Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.05.1958
  • ÜSKÜDAR BEYKOZ SAHİL YOLUNUN İNŞASI BAŞLIYOR OĞUZ ONGEN Üsküdar Beykoz sahil yolu inşa hazırlıkları İkmal edilmiştir.İlk plânda Üsküdar Beylerbeyi arasında 74 gayrimenkul yıktırılacaktır.Bunların kıym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1958
  • ÖZDEMİR GÜRSOYI VlfafTIDIl MAÇI MPCEI E fil AN VII ICC ıaıanyacia inşa edilen otel yanındaki bir kilisenin istimlâki-I İli I InlLIflMdl lflL.OCL.Ci UbMtl IVIUIOC ne karar verildiği halde,Patrik'in baz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1958
  • VEKİLLER HEYETİ DÜN DE İKİ TOPLANTI YAPTI ANKARA.HUSUSÎ Vekiller Heyeti,dün de Başvekâlette biri öğleden evvel,diğeri öğleden sonra olmak üzere iki toplantı yapmıştır.Başvekil Adnan Menderes'in riyase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1958
  • '•Afâfcj^:IfiJ JM r [İLHAN DEMİREL] Ele geçirilen kaçak saatlerden iki bini bir arada üstte)ve saatleri yurda sokup satanlardan Avusturyalı Kaufheil yanda)yüzünü saklamaya çalışırken Saat kaçakçılığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1958
  • isveç güreşçilerinin bavulunda 8 hesap makinesi bulundu İsveç Greko Romen millî takımına dahil güreşçilerin bavullarında 8 adet Fasit marka hesap makinesi bulunmuştur.Dün gece gelen İsveç güreşçileri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1958
  • Bayar Rus ve Lübnan Elçisi ile grüştü ANKARA,A.A.Reisicumhur Celâl Bayar,dün Çankaya'da saat 11.30 da Lübnan Büyükelçisi Halil Takleddin'i ve saat 17.30 da Sovyetler Birliği Büyükelçisi Nikita Semonov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1958
  • ÇEKİRGELER tahribat yaptı Büyük kollar halinde cenup vilâyetlerini istilâ eden sürüler,geçtikleri yerlerde yeşillik bırakmıyor DİYARBAKIR,HUSUSÎ' IRAK ve Suriye'den çöl çekirgesi akını devam etmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1958
  • YANAN KONAK IOZDEMİR GÜKSOY)Evvelki gece yanan «Siyavuşpaşa konağı» yangın mahallinde dün bir bilirkişi heyeti tarafından keşif yapılmıştır.Yangının neden çıktığı henüz tesbit edilememiştir.Ancak,ateş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1958
  • Amerikalı bir er iki kişiyi ezdi Sarhoş olduğu tahmin edilen erin otomobiliyle çarptığı motosiklette bulunan bir kişi de yaralandı ANKARA,HUSUSÎ Amerikalı bir er iki kişinin ölmesine sebep olmuştur.Hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1958
  • DİYARBAKIR'DA BEŞ NUR'CU DAHA TEVKİF EDİLDİ DİYARBAKIR,HUSUSÎ Diyarbakır'da 5 Nurcu daha tevkif edilmiştir.Bunlar Nurcuların muhaberatını idare ettiği iddia olunan PTT Bölge Başmüdürlüğü veznedarı Muz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1958
  • Cezayir'de bir junta kuruldu Massu'nun riyasetinde idareyi ele alan Junta DeGaulle iktidara gelinceye kadar çaltşacak Hükümet mahiyetindeki 40 kişilik juntada 2 Müslüman,2 de kadın üye bulunuyor PARİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1958
  • FAZİL KÜÇÜK ORTADA)VE RAUF DENKTAŞ SAĞDA)EŞLERİYLE Bİ1 [Telefoto MİLİ Dr.KÜÇÜK VE DENKTAŞ ANKARA'DA ANKARA,HUSUSÎ KIBRIS Türktür Partisi lideri Dr.Fazıl Küçük ve Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1958
  • ISTAHBUL ŞOFÖR OKULU EHLİYETİ GARANTİ EDER Taksitle kayıt mümkündür.Adres:Ankara Cad.107 Sirkeci,Tel:22 27 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1958
  • Hâdiselere,Ferda Güley'in C.H.P.menedilen bir toplantı hakkında verdiği bir sual takriri sebep oldu Dahiliye Vekili ile soru sahibi arasındaki münakaşanın büyümesi üzerine reis oturumu talik etti.Ferd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1958
  • Kıbrıs'a dair ingiliz plânını reddediyoruz Zorlu,Elçiye taksimden başka bir çâre kabul etmiyeceğimisi bildirdi Hariciye Vekili Zorlu İle 65 dakika görüşen İngiliz Elçisi Sir James Bowker.65 dakika sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1958
  • Lübnan Başvekili Muhalefetle anlaşmaya vardı BEYRUT,A.P.T.HA.Başvekil Sami El Sulh,dün,isyan eden muhalefet liderleriyle nisbî bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştır.Dün,yeniden Lübnan'ın muhtelif yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.05.1958
  • SİNEMA lui^ecuf,Dkcut CAN N ES A 1958 RTIST meraklıları ve imza avcıları için 11.Cannes Film Festivalinin «tatman edici» geçmediğini iddin etmek elbette zor olacaktı.Görüşleriyle,kaiçalariyle,bacaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1958
  • FERİN 5açuıi2in,5ac başınızın Haa&ırr H£B ARAYINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1958
  • ACEMİ ve İĞNECİ KİZLAR ARANİYOR Fabrikanın muhtelif kollarında yetiştirilmek üzene iyi ücretle acemi kızlar ve Emprime dairesi için iğneci kızlar alınacaktır.Şiçli Abidei Hürrij-et caddesi Kaplanca Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr,RECEP DOKSAT İSTERİ Herkesin bildiğini zannettiği,fakat aslında tamamen yanlış anladığı bir hastalık varsa o da isteridir.İsteri,cinsi arzu fazlalığı «e isterik de.c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1958
  • ^MaünÂü f-%tmu% t OĞLAK burcu t22 Aralık 2» Ocak] Sıhhatiniz iyiye gidiyor.Uzun zamand r peşinde koştuğunuz şeye eriyorsunuz,KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yumuşak tabiatlı bir insan olduğunuz halde ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1958
  • HEDİYELİ PİN-UP ALBÜMÜ Tanınmış yerli dans ve sinema yıldızlarının bugüne kadar görülmemiş fevkalâde ve parlak foto kâğıdı üzerinde 6 ADET REStMİ BEDAVA 200 ER SAYFALIK 2 ROMAN İLE BİRLİKTE YALNIZ 6 L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1958
  • PAZAR Bu Hafta 127.610 Adet Basıldı Yarın Bir PAZAR Almayı Unutmayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1958
  • BU AKSAM Saat 21:30 da İstanbul Radyosunda 21 Pl/AN İpâtld BİLGİ YARIŞI PROGRAMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1958
  • Kumaş Hatlarının günlerde artması bekleniyor Kumaşmaliyetininyükselmesinesebep olan bâzı kararların tashihi için fabrikatörler Ankara'ya heyet göndermeğe karar verdiler Kumaş Hatlarında ucuzluk yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1958
  • Şubemiz Emrinizde LİRALIK HUSUSÎ KEŞİDE 0İ~m~ CUffoCCü-TEMMUZda URA—BOĞÜBM Her ICO Oraya bir kur V» tııtMuraat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1958
  • BUt M A C A SOLDAN SAĞA;1 Anlayış;Gayrı kanuni çifleşme.2 Güney Amerikada bir büyük nehir;Açık.3 En çok ellerde olan pürtükler;Engel.4 Sanat;Kötü mânada mal;İnce kamış.5 Kanaat getirmiş;Tersi benzer.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1958
  • BÜYÜK MEVLÛDU ŞERİF Müessif bir kaza neticesinde şehiden mübarek Kadir günü Allaha kavuşan.Bayan Halide Bengü eşi Eski Devlet Vekili,Sümerbank İdare Meclisi Reisi ve D.P.İstanbul İl Başkanı,Dr.Cemil B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1958
  • I IIMHIIIt—HM—o—a TEŞEKKÜR Sevgili eşim ve babamız,YOVANAKİ S.HEZENCİOĞLU NÜN Cenaze merasimine gelenlere,çelenk» gönderenlere,çelenk yerine hayırsever cemiyetlere bağışlarda bulunanlara,telgraf veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1958
  • TEŞEKKÜR Mustarip olduğum ülser'den ameliyatla beni sıhhate kavuşturan Denizcilik Bankası T.A.O.Hastahanesi Baş Hekimi operatör Dr.sayın bay Nurettin Kâmil Meşen,operatör Dr.Seyfi Kocamanoğlu,Asistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1958
  • 29 Mayıs Perşembe günü HASKÖY AJANSIMI 1ÎT.Açılış hatıraları Hususi Keşide •e IÖ^MEHSA^II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1958
  • İHTİYAÇ SAHİPLERİNE Amerikan DUPONT FREON 12 Buzdolabı gazı MELODİ R A D Y O EVİ ADRES:Beyoğlu İstiklal Caddesi ıl.âlo.Sineması kttr$ısı)No.22 Telefon 41 8S 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Silâhım ve Aşkım Wayne Morris İng.2 Cinayet Makinesi Carlos Craig İng.ATLAS Tel:440853)Yaman Silâhşor Glenn Ford tng.ELHAMRA Tel:44 43 94)1 Burma Savaşı Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1958
  • mimim mmiiiiihimiiuiiimimii.İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Şarkılar 9.00 Piyanist Peter Kreuder'den film ve operet melodileri 9.15 Saz eserleri 9.30 Kapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1958
  • İTALYAN bnndralı bir gemi İle limanımıza dün 110 ton ithal malı çay gelmiştir.Seylan çayı,Bomontldekl çay harmanlama kısmında yerli çayla karıştırıldıktan sonra piyasaya çıkarılacaktır.SAHRAYI Cedid,Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1958
  • dil IHIM m MIIIIHH.mil 11II11 İlli I mı ulu I Aşk,ahlâk ve evlenme SORU yağıyor.Bâzılarını cevaplandırayım:S Evlendikten sonra ask teessüs edemez mi?Nikâhta keramet yok mudur?Atalarımız seviştikten so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • IIAB3R MEY!A Ali MI")K,r,Türklerinin bu masum toplantısı onlara 7 şehide nıalolnuişiıır.Bütün günahları «Hak» talebinden ibaret IIAnD nlLT IIAlil mi i 0|RU Türklere verilen cevap işte böyle olmuş ve 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA Türkiyenin neresinde olursanız olunuz siz de evinizde bu lisanlardan birini en mükemmel bir metod ve en mütehassıs öğretmenlerin kontrolü altında okuyarak,yazarak,işiterek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • 25.MAYIS.PAZAR GÜNÜ SAAT 20.30 DA İSTANBUL RADYOSUNDA Fatih istanbul' u Nasıl Fethetti?PROGRAMINI DİNLEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • 31 Mayıstan 4 Hazirana kadar yalnız 5 gün için masalarınızı evvelden ayırtınız.Tel:47 16 30 47 İG 31 Hglen:FLORA BALMORAL NİCHOLAS BROTHERS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • SC^HİİLTeTROL'üN ADRE5İNÎ SORDUKLARI BUTUM ^RûPLAR.KORKU İÇİNDE K£*Ç AR.LÛR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • ÇEKMECE ARSALARIN İN SATIŞI SONA ERİYOR DUYULMAMIŞ DERECEDE Ucuz Hatlarla HALKA TAHSİS EDİLEN 2931 ARSADAN SON KALAN 180 ARSANIN TEVZİ VE SATIŞLARINDAN İSTİFADE EDİNİZ.Bir evlik arsa 1008 1134 1512 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • SATILIK ARSALAR Maltepe Cevizlik istasyon civarında dere kenarı,Ankara yolu üzerinde daimi akar suyu olan fabrikaya elverişli ve Tütün Enstitüsü arkasında 21 dönüm inşaata yarar adaları görür arsalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • Bay,İSKENPER EREN en kısa zamanda müessesemize müracaat ediniz.26013)Asiroğlu Ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • Tekel Umum Müdürü tetkik seyahatine çıktı Tekel Umum Müdürü Ömer Refik Yaltkaya beraberinde eşi ve çocuğu olduğu halde bir tetkik gezisine çıkmıştır.Dün saat 12 de «Aııkftra» vapuru ile hareket etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • Alanyurt'fa iki vagon yoldan çıktı Alanyurt ile Sabuncu istasyonları arasında,dün bir marşandiz treninin iki vagonu yoldan çıkmıştır.Tren.kurblu yarığından geçerken,vagonlardan birinin üzerindeki Eksk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • Taşköprü'nün bir köyünde 37 ev yandı ANKARA,A.A.Taşköprü kazasına bagh Cepni köyünde vukua gelen yangında 37 hane yanmış,227 vatandaş açıkta kalmıştır.Kızılay Cemiyeti umumî merkezi tarafından ilk iaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • BURSA'OA BÂZI mahalleleri dün su bastı BURSA,HUSUSÎ Şiddetli yağmur yüzünden,dün akşam Bursanın birçok mahallelerini sular basmıştır.Caddelerden otomobiller güçlükle geçmiş,İlgaz,Pınarbaşı,Ulumahalje,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • TUNUS,FRANSA' Y!B.M.e şikâyet etti Fransız uçaklarının iki köyü bombalaması durumun gerginleşmesine sebep oldu NEW YORK,T.H.A.nel Sekreter «Mr.Pag H.a bir Birleşmiş Milletlerdeki Tunus mesaj vererek F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • t 6 ÇOCUKLU HOVARDA VE KİM NOVAK Holly\vood'da tanınmış artistlere ve bilhassa sarışın güzel Kim Novak'a pahalı otomobiller hediye eden Dominika'lı General Rafacl Tnıjillo,tetkikle] im-devam etmek üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • FV1?PVP pvr Km I Ea.m I »Km I 3u En yeni teknik usullerden faydalanarak her cins eski eyelerin dişlerini tıraşlamak için kurduğumuz tesisat faaliyete geçmiştir.Cüz'î bir ücretle eski eyelerinizi yenid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • ALMANYA VE AVUSTURYA'YA İHRACAT Yapmak istiyenlerin tekliflerini Türkçe olarak aşağıdaki adrese bildirmelerini rica ederiz.EURASİA C.A.İMPORT EXPORT SCHLİESSFACH:884,MÜNCHEN.1 AUVIANYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • Muhasebe Memuru Aranıyor Bir anonim şirketin muhasebesinde çalışmak üzere tecrübeli bir muhasib memur aranıyor.Taliblerin kısa hâl tercümeleri ile istedikleri ücreti mektupla bildirmeleri.Posta Kutusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • HER BOYDA UCUZ VE SAĞLAM SIVA TELİ Metal Depluvayye)Siparişler derhal gönderilir.Toptan Satış Yeri:Galata Teı-sane cad.No.218 Telefon:44 90 99 Telgraf:APTOKAC İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • Dicle'de bir günde 4 cinayet işlendi DİYAHBAKIR,HUSUSÎ Dicle kazasında bir günde dört kişi öldürülmüştür.Kaza merkezinde Şehmuz Akelmn,altı arkadaşı ile birleşerek hasımları Faik ve Ali Akaslan adlı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • Meclisle dün de hâdise oldu Baştarajı Birincide GÜRÜLTÜLER BAŞLIYOR Vekilin bu sözleri bir anda meclisi gürültüye boğmuştur.Muhalefet sıralarından ayağa kalkan mebuslar bağırarak,bir kısmı da sıra kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • """"itm ince saman kokusu T T AVA sıcak.Köprünün ufunetli bir kor barsak gibi uzanan Kadıköy K"H iskelesinde vapurun teşrifini bekliyoruz.Banliyö ve Ankara yol-JL JL cuları telâtin,sahtiyan,mukavva,ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • CEZAYİR'DE BİR JUNTA KURULDU t Baştarajı Birincide nın idaresinde bulunan Cezayir radyosu bütün Milliyetçileri,kendileriyle işbirliği yapmaya davet eüniştir.Dün,General De Gaulle ile temaslarda buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • Saat kaçakçılığı yapan bir şebeke yakalandı Baştarafı Birincide Hasan Gündoğdu,Hayati Bakanay ve Arslan Bakanay'a satmıştır.3 bin saatin geri kalan 2 bin tanesi de Dimitriadis'in tezgâhtarı Fedon Atan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1958
  • ÇEKİRGELER fr Baştarajı Birincide dilmiştir.Vilâyetimizde mücadele ile ilgili bütün tedbirler alınmış olup uçkun halde bulunan haşerelerin konaklama yerleri tesbit edildikten sonra'"mücadeleye girişil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.05.1958
  • wm ngr TbTıjŞMÜŞ KÜL.OL.V\ASı 'ŞTEN BİLE' DESlL.5U MAKıNADAN PAYCA.LANMAK MÜMKÜN OLACAK Mi AcABA EVET TAKAT BURA-SI ÇATIR ÇA-TIR.VANOOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1958
  • ||İİİ1İİİİPİ:İ:İ:m-MK.TENNfy FEVıCAuÂDE OÖ-vüsüyoRSusıuz Bunu GÖRDÜKTEN SONCA Dp-EBiui.Rt,V\Ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1958
  • SABAMI Bı_JU4CA\ SiN4 o O ÇOK UZAK-UARDA^.SABANIN îMzASl VOK MU-Bifc NASIL A_^BAKivER.C VA«-l *r fl ı? fh ğ 1 j ^flfe SS A A I İQŞBS*LINAŞ;RÖ0 REİrD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1958
  • Bakırköy Haznedar Bahçelievler Arsaları Elektriği,Telefonu.Belediye otobüsleri mevcut,LONDRA asfaltına bitişik yüzbinlerce liralık köşkler içerisinde şimdiye kadar bu gibi ucuz ve güzel arsa İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1958
  • BİR PE-RE-JA KREASYONUDUR UMUMÎ DEPO Tel:22 97 14 CANKURTARAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1958
  • 250 1500 B.K.de DENİZ DİZEL MOTORLARI KARA DİZEL MOTORLARI DİZEL ELEKTROJEN GRUPLARI ve VEDEK PARÇALARI KISA TESLİM MÜDDETLİ Tediye:TÜRKİYE ÇEKOSLOVAKYA Kliring yolu ile TÜRK PARASİ ÜZERİNDEN STROmPOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1958
  • YALANCI ŞAHİT TÜRKÇE Sİ:SELAMİ İZZET SEDES Mister Sabin'i mutlaka görmek mi istiyorsunuz?Benim konuştuğum o zat hayli.Helen sözü kesti:Hayır,artLk onu görmek istemiyorum.Görüyorsunuz ya.Hem yirmi dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1958
  • A Y D 1 İM O Ğ 1_U CON E Y D BEY TARİHİ ROMAN Nizamettin Nazif TEPEDELENLİOĞLU 47 Vezir!diye bağırdı Vezir Çandarlı!Lebbeyk hünkârım!On adım geride duruyordu Ali paşa.Gece,utağda yediği zılgıttan sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1958
  • T.KLÂSİK BATI MÜZİĞİ E i KONSER MEVSİMİ I KAPANIRKEN BÜLENT TARCAN i B U SENEKI konser mevsimi bizlere gerek ta-ğ nınınış yabancı virtüozları,gerekse kendi sanatkâr çocuklarımızı dinleme imkânı ver-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.05.1958
  • Zafer yolu Spor sahasında ihtiyacınız olan enerjiyi zevkle sağlayacağınız memba eşsiz Piyale makarnasıdır.Piyale nefistir.besleyicidir sıhhidir ve üstelik her keseye elverişlidir.Piyale adı.ağız tadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 24.05.1958
  • MÜJDE.MÜJDE.BARUTHANE "ATAKÖY„ SÎTESI KARŞISINDA N ŞİRKETİ TEKRAR ARSA SATIŞLARINA BAŞLAMIŞTIR 1 Arsalar EMLÂK KREDİ BANKASININ yeni kurmakta olduğu ATAKÖY Sahil Şehri ile hemhudut olup LONDRA ASFALTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 24.05.1958
  • HAVILLAND PUDRi Cildinizin taravetini ve güzelliğini bir kat daha arttıran yüksek evsafta bir pudradı Cildinizi mallajtırır ve ona sihirli v bir cazibe bahşeder.Pudrası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 24.05.1958
  • Fenerbahçe Kulübünden tebliğ edilmiştir:Haziran ayı içerisinde toplanacak senelik kongreye ancak kayıtlarını tescil ettirerek aidatını ödemiş bulunan üyelerimiz iştirak edebileceğinden en geç 10 Hazir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 24.05.1958
  • Meşhur Amerikalı Şantöz Mta^^Pl jM I MATMAZEL Sü' fi 1 KORONA K e*«.vî-I Her akşam Sibel Pavyonda programlarına devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 24.05.1958
  • l\KLOROFİLLİ erıtal TABLETLERİ'ni Kullanınız.Kokulu yemekler,içki,tütün,v.s.dolayisile ağızdan ve vUcuttan âdet zamanları dahil)intişar eden bUtUn kokuları izale eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 24.05.1958
  • İSTANBULSPOR KULÜBÜNDEN:Kulübümüzün adi kongresi 1.6.1958 pazar günü saat 10 da kulüp lokalinde yapılacaktır.G ÜNDE M:1 Yoklama,2 Faaliyet ve Murakabe raporlarının okunması ve ibrası,3 Tüzük tadilâtın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 24.05.1958
  • Hfiilitfe!S n lı i b i ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ B/ıstM?f7' Ver MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 24.05.1958
  • 1 Cumartesi RUMİ 1377 24 1374 Zilkade MAYİS Mayıs S 19 5 8 I VAKİ T VASATI EZANİ GÜTİPŞ 4.34 8.07 Öğle 12.11 4.44 İkindi lfi.00 8.43 Akçan 19.^S 12.D0 Yat sı 21-23 ı.r.r j İrmi!22R 7 01 jı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 24.05.1958
  • Bilûmum font halitah ve krom nikelli döküm ile santrifüj döküm,pirinç,bronz ve alüminyum dökümleri için;MÜHENDİS İŞ GALERİSİ Adres Tophane Boğazkesen Cad.Üçer Han 69/3 Tel:48 50 08 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 24.05.1958
  • İNGİLİZCE BİR METHODLA ÖĞRENİLİR fiRAPHO ENGLISK Türkiye'de İngilizce öğretmeye muvaffak olmuş ilk ve yegâne methoddut.MEKTUPLA EĞİTİN sahasında GRAPHO-ENGLİSH Türkiye'nin dört bucağında binlerce kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 24.05.1958
  • PEHSOÜEI ÂLIiMMTm Gümüş Sanayi Ve Ticaret T.A.Ş.Umum Müdürlüğünden Motor Fabrikamızda istihdam edilmek üzere aşağıdaki elemanlara ihtiyacımız bulunmaktadır.Taliplerin 2 adet fotoğraf,hal tercümesi,iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 24.05.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 0 SATILIK ARSA BOSTANCI Bağdat asfaltında,Altıntcpe kavşağında dört yol ağzında cephe 16,derinlik takriben 19 metre 303,5 M2.aksamları Tel:36 38 69 KIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.05.1958
  • Mithatpaşada bugün 2 kupa maçı var.15,30 da Beşiktaş ile Beykoz,17,30 da da İsi.Spor ile D.Spor karşılaşacak FEDERASYON Kupasının iki devreli ve puanlı son tur maçlarına bugün şehrimizde de devam edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.05.1958
  • Fenerbahçe dün tam kadrosu ile Ankara'ya gitti Yarın Güneşle Federasyon Kupasının mühim karşılaşmalarından birini yapacak olan Fenerbahçe profesyonel takımı,tam kadro halinde dün aksam trenle Ankara'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.05.1958
  • ÇARŞAMBA GÜNLERİ MAÇ YAPILABİLECEK Bölge müdürü Cihanoglu,dün Vali ile hafta arası maçları üzerinde görüşmüştür.Vali neticede Çarşamba günleri saat 17.30 da olmak' üzere haftada bir maç oynanmasına İz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.05.1958
  • F.Bahçe İkinci Reisi" Zeki Rıza'nm başkanlık ettiği idare heyetine katılmıyacağım diyor FENERBAHÇE Kulübü İkinci Başkanı Osman Kavrakoğlu,«İstanbul'da bulunduğunuz halde,niçin İdare Heyeti toplantılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.05.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY1 VADÂlSİİİlfiİİK'İİM İl Y TDAIICEEDİ Altınordulu Ekrem dün Karagümrük ldarecilerlyle prensipd* IVAnHUUmltUlV UÎ3 İL İV lnl4l10rE.ni anlaştı.Uçaktan İndikten sonra doğru kulübe giden ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.05.1958
  • Sadri,yeni bir kadro yolunda Bâzı futbolcuların iç transfer ücretlerini mübalâğalı bulan Menecer Sadri Usııuğlu,yeni bir kadro teşkili cihetine gideceğini açıklamıştır.Bu kadroya,Adalet'in satış liste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.05.1958
  • Basketbolda iki millî maç 8-13 Ekim tarihleri arasında Sofya'da yapılacak Balkan şampiyonasına iştirak edecelc olan millî basketbol takımımız daha önce bu şampiyonaya hazırlık maksadı ile Romanya ve M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.05.1958
  • I ORDU TAKIMI kadrosu seçildi j ORDU takımımızın 4 fj Haziranda İstanbul'da,fğ 8 Haziranda da Bursa'-da Hollanda ile karşılaşacak {ğ kadrosu aşağıdaki şekilde tes-S bit edilmiştir.E Galatasaraydan:Met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.05.1958
  • DÖRT BASKETBOLCU profesyonel ilân ediliyor F.Bahçe Karabelen'in transferini önlemeye,Vefa da 3 oyuncusunu F.Bahçe'ye pahalı ödetmeye çalışıyor FENERBAHÇE Kulübü,âni olarak Darüşşafaka'ya transfer eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.05.1958
  • K.Paşa'lı Sedat İtalya'ya gitti Kasımpaşa profesyonel takımı oyuncularından bek Sedat,uzun zamandır sahalardan uzak kalmasına sebep olan sakatlığının tedavisi için,dün Hürriyet gazetesi tarafından İta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.05.1958
  • Futbol olmaktan uzak bir futbol maçı seyrettik Rekor sayılacak bir seyirci kitlesi önünde yapılan Milliyet antrenman maçı ümid vermekten uzaktı.Hakem de yerliydi STAD:Vefa.SEYİRCİ:47 Gazeteler arası a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.05.1958
  • W İSAMİ ÖNEMLİ] GÜREŞÇİLERİMİZ DÜNÜ İSTİRAHAT VE AVLANMAKLA GEÇİRDİLER.Türk-lsveç Güre karşılaşması bug Greko Romen siilde yapılacak müsabakada rakiblerimizin galibiyetleri normaldir.Gecenin büyük hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor