiştir.Dizdaroğlu «Bu 6özleri tekrarlamaktan bile hicap duyarım.Diyerek devam etmek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1958
  • MARY BLANCHARD 6 Baştarajı Birincide tini göstermiş ve evvelki gün ilk itirafını yapmıştır.Genç ve Zengin İtalyan asıl zadesi mektubunda Blanchard'ı uzun zamandan beri tanıdığını ve kendisinin gayet z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1958
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN 1 Yedek Subay,Askerî Memur ve yedek Assubaylarm 1958 yılı yoklamaları ile çağ dışı işlemlerine 1/Haziran/1958 günü başlanacak 31/Temmuz/1958 günü akşamına kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1958
  • KARTAL ayakkabılarını Her yerde arayınız Toptan satış yeri:A.AĞCA AGCALAR Kollektif Ortaklığı Aşir Efendi Cad.No:14 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1958
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1958
  • HİCRÎ SALI RUMÎ 1377 3 1374 Zilkade HAZİRAN Mayı» i* 195 8 21 VAKJ T EZANÎ VASATİ Giinej 4.29 8.54 Öğle 12.12 4.37 İkindi 1C.12 8.37 Ak$a it l 19.35 12.00 Yatsı 2I.3.Î 2.00 imsak 2.16 0.41 lı ıa uxnLn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1958
  • ME-TE-TOX Pire,tahtakurusu,Sivrisinek,karasinek,böcek ve her çeşit haşeratı mahveder.Eczehanelerden ve bakkaliyelerden ısrarla ME-TE-TOX İsteyiniz Umumî satış yeri:ZEKİ SUYOLCU Müessesesi Telgraf:HIZI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1958
  • vAğız kokularına Mental TABLETLERİMİ Kullanınız.Kokulu yemekler,içki,tütün,v.sdolayisile ağızdan ve vücuttan âdet zamanları dahil intişar eden bütün kokuları İzale eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1958
  • v.i GÜZELLİK KREM PERTEV'ie BAŞLAR,KREM PERTEV'ie DEVAM EDER ve KREM PERTEV'ie EBEDİLEŞİR KREM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1958
  • aan Beynelmilel mütehassısı Kimyager Dr.VVINTER'm formülü CİLDİNİZ VİTAMİNLİ KREMLERLE DAflA İYİ BESLENİR Cildinizi güzelleştirmek,daima teravetini muhafaza ettirmek için gece ve gündüz NESLON Kremier
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1958
  • Dolmalık domates ve biberlerin içini boşaltınız.Çok ince Piyale makarnasını haşladıktan sonra •suyunu iyice süzünüz.Domate9 salçası,kıyma,tuz ve biberi iyice karıştırınız.Üzerine erimiş yağ dökünüz ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1958
  • ASKERÎ LİSE VE ORTA OKULLARA ÖĞRENCİ ALINACAK 1.SUBAY YETİŞTİRİLMEK ÜZERE:İstanbul'da KULELİ,Bursa'da IŞIKLAR,Askerî liselerinin yalnız lise «ınıflarına,Erzincan'da ERZİNCAN Askerî lisesinin orta ve l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ ı/ıır ııı KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 ki 10 SATILIK EMLAK BOMONTİDE,Şişli caddesi arkasında,4 oda,kalorifer,parka ve şohfjenli,kısmen möbleli,kat,bog teslim,rs.000 lira.Tel:47 52 32 ÇAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1958
  • KABİNE DÜN DE UZUN BİR TOPLANTI YAPTİ t Baştarajı Birincide Yırcalı olduğu halde,Babaeskiye gelen Bayar'a,sondaj sahasında N.V.Turkse Schelle petrol şirketi araştırma teknik müdürü tarafından izahat v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.06.1958
  • B.FİKRET İZMİR 'DE İZMİR,HUSUSÎ Fenerbahçeli Büyük Fikret,dün gece uçakla şehrimize gelmiştir.Eüyük Fikret'in seyahati transferle alâkalıdır.Nitekim bugün Karşıyaka'nın genç ve müstait oyuncusu bek Yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.06.1958
  • ANTRENÖR DİCK TARAFINDAN PROFESYONEL KADRONUN DIŞINDA BIRAKILA NLAR soldan sağa)B.ALİ,KAMİL,SALİM,ENVER u G.Saray 5 futbolcu kadro dışında bırakıyor Dick'in aldığı karara îdare heyeii müdahale eimiyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.06.1958
  • [MİLLİYET] Galatasaray kürekçileri,önümüzdeki aylarda Yugoslavya'nın Bled şehrine gideceklerdir.Dünyanın en sakin yarış sahasının bulunduğu Bled'te yapılacak bu yarışlar için G.Saraylılar çalışmaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.06.1958
  • Alpullu'da ilk seçme bugün 12 gündür devam eden kamptan sonra,Serbest Güreş Millî takımının tesbitine girişiliyor ALPULLU,HUSUSÎ Sofyadaki Dünya serbest güreş kupasına İştirak edecek güreşçilerimizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.06.1958
  • Güreş Federasyonu hakemlere ihtar etti ANKARA,HUSUSÎ Güreş Federasyonuna yakın çevrelerden sızan haberlere göre,Futbol Federasyonundan sonra güreş hakemleri arasında da,talimatnameleri yanlı] tatbik e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.06.1958
  • Samsun'lu Nuri GSaray'a geliyor Genç millî takım oyuncularından Samsun'lu sollç Nuri Galatasaray'ın transfer teklifini kabul etmiş ve cumartesi günü İstanbul'a geleceğini bir mektupla bildirmiştir.Böy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.06.1958
  • SUAT 2000 LİRALIK PRİMİNİ ALMADI Galatasaraylı Suat,Mamat kulübünün kendisine verdiği 2000 liralık primi kabul etmemiştir.Mamat;diğer arkadaşları gibi kendisinin de prim aldığı şeklindeki sözlerin doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.06.1958
  • Hollanda ile ilk Ordu maçı yarın yapılıyor Dün uçakla şehrimize gelen Hollanda Ordu takımı ilk maçını yarın saat 17.30 da.Mithatpaşa Stadında,tenseli!olarak yapacaktır.M1Uİ maç pazar günü Bum'da eypın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.06.1958
  • [İLHAN DEM İRELİ ASKER FUTBOLCULAR ÇALIŞTILAR 0",ta,tIIIU tl,tbo,c» a».s™ antrenmanlarından birini i ÎÎ.VÎ.V^ Fenerbahçe stadında yapm.glardır.Resimde soldan itibaren» Umun*,bvuut» fababattia,ki«MMlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.06.1958
  • K.Paşa B.Sporâan 20 hin lira istedi Kasımpaşa kulübü,kaleci Bülend'l izinsiz Danimarka'ya,götürdüğü için Beyoğluspor kulübünden 20 bin lira tazminat istemiştir.Dün Noterlik kanalı ile Beyoğluspor kulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.06.1958
  • I.Spor tehire itiraz ediyor İstanbulspor kulübü,ordu takımının Hollanda maçı münasebetiyle,Beşiktaş'la yapacağı Federasyon kupası maçının tehirine talimatnameye dayanarak itiraz etmiştir.Bu hususta bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.06.1958
  • Kaya,Beşiktaş'a geleceğini yazdı Gönen'in Altay'la anlaştığına dair,haberler birbirini takip ederken,aynı kulüp oyuncularından Kaya,dün Beşiktaş kulübüne bir mektup göndermiştir.Genç futbolcu bu mektu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.06.1958
  • ALTAY'A GÖRE DE Beşiktaş Kulübü haksız Siyah-Beyazlılarm üç oyuncu üzerindeki ısrarları için,B.Maner «bu tamamen aleyhlerine olur.diyor İZMİR,HUSUSÎ BEŞİKTAŞ idarecilerinin dün yaptıkları basın toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.06.1958
  • KAYA,TRANSFERDEN "Tehlike,diye bahsetti Kaya,Gönen ve Faik,ön mukaveleyi bozdukları takdirde Beşiktaş 50 şer bin lira tazminat istîyecek GAYET sakin başlayıp,sinirli bir hava içinde,bitirdiği konuşmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.06.1958
  • Adalet dört genç futbolcu alıyor Adalet kulübünde transfer faaliyeti devam etmektedir.Teknik müşavir Sadri Usuuğlu,bugün Eyüp Stadında iki Bursa'lı ve iki İzmir'li genç futbolcuyu tecrübe edecektir.An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.06.1958
  • Ilsuuglu,Eşfak Ayka antrenörlük teklif etti Eski iek seçici,kararını birkaç gün zarfında Adalel'e bildirecek A ADALET kulübü meneceri Sadri Uusuuğlu,eski tek seçici Eşfak Aykaç'a dün antrenörlük tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.06.1958
  • BU TAKIM DEĞİŞECEK Büyük bir tasfiyeye tâbi tutulması idare heyetince zaruri görülen Fenerbahçe profesyonel kadrosunun Can'sız ve Şirzatsız tertibi.Soldan itibaren ayaktakiler)Turhan,Necdet,Şeref,Şükr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.06.1958
  • F.Bahçe Klübünde Koalisyon temayülü iyice kuvvetlendi.Sporel Kavrakoğlu çekişmesi lasvib edilmiyor,isteyene bonservisi derhal verilecek Fenerbahçe kulübü tarihî kararlar arefesinde bulunmaktadır.Yaşlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.06.1958
  • ^i r FİNALLER PAZARSA GÜNÜ BAŞLIYOR isveç 8 Haziranda 16 millî lakımın çerin mücadelesine sahil olacak SVEÇ,yıllardır siyaset dün-I yasının dikkatini üstüne çeken bir ülkeydi.Bu «tarafsız» memleketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor