Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.11.1957
  • Mecliste Encümen Seçimleri Yapıldı İçtimada konuşamayan Gülek,verdiği beyanatta hükümetin kurulamamış olmasını tenkid etti ANKARA,HUSUSÎ Dün saat 15 te 4 üncü içtimaını papan Büyük Millet Meclisi,Encü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1957
  • B.M.DEKİ RUS DELEGESİ BAYILDI NEW YORK,A.P.Genel Assamble'nin hukuk komitesinde çalışan Sovyet delegesi P.D.Morozov.toplantı esnasında bayılmış ve kanamakta olan ülserinin tedavi edilmesi için hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1957
  • BOĞAZ KÖPRÜSÜ ve BAĞLANACAK YOLLARI GÖSTEREN HARİTA.Boğaz Köprüsüne 5 yol bağlanacak Tasarıya göre,köprü başlarında,şehir içi yolları şehri çevreliyen yollarla birleşiyor I RAFIK bakımından en elve-ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1957
  • KARŞIYAKADAKI YOLLAR Köprünün Beylerbeyi sırtlarında Musevi mezarlığının bulunduğu lepe-«ivarındaki başlangıç noktasının ise Ankara İstanbul Devlet yolu ile ir-Jb Devamı Sa,5,SU.2 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1957
  • IKEYSTONE| r unu «CI/Cm nAUCflT Al nil I Viyana'daki Maksim gazinosunda en popüler aktrislei din liiri Pat-LtJYUN AoBvtKI UANOU£ ULUUS ricia Oran adında bir strip tease dansözüdür.Kendisi 1931 de Kuze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1957
  • Amerikalı medyum bir gösteri yaptı Amerika'dan gelen medyum dün Türk ispirtizmacısı Dr.Sevil Akay'ın evinde bir gösteri yapmıştır.22 kişinin takip ettiği gösteride,medyumun gözleri bir bandla kapanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1957
  • Meclis tahkikatı bugün elealımyor Kabinenin ve hükümet programının D.P.Grubuna açıklanması muhtemel ANKARA,HUSUSÎ D.P.Meclis Grubunun bugün yapacağı toplantı,yine hususî bir ehemmiyet arzetmektedir.Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1957
  • Adapazar'lı bir ailenin 21 inci çocuğu oldu ADAPAZARI,HUSUSİ Şehrimizde mobilyacılık yapan Şaban Baydar ve esi Leman Baydar'ın 21 inci çocukları dünyaya gelmiştir.Kendisiyle görü=tüğümüz baba.50 yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1957
  • İNSAN KASABI KAATIL YAKA-LANDIKTAN SONRA okla gösterilmiştir)POLİSLER ARASINDA [Radyofoto A.P.Madison İstanbul I öldürdüğü insanların derisini yüzen kaafil Amerika'da yakalanan insan kasabı parçaladığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1957
  • ÇÖPÇÜLERİN UĞRAMADIĞI SEMT nın Bilezikçi sokağında çekilen bu resimle r çöpçülerin ve çöpçüleri vazifelendlrenlerin temizlik iğlerine ne kadar yakın ilgi gösterdiklerini açıkça göstermektedir.FRÜÇHAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1957
  • Bankaların spekülatif kreditahsisi önlenecek Maliye Vekili,kredilerin hakikî ihtiyaç sahiplerine geçmesinin temin olunacağını söyledi ANKARA,A.A.Maliye Vekâletinde dün Banka Umum Müdürlerinin iştiraki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1957
  • dolmuş çıkmadan toplattırıldı Mecmuanın sahibi Turhan Selçuk Savcılık aleyhine 20 bin liralık tazminat dâvası açıyor DOLMUŞ mizah mecmuası tarafından Savcılık aleyhine 20.000 liralık zarar ziyan dâvas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1957
  • Zeytinyağı,pirinç,peynir fiatı indirildi Ticaret Vekâleti beyannameye tâbi tuttuğu bu maddelerin satışını şimdilik durdurdu.Dokuma maliyet Hatları da bugün ilân edilecek ANKARA,HUSUSÎ" Ticaret Vekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1957
  • MÜMTAZ TARHAH Istanbul Valiliğine tâyin edilen Mümtaz Tarhan,1907 yılında doğmuş olup,İstanbul Lisesini bitirdikten sonra Hukuk Fakültesine girmiştir.23 yaşında Hukuk Fakültesinden mezun olan Tarhan,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • Muhasebeci Aranıyor Yeni kurulmakta olan ilâç fabrikamız için çok iyi ingilizce bilen bir Muhasebe Müdürü ve Muhasebe Müdür Muavini aranmaktadır.Taliplerin el yazısiyle ve ingilizce olarak kısa hal te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • İHI I III III M IH.IIII11.11111 M "11111111II1111IIII.111111111II H 1111111111III.II11111111111111 H H 11.1111111111111111II H 11111III 1111II111111II1111111 II ll IIII1111 H 11.İSTANBUL 7.57 Açılı» v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • OĞLAK burcu K [22 Aralık 20 Ocak] Yıldızlar his hayatınızı destekliyor.İs hayatınız durgun ve biraz karı» *OVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Bir hastanızı için için merak ediyorsunuz.Fakat endişeniz bos.BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • BULMACA 1 23456789 10 11 f?SOLDAN SAĞA:1 Cephe;Hazır;Bön.2 Lüfer familyasının en küçük balığı.3 İlk eski zamanlar;Bir edat;Bir oyun aracı.4 Bir başşehir;Ceylân.5 Dış ticaret unsurlarından biri;Bir not
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • T:r.YILSONUNDA ¦r-v N^lilliilillinil iri.4.i:tsi 1^ K A L K I N M A İÇİN TASARRUF O m TASA R RUF İ ÇİN tf L* ŞEKERBANK a» 5^ThA^t ŞEKERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • VEFAT Başvekâlet Yüksek Murakabe hey'etl azalarından merhum Baha Baha'nın zevcesi,askerî mütekaitlerden merhum Ahmet Sezai beyin ve Düriye Metenln kızları,Merkez Bankası şeflerinden Kemal Mete'nin abl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • VEFAT Merhum İhsan Cağaloğlu ve merhume Haşlat Cağaloğlu'mıa evlatları,merhum Sadullah,Nurullah ve Hayrullah Cağaloğlu İle Dahirullah Cağaloğlu'nun kardeşleri,Hacer ve binbaşı Kemal İnaç ile Kadriye v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • KERVANSARAYDA Bu Akşamdan itibaren D O D O kadar artist FLORA kadar güzel.CRAİSY HORSE VEDETLERÎNDEN Paris güzeli nâmiyle mâruf D ü Z I A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • Tiftik piyasası durgun.İhracat yapılamıyor Tiftik piyasası durgun gitmektedir.İhracat durmuş gibidir.Mevcut stokların 1600 ton kadar olduğu hesaplanmaktadır.Oğlak tiftiği 20-21 standart mallar 12-15 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • Bir mecmua sahibi 20 aya mahkûm oldu Yeni Yıldız mecmuasının sahibi Arif Hanofilu,dün Toplu Basın Mahkemesinde 20 ay hapis cezasına mahkûm olmuştur.Hanoglu.ses sanatkârı Nevzat Üstün ile aktris Nedret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • Bebek müsabakasını kazanan genç kız geliyor Geçen yıllarda olduğu gibi,Amerika'nın en tanınmış aylık dergilerinden biri tarafından bu sene de bir «Oyuncak Bebek» müsabakası tertip edilmiştir.Bu müsaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • ÜNİVERSİTEDE HOCA ihtiyacı karşılanacak Teknik Üniversite Rektörü Prof.Mustafa İnan.iğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak bir kanım teklifi hazırlandığını bildirmiştir.Asistan maaşlarına ilave tazmina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • Bâzı semtlerde yine et bulunmaz oldu Sıkıntıya,Et ve Balık Kurumu nun sığır kesmemesi sebep oluyor Bâzı semtlerde yine et bulunamaz olmuştur.Alâkalılar taralından verilen malûmata göre Et ve Balık Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • Fiat yükselten 32 börekçi mahkemeye verildi Börek Hatlarının sun'î şekilde yükseltildiği tesbit edilmiştir.Durumla alâkalı olarak yapılan kontrollar sonunda 32 börekçi mahkemeye verllmitir.Börek Hatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • BİR HIRSIZ ÇAPKINLIĞI YÜZÜNDEN YAKALANDI Evin 18 yaşındaki güzel kızını görünce her şeyi unutan Hasan Adliyeye verildi Çapkınlığı yüzünden,girdiği evden bir şey çalamadan yakalanan Hasan adında bir ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • SİYASET DÜNYASINDA z5qu+*4l+Keme-NATO'DA "AİLE KAVGASI,GEÇEN' cumartesi sabahı,şafak sökerken.Tur.ustaki El Auina hava alanına iki ingiliz askeri nakliye uçağı iniyordu.Uçaklar piste iner inmez,10 as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • Altın fiatları Cumhuriyet Kesat İngiliz Gulden Külçe 117.30 148.00 151.00 109.30 17.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • Bir ay içinde 8840 dükkânın sıhhî kontrolü yapıldı Belediye şubeleri başhekimleri tarafından son bir ay içinde şehir dahilinde 8840 dükkan sıhhî kontrolden geçirilmiştir.Bunlardan 406 sı cezalandırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • Atom Reaktörüne 350 bin dolar verecek Üniversitelerimizin Küçükçekmece'de müştereken kuracakları «Atom Reaktörüne» Amerikan hükümeti 350 bin dolar yardım vaadinde bulunmuştur.«Reaktör» komisyonuna men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Sokak Kızı Suzana Rosita Quintana Türkçe.2 Roblnson'un Maceraları Çan O'Herly Renkli İng.ALKAZAR Tel:44 25 G2)Kör Kuytf Fikret Hakan Uğur Başaran Türk filmi.ATL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • TAKSİM GAZİNOSU LOKANTA VE PAVYONUNDA Her akşam PARİSLİ DANSÖZ VACAVANT Liliane)SEMPATİK ÇİFT İlham ve Ayten Gençer İspanyol Duo Hermanos Romeros Akrobatlar TRİO_RAŞİT TÜRKÂN ŞAMİL ve ZEKA!APAYDIN ORK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • Gençlik ve Devlet TALEBE teşekküllerinin dışında gençlimin ihtiyaç ve meselelerini yüklenen hiçbir makam,teşkilât,kurum,kurul v.s.olmadığmı Ertesi gün,haklı,çünkü yetkili bir ses yükseldi:«Vardır!Bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1957
  • KISA HABERLER DUN akşam saat 17.55 de Köprüden Kadıköye kalkan Ülev vapuru Kadıköy iskelesine yanaşıp yolcu çıkarmakta iken geminin arka tarafından Halil Uzun isminde bir yolcuk kendini denize atmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.11.1957
  • MİNİK DEVLETLER 5 Röportaj;HAlİT KIVANÇ San Marinolu değilim anıma,San Marino vatandaşlarından da hie farkını yok.Yedi senedir buladayım ve hayatımdan ziyadesiyle memnunum.Kazancım iyi,ıkıntını yok.Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1957
  • STEVENSON İS BASINDA IA.P.I NATO ııun önümüzdeki ay Paris'te aktcdcccği mühim toplantıda.Amerika ve İngiltere mühim bir müşterek plân sunacaklardır.Washington'da bu plân ana muhalefet partisi Demokrat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1957
  • Amerika feza araştırmalarında Rusya'dan geri COLORADO A.P.Eisenhower'in Silâhsızlanma Müşaviri Harold Stassen,feza araştırmalarında,Birleşik Amerika'nın Sovyetler Birliği'nden «Bir seneden daha az ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1957
  • ULVİ YENAL EMLÂK KREDİ BANKASI U.MÜDÜRÜ OLDU ANKARA.HUSUSÎ Medeni Berk'in mebus seçilmesiyle,münhal bulunan Emlâk Kredi Bankası Umum Müdürlüğüne,Türk Hava Yolları Umum Müdürü Ulvi Yenal'ın tâyinine ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1957
  • RUS TURİSTLERİ ŞEHRE ÇIKMADI Rus bandıralı «Pobeda» turist gemisi dün saat 10 da 13 yolcu ile limanımıza gelmiş ve Ankara'dan gelen Rus Ticaret Ataşesini aldıktan sonra saat 16 da limanımızdan ayrılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1957
  • ELİM BİR ZİYA Süvari Albaylığından Emekli RECEP BALKAN 20 11 1957 Çarşamba günü bir kalb krizi neticesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.Merhum muhitinde ve Ordu'da sevilmiş ve bir çok harblerde bulunmuj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1957
  • tİi/s JffV.um Muhtelif memleketlere mensup mankenler Londra'da,Albert «IVUIVC I HaU'da açılan Milletlerarası Moda Fuarına î ?tirâk etmektedir.Kesimde,İngiliz mankeni Elizabeth Duke,«Koket» adı verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1957
  • Batı Almanya askerî gücünü arttın NATO emrine verilecek 12 Tümenden başka 70 bin kişilik bir kuvvet daha teşkil edilecek BONN,A.P.Müdafaa Vekâletine mensup bir kaynak,Batı Almanya'nın 70 bin kişilik b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1957
  • İstanbullu bir genç Ay'a bilet aldı Şehrimizde bulunan Sadettin Topuzoğlu isminde bir şahıs,Amerika'da «American Museum Planetcruum» müessesesine müracaat ederek,aya gitmek için bilet İstemiştir.Bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1957
  • BAYAN SEKRETER ARANIYOR Yeni kurulmakta olan ilâç fabrikamız için çok iyi ingilizce e Stenografi bilen ve yazı makinesinde süratli yazı yazmağa muktedir Bayan Sekreter aranmaktadır.Taliplerin aşağıdak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1957
  • Heuss,Nazilerin 335 kişiyi öldürdüğü mağarayı gezdi ROMA,A.P.Hâlen İtnlyayı ziyaret etmekte olan Batı Almanya Devlet Reisi Dr.Theodor Heuss dün Nazilerin,bir misilleme olmak üzere ikinci Dünya Harbind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1957
  • Mardin'de bir Jet uçağımız düştü DİYARBAKIR,HUSUSÎ Vazife uçuşu yapmak için,evvelki gün F/84 jet uçağı ile havalanan teğmen pilot Kemal Eziler'in uçağı,dün Mardin civarında parçalanmış olarak bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1957
  • Ofisin Afyon mubayaasında ise dikkati çeken bir azalma oldu ANKARA,HUSUSİ Bu seneki »hububat mubayaaları,geçen senelere ait mubayaa neticeleriyle birlikte Toprak Mahsulleri Ofisinin yayınladığı yeni b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1957
  • IA.P.I Andrea Doria'yı Irıırlavaralr ı yaşındaki ¦till IdiaVaiV italyan mühendisi Mirko Traldi geçen sene Atlantikte batmış olan Andrea Doria gemisini suyun yüzüne çıkarabileceğini iddia etmiştir.«Coo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1957
  • AKBABA BUGÜNKÜ SAYISINDA:Akbaba Evinizin Bir Haftalık Nes'esidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1957
  • En ldareli'Gaz Sobası «i.mm'.1.Borulu veya Borusuz Yanar t 2.Üstü Çinili Büyük Model f 3 Küçük Model i SERAMİK Ltd.Uıiklâİ Cad,34^ 49999999999999999999999999?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1957
  • Kendi rahatımız için I Z STANBUL,nüfus bakımından tıklım tıklım dolu denilecek I hâle geldi.Bunun en bariz tezahürü nakil vasıtalarında gö-rülüyor.Tramvayı,otobüsü,vapuru,treni insan taşımağa E yetişm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1957
  • Uludağ havai tattı 1 yılda tamamlanacak 50 kişilik vagonlar zirveye 18 dakikada çıkacak BURSA Uludağ teleferik/inin inşaasım taahhüt eden Van Roll firmasının Ortadoğu lümessili J.Policard,inşaatın bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.11.1957
  • ÜfZTESl GÜN MALyON |Tü,k% Haberler Ajan» 1957 yAGiN mâlAt/NA BA ZLAtZ.J İÇİNDE ADETÂ ZEVKLENİ.YOR.r^ fi 1 [799 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1957
  • insanları kahkaha ile güldürüp öldüren yeni bir hastalık YENİ Gine'nin doğusundaki yüksek arazi birdenbire,hırçın kahkahalarla sarsıldı ve ieli gibi gülen insanların sesleri,penceresi,kapısı belli olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1957
  • AŞK HİKAYESİ Kaçırılan Randevu TEFRİKA No.3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Lııce geceleri dadılık yapar.Ev sahipleri gidince apartımana biri girer.Kız Pierre ile nişanlıdır.Kız şaşırdı.Bebeği alsa,servis merdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1957
  • GÜNÜN REALİTESİ H AVA soğudu.Yağmur bir durup bir ya-ğıyor.Yollar vıcık vıcık çamur.Kaçımızın içine işlemiyor bu yağmur?Ka-S simizin pabuçları su çekmiyor?J Okul yollarında kaç çocuğun sırtı pek,kar-j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1957
  • SU GÖLDEN Yazan:REFİK HALİD KARAY Tefrika No.5 Ne karın ağrısı ise!Türkçesi,bir insanm yüzüne bakıp karakterini okuma uzmanıyım.Her kişinin becereceği marifettir?Eskiden bunun adı «İlm-i sîma» idi.Hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1957
  • Yazan L İYİ İ T 112 I)E N İ Z O anlatırken gözlerim gayri ihtiyarî Nazan'a akıldı.Kız yavaş yavaş sükûnet bulmaya başlamıştı.PÇj nin arkasında yattığı için herif onu görmüyordu,zaten görmesine de imkâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1957
  • Ev kadınları günde 10 saat çalışıyor MUNICH,AA.Alman istatistik mütehassıslarına göre,kadınlar için en yorucu meslek ev kadınlığıdır.Bu hususta verilen bilgiye göre,evini idare eden bir kadın ayda 300
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1957
  • BOYALI SIRALAR DÂVA MEVZUU OLDU VİYANA,A.A.Avusturya Adliye Vekâleti aleyhinde lö müekkili adına dâvan açan avukat,bunların pantalonlarının zarara uğradığını ileri sürerek tazminat talep etmekledir.Hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1957
  • CİCt CAN 3 03 WSNf-i CJMDı E.LİLDLİSLİ YECSNCı parça!ÖW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.11.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ İLANLAR TELEFON 27 ta 10 SATILIK EMLÂK DEVREN satılık kahve ocağı.Sirkeci Denılrkapı Ziya Umar han No.İS Reha Yiğit.D-672)C0.000 73.000 Şişlide,sıcak sukaloriferli,4-5 odalı konforlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1957
  • «VAKIFLAR BANKASI VAJCffLAB BANKASİ VAKIFLAR BANKASI VAKİFLAR BANKASI VAKIFLAR BAM.TÜRKİYE İ VAKIFLAR BANKASI I YIL SONU KEŞİDESİ ¦TÖr vr A r 2 ADET ömür Boyunca Aylık Gelu 240.000 Lin 8 ADET SSSS™8 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1957
  • Müjde!Memleketimizde ilk defa her ay değişen HEDİYE POSTASI SERVİSİ Müessesemiz her ay 25 adet Dansöz Artist Manzara gibi muhtelif kartpostal satışa çıkaracaktır.25 ADEDİ 5 LİRADIR.Ayrıca beş liralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1957
  • mm soğuk algınlığından mütevellit ağrılara karşı GÜNDE 6,ADEJ'E KADAR ALINABİLİR 7832
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1957
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Malzeme Müdürlüğünden ^Bankamız ihtiyacı için 5 kalemde muhtelif bezir yağı teklif almak suretiyle satın alınacaktır İsteklilerin tekliflerini kapatılmış zarflar içinde 25/11/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1957
  • KİMYAGER ARANIYOR Sabun fabrikasında tam gün çalışmak şartiyle kimyager alınacaktır.Kısa hal tercümesi,referans ve istenilen ücretin P.K.682 Galata adresine bildirilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1957
  • 11 WD f?WIÎIF,EB!fl ıa Hjh HtK Hüo JCB ua Jü.rlD w ZL sa^.JSLn JflP Vr in «I 8n9 Sv İM rSSf ¦UBnBI otS'SİHİD«BliH)i^sB uU S Umum Müdürünün sekreteri olarak çalıştırmak üzere aşağıdaki vasıfları haiz b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1957
  • DAKTİLO ve MUHASEBE Elemanı Alınacaktır.Referans ve ücreti de belirten el yazılı hal tercümelerinin po3ta kutusu 682 Galata adresine gönderilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1957
  • MÜTEAHHİT,TÜCCAR ve İNŞAATÇILARIN NAZARI DİKKATİNE:Çinko Yerine Bakır Kullanmak İsteyenler Her boy ve kalınlıkta BAKIR LEVHA ve LAMA yapan fabrikamız siparişlerinizi yapmaya hazırdır.MEHMED ERG Ü N İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1957
  • Milliııe!Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1957
  • HİCRÎ 1377 RebllU* âhır 28 Perşembe 21 KASIM 19 5 7 RUMİ 1373 Kasım 8 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.55 12.00 14.31 16.4G 18.23 5.11 2.08 7.13 9.45 12.00 1.36 12.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1957
  • İster yemek hazırlamak olsun,ister temizlik olsun Muibak'ın her işi elleriniz için yıpratıcı bir tesir icra EL LOSYONU Ciid tahribatını önler çatlaklan geçirir,nasırları yok eder.Size pamuk gibi bembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1957
  • Toptan Satı;Sabuncu Han cad.Mmrlteı Çarşılı Han No.12-1 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1957
  • jS^V bir genç kız teni gibi Şeffaf-bir cilde sahip olmak isterdeniz en pratik çare kremli PURO SABUNU kullanmaktadır.Güzelliği ile nam salan filim yıldızı Necla İz "Puro cildinizin krem ihtiyacını kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1957
  • fiat I Baştarujı Birincide ğı ve ayçiçeği bulunduranlar,bunları 23 kasını günü saat 17 ye kadar en yakın mülkiye âmirine bildireceklerdir.Bu müddet zarfında,bunların devri,satılması ve nakli yasaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1957
  • ANKARA'DA BİR GENEL EV KADINI ÖLDÜRÜLDÜ ANKARA,HUSUSÎ Dün saat 12 de Hamamönün'de oturan 18 yaşlarında Hacı İbrahim Karaman isimli bir genç,odasına aldığı bir kadını muhtelif yerlerinden bıçakla yaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1957
  • öldürdüğü insanların derisini yüzen kaatil Bnstarajı Birincide dana çıkarıldığını belirtmiş fakat tahkikatın henüz bitmediğini söylemişlerdir.Bir memur gazetecilere:«Birkaç fazla burun bulduk.Meydana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1957
  • İNSAN DERİSİ EŞYA Madlaon İlçesi polls sefl Herbert Wanserski gazeteciler» verdiği beyanatla sanığın,kafataslarını ve cesed parçalarını mezarlıklardan topladığı yolundaki İfâdesin» hiç bir suretle ina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1957
  • Boğaz köprüsüne 5 yol bağlanacak t Baştarafı Birincide tibatl sağlanacaktır.Köprü ağzından itibaren uzanacak 50 melrelik yol Altunizâde civarında Kısıklı Çengelköy yoluna,Merdlvenköy ve İçerenköy civa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1957
  • MÜMTAZ TARHAN İSTAHBUL VALİSİ Baştarafı Birincide Soğuk tanı kıvamında anıma biç fena tarafı yok.Bu işin yarını yok muydu?O zaman konuşurduk» diye sözlerine devam eden Prof.Gökay,şeref salonuna geçmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.11.1957
  • "MOLNAR,BİR MESELE OLUYOR Fenerbahçe takımı antrenörü Molnar'ın,Macar millî takımı Tek Seçiciliğine tâyin edildiğini bildiren bir ajans haberi Fenerbahçe kulübü çevrelerinde olduğu kadar onun haricind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1957
  • SVEÇ'Lİ GÜREŞÇİ ETTERSON ÖLDÜ Dünya güreş âleminin tanınmış simalarından İsveçli 57 kilo Kurt Petterson,uzun süren bir hastalığı müteakip Vesteros'taki evinde ölmüştür.Son yabancı temasını 1953 senesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1957
  • KULÜPLERDEN HABERLER GALATASARAY Beşiktaş'ın davet ettiği Vesteros'un bir maçını 10 bin liraya »atın almıştır.Ünal'ın transferine karşılık olarak 15 aralıkta M.Paşa Stadında Istanbulspor'Ia karşılaşac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1957
  • 2.DEVRE FİKSTÜRU Yedi kulüp adına Beyoğluspor İdarecisi Napolyon,Galatasaraydan Nejat Erim tan,Besiktastan Remzi Tosyalı ve Fenerbahçeden Sadun Erdeni ir yarın akşam Galatasaray kulübünde toplanarak İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1957
  • 1st.Spor'da antrenör buhranına doğru N.Erdem 24 Kasımda idaıecileıe mukabil tekliileıde bulunacak İdare Heyeti azaları tarafından teyid edilmemesine rağmen,İstanbul spor kulübünde bir antrenör buhranı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1957
  • B.ERDOĞAN BEYKOZ'LA ANLAŞTI Beykoz santrforu B.Erdoğan'la kulübü arasmda çıkan ihtilâf dün tatlıya bağlanmışta*.B.Erdoğan bir idareci ile birlikte Antrenör Rebiî Erkal'a gitmiş ve idmanlara muntazaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] YORULMADILAR Ni^anta 1 Lisesi 'akımı sahaya geldi,fakat rakibini vnuumHUlLMn ortada göremedi.Böylece Nişantaşı voleybolcuları yorulmadı,maçları tehir edilince oturup rahat rahat oyun sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1957
  • MUHAFIZGÜCÜ İran'dan döndü ANKARA,HUSUSÎ Bir müddet önce İran'a gitmiş bulunan Muhafızgücü futbol takımı memleketimize dönmüştür.Muhafızgücü Tahran'da yaptığı maçlardan birinde 2-0 galip gelmiş,diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1957
  • Millî Takım dün Belgradda çalıştı Balkan Basketbol lurnuası mevzuunda Yugoslavlar-j la anlaştık.Yugoslav'lar 1959 Avrupa şampiyonasının I memleketimizde yapılmasını destekleyecekler BELGRAD,HUSUSÎ Evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1957
  • DEVRE SONUNDA TAKIMLARA BAKİŞ VECA Devrenin son maçında İstanbulspor'u yenerek üçüncülüğe çıkan Yeşil Beyazlılar,bu seneki kadt M rolarlyle.Oturanlar soldan itibaren)Hilmi,Eşref,Bülent,Rahmi,Sami,ayak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1957
  • M;î'M H-'j İKİNCİLİK BASAMAĞINDA Vefatı teessürle haber alınan değerli güreşçi Kurt Petterson,1948 Olimpiyatlarında Nasuh Akar'ın arkasııflan İkinci olmuştu.Resmimiz Petterson'tı ok işaretli)Nasuh Aka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1957
  • VEFA DA YUGOSLAV futbolculara lâlip FENERBAHÇE'LİLER İSE BELGRAD'DAKİ ESKİ ANTRENÖRLERİ MİHAİLOVİÇ'TEN CEVAP BEKLİYORLAR Yugoslavya'dan memleketimize göçmen olarak gelecekleri haber alınan iki millî f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1957
  • AHMET YALNIZ ÇALIŞTI [SAMİ ÖNEMLİ] Be$lktaslı Ahmet Bcrman,dün saat 12 de KaragUmrtiklulerle beraber Vefa Sahasına çıkmış ve bir kösede kendi basına antrenman yapmayı tercih etmiştir.Beşiktaş'ın millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1957
  • p—II I I.J:'t,Yeşildir ekililer Beşiktaş'ı yenerlerse biner Ura prim alacaklar.Karagümrük ile rakibi Kasımpaşa ayni otelde kampa giriyorlar Bu hafta Beşiktaş ve Kasımpaşa ile Federasyon Kupası eleme m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1957
  • YEDİ'LER YÂRIN TOPLANIYOR Blok Paktta yer alan yedi kulübün temsilcileri yarın akşam Beyoğluspor kulübü lokalinde toplanacaklarda'.Transfer ayında oyuncu mübadelesinden doğan ihtilaflı meseleleri müza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1957
  • "KABİNE kurulmadan konuşamam H.Polat dün gece Federasyon Reisliği hakkındaki sualimize bu cevabı verdi Futbol Federasyonunun bugün Ankara'da yapacağı toplantıya spor çevrelerinde büyük bir önem verilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor