Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.10.1957
  • DUN YAPILAN DP.YOKLAMALARI SÜRPRİZLİ GEÇTİ Eski Milletvekillerinden bir kmmı namzet olamadı ANKARA,HUSUSÎ DP.Genel idare Kurulu tarafından tesbit edilen vilâyetlerde aday yoklamaları dün yapılmış ve n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1957
  • [MUAMMER T AYLAK J METİN TOKER TAHLİYE EDİLDİ AkİS dcr«isi sâhil,i Me*'" Toker,7 ay 23 günlük esasım lıitirdik-»11.fl İli I vnuıı ı I tm hHlhVI ten sonra dun tahliye edilmiştir.Ancak Toker,cezaevinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1957
  • YOKLAMALAR SİNOP HARİÇ BİTTİ CHP yoklamasında 9 kadın kazandı Kazanamayanlar arasında Hüseyin Cahit Yalçın da yar.A [doğan dün C.H.P.İl Merkezini ziyaret etti ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.nin Sinop vilâyeti ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1957
  • 1,1,11,1,[MUAMMER TAYLAK] C.M.P.Genel Başkanı dün Ankara ıczae inden,cezaevi arabasıyla alınarak Adliyeye götürülmüştür.Resimde,BöTiikbaşı'yı taşıyan araba,Adliye binasının arka kapısına yanaymış vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1957
  • Abdülhalik Renda öldü B.M.Meclisi eski başkanlarından Mustafa Abdülhalik Renda evvelki gece saat 20 de Erenköydeki evinde vefat etmiştir.Kendisi 76 yaşında bulunuyordu.Cenazesi bugün Ankaraya nakledil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1957
  • Avunduk,Günaltay in iddialarına cevap verdi:"iş Bankası D.P.ye yardım etmiyor,Banka Umum Müdürü suiistimalin kendi devresinde olmayıp Ç.H.P.iktidarı sırasında yapıldığını açıkladı İs Bankası Umum Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1957
  • ty iyi mm "^Es(WSSfi mlİİ ipli a£jğfe ; 3ÎttS m im 111 «1 iiil nnx,I İLHAN DEMİREL] ALDOGAN solda)FEUMI ATANÇ oılada)ve MÜMTAZ OZERER'le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1957
  • Maliye Vekili Amerika'dan döndü ANKARA,HUSUSÎ Maliye Vekili Hasan Polatkan dün Amerika'dan dönmüştür.Akşama kadar Vekâletteki işleriyle meşgul olan Vekil bilâhare Başvekâlete giderek Genel Kurul topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1957
  • [MUAMMER TAYLAK] DAĞISTAN BİVERBAY,İSTİFA ETTİĞİ D.P.ALEYHİNDE BULUNURKEN İstifasından sonra dün açıklama yapan Binerbay D.P.yi şiddetle itham etli Ankara mebusu beyanatında suiistimal ve yolsuzluktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1957
  • Fethiye'de hafif bir deprem oldu ANKARA,AA.Devlet Meteoroloji İşleri Umura Müdürlüğünden bildirildiğine göre dün saat 2.46 da Fethiye'de dipten gelen 14 saniye devam eden zararsız bir zelzele olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1957
  • ORTA-ÜOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN TEMEL ATMA TÖRENİNDE HAZIR BULUNAN BAŞVEKİL BİZZAT KULLANDIĞI EKSKAVATÖRDEN İNERKEN ITelefoto MİLLİYET:Muammer Taylak Ankara—İstanbul 1 Orta-Doğu Üniversitesi temeli â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • SİYASET DÜNYASINDA S5 ou^mh ]r lç he*ı Mösyö BM de başaramadı BİRLEŞMİŞ Milletler Teşkilâtı,geçen şubat ayında.Cezayir meselesinde muslihane,demokratik ve adil bir hal çaresinin» bulunacağı ümidini iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • Mi MUAMMER KARACA XV^ Bu Akşam 21 de MAHUT HEYKEL Komedi 3 Perde Çarşamba Cumartesi saat 16.30 Tenzilâtlı Halk Matinesi Cuma talebeye tenzilât vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • 6 Ekimde bu gazetede okuyunuz paranızın.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • Ajansımız HİZMETİNİZDEDİR.Zirii açılı* batırılan Hususî keşide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • BUL M ACA 1 23 456789 10'11*12 SOLDAN SAĞA:1 Çok öfkelenme.2 Hükümdarlık alâmetlerinden biri;Şebe-1 ke.3 İrsiyet;Nişane.4 Ne-O fer;Fransız alfabesinden bir hart:o Yükseltme.5 J Cebi delik.6 Bağışlama;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • OĞLAK BURCU WD S?[22 Aralık 20 OcakJ Can sıkıntısı İçinde söyliyeceğlniz bir sözün yanlı;mânaya alınması mümkün.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir müjde var.Güzel bir gün geçireceksiniz.BALIK BURCU [20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • I YENİ I TARİH dergisi 10 No.lu Ekim sayısı çıktı Resimli ve haritalı mufassal Osmanlı tarihi ilâvesi.Fatilı devriyle İstanbul'un zaptına geni?tekilde ve bol resimlerle devam etmektedir.İSKİT YAYINEVİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • işte,altı senelik evliyiz.Kocam,benim için hâla aym hisleri besliyor ve halen balayı zamanındaki kadar güzel olduğumu soyuyor.Tabiî mubalâgaluur.Fakat,tenime takdir nazarlariyle bakmakta devam ediyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • ACIKLI BİR ÖLÜM Odamız Meclis âzasından tSMAİL HAKKI DEMİRIŞIK Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Aziz arkadaşımızın cenazesi 3/10/957 perşembe günü öğle namazını müteakip Şişli Camiinden kaldırılacaktır.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • ACI BİR ÖLÜM İsmet Demirışığın eşi,Banû Demirışığın babası.Jandarma Eğitim Alayı Kumandanı Yarbay Nuri Demir'le.Veteriner Yarbay Muhsin Demir ve Beşiktaşlı Hüsnü Demir'in ağabeyleri,Emekli Balıriye Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • ÖLÜM Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve sabık Çankırı Milletvekili Mustafa Abdülhâlik R E N D A 1.10.1957 tarihinde rahmeti rahmana kavuşmuştur.Cenazesi 3.101957 perşembe günü saat 10 da Ere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • 100.000 Liralık EFtM KEŞİDESİ için 9 EKİM AKŞAMINA KADAR Hesap açtırabilirsiniz MESKEN KREDİLERİ ve PARA İKRAMİYELERİ YILBAŞINDA 400.000 istanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • I Bir piyes ve bir hakikat E T^ İR çok aydınlarımız muharrir,öğretmen,[j profesör veya politikacı)bütün meselelerimizin hal çâresini demokraside bulurlar.E Pahalılık ahlâksızlık,bilgisizlik,yolsuzluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • ITAMA'ya makarnalık sert buğday ihracı için temaslar yapılmaktadır.Satılacak buğday miktarı 100 bin tondur.VİLÂYET Tevzi Bürosu dün de 296 motorlu vasıtaya 601 dış ve 435 iç lâstik dağıtmıştır.Ayrıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • Bir Tarafsızın Kitabı:BAŞVEKİL Yazan:Nâzım Berksan 1 9 5 7 YAKINDA ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • GAM TEVZİATINA DEVAM EDİLİYOR Esnaf Dernekleri Birliği canı dağıtımına devam etmektedir.5 metre kareye kadar cam alacaklar,önce bulundukları yerlerdeki Belediye Şube Müdürlüklerine bas vurmakta,beklem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • TEDAVÜLDEKİ PARA MİKTARI FAZLALAŞTI Merkez Bankası tarafından yayınlanan son bültene göre tedavüldeki paramızın miktarı 3.049.454.952 liradır.Buna göre emisyonda bir hafta öncesine nazaran 12 milyon l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • YENİ DOKUZ KİTAP Varlık Yayınevi bu ay da size yeni 9 kitabını sunar:1.Yakup Kadri:Anamın Kitabı,2 Lira.2.Panait İstrati:Akdeniz,Roman,2.Baskı,2 Lira.3.Stefan Zweig:Bir Kadmm 24 Saati,Roman,1 Lira.4.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık «abah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Strauss Kardeşlerden vals ve polkalar 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanı;12.27 Açılış ve program 12.30 Hafif melod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • r SİNEMALAR J Haydut Ursula Thiess BEYOĞLU AKIN Tel:48G5 02)1 Harman Kaya Re-Sit Gürznp Türk filmi.2 Kerem İle Aslı Malatyalı Fahri Türk filmi.Al.KAZAK Tel:44 25 62)Bir Katil Aranıyor Faith Do» ınergu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • BİR DELİ BİR ÇOCUĞU KESMEĞE KALKIŞTI Balat'da semti korku ve heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.Buna Çilingir sokağında oturan ve muhitte meczup olarak tanınan Izak Öznazl adında biri dün birdenbire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • MUHTELİF SEMTLERE 5 bin çam fidesi dikilecek Dün sabah Vilâyette Vali Vekilinin riyasetinde Teknik Ziraat.Orman,Fidanlıklar ve Bahçeler Müdürlerinin iştirakiyle bir toplantı yapılmıştır.Toplantıda şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • BEYAZIT MEYDANININ TANZİMİ İSİ İLERLİYOR Beyazıt meydanının tanzimi için yapılan çalışmalara devanı edilmektedir.Bu arada tramvay hatları tekrar kütüphanenin önüne alınmıştır.Beyazıttan Aksaraya inen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • Polislere hakaret eden biri tevkif olundu Halit Rıfkı Yener adında biri dün geç vakit adliyeye verilmiş,2.Asliye Ceza Mahkemesinde tevkif edilerek ceza evine gönderilmiştir.Karagümrük'de oturan Rıfkı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • Çöp derdim halletmek için yeni tedbir alındı Temizlik işleri kadrosu 200 amele ve 25 çöp kamyonu ile takviye ediliyor Şehrin çöp dâvasının halli için yeni tedbirler alınmaktadır.Temizlik İşleri Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • Sümerbanfc mamulleri büyük rağbet görüyor MÜESSESE ZİLE,KÖYCEĞİZ,KIRŞEHİR,AYANCIK VE MENEMEN'DE YENİ MAĞAZALAR AÇACAK Sümerbank mamullerinin satışları devamlı olarak artmaktadır.Alâkalılar tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • BEYKOZ'DA ÜC KİŞİ G BİR KIZI ZORLA KAÇI w Evlenme ialebinin reddedilmesi üzerine işi zorbalığa döken suçlu ile arkadaşları şiddetle aranıyor Zabıta,Beykoz'da cereyan eden bir kız kaçırma hâdisesine el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • İngiltere'ye kavun ve üzüm gönderdik D15 memleketlere geniş mikyasta yas meyva ihraç edilmektedir.Dün de İngiltere'ye 250 bin kilo üzüm ve 108 bin kilo kavun sevkedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1957
  • Florya'da yeni plaj evleri inşâ edilecek Belediye Florya'da yeniden plaj evleri inşa ettirmeye karar vermiştir.Bu defa 3 blok halinde inşa edilecektir.18 daireyi ihtiva edecek bu blokların inşaası 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.10.1957
  • enine var?£OTKAMî Diyarbakırlı falcıya göre D,P,kazanacak BETON zeminli Avlunun i caddeye bakan tarafında-ki merdivenlerden inen i tatar suratlı,boyu kısa,gelişmiş bir kadın «ne der gibilerden beni sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1957
  • «SARLÛ» İTALYA'DA Char,e karısı Oona solda)ve aktris Dawn Adams sağda)ile bera-ber evvelki gün Itoma'ya gelmiştir,«Şarlo» «New-York'ta Bir Kral» adlı son filminin Napoli'deki galasında hazır bulunacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1957
  • Hadımlı,"Kanunsuz iş yapmadım,diyor Vali Vekili,Muhalefet Partilerinin hakkındaki ithamı reddederek,Seçim anketlerine mâni olmakta haklı olduğunu söyledi İL.İDARESİ Kanununa dayanarak seçim anketi yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1957
  • DOKUNMAYIN BU ASLANA!Yusuf Ziya ORTAÇ MEYDAN SAATLERİ!Aziz NESİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1957
  • xŞw:*S Yüksek İsabet Şansı AKSARAY ŞUBESİNİN HUSUSİ ÇEKİLİŞİ 6500 Lira Para İKRAMİYESİ Çekiliş Tarihi 3 1 EK t M 195 7 SON PARA YATIRMA TARİHİ 25-10-1957 ŞEKERBJINK HER 100 LİRAYA BİR KUR'A NUMAR ASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1957
  • Otobüsten düşüp beyin kanamasından öldü 9 Taçlıtarlada ölümle neticelenen bir jkazâ olmuştur.Cafer Ölçmen admda lbiri otobüsle İstanbula gelirken araba-•inm sarsılması neticesinde arka kapımdan düşmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1957
  • i istanbul'un Kurtuluş Bayramı hazırlıkları İstanbulun Kurtuluş gününün yıldönümü olan 6 Ekim pazar bu yıl da törenle kutlanacaktır.Taksim meydanında yapılacak törenin programı hazırlanmaktadır.Ayrıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1957
  • THORNBORG i Karadeniz'e gidiyor j l Evvelki gece şehrimize gelen American İktisat müşaviri Max Thornborg dün görüştüğü gazetecilere ziyaretinin vamamen hususî ve turistik mahiyette olduğunu söyledikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1957
  • ASYA GRİBİ OKULLARDA YAYILIYOR Okullarda yayılma istidadı gösteren grip vak'alariyle ilgili olarak 1ün Maarif Müdürlüğünde Teftiş efi Dr.Hikmet Sezer'in başkanlığında Sağlık Müfettişleri bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1957
  • Fransa bir Başvekil bulmağa çalışıyor Reisicumhur kabine buhranını önlemek için temaslara başladı.Henüz müstakbel Başvekil için bir isim yok PARİS,A.P.Siyasî parti liderleri çarşamba günü,Fransa'nuı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1957
  • SİYASÎ MİZAH MECMUASI SEÇİMLERİ HAKİKİ CEPHESİYLE Ancak Dolmuş'ta Takip Edebilirsiniz BUGÜN ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1957
  • PEYNİR NARHI ARTTIRILMIYOR Peynir narhının arttırılması teklifi Vekâletçe reddedilmiştir.Bu kararın,yapılacak zammın,malı elinden çıkartmış bulunan müstahsile hiç bir faydası olmayacağı mülâhazasiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1957
  • Unkapanı Eyüp yolu inşası başladı Eminönü Unkapanı yolundan sonra,Unkapanı Eyüp yolunun da inşasına başlanacaktır.Bu suretle Sirkeci Florya yolunun Eyüp'le İrtibatı temin edilmiş olacaktır.Yeni yol 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1957
  • Makarios Kızıllarla II law* şbırhğmı İtiraf etti Papaz Washingtonda «Hürriyet mücadelesinde Komünist Partisi ile aynı yolu takip ediyoruz» dedi WASHINGTON,B.Y.Washington Basın Kulübünde verilen bir ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1957
  • r ELLER ÜSTÜNDE 280 KM!H aşındaki sieved tâ Viyâna'ya kadar sn km J,Avusturya'da,Salzburg şehrinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1957
  • Dram Kısmında Goldoni 1937 senesi tiyatro mevsimine evvelki aksam başlandı.İstanbul Tiyatroları salı aksamı perdelerini hep beraber açtılar.Şehir Tiyatrosu Dram Kısmı Karlo Goldoni'nin 250 nci doğum y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.10.1957
  • CİCİ CAN AVIAN ALLAH/M!DAYANlUR Gig DE&İL!NE £5£i Sl)ACA6A?ic^KiW^ fc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1957
  • MraBMii^iii BİLMİYORUM VAİ-NIZ NASH Ol_5A BİKGÜNJ CRAİfM'İN Nt MAL Oi-Ou SU NU ANU A T' tU.ııı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1957
  • *J S £8 x 9m V W*V ^L4\7 4«/wVr,CW E-Ay İLE MESUL İKEN KONTES ^EZ-S,BES'M CEK.^WESi İÇİSJ '$ÂJ?ET jffUNTER MAKİNENİN OBJEKTİ.DE İKi'SÎNiN Şu ENTERESAN POZUNU GÖ'ZÜYC'Z-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1957
  • ALLAHLIK ALİ BEY ISKANI VOK ARıN SABAM O KADAR ERKEN KALKA.MAZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1957
  • tfilliuet Sahibi:RRCÜMENT KAKACAN Va/ı [sler m f:len ıtiare eden ıne^u)ühüdüı ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1957
  • f HİCRÎ Per- "nıhe 3 RLMÎ 1373 Rcbiur evveJ EKİM Eylül 8 19 5 7 U VAKİT VASATİ EZANİ Günej s.sa 12.08 Öğle 1 2.0:14 İkinai 15.20 9.30 Aksan 17.49 12.00 Yatsı IS.'Jl ı.3o İrosık •4 no 10.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1957
  • Çavuşoğlu Boya Sanayii fnamulâtından Gloria **AMEk parlak dayanıklı çabuk kurur Harici tesirlere karşı dayanıklı ve parlak M$t ENAMEL Boat.FI atting.Copa I vernik ve Siccatifler mağazalarında arayım?Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1957
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN İthal malı Avrupa sac tevzi edilecektir.0.30 ilâ 1 m m kalınlığı arasında saç levha kullanan müesseselerin 1954,1955 ve 1956 seneleri fiilî sarfiyatlarını tevsik etmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1957
  • Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 2 Adet Akaryakıt Tankı imali Eksiltme İlânı 1)Eksiltmeye konulan iş:Diyarbakır fabrikamız için 2 adet akaryakıt tankı imâl ve yerine montajının kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Yazan KimuiııV Diye sormak zahmetine bile katları madun.Çünkü nasıl olsa sualim hallaç öksürüğü gibi gürültüye gidecekti.Nitekim bunları söyleyen herif de cevabımı beklemeden telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1957
  • AŞK HİKÂYESİ Görünmeyen Kaati!I TEFRİKA No.2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Milyoner George'un karısı,eski film yıldızı,Angela ölü olarak bulunur.«Hemen koştum,dedi Serif.Fakat zavallı Angela ölmüştü.Doktor ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1957
  • 1 Kuyruk,fiat,çöp ve tesellij ENİ bir kuyruk baş 5 X *aP kuyruğuladı:Öğrencilerin ki.I Ibiselik yünlü kınnapların,bilhassa eri kumaşlarının fiatı alabildiğine yükseliyor.Belediye Metlisinin toplantısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1957
  • rrurkiye'de nejır hakkı MİLLİYET ga:8tesme «ittir)t* 6ij Ar L» i 0^ YEŞİL SAADET Türkçesi:SELAMİ İZZET SEDES 73 Malıo,soracağı şeyi sormaktan birdenbire vazgeçti.Yemekten sonra Marin karısını kuaföre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.10.1957
  • Cilt mütehassıslarının 5C85'i Puro harika güzel lik müstahzarıdır diyor PURO mw PURO DİYOR Kİ sabunun terkibinde krem hassaları olduğundan cildi besler,korur ve yumuşatır cilt üzerindeki siyah benek,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1957
  • 26 'Wiirn BşİdesuMe y4nkara ^altepc'de apartman dair\20.000 liralık mesken kredisi ^tyncoy para ikramiyeleri Son parayı trteihi/I.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1957
  • ZAMANIMIZIN Mucizesi:s MAW pompalı gizli uçlu Dolma kalemleri sağlam ve ucuz olup her parçası vidalıdır.Bütün yedek parçaları mevcuttut i Toptan satis:sabuncu han m MERKEZ ÇARŞILI HAN 12-1 ISTAHBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1957
  • ttoutftoKCİ Pudrası Fevkalâde inceliği sayesinde cildinize daha iyi intibak eder,size sihirli bir cazibe kazandırır 7_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1957
  • İstanbul Amerikan Kolejleri Uıı 1 1 Müdürlüğünden Eylül 1958 den itibaren Master» ve doktora derecelerinde tahsil yapmak üzere,aşağıda yazılı dört branşın üçünden Amerika veya İngiltere Universitelerm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1957
  • Kiralık Kahvehane Boğaz'm crı güzel kahvehane ve gazinosu devren kiralanacaktır.Eınirgân Billur köşk yanında her gün 9 dan 13 e kadar sahibine müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLÂK SATILIK büyük arsa.Pendik Cevizli istasyonu karsısında tren hattına 50 metre mesafede,asfalta 150 metre cephesi,fabrika ve ifraza müsait,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1957
  • AĞRILARINA KARŞI mm FAYDALIDIR!baş,die,¦fldale.sinir,romatıztna,siyatik,lumbago tanrılarını teskin eder muayyen zamanlar ıdaki sancılara karşı daima Şaşarı ile kullanılır Sağlık mevzuunda ailenin en y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1957
  • I ODAMIZA KAYITLI SANAYİCİLERİN NAZARI DİKKATİNE:Sanayiin âcil ve mübrem ihtiyaçlarına müteallik yedek parça ve tâdil zarureti ile ithâl edilecek makineler için Rusya.Macaristan,Polonya,Israel,Romanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1957
  • Ümraniye'de Kelepir Müfrez Satılık Arsalar Şile asfaltı yanında Marmara ve Adalar Denizine nazır müfrez 222 153 bin metrekare arsa toptan satılıktır.Alıcıların görüşmek üzere Şehremini Tathpınar cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1957
  • BİNERBAY D.P.Yİ ŞİDDETLE İTHAM ETTİ t Baştarajt birincide lerde seçimi mutlak suretle kaybedecektir.«Seçimi D.P.kazandığı takdirde değişccek hiç bir sey yoktur.Menderes bugünkü mevkiini muhafaza eders
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1957
  • C.H.P.yoklamasında 9 kadın kazandı t Baştarafı birincide Muazzez Hürer,Hasan Çetinel,İbrahim Uğur,Mümtaz Gökderelioğlu.BOLU C.M.P.Cemal Akçakoca,Kemal Doğandor,Fehmi Durukan,Emin Akman,Haydar Seçkin,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1957
  • Fenerbahçe B.Spor'u son 20 dakikada yendi:40 Baştarafı Altıncıda dalıcı ve yırtıcı olmağa başladılar.Bu hız Beyoğlusporluları bunalttı.Ve bu «yoruculuğun» en büyük hissesi Şerefindi.Nihayet 70 inci da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1957
  • D.P.yoklamaları sürprizli geçti t Baştarajı birincide ÇANAKKALE Kinin Kalafat,Fatiıı Rüştü Zorlu,Servet Sezgin,Ahmet Haindi Sezen,Nairn Ural,Nuri Togay,Halim Alyot,Nurettin Fuat Alpkartal.Eski mebusla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.10.1957
  • Vefa-Adalet mücadelesi Durumu Adalet'e nazaran daha düzgün görünen Yeşil-Beyazlılar en kritik maçlarını yapıyorlar Vela Adalet maçını,haftanın en mühim karşılaşması diye kabul edenler hayli fazladır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.10.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.i.B.M.A.V.P.Galatasaray 5 5 10 2 10 Fenerbahçe 6 5 1 İG 4 10 Istanbulspor 5 3 1 18 4 7 Vefa 5 o 1 2 8 9 5 Emniyet 5 2 1 2 6 11 5 Kasımpaşa 5 1 2 2 4 8 4 Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.10.1957
  • Türkdoğan "Turgay sakattı,diyor Galatasaray'ın ve Millî Takımın kalecisi Turgay Şeren'in Spartak maçında takımdaki yerini almamış olması,dün spor efkârı umumiyesinde çeşitli tefsirlere yol açmış ve Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.10.1957
  • Jîri Kobrle yalnız D.Şafaka'yı çalıştırıyormuş Voleybol Teşvik Turnuasının ve liglerin çok yaklaşmış olduğu şu sıralarda,bir çok kulüpler Çek antrenörü Jiri Kobrle'nin son durumundan şikâyetçidirler.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.10.1957
  • İsmail kadrosunda Galatasaray solbekl İsmail'in Spartak maçında çıkardığı mükemmel oyun.Tek Seçicinin do dikkatini çekmiştir.İsmail,28 kişilik kadroya daha ziyade B Millî Takımı için seçilmiş bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.10.1957
  • W»iniM«ı .»ai ı inamım.KULÜPLERDEN HABERlEt GALATASARAY:Profesyonel kadro,Beykoz maçı için dün akşam Yeşilköy'de kampa girdi.Sparlak maçının en muvaffak oyuncusu solbek İsmail'in hafif bir sakatlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.10.1957
  • KISA HABERLER GALATASARAY basketbol takımını bu sezon çalıştıracak olan Amerikalı antrenör Mac Gregor,dün ilk antrenmanını saat 20.00 de kulüp salonunda yaptırmıştır.ADALET Kulübü Umumî Kaptanı Fahri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.10.1957
  • BEŞİKTAŞ BUGÜN KAMPA GİRİYOR Beşiktaşın profesyonel ve genç takım elemanları,dün saat 15.30 da Şeref Stadında bir antrenman yapmışlardır.Eşref Bilgiç,Abbas Sakarya ve Hüseyin Saygun'un nezaret ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.10.1957
  • Galatasaray idarecileri F.Bahçe'den müsait bir teklif bekliyor Fenerbahçe'nin Spartak'la maç yapma ihtimali belirmiştir.Kulüp İdare Heyetinden Niyazi Sel,dün bu hususta teşebbüse geçmiştir.Ancak,Spart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.10.1957
  • ERDİNÇ Tahsiline devam etmek için 20 ekimde Almanya'ya gidecek olan Beykozlu Erdinç,idarecilerinin muvafakati ile Bremen'dc bir kulüp ile 2 senelik mukavele imzalamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.10.1957
  • MOSKOVA'da ÇETİN İMTİHAN GEÇİRECEK OLAN DÜNYA ŞAMPİYONU TAKIMIMIZ GEÇEN SENEKİ MÜSABAKALARIN SEREMONİSİNDE.RUS GÜREŞÇİLERİ HIZLA ÇALIŞIYOR Türkiye Rusya güre;müsabakası 9 kasım'da Moskova'da yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.10.1957
  • Gol rekoru kıracağı F.Bahçe Bsanılan maçta r'u son 20 dakikada yendi:4-0 San-Siyahlıîaı 70.dakikada yedikleri golden soma çözülerek farklı yenildi ISAMI ÖNEMLİ] Fenerbahçeliler,yetmiş dakika mücadeled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor