Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.01.1958
  • [İLHAN DEMİREL] 1 MESİNAVA ÇARPIŞAN «SAMSUN» UN BURNUNDAKİ YARASI "Samsun,yaralı olarak geldi Yolcular kaza sırasında 3 üncü kaptanın vardiyada bulunmadığını iddia ediyor EVVELKİ gece sabaha karşı Mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1958
  • TEMSİL Büroları LÂĞY EDİLDİ Büroların vazifelerini küçük bir teşkilât görecek.Personel,bağlı oldukları birliklere sevkedilecek ANKARA,HUSUSÎ Millî Müdafaa Vekâleti,halen dört vilâyetimizde faaliyette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1958
  • MENDERES DuUes'ın mesajına dün ceval)verdi ANKARA,A.A.Başvekil Adnan Menderes,Birleşik Amerika Hariciye Vekili Dulles'ın Türk milletine göndermiş olduğu hususi me-•aja cevaben şu.telgrafı göndermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1958
  • mmm f v A K O 6326 Sifi/Patnl ktnuDunun 45.c'mtddesı ter» VetilM Htfttinia 4/2774 uy/ft TÜftKİVE PETROL 6ÖL6Et£fiİ g_TAHKİYEDEKİ PETROL ARAŞTIRMALARINI GÖSTEREN HARİTA.GARZAN'DA YENİ BİR petrol tabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1958
  • Et ve mamullerinin Hatları tesbit edildi İstanbul'da koyunun kilosu perakende 460 470,sığır 310 kuruştan satılacak.Mamullerin fiatı yüzde 30 45 indirildi ANKARA,HUSUSÎ-Ticaret Vekâleti,bütün memlekete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1958
  • Amerika Bağdat Paktına yardımı artırıyor ANKARA,HUSUSÎ Bağdat Paktı Konsey toplantısı dolayısiyle başkente gelecek olan Amerikan Hariciye Vekili Dulles'in pakt üyelerine yapılan askerî ve iktisadî yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1958
  • Ticaret Vekâletinde bir suiistimal ANKARA,HUSUSÎ Ticaret Vekâletinde büyük bir suiistimal hâdisesi meydana çıkarılmıştır.Millî Korunma Dairesi Reis muavinlerinden Suat Özoran,bu hâdise ile İlgili olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1958
  • 10,5 yaşında bir çocuk doğurdu SAN JASE Amerika)A.P Resmî bir şahsiyet,10.5 yaşında bulunan bir coci'ğun 5 kiloluk bir çocul doğurduğunu bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1958
  • BİRGİ DÜN GECE Londra'dan geldi Türkiye'nin İngiltere Büyükelçisi Muharrem Nuri Birgi,dün gece Londra'dan şehrimize gelmiştir.Büyükelçi yarın Ankara'da Başvekilin İngiliz Hariciye Vekili Selwyn Lloyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1958
  • SUNAY OTO KURSU EHLİYET ALDIRINCAYA KADAR TAKSİTLE KAYITLAR Ücret 250 Lira Fazla izahat için kursa müracaat edilmesi Nigantaşı Emlâk Cad.No.47 2568
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1958
  • [Çanakkale Abidesi için yardım devam ediyor Dünkü teberrularla yekûn I 13.385 LİRA BİN lira temin edile-V-ll I mediği için yarım kal-J\J\J mak tehlikesi ile karşılaşan «Çanakkale Şehitler Âbidesi» ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1958
  • GELİYOR İzmir'li bir Türk olan Moreno son yılların en muvaffak şarkıcısı ve film yıldızı unvanını kazanmıştı ŞARKILARİYLE olduğu kadar filmleriyle de beynelmilel şöhrete' sahip Dario Moreno,önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1958
  • Rumlar arasında çarpışmalar şiddetlendi KIBRIS'TA DAHİLÎ HARB TEHLİKESİ Rumlar Makarios9 tan E.O.K.A.takbihini istedi.Papa» cevap vermedi E.0.K.A.aleyhtarı işçilerin grevi devam ediyor.LEFKOŞE,A.P.T.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • HAFTANIN FİLMLERİ B.B.«VE ALLAH KADINI YARATTI» DA Roger Vadim'e ne demeli?VE ALLAH KADINI YARATTI «Et Dieu.Crea La Femme» Rejisör Koger Vadim idaresinde renkli ve sinemaskop sistemiyle çevrilmiş bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • T«v» Ur OSMANLI BANKASI AS.1958 aile sandığı ikramiye plânı Denize nazır Yesılkuyde *j&*u 2 Apaıgfâüifâdairesi 400000 lira 3 M.lKT 5 MAYIS 1 A par hm an Dairesi vt 50 000 re 5 ThSISlVZHOOOO rL Ikranny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • OĞLAK BURCU fc E 1W «fi İKİ 4t [22 Aralık 20 Ocak] Sinirleriniz gergin.Değer verdiğiniz insanı kırabilirsiniz.Dikkatli olunuz.KOVA BURCU f21 Ocak 19 Şubat] Bir meselenin üstünde uzun 4(zun düşünmek me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Kasımpatı.2 Acıklı;Bir eğlence yeri;Aza.3 Büyük su kaynağı;Erkânıharp.4 Tiyat-2 roda rol alan kadın;Göz rengi.5 Acınma;Erkek ismi.6 Yabancı;Açgözlülük;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • İ S T A N B UL 12.27 Açılış ve program 12.30 Salon orkestralarından karışık müzik 1.1.00 Şarkılar Alâaddin Yavaşça)13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Orkestra müziği 14.30 Şarkılar Türkân Dizer)1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • TEŞEKKÜR Sevgili büyüğümüz,İsmail Hilmi AFŞAR'm vefatı dolayısiyle cenaze merasimine iştirak eden bizzat evimize gelerek,veya mektup,telgraf ve telefonla acımızı paylasan akraba ve dostlarımıza minnet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • Yedek parça için 4,5 milyonluk tahsis yapıldı Geçen sene içinde sanayicilerin yedek parça ihtiyacını temin için deblokaj yolu ile 4.185.570 liralık tahsi?yapılmıştır.5 bin liraya kadar deblokaj dövizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • Genelev sokağının tecrit edilmesine başlandı Genelevlerin bulunduğu Abanoz sokağının tecrid edilmesi yolundaki kararların tatbikine geçilmiştir.Sokağın iki başına babalar dikilmiştir.Yan sokaklar da d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • Bir genç,ağabeysini tabanca ile yaraladı İsmail Çırçır adında 28 yaşında bir genç,agabeysi Mehmet Çırçır'ı tabanca ile yaralamıştır.Hâdise Kızıltoprak'ta İstasyon kahvesinde cereyan etmiştir.Eir miras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • Atom Enerjisi Komisyonu Ah karada toplanıyor Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu,3 martda Ankara'da Başvekil Adnan Menderes'in riyasetinde toplanacaktır.Komisyon,Kuçukçekmece'de kurulacak «Atom Reaktörü»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • Bir hırsız şebekesi meydana çıkarıldı Bir evden mücevher çalıp kaçarken yakalananlar Levent'teki hırsızlıkların faili olduklarını itiraf ettiler Polis bir hırsız şebekesini meydana çıkarmıştır.Malik K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • VEFAT Elli Cevdet Akelli zevci Hayri Cevdet Akelli,yengeleri Servet Ferah,Neyyire ve Necdet Selener,ebeveyni Franz ve Lidia Honniger,kardeşi Erlch Honniger Leipzig)Elli Cevdet Akelli'nin 23 Ocak 1958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • Öğretmenlerin izni bâzı kayda bağlandı LÎSE VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİ DERS YILI İÇİNDE HASTALIK HARİÇ İZİN AL AMİYAC AKLAR Lise ve ortaokul öğretmenlerinin izinleri,Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye Hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • Fareleri yok edilen Ordu vapuru sefere çıkıyor Kullanılan ilâçlar sayesinde farelerin istilâsından tamamlle kurtarılmış olan Ordu vapuru,sefere hazır hale getirilmiştir.Yarın sabah Hopaya gidecek olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • BU AKŞAM Saat 19 dan itibaren İSTANBUL RADYOSU'nda ŞARLOK HOLMES i bulacaksınız.2596)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • ESKİ MUHARİPLER BANKASI MUHABANK)0 C mayesi:Z.1.10 000 OOC KURULUSU 1949
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • İNGİLİZCE BÖYLE ÖĞRETİLİR Senelerdenberl başkalarının size öğretemediği İngilizceyl ancak GRAPHO ENGLİSH metoduyla öğrenebilirsiniz.Çünkü:1 GRAPHO ENGLİSH Türkiye'de İngilizce öğretmiye muvaffak olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • Pek ince,fevkalâde ictredic* bir hassaya maliki çok mütecanis ve zarif,bir «v kokuya malik olan yeni Tokalem fascination pudrası •sizi daha jjenç,daha glizei vt hakikaten daha cazibeli gösterecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • Mevlid ve Hatim Duası Pek muhterem aile büyüğümüz,eşim,babamız,ağabeyim,Konya eşrafından merhum,Ahmet Hamdi KİTAPÇI nın vefatının üçüncü yılına tesadüf eden 26 Ocak 1958 pazar günü ikindi namazını müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • j «Reform» ne demektir E T^ EFORM mefhumu dine tatbik edildiği zaman,bu kelimenin mânası üzerinde tereddüde düşenleri çok defa endişeye,E bâzan da telâşa düşürüyor.Dinde reformu bir E din inkılâbı vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • KISA HABERLER GUNUN kalabalık saatlerinde Köprüdeki Kadıköy iskelesi ile karsı Kadıköy iskelesi gişelerinin,daimî olarak açık bulundurulması kararlaştırılmıştır.Bu Karar bugünden itibaren tatbik edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Kaatil Ayhan Işık Türk filmi.2 Evlât Kaatill Atıf Kaptan Türk filmi.ALKAZAR Ten 44 25 62)Zeynebln Aşkı Muhterem Nur Türk filmi.ATLAS Tel:440833)Allah Kadını Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.01.1958
  • MÜMTAZ TARHAN'IN PEŞİNDE BİR VALİ'nin 7 GÜN 7 GECESİ Altıncı gün:22 OCAK Çarşamba Saat 08.42 Vali Konağından çıkıp otomobiline bindi.Üzerinde paltosu yoktu.Onu daha önce komiseri ile otomobiline gönde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1958
  • I Mübarek Regaib Kandili TK RABÎ aylardan «Receb» in ilk Cuma gecesinde tes'id edilen E E Jr\Regaib kandili münasebetiyle bütün mümin ve Müslüman kardeşlerimize tebriklerimizi arzeder ve bu büyük gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1958
  • ÇOCUĞU MU OLACAK?[KEYSTONEI Komadan Los Angeles'e giderken Kopenhag'a uğrayan Sophia Lortta ile kocası Carlo Ponti,ynkıııda bir çocukları olacağı hakkında dolasan dedikodulara dair gazetecilere herhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1958
  • Ağabeysi evlenince kardeşi hapse airdi Bir kıza tecavüzde» anık kardeşle*v t küçüğü,«Ben de evlenmek isterdim,ka un müsait değil» dedi R.adında genç bir kızı kirletmekten sanık olarak Birinci Ağır Cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1958
  • KONYA'DA 137 ÇİFT Şehrimizde 20 gün lenırviştir.İfade edil kanı.geçen senenin zararı bir rekor leşk 20 GÜNDE EVLENDİ KONYA,HUSUSÎ içinde 137 çift evdiğine göre bu raayni günlerine nail etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1958
  • Adile Ayda Hariciye Hukuk Müşaviri oldu ANKARA HUSUSÎ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi sabık doçentlerinden Adile Ayda Hariciye Vekâleti Hukuk müşavirliğine tâyin olunmuştur.Aynı zamanda Hukuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1958
  • Trafik kazalarında bir kişi daha öldü EVVELKİ gün Üsküdar'da Tunusbağı caddesinde şoför Halit Işılay'm idaresideki vasıtanın altında kalarak ağır surette yaralanan Ahmet Kaya,kaldırıldığı Haydarpaşa N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1958
  • «P:İtalyaua Nibhiaıa Köyünde oturan IA.P.I M ansa utında 9 yaşındaki hir kız AUlfUA IVlCin IdlEUlUl ULUU her Kiin 111Cktehc itmeli içi,Chioma adlı hir derenin Üzerinden germek zorundaydı.Bazı günler d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1958
  • Afyon9da iki idam kararı daha verildi Tren kompartımanında hasmını öldüren bir kaatil ise 36 yıl hapis cezasına mahkûm oldu AFYON,HUSUSÎ Şehrimizde iki idam kararı verilmiştir.Merkez kazaya bağlı ^Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1958
  • BİR KAATİL YAKALANDİ Afyon merkez kazasına bağlı Bakozlu köyünde çeşme başında ölü olarak bulunan köylüyü,aynı köyden Asim Sümbül'ün öldürdüğü »esbit edilmiş ve kaatil yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1958
  • M1STEREYPT1LCIMBIZ J büNU HİçQİrZamaN AKUNlZ.NERECE GİI 'tYcRUZ?DAN çiKARMAVıN,iBNİ r.BR8*'« ANBERÜrî ŞÖYLE.DEMÎS;'«ûYftrTA H ç KİMSE NENEYE G!tt«6ÎnJ SİLEMEZ.r y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1958
  • LL-ESKİ MUHARİPLER BANKASI muhabank)0 Qymazzsi&X.10 000 000 1958 İKRAMİYE PLÂNI SÜRPRİZLERLE DOLUDUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1958
  • Çocuğunun öğretmenine tokat atan bir baba tevkif edildi I KONYA,HUSUSÎ Ilgın kazasında,oğluna ihtarda bulunan bir öğretmene küfür ederek tokat atan bir baba tevkif edilmiştir.Avdan köyü ilkokulunun 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1958
  • Kanlı çarpışmalardan sonra işbaşına geçen askerî idare halk'a hürriyetlerini iadeye başladı KARAKAS,A.P.Uzun zamandanberi devam eden huzursuzluktan sonra vukubulan çarpışmalar sonunda Venezüella dikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1958
  • Ege tütün piyasası Pazartesi açılıyor İZMİR,HUSUSÎ Pazartesi günü açılacak Ege tütün piyasasını takip etmek üzere İnhisarlar Vekili Hadi Hüsman.bugün vapurla şehrimize gelecektir.Primin kaliteye göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.01.1958
  • 53*1?s YAZIK H[ÇBİB I ŞEV GÖCÜNfvMJ ~5svon.belkî ve SERAP GÖRDÜMDÜ EVVAU/DEPEEM i 0LUV02/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1958
  • SIZ BURADA MERAKı BEKL.EVIN.ON-ETME-1 LARI BU «TARAFA yiM.KOVALARSAK VA-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1958
  • HİÇ İNİŞ VARMADAN DÜNVAVI DO-LAŞACAK ÇOK;ZEVKLİ krİTTV.BU UÇAK MU.AZZAM BİRSE*.BENZIN ALMAK İÇlN Sik sik imaae ,1 yrR yER HAVA ALANI ARAMAK DER.Dİ YOK.DÜM-DÜZ «sipivo.RUZ IŞTE.I 2Q£_I^j^G^gr-b»Fgyg3 ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1958
  • NAMLJSUJ 1 "»"EŞEKKUİÇ BİR K EDERı,W AOAAAMlŞ SlNıZ.MUCİT BEV Buf^\VA İMZA ET3\IS*.TEVZ| Bu DESlSıKLlGt-NÎZE MEM-NUSı OLDUKû TEK.GAVEm.INSANL.K3A «İSMET-TİK.BöS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1958
  • ÇOCUKLAR.MUTFAKTAKİ A\ASANIN ÜZERİNDE İKİ TANE EuMA VAR.KADİ r-u GİDİP AUN L yi.NE MI KAVGA L AVOL.SİZ İKİNİZ BİR KESECİK OLSUN ANLAŞAMAZ MISINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1958
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HALID KARAY Tefrika No.G9 Bilmem.iş bu kadarla kalmayacak diye korkuyorum.Işıklar o sırada yanmıştı.Duranbeylilerin gelini omuz silkti:Umurumda değil.ne olursa olur.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1958
  • Kimden?Polisten.Polisten mi?Sebep?Bilmem.Dumanlı bakışlarını Kran'dan ayırmadan viskisini içti:Sebebini söylemedi!Mesleğine zarar verir düşüncesiyle belki isminin bu intihar meselesine karışmasını ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1958
  • HİNDİCİNİ SAVAŞLARINA İŞTİRAK ETMİŞ PARİS'Lİ ŞOFÖR KIZ Parasını çalan hırsızı kendisi yakalayıp polise teslim etti Michele parası çalındıktan beş gün sonra hırsızı sokakta gördü ve iki yumrukta bayılt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1958
  • AŞK HİKAYESİ İki kadın arasında TEFRİKA No.6 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Jean parasızlık yüzünden tıp talısilini yarıda bırakacakken zengin dul Madam Lusien kendisini korur.Jean,Lusien'in sekreteri Lilian'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1958
  • MADEMKİ SORDUN.SİZ olsanız,daha yeni on beşinde bir kızdan bir mektup alsanız.Sevine teşbihi gibi bir mektup.«Seviyorum» diye başlasa.«Seviyorum» la bitse.Belki on kere bunu tekrarlasa.Her «Seviyorum»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • SİBİRYA'DA 5 SAAT süren zelzele oldu Korkunç zelzele sonunda bâzı dağlar ova hâlini aldı.Yeni dağlar teşekkül etti.Bir volkan çıktı MOSKOVA,AA.Sovyet resmî organı İzvestia,Aralık ayında Gobi Altay dağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • Ferruh İlter hakkındaki iki dâvaya dün bakıldı Toplu Millî Korunma Mahkemesinde bakılan dâvaların tefrikine karar verildi ESKİ Belediye Reis Muavini Ferruh İlter hakkmda açılan beşinci ve altıncı dâva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • İZMİT'TE İKİ TREN ÇARPIŞTI İZMİT,HUSUSÎ Evvelki gece saat 23.34 de Derince'den izmit'e gelmekte olan marşandiz treni Kâğıt Fabrikası iskelesinin altına geldiği anda aksi istikametten aynı yoldan gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • Galatasaray Lisesinde yardım yarışı Baştarajı Birincide yarısında.Elini cebine sokan parasını son meteliğine kadar bu yardım için yatırıyor.Sâdece bu kadar değil.Sınıflarda kitaplar,portakallar,çörekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • İB&a.K'.R^T fm f| i S [İLHAN DEMIRELj Liyakat Nişanı İtalyan Başkonsolosu Carlo Cimino,dün Emniyet Müdürü Hayrettin Nakiboğlu'nu ziyaret ederek,kendisine İtalyan Reisicumhuru Giovanni Gronchl'nin liya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • Menderes,Dulles'ın mesajına dün cevab verdi Baştarafı Birincide Memleketlerimizi ve aynı zamanda t Orta Şark bölgesini alâkadar eden müşterek meseleleri zâtı devletleri ile birlikte gözden geçirmek be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • BİRGİ DÜN GECE LONDRA'DAN GELDİ Baştarafı Birincide B Kıbrıs hâdiseleri inkişaf etmiş,bugün ortada bir tek imkân kalmıştır.Bu da taksimdir.H Kıbrıs'taki son hâdiseler komünistlerin adadaki faaliyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • Türkiye'de yapılan petrol araştırmaları Baştarafı Birincide ilân edildiğinden buralarda araştırma yapılamamaktadır.Türkiye'deki Petrol Anonim Ortaklığı Siirt Vilâyeti dahilindeki Raman ve Garzan strük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • Et ve mamullerinin fiatları tesbit edildi Baştarajı Birincide Bu flatlar hiç bir suretle koyunda 470,ve sığırda 310 kurusu geçemiyeceği gibi,kaza ve nahlyelerdeki flatlar da bağlı bulundukları vilâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • Barlas ve Toker Yozgat Cezaevini ziyaret ettiler YOZGAT,HUSUSÎ Bir müddei evvel tahliye edilmiş olan Cemil Sait Barlas dün beraberinde Metin Toker olduğu halde şehrimize gelmiş ve cezaevine giderek ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • İKİ MUSEVİ DÜN HUDUT DIŞI EDİLDİ Robert Rothstein ve Yeruhan Havdala Henri adında iki Musevi dün uçakla hudud dışı edilmişlerdir.Polonya tabalı olan 53 yaşındaki Robert,943 senesinde kumaş ihtikârında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • Amerika Bağdat Paktına yardımı artmvor Baştarajı Birincide racağına mutlak nazarla bakmaktadırlar.Aynı çevreler.Amerika'nın bundan böyle yardımı sâdece askerî sahada bırakmayıp iktisadî kredilerin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • askeri komite çalışmaları başlıyor Bağdat Paktı askeri komitesi çalışmalarına bugünden itibaren bağlıyacaktır.Pakta dahil heyetlerden hepsi şehrimize gelmiş bulunmaktadırlar.Bu maksatla Irak Genel Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • MAXWELL TAYLOR ANKARA'DA Bağdat Paktı askerî komitesinde İngiliz heyetine başkanlık edecek olan hava mareşali Sir VVilliam Dickson ile Amerikan kara kuvvetleri genel kurmay başkanı General Maxwell Tay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • IRAK HARİCİYE VEKİLİ GELDİ Diğer taraftan,Paktın konsey çalışmalarına katılacak olan Irak Hariciye Vekili Burhanettin Başayan beraberinde ayan azalarından Tevfik El Suaydi,Fadıl El Cemalî ve maiyeti e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • SELWYN LLOYD BUGÜN GELİYOR İngiltere Hariciye Vekili Lloyd bugün Londradan şehrimize gelecektir.Bağdat Paktı konsey çalışmalarına katılacak İngiliz Hariciye Vekilinin toplantıdan üç gün evvel Ankaraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • "T K.EYSTONE| üÇlf OYUNU^ a •N;v' ""laUl **amela ile 22 yaşındaki Michael Harris #431\Ul UnUı birkaç aydanberi sevişmektedirler.Yalnız Pamela'nın ebeveyni kızın yaşça küçük olması dolayısiyle Michael
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • italya'dan gelen gelin dün gümrükle ağladı 12 elbiselik kumaşı alıkonulan kadına,bunları balayı seyahatine çıkarken alabileceği bildirildi Dün sabah saat 10 da 75 yolcu ile limana gelen Samsun vapurun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • Ercüment Çiftçi Ankara'da hapis edilmesini istiyor Işık Berkay adındaki nişanlısının ölümüne sebebiyet vermekten,Üsküdar Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1 sene,8 ay hapis cezasına mahkûm edilen ve ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • KIBRIS'TA DAHİLÎ HARB TEHLİKESİ Baştarafı Birincide Bunlara cevap veren müstemlekeler vekili Lennox Boyd,hariciye vekilinin 31 ocak tarihine kadar seyahatte bulunduğundan o zamana kadar Kıbrıs konusun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • KIBRISLI TALEBELERİN TELGRAFI ANKARA,HUSUSÎ Ankarada okuyan Kıbrıslı Yüksek Tahsil talebeleri adına dün Lefkoşedeki Kıbrıs Türktür Partisi Genel Sekreterliğine aşağıdaki telgraf çekilmiştir:«Liseli ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • "Samsun,yaralı olarak geldi t Baştarajı Birincide VOLCULARIN İDDİASI Gemi rıhtıma yanaştıktan sonra Dir heyet,hâdiseyi tahkik etmek üzere gemiye girmiş ve ilgililerin ifadelerini almıştır.Yolcular ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • Daktilo Aranıyor Forme bayan daktilo aranıyor.1 resim ve belgeleriyle 176 P.K.Forme)rümuziyle müracaatları.2599
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • MÜHİM FIRSAT İs hanı,Banka ve emsali gibi büyük inşaata elverişli,açılacak 30 mel-ik Yeni Cami Tünel caddesinde cephesi bulunan 52 numaralı ve Zincirli an sokak 15 numaralı mağaza ve deponun şuyuun iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • D.P.'NİN ANKARA seçimleri hakkındaki İTİRAZI REDDEDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Ankara Milletvekili seçimlerinin neticesine D.P.tarafından yapılan itirazlar,Ankara'nın bütün ilçelerinde olduğu gibi,dün İl Seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • Bu yaz Anadolu yakası su sıkıntısı çekmeyecek Bu yaz Anadolu yakasında bir su sıkıntısının bahis mevzuu olamayacağı belirtilmektedir.Hâlen Elmalı bendinde 8,5 milyon metreküp su toplanmıştır.Anadolu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • İlk ve ortalarda karneler Şubat başında verilecek İlk ve orta dereceli okullarda,şubal devresi sömestr tatili ve karne hazırlıklarına başlanmıştır.Tatil,1 şubat ile 15 şubat tarihleri arasında yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • Bir genelev hizmetçisi 6 ay hapis yatacak Bir genelev kadınının pantalonunu çalan Halil İbrahim Topaç adında biri,dün atı ay hapis cezasına olmuştur.Bir genelevde hizmetçi olarak çalışan Halil İbrahim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • FENERBAHÇE KAMPA GİRDİ Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlûp «İmasından sonra,çok heyecanlı bir levreye giren birinci profesyonel ig'in en mühim maçını yarın Fenerlahçe Vefa oynayacaklardır.Salılan itibare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • ORDU TAKIMIMIZ TESBIT EDİLİYOR Ordu Fut)ol takımımız salı veya çarşamba günü şehrimizde oynanacak Ankara İstanbul Garnizonları maçından sonra tesbit edilecektir.Ankara Garnizonu pazartesi günü motorlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • Güreş seçmelerine girecekler belli oldu 8-9 şubat tarihlerinde yapılacak Türk Fin millî güreş karşılaşmaları için seçme müsabakasına davet edilen müsabıklar kat'ı şekilde belli olmuştur.Federasyonun b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • DOĞU ALMANYA İÇİN VERİLEN TALEPNAMELER HAKKINDA 9 uncu gruba ait sipariş müsaadeleri hazırlanmıştır.Bu müsaadelerin hangi firmalara ait olduğu Ekonomi Gazetesinin bugünkü nüshasında yazılıdır.2563 İST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • Sahibi ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerin fiilen idare eden mesul müdür BDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • HİCRİ CUMA RUMÎ ı:m 24 1373 Recep OCAK Ocak 4 19 5 8 11 VAKİ T VASATI EZANI Güneş 7.17 2.02 Öğle 12.26 7.12 İkine1!15.00 9.46 Aksan ı 1716 12.00 1 I Yatsı 18.51 1.35 imsak 5 36 12.22 İllin IXjWn fin 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • Bu Pazar ve her Pazar SADIRVAN'da Saat 20 den 22,30 a kadar nefis SMÖRGASBORD BÜFESİ Eduardo Gadea Orkestrası,Beynelmilel Atraksyon Şahıs başına 25 T.L.t-Servis 22.30 dan sonra ner zamanki gibi Servis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • TÜRK HAVA YOLLARI A.0.DAN Yeşilköy Teknik Müdürlükte çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış I.inci sınıf tornacı,tesviyeci,elektrikçi ve motorcu makinistler alınacaktır.Taliplerin imtihanları yapılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • MENSUCAT FABRİKASI ANONİM ŞIKKfc** Memleketimizin en eski ve en büyük halı imalâtçısı olan müessesemizin yalnız kendi PERAKENDE MAĞAZALARI için HUSUSÎ İTİNA İLE İMAL ETTİRDİĞİ HALILARIN Yeni çeşitleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK DEVREN satılık telefonlu yazıhane.Kadıköy Altıyol Çukurbostan Yeni han kat 2 No.32.Tel:36 24 74/18.S-437)SATILIK ahşap bina.Mahmutpaşa yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1958
  • Esnaf Dernekleri,çocuk yurtlarına yardım edecek Vali Mümtaz Tarhan'ın kimsesiz çocuklar mevzuundaki çalışmalarını yakından takip eden Esnaf Dernekleri Birliği,esnaf cephesinden kendisine yardımcı olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.01.1958
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ O.G.B.M.A V.P.Takımlar 13 9 3 13 9 3 12 6 4 14 6 4 13 6 3 12 2 5 13 3 2 13 2 4 12 3 1 12 2 3 1 33 8 21 1 27 8 21 2 14 8 16 4 27 17 16 4 18 19 15 5 10 22 9 8 14 20 8 7 11 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1958
  • Recep neden oynamadı?Beşiktaş Kaptanı Recen Adanır'ın Beyoğluspor maçında oynamaması bâzı dedikodulara yol açmış,bu arada malî bir ihtilâftan bahsedilmiştir.Kulüp İkinci Reisi Enver Abiral,Recebin sak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1958
  • F.Bahçe Moda karşı karşıya Günün diğer müsabakasında Beşiktaş Darüşşafaka ile karşılaşacak İstanbul I.küme basketbol şampiyonasına bugün Spor ve Sergi Sarayında devam edilecektir.Haftanın en mühim maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1958
  • Emniyet Topkapı'yı 4-1 yendi Emniyet dün Şeref stadında birine)küme sonuncularından Topkapı İle yaptığı hususî karşılaşmayı 4-1 kazandı.Hakem Muvaffak Sınal'ın idaresinde cereyan eden maçın ilk golünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1958
  • 3 E GÜN BEKLİYOR Hâmit Kaplan 27 ocak pazartesi günü Dr.James tarafından parmağından ameliyat olacaktır.Şampiyonumuz şimdilik bos vakitlerini «Kıbrıs Türktür Cemiyeti» nde ve Türk Ailelerini ziyaret e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1958
  • ÎSPAUYA-MAÇI" TEHLİKEYE GİBD" DÜN VERDİĞİMİZ HABERİN KUPÜRÜ ispanya maçından ümit yok ispanya federasyonu yapılacak*A,ve 'B,millî maçlarını program dışı bıraktı BÎR GÜN EVVELKİ BEYANATINA İLÂVETEN FUT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1958
  • ıı Tıtfiın" nnvMi ıA 0mAmJUC n' ı ııliraatlfifr' nif uriin f JuiF:W* PFNAI TIDAN GOL IJ " iktas ilk g°'üni' Penaltıdan kazandı."ÎO.dakikada sol açık Coşkun'un kafa ile kale önüne indirmek istediği top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1958
  • AJANS HABERİ İSPANYA TÜRKİYE MAÇI İPTAL EDİLDİ MADRİD,AA.Federasyondan iyi haber alan çevrelerden öğrenildiğine göre 23 şubatta Türkiye ile ve kadroları arasında yapılması icap eden karşılaşmalar geri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1958
  • G.SARAY,ELEKTRIK'İ 3-0 MAĞLÛP ETTÎ Sarı Kırmızılıların bugün kampa girmeleri ihtimâl dahilinde Galatasaray,dün saat 14.30 da amatör kümeden Elektrik takımı ile hususî bir karşılaşma yaptı.İlk devrede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor