Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.11.1957
  • u^j£' tabaklar da VIM k ile pırıl pırıl parlıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1957
  • I İLHAN DEMİRELİ GARAJA DÜŞTÜ İ!fSart" ^rin?a hll 5°/Ö,rÜ,î idaresindeki 80874 WW« otomobil Kurtuluş'ta Seğmen sokağın lanus ve 20 metre Yükseklikte.2£ teker ^ ne konulan takozun yerinden çıkması üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1957
  • ATATÜRK HEYKELLERİNE TECAVÜZLER DEVAM EDİYOR GAZETELERDEN)rrr)ğP' YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1957
  • BİR GENÇ DÜN yengesini vurdu Kaatil,6 yerinden bıçakladığı yengesi kıvranırken bileziklerini alarak kaçtı Dün Zeytinburnun'da Sümer Mahallesüıde bir cinayet işlenmiş,Mustafa Tuncel adında 20 yaşında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1957
  • BAYAR DOĞDUĞU KÖYE GİTTİ BURSA.HUSUSÎ Reisicumhur Celâl Bayar,dün beraberinde Ziraat Bankası Umum Müdürü Mithat Dülge olduğu'halde saat 10 da uçakla İstanbul'dan Bursa'ya gelmiştir.Reisicumhur,doğruca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1957
  • Amerikan Ziraat Vekili Ankarada yaptığı basın toplantısında Telefoto MİLLİYET AMERİKA ZİRAAT VEKİLİ GİTTİ ANKARA,HUSUSÎ İki gündür şehrimizde bulunan Amerika Ziraat Vekili Ezra T.Benson resmî temas ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1957
  • Fransa'da nihayet bir kabine kurulabildi FRANSIZ BAŞVEKİLİ GAİLLARD Gaillard,36 gün süren buhrandan sonra Meclisten 173 e karşı 337 oyla itimat aldı PARİS A,P.Felix Gaillard,evvelki gece harb sonrası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1957
  • Yüksek Seçim Kurulu itirazları karara bağlıyor ANKARA,HUSUSÎ Yüksek Seçim Kurulu dün iki vilâyetin seçim itirazı hakkında karar vermiştir.C.H.P.adayları tarafından kazanılan Kars ve Hatay seçimlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1957
  • «ife' tR BÖLÜKBAŞI'YA DAİR KARAR BUGÜN SSyJBUİS duruşması dün 7,5 saat devam etmiştir.Bölükbaşı ve avukatlarının iki mevzuda yaptıkları talepleri bugün neticeye bağlanacaktır.Resimde,duruşmada bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1957
  • Suriye,bizi tekrar B.M.e şikâyet etti Hariciye sözcüsü Suriye'ye girecek bütün yabancı uçak ve kara kuvvetlerine ateş edileceğini söyledi LONDRA,A.P.T.HA.Suriye Hariciye Vekâleti Vekili Halil Kallas,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1957
  • KRUŞÇEV DÖRTLÜ TOPLANTI İSTİYOR LONDRA,A.P.Sovyet Yüksek Şûrası,dün toplanmış ve Komünist Partisi lideri Kruşçev,hâlihazır mevcut dünya gerginliğinin hafifletilmesi için,Doğu ile Batı devletleri arasm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1957
  • Briscoe "Rusya Bir harbe Giremez Diyor Nato kumandanı s u n' î peykin askerî ehemmiyeti olmadığını söyledi NATO Güney Avrupa Kuvvetleri Başkumandanı Amiral Briscoe,Rusya'nın henüz hazır bulunmaması do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1957
  • IILHAN DEMIRELI NATO GÜNEY AVRUPA KUVVETLERİ BAŞKUMANDANI AMİRAL B R İ S C O E DÜNKÜ BASIN TOPLANTISINDA.Ruslar,Merih'e gitmeğe çalışıyor Bir Sovyet âlimi insan iaşıyan roketlerin imâline başlanacağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1957
  • İktidar organları tarafından MUHALEFETE KARŞI HÜCUMLAR ARTTI Bası tasarılar hasırlandığı ve Meclis tüzüğünün değişeceği söyleniyor Radyo Gazetesi muhalefetin ihtilâl metodları ile çalıştığını söyledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • SİYASET DÜNYASINDA 40 YILLIK İNKİŞAF Yalnız insanı unuttular'.SPUTNIK POLİTİKASI ŞU anda dünyamızın etrafında saniyede 8000 metre hızla dönmekte ve ilk feza yolcusunu taşımakta olan Spuknik Il'nin ifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • Yeşil ışık yamadan.İKİ SANİYEDE makiyajım tamamlıyor.Siz de günün her saatinde güzel kalmak •çın.yanınızda daima VARNER Kremli oudrasını tajıyınız.YARHER KREMLİ PUDRALARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ APARTIMAN DAİRESİ Türk Tjcaret Bankasi Her 150 Liraya bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • OĞLAK BURCU K t Ifi İKİ [22 Aralık 20 Ocakj Bir his meseleniz uzayıp gitmekte devam edecek.Müsbet,menfi bir neticeye bağlıyamıyacaksınız.ÎOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hayali bırakıp realiteyi görmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA 1 Bir kumaş Bir hayvanın yavrusu.2 Maydanozgillerden,tarlalarda çok rastlanan beyaz çiçekli bir bitki 3 Uzak;Hazır.*4 Kavalyenin arkadagı;Bir renk:Donuk.5 Bir vilâyetimiz;Argo:kavg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • ılımlının İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Hafif melodiler dans ve caz müziği 13.00 Şarkılar,Tülün Korman 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • BAKIRKÖY AJANSIMIZDA Hesap açtıracak müşterilere CAZİP AÇILIŞ HEDİYELERİ Ayrıca 10.000 Liralık hususi keşide ile 400.000 Liralık Yılbaşı keşidesine İştirak hakkı İstanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • Dikitlerimiz seri ima'ât değildir GECE va KOKTEYL elbiseleri gurubunda her modelder YALNIZ bir adet Diğer çeşitlerimizden isa üçer adet yapılır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • Beyazıt Ajansı HİZMETİNİZDEDİR Y,U SONU KEŞİDESİNDE 17 5.000 u« APARTMAN DAİRESİ 4 ARSA K şiye 25.000 Lirolarak çeşitli PARA ikramiyeleri ÖĞRENCl Hesaplarına TAHSİL ikramiyeleri.400.000 İpotek Kredile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • I SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02* 1 Haydudun Sonu Dan Duryea Türkçe 2 Altın Kısrak-Amerikan filmi Renkli İng.ALKAZAH Tel ı 44 25 62)Sihirli Yüzük Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:44 08 35)Ateşli Kan J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • Meyva Katlarında bir istikrar temin edilecek Sebze ve meyvada standardizasyon usulüne doğru gidilmektedir.Alâkalı Dernek tarafından bu yolda yapılan çalışmalar müsbet netice vermiştir.Duruma muvazi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • Kadıköy vapur iskelesi tâdil edilecek Yolcu kesafeti gittikçe artan Kadıköy iskelesini,ihtiyaca cevap verir bir hale koyabilmek maksadı ile,Şehir Hatları İşletmesi tarafından hazırlanan proje,tasdik e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • Vita yağı sıkıntısının önlenmesine çalışılıyor Belediye,Vita yağı sıkıntısını önlemek için yeni tedbirler alacaktır.Fabrika ile bakkallar arasındaki mutavassıtlar kaldırıldıktan ve tanzim satış yerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • Gümrüklere bol miktarda mal gelmesi bekleniyor Daha önce ithaline teşebbüs edilen mühim miktarda çeşitli madde önümüzdeki günlerde gümrüklerimize gelmij olacaktır.Piyasada yokluğu hissedilen bu mallar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • O lAHıSAKLAK idaresi taralından dün Yunanistana 1 milyon litre saf ispirto satılmıştır.RUS gemisi cpobeda» ile bugün limanımıza Rus turistleri gelecektir.Pobeda,ayın 9 unda limanımızdan ayrılacaktır.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • Kahve tevziatı ancak gelecek hafta başlıyor Hâne başına 100 gram yapılacak tevziat için İnhisarlar ve Vilâyet mutabakata vardı Hâlen gümrük muamelesi yapılmakta olan kahvenin tevziine ancak önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • I İktisadî,manevî,idarî kalkınma E I "EKNİK ve iktisadî kalkınmayı daima mü-L dafaa ettim ve edeceğim.Bu muazzam sabır ve cesaret isinin semereleri devşirildi-ği zaman haklı olduğumuz anlaşılacaktır.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • Ordu,Giresun ve Trabzon'un moiörleri yenilendikten Sonra gemilerin sür'ali 15,5 mile çıkarılacak Denizcilik Bankası hâlen miadlarını 13 mil süratle çalışabilen ve ekse-lerin süratleri 15.5 mile çıkaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • KUMAŞ VE ELBİSE FİATLARI YÜKSELİYOR Piyasada kumaş fiatları yeniden yükselmeğe başlamıştır.Bilhassa hazır elbise ve palto fiatları geçen yıllara nazaran hayli farklıdır.Fark 50-60 lirayı bulmaktadır.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • BEYAZIT'tan TRAMVAY GEÇMESİ DURDURULDU Beyazıt meydanının tanzim!sebebiyle Şişli,Maçka ve Beşiktaş istikametinden gelen tramvayların Beyazıttan döndürülmesine başlanmıştır.Edirnekapı istikametinden ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • Macaristandan pencere camı ithâl edilecek Macaristan'dan 650 bin dolar tutarında pencere camı ithal edilecektir.Camlar bu ay sonuna doğru gelmiş olacaktır.Diğer taraftan piyasada serbest olarak satıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • Balık ihracatı devamlı şekilde artıyor Son haftalar içinde İstanbul limanından yabancı memleketlere yapılan balık sevkiyatında devamlı bir artış kaydedilmektedir.Dün İtalya.Yunanistan,ve Yugoslavya'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • Su kabına düşen bir to c u k boğuldu Sarıyer'de Ortaçeşme caddesinde oturan Muhittin Bakire'nin iki yaşındaki kızı Samiye,annesinin isle meşgul olduğu bir sırada bakır su kabından su içmek istemiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1957
  • Belediye Zabıtası 3 günde 1124 kontrol yaptı Belediye Zabıtası ekipleri son üç gün içinde 1124 müesseseyi kontrol etmişlerdir.Kontrol edilen yerlerden.Belediye Zabıta talimatnamesi hükümlerine aykırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.11.1957
  • izm irde bir otobüs 20 metrelik uçurumun başında takılı kalan otobüsden korkudan kendini atan bir kadın öldü,üzerine düşen çocuğu kurtuldu İZMİR,HUSUSÎ İçi yolcu dolu bir otobüs,dün 20 metrelik uçurum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1957
  • UYUYAN ŞOFÖR FECİ BİR KAZAYA SEBEP OLDU DİREKSİYON başında uyuyan bir şoför,bir kadının ölümüne,dört kişinin de ağır surette yaralanmasına sebebiyet vermiştir.Nazmi Akın adındaki şoför,idaresindeki «L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1957
  • Bu yıl 134 cadde ve sokak yapılacak 1957 yılı içinde başlanılan yollardan bir kısmı tamamlanmıştır.Bir kısmının da inşaasma devam edimlektedir.1957 yılı programına,Fatih bölgesinde 24,Fener bölgesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1957
  • Vatan hakkında bir takibat açıldı Vatan gazetesi mes'ul müdürü Şelfimi Akpmar,Basın Kanununun 19 uncu maddesine aykırı hareket ettiği İddiasiyle Toplu Basın Mahkemesine verilmiştir.Selâmı Akpmar,Samet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1957
  • Wj i.i.'¦mu» FOTO MUHABİRLERİ LOKALİ İstanbul Foto Muhabirleri Cemiyetinin lokali dün M.T.T.Fda Vali Gökay tarafından açılmıştır.Bu mUnasebetle foto muhabirleri bir de ttfrle yemeği vermişlerdir.Resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1957
  • 20 milyonun varisi,Türkiye'de aranıyor Son defa İsrail'de görülen genç kızın hâlen memleketimizde olduğu sanılıyor İZMİR,HUSUSÎ İsrail gazetelerinin bildirdiğine göre,Amerika'da bırakılan 20 milyon do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1957
  • ALTIN HATLAR!DÜŞÜYOR Altın fiatları düşmeye başlamıştır.Düşüş,ortalama külçede 30,diğerlerinde 200 kuruştur.Dün serbest piyasada Cumhuriyet 116,50,Reşat 145,50,Gulden 109,75,İngiliz 147.külçe 17.10 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1957
  • "Amerikan ev faresi,izmir Adliyesini altüst etti İZMİR,HUSUSÎ ¦Beni idam edecekler,kurtarın» diye dün adliyede feryad eden bir kadın,ortalığı ayağa kaldırmıştır.Amerikalıların evlerinde hırsızlık yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1957
  • Bir gazete hakkında bir ayda 10 dâva açıldı İZMİR,HUSUSÎ «Demokrat İzmir» gazetesi aleyhine bir ay zarfında 10 basın dâvası açılmıştır.Dün açılan dâva,«Kütük Partisi» başlıklı bir fıkra ile ilgilidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1957
  • [İLHAN DEMİREL] Dün Toplu Milli Korunma Mahkemesinde devam edilen duruşmaları sırasında milyonluk istimlâk suiistimali sanıklarından biri söz isterken İstimlâk dâvasına dün de devam edildi Duruşmada,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1957
  • YERLİ TANKER [RUÇHAN UNVER] Denizcilik Bankasının Hasköy tezgahlarında adalara su taşıyacak 4 tanker inşa edilmektedir.Yakında denize indirilecek bu tankerler 150 tonluktur.Boyu 27,55 metre olan in ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1957
  • i-K JZSZ 220 KİŞİLİK UM Kuşlar,Bolşevik İhtilâlinin 4J inci yıldönümü münascbetilc yeni t)ir uçak inşa etmişlerdir.Bu dünyanın en büyük yolcu uçağı olup 220 yolcu taşımakta ve durmadan 10-12 saatlik u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1957
  • Akbaba MENDERESİN PORTRESİ AKBABA Türkiye'nin en çok okunan Mecmuasıdu*.A K B A B EVİNİZİN Birr HAFTAtlK NEŞESİDİR!BUGÜN ÇIKTI Wf*H VEKÂLET EMRİNDE BİRİ VjatancAılztıfçsin ?1976710378?53731345
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1957
  • BİZE YENİ SİLAH SİPARİŞİ YAPILIYOR NATO'dan alınan 12 milyon 202 bin Dolarlık sipariş tamamlanarak teslim edildi MAKİNA ve Kimya Endüstrisi Kurumu,yabancı memleketlerden almış olduğu mühimmat siparişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1957
  • II ı Yüksek İsabet Şansı HER 100 LİRAYA BİR KURA NUMARASI Hesabınızı Şimdiden Açtırınız ERENKQYDE BÎR APARTMAN KATI SEKE RBANKİHÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1957
  • BİLİRKİŞİ LER DE ZAM İSTİYORLAR İZMİR,HUSUSÎ Bilirkişiler,İzmir adliyesine müracaatla,zam talebinde bulunmurlardır.Bir döviz kaçakçılığı dâvasında,millî korunma müfettişlerince tanzim edilen 260 sahif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVERI CI Büyük küçük herkes onun korkusunu duymuştur.Asının sözü bile bir çok kimseyi titretmeye kâfi gelir.Resimde dün Gene Gazi ilkokulunda tifo,difteri ve dizanteri kaıma asısı tatbik edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1957
  • MOKRASILERDE halkın kuvveti:seçim Prof.Yörük verdiği konferansta "Haber alma kaynakları ne kadar kısılırsa kısılsın hissi selim galebe çalar',dedi HUR Fikirleri Yayma Cemiyetinin tertiplemiş olduğu bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1957
  • Rektör,konuşmam yanlış aksetti diyor İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Ali Tanoğ'u dün bir basın toplantısı yaparak,Üniversitenin açılışında söylediği nutukla ilgili bâzı açıklamalarda bulunmuştur.Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.11.1957
  • Kg&N SAUKÖY MÎfCEÖİ AAUHTARWlM-1 VtAOEM Kİ PARTİDENDİNİZ,ANLA-TAVtAA» BİRAZ EVVEL AAATıNt VAPıP(S&TH TİLER.2Î Ki$i &£LDİLERDİ,AA14 ŞİRİ-NİN ÇIKMIŞ ÖNCEDEN Ği™1' 22 sı ot demin sittİle£!ft A Al Al A DA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.11.1957
  • K$İİİ!İİl!İ&İ:İ;ğj OTEL.MuDufcU ORA.OAN,KAÇAMlVACAĞINl SÖM-EDı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.11.1957
  • A İLA HU K ALİ BEY Bu GECE KAKÇINI LOKANTACA GO-TÜRÜRSEN SENİ POKERE GÖNDERİR.Al_ı.8ARBUNVA BALIK KA-RIŞIK IZcSARA piuAV ŞARAP MEVVA FıfaCRıMI DEGlŞTIRMlVE.CEGlM.BU GECE POKER,OVNAMIVACAKSIM GARSCONN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.11.1957
  • Japon kızları artık çekik gözlü olmak istemiyor 1 YÜKSEK topuklu iskarpin ve oldukça şık bir elbise giymiş bir gene kız,geçen hafta biı gün,Tokyo'nun meşhur Ginza mahallesinde hızla yürüyerek 3 katlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.11.1957
  • CJSCO KID JOSE SAUNAS,ROD REED BU KAgtl Vr]/TAT'V LA OVNAN-Jlf(1 f Min SIRASI GELDÎ Kalorisi ¦Hatif Vemek f YUMURTALI SUCUK Pilav ve Makarnalarınıza birkaç dilim Sucuk karıştırmakla hem vitamini ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.11.1957
  • m YALVAI Yazan »Herif mi?Kadın mı daha henüz birşey söyliyemem hocam.Bana en çok yirmidört saat mühlet vermenizi rica edeceğim.Ondan sonra hepsi açığa çıkmış olacak.İhtiyar düşünceli düşünceli burnunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.11.1957
  • BİR ÇİFT SPUTNİK BİRİ canlı,biri cansız bir çift Sput-J nik'i düşünüyorum.Dalıa cansızının J şaşkınlığından sıyrılmadan kıvırcık köpeği ile ikincinin cazibesine tutuldu hayretimiz.i Sputnik II,dünya y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.11.1957
  • AŞK HİKAYESİ ŞANTAJ TEFRİKA No.1 Telefon çalınca sofradaki üç kişinin üçü de irkildi.Talât:«Banadır,dedi.Allan arayacaktı.Mübâhat önledi:«Bitir kahvaltını kuzum.Ben bakarım.Kardeşi Nazlı ile göz göze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • Fındık ihracatı güç ilerliyor ALÂKALILAR BASLİCA DÖVİZ KAYNAĞI OLAN BU MALIN BU YIL AZ SATILABİLECEĞİNE KANİ Fındık ihracatında bâzı güçlüklerle karşılaşıldığı ileri sürülmektedir.Belirtildiğine göre:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • T.E.Muharipler Birliği Kongresi Bursa'da toplandı BURSA,HUSUSÎ Türkiye Eski Muharipler Birliği Kongresi dün şehrimizde toplanmıştır.100 e yakın delege sabah saat 9 da Cumhuriyet alanına giderek Atatür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • TÜRKİYENİN EN BÜYÜK YENİ KAZAN FABRİKAMIZDA İSTEDİĞİNİZ EVSAFTA.KAPASİTEDE VE SERİ HALİNDE İMÂL ETMEKTE OLDUĞUMUZ ASM E ve DÎN Normları Esasına uygun)YÜKSEK TAZYİK ALÇAK TAZYİK KALORİFER SICAK SU ÇELİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • TAKSİ Bugün matinelerden itibaren Eşsiz bir mevzu taşıyan HİND FİLMİ E V L D Türkçe sözlü Hintçe şarkılı LEVEND FİLM NOT:Mendilinizi yanınıza almayı lütfen unutmayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • w r Cilt Doktoru diyor ki:Vücudunuzu beslediğiniz gibi cildinizi de besleyiniz Cildinizin devamlı surette mantarlaşan hücrelerin yerine yeni hücrelerin meydana gelmesini sağlamak için cild besleyici m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • Ilfâllâuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basildığt yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • HİCRÎ Perşembe RUMÎ 1377 7 1373 Rebliil' âhır KASIM Ekim 14 19 5 7 25 VAKİ [T VASATI EZANÎ Güneş 6.38 1.39 Öğle 11.58 6.59 ikindi 14.41 9.42 Aksan l 16.59 12.00 Yatsı 18.33 1.33 İmsak 4.58 11.57 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • MEMUR ARANIYOR Fabrikamızın Ticaret ve Muhaberat seı-vislerinde istihdam edilmek üzere Almanca ve Fransızca lisanlarmdan birine veya her ikisine vâkıf bay veya bayan elemanlar aranıyor.Ücret tecrübe v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Denizyolları işletmesinden Karadeniz hattına kalkan sürat postalarının III.B,III.C ve güverte mevki biletleri gemilerin hareket gününden bir gün evvel Tophane gişemizden,III,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • tu kulu sayesinde rahata kavuştum!Bu kırmızı kutunun içindeki FAY Temizleme Tozu kir ve yağdan eser bırakmıyor.FAY'ı mutlaka deneyiniz.temizlik işlerinize getireceği kolaylıktan istifade edinizbıçak,ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 Burada neşredilen küçük ilanların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • t_C5^V-Let SEKRETER ARANIYOR Türk tabiiyetinde iyi İngilizce bilen iki Daktilo Sekreter'e ihtiyaç vardır.İlgililerin otel Personel Müdürlüğüne müracaatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • İstanbul Ticaret Odasından:Doğu Almanya'dan mutemet eliyle 7000.lık boya ve kimyevî madde ithal ettirilecektir.Tafsilât Ekonomi gazetesinin 7/11/957 tarihli nüshasındadır.15757
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • ı BEYOĞLU ŞEN SES Tiyatrosunda Bu1 akşamdan itjbaren FESTİVAL 3 Perde 12 Tablo Müzik Kapoçelli Sahneye koyan Zeki Alpan Memleketimizin yegâne dansözü S EM i R A M i S'in Büyük Varyeteleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • USTABAŞI VE ÇÖZÜCÜ ARANIYOR Jakardan anlayan tecrübeli havlu dokunva ustası ve bir çözücü aranıyor.Müracaat:Şişli,Sıra Cevizler,Rum Kilisesi Sokak No.10,Telefon:47 20 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • MOTOR GRADER OPERATÖRÜ ARANIYOR İnşaat şantiyelerimizde çalıştırılmak üzere bir Caterpillar ve Galion Motor Grader Operatörü alınacaktır,isteklilerin 12 Kasım 1957 aksanıma kadar her gün öğleden evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • DİKKÂT İşler vaziyette kârlı bir havlu fabrikasının ortaklarından hastalık sebebiyle hissesini satmak istiyor.Müracaat:Telefon 47 20 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • Romen Başvekilinin uçağı parçalandı MOSKOVA,AA.Romanya Başvekilinin başkanlığındaki heyeti Moskova'ya getirmekte olan uçağın yere inerken parçalandığı Tass Ajansı tarafından bildirilmiştir.Heyet üyele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • BİR GENÇ DÜ YENGESİNİ VURDU t Baştarafı birincide odasında yatmakta olan Mustafa Tuncel de kaldığı odayı ağabeysinin karısından istemekte ve bu arzusunu tekrarladığı zaman:»Oda senin sayılır.Yatıp kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • B a ş v e k i I' i n dünkü tetkikleri Başvekil"Adnan Menderes,dün sabah İstanbulun imâr ve istimlâk işlerini tetkik ettikten sonra Devlet Vekillerinden Falin Rüştü Zorlu ve Emin Kalafat ile Vilâyette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • BATILI DEVLETLER SİLÂHSIZLANMA İŞİNİ ARALARINDA HALLEDECEKLER NEW YORK,A.P.Sovyetlerin boykot tehdidini nazarı itibare almıyan B.Milletler siyasî komitesi dün ilgili devletleri yeni ve özel silâhsızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • Eşi hasta olduğu için Eisenhower ingiltere'ye gidemiyor LONDRA,A.P.Amerikan Devlet Reisi Eisenhower eşinin sıhhi durumunun memnunluk verici olmaması sebebiyle şimdiki halde Büyük Britanyaya resmi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • MUHALEFETE KARSI HÜCUMLAR ARTTI t Baştarajı birincide tan müzakere edilip kanuniyet kesbedecektir.D.P.ORGANLARININ VE RADYO GAZETESİNİN YAYINI ANKARA.HUSUSÎ İktidar partisinin organları olan «Zafer» v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • Briscoe Rusya bir harbe giremez diyor İt Baştarajı Birincide Sputnik II.nin stratejik ehemmiyeti yoktur.Yalnız teknik bilgiler Bağlıyacaktır.Bundan sonra Amiral Briscoe Türkiyedekl tetkiklerine temas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • KATI ALÂKA Sultan hanında Hamdibey geçidinde 25 No.lu yerde Mustafa Dursun,Mehmet Akal ve Boğos Çldeçiyan arasındaki Kollektif şirketini 25.10.957 tarihinde fesh ettiğimizden Boğos Çideçiyan'la hiç bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • Demir istihsalimizde mühim artış oldu Demir ve çelik,sanayii istihsalinde devamlı bir artış müşahede olunmaktadır.Alâkalılar tarafından verilen malûmata göre bu yılın Ağustos ayındaki ortalama ham dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • RUS'LAR MERİH'E GİTMEĞE ÇALIŞIYOR t Baştarajı Birincide İlkle,Ay'a gidip dönmenin mümkün olacağını ifade etmiştir.Aynı bilgin,hâlen boşluktaki peyklere emniyetle inebilecek,insan taşıyan roketlerin im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1957
  • D.P.İL KONGRESİ İÇİN HAZİRLİK Demokrat Parti İstanbul İl kongresinin,bu ay sonunda toplantıya çağırılması muhtemeldir.Dokuz kişilik idare heyetinden,il başkanı Orhan Köprülünün partiden istifasından s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.11.1957
  • AKDENİZ KUPASI TAKIMLAR O G İSPANYA B)8 6 FRANSA B)10 4 İTALYA B)9 3 TÜRKİYE 7 2 YUNANİSTAN A)8 1 MISIR A)10 1 tMHMMaHMMHMİ SON PUAN DURUMU B M A Y P 1 1 19 5 13 4 2 14 6 12 3 3 11 6 9 3 2 7 5 7 4 3 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.11.1957
  • İNGİLTERE YENİLDİ LONDRA,RADYO Dünya Kupası eleme maçında İskoçya İsviçreyi 3-2 mağlûp etmiştir.Maçın birinci devresi 1-1 berabere bitmiştir.Ananevi Britanya adaları karşılaşmasında İrlanda hiç beklen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.11.1957
  • MILL!KADROLAR 30ZULMAYACAK Futbol Federasyonu,İspanya mili!maçları için teşkil edilen kadroların bozulmamasını uygun görmüştür.İki kadro da bir program dahilinde çalışacak,Çekoslovakya ve Belçika maçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.11.1957
  • ÇEK MAÇININ ANKARA'DA OYNANMASI İSTENİYOR 1 Aralık tarihindeki Türkiye Çekoslovakya maçının hangi şehirde oy* nanacağı henüz belli olmamıştır.Federasyon azalarından biri geçenlerde bu maçın İstanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.11.1957
  • Kubala 1 penaltı 1 ofsayt ve bir de güzel golle takımımız.3 0 gendi Takımımız bozuk bir oyun çıkardı* Daha açık farkla mağlûp olabilirdik İspanyollar seri,deplasmanlı ve tesirli oynadılar.Bu fırtınayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.11.1957
  • SEYİRCİ:23.578 kişi HASILAT:140.349 TL.HAKEMLER:Jacob Schreiber Johaıuı Malka Gunther Termiedcn TÜRKİYE:Özcan Saim İsmail Nejat Güngör C-k-k)Avni Kasahoğlu Can Şeref [Nazmı İhsan Abdullah Niyazi İSPAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.11.1957
  • TEK SEÇİCİ AYKAC GENE DE MEMNUN.«Çocuklar sırlını/da terinizle ıslattığınız formalar sizin olabilir.Onları hakettiğiniz için size hediye ediyorum.Bu sözleri Tek Seçici Eşfak Aykaç Türkiye B.İspanya B.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor