Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.09.1957
  • Ali Han geldi Geçenlerde vefat eden İsmailiyc mezhebinin reisi Ağa Han'ın oğlu,Rita Hayworth'un eski zevci Ali Han dün akşam 3-4 gün kalmak üzere şehrimize gelnıigtir.HALİT KI-VANÇ'ın kendisi ile yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1957
  • İngiliz Konsolosluğu Kıbrıs'a gitmek isteyen gençlere vize vermedi.Senatör Brooks,Kıbrıs ihtilâfının Türkiye ile Yunanistan'ı ilgilendirdiği söyledi LEFKOŞE,Hususi Muhabirimiz TEKİN YÜKSEL bildiriyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1957
  • lllLII İlli IJ.J I ll»L,gg8BEgEgSTI 11 I II.BB53KB NÜFUSUMUZUN 8 İ YABANCI DİL BİLİYOR GAZETELER)YABANCI DİL BİLENLER' mato
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1957
  • Nazik'işlemeli bluzları^ *nıztnvyeniliğinize ren-^fginifmuhafazaTetmekjJ.5^1 içini V~ LÜKS ile yıkayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1957
  • LİSE İMTİHANLARI HÜKÜMSÜZ sayıldı Maarif Vekâletinden dün akşam gelen emir üzerine bugüne kadar yapılan imtihanlar tekrarlanacak [NECMİ ONUR] DÜN saat 16.45 de şehrimiz ile birlikte Türkiye'deki bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1957
  • D.P.Üst kademeleri tarihî tesbit etti:EÇİM 27 EKİM DE Karar Hükümetin,D.P.Genel İdare Kurulu ve Meclis Grubu idare Heyeti ile yaptığı toplantıda alındı Menderes grup içlimaında kararın mücbir sebepler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1957
  • KRALİÇE DİNA YARIN GİDİYOR Kraliçe,dün gazetecilerle ilk defa bir görüşme yaptı Bir aya yakın bir müddettenberi şehrimizde bulunan Ürdün Kraliçesi Dina,dün,misafir kaldığı Küçüksu Kasrında ilk defa ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1957
  • İSTİMLAK suiistimali için yeni ihbarlar Dosyaları tetkike başlanan diğer komisyon azaları ile Meclis üyelerinin mal beyanına tâbi tutulmaları muhtemel stimlâk işlerinde yapılan mil-J[ yonları aşan yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • GÜNÜN TIBBI BAHİSLERİ Grip zannedilebilen bir hastalık:TATARCIK HUMMASI Dr.S.Recep DOKSAT SIHHAT ve İçtimai Muavenet Vekâletinin açıkladığına göre,Tür-kiye'de resmen gripe yakalananlar 20.000 kişi imi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • KISA HABERLER Kadıköy'de oturan Abdullah adınla biri sarhoşluk yüzünden kavgaya uluttuğu arkada*ı Meiynet Acar'ı denirle başından yaralamıştır.Fatih'teki Hayvan Hastana;ı âdil ve tevsii işine Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • flANLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI-9ü,W^itJ&lm S Kasım çekilişinde mim 75.000 TL 31 Aralık TL Har 150 liraya k-ir kur a numarası Fazla izahat için ajanslarımızın gişelerine müracaat adiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • TÜRKİYE Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası A.0.TÜM S U B A N K ANKARA'da ZENGİN ve ÇEŞİTLİ AÇILIŞ HATIRALARI Ayrıca 10.000 LİBALIK HUSUSİ ÇEKİLİŞ Adres:Anafartaiar Cad.No 304 Saray Oteli Yanı)Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • V 7.000 Ura tutarında 4 Ura tutarın** „rCT APARTMAN DAİRESİ r# •ac COT V a 1 l VfTÎMLER 0LtRAUR t ıc E S 1 D »3.000 Ura «7 5 0 0 1-Ft« 15 WKr*i.r:B-Son ÇEKtUŞ yftPı\aı» ber ey I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • ÖLÜM Karaman Oğullarından Mustafa Sabit Paşanın oğlu.Ülfet Kajaniiin'ın kardeşi.Bedia Karaman'ın eşi,Selmin Alp ve Sabahattin Karaman'ın babası,Leman Arseven,Muzaffer ve Seniha Toprağın dayısı.Fazilet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • VEFAT İ.E.Kimya Evi T.A.Ş.Depo Seli Hayri Sonad'ın refikası ve küçük Mehmet Ali Sonad'ın sevgili annesi salihati nisvandan,HALİDE SONAD Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugün ikindi namazını müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • HAKİKİ REKABET BÖYLE OLUR Sayın Boğaziçi Anadolu yakası halkına ve Boğaziçini sevenlere:ASMA KÖPRÜ ve ÜSKÜDAR BEYKOZ YOLUNUN inşasına pek yakında başlanacaktır.Asma köprü ve Üsküdar Beykoz yolunun inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • Bin liraya otomobil lâstiği satarken yakalandı Mehmet Şerif Yücel adında bir seyyar komisyoncu.Millî Korunma Kanunu hükümleri gereğince dün adliyeye verilmiş ve 3 üncü Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir İngiliz ölçüsü;Bir spor aracı.2 Kun-dura çekeceği:Bir vilâyetimiz.3 Sanat:Allah;Ço-ğul edatı.4 3 Kurtuluş.5 Boğaziçi köylerin-4 den biri;Merhale.6 Memeli-5 lerden bir hayvan;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • HER SENE YENİ BASKI YAPAN YEGÂNE MATEMATİK DERS KİTAPLARI SERİSİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ TURAN TANIN'm Matematik Dersleri Orta I 5.Baskı)Matematik Dersleri Orta II 3.Baskı)Matematik Dersleri Orta III 3.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • I.i.İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Hafif melodiler,dans ve caz müziği 13.00 Şarkılar,Tülün Korman 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Öğle konseri 14.30 Beraber şarkılar 15.00 Kapanış.16.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • Peynire konan narh arttırılacak SIKINT!DEVAM EDERSE BUZHANELERDE BULUNAN 180 BİN TENEKE PEYNİRE EL KONACAK Beyaz peynire konulan narh arttırılacaktır.Bu suretle peynirin bollaşacağı sanılmaktadır.Aksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • Kullanılmış çuvalın tanesi 4 liraya çıktı Piyasada çuval sıkıntısı çekilmektedir.Bu bakımdan müstamel çuval ftatları 400 kurusa kadar yükselmiştir.Alâkalılar ithalât yapılması gerektiğini ifade etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • Dolmabahçe vapuru Yalova yolunda bozuldu Dün sabah saat 7 de Yalova'dan hareket eden Dolmabahue vapuru,makitıalannda vukubuian bir arıza sebebilc bir müddet su üzerinde bekl#miş ve dakika rötarlı olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • Petrol işçileri de grev hakkı istiyor Türkiye Petrol İşçileri Sendikası,sendika muhtariyetinin Anayasa ile teminat altına alınmasını ve işçiye grev lıakkımn tanınmasını istemektedir.Merkez idare heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • Polise hakaret eden memur yakalandı Sumc-rbank'ta memur olarak çalışan Necdet adında biri.vazife başındaki bir nolis memuruna hakaret suçu ile dun adliyeye verilmiştir.İddiaya göre Necdet,sarhoş olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • Adliyede yaz tatili bu akşam sona eriyor 20 temmuzdanberi devam etmekte olan Adliye yaz tatili bu akşam sona ermektedir.Mahkemeler,6 eylül cuma sabahından itibaren normal olarak çalışmalarına başlayac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • Topkapı-Beyazıt yolunda bu gece dinamit atılacak Topkapı Beyazıt yolunun inşaatı dolayısıyla,bu gece saat 22-24 arasında Aksaray Muratpaşa camii karşısındaki bölge ile,Çapa'daki camii dinamitle yıktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • Zeytinyağı fiatlarında da yükselme başladı Zeytinyağı fiatlarında bir yükselme müşahede olunmaktadır.Toptan fiatlar Borsada 480 510 kuruşu bulmuştur.Belirtildiğine göre bâzı sabun İmalâtçıları sabun i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • VEFAT Serez Müftüsü merhum Felhullah Fehmi efendi kızı,Serez eşrafından Tahirbeyzâde merhum Rıza bey refikası,Serez Müftüsü merhum İsameddun Onan,Mebani'î Hayriye ve Evkaf Müdürlüğünden emekli Esat Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • Çöp tenekelerini çalan bir sabıkalı yakalandı EVVELCE BİR POLİSİ ÖLDÜRMÜŞ OLAN HASAN KESİNCİ DÜN TEVKİF EDİLDİ Fatih semtinde çöp tentklerine musallat olan bir hasız yakalanmıştır.Hasan Kesinci adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • j İstimlâk hırsızları ve ötekiler STİMLÂK hırsızlığının bu son şekline ait hikâyeleri uzun zamandır dinleyip duruyorduk.Bu yolsuzluğun polise ve Adliye-ye intikal edeceğinden ümidimiz yoktu.İkinci İ D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1957
  • *Qxityiinfzü f^çı£tm^ K oğlak burcu 122 Aralık 20 Ocak] Aylardır üstünde düşündüğünüz plânın çürük olduğunu anlıyacaksınjz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Mühim bir yeni şey alıyorsunuz.Hayatınıza bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.09.1957
  • L m VENEDİK FİLM FESTİVALİ VENEDİK'TEN BİLDİRİYOR Festivaldeki İngiliz filmi muvaffakiyetten çok uzak Baş rolleri oynayan Joan Crawford ve Heather Sears,filmin yegâne başarısını sağlıyorlar XVIII.Vene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1957
  • ŞEKER BAr GÜNÜNDEN İTİBAREN EMRÎNİZDEDİR «KSAIAV POSTAHAN6 KARŞISI Tök 71 38 7» ¦YfiımniıTnıiıımfiv'rfir'ıvirii^r BU ŞUBEMİZDE HESAP AÇTIRANLAR İÇİN jtk İMKAN 1 Nadide hatıralar 2 Hususi çekilişler 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1957
  • v.••¦»iv;•t I Ev»»^y W w j w r w w J TASARRUF TERBİYESİNİ EN ÇOK TEKLEYEN VE İKRAMİYE İSABETİNİ EN AZ YÜZDE SO YE ÇIKARTAN YENİ BİR TASAR-RUF SİSTEMİNİ ARZ EDER.Her 200 hesaplık gruptan 100 üne mutl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1957
  • KONYADA SELLER 2 kişiyi sürükledi KONYA,HUSUSÎ Son yağan yağmurlardan husule gelen seller,vilâyetimizin bazı yerlerinde büyük hasara sebep olmuştur.Ilgın kazasının Derbent mahallesinde iki ev yıkılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1957
  • Bir kamyon altında kalan 3 kişi öldü KONYA,HUSUSÎ Sarayönü'nde fecî bir trafik kazası olmuştur.Şoför Halil Canbolat idaresindeki Sarayönü Devlet Üretme Çiftliğine ait 9ü plâkalı kamyon,işçileri götürm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1957
  • MINNEAPOLIS SENFONİ ORKESTRASI GELİYOR NEW YORK,A.P.Başkan Eisenhower'in.beynelmilel kültürel temsilciler programı dahilinde olarak Minneapolis Senfoni orkestrası,7 eylülde Atinada vereceği kanser içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1957
  • KIZILAY 1st.BALO KOMİTESİ REİSLİĞİNDEN 7 EYLÜL 1957 CUMARTESİ GECESİ BEYLERBEYİ SARAYINDA VERİLECEK Kızılay Balosuna Teşrif edecek davetlilerimizden arzu edenlerin,Karaköy Ziraat Bankası önünden saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1957
  • 1 dolmuş If 87.SAYISI ıi YARIN ÇIKIYOR ft' CONFIDENTIAL REZALETİ YAZAN:RİFAT İLGAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1957
  • Denizli'de otobüslerde hostesler kullanılıyor UŞAK,HUSUSÎ Denizli ile İzmir arasında ihdas edilen yeni bir otobüs servisi,otobüste Hostesler çalıştırmaktadır.Otobüs idaresi bu sayede hem halka daha fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1957
  • 9 senedir konuşmayan karı koca NEW YORK,A.A.Frank Houghton ve karısı Joyce Houghton,aynı odada yatmışlar,aynı masada yemek yemişler,aynı odalarda oturmuşlarsa da tam dokuz senedenberi yekdiğerleriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1957
  • Uzun zamandan beri teniniz hakkında nazikâne sözler sarfedilmiyorsa,evvelce olduğu gibi halen cildinizin tazeliğini muhafaza edip etmediğini görmek için kendinizi tenkid edecek bir nazarla aynanıza ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1957
  • Ekim Sonu Çekilişinde 50.000!LİRA HER 100 LİRAYA Bir kur'a numarası Hesabınızda daima EH AZ 100 LİRA bulundurunuz DOĞUBANK I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1957
  • Japonyada bir Türk kayboldu Kore Tugayından firar eden İsmet adındaki genç,Japonya'dan hudut harici ediliyordu J TAKAMATSU Japonya)A.P.Japonya'dan hudut harici edilen bir Türk'ün salı gecesi bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1957
  • Gökay,Zurih'te erken bunama hakkında konferans verdi ZÜRİH,T.H.A.İkinci Dünya Akıl Hekimleri Konferansı burada çalışmalarına başlamıştır.Zürih Kantonunun,Hükümet ve Belediye erkânının hazır bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1957
  • Eisenhower Yardım Kanununu imzaladı WASHİNGTON,A.P.Balkan Eisenhower,3.435.810.000 dolarlık yabancı yardım tahsisler tasarısını İmzalamıştır.Başkan Kongre tarafından yapılan kısıntılar yüzünden husule
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1957
  • I San'ai ve Sefalet ŞU KOSKOCA İstanbul'da,İstanbul Belediyesi Konservatuarına hâlâ bir bina bulunamadı.Bir vakitler,Maçka'da yarım kalan eski İtalyan Sefarethanesinin tamir ve ikmal i edilerek Konser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1957
  • Kuruçeşmede 450 yataklı bir otel inşa edilecek ANKARA,A.A.Vakıflar İdaresi halen Antalya,Çanakkale,Edirne,Balıkesir,Rize,Van ve Kırklarelinde her biri »10 ilâ 100 yataklı yedi otel yaptırmaktadır.Bu o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.09.1957
  • CÎCf CAH V\Mi Vf^^ ö'lTĞtDE TANIDIK &RİSI-I NE AMA XL ÇIKARAMADIM.DUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.09.1957
  • EVET.GAZETEYİ Bu HALE SOKAN O DUR.k İÖSrS&UNAS,RÖD REED hayiZ.Bundan BiRSEy ÇlK/V\AZ.KASABAYA GİDİP SERİP'i GÖREÜM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.09.1957
  • ÂLLAİlljK ALİ BİY #i-A SIDIP 8IR ŞıŞE SÜT 'AlJR MıSlN 1 ŞEKE&M T SANA AAİNNETTARM VELİ.ÇOK ÇQK TEŞEKKÜL âMX\iM3.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.09.1957
  • KEKEDESİN BE İÇKİLERİ TÜKENİyoti-HADI VERLERı.NİZİ AUN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.09.1957
  • «Sana niçin geldim?Anlatacağım.Fakat bu seni kızdırmasın üzülürüm sonra.Zira bana vermiş olduğun sonsuz zevkten dolayı sana cidden minnettarım.Eğer,bunu daha önce tahmili edebilseydim emin ol ki çok d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.09.1957
  • Türkün Tıbba Verdiği Kıpet I Türk Tarihi Kadar Eskidir Bu seri ECZACIBAŞI İLAÇ FABRİKASI tarafından Türk Tıp Tarihinin en önemli hadiselerini tanıtmak üzere hazırlanmıştır.İslâm medeniyeti eleminde Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.09.1957
  • AŞK HİKÂYESİ SON ÜMİD TEFRİKA NO.10 Duvar boyunca yürüdü,yürüdü.Bir parmaklık,sonra bir küçük ev gördü.Bahçe kapısı aralıktı.Acaba çetenin marifeti mi?Ürkek ürkek girdi.Evin bütün pencerelerinde ışık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.09.1957
  • cTı ir If ivıt'rin nesir pakkı MILLIYEI gazetesine flittir)YEŞİL ADET Yazan:Türkçesi:DANtEL GRAY SELAMİ İZZET SEDES Sesinin erkek ve tatlı ahengi hoşuna gidiyordu.Bu sesi yanıbaşında duydukça,hiç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.09.1957
  • t ALMAN ŞEHRİ G ÜMRÜK muamelesi olmasa,hududu hiç bil-medeıı geçseniz de Alman toprağım tanırsı-J ıuz.Her jeyc bir geometri disiplini hakim,i Ve toprak ona râm.Ormanların,tarlaların J sınırını sanki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • AmmanElçiliğimize bomba atan 10 kişi tevkif edildi ANKARA,HUSUSÎ Haber aldığımıza göre.Amman'da Elçiliğimizin bombalanması hâdisesi ile ilgili olarak 10 kişi tevkif edilmiştir.Suikastçıların komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • AK-İŞ Emlâk Bürosu Yakında hizmetinize giriyor.HALİL OCAN Nişantaş I 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • SATILIK KAZAN İyi vaziyette kullanılmış satılık Semaver kazan,yatık borulu,saatte 300 kilo buhar verir.Müracaat:Şişli Abidei Hürriyet caddesi No.262 Kaplanca Mensucat Fabrikası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • HAN İSTA Gelir gelmez Hilton'un Cadillac',ile şehri gezmeye çıkan Prens gazetecilerle otomobilin penceresinden konuştu HALİT KIVANÇ KENDİSİNİ daima büyük a&k maceralarının kovaladığı Ali Han'ı dün akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • Muhalefet cephesi dün bir iaahüflnâme imzaladı t Baştarajı birincide kazai murakabe,vatandaşlar arasında siyasi kanaatlerine göre fark gözetmeyen tarafsız idare derhal gerçekleştirilecektir.Soru,genso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • HENDERSON W a s h i n g t o n' a DÖNDÜ WASHINGTON,A.P.Birleşik Amerika Hariciye Vekili yardımcısı ve Orta Şark masası şefi Loy Henderson,Yakın Şark'ta yapmış olduğu tetkik seyahatinden Washington'a dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • Kraliçe Dina yarın gidiyor t Baştarajı birincide orta ve lise tahsilini Mısır'da yaptıktan sonra İngiltere'ye giderek Cambridge Üniversitesinde edebiyat tahsil etmiş ve müteakiben Kahire Üniversitesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • Meclis dün toplandı ANKARA,HUSUSÎ Dün saat 15 de Agâh Erozan'ın riyasetinde toplanan Mecliste,kanun tasarılarının sözlü sorulardan evvel görüşülmesi teklif edilmiş ve kabul edilerek İskân Kanununun mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • TÜRKİYE İSPANYA MAÇI ANKARA'DA OYNANACAK Beden Terbiyesi Umum Müdürü Nizamettin Kırşan dün Anadolu Ajansı muhabirine memleketimizde yapılacak olan tesisler hakkında malûmat vermiştir Ankarada 5 bin ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • Kıbrıs'ta Türk evlerinde araştırma yapılıyor t Baştarafı birincide İNGİLTERE'NİN GÖNDERDİĞİ MESAJ LONDRA,T.H.A.İngiliz hükümeti,Kıbrıs'ın istikbali hakkında görüşmeler yapmak üzere milletlerarası bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • Seçim 27 Ekim'de t Baçtarajı birincide çim mevzuunun uzun boylu münakaşa edilmiyeceği söylenmektedir.HÜKÜMETİN TEMASLARI Başvekil Adnan Menderes,dün bazı Vekiller,idare âmirleri ve D.P.ileri gelenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • LÜKS SİNEMASININ Programında fevkalâde ilâve:Edinburgh Festivalinde büyük muvaffakiyet kazanan Kahraman Askerlerimiz ve Mehter Takımı bütün teferruatiyle ve TÜRK RESİM SERGİSİ KEMAL FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • TEKNİK ELEMAN ARANIYOR Amerikan Otomobillerinden tam anlar,iyi İngilizce bilen ve büyük bir servis istasyonunu idare edebilecek bir teknik eleman aranıyor.Taliplerin el yazısı ile P.K.Beyoğlu 32 ye mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • Dr.ERTAN KOLEJİ Gündüzlü ÖZEL ÂNA İLK ORTA vat,ı,Kayıtlar başladı.Kadıköy Çııkurbostau Durağı,Hasırcıbaşı sokak No.48 Tel:36 22 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • ÂHM PEÇAROPULO BİÇKİ VE DİKİŞ YURDU Kayıtlar başladı.Pazardan maada her gün saat 10-18 a kadar BİÇKİ DİKİŞ NAKIŞ ÇİÇEK vesaire dersler özel metodlarla verilir.Beyoğlu Pannakkapı İstiklâl caddesi Mis s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • Toprak Hafriyatı Yaptırılacaktır Makine ile toprak hafriyatı yapabilecek müteahhitlerin Şirketimize müracaatları rica olunur.ARITAŞ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.ADRES:Galata Tersane cad.178/23 Çelik Han Tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • TİSAY İNŞÂAT OFİSİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Maltepedeki taksitli evlerimize iştirak edemiyen sayın müşterilerimiz için Altintepede ikinci grup taksitli ev inşaatları başlamıştır'.Acele müessesemize müracaat edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • ¦m BUYUK FIRSAT mi SATILIK EV VE ARAZİ 1.KÜÇÜKYALI'da Mektep Sokağı civarında yeni bir yapı satılıktır.Tediyede kısmen kolaylık ve vergi muafiyeti vardır.2.TARAB-YA'yı Hacıosman Asfaltına bağlıyan yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • S E L M E B Yerli malı ÇoCUİC BİsİkletleH satışa çıkmıştır.Toptan Satış Yeri ATEŞ MAĞAZASI Galibdede Cad.83 Beyoğlu İstanbul Telgraf:ATEŞELMER Tel:44 51 37 İzahlı broşürümüzü isteyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • İLÂN Pendik ile Yarımca arasında 4000 8000 metrekare lebiderya ve plaj olmaya salih arazi satın alınacaktır.Elinde bu şartlan haiz arazi bulunanların fiat ve mufassal izahatı havi krokilerini Galata P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • AÇIKLAMA Bazı gazetelerin 4/9/1957 tarihli nüshalarında muhtelif manşetlerle yazılan kamyon ithali mevzulu yazılarda zikredilen Faun)markasının firmamızın mümessili bulunduğu Batı Almanyanın Nürenberg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • TAKSİTLE ARSA—SATIŞLARINDA BÜYÜK KOLAYLIK.Maltepede denize ve Adalara karşı Kadıköy,Pendik ve yeni açılan Ankara Üsküdar asfaltı üzerinde her keseye uygun parsellerimizin satışına başlandı:ir 1.Her ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • BAŞ AĞRILARINA ve muayyen zamanlardaki sancılara karşı FAYDALIDIR EİjÜU bas.diş,adale,sinir^ lumbago romatizma ağrılarını teskin eder mSSUl ne/^e başlangıcında başarı ile kullanılır mevzuunda ailenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • İsviçre'ye gitmek isleyen Şükrü El Kuvveili'ye izin verilmedi Halep'te 3 Türk'ün casusluk suçu ile tevkif edildiği bildiriliyor Hususî surette gönderdiğimiz ÜMİT DENİZ Beyrut'tan bildiriyor Suriye,fit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 M Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.09.1957
  • BEYKOZ K.PA$A BUGÜN Sarı Siyahlıların Nusret ile K.Erdoğan'ı oynatma ihtimali var Mithatpaşa Stadında bugün saat 16.00 da Beykoz Kasımpaşa profesyonel lig maçı oynanacaktır.Geçen haftanın iki muvaffak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.09.1957
  • VEFA ANKARAYA DAVET EDİLDİ Vefalılar,Ankaradan iki maç teklifi almışlardır.Bunun üzerine Yeşil Beyazlı idareciler 12 bin lira istediklerini telgrafla bildirmişlerdir.Bu ücret kabul edildiği takdirde V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.09.1957
  • İSTANBUL BİRİNCİLİĞİ TENİS MAÇLARI istanbul birinciliği tenis müsabakalarına dün T.E.D.kulübü kortlarında devam edilmiştir.Saat 12 de baş-Iıyan müsabakalarda ilk olarak bir gün evvel maçları yarıda ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.09.1957
  • BÜYÜK MA heyecanı ar Galatasaraylılar Metin'e kavuşmanın sevinci içindeler.Bir kısım Fenerbahçeliler rakiplerini gene yeneceklerini ümid ediyorlar.İtidalle hareket edenler ise "Galatasaray en zayıf za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.09.1957
  • BEYKOZ,BULGAR TA-KIMLARININ TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ Beykoz İdare Heyeti Bulgaristan'ın Slavia ve Botev kulüplerinden yapılan maç tekliflerini şimdilik kabul etmemiştir.İdare Heyeti maçların lig sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.09.1957
  • FAİK GOKAY'IN İSTİFASI İLERDE GÖRÜŞÜLECEK Beden Terbiyesi Umum Müdürü Nizamettin Kırşan,Spor Oyunları Federasyonu Başkanı Faik Gökay'ın istifası hakkında kat'î bir neticeye varılamadığını söylemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.09.1957
  • Millî Basketbol takımı çalıştı 11-12 eylül tarihlerinde Spor ve Sergi Sarayında oynanacak Türkiye Romanya Millî basketbol maçı için namzed kadro,dün Teknik Üniversite salonunda yine çalışmış ve beynel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.09.1957
  • KIRSAN'A GÖRE,C.ATİK DAHA İSTİFA ETMEDİ Beden Terbiyesi Umum Müdürü Nizamettin Kırsan,son günlerde Güre$ Federasyon ile Antrenör Celâl Atik arasında çıkan ihtilâf hakkında «Celâl Atik Umum Müdürlüğümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.09.1957
  • BEYKOZ,ACIK HAVA SAHASI AÇILIYOR Beykoz kulübünün Açık Hava Basketbol sahası cumartesi günü saat 19.30 da Fenerbahçe Voleybol ve Basketbol takımları ile yapılacak maçlarla açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.09.1957
  • İKİ MAĞLÛBİYET BEŞİKTAŞ'I KARIŞTIRACAK 3 Lig maçlarında üst üste iki mağlubiyete uğrayan Beşiktaş kulübünde önümüzdeki günlerde bazı hâdiselerin cereyan edeceği ileri sürülmektedir.İddia sahiplerine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.09.1957
  • SALİMİN LİSANSI ANKARA'DAN GELDİ Buna rağmen K.Paşa Reisi Atılgan,«İtirazımız yerindedir.Federasyon kabul etmezse kanunî yollara başvuracağız» diyor Kasımpaşa kulübünün,Salim'in lisanssız oynadığına d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.09.1957
  • Dünya boks klasmanı NEW YORK,A.A.Beynelmilel boks çevrelerinde otorite sayılan Ring Magazine dergisi,ağustos ayına mahsus aşağıdaki boks klasmanım neşretmiştir:Ağır sıklet:Dünya şampiyonu:Floyd Patter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.09.1957
  • VEFANIN GOLLERİ l İLHAN DEMIREL)HİLMİ 36 ııcı DAKİKADA SAĞDAN BEŞİKTAŞ KALESİNE İNMİŞ,METİN'İN AYAĞINA ÇAR-PAN TOP KENDİSİNE TEKRAR GELDİĞİ ZAMAN OFSAYT DURUMU BOZULMUŞTU.VEFA-NIN SAĞİCİ BESİMDE GÖRÜL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor