Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.08.1957
  • Orta tedrisatta devamsızlık müddeti 30 güne indirildi ANKARA,A.A.Maarif Vekâletinden aldığımız malûmata göre,lise ve ortaokullardaki öğrencilerin 60 gün olan devamsızlık müddeti,eğitim ve öğretimi aks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1957
  • HENDERSO Beyrut'a gitti Batılıların şiddetli reaksiyonu karşısında Suriyeli idareciler arasında anlaşmazlıklar çıktığı bildiriliyor LONDRA,A.P.Türkiye'deki temaslarını tamamlayan Loy Henderson dün,Sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1957
  • Zahir Şah Ankara fahrî hemşehrisi oldu ANKARA,A.A.Memleketimizde bulunan Afgan Kralı Muhammed Zahir Sah'a dün Ankara fahrî hemşehrilik payesi tevdi edilmiş bu münasebetle Belediye'de bir merasim yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1957
  • SAMİ ÖNEMLİ] DEFTERDAR ŞEFİK YUR İZAHAT VERİRKEN 6-7 Eylülde zarar görenlere tazminat tediyeye başlanıyor Ödeme,pazartesi gününden itibaren 1 sene vadeli,nâma muharrer Hazine bonoları ile yapılacak 6-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1957
  • ÇARPIŞAN İKİ GEMİDEN BİRİ BATTI BUENOS AİRES,A.P.Denizcilik teşkilâtı evvelki gece La Plata nehrinde bir Arjantin nehir gemisi ile bir Amerikan şilebinin çarpıştıklarını ve Arjantin gemisinin battığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1957
  • IİLHAN DEMİRELJ Salıpazarında transit ambarları İle Necati bey Caddesi arasında 5 er katlı 3 antreponun inşasına başlanmıştır.12 milyon liraya mal olacak antrepolar 1:15s senesi sonuna kadar tamamlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1957
  • Kumlara saplanan bir denizaltı kurtarıldı Old Saybrock,A.A.57 kişilik mürettebatı ile Connecticut açıklarında batmış olan ciquique» isimli^ Peru denizaltısı evvelki gün daldığı yerde kumlara saplanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1957
  • I SAMI ÖNEMLİ] KAN VERİYORLAR GenSlik' Kıbrıs'a,kanlariyle boyanmış bir Kıbrıs haritası göndermek İçin kan ver-¦VMI1 w Wlli«MH miye başlamıştır.İlk günde 150 genç kan vermiştir.Kampanya 5 gün devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1957
  • MISIR TİCARETTE TÜRKİYE'YE TERCİH HAKKI TANIYACAK ANKARA,HUSUSÎ Mısır Büyükelçiliği sözcüsünden dün aldığımız malûmata göre,Mısır Ticaret Vekilinin Türkiye'yi ziyareti esnasında yaptığı tetkikler neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1957
  • CLİS11 EYLÜLDE hrar tatile girecek Seçimlerin öne ahnmıyacağı ihtimali yeniden kuvvetlendi Meclisin Pazartesi günü gündeminde 22 sözlü soru ile 8 kanun tasarısı ve teklif bulunuyor ANKARA,HUSUSÎ" 2 Ey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Cinayet failleri toplu halde,altta kaatil Naci Gönen ve arkadaşı Ali Çakmaz Beyazıt cinayetinin failleri tevkif edildi 9 kişinin dahil olduğu kavga sırasında Burhan'ı öldüren kaatil,nefs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1957
  • Hür.P.İl kongresine Başvekil de davet edildi NEDRET SELÇUKER Hürriyet Partisinin yarın toplanacak olan İstanbul İl kongresine,D.P.Genel Başkanı Adnan Menderes de davet edilmiştir.Partinin İl sözcüsü,«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1957
  • TERFİ LİSTESİ DÜN TASDİKTEN ÇIKTI Vedat Garan,Fâzıl Bilge,Osman Güray,Selâhaftin Selışık ve Cemal Gürsel Orgeneralliğe yükseldi ANKARA,HUSUSÎ' Ordu terfi listesi dün geç vakit yüksek tasdikten çıkmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1957
  • GÜNEŞ DÜNYAYI NASIL AYDINLATIRSA Mecmuası da sizin iç dünyanızı neşeyle öyle aydınlatır!BUGÜN ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1957
  • [NECMI ONUR] KAATİL HİKMET ARSLAN,BOLU ADLİYESİNE GİTMEK ÜZERE,HÜKÜMET KONAĞINDAN ÇIKARKEN.BOLU EMNİYET Müdürü öldürüldü SARHOŞ BİR POLİS TARAFINDAN İŞLENEN CİNAYETİN DURUŞMASINA DÜN BAŞLANDI Bir yıll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.08.1957
  • ASYA GRİPİ Dr:ıS.mReçep DOKSAT 8 Geldi,gelecek,geliyor derken,Asya gripi,hudutlarımızdan I girdi,şehirlerimize yayıldı.Şimdi evlerimizin kapılarmı çalmakla 1 meşgul.Teker teker hepimizi yoklamaya başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1957
  • I.Bölge Istanbul Eczacı Odasından Sair resmî ve dinî bayram günlerinde olduğu gibi 30/Ağustos/957 Zafer bayramında dahi Nöbetçi Eczaneler hariç bütün eczanelerin kapalı bulunacağı muhterem halkımız ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1957
  • KERVANSARAY.PAVIYON—LOKANTASI Bu akşamdan itibaren 1957/58 sezonuna başlıyor PROGRAMDA TRİO CARİBES Arjantin Dans ve Şarkıları CAPRANO Fantazist Tel:47 12 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1957
  • Sayın Öğretmenler Yıllardanberi Kitabevimize gösterdiğiniz ilgi ve teveccühten cesaret alan müessesemiz,okul kitaplarına ilâveten 1957 1958 ders yılında Maarif Vekâletince ders kitabı olarak kabul edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1957
  • l.i*ıtMilllılııııi4llıtıltıiııı».ııııııııııııtıııııtıMKiMiııııtlııııııııt.ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 E Hafif melodiler,dans ve caz mü-İ ziği 13.00 Beraber şarkılar İ 13.30 Haberler 13.45 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1957
  • B Ut M AC A SOLDAN SAĞA:1 Türk musikisi makamlarından biri.2 Bir renk;Bir hayvan.3 Eski saray adamlarından rl;Nefer.4 Ek.5 Nefiy eki;İsim.G Sanı;Topçu kulesi.7 Bir spor aracı;Bir peynir.8 Bir devrin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1957
  • Q l^ t OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Üzüntülerinizi unutturacak bir değişiklik olacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir arkadaştan iyilik göreceksiniz.Diğer taraftan bir yakınınızın uğruna masraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1957
  • Karaca Tiyatro 1 Ekim Sah 21 den itibaren MAHUT HEYKEL Komedi 3 Perde Yazan:UMBERTO MORİCCHİO Türkçesi:LÜTFİ AY 2 KASIM'dan itibaren Her ÇARŞANBA,CUMA,CUMARTESİ 16,30 da SANAT MATİNELERİ 4 ALBAYIN ASK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1957
  • hediye etmek kolayınıza geliyorsa.tş Bankasının "Hediye Kuponları,sayesinde bunu çekinmeden verebilirsiniz.Üstelik,kuponun ithaf kısmına hediye vereceğiniz kimsenin hâtıra olarak daima saklıyabileceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1957
  • Okullarda yeni ders yılı hazırlığı başladı İlk ve orta öğretim müesseselerinde yeni ders yılına 30 eylül tarihinde bağlanacaktır.Orta okul ve liselerden sonra,ilkokullarda da yeni talebe kayıtlarına 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1957
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük törenle kutlanacak Büyük taarruzun zaferle neticelendiği günün 35 inci yıldönümü olan M Ağustos Zafer Bayramı bu yıl da bütün yurtta olduğu gibi şehrimizde de merasimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Komaııdoslar Savaşı Tyrone Power İng.2 Hırsızlar Pençesinde Red Skelton İng.ATLAS Tel:440835)cNight and Day Follies» Fransız revüsü temsilleri Her akşam sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1957
  • MEVLİD Babam Karyola ve Maden!Eşya Fabrikası sahibi Dr.Operatör HALİL SEZER'in ölümünün birinci senesi münasebetiyle 30 Ağustos yarınki cuma günü öğle namazını müteakip Beyazıt Camii Şerifinde okunaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1957
  • ÖLÜM İstanbul Erkek Lisesi emekli öğretmenlerinden Gani Kuturman ile Naciye Kuturman'ın oğlu.Türk Hava Yolları mütercimlerinden Kuzey Kuturman'ın ağabeyi Dr.Güney Kuturman iki senedenberi tıp ihtisası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1957
  • Gribe yakalananların sayısı gün geçtikçe artıyor Hastahanelerde boş yatak bulmak mes'ele haline geldi.Salgın,bilhassa İstanbul yakasında daha fazla İstanbul'da Asya Gribi arazı gösteren vak'alar,her g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1957
  • I ZEKÂNIN EKMEĞİ TİCARET Vekâletinin anlaşılmaz bir kararı üzerine,Türkiye'ye dışarıdan gelen bütün kitaplar Fiat Murakabe Komisyo-İ »unda teker teker incelendikten sonra satışa E çıkarılabilecektir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1957
  • İstanbul meb'uslarından 13 ü,bir heyet halinde dün Vali ve Belediye Reis Vekili ile şehrin ihtiyaçları ve halkın dilekleri hakkında görüşmüş lerdir.Zeytinburnu kazası 1 Eylülde inat 10 da yapılacak bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1957
  • Beykozdaki yangının tahkikatına başlandı Hâdise sırasında kaybolan iki gemicinin akıbeti henüz belli olmadı.Zarar yarım milyon lira Evvelki gece saat 22 sıralarında Beykoz önlerinde infilâk ederek bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1957
  • Yaş meyvalarımız dış memleketlerde rağbette Yaş meyvalarımız dış memleketlerde rağbet görmektedir.Başlıca alıcımız olan Batı Almanya şeftaliden sonra elma ve armut da satın almak istediğini bildirmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1957
  • Okulların öğretmen kadroları tamamlanıyor Şehrimiz ilköğretim müesseselerine son defa verilen 38 kişilik bir kadro ile şimdiye kadar bu okullar için tâyin edilen öğretmen adedi 300 ü bulmuştur.Alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1957
  • ŞEHİR HATLARI İŞLETMESİ Belediyeye devredilmiyor DENİZCİLİK BANKASI İŞLETMEYİ DAHA FAYDALİ HÂLE GETİRMEK İÇİN BÂZI TEŞEBBÜSLERE GEÇTİ Bir aralık Belediyeye devredilmesi düşünülen Şehir Hatları İşletme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.08.1957
  • K R UŞCEV MALENKOV'U lELLADA iBENZETTİ Veni ithamlar 29 sahifelik Mr makale ile neşredildi MOSKOVA.A.P.Sovyet Komünist Partisi şefi Nikita Kruşçev,eski Başvekil Georgi Malenkov'u Stalin devresinin cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1957
  • UMMAN İMAMININ YARDIMCISI [A.P.Umman Şeyhi ile İngiliz idaresine karsı isyan eden Umman İmamının yardımcısı Prens Salâh Ben İsa,görüşmelerde bulunmak üzere Kahire'ye gelmiş ve yaptığı basın toplantısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1957
  • Şehrimize gelen beynelmilel çocuk ruhiyatçısına göre COCUKİLÂCI "Ailevî geçimsizlik,öksüzlük ve aşırı düşkünlüğün çocuğun bedbaht olmasında büyük rolü var" LEYLÂ UMAR Çocuk ruhiyatı üzerinde beynelmil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1957
  • ANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ:17.000.000 T.L 28 Ağustos 1957 tarihinde Beyoğlu Birinci Noteri huzurunda Bankamız merkez binasında yapılan,1957 yılı dördüncü umumî keşidemizde kazanan numaraların l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1957
  • ıMTİll—¦¦IM.IOWIIWIMWWIiiii I m İl111 Sayın BAŞBAKAN'm büyük imâr ve kalkınma hareketlerinin neticesi Avrupa Kıtasını Asya Kıtasına bağlayacak büyük eser BOĞAZICİNDE ASMA KÖPRÜNÜN İNŞAAT PROTOKOLÜ İMZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1957
  • ÇIKARAN CEYLAN YAYİNLAR^ HER GÜZEL ŞEY TAKLİT EDİLİR CEYLÂN YAYINLARI MÜESSESESİ okuyucularının teveccühüne teşekkür eder ve yeni hizmetini ilân eder TOMMİKS Mecmuası eskisi gibi SALI günleri neşredil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1957
  • FRANSA'DAN DEVALÜASYON TÜRK PARASINA ŞÂMİL DEĞİL PARİS,HUSUSÎ Fransız parasının değerinde son yapılan düşürme bu memlekette bulunan talebelerimizin müşkül durumunu düzeltmemiştir.Fransızlar,dolar bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1957
  • Bağında inmek isteyen zengin ireni durdurttu İZMİR,HUSUSÎ Yeni zenginlerden biri,evvelki gün İzmir Ankara trenini,Manisa Alasehir arasındaki bağına inmek için imdat kolunu çekmek suretiyle durdutmustu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1957
  • Gelinini korkutan kaynana dayak yedi İZMİR,HUSUSİ Gelinini «öcü» kıyafetine girerek korkutan bir kaynana mahkemeye verilmiştir.Üstelik gelin kaynanasını hastahanellk edinceye kadar dövmüştür.Kaynana,«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1957
  • Sayın Öğretmenler 1957 1958 öğretim yılında ilk ve orta dereceli okullarda okutulacak ders kitapları 12 ağustos 1957 tarih ve 968 sayılı Tebliğler Dergisinde gösterilmiştir.Bu listenin tetkikiyle anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1957
  • Bu Cumartesi 5 ine!MEHTAP GEZİSİ Biletler iskel» gişelerinden veya TÜRKTURIZM'den temin edilir Türkturizm:Tepebaşı,Meşrutiyet Cad.50 54 Tel:44 00 44 44 23 05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1957
  • *SO [KEYSTONE] Paristen yeni bir modal Paris'in tanınmış terzilerinden Pierre Gardin,sonbahar için Hint usulü,yeni bir tayyör takdim etmiştir.Üst kısmı bir fevkalâdelik arzetmiycn ve mavi yünlü krepte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1957
  • AYAN MECLİSİ Ayan,Temsilciler Meclisinin kabul ettiği yardım tasarısını 500 milyon dolar fazlası ile dün tasdik etti WASHINGTON,AJ.Demokrat ve Cumhuriyetçi liderler birleşerek,Âyân Meclisinden 3 milya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1957
  • BİR DOKTOR ÖLÜME SEBEBİYET VERMEKLE İTHAM OLUNUYOR Cerrahpaşa Hastahanesl doktorlarından Hikmet Timuroğlu,Davut Büyük adında 40 yaşlarında bir kalb hastasının ölümüne sebep olmakla suçlandırılmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1957
  • y IIIlllllllllllllllllllllllllİlliI^J I Lisan,imlâ.Gramer j PEYAMİ Safa arkadaşım dünkü yazısmda imlâmızın bozuk-j luğundan,gramerimizin yokluğundan,lisanımızın perişan-lığından ve bunların neticesi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1957
  • TÜRKİYE Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası A.Ş.TUMSUBANK 2 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ SAVIN ANKARALILARIN HİZMETİNE GİRECEKTİR ZENGİN ve ÇEŞİTLİ AÇİLİŞ HATIRALARI AYRICA 10.010 Lîfaiık HUSUSÎ ÇEKİLİŞ T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1957
  • Corresp una ence ^Institute Evinizde,Doş vakitlerinizde,hayat standardınızı yükseltecek.Sizler» dünyanın kapılarını açacak şu imkânlardan istifade ediniz.Bambaşka ve en mükemmel metodla ciddi seri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.08.1957
  • CİCİ CAN CANIM BEN SE-ND&VCı ÖR RE5İM f^KÇASl V îçÎN GElSlM!Mi?KAT.J M ÎT5^ ^3 mm 4m2m İİİ I 3a^*ij.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1957
  • KORKUSUZ DAVUT HAYRI V İSTERSE V HEPSİNİ Y\YEm lyEMESİN.A CEK Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1957
  • ü:ÜÜfHÜÜÜ BU GÜNDEN İTİBAREN:DÜNYANİN EN TEH UkELl ADAM.İL T niVe utanavivu.A siz yaptıklarınız dan utanın-bari BU.SEFER.dOHN-I NVKlIN HAYATIN KURTARDIM-DEMEK BİZİM ŞİRKETE SIKP-C4t SU.SLyK YAPMAK ÎC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1957
  • ALtAHUK ALİ BEY AUCIM BAV A^5EVEPJ.VE TABl-O.LAK.İ,WZJ ĞÖSTERSENE.BUNUN A3l "SON BAHAR.Şu OA fl_K BAhAü''.ŞU GÖLÜĞÜNÜZ TABuO VA DA'CANAVAR.ADv,TAKDİM NEDcN Mİ GÖRMÜYOR MUSUNUZ.KAYNANA1,MİNİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1957
  • BATI GENÇLİĞİ YENİ BİR DİLLE KONUŞMAĞA BAŞLADI] Rock' Babacığım,bana bira/tutkal verir misin?Sinemaya gideceğim.Senin bu arzuların artık bir tekme halini aldı!Ama babacığımı geçen gün kü uk bir darbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1957
  • Yazan Necdet beni gördüğüne göre arabamı Tasula'nm apartımanı önünde park etmekten çekinmedim.Kızı nerede ise yarı kucağımda taşıyarak çıkardım.Çantasındaki anahtarı bana aratacak kadar bitkinleşmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1957
  • YEŞİL SAADET Yazan:DANİEL GRAY T ü r k ç e s i SELAMİ İZZET SEDES Evlendiklerinin ertesi günü genç İngilize sokakta rastlamışlar,onları görmemezlikten gelmişti.Marin ondan hesap sormak istemişti ama,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1957
  • s BİZ KADİNLAR Neyyire Mukayeselerin hüznü arasında MEYDANLARDA satış kulübeleri var.Renk-i\ten,pırıltıdan birer süs.Çocukça hazla ha-i kıyorsunuz.Zavallı Karaköy.i Bir ekmeği var.Roma'ııın.Bizim ekme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1957
  • AŞK HİKÂYESİ I SON ÜMİDİ 1 TEFRİKA No:3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:ğ s Bir Fransız Üniversitelisi Lucky,Komo'ya,3 H 7müerZera?ası bir kongreye giden Gerard'la tesa-Eğ d«/e7i tanışır.Onun sekreteri yerine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • Yunanistan örüsmeler İNGİLİZ HARİCİYE VEKALETİ SÖZCÜSÜ KIBRIS ADASININ STATÜSÜ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ TEATİSİNDE BULUNULDUĞUNU AÇIKLADI ATİNA,MİLLİYET RADYO SERVİSİ İngiltere Hariciye Vekâleti sözcüsü,dün,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • TERFİ LİSTESİ DÜN TASDİKTEN ÇIKTI t Baştarajı birincide Hava Korgeneralliğine yükselen Hava Tümgenerali:Enver Akoğlu.Tuğgeneralliğe yükselen çeşitli sınıf Albaylar:Kurmay Albaylar:Talât Tolunay.Ethem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • Ordulararası Güreş Şampiyonasına talibiz Cannes'dakl toplantıda,Futbol Şampiyonasının ikinci tur veya eleme maçlarının memleketimizde oynanmasını istiyeceğiz.C.İ.S.M.in H inci umumi heyet toplantısı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • 1st.Spor Emniyet'i 3 golle yendi Baştarafa Alftnctda rın iki inşaydı bilhassa Aydemir ümit edilmiyecek kadar bozuktular.Geçen yıl büyük ümitler v&detmis olan Erhan da kaptandan daha iyi değildi.İSTANB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • Karacabey yolunda bir kazada üç kişi öldü HÂDİSE,BİR TAKSİNİN GEÇMEK İSTEDİĞİ KAMYONA ÇARPMASI YÜZÜNDEN VUKUA GELDİ BURSA,HUSUSÎ Karacabey yolu üzerinde Kabaağaçlar mevkiinde üç kişinin ölümü ve üç ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • Gediz'in mecrası değiştiriliyor İZMİIt,HUSUSÎ Gediz Demir köprü barajında çalışmalar devam etmektedir.Yağmur suları bu kıg barajda toplanabilecektir.Derlvasyon tüneli hazırlanmıştır.Gediz nehri Eylül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • İzmir'de otobüs ve kamyonlar otel hâline geldi Şehrimiz otellerinde boj yatak bulmak bir mesele halini alınıştır.Halen otellerde koridor,mutfak ve hattâ banyolarda dahi insan yatırılmaktadır.Santral G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • BOLU EMNİYET MÜDÜRÜ ÖLDÜRÜLDÜ Baştarajı Birincide met Arslan karşılarında Emniyet Müdürünü görmüşlerdir.Derhal arabadan inip trafik arabasının şoför mahalline yaklaşan Emniyet Müdürü ile,memurlar aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • *fliBBâiaet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • hicr!1377 Seter 3 Perşembe 29 AĞUSTOS 19 5 7 RUMÎ 1373 Agus-toı 16 VAKİT VASATÎ EZAN)Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.24 12.15 15.58 18.48 20.26 336 10.35 5.27 9.10 12.00 1.37 8.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • G.Saray Yugoslav antrenör istedi Baştarafı Altıncıda har edilmiştir.Galatasaray idare heyeti,başlangıçta anlaşmaya riayet etmeyen Dick'in İstanbula gelmesini beklerken,diğer taraftan da muhtelif yaban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • teknik komitenin PROGRAMI Ağır ağır teşekkül eden Teknik Komite,bir taraftan da mesaî programını tesbit etmektedir.Komite,idmanlara ve diğer hazırlıklara nezaret edecektir.Turgay yine yardımcı antrenö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • 165 T.Lirası İle izmir Fuarında 6 Gün 3.kafile 31 Ağustos'ta Tafsilât:İstanbul Ekspres Seyahat Acentesi,Beyoğlu.Lâle Sineması yanı,Mim Han.No.79 Tel.44 64 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • GÜNDÜZ KILIÇ BUGÜN KONUŞACAK Diğer taraftan,hâdiselere mihrak noktası teşkil eden ve üzerine simsek toplayan Gündüz Kılıç da bugün Suadlye'deki evinde bir Basın toplantısı yapacaktır.Eski antrenör bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.TERSANELER GRUBU MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TERSANELER YETİŞTİRME KURSUNA ÖĞRENCİ ALINACAK:1 Denizcilik Bankası T.A.O.na bağlı Tersanelere lüzumlu sanatlcar yetiştirmek maksadiyle Ters
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • AÇIKHAVA TİYATROSUNDA 29 Ağustos Perşembe akşamı saat 21 den itibaren bir hafta MİLLÎ OYUNLAR HAFTASI Bütün memleket milli oyunlar ekiplerinin iştirakiyle yapılacaktır.Ayrıca Dümbüllü İsmail ve arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • SELLULOZİK OTO MACUNU FUNDALIN Cellulose Stopper)Satışlarına devam edilmektedir.ÜÇAS TİCARET ORT.Necatibey caddesi Leblebici Sahan sokak No.15 Karakoy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • İŞÇİ KIZLAR ARANIYOR PEREJA kolonyalarmi doldurma ve ambalajlama iğlerinde kullanılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • bıçak,çatal,kaşık,tencere ve tavaları tertemiz yapar banyoları,lavaboları,mermerleri ve çinileri temizler ve parlatır Çünkü kullandığı FAY Temizleme Tozu sayesinde,temizlik işleri onun için bir oyunca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • Tj» 1& Amsterdam New York direkt uçuş KLM'in muhteşem «»GÖKLER OTELİ'* 0C7C uçaklarda Fazla izahat için t Seyahat acentenize vay* KLM bürolarına müracaat edinir-Takıim Meydan.ı Tal.44 75 63 HllTOHiOto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • Beyazıt cinayetinin failleri tevkif etildi t Baştarafı Birincide Raya tutuştuk.Mehmetle,Burhan ve Ömer adındaki iki adamı üzerimize hUcum ederek bizi dövmeğe başladılar.Ben bir ara ilerde duran köftec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • SANDI ORMANLARINDA TEKRAR YANGIN ÇIKTI İZMİR.HUSUSÎ Evvelki gün ikinci defa söndürülen Sandı ormnnındaki yangın dün tekrar başlamıştır.Bu defaki yangın,ormanın şimal cephesindeki Karahayıt mevkiinde ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • Otobüs ve tramvay durakları yeniden tanzim edilecek Otobüs ve tramvayların sık sık durak yapmalarının trafik akımını ehemmiyetli şekilde aksattığını gözönünde bulunduran Trafik Komisyonu tramvay ve ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • ADENAUER YENİ RUS SİLÂHINI BLÖF ADDEDİYOR LONDRA,A.A.Sovyetler tarafından yapıldığı iddia edilen yeni kıt'alar arası roket hakkında dünyanın birçok tarafında çeşitli kanaatler ihzar edilmektedir.Bu me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.08.1957
  • G.Saray Yugoslav Antrenör istedi İdare heyeti dünkü toplantıdan sonra Musa'yı Komiteye aldı.S.Türkdoğan Gündüz'e yapılan tekliii açıkladı GÜNDÜZ KILIÇ BUGÜN SUADÎYE'DE YAPACAĞI BASIN TOPLANTISINDA KON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.08.1957
  • FUTBOLDA noksanlarımız GÜNDÜZ KILIÇ Yerden oynamanın bütün fayda ve avantajlarına rağmen sıkışık durumlarda müdafaamızın havadan gelen toplara tercihan havada iken i olmazsa topun yere vurduğu ilk nok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.08.1957
  • FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ KAMPA GİRİYOR Su anda pek çok kimse bu pazar oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe maçının neticesini merakla beklemektedir.Her iki kulübün taraftarları elde edilecek bir galibiyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.08.1957
  • C.ATİKE 15 GÜN MÜHLET VERİLDİ FİLA ihtilâfı hakkında S.C.Berksoy "Hesaplarımız temizdir,dedi Güreş Federasyonu,Celâl Atik'e 15 günlük mühlet vermiştir.Atik.bu müddet içinde vazifesine dönmezse yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.08.1957
  • EnVIHflolaP Romanya Millî rUimUaiar basketbol takımı önümüzdeki günlerde şehrimize gelerek 11,12 ve 14 eylül tarihlerinde,şehrimizde biri millî diğer ikisi de temsilî olmak üzere üç maç yapacaktır.Rom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.08.1957
  • ADALET B.SPOR karşısında Profesyonel ligin ilk hafta karşılaşmalarının ikincisini bugün saat 16.30 da Adalet Beyoğluspor yapacaklardır.Adalet ligdeki iddialarını tahakkuk ettirmek,Beyoğluspor ise lig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.08.1957
  • ney A IT I Bu kargaşalıkta penaltı olmaz da ne olur?Sağdan sola akrtUMI» I I tarılan bir akında Yüksel'in sütünü Yalçın bloke edemeyince,kalenin önü karışıvcrmi$ti.Müdafiler topu elle çelmekten başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.08.1957
  • [RUÇHAN UNVERİ lif Uf If ff ffll Kaleci Yalçın,ihtiram duruşunda değildir;ağlardan dönen topa bakıyor.İhsan frikikini o kadar ânî attı ki,Yalgın,top ağlara giderken de böyle bakıyordu.PROFESYONEL LİGİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor