Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.09.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ J İran Şahı'nın kızkardesi Prenses Fatma evvelki gece şehrimize gelmiştir.Amerika'li bir is adamı ile evli olan Prenses,şehrimizde bir hafta kadar kalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1957
  • Fransa'da paramızın kıymeti yükseldi PARİS,HUSUSÎ Fransız hükümeti son aldığı bir karar neticesi bir lira 146 Franka yükseltilmiştir.Ancak bu karar talebe dövizlerine tatbik edilmiyecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1957
  • iiiiwh ı ıı ııı.ı fiırıı ı,"ni'wi' ı wmm MAKARIOS,BEYAZ SARAYA KABUL EDİLMİYOR GAZETELERDEN)J Uw i*-X '»'SI W* AK VE.M.KARA!i.wnm 11.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1957
  • Türkiye Kiraclar Cemiyeti,hükümetin şirketler kurarak ucuz mesken temin etmesini istemektedir.Resimdi-Cemiyet Başkanı Hüsrev Gerede görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1957
  • ÜRGÜPLÜ DULLES'LA GÖRÜŞTÜ WASHİNGTON,T.H.A.Geçen hafta Washington'a gelerek yeni vazifesine başlıyan Türkiye Büyük Elçisi Suat Hayri Ürgüplü dün Amerikan Hariciye Vekili Dulles'la oldukça uzun süren b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] ALİ HAN TOPKAPI MÜZESİNİ GEZİYOR.Ali Han kadınların hücumuna uğradı)LEYLÂ UMAR fj Dün,İstanbul hanımlarının E luicumlarına mâruz kalan Ali j Han,Hilton Otelinin müdür mu-j avini,sayesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1957
  • K.Gülek'in maskesini indirmek zamanı geldi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek hakikatlerin aksine konuşmak sanatını hayrete şayan bir pervasızlıkla ilerletmekte devam ediyor.Bu sefer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1957
  • stimlâh bedellerinin ödenmesi durduruldu 1 Numaıah komisyonun gayrimenkullerine yeniden kıymet takdir edilecek.Fazla kıymet takdiri yapılan ve parası ödenenlerden,iark geri alınacak İstimlâk işlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1957
  • f CENEVRE t v* 6 5 a attan daha az direkt vçuşj HERAPA2AR GÜNÜ tL?778
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1957
  • KIBRIS'TA VUKUBULAN İnfilâk kurbanları sayısı 3 e yükseldi Gece hastahanenin önünde nümayiş yapan Türkler son yaralı Kubilay'ın Rum doktorların elinden alınmasını istediler LEFKOŞE,Hususî Muhabirimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1957
  • TEBLİĞ Demokrat Parti Meclis Grubu Reisliğinden tebliğ edilmiştir:Demokrat Parti Meclis grubu bugün 5 eylül perşembe saat 15 de grup reisi Giresun mebusu Hayrettin Erkmcn'in başkanlığında toplanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1957
  • C.H.P.MECLİSİ BUGÜN TOPLANIYOR ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.ve C.M.P.Meclis Grupları dün toplanmıştır.İçtimalarda seçim mevzuunun ele alındığı tahmin edilmektedir.C.H.P.Meclisi de bugün İnönünün başkanlığında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1957
  • GÜLEK HAKKINDA YENİ BİR DÂVA ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek hakkında Tarsus Savcılığı tarafından yeni bir dâva açılmıştır.Dâva mevzuu,Gülek'in geçen kurban bayramında Tarsus'un Namrun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1957
  • C.H.P.ile Hür.P.bir muhtar seçiminde işbirliği yaptı ve kazandı İZMİR,HUSUSÎ Hür.P.tarafından desteklenen C.H.P.Manisa'da bir muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimini kazanmıştır.Seçim çok çekişmeli geçmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1957
  • Beklenen karar D.P.mebuslarının ittifakı ile alındı erken seçimde mutabık Neşredilen tebliğde kaıann sevinç ve heyecanla alındığı,Başvekilin bu hayıılı netice için grubu tebrik ettiği açıklandı Seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • m ıı inimi ıı ı ıııı m ı m ı m m ı mı im ılı ı ııı millinin ı ıı Memleket meselelerinde loplu görüş ihtiyacı T" ER meslek ve ihtisas,cemiyet nizamının L âmilleri arasında,kendisini birinci plâna koyma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • BELİRLİ bir ikametgâhı olmayan Aksu Selam adında biri,Lâleli camiinin kubbesinden kurşun levha çalarken suçüstü yakalanmıştır.VAKIFLAR İdaresi,Nuruosmaniye,Şemsipaşa ve Kaptanpaşa camilerinin tamiri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • Lüks DOLMABAHÇE Vapuru ile Cumartesi Gecesi Yapılacak olan MEHTAP GEZİSİNDE 1957 ADALAR GÜZELLİK KRALlÇESl'nin TAÇ GİYME MERASİMİ CAZ DANS MÜZİK ZENGİN BÜFE Biletler 10 T.L.sı mukabilinde Türk Turizmd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • I SİNEMALAR!BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Hint Casusu Erro)Türkçe.2 Yaman Kız.June Allyson Türkçe.ALKAZAR Tel:44 23 62)1 İntikam Seferi Tyron Power Renkli İng.2 Bombay Maceraları John Hail İng.ATLAS Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • O.mm v.v.v.$m îXvx tmm •X»X:X:y.y i yv.y.y.y ?TASARRUF TERBİYESİNİ EN ÇOK DES-TEKLEYEN VE İKRAMİYE İSABETİNİ EN AZ YDZDESOYE ÇIKARTAN YENİ BİR TASAR RUF SİSTEMİNİ ARZ EDER.Her 2#0 hesaplık gruptan 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • Şehre en yakın arsaların satışı sona eriyor İnanılımyacak Kadar Ucuz Elektriği,telefonu,Belediye terkos suyu bulunan civarında 50,000 100,000 200,000 liralık evler,villâlar,fabrikalar bulunan,Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • Teknik Üniversiteye 607 öğrenci alınacak Teknik okula kabul edilecek talebe sayısı da 350 olarak tesbit edildi.Kayıtlara 15 Eylülde başlanıyor Dün toplanan İstanbul Teknik Üniversite senatosu,yeni der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • mm Özel okullara zam yapılıyor MAARİF MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİN YÜZDE 30 40 ARASINDA YÜKSELTİLMESİNİ TASVİP ETTİ istanbul'da mevcut 10 ye yakın özel okulun talebe ücretlerinin arttırılması için Maarif Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • ARTIK TERLEMEKTEN KORKMAYIN MÖ M DEODORANT MUM bütün vücut ve ter kokularını önler MUM tesirini 24 saat muhafaza eder MUM cildi ve ter bezlerini tahriş etmez MUM elbiselerinize hiçbir şekilde zarar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • YALMl.¦HANIMLAR ARASI NPA har 100 liraya joe emniyet ve iur'tt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • MEVLİDİ ŞERİF Aile büyüğümüz Nallıhan Eşrafından ASAF TOSUN'un vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 7 Eylül 1957 cumartesi günü aziz ruhuna İthaf edilmek üzere Beyoğlu Ağacamiinde öyle namazını müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • Zeythtburnunda ara sokaklar tamir edilecek Yeni tevekkül eden Zeytinburnu kazasında ikinci artezyen kuyusunun da açılmasına başlanmıştır.Sular İdaresi de su depoları inşaatını ihaleye çıkartmıştır.Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • ÇAPA BEYAZIT OTO-BÜSLERİ YOLU DEĞİŞTİ İ.E.T.T.İdaresi Çapa Beyazıt otobüslerinin güzergâhında değişiklik yapılmıştır.Bu değişikliğe.Vatan ve Oğuzhan caddelerinin birleştiği kısma beton dökülmeye başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • SİYASET 'DÜNYASINDA 0^ ^m ^i ŞİMDİ DE ROKET YARİŞİ £k TOM ve Hidrojen bomba-^t*V "iali sonra.buyuk m devletler arasındaki silâhlanma yarışına korkunç bir silâh daha fiilen katılmış bulunuyor:Güdümlü m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • Samsunlu bir kaatil dün şehrimizde yakalandı Samsun'un Terme kazasında islenen bir cinayetin faili dun Sağmalcılar köyünde yakalanmıştır.28 yasında bulunan Yasar Uysal adındaki «uçlu,19 ağustos tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • İTHAL MALLARININ FİAT KONTROLÜ İthalât ile alâkalı olarak yeni bir karar alınmıştır.Buna core 1000 dolara kadar yapılacak ithalâtlar tiat kontrolünden muai tutulacaktır.Durum,ilgililere duyurulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • Migrosun Marazalarının yeri belli oldu Migros'un inşa edeceği 12 satış mağarasının yerleri tesblt edilmiştir.Mağazalar Eminöniinde.Sirkecide,Eyüp meydanında,Taksim*de.Şişli meydanında.Nişaııtasında.Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • Sigara afeşi yüzünden iki kişi yaralandı Çemberlitasta sigara yakmak yüzünden kaniı bir hâdise olmuştur.Niyazi Sarı adında bir otobüs biletçisi.sarhog vaziyette Çemberlitaş durağında vasıta beklerken,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • PİYASADA kibriti bu Bayiler müracaatlarına rağmen kendilerine bir haftadanberi kibrit verilmediğini söylüyor.İnhisarlar İdaresinin kibritleri yeniden bayilerde bulunmamaya başlamıştır.Kendileri ile te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • ^UİfMftÂiİ f^Mt4U/j TO t 9 OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sevdiğiniz insanın üstüne fazla düşmeyiniz.Şüphe ve vehimleriniz yersiz ve zararlı.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Parla"k ümitler beslediğiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • B U L M A C A SOLDAN SAĞA:1 Herkes.2 Tatbikî ilim;Hayvan ölüsü.3 Fedai.4 Bir içki;Düzine.5 Bir kumaş;Bir renk;Bir para.6 Padişah;Beyan edatı.7 Zamanın kısımlarından;Sarahat.8 Bir balık:Hükümdar alâmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • WmiHiiiiiim ııımınmııııı ıımıı m ııımııım mim milium i İSTANBUL I 12.27 Açılış ve program 12.30 Salon orkestralarından karışık mü-İ zik 13.00 Şarkılar,Radife Erten 13.30 Haberler 13.45 Saz eser-leri 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • emine karaca ile SÜREYYA HOZAN Evlendiler.Beyoğlu 5.9.957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1957
  • EGE VAPURUNDA KAÇAK EŞYA BULUNDU Evvelki gün Adriyatik hattı seferinden dönen «Ege» vapurunda dün yapılan arama sonunda kaçak eşya bulunmuştur.Kaçak mallar arasında 1800 dolmakalem,naylon kadın eşyası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.09.1957
  • VENEDİK FİLM FESTİVALİ K K K ¦k T&itcauÖkaH VENEDİK'TEN BİLDİRİYOR B OGUCU sıcaklardan kurtulmak için plajlara akm eden genç hanımlar yolda foto muhabirlerinin hücumuna uğruyorlar!Bugünlerde davetlile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1957
  • İSTANBUL'DA MODERN BARUTHANE SİTESİ istanbul'da Baruthane mevkiinde 60.000 nüfuslu bütün konforu haiz modern sitenin inşaatına bu yıl başlanacaktır.12.000 Lojman,plajlar,oteller gazinolar ve Kültürel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1957
  • Bir artist sanatı uğruna dayak yedi Dün adliyenin önünde film çeviren bir artist,gangster zannedilerek halk tarafından bir hayli tartaklanmıştır.Film icâbı,oyuncak tabancasını çekerek filmde rol almış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1957
  • KASIN GÜLEKİN MASKESİNİ İNDİRMEK ZAMANI GELDİ t Baştarajı birincide Halk Partisi Genel Sekreteri madem ki bunda İsrar ediyor ve hakikatler dışı konuşmaktan çekinmiyor,o halde biz de şimdi vesika neşre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1957
  • BİR TACİR 60 bin lira ile KAYBOLDU Durmuş Karaağaçlı adında 65 yaşında zengin bir şahıs,esrarlı bir şekilde kaybolmuştur.Bir cam ticarethanesinin sahibi olan ve altın borsası ile ilgilenen Durmuş Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1957
  • Bir genç sevgilisini öldürüp başını parçaladı BİLECİK,HUSUSÎ Merkeze bağlı Vezirhan köyünde 17 yaşında bir genç,sevgilisini tabanca ile öldürmüş sonra da başını parçalamıştır.Cinayete kızın babasının,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1957
  • İKİ ÇEK GENCİ uçakla hürriyeti seçti VİYANA,usis Şimdiye kadar öğretmensiz uçug yapmamış iki Çekoslovak genci hürriyeti seçmişlerdir.Gençlerin hüviyetlerini tesbit eden Avusturya polisi bunlardan biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1957
  • ıııınııııımııiM I Yüzlerini saklayanlar BTlMTıAK bedelleri üzerinde Hazineyi yâni milleti soyan,iki c-hir Meclisi âzası,bir mühendis ve bir işgüzardan mürekkep hır-J-sız kumpanyası polis tarafından y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1957
  • Tümgeneral Sami Sabit Karaman defnedildi Evvelki gün hayata gözlerini yuman Emekli Tümgeneral Sami Sabit Karaman'm cenazesi dün hazin bir törenle Moda'daki evinden alınarak,Osmanağa Camiinde kılman öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1957
  • ŞEHİR TİYATROLARI İ EKİMDE AÇILIYOR Şehir Tiyatroları Dram ve Komedi kısımları 1 ekimde perdelerini açacaklardır.Dram Tiyatrosunda ilk olarak Victor Hugo'nun Hernanl,Komedi Tiyatrosunda da ilk eser ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1957
  • KURU ÜZÜM FİATLARI YÜKSELDİ İZMİR.HUSUSÎ Kuru üzüm fiatları dün âni olarak 3-7 kuru?birden yükselmiştir.Düne kadar Borsa'da muamele gören üzüm miktarı 100 bin çuvalı bulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1957
  • Amerika Yüksek Mahkeme Âzası Douglas şehrimize geldi Amerikan Yüksek Mahkemesinin dokuz âzasından biri William Douglas,dün gelirimize gelmiştir.Boynunda fotoğraf makinesi,elinde küçük kızı 1-Cİn Kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1957
  • Rusya,Batılılara Suriye hakkında notalar verdi Sovyetler,İngiltere,Amerika ve Fransadan Ortadoğuda kuv vet kullanmamalarını istedi LONDRA,A.P.Rusya,Amerika,İngiltere ve Fransa'dan,Orta Doğu'daki muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1957
  • Muhtemel bir ekmek darlığım önlemek için fırınlar fabrika hâline getirilecek imâr hareketleri sırasında 32 fırın daha yıktırüacaktır.Şimdiye kadar istimlâke tâbi olarak yıktırılan fırınların sayısı 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.09.1957
  • JTR/WVAYDA.ÇIKAÇVKA ı-ı.J Iff HUK.^eNiN ÇİKACAK SOMUMDA.KAKiKATügteTÎN GÜZEL.BİR.BULUSU.BU-DEMEK ÎS-TtYOR.Kt İMSAN VAKlNlNDAK't SAADETİ fa^kst/a&z oe onü UZAKLAROA HAKUSIN SEVĞİL'ıAV W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1957
  • BONCUK «A PAMuGu "vx-^MITAVIM y i uAuf "7-12 I BEN DE MfMNUN m 1 1 LSİr W^T.'ÖÎB»E# MOPOQwOOQroQPMQMPQQflHHM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1957
  • •su«* T«j:«i SARIŞI ALANA «ATANAN JOHNNY UÖNÜyOH.f" fik^fi A 83t5 v\V/&4 mmm MM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1957
  • j 8AGÇENIN SU'"hAÜNE BAK.Z1TZA~\^SULAMAK OTlARi «ESMEK LAZIMfW4R^» f/f.'AAÇI SEYRETMEK İÇİN ÖĞ.LEDEN SONRA TELEVİZ.VONUN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1957
  • 1958 Kış Mevsimine girerken Daha Geniş Faaliyet!Ekimden itibaren "her istikamete ucan havayolu,faaliyetini daha da artırıyor!a V© fiillere destan olan samimi İskandinav misafirperverliği lüks ve konfo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1957
  • Kız bağırdı,ağırdı.Kurtulmaya çabaladı,kıır-tulamadl.Yoksa kâbus mu soruyordu?Neden t'eryat-jj hırına koşan olmuyordu,«Allahım,kimsecik aldırmı-ŞE yor.diye ağlamaya başladı.«Tabii.dedi kadın.«Şifa yur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN i azan «Vay sersem vay.diye haykırdı.«Ayol kabahat onda değil,o salağa paraları teslim eden müessesede.Onun hiddet fırtınası yatışmadan ağzından laf almalıydım:«Ne zamandanberi tanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1957
  • Türkiye'de neşir hakkı MİLLİYET cazete?ine aittir)YEŞİL SAADET 1 vy Av 1 j Yazan:Turkçesı:DANİEL G K A 1 SELAMİ İZZET SEDES 46 Abel Chambers'ın sakin yüzü bir an ızhrapla takallüs etti,fakat çabuk geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1957
  • Münih'ten alınacak dersler var MÜNİH,kahvaltısında hâlis tereyağı yiyor,sahici süt içivpr.Yemeklerinizi gül gibi kızların elinden ediğiniz,titizee temiz,lokantada hiriııci sınıf bir servis.Nefis bir e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler bedelini posta pulu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • çünkü FAY kullanıyor!Taş parkeler,mermer merdiven ve sahanlıklar FAY Temizleme Tozu sayesinde yan gayret sarfıyle tertemiz,pırıl pırıl olur.Temizlik işlerinde FAY'dan şaşmayınız.Binlerce ev kadını gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • Gönüllü hemşire kursları açılıyor Kızılay İstanbul Müdürlüğünden:Gönüllü Hastabakıcılık kursları 1 Ekim 1957 tarihinden itibaren açılacakür.Kayıdlara 2 Eylül 1957 tarihinden itibaren Sirkeci Mimarveda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • ¦LIU—İ L Â Pendik ile Yarımca arasında 4000 8000 metrekare lebiderya ve plaj olmaya salih arazi satın alınacaktır Elinde bu şartları haiz arazi bulunanların fiat ve mufassal izahatı havi krokilerini G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • Kininli,#ÜÂMk&**İcU 20 Senedenberî yüzbinlerce hastalara şifa veren:ERMA Bilhassa:Sogukalgınlığı,Nezle,Grip ve çeşitli romatizma,Baş,Diş,Nevraljilerle bayanların âdet sancılarına karşı katf tesirlidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • ^İBİİBuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İ«lerin fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • HİCRÎ 1377 Sefer 11 CUMA 6 RUMİ 1373 EYLÜL 1957 Ağustos 24 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak 5.32 12.12 15.50 18.35 20.11 10.56 5.37 9.15 12.00 1.35 3.48 9.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • 1 Bankamıza J Baliin dünya I itimat ediyor. fcde.itimat eıiiniz/I B Bankamızın Sermaye ve ihtiyatları 60.000.000 Kolanda Florinidir.I DOnyanın 8 muhtelif memleketinde yerleşmiş ve milletlerarası ticar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • SON FİRSAT Leventte M2 si 1950 de 50 kuruş iken 1957 de 50 lira Soğuksuda M2 si 1948 de 50 kuruş iken 1957 de 45 lira Floryada M2 si 1948 de 1 lira iken 1957 de 100 lira Yeşilyurtta M2 si 1950 de 2 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • FABRİKA BİNASI ARANIYOR Sanayi Mıntakasmda Bomonti Topkapı Zeytinburnu Bakırköy)400-700 metrekare arazisi olan,bir veya iki katlı,bol suyu ve trifaze cereyanı olan,müstakil fabrika binası aranıyor.Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • SABİT BOYA FABRİKASI Siz de rEvin«zini duvarlarını ^çeşitli renklerie^ süsliyebilirs?n izi SABlTLUX MARKA Duvar boyalar.nı kullanmakla!ve 44 56 92 Parlak Dayanıklı SHAKOL [HARN.OLİN1 MARKA [Boyalar he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • BAYAN MEMUR ARANIYOR Fabrikamızın Ticaret Servisinde istihdam edilmek üzere İngilizce,Almanca ve Fransızca lisanlarından birine vâkıf bir bayan memura ihtiyaç vardır.Ücret dolgun verilecektir.Müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • HOTEL IHKLlr* ANKARA OTEL BERLİN ANKARA Hisar Cad.No:7 Tel:17748 16058 16059 ANKARANIN İNCİSİ OLAN OTEL BERLİN Sayın müşterilerinin hizmetine girmiştir.Son sistem mefruşat,her odada seslendirme cihazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • TEBLİĞ t Baştarajı birincide İttifakla alınan karardan sonra I bu toplantıda Başvekil İlk defa kürsüye gelmiş ve grubun aldığı bu hayırlı ve uğurlu karardan dolayı grubu tebrik etmiş ve bu umumi vaziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • k"—»w—ıı.m ı—a Piyasaya aı-zedilmiştir.Tel:44 15 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • AK-İŞ Emlâk Bürosu Yakında hizmetinize giriyor.HALİL OCAN Nişantaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • MUHALEFETİN müşterek ilk GENSORUSU ANKARA.HUSUSİ C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü,C.M.P.Genel Sekreteri Ahmet Bilgin ve Hür.P.Grup başkanı Fethi Çelikbaş'm imzasını taşıyan bir gensoru hazırlanmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • ORDUDA İZİNLER muvakkaten kalktı ANKAKA,AA.Milli Müdafaa Vekâleti Temsil Başkanlığından bildirilmiştir:NATO Başkumandanlığının her sene yapmakta olduğu mûtad tatbikatlardan biri olan Jeep Water tatbik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • İki Rus harb gemisi dün Boğazdan geçti Dun saat 15.30 da 46 ve 66 numaralı bir kruvazör ile bir torpitodan müteşekkil iki Rus harp gemisi Akdenizden gelerek Karadenize geçmişlerdir.Limanımızdan transi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • Grup,erken seçimde mutabık t Baştarafı birincide SEÇİM FAALİYETLERİ Dün Meclise,Rize Mebusu Osman Kavrakoğlu tarafından seçimle ilgili bir kanun teklifi verilmiştir.Kavrakoğlu bu teklifinde,seçim kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • İNFİLÂK KURBANLARI sayısı 3 e yükseldi t Baştarajı birincide rarlastırmışlardır.Belediye Reisleri,bu hususta Vali Mrl.Harding'e resmen müracaatta bulunacaklardır.Dün,bir Türk genci daha,bomba infilâki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • İmtihan suallerini posta memurunun çaldığı anlaşıldı ANKARA,HUSUSÎ İmtihan suallerinin çalınması suretiyle Lise imtihanlarının hükümsüz sayılmasına sebep olan hâdise dün aydınlanmıştır.Polisin ve Maar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • Amerika Türkiyeye askeri yardımı hızlandırıldı WASHINGTON,A.P.Amerikan hükümeti,Ürdün'e havadan yapılacak yardımlardan başka,Türkiye.Lübnan ve Irak'a yapılan silâh yardımlarını hızlandırmağa karar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • Şehrimizde seçimlere hazırlık t Baştarajı birincide edecektir.Sabık Devlet Vekili Mükerrem Sarol da İstanbulda mebusların ve mebus adaylarının faaliyetini idare edecektir.GÜLEK «HAZIRIZ» DİYOR ANKARA,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1957
  • İstimlâk bedellerinin ödenmesi durduruldu t Baştarajı birincide kul sahibinden tahsili cihetine gidilecektir.ELE GEÇEN SENETLER Bu güne kadar yapılan tahkikat sırasında 31 adi senet ele geçirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.09.1957
  • eykozf 4 farkla K.Paşaya galip ikinci dakikada 10 kişi kalan ve son 35 dakikayı 9 kişiyle bitiren Lâcivert-Beyazlılar mahkûm oynadı HAKEMLER:Zülbahar Sağnak Ahdülfet Çalışkan Nejat Şener GOLLER:Ziya D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.09.1957
  • Millî Takımımızı S.Kiraz çalıştıracak ve kadrolarına 30 futbolcu çağırılıyor.namzetlerini de E.Aykaç tesbit edecek Liglerin dördüncü hafta karşılaşmaları sonunda Tek Seçici Eşfak Aykaç,Milli takım nam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.09.1957
  • Beşiktaş'ta S Usuuğlu'nu tutan bir cereyan başladı Beşiktaş takımının lig maçlarının daha başlangıcında üstüste iki mağlûbiyet almış olması Siyah Beyazlı camia içinde büyük teessür yaratmıştır.Bu arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.09.1957
  • 100 000 LİK STAD 2 YILDA BİTECEK Beden Terbiyesi Umum Müdürü Nizametlin Kırşan,memleketimizdeki spor tesisleri mevzuunda verdiği beyanatta İstanbul'daki 100.000 kişilik stadın en geç 2 yıl içinde biti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.09.1957
  • Dokuzuncu hafta maçları tehir edilecek Seçimlerin 27 ekim 1957 tarihine alınması dolayısıyle,kanunun bir maddesine göre seçim tarihinden beş gün evveli toplantı yapmak,herhangi bir sebeple büyük toplu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.09.1957
  • MOLNAR,DUN İDMANI HAFİF TUTTURDU Naci,dünkü çalışmada arkadaşları ile beraberdi Namık S E VIK MOLNAR dün;Fenerbahçe'n futbolcuları fazla yormadı.Geçen hafta yaptırdığı antrenmanı aynen tatbik ettirdi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.09.1957
  • Romen maçının tarihi değişti Türkiye Romanya basketbol milli maçının tarihi değişti.11-12 eylül tarihlerinde yapılması kararlaştırılan milli maç.Spor ve Sergi Sarayının tâmiratının tamamlanamaması seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.09.1957
  • Cumartesi ve Pazar günleri iki maç yapmak üzere Gençlerbirliği tarafından Ankara'ya davet edilmiştir.Yeşil-Beyazlılar yarın 8 uçağı ile hareket edeceklerdir.Kafilede.Muhteşem Kural'ın başkanlığında an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor