Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.02.1958
  • TABİB,ECZACI,VETERİNER VE KİMYAGERLERE MESLEK TAZMİNATI VERİLECEK ANKAKA,HUSUSÎ Sağlık Encümeni dünkü toplantısında Denizli Mebusu Baha Akşit'in Tabib ve Diş Tabibleri ile Veteriner,Eczacı,Kimya Yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1958
  • DIOR İSKARPİNLERİ Londra'da teshir edilen Christian Dior kreasyonu şu iskarpinlerin hususiyeti,gayet ince ve uzun topuklu ve sivri uçlu olmasıdır.İskarpinin üstü satenden yapılmıştır.Rengi açık mavidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1958
  • Reisicumhur dün döndü Bayar'ı Libya'dan getiren Gemlik Muhribi ve refakatindeki gemiler sis yüzünden biı müddet Fenerbahçe açığında demirledi ibya'ya resmî bir ziyarette Jj bulunan Reisicumhur Celâl B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1958
  • BAŞVEKİL DÜN VİLÂYETTE BİR TOPLANTİ YAPTI ehrimizde bulunan Başvekil Adnan Menderes,dün öğleden sonra Vilâyette geç saatlere kadar devam eden bir toplantı yapmıştır.Toplantıda Dahiliye Vekili Nâmık Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1958
  • ÖLÜMLE BİTEN SİR TRAFİK KAZASI DAHA OLDU Ölümle neticelenen bir trafik kazası olmuştur.Şoför Mustafa Sarıkaya'nın idaresindeki 82196 plâkalı kamyon Kısıklı da Yeni Ankara Caddesinin Sinokli mevkiinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1958
  • Sis yüzünden iki İtalyan gemisi karaya oturdu Aydın'm kurtarılmasına çalışılıyor.Almanya'da haciz konulan Mardin şilebi satılacak New-York'daki Sadıkoğlu şilebinin durumu karışık Sis yüzünden iki İtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1958
  • TEBERRU LİSTESİ EVVELKİ YEKÛN 221.479.00 Ahmet Andiçcn 5.060.00 Kuleli Askerî Lisesi 5.011.00 T.C.Tekel Genel Mdliiğii yaprak tütün bakım ve işletme atölyeleri Merkez Md.liiğü memur ve işçileri 2.224.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY IÖZDEMİR GÜRSOY1 [OZDEMIR GURSOY I Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri,Çanakkale ş6hitleri âbidesi için ara-Memleketimizin tanınmış hayırseveri Ahmet Andiçen Günlük hâsılatını Çanakkale Â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1958
  • Personel Kanunu Meclise veriliyor Kanun,kadrosuzluktan terfi edemiyen memurların maaşlarının artmasını sağlıyor ANKARA,HUSUSÎ Memur maaşlarında yüzde elli ile yetmiş beş arasmda bir artış sağlayacak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1958
  • F.RÜŞTÜ ZORLU BONN'A GİTTİ Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu,Federal Almanya Hariciye Vekili ve diğer hükümet erkânı ile memleketi ilgilendiren meseleler etrafında temaslarda bulunmak üzere,dün uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1958
  • AGDAD PAKTININ durumu tehlikede Ürdün ve Suudî Arabistan birleşme için Irak'ın Pakttan çekilmesini şart koşuyor WASHİNGTON,A.P.Irak Ürdün arasında yapılan müzakerelere dün devam edilmiştir.Müzakereler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1958
  • Kıbrıs'a dair Atina'da yapılan görüşmeler sona erdi.Lloyd Londra'ya,Foot Adaya döndü ile Yunanistan anlaşamadı Yayınlanan tebliğde bir netice elde edilemediği bası mühim noktalar üzerinde görüş ayrılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1958
  • Yedek Asteğmenlerin terfii tasdikten çıktı ANKARA,HUSUSÎ 45 inci Dönem Yedeksubayları asteğmenlikten teğmenliğe terfi edeceklerdir.Bu hususla ilgili kararname dün Yüksek tasdikten çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1958
  • m H.FEZA ŞARTLARI İÇİNDE IA.P.i Birleşik Amerika hava kuvvetleri mensuplarından Donald G.Farrell,bir hafta yaşayacağı feza kulübesinin içinde görülüyor.Bir metre en ve bir hııçuk metre boyundaki bu hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.02.1958
  • t HARB ve SULH «VVar and Peace» Rejisör King Vidor idaresinde renkli ve Vistavision sistemiyle çevrilmiş bir Dino De Laurentiis Paramount İtalyan Amerikan)prodüksiyonu.Senaryo:Bridget Boland,Robert VV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1958
  • KERVANSARAY NICHOLAS BROTHERSİER HAVA MUHALEFETİ DOLAYISIYLE CUMARTESİ BAŞLAYACAKLARDIR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1958
  • İKİ GÜN KALDI YARIN öğleye kadar hesap açarak,şubat keşidesine iştirak ediniz.Şubat sonunda KIRKBiN Lira DOGUBANK.6071)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1958
  • ı OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yıldız tesiri düzeldi.İşlerinizden İyi neticelerbekleyiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Dünden daha güzel ve neş'ell bir gün yaşayacaksınız.BALIK BURCU [20 Şubat 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA 1 Mazbata;Kıymetli bir maden.2 Pis koku;Kadın ismi.3 İmparatorluk zamanı bâzı resmî kâğıtların bağına basılan Padişah adının girilt bir yazı İle yazılı rumuzu;Harmoni.4 Sonra hesap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1958
  • Esrar satmak suçundan 8 yıl hapse mahkûm oldu Fahri Akbay adında bir esrar satıcısı dün Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde 8 sene.4 ay hapse ve 2.5 sene sürgün cezasına mahkûm olmuştur.Ayni mahkeme,üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1958
  • HALI-ve KUMAŞINIZI almadan önce mağazasını ziyaret ediniz Satış Yeri:HARBİYE 6107)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1958
  • Bâzı gemi adamları iş bulamamağa başladılar Boşta bulunan bâzı gemi adamları kendilerinin işe alınmamasını işddetle tenkid ederek Sendikaya müracaat etmişlerdir.Bunlar idare ileri gelenlerinin kendi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1958
  • MÜBAREK Mİ'RAÇ GECESİ 26/27 Recebi şerif 1377 ve 15/16 şubat 1958 tarihine müsadif cumartesi akşamı Pazar gecesi)Mübarek Leylel Mi'raç olduğu ilân olunur.İstanbul Müftüsü o.Nasuhl Bilmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1958
  • ^&^imW'l Âf M H Aslan kadar kuvvetli,Kaplan kadar cesur,Tilki kadar kurnaz,attığı kursun boşa gltmiyen.Kızılderililerin korkusu TOMAHAVVK m,k% Baştanbaşa realmlerle size tatlı he-V yecanf dakikaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1958
  • Ortaöğretim talimatnamesinde bazı değişiklikler yapıldı CİDDÎ BİR HASTALIĞI OLMADIĞI HALDE DEVAMSIZLIK YAPAN TALEBE,İYİ NOT DAHİ ALMIŞ OLSA SINIFINI GEÇEMİYECEK Lise ve ortaokullar imtihan talimat-gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1958
  • l IHIM İlli 11 11 lılınil İlli II11III11II11 İlli İlli I III MU,Mil i 1 Ahmet Âğaoğlu'nıın iki hikâyesi Ç| amed Ağaoğlu'nun «Babamın arkadaşları» j^ adı altında çıkardığı yeni eserini bekledim,gelmedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1958
  • KIZILAY Genel Merkezi tarafından İstiklâl şubesinden 4 üyeye şeref üyeliği payesi tevcih edilmiştir.Onursal üyelik rozetleri,yakında yapılacak bir merasimle sahiplerine verilecektir.D.P.Karagümrük buc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1958
  • ÇOK ACI BİR KAYİP Çok kıymetli babamız ve büyüğümüz,ailemizin banisi,Çevriye Hızal'ın eşi,Ankara tüccarlarından Fuat Hızal ve Münevver Doratlı'mn babası,Ahmet Doratlı ve Ülker Hızal'ın kayınpederi,Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1958
  • Kaçak inşaata kal'iyen müsaade edilmeyecek 957 yılı içinde İstanbul'da kaçak inşa edilen 924 bina yıktırıldı Kaçak inşaatın önlenmesi için ted-İmfir Müdürlüğüne bağlı olarak birler alınmasına çalışılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1958
  • Sokağa halı sîlkenlerden 150 lira ceza alınacak Pencerelerden halı ve örtü silkelenmesinin önüne geçmek için Belediye Zabıta memurları bu husustaki şikâyetleri de takip edeceklerdir.Hah ve örtü silkel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1958
  • Dr.WATSON Saç losyonu fevkalâde müessirdir Her yerde arayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1958
  • İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Hafif şarkılar 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Salon orkestralarından karışık mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)Berduş Zeki Müren Turan Seyfioğlu Türk filmi.AL K A/AH Tel:44 25 62)Çileli Bülbül Belgin Doruk Baki Tamer Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Harp ve Sulh Audrey Hepbur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1958
  • Doğu Almanyadan ucuz kumaş ithal edeceğiz Doğu Almanya'dan ucuz kumag ithâl edilecektir.Bu hususta bir firmaya müsaade verilmiştir.Kumaşların metresi 10-15 liradan satılacaktır.Çöplerin değerlendirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.02.1958
  • IKEYSTONEl LONDRA'DA «ÇİFT ÜÇGEN» MODASI terzileri «Çift Üçgen» modasını ortaya atmışlardır.Resimde görülen İG yaşındaki Delyse Deat sağda)adlı İngiliz modelinin giydiği elbise,yeni modaya göre hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1958
  • Yankesici bir kadın 20 aya mahkûm oldu Yanında iki kızı olduğu hattle otobüste yankesicilik yapan kadın çaldığı paralar çarşafından yere düşünce yakalanmıştı Sabıkalı kadın yankesicilerden Arzu Selvi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1958
  • Pul sahtekârlığı yapan 3 kişi mahkûm oldu P.T.T.ye ait pulları fazla basmak suretiyle 4170 liralık menfaat temin eden Klişecilik Türk Anonim Şirketi Müdürü Fahri Ertan ile P.T.T.veznedarı Fahrettin El
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1958
  • Lait Lamofl en simi o uasıoi V08A5 206323 97 766712 7250 459?54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1958
  • Adliyeye verilen sahte Doktor dün tevkif edildi Kendisine doktor süsü vererek Cerrahpaşa Hastahanesinde ameliyat seyreden Ali Osman Yılmaz,dün adliyeye verilmiş ve Üçüncü Sulh Ceza Mahkemesinde yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1958
  • BAKIRKOYLULERE MÜJDE Pazartesi 17 Şubat Saat 10 da OSMANLI BANKASI j ŞU B E S 1 AÇILIYOR İstasyon Caddesi 90/2)Hususî Keşide Açılış HÂtıraları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1958
  • Genç evli bir kadın kayıp 16 yaşındaki Malatyalı Nuriye'nin beyaz kadın tacirlerinin tuzağına düştüğü tahmin ediliyor Nuriye Dişkaya adında genç bir kadının,Beyaz Kadın tacirlerinin tuzağına düştüğü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1958
  • Çingene Vatandaşlar Çingeneler.Pardon Sulııkule sakinleri de bir basın toplantısı yaptılar.Gazeteciler,bu davete icabet ettiler,İstanbul hayatında hususî bir ehemmiyeti olan bu mahalleye kadar giderek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1958
  • Bir Amerikan hey'eti Kresns şehrini arıyacak CAMBRİDGE,Amerika)A.P.Amerikanın,Harward ve Cornell Üniversiteleri tarafından mügtereken teşkil edilen bir heyet servet ve zenginliğin timsali olan Kresus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1958
  • Bir Suriyeli Yarbay idama mahkûm oldu SAM,A.P.Üç kişilik askeri mahkeme Çarşamba günü,Suriye'deki rejimi devirmeğe teşebbüs suçuyla bir Suriye'liyi idama üç kişiyi de müebbed hapse mahkûm etmiştir.Mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1958
  • KISA HABERLER KONYA'nın bu yılki zirai geliri 117 milyon liraya yükselmiştir.Bu İtibarla kışlık mezruat durumu büyük ehemmiyet taşımaktadır.1957-1958 istihsal devresine esas teşkil etmek üzeıe geçen y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1958
  • AYLARDANBERI HAZIRLANAN Tarafsız Aktüaiite Mecmuası 11 23 3 Türk Mecmuacılığında hissedilen boşluğu dolduracaktır.En seçkin Türk ve yabancı yazarların imzaları ve dört renkli nefis baskısı ile 20 ŞUBA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1958
  • mmmj.'mm'^tme^m,[OZDEMIR GURSOY] Şehrimizde bulunan Kıbrıs Hat Türk Kolejine mensup 30 kişilik öğrenci kafilesi,dün akşam Kıbrıs'a gitmek üzere Ankara'ya hareket etmiştir.Kıbns'h öğrenciler,gelirimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1958
  • I Ticaret Vekili j İstanbul'da)1 tetkikler yapıyor 1 S Ticaret Vekili Abdullah Aker E EE şehrimizde tetkikler yapmakta-EE gj dır.Vekil bilhassa fiat dondurma-larını icap ettiren hususlar üze-EE rinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1958
  • C.H.P.liyi bıçakhyan D.P.li mahkûm oldu Radyonun seçim neticelerini ilân etmesi sırasında cereyan eden bir yaralama hâdisesinin duruşması dün sona ermiştir.Hâdise parti münakaşasından çıkmış ve Salih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1958
  • Zeytinburnunda oturan bir şahsın Erzincan'la ilgili müracaatlariyle ihbarların sayısı üçü buldu 938 senesinde Erzincan'da,köylerden toplanılan kimselerin sorgusuz,sualsiz kurşuna dizildikleri hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1958
  • asra HN ^s m-S* a-"lı^*llfeîi.mıımı|îrİ»nflİl 1 U [A.P.YEMEN'DE RESMİGEÇİT Yemen'de bu hafta bir askerî geçit resmi yapılmıştır.Geçite,İngiliz himayesi altındaki Aden kolonisinde,İngilizlere karşı çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1958
  • Günseli Başar'ın düğünü M a r f t a yapılacak İZMİR,HUSUSÎ İzmir Belediye Reisi Faruk Tunca ve nişanlısı eski Avrupa güzeli Günseli Başar dün vapurla şehrimize gelmişlerdir.Nişanlılar iskelede hararet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1958
  • "İzmir,10 gün içinde yüzdürülecek İZMİR,HUSUSÎ tizmir» vapuru 10 güne kadar yüzdürülecektlr.Hâlen kanal açma ameliyesi tamamlanmış bulunmaktadır.Palangalar geminin üzerindeki dikmelere kaynak yapılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1958
  • VVETLERININ ustan çekilmesi istendi Burgiba bütün kuvvetler çekildiği takdirde iki memleket arasında anlaşma yapılabileceğini bildirdi Rusya yardım gönderiyor 9 LONDRA,A.P,Tunus Cumhurreisi Habib Burg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1958
  • Amerika'da zencilerin kanı muayene edilecek Kanunun ırkların karışmalarını önlemek için çıkarıldığı bildiriliyor ATLANTA,A.P.Eyalet Meclisi bütün zencilerin kanlarının muayene edilmesini mecburi kılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.02.1958
  • EC.KENDİLEEÎ 1 KttVBEDECEVXER.AMAN NE SIKMASI* ŞEY.YARABBİ1 NE İSTER BİZDEN?'SAUİ.NE î İS7EC?^0ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1958
  • İ:©İİgİllllİİİİ;İl:şucrr-TEI_AŞLAN.MA.PİKAPA BİR PLAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1958
  • KAR ADAM iCAv.BOt-Ou.BAK,AR.«CAS'NOA N^Cyi Bu KARDAN SEL.OyNiyA.'S,lörk Hobeıler Ajonsı 1957' JL las
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1958
  • EKMEK ELDEN SU GOLDEN.Yazan:REFİK HALID KARAY Tefrika No:0 Kokteyl diye karı kocanın saat 18 den 20 ye kadar süreceklerini sandıkları toplantı davetlilerin çoğu vaktinde gittikten sonra hususî bir şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1958
  • a "V MORGDA CİNAYET Sizinle konuşmak isteyenler burada mister Udoni.Ve geri geri çekilip çıktı,kapıyı kapadı.Udoni güzel erkekti.Teni donuk beyazdı.Siyah saçlarını ikiye ayırmıştı.Açık renk bir elbise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1958
  • asil fezaya fırlatılmadan evve radyo sinyalleri vermeye baş Amerikan peykinin içinde bulunan âletlerin meydana getirdiği karmakarışık mekanizma hayretle karşılandı DAHA henüz Florida'da rampada iken d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1958
  • U!AŞK HİKÂYESİ "Tuzak hazır şef,TEFRİKA No.3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Zengin dul Sesil,noteri Raul'le bir para meselesini konuşur.Üveyi oğlu Alen'le gelini Edikten dert yanar.«Alo,komiser bey.Ben noter R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1958
  • TEZ,TESELLİ ı STANBUL'un mistik!sisi akşamları vapurları için bir cümbüş oluyor.i)20 de Köprü'den kalktık.Yarı yolda sisten J ürktük.Yüz geri ettik.Köprüye yanaşıyoruz.Bir vapur var.Bizimki zavallı pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • TEBERRU LİSTESİ t Baştarafı Birincide Yurttaş kitabevi 50.00 Bir vatandaş 10.00 Ağ.Bk.Tanı.Fb.Taş ve Tek.Muhasebe personeli Bayraklı İzmir 62.50 Muş Lisesi İzmir 50.00 4.Tüm.Sb.Astsb.ve erleri Bolayır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • KIRLIOĞLU İSTİFASINI GERİ ALDI Beşiktaş idare heyeti,kulüp çevrelerinde başlayan kaynaşmaya karsı tedbirler aramaktadır.Enver Abiral'ın idare hey'etindeki durumu bugün belli olacak ve sabık ikinci rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • Modaspor Vefa'yı 60-53 yendi Basketbol lig maçlarına dün de Spor ve Sergi Sarayında devam edîlmiştir.İlk karşılaşma Darüşşafaka Kadıköyspor takımları arasında yap lmıştır.Devreyi 28-13 ileride bitiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • BÜLENT ESEL İTALYA'DAN DÖNDÜ İtalya'ya evvelce Spal takımında oynadığı maçların primlerini almak için giden Bülent Esel dün dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • Adalet Kasımpaşa'yı 2-1 yenip tehlikeye düşürdü Baştaraft Altıncıda 57.dakikada,Hüsamettin gerilerden derinlemesine bir pas aldı ve daha iyi pozisyondaki M.Ali'ye geçirdi.M.Ali' nin ustalığının bu and
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • Milliuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı i s j e r i n ı fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Bfisıfrhçj' Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • HİCRÎ CUMA I RUMÎ 1377 14 1373 Recep ŞUB/VT Şubat 25 1 9 5 8 i ı VAKİT VASATI EZANÎ Güneş 6.55 1.15 Öğle 12.28 6.47 İkindi 15.21 9.41 Akşam 17.42 12.00 Yatsı 19.13 1.32 İmsak 5.18 11.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • semısı I Başfnrnfı Birincide gelmiştir.Küçük bir İtalyan gemisi olan «Conio» isimli tekne ise gene sis yüzünden Çanakkalede seyrederken Nâra burnu civarında karaya oturmuş ve yardım talebi üzerine gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • Reisicumhur dün döndü t Baştarafı Birincide Muhrib Selimiye önlerinde iken sahil bataryaları Devlet Reisini 21 pare topla selâmlamıştır.Gemlik Muhribi limana girerken,denizdeki vasıtalar düdüklerini ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • 19.2.958 Çarşamba akşamı senenin en büyük filmlerinden olan ANNE SEVGİSİ Biletleri satılmaktadır.6070)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • Harb Akademileri Kumandanlığından Harp Akademileri kadrolarında münhal bulunan Daktilo,Lotoğraf,Çinko temizleyici kadroları için birer kişi alınacaktır.Müracaatçılar arasında Harb Akademilerinde imtih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • D.B.Deniz Nakliyat T.A.O.Müdürlü^nden,ARDAHAN Şilebimize 20-28 Şu bat 1958 tarihleri arasında Trieste,Venedik ve Riieka limanları için ceviz kütümü ve General Cargo yük kabul edilmektedir.Alâkalıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • MUTEMET TÂYİNİ HAKKINDA Odamıza tahsis edilen 82.960 kilo Sudkostik'in tevziatı için mutemet tâyin edilecektir.Bu hususta Ekonomi gazetesinin bugünkü nüshasında izahat vardır.6093)istanbul Ticaret Oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • İstanbui Asliye Birinci Ticaret Mahkemesinden 958/60 İzmir limanına bağlı 5420 gros tonluk Karşıyaka motorunun Calcutta ve Aden limanlarından yüklendiği hurda demir ve küspe ve manganez hamulesile İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • SATILIK HASARLI AKÜMÜLÂTOR ve TRAKTÖR DIŞ LASTİKLERİ Mülkiyetleri şirketimize devredilmiş bulunan hasarlı 146 adet akümülatör ile 5 adet traktör dış lâstiği 25/2/958 tarihine tesadüf eden Salı günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • Kimya Ticaret ve Sanayi T.A.0idare Meclisinden Şirketimiz hissedarlar umumî heyeti yıllık adî toplantısı Ticaret Kanunu ve Esas Mukavelename hükümleri dairesinde aşağıdaki ruznamede yazılı hususları g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • YARIN AKŞAMA KADAR BANKAMIZDA HESABINIZI AÇTIRARAK 275.000.LİRALIK MART KEŞİDESİNE Katılabilirsiniz.MÜTEADDİT MESKEN KREDİLERİ ve TALİHLİ 111 MÜŞTERİYE DOLGUN PARA İKRAMİYELERİ İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • hiç bir,zaman aklınızdan çıkarmayınız.Güzelliğini ve cazibesini unuttuğu anda,kadın kadınlığını da kaybetmiş olur.Cazibenizin başlıca amili cildinizin taraveti ve güzelliğidir.Bunu da HAVILLAND in gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • ÇANAKKALELI GENÇLER FAALİYETE GEÇTİ Çanakkale Yüksek Tahsil Talebe Birliği,Çanakkale Âbidesinin ta-mamlanması için parayı temin etmek üzere faaliyete geçmiştir.Dün bu maksatla bir basın toplantısı yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • S.Ahmet ve Kadirgada Çocuk kulübü kuruluyor 10 çocuk kulübünden ikisinin kurulmasına başlanmıştır.Bunlar,Sultanahmet ve Kadirga semtlerinde inşa edilmektedir.Kulüplerin gereken bütün şartları haiz olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • Bir gazocağı patladı bir kadınla üç çocuğu yandı Bir gazocağının patlaması bir kadın ile üç çocuğunun yanmasına sebebiyet vermiştir.Balatta Fethiye mevkiinde Cami sokağında oturan Bedia Beygirli adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • KADEŞ BAR ARTİSTİ GETİRDİ Dün Kadeş vapuruyla,barlarda Konsomatrislik yaparak çalışacak İspanyol kızları gelmiştir.Geminin İskenderun'da yapılan gümrük muayenesi sırasında vazifeli gemi polisinde kaça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • İNGİLTERE İLE Yunanistan anlaşamadı fa Baştarajı Birincide Vali Foot'ta şunları belirtmiştir:«Ada'da hüküm sürmekte olan karışık durumu müzakere ettik ve meselenin hallini kolaylaştıracak şekilde,Ada'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • AHMET ANDİÇEN 5060 LİRA VERDİ t Baştarafı Birincide lamıştır.«Elâzığ vilâyet gazetesi» Elâzığ'da vatandaşları Âbide için yardıma teşvik etmek üzere büyük bir kampanyaya girişmiştir.Dün matbaamıza gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • PERSONEL KANUNU MECLİSE VERİLİYOR Baştarafı Birincide müddeti de ihdas edilmektedir.Tasarıda derpiş edilen mühim hususlardan biri de kadrosuzluk sebebiyle' terfi edemiyen memurların kadroları müsait o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27ta 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan* mektupla küçük ilân vermek isteyenler bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1958
  • Bu aksamdan itibaren ŞEH SES Yeni Türk Balesinin ve memleketimizin yegâne dansözü ŞEHRAZAT'ın iştirakiyle İKİSİNİ BAŞARAMAM Vodvil 3 Perde Sahneye koyan:Orkestra Şefi:Dekor ZEKİ ALPAN K.KAPOÇELLİ VALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.02.1958
  • 7 i Jfiî m Fil ÇEŞİTLİ haberler CJ.SM.Dünya Ordular arası futbol şampiyonası münasebetiyle yapılan karşılaşmada Belçika ordu takımı,Portekiz'i 2-1 yenmiştir.Devre 2-0 Belçikanın lehine bitmişti.AVRUPA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1958
  • BEŞİKTAŞ BEYKOZ HAZİRLANİYOR Beşiktaş ve Beykoz maçının hazırlıkları devam etmektedir.İdare Hey'eti ve Antrenör Beşiktaş takımının kampa girmesine lüzum görmemişlerdir.Beykoz ise bugün veya yarın Moda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1958
  • ı m».»IUtffı1 IHIIIIIIl''»ıılıW II1 i I.f Tf-pf.*A %m%i,v6&m& uıpıp VARARRIR Çanakkale Âbidesi yararına bir maç yapmak üzere istişarelerde bulunmak için dün gazetemizde buluşan Galatasaray ve FenernMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1958
  • [SAMI ÖNEMLİ] V llpf A D A MIY fifî AK Mevsimin en İyi kalecisi Kasımpaşalı Bülend,Adalet'li Güngör'ün İH.dakikada altığı gole mâni olamadı.Kırmızı Beyazlı takını,maçın burasına kadar lıaskılı ve ar/u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1958
  • LİBYA İLE millî maç yapacağız Libya'dan dönen Federasyon Reisi ispanya'yı F.İ.F.A'ya şikâyet etmeyeceğimizi söyledi Reisicumhur Celâl Bayar'a Libya seyahatinde refakat eden hey'et'te bulunan Futbol Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1958
  • Ç1DV Dünya kaj'ak,dağcılık ve ki9 «9lrl sporları otoritelerinden Arnold Lunn yarın sabah şehrimize gelecektir.Fransa'nın Chamonix şehrinin fahrî hemşehrisi,Britanya ski kliibii başkanı,Alp,Kandahar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1958
  • Turan Kurt,Hokala'ya oyun tatbikine çalışıyor.Finli güreşçi müsabakayı ittifakla kazanmıştır.[TELEFOTO MİLLİYET Ankara İstanbul] ĞISTANLI Finlilerle 5 senelik bir anlaşma imzalanıyor.Ankara karması dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1958
  • PROFESYONEL TAKIMLAR:O.G.GALATASARAY 17 13 FENERBAHÇE 15 11 BEŞİKTAŞ 16 7 ISTANBULSPOR 14 7 VEFA 14 6 BEYKOZ 15 4 ADALET 15 4 BEYOGLUSPOR 13 2 KASIMPAŞA 14 2 EMNİYET 14 2 PUAN CETVELİ B.M.A.Y.P.Averaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor