Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.01.1958
  • ARABİSTAN'IN Pakta iltihakı muhtemel Büyükelçi'nin Pakta girmeleri için tavassutumuzu istediği bildiriliyor Amerikan Basını Dulles'ın Ankara'da Pakta iltihaklarını açıklamasını istiyor ANKARA,HUSUSÎ S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1958
  • £1 İL Lae^P t-M.^^Pu rfl~ tek uM Jıull:B r»n)Fn*u.ır| r föctP* p^^ÛJe^u» i^eUA^Ç&Hİj {Ucc^Si^ J^JfâtıJtyMZki^ ımü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1958
  • Amerika'da ölüm şuası üzerinde çalışmalar yapılıyor SAN FRANSİSKO,AA.Birleşik Amerika Millî Müdafaa Vekâleti teknik kısmı,ölüm şuaları mevzuundaki tetkikleri derinleştirmek ve bir an evvel neticelendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1958
  • BUNLARA DA DİKKAT ya"MÜ,mtaz Tarhan,oyun salonlarına dadanan ocuklarla mücadele çelerken'' mas,lâzım gelir kanaatindeyiz Bu Slfh—1™ hfyatlarım tehlikeye koyan çocukları da unutma-Resim venl vanılan »J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1958
  • üniversiteler Kanunu tâdil ediliyor ANK».RA,HUSUSÎ İzmir Mebusu Nuriye Pınar D.P.Üniversiteler Kanununun 24 üncü maddesini tâdil eden bir teklifi dün Büyük Millet Meclisi Riyı ısetine vermiştir.Teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1958
  • Yağmur ve fırtına İzmir'i alt üst etti Direkler yıkıldı,saçak ve kiremitler uçtu,vapurlar demir taradı,bâzı evleri su bastı İZMİR,HUSUSÎ-Yeni yıla İzmir sellerle girmiştir.Saat 19 da şehrin bir çok se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1958
  • Bir çocuk cesedini köpekler yedi BURSA,HUSUSÎ Çobanköpekleri şehrin kenarındaki Davut Kadı mahallesi ile Değirmenli Kızık köyü arasında 5 yol mevkiinde bir çocuk cesedi meydana çıkarmışlardır.Altı ayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1958
  • Başvekildin dünkü temasları Başvekil Adnan Menderes dün Park Otelde çalışmıştır.Devlet Vekili Emin Kalafat,Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu ve Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi Melih Esenbel ve Erkânı H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVEK] SENDİKA HIRSIZLARI YAKALANDI aSS&SSt ki binasına giren sabıkalı hırsızlardan Abdullah Kapısız,Hasan Aksu ve Nedim Akkan yakalanmıştır,DördüncU hırsız Gazl'nin ise İskenderun'a kaçtığı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1958
  • Sayın dost ve müşterilerinin yeni yılını tebrik eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1958
  • 1957 dün geceyarısı tarihe karışfı 1958 YILINA neş'e ile girdik Geçen yılın son gününde İstanbul' doldmdu.Trafik sıkıntısı hâd [RUÇHAN UNVERI Yılbaşı dolayısiyle dostlarım tebrik edenler dün İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1958
  • EOKA İngiliz hükümetine kafa tutuyor Grivas,yayınladığı beyannamelerle Şelf-Determination tanının azsa tedhişe başlıyacağını bildirdi LEFKOŞE,A.P.EOKA tedhiş teşkilâtının reisi Albay George Grivas,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1958
  • Dr.Küçük ve beraberindeki zevat,Başvekâletten çıkarken soldan sağa doğru)Dr.Fazıl Küçük,Kıbrıs Başkonsolosumuz Burhan Isın ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Telefoto MİLLİYET Adnan ATAR:Ankara İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • TÜRK TİCARET BANKASINDAN istanbul 2 nci Noteri Ümran Nazif Yiğiter huzurunda yapılan 30 Aralık 1957 yıl sonu çekilişinde aşağıda isimleri yazılı hesap sahiplerine çıkan ikramiyelerin listesidir:APARTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • SAYIN KURUCU ORTAKLARİMİZA,Bankamız sermayesine mukassem hisse ve kuruculuk senetleri 3/1/958,Cuma günü saat 10 dan itibaren kurucu hissedarlara dağıtılacağından,Ortakların bizzat Bankamız Aksiyon ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • •1IIIMMPIM.M llllllllllllMlIIlllltlIlIMlIlllllMII İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Boston Promenade orkestrası 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • OĞLAK BURCU ti K t [22 Aralık 20 Ocak] İş hayatımızda bâzı yenilikler beliriyor.Sıkı takip ederseniz gerçekleşebilirler.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Şansınıza güvenebilirsiniz.Yalnız daha girgin olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:I En fazla dört kişiyle ve otuzlkl kâğıtla oynanan imkambll oyunu;Aslında.2 Çalımlı;Bir kadın ismi.3 Kulağımızın duyduğu;Büyük kız kardeş.4 İnce tahta,kemikleri çıkık.5 Tropikal bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • TEŞEKKÜR Çok sevgili Annem Gülsüm ALBAYRAK'm Haydarpaşa Numune Hastahanesi Birinci Hariciye Kliniğinde patlayan Apandisit ameliyatını başarı ile sonuçlandıran,yardım ve alâkasını esirgemeyen Operatör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • İTHAL MALI Yüzde yüz Avrupa Merinos,iplikten mamul PANTALONLUK,ELBİSELİK ve KADIN kumaşlarımız gelmiştir.Perakende mağazaları yarı fiatma Sümerbank kumaşları fiatma emeklilere,devlet ve hususî müesses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.0.30.Aralık.1957 Çekilişi Talihlileri:Büyük İkramiyeyi teşkil eden LEVEND MAHALLESİNDE inşa edilmekte olan SA 2 tipi apartmanm birer dairesini:Bahçekapı Şubesi müşteriler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • ÖLÜM Ticaret Mektebi filisi müdürü Gelenbevizâde Merhum Hikmet beyin ve Gelenbevizâde merhum Nimet hanımın oğlu merhum Muazzez Gelenbeg'in esi Berke Keskingil'in babası Halûk Keskingil'in kayınpederi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • Karısını yaralayan bekçi üç ay hapse mahkûm oldu Sekiz ay önce Kadıköyde,geçimsizlik yüzünden karısını tabanca ile yaralayan Rızapaşa mahallesi bekçisi Yusuf Dora'nın 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • Sabıkalı bir yankesici dün suçüstü yakalandı Necati Uysal adında sabıkalı bir yankesici.Zeyrek otobüs udrağında Ahmet Karabulut adında birinin,İçinde 1000 lira bulunan cüzdanını çarpıp kaçarken suçüst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • Verem Haftasını Sağlık Vekili Dr.Kırdar açacak Verem Savaş Derneği ile Sağlık Vekâletinin her sene müştereken tertipledikleri «Verem Haftası» bu yıl 5 Ocakta başlıyarak,11 ocak tarihine kadar devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • ACI BİR KAYIP Merhum Halil Hakkı Eyice ve Sabiha Tansi'nin oğlu,Bedriye ve İbrahim Akman'ın damadı,Neriman Caner'in eşi ve Gülçin Caner'in babası,Leylâ Diviteioğlu'nun ağabeysi ve Sevim Akman'ın enişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • Şoför Arap Mustafa'nın duruşması devam ediyor Küçükköy'de Nevzat Özdal adında bir kadının ölümüne sebebiyet veren şoför Mustafa Buluş'un duruşmasına dün 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • SİS,GRİP VAK'AL ARTMASINA SE Bilhassa okullarda yayılmağa başlamış bulunan hastalığın birsalgınşeklinegirmemesiiçin icab eden tedbirler atındı Birkaç gündenberi devam eden son bir hafta içinde yayılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • MEVLİDİ ŞERİF Çok kıymetli büyüğümüz ENVER LEVEND'in vefatının 40.gününe müsadif 2 ocak 1958 perşembe günü öğle namazını müteakip Sultanahmet Yarabatan Camii Şerifinde okunacak Mevlide arzu eden akrab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • Döviz kaçakçılığı yapan iki kişi dün Adliyeye verildi SUÇLULARIN EVİNDE YAPILAN ARAMADA BİR MİKDAR DOLAR VE STERLİNG BULUNDU Nikola Vilohos ve Ahmet Şükrü adında iki kişi.döviz kaçakçılığı suçundan dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • Hileli mal satan iki tacir Adliyeye verildi Belediye murakıpları paketler içinde satılan tereyağlardan bazılarının gıda maddeleri nizamnamesine uymadığını tesbit etmişlerdir.Alınan numuneler Hıfzıssıh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 İntikam Alevi Ayhan Işık Deniz Tanyeli Türk filmi.2 Hayatımı Mahveden Kadın Neriman Koksal Abdurrahman Palay Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Çapkın Kızlar Env
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • TÜRKİYE Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası A.O.TÜMSUBANK Bütün vatandaşların yeni yılını kutlar ve muvaffakiyetler temenni eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • 0,İHI İlli II ili I IHI I M II İlli.I".MIIIK.IHI.I.II III I II illi,Yaşamak san'atı üzerine.TN ÜN gece,hindi yemedim,şarap içmedim,tJ dans etmedim,evimdekilerin dışmda hiçbir dost ve ahbab yüzü görmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • Kız Lisesinin önündeki evler istimlâk edildi İstanbul Kız Lisesi binasının önünde bulunan evler,Maarif Vekâleti tarafından istimlâke tâbi tutulmuş,yıktırılmasına başlanmıştır.Açılacak isnada Vekâletçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • İ.E.T.T.İdaresi Ankara'da İrtibat Bürosu kuruyor İ.E.T.T.İdaresi,Ankarada ilgili makamlar nezdindeki işlerini devamlı olarak takip edebilecek iki memur tâyin edecektir.İdare bir irtibat bürosu açabilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1958
  • KISA HABERLER 0 VAPURLAR iskeleye yanaşmadan çıkmaya kalkışan aceleci yolcuların yaptıkları kazaları önlemek için tedbir alınacaktır.Bu gibi yolcular derhal tecziye edilecek ve iskelelerde1?devamlı me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.01.1958
  • TÜRKİYE i BANKASI 30 ARALIK FEVKALÂDE SENE SONU ÇEKİLİŞİ TALİHLİLERİ 150.000 LİRALIK DEVLET TAHVİLİ:RANA GÜNYOL Kadıköy)APARTMAN DAİRESİ KAZANANLAR:Muzaffer Koşar Yenişehir)Vehbiye Özpıra Bahçelievler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1958
  • KADIN BERBERİ HÜSNÜ Sayın müşterilerini tebrik eder ve eski işyeri olan Kemal salonundan alâkasını keserek yeni iş yerinde sayın müşterilerinin teşrifini bekler.Yeni Melek Sokak No.4/2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1958
  • üflMÜM latıh 31 Aralık 1957 tarihinde yapılan çekilişte muhtelif şubelerimizin müşterilerine isabet eden ikramiyelerin listesidir.25.000 LİRALIK Büyük ikramiye YENİCAMİ İstanbul)ye isabet etmiştir.10.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1958
  • İSRAİL KABİNESİNİ TEKRAR BEN GURİON KURACAK KUDÜS,AA.İsrail Başvekili Ben Gıırion dün kabinesinin istifanamesini Reisicumhur İzak Ben-7vi'ye tevdi etmiştir.Reisi-'cumhıır yeni' kabineyi kurmakla vino
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1958
  • Red Skelton kalb krizi geçirdi SANTA MONİCA.A.P.Komedi artisti Red Skelton «had bir kalh krizi» geçirmiş ve hastahaneye kaldırılmıştır.St.John's hastahanesi idaresi,ânl krizi «kalb »siması» olarak teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1958
  • GANA BAŞVEKİLİ BİR MISIRLI İLE EVLENDİ ACCRA.A.A.Gana Başvekili Kvvame Nkrumah.Kahlre'den uçakla gelen Mısır'l ı,26 yağındaki Fethiye Halen Ritzk ile evlenmiştir.Başvekil 48 yaşındadır.Nikâh merasimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1958
  • C.M.P.İI temsilcileri toplanıyor ANKARA,HUSUSÎ Siyasî faaliyette parti genel merkezi olarak sesini uzun zamandanberi duyurmayan C.M.P.genel merkezi,yeni yılın ilk haftası sonunda mühim müzakerelere sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1958
  • IKEYSTONEI Noel ye Yeni Yıl münasebetiyle seyahate çıkanların tahaccünıii,İtalya'da trafiği altüst etmiştir.Milano'da trenlerde yer bulmak isteyen kalabalık,parmaklıkları parçalayarak perona dalmış ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1958
  • Bir kız göğüslerini 30 bin liraya sigorta ettirdi İZMİR,HUSUSÎ Manisa'dan bildirildiğine göre sosyeteye mensup ve güzelliği ile şöhret yapmış genç bir kız,göğüslerini iO bin liraya sigorta ettirmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1958
  • KOLOMBİYA'DA HAYDUTLAR 16 KİŞİYİ KESTİ BOGOTA.Kolombiya)AA.Çalarca civarında bir çiftliği basan bir haydııd çetesi,çiftliğin onaltı kişilik halkından onbeşinin kafalarını balta İle kesmiştir.Haydudlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1958
  • Malta İngiltere ile larını koparıyor Malta Parlamentosunda Başvekil "Bu karar neler yapmağa kararlı olduğumuza bir işarettir,dedi VALETTA,A.P.Malta Parlâmentosu,Britanya ile olan bağlarını kesmek husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1958
  • Adenauer lA.P.I Amca Batı Almanya Başvekili Konrad Adenauer geçenlerde Bonn'da bir yetimhaneyi ziyaret etmiş ve küçüklerle konuşup Noel hediyeleri dağıtmıştır.Çocukların «Adenauer Amca» diye sarıldıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1958
  • Prenses Neslişah tevkif edilmiyor Kahire Müddeiumumisi Prensesin hükümet darbesi hareketine iştirak etmediğini söyledi KAHİRE,AA.Mısır'da rejimi yıkmak ve saltanatı iade etmek üzere girişildiği bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1958
  • MUHTEREM okuyucularım.Yeni seneyi tebrik eder ve cümlenize sıhhat,afiyet,işlerinizde muvaffakiyetler dilerim.Dün gece saat onikide 1957 senesini arkada bıraktık.Bugün bütün takvimler 1 Ocak 1958 tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.01.1958
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HALID KARAY,Tefrika No.46 İnsan böyle der de çocuk kucağına verilince fikrini değiştirir;analık şefkati üste çıkar.Ferhan sinirli bir halde ayağa kalktı,arkadaşına:Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1958
  • Kurtland,elleri ceketinin ceplerinde,iskemlenin kenarma ilişmiş oturuyordu:Evlendiği güne kadar ayda bin beş yüz dolar alıyordu.Evlendikten sonra?Mirasın üçte birini alacaktı.Dok Vilyams'ın siyah gözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1958
  • Çünkü harika temizleme tozu FAY,yağı ve kiri derhal ve kolayca yokediyor.Islak pir bez parçası üzerine bir miktaV FAY döküp bununla temizlemek istediğiniz eşyayı silmeniz ve sonra bol su ile çalkalama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1958
  • KORKUSUZ DAVUT ^PuKARDAKI OĞLAN DEfZMAU LALE NlN yüzüne Bifz yumruk İNDİRİYOR V£ ÇANTA.S/N/AUYOIZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1958
  • s Ben Bu temsile 'ştirAk rr|v\EK nL VETiNDE OFdlUİfA HAYIR."JANLlŞ ANLADIN 3İMMY.NİfH TEMSİLİ ÇOK MÜHİMDİR.MİLYONLARCA İNSAN BİZİ SeyREDECEK VAZGEÇEMEYİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1958
  • SENİN ĞIB BİR ATOM MÜTEHASSISI İLE SEVAHAT EDECEĞİMİZDEN DOLAyi MEMNU.NUM.TEHUKE.U BıR.İŞE i Butun BİLGİMİZE RAG-MEN TEHLİKELİ BİR.SEyAHAT OLDUSUNU KA.BUL.EDiyoRUM-BU yÜZDEN GÖNÜLLÜYÜZ.NEVSE Ki İLE BE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1958
  • SURU&TTU E"T,E\ESı ICINItcDCi-JK VAVuZ 'A BUNLARI vE"ÎDA\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1958
  • Sahibi ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER/Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1958
  • Çarşamba *umÎ 1 1373 OCAK aralık 13 5 8 i9 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 7.24 2.34 Öğle 12.18 7.27 ikindi 14.38 9.48 Akşam 16.51 12.00 Yatsı 18.30 1.39 Imsâk 5.40 12.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1958
  • ÎSCÎ AKÂNIYOl 3)3 Yeni binamızın genişletilmesi hasebiyle işçiye ihtiyacımız vardır.40 yaşma kadar kadın veya 13-15 yaşları arasında erkek ve kız isteklilerin hemen Bomontideki inhisarlar Çay Atölyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1958
  • AZİZ DİNLEYİCİLERİMİN Yerii yıllarını kutlularken Turkuvaz Gazinosu ile İLİŞÎĞİM OLMADIĞINI aygı ile bildiririm.ŞADAN ADANALI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1958
  • TOROS FİLN Dost ve müşterilerinin yeni yıllarını candan kutlar,saadetler diler.Toros Şenel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1958
  • MUTUK ŞARAP EVİ Sayın Müşterilerinin yeni yılını kutlar saadetler diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1958
  • ANKARA SİGORTA Şti.Sayın dost ve müşterilerinin yeni yılını candan kutlar,saadetler diler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1958
  • ANTALYA UMUM!NAKLİYAT T.A.Ş.Muhterem dost ve müşterilerinin yeni yılını candan kutlar,saadetler diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1958
  • AŞK HİKÂYES EVLENME Mİ jğ TEFRİKA No.7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZI Yaşlı ve zengin kız,Aînrie,öldürülür.M j ile,evlenme ilânı üstüne mektuplaşan bir yumcu ile Jean adında birinden şüphe ediln,tedir.Kuyumcunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1958
  • f«-YENİ yılın ilk günü.Bıı ilk günde ne va:Gözümüz neden bir şeyler arar?Her şeyîj ra7.değişmiş görmek ister.İnsanları daha c yerleri yemyeşil,eşyaları başka türlü bin ister.Ve,3(i5 günden arta kalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • ve BEREC SANAVİ TÜRK LTD.ŞTİ.Telgraf,*mektup-ve tebrik kartları göndermek surefile yeni yıl iebriğinde bulunan sayın müşterilerine^ayrı^ayn teşekkür edertun mem lekeli umre t e tykak ve âmad aetfoıneM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • Beyoğlu istanbul LÜKS MARMARA ve ALEMDAR Suarede Renkli Fr.Matinelerden Türkçe kopyası)SİNEMALARINDA AYNI ZAMANDA Yeni yılın ilk muazzam aşk ve macera filmi KAHRAMAN SERSERİ DANY ROBİN BOURVİL FRANÇOİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • Yeni Yıl Şerefine BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN İki Saat Kahkaha İAN KATIR BAHRİYEDE Francis in the Navy)DONALD O'CONNOR MARTHA HYER İlâveten en son Dünya Havadisleri.7994
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • Türkiye Bağcılar Bankası YIL SONU KEŞİDESİNDE KAZANANLAR 1 BAHÇELİ EV Turgutluda 2174 no.iu 10.000 LİRA AHMETL1DE174 NO lu Hesap sahibi TURGUT KALAYCI HMETLİDE 174 NO.lu Hesap sahibi İBRAHİM ŞENTÜRK T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • istanbul Gazetecilerinin YILBAŞI PİYANGOSUNDA KAZANAN NUMARALAR Aşağıdadır.Kazanan ikramiyeler 6.1.958 Pazartesi günü Gazeteciler Cemiyeti binasında verilecektir.Numara İkramiyesi 173201 Bahçellev 101
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • BÜYÜK FIRSAT BANKALARA,ANONİM ŞİRKETLERE HAN,OTEL yapmağa müsait,yeni açılan geniş TOPHANE MEYDANINA nazır,Tophane Sırakasaplar sokak 130 Ada,9,53.54 parsel numaralar tahtında 557 metrekare büyük Yama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • 2 Ocak 958 Perşembe Günü Matinelerden İtibaren I A K O m Sinemasında Uzun zamandanberi sabırsızlıkla beklenen senenin en muhteşem Hint Filmi Türkçe sözlü Hintçe şarkılı ve orijinal danslı S A S S I ÇA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • ÇAPKIN KIZLAR Muhtelif sebeplerle ve kaderin cilvesiyle ıslah evine düşen ve sonra firar eden birbirinden güzel dört genç kızın kalenderlik ve coşkunlukla dolu maceraları sizi baştan sona kadar saraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • AMERİKAN DERSHANESİ 35 inci Hizmet Yılı)İngilizce,Fransızca,Almanca,Muhasebe ve Spor Dersleri'ne 6 OCAKTA başlanacaktır.Kayıtlar yapılmaktadır.Sultanahmet,Alemdar cad.23 Tel:2217 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN Aksaray BULVAR.Şehzadebaşı FERAH Sinemalarında Dinmiyecek hıçkırıklar arasmda ve büyük takdir ve iftiharla seyredeceğiniz bir film,TÜRK FİLM-CİLİĞİNDE YEPYENİ BİR ÇIĞIR AÇA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • TÜRKİYE BÜYÜK RADYO FABRİKASI NEVTRON SAYIN MÜŞTERİLERİNİN YENİ YILINI KUTLAR,SIHHAT,BAŞARI VE SAADET DİLER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • İSTANBUL TİCARET ODASI Mensuplarının yeni yılını candan tebrik eder,1958 in hayırlı,uğurlu ve verimli olmasını Cenabı Haktan diler.18328)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 hl 10 SATILIK EMLAK KADIKÖYDE,muhtelif semtlerde 40 50 60 80 130 bine kadar 3-5-7 odah katlar.36 36 03.E-380)KADIKÖYDE 4 dükkân,7 daire.26.000 senelik irat,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • m 'icşyg&ĞSı İti Swö 1' muayyen zamanların sancılarına karşı.fe?I OPON OPON,baş,diş,adale,sinir,ayrılarını teskin eder OPON.grip başlangıcında birçok fenalıkları önler günde 6 tablete alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • Yüzbinlerce işçiyi alâkadar eden dâva İZMİR,HUSUSÎ Neticesi 100 binlerce işçiyi alâkadar eden bir dâvanın iş mahkemesinde göı ülmesine başlanmıştır.İki işçi tarafından,bir kumpanya aleyhine açılan dâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • Kanadanm verdiği harb gemileri 1 ay sonra gelecek Yapılan seyir tecrübelerinde mayin gemilerinin ikisinde bâzı kusurlar ortaya çıktı HALİFAX,A.Pn Kanada donanması Komutanlığı,dün,geçenlerde Türkiye'ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • Yılbaşı talihlileri dün belli oldu 113716 113958 161899 166808 t Bnştarajı Birincide 137904 144928 158533 172958 186187 248227 260082 264819 303459 314076 314889 353838 355889 357090 368363 412474 439
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • RUSLAR YENİ BİR PEYK YAPIYOR VİYANA,AJ .Macar Komünist gazetesi Nepakarat,Sovyet Rusya'nın «Mayak sucuk» adını verdikleri yeni bir Sputnik'in inşaasına başladığını yazmıştır.Gazete,bu peykin,son parça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • KÜÇÜK,ANKARA'DA TEMASA BAŞLADI Baştarajı Birincide ten gelen alâkadan aldığımız kuvvetle yolumuza devam edecek ve buradaki kardeşlerimiz gibi hür yaşamak bizlere de er geç nasip olacaktır.Yeni yılı bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • Suudi Arabistan'ın Pakta iltihakı muhtemel Baştarafı Birincide lunduğu bildirilmektedir.Henüz teyit edilmiyen bir habere göre.Suudi Arabistan Büyükelçisi,Hükümetimizden Bağdat Paktına iltihakları için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • Yeni Sene Mesajları Baştarajı Birincide «Kıbrıs meselesi 1958 de de muvak-kat bir hal şekline doğru ilerleyecektir.Kesin hal şekillerinin bulunması,I vakit vakit şikâyetlerimizi ve ciddî ız-dırapları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • İZMİR'DE BİR MUHTAR SEÇİMİNİ KÖYLÜ PARTİSİ KAZANDI İZMİR.HUSUSÎ ı Cuma Ovasının Dere köyünde yapı-•lan muhtar seçimini Köylü Partisi kapanmıştır.Seçime,D.P.de iştirak etımiş bulunuyordu.D.P.teşkilâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1958
  • bir baba iki kızın!b0ğa7i adı Aj LE MANS Fransa)A.A Bir elektrikçi ustası biri üç buçuk,diğeri on seki?aylık iki kızını hogaz-ladıktan sonra intihar etmiştir.Bu genç adam bundan bir hafta önce karısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.01.1958
  • YILIN İLK MAÇI:Beşiktaş Vefa Yeni yılın ilk lig maçı bugün saat 14.15 te Mithatpaşa Stadında Vefa Beşiktaş arasında oynanacaktır.Kolayca tahmin edilir ki,iki takım da yeni seneye iyi bir netice ile gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.01.1958
  • Dİ STEFANO FUTBOL KRALI Futbolda 1957 için dünyanın 1 numaralı adamı olarak elbette ki «meşin top san'atinin» unutulmayacak üstadı Di Stefano düşünülmelidir.Daima sürüklemiş olduğu Real Madrid forveti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.01.1958
  • 1958 YILINI KARSILARKEN Dünyanın mukadderatı İle yakından alâkadar olan kimseler şu anda şakağını iki elinin arasına alarak bir senenin insanlık hesabına kaydettiği iyi veya kötü hâdiselerin muhasebes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.01.1958
  • 1957 YILINA KISA BİR BAKIŞ Türk sporunda bir yılı daha geride bırakmış bulunuyoruz 1957 senesi spor faaliyeti bakımından pek zengin sayılmaz.Beynelmilel temaslara,muhtelif sebeplerle bu yıl içersinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.01.1958
  • Gurku t Uşaklı:Can Bartu Özdemir Gürsoy:M.Dağıstanlı Sabahattin Gültan:Can Bartu Nusret Muker:Lef ter Kemal Bağıbey:M.Dağıstanlı Arif Dincdal:M.Dağıstanlı A.Rıza Baykal:M.Dağıstanlı Celâl Özkaya:Can B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.01.1958
  • BİR YILI DAHA GERİDE BIRAKTIK 1957 SPOR FAALİYETİ BAKIMINDAN ZENGİN GEÇMİŞ SAYILMA?BUNUNLA BEBABEB,BAZI KOLLABDA KENDİ ÇAPIMIZDA BASARI SAĞLADI!SEVİNDİKLERİMİZ ÜZÜLDÜKLERİMİZ kmiîfifc'Ufc MISIR MİLLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor