Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.04.1958
  • 6 ayda sadece 50 TL.ödeyerek İNGİLİZCE öğrenip,sertifika veya DİPLOMA alabilirsiniz.GDOD ENGLISH İNûkİZCEYl MEKTUPLA EAfm ÖĞRETEN AKADEMİ «Ankara Cad.107 İSTANBUL» adresinden tafsilâtlı parasız broşür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1958
  • ÜNİVERSİTEDE Tahkikat a dün devam edildi Hukuk Fakültesi Talebe Derneği Başkanı Boran tahkikat sonuna kadar Üniversiteden uzaklaştırıldı Üniversitedeki son hâdiselerle ilgili olarak,Hukuk Fakültesi Yö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1958
  • [ÖZDEMIH GÜRSOYI Standart Oll Şirketinin yeni Türkiye temsilcisi Amold E.Baron Mardin'de petrol sondajı başlıyor Standart OiPin Türkiye mümessili Trakya'da yapılan sondajlarda petrole rastlandığını sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1958
  • C.Bengü bugün defnediliyor Bilirkişi kazanın,Cemil Bengü'nün ehliyetsizliğinden ileri geldiğini belirterek şoförü kabahatsiz buldu.Müessif bir otomobil kazasında vefat eden D.P.İstanbul İl Başkanı Cem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1958
  • KADIKÖY İSKELESİ ren köprü dünden IILHAN DEMIRELI Bir müddetten beri tamir edilmekte olan Kadıköy'deki vapur iskelesi ve güverteye glitibaren açılmış,tekrar yolcuların hizmetine girmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1958
  • KIBRIS'TA 23 Nisan izin hâlâ İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kıbrıs'taki Türk işçilerinin yabancı çizmesi altında hıra ki imasına razı olmayacağını Menderes'e bildirdi.Türkiye İşçi Sendikaları Konfede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1958
  • [İLHAN DEMİREL] U1711 AY El RİCE II AH İTTİ Seker Bayramının gelmesi münase-IM&ILM I CİLDİME.UMUI I I I betiyle Kızılay Vezneciler şubesi,250 çocuğa giyim eşyası dağıtmıştır.Resimde elbise alan çocukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1958
  • Dünya polis edebiyatının şaheser örneklerinden biri.~k 2.000.000 dan fazla bakılarak bir rekor kıran eser.Aşk,ihtiras ve cinayetin her an kucaklaştığı roman.Yalancı ŞAHİT Başından sonuna kadar merak,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1958
  • BAŞVEKİL'E TOKYO FAHRÎ HEMŞEHRİLİK PAYESİ VERİLECEK TOKYO,A.A.Başvekil Adnan Menderes'in büyük bir ilgi ile beklenen Japonya seyahati hakkında gazeteler şimdiden genig çapta yayın yapmaktadırlar.Gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1958
  • Yirminci asrın en büyük meşheri BRÜKSEL DÜNYA FUARI DUN AÇILDI AP ajansına göre Sİ pavyonun en gülsellerinden biri Türk pavyonu IKEYSTONEl BRÜKSEL'DE m-ŞİKAU'LAR SPUTKİK ''MODELİ Belçikalılar,bu muazz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • OMEGA MOVADO Tİ8SOT GALA NACAR ve her MARKA SAATLERİNİZİ orijinal yedek parçalariyle ancak CEMALİ SONMEZ'de tamir ettirebilirsiniz Tatili tramvay durağı karcısı No:50/1 İstanbul Tel:21 lfl 16 18775)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • ebe—bi Hazırlayan:Dr.RECEP DOKSAT F R E N G t Deam)Tıp dilinde Lues veya Syphilis Slfiliz)gibi adlar alan Frengi,mikropların vücuda girmesinden 23-35 gün sonra ilk belirtisini hasıl eder.Umumiyetle ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • HAFTANIN |i FİLMLERİ lun^cuı Ok.Cut,CAN YOLDAŞLARI It's Alvvays Fair Weather Rejisörlüğünü Stanley Donen ve Gene müştereken yapmış oldukları,renkli ve Sinemaskop bir M.G.M.Amerikan)prodüksiyonu.Oynaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • IIII 1.III 1 II II II t I.I I I III I i I |l I İMİ I II III II I.11 M 1111 I 111111111 111 i H 1111 I 1111 I 1111111111111 11 I H I 11 I İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • BULMACA SOLDAN SACA:1 Bir isin hayırlı olup olmıyacağını rüyadan çıkarmak için dua okuyarak yatmak;Yiğit.2 Akh yatmış;Satılmak için sebze veya çiçek körpesi yetiştirilen yer.3—4 Pek kurnaz;Birbirine f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • *QsU }Âin&ü pbt£t4u% OĞLAK BURCU 1 [22 Aralık 20 Ocak] Heyecan veya hissinize kapılıp kimseye açılmayınız.Su uyur,dilsman uyumaz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İki kisji tizin iyiliğinizi bahsediyorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • Salak Naşrlyatmın Macera Romanları Sarisi ARŞEN LÜPEN 313* KİTAP BUGÜN ÇIKTI Müvezzilerden isteyiniz.MA.UU.ICE L.EBLANC '£ AN S.Müracaat:Basın Bayiliği,Cağaloğlu-TUrk Ocağı Cad.33-İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • ÖLÜ M Merhum İbrahim Asım Bey oğlu merhum Dahiliye Nâzın Münür Paşa damadı merhume Atiye Ertaylanın esi Meliha Ertaylanın babası tüccardan Hasan Erker ve Gülen Erkerin büyükbabaları Emekli Binbaşı Sel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • Gönül YAHŞIOĞLU İle Orhan ALTUNBAY Nikahlandılar Beyoğlu 17/4/1958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • Mebrure Karamanoğlu İle Dr.ZİYA TİNEL Evlendiler Ankara 17/4/1958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • GEÇEN hafta İçinde limanımızdan 4 milyon 414 bin lira tutarında ihracat yapılmıştır.BAYRAM gebeblle Marmara,Karadeniz ve diğer hatlardaki vapurlar şimdiden dolmuştur.Liman İdaresi men-•upları tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • SATILIK 950 Model PLYMOUTH temiz vaziyette Adres:Yedikule Kalaycı Bedri sokak No:2/2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • Hür.P.Piyangosuna bir at ve bir inek konuldu Hürriyet Partisi İstanbul teşkilâtının hazırladığı eşya piyangosunun ikramiyeleri arasına bir at ve bir inek konulmuştur.At veya inek İleride muhtemelen bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • İş Mahkemesine hâlâ Bir tâyin yapılamadı Tekaüde sevkedllen iş ihtilâflarına bakan 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimi Cemil Komır'ım yerine hâlâ bir tâyin yapılmamıştır.3 aydan beri bu mahkemede isle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • BÜYÜK İRTİHAL Hanıcli Kefeli'nin damadı,Halide Bengü'nün eşi emekli PTT müfettişi Rüştü Bengü ve Cel&l Bengü'nün kardeşleri Yahya ve Mustafa Kefell'nln enişteleri,Tuğrul Kayadelen'in bacanağı,¦•bık De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • Rotary International Kulübünün «Membre d'honneur» ü ve İstanbul Rotary Kulübünün vefakâr dostu ve Türk milletinin yetişmiş kıymetli ve münevver evladı,SUnıerbank İdare MecUıl Reisi,Demokrat Parti İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • OSMANLI BANKASI A.Ş.80.000 PARA İKRAMİYESİ 55.00^ 7* Gişelerimize Müracaat 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • KAMYON FARESİ DELİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ Duruşmada Sahabettin Fırat'ın müşahede altına alınmasına karar verildi Kamyon faresi Sahabettin Fırat dün lunan Sahabettin,kadının yüzündeki verem etti.demiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • tMIII II HIM 11IIIII.I 1111 i I 1111 1111.1111111111111111111111111 111111111 il I M IIII M ıııı ı:I Böyle dinî tören olmaz!EVVELKİ gece,Fatih camiindeki mevlidi radyo başında dinledim.Yine ananevi nv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • GRAPHO-ENGLISH Mektupla Eğitim Servisi İSTİKLAL CADDESİ 284,BEYOĞLU Türkiye'nin neresinde olursanız olunuz münevverler arasında charlka metod.Adiyle anılan GRAPHO-ENGLİSH sayesinde siz de binlerce abo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • Türkiye Cumhuriyeti EMEKLİ SANDIĞINA ait bulunan Beyoğlu EMEK ve KÜÇÜK EMEK SİNEMALARI Gina Lollobrigida'nın DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI Filmi ile hizmete giriyor Son sistem sinemaskop makinelerden büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Yedi Köyün Zeynebl Deniz Tanyeli Türk filmi.2 Her Yerde Tehlike Abdurrahman Palay Türk filmi.ALKAZAR Tcı:44 25 62)Acı Günler Mümtaz Alpaslan Neriman Uğurlu Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1958
  • Bir döviz kaçakçısı daha yurt dışına kaçmış Atanaş bir seneden beri duruşmaya gelmediği için mahkeme muvakkaten tatil kararı verdi Döviz kaçakçılığından tanık ola-Atana;ilya Kopolos'un yurt dışına rak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • Kıbrısta iki ırkdaşımızın ölümüne sebebiyet veren BOYD ARABASINI B SİLÂH GİBİ KULLAND Beraat eden İngiliz binbaşısını itham eden savcı,ırkdaşlarımızın ölümüne bilerek ve isteyerek sebep olduğunu ortay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • ŞARLO 69 YAŞINDA VEVEY,İSVİÇRE,A.P.Tanınmış İngiliz komedi artisti Charlie Chaplin Şarlo)dün,69 uncu yas yıldönümünü kutlamıştır.Charlie Chaplin,bu münasebetle,karısı O'Ona ve 6 çocuğu ile beraber bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • Camiyi gezen turistin ayakkabıları çalındı KONYA,HUSUSÎ Şehrimiz camilerinden birini gezmekte olan bir Alman turistinin ayakkabıları çalınmıştır.Yalınayak kalan turl*t kayyum tarafından verilen terlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • SÜREYYA YORGUN IKEYSTONE1 Üç hafta kalmak üzere,Coııstitution transatlantiği ile Cenova'dan Amerika'ya hareket eden sabık İran Kraliçesi Süreyya'nın bu resmi,transatlantikte istirahat ettiği bir esnad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • FİRARİ BİR KAATİL ADANA'DA YAKALANDI ADANA,HUSUSÎ Cinayet suçundan hakkında İstanbul Savcılığınca tevkif kararı kesilmiş olan Halil Duran dün şehrimiz Sipahi pazarında yakalanmıştır.Davutpaşa'daki 3.Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • Bir dilenci ufak paraları helaya atarken yakalandı KONYA,HUSUSÎ Bir dilenci,torba içinde topladığı 100 paralıklarla bir kuruşları,umumi helaya dökerken polis tarafından yakalanmıştır.Dilenci kendine d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • M E V L I D Aramızdan ebediyen ayrılan kıymetli arkadaşlarımız Yaman Egeli,Haluk Kanat,Bedri Songeleıı,Salih Zeki Yüceyavuz,Niyazi Eryılmaz,Muzaffer ve Yasar Apaydın,İsmail Güler ve Avukat Cemil Tansı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY1 TÜRKİYE HAKKINDA pil Memleketimiz hakkında renkli dokümanter bir film çevirecek olan Fransız prodüktörü,Merry Ottin ve karısı dün Bursa'dan şehrimize gelmişlerdir.Bir haftadan beri me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • Acıbademde bir er bir Subayı şişledi Evvelki gün Acıbademdeki,Uçaksavar birliğinde kanlı bir vak'a olmuştur.Mehmet Güçlü adında bir er kendisine nasihatta bulunan yüzbaşısı Mustafa Cengiz'!sis'lp iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • Bir okul müdürü İle öğretmen döğüştü İZMİR,HUSUSÎ Selçuk Merkez ilkokulu başöğretmeni ile ayni okul muallimlerinden biri,okul kapısında ve talebelerin önünde dövüşmüşlerdir.Şiddetli kavga,talebelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • Pasaport f tatlarına yüzde 2500 zam yapıldı Pasaport cüzdanlarının fiatma TI-2500 zam yapılmıştır.Şimdiye kadar 20 kuruştan verilmekte olan pasaport cüzdanlarının fiatı bugünden itibaren 500 kuruşa çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • Meb'uslar seçim bölgelerine gidiyor ANKARA,HUSUSÎ Büyük Millet Meclisinin 28 nisan'a kadar '¦âtile girmesinden istifade eden mebuslar,bayramlarını geçirmek üzere dünden itibaren seçim çevrelerine hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • «Bayram Gazetesi» hazırlanıyor Önümüzdeki Şeker Bayramının ikinci ve üçüncü günleri Gazeteciler Cemiyeti tarafından çıkarılacak olan «Bayram Gazetesi» nin hazırlıkları tamamlanmıştır.Bayramda İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • DOLMUŞ TARİFESİ ENCÜMENE VERİLDİ Taksi ve dolmuş ücretlerine yapılacak zamla alâkalı çalışmalar devam etmektedir.Yeni tarife bugün Belediye Encümenine sevkedilecektir.Tatbikata bayramdan sonra geçilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • PARAŞÜTLE kan atılacak Hava alanı bulunmayan yerlerdeki halkın hayatı bu suretle kurtarılacak ANKARA,AA.Hava alanı bulunmıyan yerlerde yaşıyan vatandaşların veya hava şartları inişe müsait olmıyan ahv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • AMERİKAN ORDUSU yeniden teşkilâtlanacak Eisenhower,Dünya sulhunu korumak için yeniden teşkilâtlanmaya lüzum görüldüğünü dün açıkladı WASHİNGTON,A.A.Amerikan gazete neşriyat müdürleri birliğinin ve Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • İhracat Birlikleri kadrosu değiştirildi İhracat Birlikleri kadrosunda değişiklik yapılmış,bir kısım makamlar kaldırılmıştır.Hububat ve tiftik ihracatı birlikleri umumî kâtip yardımcılıkları da bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • NATO müdafaa vekilleri nhsı dün sona erdi Avrupada güdümlü roketler esasına dayanan bir program kabul edildi lopla PARİS Hususî Muhabirimiz Ergun GÖKSAN'dan NATO devletleri Müdafaa Vekilleri arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • m m TİİDIf PflPIIVI ARIMA flVIBU CAUA^I Kl,1,s'ln Magusa kasabasında,Namık Kemal Ortaokulu tale-I UnlV yUuUKLHninA UI Ull %»«IIM01 ncıeri için bir oyun ve spor sahası olmadığından,okul binası yanındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • Çanakkale Âbidesi için yapılan Teberruların Listesi E Bandırma,bakırcılar ve kalaycılar derneği 100.00 D.D.Y.İstasyon şefliği ve İlkokulu Muş)100.00 S A.Necati Sağer 250.00 Demirci,Mersin P.T.T.atlı E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • f ¦VMMMMMUİK 0& " i*1^ Y,îıp.tj»»'1 IA.P.I Kocası prodüktör Mike Todd'un bir uçak kazasında ölmesi üzerine,bir müddet çalışmayan ve çevirmekte olduğu «Kızgın Çinko dam Üzerindeki Kedi» filmini yarıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • LONDRA BELEDİYE SEÇİMLERİNİ İŞÇİ PARTİSİ KAZANDI Muhafazakârların 25 üye çıkarmalarına mukabil,işçiler 101 üyelik kazandılar LONDRA,T.H.A.Londra Belediye seçimlerinde İşçi Partisi,Muhafazakâr Partiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • Lazkiye'den 4 uçağa ateş açılması üzerine İtalya,Suriye'yi protesto edecek ANKARA,HUSUSÎ Ziraî mücadele için yapılan anlaşma gereğince memleketimize gelmekte olan,4 İtalyan^ uçağına Suriye'liler taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1958
  • I Emekdarın tedavisi ö^ senedir bu şehre hizmet eden emekdar Tünel,vagonları ce-E i 0~t ken kayışların yıpranmış olması dolayısıyle ikinci bir I kazaya sebebiyet vermemek için—bir buçuk ay kadar hiz-i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.04.1958
  • &ÖLDE yAR4yAj-*J/Z V/kAhAN çok wgww BuoZ2uu*n e%¥üyüK%c KAOIN AVC/S/varo/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1958
  • KORKUSUZ ÖÂVUİ GÜNAYDIN ~AD)M,SE2Ee.SERSIDEX| TABLONUZU f£-VENI BH5 EV DÖSUyORUM-^ACABA BENİM içıN KJ TAB.LO.CİZEJÇ:MİSİNİZ SİZİNLE GÖRÜŞEBİLİR MıV/'M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1958
  • 'MESER UCASINIZ ADAYA İNMİŞ.O.ANDA UÇAĞIM ATOMLA İŞLEDİĞİ-Nİ.ANLADIM—"^ANILMIVORDUM ELİMDEKİ-ALET BUNU SoyLÜYORDÜ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1958
  • L"?j v y bomj;t.ONU,SİZİ ÖPERKEN rUBf\SORDUM.4pET;Ka-i l"WJ DİN ERKEK ÖPÜŞÜNCE EVLENMELERİ LAZIM.f\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1958
  • 0 Ö277 V GELDİK.Uut jB BAKA.^H UM ^B ŞEHİR DEGıŞTı j jy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1958
  • Aile Kwğ reisinin yüzünü güldüren nefis gıda.Ç ocuklar seve seve yiyor.hanım nazlanmadan pişiriyor.üstelik sıhhi,besleyici ve keseye elverişli.Pek' tabii olarak rahatını ve işini bilen aile reisi aylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1958
  • 9 9 9 9 m 9 m 9 9 9 9 9 Bunları Biliyor Muydunuz İnsan yaşlandığı nispette gözbebeği ufalmağa başlar.Seneler ilerledikçe daha bol ışık,çözlerinizin sağlığı için «arttır.GENERAL^ ELECTRIC bol ışık veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1958
  • ŞİMDİ DE AĞ'LAR.BALIKÇILARIN yine balıkçılardan bir şikâyeti var.Ben bu işlerden anlamam ama dâva balıkçının değil bu memleketin.Marmara'da geceleri frata ağı ije balık avlayanlar varmış.Yasakmış ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1958
  • lllllii!llll!RAMAZAN ilhamları Hazırlayan IÎEFİ' CEVAD ULUN AY Nisa ve Tevbe Sûresinden!Münafıklar hakkında Eûzü Besmeleden sonra:Kurân-ı-Kerîmde münafıklar hakkında Dek çok âyet-i-kerimeler vardır.Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1958
  • Temiz ve berrak bir cild yüzünüzün ifadesini canlandırır.«Cildinize berraklık kazandırmak için geceleri yatmadan evvel POND'S COLD kremi ile masaj yapınız.Bu krem cildinizi makyaj kalıntılarından temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1958
  • AYDINOĞLU CÜNEYD BEY TARİHİ ROMAN Nizamettin Nazif TEPEDELENLİOĞLU 13 Çünkü,Çeşnicibaşı sofra örtüsü diye kullandığı ceylân derisini önüne sererken gözüne dört nala gelen bir atlı ilişmişti:Bu,Cüneyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • Ticari muvazenemiz gittikçe düzeliyor Amerika'da yayınlanan bir raporda yeni senenin iki ayında ihracatımızın ithalâtı geçtiği belirtildi NEYV-YORK,A.P.Bu yılm ilk iki ayı zarfmda Türkiye'nin diğer Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • C.Bengü bugün defnediliyor t Baştarafı Birincide teinde vefatı partimiz mensuplarını derinden müteessir etmiştir.Merhumun en verimli hizmetler ifâ edeceği çağda ufıılti memleket İçin hir ziya'dır.Acıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • PERSONEL ARANIYOR Türkiye Turizm Bankası İşletmelerinde çalıştırılmak üzere tecrübeli personel alınacaktır.Otel personel:Resepsyon memuru,Otel kâtibi,kat hizmetçisi,garson,Gazino personeli:Metredotel,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • BRÜKSEL DÜNYA FUARI DÜN AÇILDI t Baştarafı Birincide yinatı Türk artisti Bedri Rahmi Eyüpojlunun vücuda getirdiği muazzam bir mozayiktlr.Eyüpoğlu,kendisi,eşi ve 12 yardımcısının bu mozaylk»!bir yılda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • Üniversitede tahkikata dün devam edildi f Baştarajı Birincide 5çln de nihaî bir müzakere açılmasına karar vermiştir.AKSOY'UN REKTÖRE CEVABI ANKARA,HUSUSÎ Türk Hukuk Kurumu Başkanı Doçent,Dr.Muammer Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • BAŞVEKIL'E TOKYO FAHRÎ HEMŞEHRİLİK PAYESİ VERİLECEK t' Baştarajı Birincide Türkülerinden örnekler yayınlıyacaktlr.21 Nisan saat 16 da Tokyo'ya varacak olan Menderes'i başvekil Nabosuke Kişi karşılayac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • MARDİN'DE PETROL SONDAJI BAŞLIYOR t Baştarajı Birincide rılmıs olduğunu acıklıyan Mr.Baron.«Mardin,3 tarafı petrol tnıntakalaıı ile çevrili bir yerdir.Bu arazinin jeolojik yapısı petrol ariyan şirketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • Gary Cooper'e plâstik ameliyat yapıldı NEYV-YORK,A.P.Tanınmış aktör Gary Cooper'e,dün yüzündeki bazı kusurları düzeltmek maksadiyle plâstik ameliyat yapılmıştır.Bir hastahane sözcüsü,kusurların,eski b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • Endonezya' da hükümet kuvvetleri ilerliyor Sumatrada ihtilâlcilerin büyük merkezlerinden biri olan Padang hava alanı ele geçirildi CAKARTA,A.P.Endonezya Cumhuriyeti radyosu dün gece Cakarta hükümeti p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • Lavabo ve Banyolarınızın temizliği için FAY Temizleme Tozu bilûmum temizlik işlerinde yardımcınızdır FAY,bıçakları,kaşıklan,çatalları,kararan ve islenen tencereleri,alüminyum kapları temizler FAY,merm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • Hediye Postası 11 Âdet renkli,ve parlak kartpostal i SERİSİ Gina Sofia E.Taylor Kim Novak Martine Carroll Marilyn Monroe Neriman Koksal İnci Birol ve Türkân Şamilin en güzel pozlariyle güzel İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • zrkes aynı fikirde ROJA Briyantininin yeri tutulamaz,Her «açlarım moaaya,zevkine ve güzelliğinin tarzına gor* tanzim eder.Kısa taçlar gayrt pratiktir.Evet,fakat ozuo taçlar ıtc o kadar güzel ki.ROJA o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • DAVET istanbul Teknik üniversitesi Rektörlüğünden:Teknik Üniversite Günü)19 Nisan 1958 Cumartesi günü saat 10.30 da Merkez binada Taşkışla)kutlanacaktır.İstanbul'da bulunan Sayın Mebuslarla,Yüksek Müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • HİZMETÇİ ARANIYOR kişilik bir aile nezdinde ey işleriyle yemek yapabilen bir hizmetçi aranıyor.İstiyenlerin Maçka Taşlık,Taşlık Apt.Daire 2 18774)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • ARANIYOR 1 Usta El tesviyecisi 1 Adet elektrik motörü üstünde 35 lik demir testeresi acele aranmaktadır.Müracaat:Telefon:44 8.1 2.7.44 06 9G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • RUMİ CUMA 1374 18 Nisan NİSAN 5 19 5 8 HİCRÎ 1377 Kama-«n 28 VAKİT VASATÎ EZANÎ U6 12.14 15.59 18.52 20.30 3.31 10.26 5.23 9.08 12.00 1.38 8.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • PİKAP ve KAMYONET ARANIYOR Yeni veya az kullanılmış bir pikap ile 2 kamyonet alınacaktır.Müracaat:Tel:44 47 07 Levazım Servisi 18782)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • Uçaksavar Topçu Okulu Kumandanlığından Tebliğ Edilmiştir KONU:Uçaksavar Top Atışları.1.14 Nisan 1958 Pazartesi 15 Nisan 1958 Salı 16 Nisan 1958 Çarşamba 17 Nisan 1958 Perşembe 18 Nisan 1958 Cuma Günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • SANAYİCİLERE Her nevi kahp siparişleri kabul edilir Fatih Refah sokak No.85 Tel:21 51 75 ı' 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK a KELEPİR çiftlik.Ayazağa köyü ile Kâğıthane köyü arasındaki Papazçiftllğlnin 170 dönüm,içinde ahır ve evi mevcuttur.Eczacıbajı ilaç fab.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • SÖN DAKİKA ¦Ilı güreş takımı belli oldu ANKARA.VELİ NECDET ARIG'dan 2G-27 Nisan'da Ankara'da yapılacak,Türk-Macar millî güreş karşılaşması İçin yapılan seçmeler,dün gece yarısından sonra sona ermiş,mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • Kıbrıs'ta 23 Nisan için izin hâlâ yok t Baştarafı Birincide basın toplantısında,Londra'dakl Türklerin,Kıbrıs'ın Anavatan'a ilhakı mevzuundaki faaliyetlerini antlatmıstır.Londra'daki Rumların faaliyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1958
  • Kalamış kovu,Fener ve Adalara nazır HUZUR PANSİYONU Yeni sezona açılmıştır.Rezervasiyon için acele ediniz.Adres:Moda Mektebi S.4/6 Tel:16 16 72 Kadıköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.04.1958
  • Fenerbahçe Pazartesi Günü Irak'a Gidiyor Fenerbahçe profesyonel takımı 21 Nisan pazartesi akşamı uçakla Irak'a gidecektir.Sarı Lacivertliler 23-25 ve 27 Nisan tarihlerinde Bağdad'ta üç karşılaşma yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1958
  • BOKSÖRLER hazırlanıyor Millî Takımımız bu yıl İspanya,İtalya Iran ve Avusturya ile karşılaşacak Boks millî takımımız bu sene İran,İtalya ve muhtemelen İspanya,Avusturya ile millî temaslar yapacaktır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1958
  • FEDERASYON İKİ ANTRENÖR Hoca getiriyor Futbol Federasyonu malî imkânlar müıaade ettiği takdirde Macaristan veya İngiltere'den iki antrenör Hoca angaje edecektir.Selâhiyetli bir İdareci bu mevzuda şu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1958
  • BLAU WEİSS TAKINI GELDİ Alman lig takımlarından Blau-Welss dün gece geç saatlerde şehrimize gelmiştir.Misafir takım ilk maçını yarın Beyoğluspor Adalet karşılaşmasından sonra Fenerbahçe ile oynayacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1958
  • G.SARAY 2 MAÇ İÇİN BEYRUT'A ÇAĞRILDI İki karşılaşma yapmak üzere Galatasaray profesyonel takımı Beyrut'a davet edilmiştir.Lübnanlı bir organizatör mevzuubahis teklifi halen Beyrut'ta bulunan Galatasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1958
  • dün Adaleti 6-1 yendi Sik deneme macunda kadronun forveti iyi,müdafaası ise şüpheli göründü HAKEM:Cihat Ergim GOLLER:Ali kendi kalesine)Dk.27 0-1)Kadri Dk.28 1-1)Kaya Dk.41 2-1)Can Dk.61 3-1)Metin Dk.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1958
  • DÜNYA KUPASINA HAZIRLIK MAHİYETİNDEKİ Serbest Güreş seçmeleri bitti Final müsabakaları sabah saat ikiye kadar devam etti.Favoriler beklenen neticeyi aldılar ANKARA,VELİ NECDET ARIĞ'dan Serbest Güreş t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1958
  • Moda-Olimpia maçı selden yarıda kaldı Hakemleri FİBA'ya şikâyete karar veren Moda,Yugoslavya'daki karşılaşmalarını iptal etti LJUBLİANA,HUSUSÎ Sellerin bastığı bir sahada.Modaspor ve ASK Olimpia maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1958
  • YÜZBAŞI GÖNENLİ NİCE'TE BİRİNCİ NİCE,HUSUSÎ Dün yapılan Dünya Kupası Beynelmilel konkurhipiklerde yüzbaşı Nail Gönenli Esmer ve Domino atlarlyle birinci gelmiştir.Nail Gönenli bu yarışta birçok tanınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1958
  • Okullararası basketbol ve voleybol birinciliği 21-23 Nisanda yapılacak 21,22 ve 23 Nisan tarihlerinde Spor ve Sergi Sarayında Okullararası Türkiye voleybol ve basketbol şampiyonası yapılacaktır.Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1958
  • ISTANBULSPOR profesyonel takımı pazartesi günü Altay'la Federasyon kupası maçını oynayacaktır.KARAGÜMRÜK Kulübü Anadohıdan transfer edeceği futbolcular için bir apartıman kiralamıştır.Burada futbolcul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1958
  • Voleybol şampiyonu bu gece belli oluyor İstanbul Voleybol Lig Şampiyonu,bu gece Spor ve Sergi Sarayında yapılacak Darüsşafaka Galatasaray malından sonra belli olacaktır.Lig'in ilk devresinde çetin rak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor