Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.09.1957
  • [A.P.YFIII Ff* VRAI I t)Norveı Kralı Haukon VII un cenazesi Oslo'da evvelki gün merasimle kaldı-I Elli nUltf ty IVriMUl rıJmıstır.85 yaşındaki müteveffa Kralın yerine tahta,51 aşındakı oğlu Olav geçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1957
  • Tayland'ın eski Polis Şefi Roma'da Tayland'da vukubulan hükümet darbesinden sonra,muhtelif Tayland'lı devlet adamları,memleketlerinden kaçmışlardır.Avrupa'ya gelen eski polis şefi General JMıaı.Sriyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1957
  • ANKARA'DA İSÇİ APARTMANLARININ TEMELİ ATILDI ANKARA,A.A.Çalışma Vekâleti,İşçi Sigortaları Kurumu tarafından Gayret mahallesinde inşası kararlaştırılan blok İşçi apartmanlarının temeli dün Çalışma Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1957
  • Milletlerarası Para Fonu toplantısında Eisenhower enflâsyona karsı mücadele istedi Başkan Maliye Vekillerini,kalkınma programlarını aşırı derecede genişletmemek hususunda dikkatli bulunmağa davet etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1957
  • NAMZETLER tesbit D.P.İdare Kurulu,Başvekilin Hür.P.nin Ankara adayları riyasetinde çalıştı,bugün açıklanacak C.M.P.kampanyayı Kırşehir yerine,Ankara'da açacak ANKARA,HUSUSİ D.P.Genel İdare Kurulu dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1957
  • Memurların istifa müddeti dün bitti XJL DAYLIKLARINI koyacak memurlarjn istifaları için tanınan müddet dün aksam sona ermiştir.Dün istifa edenler arasında Sivas Valisi Kadri Erogan,Futbol Federasyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1957
  • C^^gaş^y İNÖNÜ ANKARA'YA DÖNDÜ C.H.P.seçim kampanyasını Malatya'da açmış bulunan Genel Başkan İsmet inönü,dün akşam uçakla Elâzığ'da» Ankara'ya dönmüştür.Kendisini Etimesgut hava alanına getiren Uçağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1957
  • SİNİRLER GERİLİYOR:İlk seçim cinayeti dün Eğede işlendi Salihli'de particilik münakaşasından çıkan kavga sonunda 20 yaşında bir genç tabanca ile öl izmir,Hususr EGE bölgesinden alman haberler,yer yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1957
  • [RUÇHAN ÜNVER] Aksaray'daki Kızılay Hemşire Okulunu bitiren 21 genç kızımıza,dün yapılan bir törenle diplomaları verilmiştir.Törende hazır bulunan Kızılay Keis Vekili Rıza Çerçel bir konuşma yapmış,mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1957
  • Kıbrıs'ta Self Determinasyona Amerika muhalif Atina Büyük Elçisi B.M.Anayasasının her zaman her yerde tatbik edilemeyeceğini söyledi ATİNA,A.A.Birleşik Amerika'nın Atina Büyükelçisi George Allen,Atina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1957
  • ^J Muazzam tezahüratla karşılanan Vali adaylığını hoymıyacağını bildirdi Gökay,kendisini karşılayan Hadımlı ile kucaklaştı DÜN Avrupa'dan dönen Vali ve Belediye Keısi Ord.Prof.Gökay,İstanbulluların ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1957
  • Pertektelnönünün eliniD.P.Iileröptü Mütehassis olan înönü,"Sizler bizden çok daha akıllısınız,dedi ELÂZIĞ.HUSUSÎ C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü'nün dün sabah Tunceli'nin Pertek ilçesine yapmış olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.09.1957
  • Kıbrıs meselesi Birlesmi Milletlere lekrar giderken LONDRA'DA Rumlar ne yapıyor biz ne yapıyoruz?Önümüzdeki günlerde Bu leşmiş Milletler,yunanlıların yeniden ısıtıp getirdikleri Kıbrıs müzakerelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1957
  • Hürriyet Partisi İstanbul Vilâyet İdare heyetinden Mebus seçimi için adaylığını koymak isteyen muhterem zevatın en geç 26 Eylül 1957 akşamma kadar İstanbul Vilâyet merkezine müracaatları rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1957
  • yeni is yerinde AKSARAY Ajansımız ZARİF AÇILIŞ HÂTIRALARI İLE EMRIN1ZDEDIR Bu Ajansımızda yeniden hesap açanlara mahsus 5.000 LİRALIK HUSUSÎ KEŞİDE AYRICA 50.000 LİRALIK EKİM KEŞİDESİNE ve Bütün keşid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1957
  • ^W t s OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Telâşçısınız.Daha sakin olsanız işinize yarayacak bir hakikati öğereneceksiniz.KOVA BURCU r2I Ocak 19 Şubat] Bir toplantıda sizi övüyorlar.İlerde öğreneceksiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1957
  • BU L M AC A SOLDAN SAĞA:1 Bir peygamber;Bir hayvan.2 Haydutların elinde bulunan birinin kurtulmak İçin verdiği para.3 Bir nota;Or-7 8 9 10 11 12 i tak.4 Tevfik Fikret'in evi;İplik eğirme âleti;Bir not
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1957
  • Raybank Türk Anonim Şirketinin İstanbul'da ilk şubesi İstanbul Vali Vekili saym Kemal Hadımlı'nın aşağıdaki hitabesiyle 23 Eylül Pazartesi sabahı halk hizmetine girmiştir:Saym Vali Vekili;«Bugün Rayba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1957
  • Hiç bir arsa Boğaziçi Arsaları kadar rağbet görmemiştir Uzun zamandır satışı beklenen,imâr plânı yapılmış Boğaziçi Çengelköy Arsalarının Satışına 28 Eylül 1957 Cumartesi günü saat 14.30 da başlanıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1957
  • Dünkü yazımın zeyli TÜEKIYK'dc,üç buçuk asırdanbcri,sosyal müesseselerin,başta sosyal ahlâkın çöküntüye doğru gitmesinden,tek başına,hiç bir pâdişâh,hiç bir rejim,hiç bir parti,hiç bir iktidar sorumlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1957
  • Erenköy'de yeni bir ortaokul açılıyor Bu sene Erenköy'de yeni bir Ortaokul açılacaktır.Şimdilik yeni bir bina inşa edilemediği için.mevcut ilkokullardan biri öğleden sonra ortaokul olarak kullanılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1957
  • İtalya'dan pamuklu ithal edeceğiz italya'dan 3 milyon dolar tutarında pamuklu mensucat ithal edilecektir.Durumla alâkalı olarak Gümrük ve İnhisarlar Umum Müdülrüğü bir tamim yayınlamıştır.Buna göre it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1957
  • EMNİYET SANDIÖI'nda Küçük Tasarruf Hesabı I açtırarak 1 Yıl ayda en az YIRMIBEŞ Lira yaiınrsanız 120,000,tutarında Yirmi yıl boyunca 500 ura AYLIK GELİR ikramiyesini kazanabilirsiniz Ayrıca Umumi İkra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1957
  • SİNEMALAR j B E Y O G L V AKIN Tel:48 65 02)1 Er Meydanı Nezihe Becerikli Talât Artemel Türk filmi.2 Sürtük Refik Kemal Türk filmi.Al.lv AZ A i;Tel:44 25 C2)1 Kanlı Kervan "Pat Obrien Joan Leslie Renk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1957
  • linininin I II Mill III.İSTANBUL l "3.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Habeı-ler 8.45 Saz eserleri 9.00 Hei-I tnuıh Zacharias orkestrası 915 1 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1957
  • TEŞEKKÜR Sevgili annemiz ve büyüğümüz M.Şerife Sınmaz'ın 8.9.1957 günü vefatı dolayısiyle akraba ve dostların cenazede bulunmak suretile kederimize iştirakleri uzak ve yakından gerek yazı ile ve gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1957
  • ZABITA KÂNUN BİLEN Kİ BİR HIRSIZI ELE GEÇİ r Girdiği evden hiç bir şey çalmadan çıkan sabıkalı Benim suçum hırsızlık değil,mesken masuniyetini ihlâldir» diyor Zabıta,enteresan iki hırsızlık vak'asına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1957
  • Ortaokullardaki öğretmen darlığı gideriliyor Şehrimiz Ortaokul müesseselerinin öğretmen ihtiyacını karşılamak maksadiyle.Çapa Eğilim Enstitüsünde bir kurs açılmıştı.Öğretmen namzetlerinin imtihanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1957
  • Kooperatif toplantısında üyeler birbirine girdi İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Grup İstihlâk Kooperatifinin dün yapılan genel kurul toplantısında delegeler birbirine girmiştir.Hadise,idare kurulu seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1957
  • İran'a kristal şeker ihraç ettik Memleketinıiz'den İran'a kristal şeker ihraç edilmiştirihraç edilen şeker 1.190.112 lira değerinde,3 milyon 4,bin kilo tutarındadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1957
  • ET SIKINTISI YAKINDA ÖNLENECEK Et ve Balık Kurumu kış ayları için koyun ve sığır mubayaa edecektir.Programın tatbikine önümüzdeki günlerde başlanacaktır.Diğer taraftan Kurum bu sabah kasaplara '1300 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.09.1957
  • IKEYSTONEI HEM KÜPE,HEM SAAT 4 i ve Mücevherat Fuarı açılmıştır.A«li3 töreninde hazır bulunan davetliler aratında televizyon artisti Jacquellna Pa.gc in taktığı orijinal küpeler billıassa alâkayı çekm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1957
  • 5jOOO!MGÂziçiçkilfşi CBEYKOZ.SARIYER)SON PARA KABUL TARİHİ 30 Eylül 957 GÜNÜ AKSAMINA KADARDIR AKBANK HER bO LİRAYA DİR İŞTİRAK HAKKI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1957
  • Prens Charles,talebeleri kırbaçla terbiye edilen bir mektepte okuyacak LONDRA,A.P."Vngiltere Kraliçesi EHzabeth'in oeh .İngiliz tahtının vârisi Prens Charles,dün anne ve babasına veda ederek,tahsilini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1957
  • DAHİLİYE VEKİLİNİN ŞOFÖRÜ DİREKSİYON başında öldü Dahiliye Vekili Dr.Namık Gedık'in hususi arabasının şoförü,evvelki sabah Dolmabahçe'den geçerken fenalasmıs ve direksiyon basında ölmüştür.Kontrolsuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1957
  • TELLİ ÇAMAŞIR Önümüzdeki aralık ayında,bir İngiliz ilim heyeti Antartlka'ya giderek,oradaki hayat şartları üzerinde tetkiklerde bulunacaktır.Âlimlerin kutuplara beraberlerinde götürecekleri elbiseler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1957
  • Gümrükten çekilmiyen mallara el konacak Dün müddetin son günü olduğundan,gümrükleri mallarını çekmek isteyen tacirler doldurdu 9 eylülden evvel gümrüklere gelmiş olan malların çekilmesi iğin verilen 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1957
  • IKEYSTONEt If DAI İAE Bil M PEl/İDİYflD 1937 Dünya Güzellik Kraliçesi Ca-rift.HI yt-VinilUn rol Morris,yakında Hollywood'da film çevirmeğe bağlayacaktır,iowa'li güzel,bir film stüdyosu ile anlasmıgı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1957
  • w.İşe göre yer seçmek SİNOPLU bir okuyucumdan dikkate değer bir mektup aldım.Bu E okuyucum gazeteleri okurken memleketimizde yeni bir cam fabrl-kası inşası için münasip bir yer aranmakta olduğuna dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1957
  • N AB I Z YOK l_A M A S I Sinop'ta C.H.P,kuvvetini kaybetmiş âfinnriri^ D' P'lilerbünasebep olarak iktidarın icraatını,UVXIKAİ/A.c.H.P.liler ise yapılan baskıyı gösteriyorlar Gümüşhane'de neticeyi Bayb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.09.1957
  • CİCİ CAN Ki»S K i X A ^ ir/ti îiMî e n a ERKEKLER-DEN giR'i DAlAAA KAY-BEDER-EB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1957
  • GALİBA BENİ ASLI BİR ADAM ZANNEDİYOR-SUN.tamam.Buldum.BU İŞİ YÜRÜTMEK İÇİN BİC DELİKANLIYA İHTİYACIM Ij/sş DAKİKA SO \fZA EVET BURADA. AZIKA NENİZE Mİ GİTSİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1957
  • DEMİR YUMRi y5fi^L MERhA,nt 'ı n BA MR 5«&y ı ı 5PİDER.T 'İA Bana BiR l-' TE BUUL.4 soyuE MuR AA^.vıC SUMwZ" J ÜÜÎ İP J 6 i TTİ)w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1957
  • JOHNNY HAZARD 2 TOMOS.'L VANHATTAN "DAKİ BİR EVW GARAJINA GİRİYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1957
  • ALLA HM K ALİ BEY ÇOK SEVDİ-ĞİM şapkam» Buraya atmişlar" GÜNLERDİR.SAPKAVM ARIYORDUM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1957
  • Cote d'Azur'de çiçek toplayan kadınların ellen' hayret edilecek derecede beyazdır Bu müşahede fevkalâde bir güzellik muJ tah/arının ortaya çıkarmasına sebeb-olmuştur NASIL Sat mumu,SİZE MODAYA UYGUN B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1957
  • Baş_Diş-Sinir_Romatizma.Soğukdlgınlıyı Nezle Grip hastalıkları ile bayanlarınfidet sancılarına karşı en şifalı v* müessir lldçiır.İÇefc OC^D^^6^ vUĞUtlUfc.dikkatlASPORAL bviçrede beynelmilel [büroda t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1957
  • MUHASEBE YARDIMCISI T.C.Tabiiyetinde,İ^ei Sigortaları iormalite ve hesaplarını iyi bilen,tecrübeli bir eleman aranıyor."Ücret dolgundur.Ei yazısıyle TRAKYA SANAYİ ve TİCARET T.A.Ş.Galata Kürektiler To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1957
  • Amerika veya Avrupa'ya gitmek isteyenlere TUNA DERSEVi'nde en kısa zamanda,İngilizce Alınanca Fransızca öğretilir Seçkin li&an öğretmenleri kadrosu ve ders ücretlerinde ucuzluk Tuna Dersevi;İstanbul Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1957
  • AMERİKAN DERSHANESİ oö inci Hizmet Yıh)İngilizce,Fransızca,Almanca Muhasebe ve Spor dersleri i ,in kayıtlara başlanmıştır.Sultanahmet Alemdar Cad.'Si Tel:22 17 Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1957
  • MAlATHANt' ML ATA,KULE DİBİŞİMŞİR SOK.NUR HAN 30/5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1957
  • AŞK HİKÂYESİ SUC ORTAG!7 TEFRİKA No.5 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Charles,iki halasının,miraslarına konmak iizerc öldürmekle itlıamedilir.Arkadaşı Jean,onun karısı Marthc'in bir kahvede gizlice bir adamla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1957
  • YALVAI x azan Yanlarına geldiğini vakit Nazif yerinden fırlayıp bana yer verdi ve yanındaki hanımları tanıttı.Diğer iki erkek,oğlanın bankasında yüksek yer işgal eden şahıslardı.Ben otururken başını g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1957
  • Türkiye'de nesir hakkı MİLLİYET jja_ete:ıe alttın YEŞİL SAADET Y a a n T iı r k e.e s i D A N t E L GRAY SELAMİ İZZET SEDES 64 Nihayet beyhude avlanmaktan yorulan Kin yere yatıyor,zafer hülyalarıyla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1957
  • «Abrakadabra» ile Paris'ten Nis'eî AKIS'ten merasimle yola çıkıyoruz.Bir.Buıck *r araba.Bir illuziyonist Bir mama Bir ka-4» ııarya İrili ufaklı allı insan.İlluziyonist «Abrakatlnbra» bizden gelmiş,biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • Suriye,Amerika ile müzakereye hazır olduğunu bildirdi LONDRA,A.P.Suriye Genelkurmay Başkanı Afif Bızri,Amerika'dan gelecek herhangi bir şahsiyetle derhal görüşmeler yapılabileceğini ve Suriye hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • Ercüment Çiftçi Işık'ın iki akrabası hakkında dâva açtı Üsküdarda otomobili ile denize uçarak nişanlısı Işık Berkay'ın ölümüne sebebiyet vermekten hapse mahkûm olan Ercüment Çiftçi dün Müddeiumumiliğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • Vali,adaylığını koymıyacağını bildirdi t Baştarajı birincide ayak basamadan omuzlar üzerine alınmıştır.Rıhtımı ve yolcu salonunun balkonunu dolduran kalabalık,Valiye büyük tezahürat yapmış,kendisini ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • I l 1111 ittfi MIGROS TURK HER LİRANIZIN KARŞILIĞINI VERİR MİGROS "yari toptan" demektir.B u sebeple MİGROS TÜRK;hergün ayağınıza kadar getirdiği en seçkin kaliteli,en sıhhî ve en taze gıda maddelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • LEVENTOE 2 Apartman Dairesi Kıymeti Kadar Kredili 50.000 liralık Para İkramiyesi 1.230.000 liralık Gayrimenkul Kreri"!UVENI'DE 2 Apartman Dairesi Son Para Kabul Tarihi i 25-9-1957 Ayrıç a:Atatürk Bulv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • r Bir Bayan Sekreter İle bir erkek memor alınacaktır.Saat 15 ile 17 arasında Ankara Cad.Ankara Han Kat 2 No.29 a müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • DERS BİLGİSİ Haftalık öğrenci dergileri bir çok yeniliklerle çıkmıştır.BEDRİ EDİŞ Neşriyat Yurdu Tel:22 75 25 Başmusahip Sokak No.12 Cağaloğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • SATILIK ARSA Aksaray Namık Kemal Caddesi Langa Bostanları sokağmda,Keresteciler çarşısında 32 M2 lık bir arsa satılıktır.Taliplerin 16 Ekim 1957 çarşamba günü saat 11 de Yenikapı Namık Kemal caddesi 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • İstanbul Sanayi Odasından Odamıza mensup olup kakao kullanan sanayicilerimizin 1954,1955 ve 1956 yılları çekirdek kakao fiilî sarfiyatları tesbit edileceğinden ilgili sanayicilerimizin bu hususu tevsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Odamıza mensup Sanayicilerin kanaviçe ihtiyaçlarını tesbit için verilen müddet son olarak 25/9/957 gününe kadar uzatılmıştır.Sanayicilerimizin 1954,1955 ve 1956 yılları imalâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • tfiilBiuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • HİCRÎ SALI RUMÎ 1377 24 1373 Sefer EYLÜL Eylül 29 195 7 11 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 5.49 11.45 Ogle 12.06 6.01 ikindi 15.29 9.26 Akşam 18.04 12.00 Yatsı 19.37 1.31 imsak 4.10 10.05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • MEMUR ALINACAKTIR İSTANBUL TİCARET BORSASINDAN Şubelerdeki münhal memuriyetler için imtihanla memur alınacaktır.Taliplerin askerlik hizmetini yapmış ve en aşağı Lise mezunu bulunması ve 35 yaşını geçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • BEYOĞLU ŞEN SES TİYATROSUNDA Perşembe akşamından itibaren Fransanın en meşhur The-Gardumm.Girls Bale grubu ile memleketimizin yegâne dansözü ŞEHRAZAT'm İştirakiyle KALDIRIM KİBARLARI Müzikal Operet 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • MUTFAĞINIZDA FAY MUCİZESİ.Bunu bizzat deneyebilirsiniz.Yağb tavalar.lekeli kaplar.isli tencereler.kararan bıçak,çatal ve kaşıklar Fay mucizesini ispat için en ikna edici delillerdir.İnana mıyacağınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • r-ALTINDEHİZ-PLAJ SİTESİ Dinlenme yerlerinden ayırıp tapularını alan sayın müşterilerimizin nazarı dikkatim-I Müessesemiz Altındeniz Sitesi sakinlerini tanıştırmak maksadiyle Maçka Şark Gazinosunda bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ ItANL,v ¦¦if*':TELEFON 27 W tÖ SATILIK EMLAK BEYOĞLUNDA istimlâk harici 5 kat ve bir dükkân 1600 aylık gelirli yeni apartman satılıktır.Mür:22 66 93 K-2422)SAMATYA'da cadde üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • Kıbrıs'ta Self Determinasyona Amerika muhalif t Baştarajı birincide Beyanatına devam eden Mr.Allen;«dünya üzerinde Kıbrıs gibi toprakların çok olduğunu» ileri sürmüş ve «bâzılarına göre hürriyetinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • MISIR'IN TUTUMU KAHİRE,T.H.A.Mısır Hariciye Vekili Mahmut Fevzi Birleşmiş Milletlerdeki Mısır heyetine başkanlık etmek üzere dün Kahire'den ayrılacakken,hareketini bugüne bırak» iniş ve Reisicumhur Nâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • Eisenhower enflâsyona karşı mücadele istedi t Baştarajı birincide edileceği merkezindedir.Bu çevreler,dolayisiyle kıymeti tehlikeli surette yükselmekte olan Alman Markının milletlerarası tedavül kabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • Bu Akşam Yeni sinema mevsimine er keki er in hiddetinden ürktükleri fakat yüzünü tanımadıkları kadınların dudaklarını tanıdıkları fakat ismini bilmedikleri.Renkli PEMBE MASKE Purple Mask)TONY CURTİS C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • Namzetler tesbit ediliyor Baştarajt birincide Koç,Trakya'yı Sâdık Aldoğan,Konya ve havalisini Necati Taşbaş.Eskişehir ve havalisini Seyfi Öztürk,Kırşehir ve Nevşehir'i Ahmet Bilgin,Yozgat ve havalisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1957
  • KÖYLÜ PARTİSİNDEKİ HAZIRLIK Köylü Partisi Genel Başkanı Talisin Demiray,dün teşkilâtına yaptığı bir tamimle,bütün İl Başkanlarını 27 eylül cuma günü İstanbul'da yapacağı toplantıya davet etmiştir.Bu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.09.1957
  • CfDUDTIiV Rus millî takımının dörtte üçünü teşkil eden Spartak,Moskova'daki maçlarından birinde halkı selâmlıyor.Ta-JL **MV kimin başında millî takım ve Spartak kaptanı İgor Netto.Modern futbol ve Spa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1957
  • [A.P.YİIIF ÇAMDİYflN Arc,ic Moore,40 yaşına yaklaşmakla beraber şam-IIHE ^filflrlIUll piyonlıık vasıflarından hiç bir sey kaybetmediğini rakibi Tony Aııthony'yc isbat etmiştir.Nitekim,10 raundulk maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1957
  • GÜNDÜZ KILIÇ BEYKOZ'UN antrenörlüğünü kabul etmedi Kılıç «Fütbolculttğütn gibi antrenörlüğümü de G.Saray'da bıraktığım için özür diledim» dedi Spor çevrelerinde dün,Beykoz' da bir kaynaşma başladığı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1957
  • ^1*1:1.İlfMlUPlİ l*ni İnsütere liginde Chelsea,kendini toparlamaya bağlamıştır.Burnberg' e kar^ı aldığı 6—1 lik acık farklı galibiyet de bunun UlfUlilfU IIUL üdir.Besimde,Cbelsea'nin santrforu TLndale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1957
  • j^-i 1 ^^IZ [İLHAN DEMİREL] r AI ATACADAV CAlIDİVflil Dün A1i Sami Ven Stadında,Def-UMLH I NAM I ^MmrilUn terdar'la karşılaşan Galatasaray hentbol takımı,müsabakayı 11—2 kazanarak İstanbul Hentbol Şam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1957
  • GALATA EYÜP BUGÜN OYNUYOR ikinci Profesyonel lig dördüncü hafta karşılaşmalarının son iki maçı bugün Mithatpaşa Stadında oynanacak,ilk müsabaka,yaptıkları üç maçta ikişer puan kazanmış olan Beylerbeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1957
  • SALİM SERACETIİN 23 futbolcu hasta,sakat Asya gribinden sonra musallat olan mevziî sakatlıklar takımları müşkül duruma sokuyor Profesyonel kümede birinci hafta lig maçlarına girerken takımlara musalla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1957
  • İdareciler,hiç ihtimal vermemekle beraber Beşiktaşlılar bugün idmana çıkmıyorlar Siyah Beyazlı camia için için kaynıyor,Şeref Görkey kayıtsız şartsız yardım edecek.Beşiktaş'ı Sevenler Cemiyeti kuruluy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1957
  • [İLHAN DEMİRELJ 'AMI ıriIRVR D ACI Atili AD Genç Karma namzetleri,dün Mithat-ÇALldMATA BAaLAUlLAK pa5a stadında iki saat müddetle antrenman yapmışlardır.2© kişilik bir kadro ile çalışan Gençlere,Bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1957
  • INamzedler bugün ilân edilecek Futbol Federasyonu,Antrenör Szekelly'nin kadrosunu da çalıştırmasını uygun gördü İspanya maçı ile millî temaslar sezonuna girecek olan millî futbol kadromuzun tesbiti il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1957
  • Ruslara 7-8 Kasım TARİHİNİ TEKLİF ETTİK 19-20 Ekim tarihlerinde,Ankara'nın yeni kapalı salpnunun açılması münasebetiyle Federasyonumuz Yugoslav ve Alman güreşçilerini davet etmiştir.Diğer taraftan Rus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1957
  • Fenerbahçe isviçre'ye davet edildi Bir organizatör vasıtasiyle Fenerbahçe profesyonel takımı.Young Boys Kulübü tarafından İsviçre'ye davet edilmiştir.Teklife göre Young Boys yılbaşında İstanbul'a gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1957
  • KULÜPLERDEN HABERLEjt GALATASARAY Beşiktaş galibiyeti dolayısiyle oyunculara 300 er lira prim verilmiştir.Metin Oktay,İzmir'deki ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşecektir.Beşiktaş galibiyeti sebebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor