Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.12.1957
  • UCDİMİ7İII nEDnİ İs*anbu' şehrinin ezelî dertlerinden biri,çöp meselesidir.Bu derdin ne kadar yaygın M fcr lllllfciirl UEnUl olduğunu her gün bir çok misâlİe görmek mümkündür.En modern caddeden,en biç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1957
  • KEFKENE SIĞINAN denizciler kurtuldu Denizlerde fırtına hafifledi.Moiörler bugün Karadeniz'e çıkacak.Afyon ireni iipiden 12 saat rötar yaptı BİR kaç gündenberi şiddetli^ esen poyraz fırtınası,dünden it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1957
  • C.H.P.kongrelerinde C.H.P.mebuslarına tarizde bulunuldu CH.P.Acıbadem ocağı kongresinde,üyeler oD.P.iktidarının son kararlarının,iktisadî bünyeyi zedeleyeceğini» ileri sürmüşlerdir.Kongre,dün sabah Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1957
  • 75 bin aboneye telefon verilecek ANKARA,A.A.Münakalât Vekili Fevzi Uçaner,telefon santrallarında şehirlerarası ve milletlerarası servislerinde çalışan operatistlerin,vatandaşlara en nazik bir şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1957
  • GÖKAY DÜN ansızın geldi Bern Büyükelçisi «Hususî geldim 10 gün kalacağım»dedi BERN Büyük Elçisi Profesör Gökay,dün akşam hiç beklenmedik bir zamanda şehrimize gelmiştir.Sabık Vali,alanda kendisini kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1957
  • 1-1 BERABERE KALDİK Mi,li tak n»™™ mevsimin son maçını Lı n!"t,nHUtnt IVMUÜIIİ düu Ankara,da 19 Mayıs stadı;da Belçika ile oynamış ve 1-1 berabere kalmıştır.Resimde büyük bir kalabalık tarafından taki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1957
  • BELEDİYE ODUN GETİRMEYE BAŞLADI 3 Belediye yakın kazalardaki odunları şehrimize getirtmeye başlamıştır.Yalovadan sonra Şile'de bulunan 20 bin çeki odun da Belediye namına mubayaa ettirilmiştir.Odunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1957
  • [KEYSTONEI Suıı'I peykin atılmasından sonra her yerde bir Sputnik modası türemiştir.Paris lokantaları «Sputnik» yemekleri pişirirken şapkacılar «Sputnik» model şapka yapmışlardır.SPUTNIK MODEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1957
  • Pamuk fabrikatörleri fiatlardan şikâyetçi Ege Sanayi Odası Başkanı milyonlarca lira ziyan ettiklerini söyledi İZMİR,HUSUSÎ Bir basın toplantısı yapan Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Borsa Başkanı Osman Ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1957
  • Turgutlu'da iki muhtar seçimini D.P.kazandı İZMİR.HUSUSÎ Turgutlu kazasının Cumhuriyet ve Yeni mahallelerinde dün yapılan muhtar seçimini D.P.kazanmıştır.Seçime girmiyen C.H.P.Hürriyet Partisinin namz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1957
  • ıbrıs müzakereleri M.de Rumlar dün de nümayiş yaptı.Polis gaz bombası kullandı Vali,müzakerelerin sonuna kadar halka sükûnet tavsiye etti LEFKOŞE,T.H.A.Yunanistan tarafından Birleşmiş Milletlere getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVER] U Al lif AKINI L'Ç gÜn eVVC baslayau bal:k akl"1 devam etmektedir.Bu akın,dun profesyonel balıkçıların yanında amatörlerin de artmasına sebep ol-UML.IIV MlVini muş ve limanın ağzından B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1957
  • Ankara'da Orta Doğu meseleleri görüşülecek Irak,Bagdad Paktı Vekiller Konseyi toplantısının öne alınmasını istiyor Pakistan Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi geldi BAGDAD,A.P.Irak Hariciye Vekil görevlis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1957
  • Kadınlar İcabında Hizmete Alınacak Seferberlik hâlinde 20-65 yaşları n d a ki kadınlara çeşitli vazife verilecek ANKARA,T.H.A.Tatbikatına yeni başlanan Ordu Beden Kabiliyeti Talimatnamesine göre 20 il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.12.1957
  • I ULUNAY ve «MENEKŞE.Sİ Bir genç-ihtiyar,biraz ihtiyarladığını hissedince.Milliyet'^ MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu.Kar geldi,kıs geldi,karakış geldi.Berahe-I rinde getirdiği büyük sıkıntılardan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1957
  • 614 talihliye »4 Bahçeli Ev ili?i JNfâ TİR.Her 150 liraya bir kura numarası DÖ&U&ANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1957
  • to t OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir kararsızlık yüzünden bir fırsat kaçıracaksınız.Üzülmeyiniz,yenileri çok uzakta değil.COVA BURCU f21 Ocak 19 Şubat] Tasavvurlarınızı en yakınlarınıza dahi açmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Kafaca denk gelmek.2 Bir içecek;Issız kır.3 Şerbeti yapılan bir bitki.4 Bir uzvumuz.5 İkametgâh;Doldurma.6 Beyan edatı;Bir yemin.7 Şöhret;Gizleme.8 Bir unvan;Su;Tersi:Çoban.9 İçk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48G5 02)Yetim Hint filmi Türkçe.ALKAZAH Tel:44 25 62)Hata Birakm Ağlayayım)Gülistan Güzey Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Aslan Şövalye Robert Taylor Kay Kendall Renkli İng.SU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1957
  • BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os Teıiı tarihi 31 Aralık keşidesinde Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat için ajansianmızın gişelerine mOracaat «diniz.4NLI BANKASİ OSMANLI BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1957
  • KISA HABERLER KÜÇÜKPAZAR'da satış yapan Migros kamyonundan bir çuval pirinç çalan Atillâ Uymaz adında biri yakalanmıştır.MECİDİYEKÖY'de oturan bir ailenin 11 aylık kızı Nurten Ünlü,salıncaktan düşerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1957
  • GIDA MADDELERİ İÇİN I YENİ KARARLAR ALINDI Toptancı bakkalların perakende saiış yapmaları menedilecek Toptancıların,satış fiatları tesbit edilen gıda maddelerini,peraken-deci esnafa satmamaları ihtima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1957
  • Üniversitelerde hâlâ hoca ve asistan sıkıntısı çekiliyor Maliye Vekâleti,Teknik Üniversite Senatosunca hazırlanan mevzu ile alâkalı bir tasarıyı kabul etmedi Üniversitelerdeki hoca ve asistan sıkıntıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1957
  • T.M.T.F.telefon borcunun bağışlanmasını istedi T.M.T.F.temsilcileri dün P.T.Tidaresine müracaat ederek,4 bin liralık telefon harçlarının kendilerine bağışlanmasını istemişlerdir.Federasyonun,şimdiye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1957
  • Fatih Kız Ortaokulu Lise hâline getiriliyor Maarif Vekâleti,Fatih Kız Orta Okulunu lise haline getirmeğe karar vermiştir.Vekâletin bu kararı,ay sonuna kadar tatbik mevkiine konulacaktır.Lisenin bu der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1957
  • Kaçakçılık tahkikatına dün de devam edildi Birkaç gün önce meydana çıkarılmış olan büyük döviz kaçakçılığı hâdisesi ile ilgili tahkikata pazar olmasına rağmen dün de devam edilmiştir.Bâzı şüpheli şahı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1957
  • MEVLİDİ ŞERİF Ailemizin büyüğü Armatör LÜTFİ YELKENCİ'nin vefatının kırkıncı gününe müsadif 10 aralık 1957 salı günü Teşvikiye Camiinde ikindi namazını müteakip memleketimizin tanınmış ehli Kur'an ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1957
  • m van TAHVİL SATIŞ BEDELLERİYLE BLOK APARTMANLAR,SİTELER ŞEHİRLER KURULACAKTIR.5 FAİZLİ HAZİNE KEFALETİNİ HAİZ.HER ZAMAN PARAYA ÇEVRİLEBİLİR.57 Tahvilleri satiş:2 aralik 31 aralik Türkiye EMLAK KREDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1957
  • Ekmek fiatlarında bir indirme yapılmayacak Bir müddet evvel un fiatlarında yapılan indirme üzerine,bâzı vilâyetlerde ekmek fiaü düşürülmüş veya ekmeğin gramajı yükseltilmiştir.Un fiatlarındaki indirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1957
  • BOSTANCI İLKOKULU DÜN SABAH TAMAMEN YANDI Şiddetli rüzgârın tesiri ile bir anda büyüyen ateş Bostancı camiine ve diğer binalara sirayet etmeden itfaiyenin gayreti sayesinde söndürüldü Bostancı ilkokul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1957
  • 15.30 Werner Müller orkestrası çalıyor 16.00 Program ve kapa-i niş.16.57 Açılış ve program 17.00 Amerikanın Sesi Radyosunda hazır-E tapan çarkı ve dans programı 17.30 İncesaz 18.00 Cemil Ba-j şargan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.12.1957
  • Kıbnsta hava gerginleşiyorl Yunanistan'ın resmen yardım ettiği,E.0.K.A.İngiliz'lerin kararsızlığından faydalanarak adada icraatına devam ediyor KIBRIS meslesinin Birleşmiş Milletlerde yeniden Genel Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1957
  • Mem i:TU Call ÖLENLER ş ENVER Paşanın eski esi Naciye Hanım Killigil)yaşı 59)4 aralık 1957 Çarşamba akşamı ciğer kanserinden vefat etti.Naciye Hanım,sakıt Osmanlı Hanedanından Abdülmecit'in oğlu Süley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1957
  • 2 500 TALİHLİ YE "V O un M TP ö=£ir »O o in yıll rası m P Jh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1957
  • SATILIK DEPO Yenikapjda 764 M2 üzerine çift blok tek kat fabrika,depogaraj ve mümasili işlere elverişli elektrik ve telefonu bulunan beton bina satılıktır.Müracaat 9-17 arası 211044 476800.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1957
  • YILBAŞINDA KALAMIŞ KOYUNA NAZIR APARTMANIN 2 KONFORLU dairesi 12 MÜŞTERİYE MESKEN KREDİLERİ1 AYRICA 50.000 LİRA PARA İKRAMİYESİ İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1957
  • hs» 6RAMI0-EN6LDH MEKTUPLA İNGİLİZCE Z3U Bu We 1İQİ mües««» II Türkiye'nin neresinde olursanız olunuz,senelerdir size başkalarının öğretemediği İNGİLİZCE yi V.Ancak GRAPHO-ENGLISH metoduyla öğrenebili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1957
  • MISIR'DAN OTOMOBİL LÂSTİĞİ GETİRTİLİYOR Mısır'la yaptığımız ticaret anlaşması gereğince otomobil lâstiği ve yedek parçası ithâl edilecektir.Bu mallara mukabil Mısır'a da incir,üzüm ve tütün gönderilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1957
  • Şehre bugün normal bir şekilde su verilebilecek Kemerburgaz civarında kırılan 1 metre kutrundaki isâle hattı dün tamir edilmiştir.Boruların dolması zamana mütevakkıf olduğundan münavebe usulü dün de d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1957
  • Okçuluk hakkında MİLLÎ bir spor olan okçuluk hakkında Beden Terbiyesi Umum Müdür Vekili Şinasi Ataman beyden gelen bu mektubu,ihtiva eylediği kıymetli izahat dolayısiyle sütunumda memnuniyetle neşredi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1957
  • Türkiye'nin en kısa boylu adamı Evlenmek üzere İzmir'e gelen 64 santim boyundaki Kâzım Başaran müstakbel eşinin normal boyda olmasını istiyor Meşhur Mehmet Efe'de bulunan cücelik rekoru bu defa Kâzım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1957
  • Ankara'da Orta Doğu meseleleri görüşülecek t Baştarajı birincide karada Ortadoğu meselelerini görüşeceğini,Pakistan Hariciye Vekili Firuz Han «Noon'un rahatsızlığından gelemediğini söylemiştir.Baig Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1957
  • İ.Ü.T.B.NİN BEYANNAMESİ İ.Ü.T.B.dün Kıbrıs'daki son tedhiş hareketleri ile alâkalı olarak,bir.beyanname yayınlamıştır.Bu beyannamede şöyle denilmektedir:t—Kıbrıs mevzuunu başlangıçtan bugüne kadar ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1957
  • Kıbrıs müzakereleri B.M.de başlıyor Baştarafı Birincide LLAN GİTTİ Memleketimizde Kıbrıs konusu ile ilgili temaslarda bulunmak üzere gelmiş bulunan İngiliz Muhafazakâr Partisi ileri gelenlerinden Alla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1957
  • AYLA ERDURAN Poznan konkurunda FİNALE KALDI Bir müddet evvel Moskova'da konserler-veren violonist Ayla Erduran bil Alı.ire Polonya'ya dönerek Poznan'da yapılan Winyanski konkuruna iştirak etmiştir.Müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1957
  • İçel'de narenciye beyannameye tâbi tutuldu MERSİN,AA.İçel Valisi portakal,limon ve nevilerini beyannameye tabi tutmuştur.Yayınlanan tebliğde,müstahsilin bahçelerdeki limon ve portakalın toplanmasını g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1957
  • Meclis bugün gündemli olarak toplanıyor ANKARA,HUSUSÎ Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te gündemli toplanacaktır.Gündemde C.H.P.Ankara mebusu Recep Dengin tarafından verilen bir sözlü soru ile iktis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1957
  • 3 y* ^m ıgg!fft^aâc ZAFER HEYKELİ I A.P.I Fransız Jliikuınetı taralından dön sinema artistine basarı mükâfatı olarak «Zafer Heykelcikleri» verilmiştir.Mükâfatı hakeden san'atkârlara heykelcikleri Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.12.1957
  • MARUFB1Y BURADA SoyuHMAK Kd T İVEN YASAK TICZ m 4İ9*«P vö öûö^rprû v iS ö il E m m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1957
  • iQSE SALINAS,SO© JÜEB r •s Jter—1 1 1 in k a* *m 5İ 1 i* l^VÖİi IL 2* rT'^u1 ftt 1 KNK o ^t ^ffi t 1 J m{ ii-i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1957
  • ALLAHLIK ALİ BEY j_ı if ö VAA.İŞTE BAKINDA ZENGİN OLACAĞIM AVSELCİM.AYSEL NİYE SOĞUK DAVRANDI,BU ÇO-CUK ISTIKBAL.ÛE ZENGİN OLACAKj y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1957
  • Eva Bartok Bir zenci bebek İDOĞURDU.Avrupa basını,bebeğin babası olan zenci delikanlıyı araştırıyor EVA Bartok son zamanlarda kendisinden en çok bahsedilen sinema aktrislerinden biri oldu.Uzun seneler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1957
  • AŞK HİKÂYESİ ESKİ SEVGİLİ TEFRİKA No.8 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:Arkadaşı»!Beatris'in eski sevgilisi doktor Perez evlerinde öldürülmüştü.Beatris'in kocası silâlıçı idi.Cesedin yanında bulunan tabanca da o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1957
  • Gradi sordu:Kimliğiniz var mı?Kran hüviyet kartını gösterdi.Pekâlâ,fakat size nezaketle hitap edildiği zaman aynı şekilde cevap vermelisiniz.Nezaketle sorulan suale nezaketle cevap vermeğe hazırım.O h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1957
  • DEMİR YUMRUK İLK ÖĞRENECEĞİN ŞEY İNSANUARA i HÜRMET ETMEK fOLSUN.KENDİNİ HİÇ BİR,ZAMAN DEV AYNASINDA GOR.ME V ROV UN 9ÖVt-E BİR.I TAVSİVEVE ÇOK İHTİVA.Cl VARDI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1957
  • BİZ KADINLAR OTEL DERDİ SABAH,gazetelerinden birinde «Turistlerin başlıca 'dertlerinden birinin otel azlığı» olduğunu okurken bir oteldeyim.Şöyle bir düşündüm.Kendi kendime:«Yalnız azlığı mi?dedim.Hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1957
  • i Cf 7J1 SU GOLDEN.Yazan:REFİK HALID KARAY Tefrika No.23 Vaktiyle ben Avrupa'da-iken çift tekerlekli arabalara koşulmuş,yarış eden deve kuşları görmüş idim.Onlardan biridir?Boynu tornavida gibi çevril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1957
  • UCAGI V TAçÜF.EDE-BllJeiM.1 BÖV1-E.ACE.m7 pilotus,1 RtN ELİNDEN DİPLOMALA-RINI ALMAK LÂZIM. C 3 4*5^-i *i fl *3tX.T\V\ s SI gJ5 »fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.12.1957
  • Mendil derdi sona erdi!iarifve bol çeşitli VAKK0 MENDİL KOLEKSİYONU piyasaya tevzi edildi HANIMLAR İÇİN:dantel mendiller fantezi mendiller 9 ruj ve rimel mendilleri ERKEKLER İÇİN:pamuk emprime mendill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1957
  • SCHERK ile basl "Mukayese edilmez nüfuz kabiliyeti" Bu ibare,Scherk Lotion Faciale)yüz losyonunun şişelerdeki etikette vardır ve tecrübe ile sabit olan bir hakikattir.Zira Scherk Lotion Faciale)yüz lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1957
  • HAKİKAT Harika FAY Temizleme TOZU herşeyi daha İYİ ve daha ÇABUK temizler ytf FAY,bıçak,çatal,kaşık ve bilûmum bulaşık kaplarını temizler.^f FAY,fayans,mermer,lavabo,banyo,madeni ve emaye eşyayı temiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1957
  • Cildin tazeliği ne kadar hoş Cildinizin tazeliği sevilmenizde rolü büyüktür.Kendinizi bu nimetten mahrum etmemek için cildinizin teravetini ve gençliğini muhafaza etmeğe gayretediniz.Bu maksat için:PO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1957
  • Şimdilik bulamazsanız da 3 unutmayınız ki CLTEX N ÇOK ARANILAN WfacJ^ CCUlSufy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1957
  • Yüzünüz çamaşır değildir.BEYAZ SABUN YERİNE O Kremlii O O ro O sbir form lCk,Tuvalet Sabunu kullanınız!Puro teseil edilmiş bir markadır.Tuvalet Sabununuzu alırken Puro markasına bilha^sn dikkat etlini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1957
  • HER EB'ADDA ÖRGÜLÜ ÜRGÜSÜZ BAKI R T E L ELEKTROMETAL Koıtı Şti.Galata,Okçu Musa Cad.No.82 Tel:44 67 92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1957
  • p«slo-atiâs-^Aqww.SULU ROVM AD.IKrt Toptan Satış:Sabuncu Han Cad.Merkez Çarşılı Han No.12-1 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1957
  • SATILIK KÜRK Hiç kullanılmamış Fransız siyah astragan kürk satılıktır.Müracaat:H»r gün saat 10 dan 3 e kadar Şişli Abidei Hürriyet caddesi No.103/2 Demiralay Apt.Kat.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1957
  • DALlLA pudrası* fevkalade İncelimi sayesinde,emsalinden Üstündür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1957
  • HİCRÎ Pazartesi RUMÎ 1377 9 1373 C.evvel ARALIK Kasım 17 19 5 7 2G VAKİ [T VASATI EZANI Güneş 7.13 2.32 Öğle 12.06 7.25 İkindi 14.28 9.47 Aksan l 1G.41 12.00 Yatsı 18.19 1.38 imsak 5.27 12 4G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1957
  • Nîlliueî Sahibi:Ercüment karacan Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42' 10 SATILIK EMLAK AYAZPAŞADA Parkotel arkasında her katı tamamen denize nazır konforlu apartmanın 3,4,5 odalı katları 60,90,100 bine satılıktır.Tavassut k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1957
  • BAŞLANGICINDA OPON FAYDALIDIR nezle ve Grip gibi hastalıkların başlangıcında fenalıkları önlemek bakımından faydalıdır baş,diş,adale,sinir ye romatizma ağrı ve sızılarını teskin eder FAAL ı-63 GÜNDE 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1957
  • en rahat uvkuvu size ancak KUŞTÜYÜ yatak,yastık ve yorganlarımız temin eder KUŞTÜYÜ FABRİKASI SULTANHAMAM.ÇAKMAKÇILAR SANDALYACILAR Sok.18 Tel-22,3027
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.12.1957
  • K I S A HABERLER BOKS:Cumartesi günü başlamış olan İstanbul Boks Birinciliği müsabakalarına dün de saat 18 den itibaren Spor ve Sergi Sarayında devam edilmiştir.Neticede Fenerbahçe 24 puanla birinci,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.12.1957
  • Ergun F.Bahçe'nin ilk antrenmanına çıkacak Fenerbahçe Futbol takımınjn İtalya'da tedavi görüp,geçen gün yurda dönen iki futbolcusundan Ergun'un hâlihazırda durumu iyi olup Fenerbahçe'nin ilk antrenman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.12.1957
  • MİLLÎ TAKIM yarın geliyor ANKARA,HUSUSÎ Millî Futbol takımımız bu akşam yataklı trenle Ankara'dan hareket edecek ve yarın sabah şehrimizde olacaktır.Belçikalılar ise bugün motorlu tren le şehrimize ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.12.1957
  • MAÇTAN NOTLAR Saat 13.30 da 19 Mayıs stadı gişelerinin önünden geçen bir millî maç meraklısının gözleri dehşetten büyüdü.«Biletler satıldı» haberi yüzünden karaborsaya bir maraton için tam 125 lira öd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.12.1957
  • E.Ay kaç "Tek seçicilik vazifem sona erdi» dedi H.Poîat Federasyon Başkanlığından istifasın:Ankara'da bugün Basma açıklayacak NECMI TANYOLAÇ AN-KABA'dan bildiriyor Yeni Federasyonda tek seçicilik vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.12.1957
  • Kaçan galibiyet sebebi:SAHA Antrenöre göre şanssızlık da mühim rol oynamış.Belçikalıların attıkları tek şüt de gol olmuştu YAVUZ BAYRAKTAR Ankara'dan bildiriyor Türkiye Belçika milli maçından sonra fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.12.1957
  • BELÇİKA'YI YENEMEDİK:1-1 7 kişilik Belçika müdafaasını devamlı baskımıza ve fırsatlara rağmen ancak bir kere mağlûp edebildik Tek golümüzü Can attı.Belçika gözlüklü soliçin ayağı ile 2.devrenin 35 inc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.12.1957
  • 'SAM!'"tNEMLil Maçın hakem triosıı,ortadaki maçın hakemi Ricardo Pieri'dir.HÂKEM MEMNUN Maçın orta hakemi italyan Ricardo Pieri de seyircilerimizin centilmenliğini belirtti ve şöyle konuştu:«Türk takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.12.1957
  • Taktiğimiz HATALI ORHAN TÜREL ANKA-RA'dan bildiriyor.'Sözlerime topu mütemadiyen sola göndertip bu sayede bize kolayca müdafaa taktiği hazırlatan sahsa teşekkürle haşlamak isterim.Maçtan sonra soyunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor