Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.05.1958
  • [RÜÇHAN UNVER RACON ÇFfîİI Al ^lirimizde devam eden 1-1 UMOZVMI1 «Jk.lfll.bmi I Un iilıcü Genel Kongresine,dün de devam edilmiş,fakat 20 turu mütecaviz başkan seçimi yine yenilenmemiştir.Kongrenin uza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1958
  • fTelefoto MİLLİYET:Ankara İstanbul| Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesinin ananevi inek bayramı,dün sahalı başlamıştır.Son sınıf talebeleri arasındaki minder kavgasından sonra yoğurt yeme,lâf atma ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1958
  • 19 yaşında bir genç 11 kişiyi öldürdü NEBRA8KA,AA.19 yaşındaki Charles Starkweater adında bir genç 11 kişiyi öldürdükten sanıktır.19 yaşındaki bu genç,şimdiye kadar altısı erkek,beşi kadın olmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1958
  • Rum talebeler hakkında bugün dâva açılıyor GÖNÜL Aşar adındaki Türk kızını 5 günlük rapor alacak şekilde döven Marika,Valensia ve Oria adındaki Rum kızları hakkındaki tahkikata devam edilmektedir.Gönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1958
  • I Telef oto MİLLİYET:Ankara İstanbul Nihat Suha.şı solda)8 ay yatacağı Ankara hapishanesine girmeden önce kapı önünde bir akıahasıyia vedalaşıyor Nihat Subaşı hapsedildi Hapsedilecek olan Şinasi Nahit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ Fox Film Şirketinin alacaklarını tahsil etmek için dün İstanbul'a gelen mümessili Oscar l.a\sağda)arkadaşımın Metin Doğanalp'la konuşurken.Fox,alacağını tahsile çalışıyor Amerikan film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1958
  • Belediye cezaları peşin alınacak Belediye cezalarının peşin alınması için prensip kararına varılmıştır.Dün sabah vilâyette Vali ve Belediye Reisi Mümtaz Tarhan,zabıta müdür vekili,muavinler,merkez mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1958
  • PRATİK İMALÂT REÇETELERİ İlaveli 2 nci baskı 450 sayfa halinde ve resimli olarak yayınlanmıştır.Piyasa ve imalâtçıların ısrarla aradıkları makina ve inşaat malzemeleri,halitalar,kozmetikler,boyalar,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1958
  • İki yol kazasında bir kişi öldü 4 kişi de yaralandı Beykoz Emniyet Amiri Şinasi Peksez ile polis memuru Haşim Seret,dün akşam jeeplerinin devrilmesiyle ağır surette yaralanmıştır.Kazaya,Haydar Kaya ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1958
  • Zorlu,Dulles ve Lloyd I ile goruştu Kopenhagdaki görüşmede Kıbrıs meselesinin ele alındığı tahmin ediliyor KOPENHAG,A.A.Türkiye Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu,dün İngiliz Hariciye Vekili Selwyn Llo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1958
  • Bayar bugün Reisicumhur Celâl Bayar Batı Almanya Reisicumhuru T.Heuss'un davetlisi olarak bugün saat 12 de bir Türk uçağı ile Yesilköyden Bonn'a hareket edecektir.Bayar bu sabah trenle Ankaradan gelec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1958
  • Corum'da 2 Jet uçağı çarpışarak düştü Eğitim uçuşu sırasında vuku bulan kazada uçakların Üsteğmen pilotları şehit oldu ÇORUM,HUSUSÎ ÇARPIŞAN iki jet uçağı düşmüş ve pilotları şehit olmuştur.Büyük Düve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1958
  • MUHTEMEL İthalin serbest bırakılması için tetkikler müsbet netice verdi.Spekülatörler fiatları yükseltmek için çalışıyor ALTIN ithâlinin serbest bırakılması kuvvetle muhtemeldir.Bu hususta yapılan tet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1958
  • [İLHAN DEMIRELJ «Üsküdar» vapuru evvelki gece saat 4 sularında «Alemdar» tahlisiye gemisinin «UdlVUUAlf» UI.llnIL.Ui yedeğinde İstanbul'a getirilmiştir.Üsküdar'ın geldiği saatte Köprü açık bulunduğu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1958
  • BirYunanlının evi basıldı Sarovan'ın evinde Makarios'un resimleri ve Kıbrıs'ı Yunanistan'ın bir vilâyeti olarak gösteren haritalar bulundu EVİNDE MakariosW resmi ve Kıbrıs'ı Yunanistan'ın bir vilâyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1958
  • E.O.K.A.Türk'leri FOOT,LONDF BİR PLÂN 10 yıl sonra verilecek Self-D taksim çerçevesi dahilinde tehdit ederken tA'YA YENİ GÖTÜRDÜ eterminationda Türklere ı tercih hakkı tanınacak Grivas'ın tehdidine ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • i ÎKTÎSAT Hazırlayan:Or.Haluk CILLOV Şehirlerimizde nüfus sür'atle artıyor Türkiye nüfusu son seneler zar fında gayet kuvvetli bir gelişme göstermektedir.Filhakika memleketimi?nüfusu 1935-40 devresind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • GRAPHO ENGLISH Dershanemizde hiç yer yoktur.Ancak 1 Temmuz devresi için kayıt yapıyoruz.Türkiye'nin her verinde okuvup yazarak ve dinleyerek MEKTUPLA İNGİLİZCE öğretimine başarı ile devam edilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • BUĞDAY BANKASI Yâ23N KEYFİNİ ÇIKARIYORSA] BUĞDAY BANKASI ndan İKRAMİYE i KAZANACAKLARINDAN.EMİNLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • İSTANBUL 7.Açılış ve program 8.00 5 Karışık sabah müziği 8.30 Ha-E berler 8.45 Şarkılar 9.00 E lon konser orkestrası 9.15 Sa?z eserleri 9.30 Kapanış.E 12.27 Açılış ve program 12.30 E Karışık hafif yem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Hayatınızda ufak da olsa derişiklik yapacaksınız.Ve iyi bir netice verecek.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat Aklınızda olmayan bir mesele tazelenecek.Sizi düşündürecekm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • BULMACA 8 9 10 |f 12 SOLDAN SAĞA:1 Lâfın nereye varacağını düşünmeden ağzına geleni söyleyiveren 2 İyice;Methetme.3 Fai.Tersi azot gazının rumuzu;Yurdumuzun en büyliK gölü.4 Emel'in yarısı;Hep hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • TEŞEKKÜR Ablamız merhume Mürüvvet Selçuker'in rahatsızlığı esnasında alâkalarını esirgemeyen,Haseki Belediye Hastahanesi Asabiye Servisi asistanı Dr.Fevzi Aksoy,Birinci Dahiliye hemşirelerinden Baise,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • ÖLÜM Merhum İbrahim beyin refikası,merhume Nimet Lakay ve Feriha Kınay'ın validesi,Dr.Kâzım Lakay,Ali Rıza Kınay,Recai Aktay,Sevim ve Şeniz Lakay' in kayın valideleri,Vedat Akçay,Yusuf,Refik,Dr.Kemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • ÖLÜM Trabzon eşrafından merhum Ala.vbeyzâde Naci beyin oğlu,Bedia Alaybeyoğlu'nun eşi ve Y Mühendis merhum Metin Alaybeyoğlu'nun babası Hadi Akdağ' in kardeşi.Dr.Burhan Öncel kızı Gülen Alaybeyoğlu'nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • PANGALTI ŞUBEMİZ EMRİNİZDEDİR KIYMETLİ AÇILIŞ HÂTIRALARI Her 150 lirava bir kur'a numarası LİRALIK HUSUSÎ KEŞİDE AYRICA UMUMİ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI DOGUBANK 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • Dış memleketlere çilek İhracı düşünülüyor Dış memleketlere çilek ihraç edilecektir.Sevkiyat uçakla yapılacaktır.Şeftali,üzüm ve kavun ihracı için de hazırlıklar yapılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • Kölürüm ve kambur baldızım iğial etmiş Adalet doktoru,22 yaşındaki sakat kızın,doğum yapmasına imkân olmadığına dair rapor verdi Bir metre boyunda,kötürüm ve kambur oaldızını iğfal eden Seyfettin adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • BELEDİYE SARAYI İNŞAATI YIL SONUNDA TAMAMLANACAK Teşkilât yeni binaya taşındıktan sonra Konservatuarın yatılı kısmının da şimdiki Belediye Merkez binasına nakli düşünülüyor Belediye sarayının yıl sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • İlk üç ayda 255 milyon liralık ihracat yapıldı Bu yılın ilk üç ayında memleketimizden 255 milyon 200 bin liralık ihracat yapılmıştır.Geçen yılın aynı devresine göre 2 milvon liralık bir artış vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 7 Mayıs çekilişi bugün saat 13.30 da Ankara'da yapılacak,ikramiye kazanan numaralar bu gece saat 23 de Ankara Radyosu ile yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • Arnavut Oafer lokantada yine rezalet çıkardı Sabıkalılardan «Arnavut Cafer* Boğaz otellerinden Dirinde hâdise çıkarmıştır.Otelin lokanta kısmında yiyip içen sabıkalı,sıra hesap görmeğe gelince garson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • I İngiliz dostumuza I teşekkür ve I okuyucularımızdan rica 5 T_l VVEEKİ aksanı,Ankara Radyosunda,Daily p™ Telegraph'ın ve Financial Times'in Türkiye E «l—J muhabiri,devletlerarası hukuk doktoru Mister
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • KASIIYIPAŞA'da oturan Ahmet Uçarlar münakaşa sonunda karısı Nadide'yi bıçakla,kayınbiraderi Ali'yi de tasla başından yaralamıştır.İSTANBUL Kız Lisesi mezunların n ananevi senelik toplantısı pazar günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • M E V L İ D Kıymetli büyüğümüz MAKBULE ERTEM ETEM PERTEV)İN vefatının kırkıncı gününe müsadif 9 mayıs cuma günü öğle namazını müteakip Şişli Camiinde okunacak Mevlide arzu buyuranların teşrifi rica ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • TÜRKİYEDE İLK DEFA SİNEMA İLE İNGİLİZCE LINGUAFİLM INSTITUTE Nuruosmaniye Caddesi Cfi-1,Cağaloğlu,İstanbul TEL:27 33 00 Ayrıca Anadolu için:Anadolu'nun her tarafını gezecek olan GE-ZİCİ SİNEMA EKİPLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Yetim Nevin Aypar Türk filmi.1 Kahpe Gülistan Güzey Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Son Saadet Fikret Hakan Eva Palmer Türk filmi.ATLAS Tel:440835)İnsanlar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1958
  • 3EHRE EN YAKIN ARSALARIN SATIŞI SONA ERİYOR İNAMLMIYACAK KADAR UCUZ Elektriği,telefonu,Belediye Terkos suyu bulunan,civarında 50.000 100.000 200.000 liralık evler,villâlar,fabrikalar bulunan,Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.05.1958
  • VALİ SARHOŞLARLA MÜCADELE EDİYOR Vali,yere tükürenlerden sonra Beyoğlundaki sarhoşlarla da mücadeleye karar vermiştir.Dün gece biri kadın olmak üzere 26 sarhoş toplanmıştır.Saz salonlarından birinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1958
  • İZNİK'TE DE RUSÇA BROŞÜRLER BULUNDU BURSA,HUSUSÎ İznik kazasının Elmalı köyü yakınlarında köylüler tarafından Rusça beyannameler ve broşürler bulunarak cftbltaya teslim edilmiştir.Miktarı bir hayli ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1958
  • SATILIK EMLÂK İşhanı:4.000.000.Tl ptel:2.500.000.Tl.İşhanı:2.000.000.Tl.İşhanı:1.500.000.Tl.İşhanı Arsası:1.500.000.Tlistiklâl Cadd.Arsa:8.000.000.Tl.İstiklâl Cad.Arsa:1.600.000.Tl Nişantaşta Arsa:700
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1958
  • MÜNİR NURETTİN İLE HAKKI DERMAN MÜNAKAŞA ETTİ Belediye Konservatuarı Türk musikisi bölümünde bir hâdise olmuş,Münir Nurettin Selçuk ile kemani Hakkı Derman münakaşa etmişlerdir.Prova esnasındaki münak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1958
  • FOK,ALACAĞINI TAHSİLE ÇALIŞIYOR t Baştarajt Birincide memleketlerde 16-19 yas arasındaki gençler hâlâ sinema seyircisidirler.30 yasını aşanlar da evlerindeki televizyona bağlanmışlardır.Halen Almanya,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1958
  • ihal Subaşı hapsedildi t Baştarajı Birincide sonra saat 10 da Merkez cezaevine götürülmüştür.BERKER BULUNAMADI Nihat Subaşı,Şinasi Nahit Berkerin «ıÇorap örme.başlıklı fıkrasını yayınlamak suretiyle B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1958
  • 11 MAYIS 1958 PAZAR SABAHINDAN İTİBAREN FAALİYETE GEÇİYOR.TEL:62 40 01/125
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1958
  • ETİBANK Etibank'ın 30 Nisan ikramiye keşidesi Ankara'da Sıhhiye'de Etibank Ankara Şubesi holünde Üçüncü Noter Baha SoysaPın huzuru ile yapılmıştır.500 LİRALIK AYLIK GELİR Ankara Şubemiz mûdilerinden 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1958
  • ¦¦illi BU &1RAPÛ ÇÖLLER ASLANI MEN&CER LEKi VAROiMİYi-E RİNĞH TX £ EXJ îl££OE£ ¦BİR.AUKIŞ.TUFANI OKTAU&J/İNlÇTıR.BİRKAÇ DAKİKA.ı^»KE E İLKİ UC.NÛMZE7 HA&T&HANELİKÖLUe.UR SiRA TAR-ZÛMAk &Eİ-İR"T ^ÜÇÜNC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1958
  • Susurluk'la öld ürülen kuduz k öpek gazetenizin 23-4-958 tarihli nüshası nda çıkan haber yanlıştır.Şeker bayramının bi rinci günü şehir dışında sayada bulunan İbrahim Gemicioğlıma ait Çoban köpeğinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1958
  • M.Ete ve Karanakçı Hür.P.den istifa ediyor ANKARA,HUSUSÎ Hürriyet Partisi Genel İdare Kurulu azalarından ikisi «geçim zorlukları» sebebiyle partilerinden istifa etmeye ve memuriyet almaya karar vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1958
  • Hıdrellez neş'eli geçti Hıdrellez münasebetiyle dün binlerce İstanbullu şehrin sayfiye yerlerine akın etmiştir.Yazın başlangıcı olarak kabul edilen hıdrellez havanın güzel olması dolayısiyle neşeli ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1958
  • k_[KEYSTONE1 YENİ KRALİÇE İngiltere güzellik kraliçesi seçimi evvelki akşam tekrarlanmış ve Wendy Peters,1 58 güzeli seçilmiştir.F.vvelvc İngiltere güzellik kraliçesi unvanını kazanmış olan İG yaşınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1958
  • İTazlâ güzel ve dolayısiyle herkesin nazarlarını üzerine celbediyor diye* kocası ona sitem ediyor.Fakat hakikatte o karısı ile iftihar ediyor.Nice kadınların sükselerini borçlu oldukları bir güzellik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1958
  • Foot Londra'ya yeni plân Baştarajı Birincide Bundan sonra beyannamede,milliyet gözetilmeksizin,Türklerin de İngilizler gibi öldürülecekleri ilân edilmektedir.Temerküz kamplarında bulunan Rumlara eziye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1958
  • Tren seferleri ihdas edildi Bir Hazirariia başlayacak yeni tarifede İzmir-Bandırma-İstanbul arasındaki vapur ve tren kombine seferi her gün yapılacak ANKARA,AA.Devlet Demiryolları iç ve dış hatlarda t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1958
  • İKİNCİ KISIM İNŞAATINA DEVAM EDİLECEK OLAN İSTANBUL OPEKA BİNASININ İLHAN SON DURUMU.Opera binası inşaatı 3 yıl sonra bitecek Binanın tamamlanması için 13-15 milyon lira sarfedilecek OĞUZ ONGEN 13 sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1958
  • I Zam,zararı önlemez I ŞEHRİMİZDE evvelce suya zam edilmişti.Havagazına zam E edildi.Belki elektriğe,telefona da zam edilecek.Gazete-E ler,nakil vasıtalaruıa zam edileceğini yazıyorlar.Bü-E E tün bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1958
  • Manisa Yüksek Tahsil Kültür ve Yardımlaşma Derneğinden:MANİSALILAR YALOVA GEZİSİ ll/Mayıs/958 Pazar günü yapılacaktır.Müracaat Taksini Elmadağl Cad.No:113-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.05.1958
  • wmmm rVAVRUM,ZIPZIPIM BENiM!GAFFAR BEY/jr^S.^XöZl&Z \r \J övl_E-DEVİNDİM Ki!ıiır© 5?&IÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1958
  • mM^^^mm^ım DUZVuZ HEA\EM TANİ.MABİLİR.HERHALDE KEN.OiSlNE BAŞKA BıR.SE.KIL.VERECEK SEN OERHAL OTUR düzvüzü Biyı ı_ı sa-KAL.L.I KEL VESAİRE ŞEKlinde çiz.Bunu Bütün OOLtS TESKlUÂTINA,DÜZVUZ KEL VAZIYETT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1958
  • 0 TAKIMLA BEKA-BEK.TAHTIM DA ELDEN Gİ-DİYOR.VAZIYET O KADAR.ODDİ" Mî '9U ŞAMBOGıA RENKLİ SULAR ULKESlDlR-OÜNyANiN EN GÜZEL BOYALARI BİZDE XA-PlUE.ONLARI İHRAÇ ediyoruz.O GÖLLERDE SANDALLA DOLAŞMAK 'S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1958
  • lililiiii^lliliiiiii ZEVNEP UE EVı_EN EN ŞEVKİ y TANIYOR MU.Sl 3-33_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1958
  • Mâlliuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerin] fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yıj MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1958
  • HİCRÎ Çarşamba RUMÎ j 1377 7 1374 Şevval MAYIS Nisan 1 ıs 19 5 8 24 VAK T VASATI EZANİ Güneş 4.51 9.41 1 Öğle 12.11 5.01 ikindi 16.04 8.54 Aksa ıı 1 19.11 12.00 5 Yatsı 20.58 1.46 İmsak 2.55 4.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1958
  • Halk Tipi RADYO Müessesemiz pek yakında Wega,Siera.Philips cereyanlı radoyları peşin olarak satışa arzedecektir.A)Fiyatı 275 liradır,5 lâmbalı üç dalgalıdır B)Emsalinden büyük radyoların fevkinde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1958
  • AN KARADA Amerikan işlerinde Çalıştırılmak Üzere İngilizce konuşabilen ve daktilo bilen bavan memurlar alınacaktır.TANLİT Tel:18000.22542)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1958
  • SANAYİCİLERE MÜJDE GARANTİ DÖKÜM SANAYİ KOLLEKTİF ŞİRKETİ Büyük kapasite ile faaliyete geçmiştir.Her nevi Döküm işlerinizde Garanti ve seri imalatile sizlere büyük menfaat sağlar.Topkapı Maltepe Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1958
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN 1 Haziran 1958 ayının 1 inci gününde Sıhhiye ve sağlık sınıfları için 31 Mayıs 1958 günü)yedek subay oklularında bulunması lâzım gelen 48 inci dönem Yedek Suba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1958
  • AY D I N O Ğ LU CÜNEYD BEY k TARİHÎ ROMAN Nizamettin Nazif TEPEDELNLİOĞLU 30 Bunlar hakikî Çin çanaldarıdır.Bunları kaynatam Süleyman Şahın babasına bir Harzemli emir hediye göndermiş.O da evlendiğim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1958
  • ^voft^ «YALANCI ŞAHİT TÜRKÇESİ:SELAMİ İ Z Z E T S E D E S 15 Otomobilinin direksiyonuna geçen Mason,gaza basıp yola doğruldu.Otomobilin körüğü açıktı,Mason,ağaçtan havalanan alakarganın otomobili taki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1958
  • I AVCILIK fE^ I I YABAN DOMUZU AVI Geçen haftaki yazımızda memleketimizde taam-I müm etmiş bir «Büyük Av* dan,«Domuz Avı ndan jE bahsetmiştik.Şimdide Trakya ve Anadolulum nıuhte-5 j lif mıntıkalarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1958
  • için en iyi kolonya 85° derecelik FREDO LİMON r.S\W Kendiniz için FREDO'yu tercih ediniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1958
  • FAYDALIDIR!OPON,baş,diş,adale sinir ağrılarını teskin eder OPON,soğuk algınlığından ileri gelen ağrı ve sızılara karşı başarılıdır OPON GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.05.1958
  • Bu akşam suareden itibaren EMEK Sinemasında Suzan Burada Uyuyor Renkli Technicolor Dick Powell Debbie Reynolds Anne Francis Cici bir mevzuu Kahkaha yaratan unutulmaz bir film,Müzik Dans,Espri.22421)SÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1958
  • BU AKŞAM SARAY SİNEMASINDA SOPHIA LOREN'in Nereli Filmi VARYETE YILDIZLARI En sevilen italyan şarkıcısı NILLA PIZZI hu filmde en son ve en çok rağbet gören melodileri takdim etmektedir.Varyete tiyatro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1958
  • İLK OPERET SANATKÂRI CEMÂL SAHİR GECESİ Görülmemiş muazzam ve zengin programla Sabite Tur Gülerman Kadri Şençalar oyun havaları ekibi Kemal Gürses korosu Fehmi Ege orkestrası Toto Karaca M.Hepgiiler D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1958
  • Herkes aynı fikirde/ROJA Briyantininin yeri tutulamaz,Her kadın saçlarını mod.ya,zevfctne ve güzdllginm tarzına göre uazım eder.Kısa »açlar gayrt pratiktir.Evet,fakat azun saçlar ne o kadar güzel ki.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1958
  • MEMUR ALINACAK TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamız merkez ve şubelerinde çalıştırılmak üzere,yüksek okul,Lise ve Orta Okul mezunları arasında müsabaka ile lüzumu kadar memur ve stajye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1958
  • ESKİ YAZ!MAKİNENİZ YENİSİNDEN İYİ OLABİLİR İyi marka bir yazı makineniz varsa,«Eskidi» diye atıp,markasından emin olmadığınız bir başkasını almayınız.Eskisini REMİNG-TON'da tamir ettirerek yeni hale k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1958
  • 36 AY VADELİ ARSA SATIŞI Vesaite yakın,manzaralı,muhtelif semtlerde,parsellenmiş arsalar.Tapusu verilir.Görmek ve şartlar için Şirketin Bostancı Bürosuna müracaat.Adres:Bostancı son tramvay durağı No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1958
  • PORTATİF HOPPALA Prömenör)açılır kapanır ÇOCUĞUN EN EMİN DADISI Her oyuncakçı ve çocuk arabası satanlardan arayınız.Toptan satış yeri:ATLAS Tİ-CARETEVİ,Ketenciler Merkez Çarşılı Han No.12 Telefon:22 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1958
  • SİGORTA POLİÇELERİNİZİ YAPTIRMADAN EVVEL SEMİH TUĞLU YU MUTLAKA HATIRLAYINIZ ¦GALATASARAY Te!4418 97 44 60 96 49 20 40—*J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1958
  • Yüzünü daima ışığa çeviren ayçiçeği Gündüz Güneşe Gece General Electric Ampulüne yüzünü döndürür ^ENERALfŞELECTRIC BOL IŞIK VERİR FAZLA DAYANIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1958
  • PEREJA'nın yeni Her zaman Her yerde PEREJA LİMON KOLONYASINI arayınız.PEREJA daima üstündür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1958
  • MÜKEMMEL İNGİLİZCE BİLEN BAYAN SEKRETER Türkçe ve Ingilizceye bihakkın vakıf bayan sekreter alınacaktır.Çarşamba hariç mesai saatlerinde müracaat:Faal Ajansı,Aşirefendi Cad.Piyasa Han 5 Tel:22 52 84.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1958
  • BUGÜN Matinelerden itibaren ALKAZAR-AZAK TAN Pangaltı)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1958
  • ÜSKÜDAR SUNAR SİNEMASINDA ZEKİ MÜREN'İH Eşsiz şaheser filmi ALTIN KAFES 2 nci zafer haftasına başladı Ayrıca KANLARİYLE ÖDEDİLER TALÂT ARTEMEL NERİMAN KOKSAL EŞREF KOLÇAK KENAN PARS MUALLÂ KAYNAK Kema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1958
  • yv Heyecanlı Muharebe sahneleri.Senenin en hareketli avantürü.VATAN FEDAİLERİ w Orijinal)China Venture)EDMOND OBRİEN BARRY SULLİVAN JOCELYN BRANDO Yarın matinelerden itibaren LÂLE Sinemasında ilâve:W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1958
  • KEMAL FİLM'in 2 saatlik kahkaha bombası 1B0 YILDIZLAR ARASINDA Berduş filminin unutulmaz Cilâlı Ibosu)FERİDUN KARAKAYA NİLÜFER AYDAN ve Memleketimizin en tanınmış ses ve saz san'atkârlan ileten:İNTİKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1958
  • Günün Yıldızı CURD JURGENS'in MARİA FELİX ve YVES MONTAND ile beraber yaratılan,ihtiraslı ve vahşi bir çerçeve içinde gayri tabiî bir macerayı tasvir eden YORGUN KAHRAMANLAR Fransızca sözlü güzel film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK DEFTERDARDA 600 M2.içinde iki katlı yeni bina 65000 Ura.27 47 11 ŞİŞLİDE çift daire 5 ser odalı 63000 irath apartman 700.000 lira.27 47 17 BAĞDAT asfal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.05.1958
  • SÜMERSPOR:Şampiyon ekip Kulüp Reisi "Gayemiz yalnız futbolda değil,amatörlüğü her branşta geliştirmektir,diyor Hecari KARAKAYA «Gayemiz amatör sporu inkişaf ettirmektir.Çalışmalarımızı bu yönden yürüt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1958
  • 4'LU TURNUA,DUN heyecan fırtınasıyla b Fenerbahçe,çekişmeli bir oyundan sonra Dinamo basketbol takımı ile 63 63 berabere kaldı.Galatasaray Moda yi 67 52 yendi FENERİN YENİ TRANSFERİ TUNCER [OZDEMIR GÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1958
  • Noksan Teşebbüslerden sonra »1930:FİKİR GERÇEKLEŞİYOR Futbolda hakîkî dünya şampiyonunu seçmek arzusu artık herkese hâkimi;BARON de Coubertiıı «Mülıim olan,yenmek-yenilmek değil,iştirak ve sportmence
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1958
  • G.Saray Genç takımı Sofya'ya gidecek Galatasaray genç takımı bu ay içinde Sofyada tertiplenen bir futbol turnuasına iştirak edecektir.İdare heyeti bu seyahat için Haric'yeden izin beklemektedir.Antren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1958
  • FENERBAHÇE YENİ bir oyuncu denedi Fenerbahçe profesyonel takımının dünkü idmanında İstanbulspor'un eski sağ hafi Mustafa tecrübe edilmiştir.İdareciler,bir maçta oynatmayı düşündükleri bu futbolcunun h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1958
  • Milliyet Ekibi Erzurum'da Eir aydanberi Anadoluyu karış karış dolaşan Gündüz Kılıç ve Sami Önemliden müteşekkil Milliyet Ekibi çok yorucu bir yolculuktan sonra dün Erzurum'a gelmiştir.Arkadaşlarımız,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1958
  • Sadri meselesi TAZELENİYOR Yeni gerginliğe Altaylı Faik'i transfer isteği sebep oldu.Adalet Teknik Müşaviri Sadri Usuuğlu'nun,yeni kulübü adına İzmir'de giriştiği transfer hazırlığı sırasında,Altay' l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1958
  • Gene Millî namzetleri bugün K.Paşa'ya karşı Genç millî takım namzetleri,bugün saat 16.00 da Mithatpaşa Stadında Kasımpaşa ile karşılaşacaktır.Genç takım komitesi,bu maça seyirci alınmaması için Bölgey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1958
  • Istanbulspor Ankara'da bir hafta kamp yapacak Istanbulspor profesyonel takımı iki maç yapmak üzere yarın Ali Mortagın idaresinde Ankaraya gidecektir.Sarı Siyahlılar Hacettepe ve Hacettepe'nin tesbit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1958
  • Şinasi Ataman:"Lehte karar için düşünürüm,dedi MACAR millî lakımı ile Ankara'da yapıları serbest millî karşılaşmadan sonra radyoda,idarecilerden şikâyetçi olduğunu söyleyen Mustafa Dağıstanlı dün,idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1958
  • FRANKFURT.HUSUSÎ İzmir'in iki genç yıldız futbolcusu,Kaya ve Gönen,henüz her hangi bir kulüple anlatmadıklarını bildirmişlerdir.Hollanda yolculuğunda,iki futbolcu da,pasaport adresi olarak Beşiktaş ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1958
  • n W" METİN Türklerin bombacısı MİLLİ TAKIM BU GECE GELİYOR Hollanda galipleri Yeşilköy'de merasimle karşılanacak.Maçın akisleri devam edİYor [AMSTERDAM MİLLİYETİ GALİP flNRİR fil İMPİYAT ATARINDA Kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1958
  • ithama cevap veriyor Eski Federasyon Umumî Kâtibi,fiksturdeki aykırılık bugünkü mes'ullerin eseridir,diyor Eski Futbol Federasyonunun umumî kâtibi Selâhattin Beliren,Federasyon Kupasının son tur maçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor