Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.08.1957
  • Vilâyette Yeni bir Toplantı Yapıldı Beş Vekilin katıldığı dünkü içtimaa Başvekil riyaset etti BAŞVEKİL Adnan Menderes dün saat 10.30 da Amerikan Elçiliğine mensup bâzı şahsiyetleri kabul ederek bir mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1957
  • Hastalarım bayıltıp tecavüz eden doktor TUL8A B.Amerika)A.P.John Richard Rhma adlı 35 yağındaki bir doktor bir hastasını morfinle bayıltıp kadına tecavüz atmakla auelandırılmıştır.Dün bağlayan duruşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1957
  • [A.P.KITH I AR ITIITAVI AQIYflR Gecenle*de Doğu Almanya'yı zi-ItlfclkbMIl fVUUMlVUH^I I UI1 yaret eden Rus liderleri,sık sık,Doğa Almanya kızıl liderlerile «Samimiyet gösterileri» yapmaktan kendilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1957
  • İngiliz H bombasını atan uçak Ankara'ya geldi Ankara'da subaylarımıza uzaktan gösterilen uçağın sürati 450 mü ANKARA,HUSUSÎ İngiltere'nin Christmas adasında yapmış olduğu denemelerde kullanılan hidroj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1957
  • Ada Türkleri yeni bir teşkilât kurdu Kıbrıs'ın her yerinde dağıtılan beyannamelerde,bütün gizli teşekküllerin "9 Eylül Cephesi,nde birleştiği açıklandı LEFKOŞE,hususî muhabirimiz Tekin YÜKSEL'den Kıbr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1957
  • 11 ı.ı hi i lSAMI ÖNEMLİ] HÜR P NFÇ'FI I Hürriyet Partisi Genel İdare Kurulunun on saat devanı eden toplantısından «ikan üyelerin isi' son derece neş'eli olduğu güze çarilUriı rı ilbO tUl pıyordıı.Res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1957
  • m.DAVAR FTTİ Tanınmış kadın ressamlarımızdan Ayhan Diirrüoğlu'nun Beyoğlunda «Şehir Galerili** MU I d I I I s},nde açmış olduğu resim sergisi dün kapanmıştır.Alâka ile gezilen sergiyi Reisicumhur Celâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1957
  • SABIKALI BİR röntgenci yakalandı İsmail Hakkı Tilav adında sabıkalı bir röntgenci dün geç vakit adliyeye verilmiştir.Ayni suçtan dolayı evvelce dört defa yakalanmış ve hapse mahkûm edilmiş olan İsmail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1957
  • İngiltereden k muhrip aldık Gelecek yil teslim edilecek 36 mil süratindeki muhripler 2840 tonluk ANKARA,A.A.Hariciye Vekâletinden tebliğ edilmiştir:İngiliz filosuna ait 4 büyük muhribin Türk deniz kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1957
  • AMERİKAN İDARECİLERİ DEĞİŞTİRİLİYOR WASHINGTON,MİLLİYET RADYO SERVİSİ Eisenhower,Amerika'nın müdafaa gücünü arttırmak,iktisadî ko-nularda istikrarlı bir siyaset temin etmek ve yabancı memleketlere yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1957
  • Sarhoş olup nâra atan genç kız Kurtuluşta oturan bir ailenin 17 yanlarındaki kızı dün sarhoşlukla rezalet çıkarmak suçundan 5 inci Sulh Ceza Mahkemesine verilmiştir.Sokakta nâra atarken yakalanan genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1957
  • Yıldız'da gece bir köşk yandı Tütün deposu olarak kullanılan Şehzadelerden Mehmed Selim'e ait köşk kısa zamanda kül oldu Dün gece yarısından sonra Yıldız'da Serencebey'de çıkan bir yangın sonunda eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1957
  • 4 YavralannizinTnazikirenkli Q o elbiselerini LÜKS r ile 4 yıkayınız;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] CHP CİDDİ DÜ" ""ce Bej°K|u s*"11"3 Beşiktaş ilce merkezinde İnönü'nün riyasetinde fevkalade toplanws ili rı VIUUI tısını yapan C.H.P.Meclisi ciddi bir hava içinde çalışmıştır.Resimde top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • lutıeauc Ç)kjout.Beklenen liste Sinema mevsiminin yaklaşması sebebiyle film şirketlerimiz senelik listelerini aşağı yukarı tesbıt etmiş bulunuyorlar.Amerika'nın dört büyük kumpanyası Columbia,Metro Go
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • PâzaR Ouc yanıt ta Sow manca lazr Zsa Zsa GABOR 47.SAYI ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • Mizah Mecmuası BUGÜN GIKTI Esprilerimiz buz dolabında soğutulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • BU GECE Lüks Dolmabahce gemisi ile yapılacak MEHTAP GEZİSİNE BUYURUNUZ CAZ DANS MÜZİK SÜRPRİZLER Biletler vapura girilirken 10 lira mukabilinde temin edilebilir.HAREKET:Saat 21 de,Köprüden 21,20 Kadık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • ^44^Âln&îi C^xufwl T» t "ĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Ufak tefek şeylere fazla değer veriyorsunuz.Kendinizi üzmeyin.OVA BURCU [21 Ocak 19 ŞııbatJ Başınızdaki sıkıntıyı ancak sakin sakin düşünerek gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • MEVÜD-İ ŞERİF Şehid Lala Baba Beyin damadı,Müteahhid ve muakkip MEHMET NURİ Ç A N G A 'nın ruhuna ithaf en 18-8-957 pazar günü öğle namazını müteakip Üsküdarda İhsaniye camii şeri-finde memleketimizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • VEFAT Şirketimizin Şürekâsından İzmir şubemiz Umum Müdürü MÜNİR İBRAHİM BERKMEN in İzmirde vefatı haberini sonsuz bir teessürle bildirir,kıymetli arkadaşımızın kederdide ailesine tâziyetlerimizi sunar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • VEFAT •Merhume Mesrure Berkmen'in zevci,Doktor Hakkı Berkmen ve Melek Ataman'm babaları,Mehmet,Münir ve Ayşe Berkmen'in Meziyet ve Mesrure Ataman'ın büyük babaları Fazıl Ataman ve Nimet Berkmen'in kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • Sabık valilerden birinin kızı hırsızlığı meslek edinmiş Sabiha Budak,Nişaniaşında bir evden çaldığı dikiş makinasını salarken yakalandı Sabık İstanbul valilerinden birinin kızı olan Sabiha Budak,bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • Bir kazayı aydınlatacak şahitler aranıyor Geçen ayın 29 uncu pazartesi günü saat 12-12.30 da Eminönü meydanında vuku bulan otobüs kazasının duruşmasına önümüzdeki perşembe günü başlanacaktır.Kazada Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • «Çakal» Hüseyin'in kumarhanesi basıldı Emniyet 2 nci Şube Müdürlüğü memurları evvelki gece Beyoğlunda.Piremeci Mehmet sokağında «Çakal» nemiyle maruf Hüseyin Erdeme ait bir kumarhaneyi basmışlardır.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • Necat vapuru 3500 baş kasaplık hayvan getiriyor Karadeniz iskelelerinde biriken kasaplık hayvanları almak üzere bu limanlara sefer yapan «Necat» vapuru 3500 baş hayvan yüklü olarak yarın limanımıza ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • Çapa Beyazıt otobüs güzergâhı değişti Çapa Beyazıt otobüslerinin güzergâhında yeni bir değişiklik yapılmıştır.Oğuzhan caddesi.Sofular,Kıztaşı yolu ile Beyazıta gidip gelen otobüsler,bu sabahtan itibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • BİR KISIM YOLLAR TANZİM EDİLİYOR Yapılan istimlâkları müteakip ağılan yerlerin yola dahil edilecek kısımları,molozların temizlenmesini müteakip parke olarak yapılmaktadır.Vilâyetin karşısı,Saraçhaneba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • Kocası ile kavga eden bir kadın intihar etti Şişlide bir intihar hâdisesi olmuştur.Kocası ile kavga eden Sadiye Giğmi adında 20 yaşlarında bir kadın kendisini denize atmış ve boğulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • SANIK BİR KADIN polis muhafazasında BİR KIZI FUHŞA TEŞVİK EDEN KADIN KIZIN AĞABEYLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLECEKMİŞ Müddeiumumilik ve Ahlâk Zabıtası memurları,Sadriye Er adında bir kadın hakkında,genç kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Maçka Yıldı* TEKNİK OKUL Giriş imtihanlarına hazırlama kurstan l lül devresi Içtli Kayıtlara Başlanmıştır GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacamii yanı No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • ESİN İSFENDİYAR ile SAFFET ÖZLER evlendiler l-iinii.iil 16.8.1957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • I BURSA VAKASI I 1 URSA vak'asuıı duyduğumun ertesi gü-E jj nü,bunun bir irtica vak'ası olduğuna asla inanmadım.Bilakis,camii dolduran 4000 kişilik büyük halk kitlesinin mürtecileri linç etmeğe varaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • J Renkli I SİNEMALAR V_BEYOĞLU 44 25 62)1 Tanca Kaçakçıları Jack Pa-AKIN Tc\48 65 02)1 Son Beste Zoki Müren Belgin Doruk Türk filmi.2 Celâl Bayar'ın Amerika Seyahati.ALKAZAR Tel:lance Joan Fontaine Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • BU LM AC A SOLDAN SAĞA 1 Bir hastalık veya bir hayvanın kabuğu Ski.2 Garip,tuhaf Geri çevirme.3 İstanbulda mimarî değeri yüksek bir mâbed.4 Atomik zaman Şaka.5 Bir yemek Bir müzik topluluğu.6 Netameli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • IıiınnmHw«« ıı—ı—i—w—w* Sayın BAŞBAKAN'ın büyük imâr ve kalkınma hareketlerinin neticesi Avrupa Kıtasını Asya Kıtasına bağlayacak büvük eser BOĞAZİÇİNDE ASMA KÖPRÜNÜN İNŞAAT PROTOKOLÜ İMZALANDI.ÜSKÜDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • VEFAT Şirketimiz Şürekâsından ve İzmir şubemizin Umum Müdürü MÜNİR İBRAHİM B E R K M E N in İzmir'de vefatı haberini büyük bir teessürle dostlarımıza bildiririz.Merhum,memleketimizin tütüncülük âlemin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1957
  • Vapurlar için yedek aksam temin edildi İTALYA'DAN DÖNEN ORHAN KORALTAN YAPI-LAN ANLAŞMALAR HAKKINDA İZAHAT VERDİ İtalya seyahatinden dönen Denizcilik Bankası Umum Müdür Muavini Orhan Koraltan dün bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • Havadan kontrol bölgesine dahiliz Kontrol plânını kabul etmediğimiz yolundaki haberler Ankara siyasî çevrelerince yalanlandı ANKARA,HUSUSÎ Batılıların Sovyet Rusya'ya teklif ettikleri «Hava ve karadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • IA.P.Âl II A II f MIIİ CT AN'HA İsmail'.Ve mezhebinin yeni reisi Prens Kerim Ağa Han sağdan iu.iincü)Pakis-AUM I1AI1 nillUldlflIl UH lam zjyaret ettikten sonra evvelki gün Hindistana gelmiştir.Kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • Suriye'de liderler ara ışme Komplo hâdisesinden sonra Genel Kurmay Başkam emekliye ayrddı.Rusya Suriye'ye askeri yardım yapacak ŞAM,ASSOCIATED PRESS Bir komplo yapıldığı iddiasiyle bâzı Amerikalı şahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • Bir otomobil parça parça çalınıyor Şehir Tiyatrosu artistlerinden Reşit Baran'ın meçhul bir hırsız yüzünden sinirleri bozulmuştur Meçhul hırsız,son 15 gün içinde tam üç defa artistin kapı önüne bırakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • Kuyruklu yıldız şehrimizde de görüldü Dün akşam saat 20 sıralarında İstanbul semalarında gayet net olarak bir kuyruklu yıldız görünmüştür.Uzun müddet havada seyreden yıldız bir 'müddet sonra ortadan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • İZMİR FUAR GEZİSİ 165 lira ile 6 gün Efes,Bergama,Kuşadası dahil)Rahat ve temiz pansiyonlarda ikamet 25 Ağustos'ta ikinci kafile hareket edecektir.Yerlerimiz mahduttur Tafsilat:İstanbul Ekspres Seyaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • DOSU ALMANYADAN 647 sayılı sirkülere göre tıbbî katgüt ve cerrahî Perlon ve ipek iplikleri ithal etmek istiyenler İstanbul'da 21/8/957 ve Anadolu ithalâtçıları en geç 25/8/957 tarihine kadar ihtiyaç m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • 5 0 00 LİRALIK HUSUSİ ÇEKİLİŞ ZENGİN AÇILIŞ HATIRALARI TUMSUBANK FATİH A J A N S I Fatih,Malta'Fevzipasa cad.No.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • Balık adamlar Hilton'un havuzundan kilot ve sutyen çıkardı Dün Balık Adamlar tarafından Hilton'un yüzme havuzu temizlenmiştir.Bu yorucu iş sonunda Balık Adamlar havuzun dibinde bir hanım külotu ve iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • Bir veznedar 4 yıla mahkûm oldu Zimmetine 5119 lira geçirmek suçundan dolayı adliyeye verilmiş olan Çatalca Orman İşletmesi Veznedarı Halit Erol Saygün dün Toplu Millî Korunma mahkemesince 4 «ene 10 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • KEYSTONE I m tı«»maO'lil#la kir marİİAİf Londra'daki «Daily Sketch» gazetesi çok orijinal bir müsabaka tertip flCI parmağlnua Dil mdlITcTı etmiştir.Müsabakayı kazanacak olan,49 yağındaki Chris Powell'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • Muhalefet Liderleri selâhiyet aldılar Bastarajı Birincide Barlaş.Şahap Gürler,Mebrure Aksoley,Vedat Dicleli,Celâl Dora,Turhan Feyzioğlu,Orhan Öztrak,llhami Sancar,Hasan Reşit Tankut,Atıf Ödül,Fuad Sir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • D.P."Beyaz kitap,hazırlıyor ANKARA,HUSUSÎ D.P.kongrelerinin 15 eylüle kadar bitirilmesi programlaştırılmıştır.Son kongre 15 eylülde yapılacaktır.D.P.iki kısımdan müteşekkil bir «Beyaz Kitap» çıkaracak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • GEDİZ'DE C.H.P.S D.P.3 MUHTAR SEÇİMİNİ KAZANDI UŞAK,HUSUSÎ Gediz kazasından alınan bir habere göre,son bir hafta içinde kaza köylerinde yapılan 9 muhtar seçiminin 6 sini C.H.P.üçünü D.P.kazanmıştır.C.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • İstanbul Gazetecilerinin 30 Ağustosta çekilecek EŞYA Piyangosu nda Bir BAHÇELİEV,On Arsa,Batı Akdenize ve İzmir Fuarına turistik geziler,Radyolar,Kol saatleri,Elektrik ısgaraları,Elektrik ütüleri vesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • Bir sigara yüzünden arkadaşını öldürdü ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Şehrimize bağlı Gökçekısık köyünde bir çobanın öldürülmesiyle neticelenen bir cinayet vukubulmuştur.Gökçekısıkta çobanlık yapan Salim Yalçın,çob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • DÖRT DEFA TEHİR edilen Diyarbakır D.P.kongresi yap.ld.Çalışma ve Sağlık Vekillerinin konuştuğu kongrede bir delege pahalılığa kadınların açık başla gezmelerini sebep gösterdi DİYARBAKIR,HUSUSİ D.P.Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • 0 mm t If*1-IA.P.İngiltere Kraliçesi Elisabeth II nin kızı Prenses Anne 15 Ağustos'ta 7 yasına basmıştır.Yukarıda,Prenses Anne'ın yıldönümü münasebetiyle annesile birlikte Buckingham Palace'ta çektird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • Tahin Cilvelen E ECEN gün matbaaya geldiğim zaman odamın kapısında bir VjT cocu^ gördüm.Kapımı açarken yanıma sokuldu.İ Ulunay siz misiniz?E Evet oğlum,benim.Sizinle görüşmek istiyorum.Buyur.Dedim,kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • Sağlık Müdürü" Asya Gripi tehlikeli değildir,diyor Hastalığın şehrimizde olup olmadığını bilmediğini söyleyen Müdür,tedbir alınmadığını bildirdi Şehrimizde «Asya Gribi» vak'aları görülüp görülmediği h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • on SOĞUK ALGINLIĞINA UPON FAYDALIDIR günde 6 tablete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1957
  • evlul'de 50.000 HESAP AÇTIRMAKTA ACELE EDİNİZ SEKERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.08.1957
  • PARİS ÇILGINLIKLARI NIGHT AND DAY FOLLIES AÇIKHAVADA Her akgam saat 21.20 pazar matinesi 17.45 Biletler Atlas'da ve Açıkhava'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1957
  • DoğuAlmanyadan 647 sayılı sirkülerle MUHTELİF TEZGÂH VE MAKİNALAR HASSAS ÖLÇÜ ÂLETLERİ VE TEKNİK CİHAZLAR,TAKIMLAR SERT MADENÎ UÇLAR,V.S.İthal etmek isteyen sanayici ve ithalâtçı firmaların proforma f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1957
  • ARSA VE EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE Kuruluşu tamamlanan TAN YAPI Kooperatifi İstanbul'da Haydarpaşa Pendik arası ve Boğaziçi ile Florya semtlerindeki arsalardan en uygununu temin etmek üzere ortak kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1957
  • HASTABAKICILARA Doktorun tavsiyesi «Hastalarınız sîzinle flört etmek isterlerse arzularını is'af ediniz» LONDRA,AA.Reynold News'de bir makale neşreden tanınmış bir İngiliz doktoru,'hastahanedeki hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1957
  • İNTİHAR ETMEK İSTERKEN KAATİL OLDU Otomobili ile kamyona bindiren genç,şoförle muavinin ölümüne sebep oldu LES ANOOLYA FRANSA)TÜRKTEL Louis Delarue adında genç bir âşık,canına kıymak istemişse de muva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1957
  • jS 81br\S Wi 9 If j Hr Bii.1 YALVARIRIM YETİŞİN Yazan Alay ettim:Makineni kapanııyacak mısın?Kırgın bir pozda yüzüme baktı:Açmamıştım ki.Beraber çıktık.Uzun koridoru geçip merdiven basma gelene kadar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1957
  • AŞK HİKÂYESİ SİHİRBAZ TEFRİKA No:3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Köylüler genç kız Dahlia ya sihirbaz gözü ile bakarlar.Öğretmen Maidleine ile.kocasının arası açıktır.Marie Maldleine'in kızkardeşidir.O akşını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1957
  • ALLAH UK ALİ BEY BEN KO/VVŞunuZ GAÜP.Su l?ADyoNuru K^fAT,SANIZA.BÜTÜN AİLE UYUYAAMYO.RUZ EVET BEN GALİP SABAHIN ÜÇÜNDE NE İS-TİYORSUNUZ 3aiArt evde RADYO YO BUNU SOYUYE-CEKTİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1957
  • [BwmfflgBaa^^ JOSE SALINAS,RÖ0 Mm GAZETEYİ ALDIM,İNŞALLAH R4TRONUN İSTEDİĞİ ŞEVL.EK.YAZ\U0tiL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1957
  • DEMİR YUMRUK tyiC MOREY-RAKİBİ PANTHER,HOLOV/C İNİ ŞİDDETLİ YUM-ZUKLAfZJHl ÖNLEMEK.İaN BÜ-YÜK GAYRET SARFEOİYO&.LD.vM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1957
  • Miiiisıı;ibA^;y:i:i 35,KİLO ZAYIFLADIN.ijÇlMDi FOlfcMUNDASlN YALNIZ.AÇLIKTAN ĞEBERIVORUM NE Ç)U1Z SUNUZ BANA 8 İÇ.TA.VUK,KUZU PİRZOLASI VERfN AM ÖLECEĞİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1957
  • CİCİ CAM 8U KAMVÜH DA NSOeNy^&ı DAKKA BENİ HtZU BAK,J D'iNLE BE KARDEŞİ,VETıCTTı &ZE "A VAN» VA,VAU.A A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1957
  • YEŞİL SAADET Y a z a n D A N t E L G Başiyle evet diye işaret etti.Bir kayısıyı yarmış,çekirdeğini çıkarmıştı.Bu kadar zevkle meyve yediğimi bilmiyorum.Evvelki günden beri ilk defa iğrenmeden birşey y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1957
  • ÇOCUK ESİRGEME KURUMU İSTANBUL MERKEZİNDEN Kurumumuzun Kasımpaşa Çocuk Yuvası ve Dispanser binasına yapılacak ilâve pavyon ihalesi birim fiat üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkartılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.08.1957
  • BÜTÇENİZE EN UYGUN OLAN GRUBU SEÇİNİZ.bu fevkalâde imkânlardan mm 60 ay müddetle ayda 15 lira yatıran HER 250 KİŞİDEN MUTLAKA 1 KİŞİ KAYDIHAYAT ŞARTİYLE 100 lira AYLIK İRAT VEYA W tt*:"x?Xv :v:60 ay m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.08.1957
  • BAKIRKÖY BAHÇELİ EVLER İÇİNDE Elektriği,telefonu,terkos suyu ve menba auları Ömür Kliniği yanında Belediye otobüs durağına 2 dakika mesafede ve 650 yataklı ve içerisinde öğretmen siteleri,80 dönümlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.08.1957
  • Bebek,Etiler Kooperatif Evlerine Bitişik 1000 Meskenlik GARANTİ MAHALLESİNDE YARISI PEŞİN.YARISI 50 AY TAKSİTLE ARSA SATIŞLARI DEVAM EDİYOR TAPULAR DERHAL VERİLİR.İMAR DURUMLARI BELLİ Görmek ve malûma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.08.1957
  • İNŞAAT İLÂNI Bebek'te Etilere bitişik 1000 Meskenlik Garanti Mahallesinde BLOK APARTIMAN İNŞAATI 1 Eksiltmeye konulan iş 1000 Meskenlik Garanti Mahallesinde birinci kısım Blok Apartımanları inşaatı iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.08.1957
  • ğa Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.08.1957
  • HİCRÎ 1377 Muharrem 20 Cumartesi 17 AĞUSTOS 1957 5.12 12.18 16.07 19.06 20.48 3.18 tos 4 VAKİT vasat!ezan!10.06 5.12 9.01 12.00 1.41 8.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.08.1957
  • MOBİLYA CİLASI ÖÜMALAKA YERİNE fWUANMAYI TEXCW ZP/N/Z.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.08.1957
  • P Y B 0 N A L TABLET Bütün eczane ye ecza depolarına tevzi edilmiştir.Deposu:Gürün Han 343 Tel:22 66 34 Telg.Ayhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.08.1957
  • a SATILIK Çiftehavuzlarda şahane MODERN VİLLÂ Modern eşyasiyle tam konfor 325.000 TL.Tel:55 28 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.08.1957
  • Hafriyat Yaptırılacak Büyük miktarda toprak ve kaya hafri yaptırılacaktır.Acele Tel.22.16.76 müracaat edilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.08.1957
  • 31 Temmuz 1957 Tarihindeki ikramiye Keşidesinde KARABÜK Şubemiz Mudilerinden Bay Mustâfa Ertan'a İsabet eden İstanbul Göztepe'deki Apartman Dairesinin Anahtarı Teslim edilirken çekilen fotoğraftır.Süm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.08.1957
  • kin HT5 OS'un PAZAR SERVİSİ HER PAZAR FLORYA Plaj önü)Saat SULTANSUYU KILYOS 9-17 9-11 i 12 17 AYRAN ve MEYVE SULARI Buz Dolabından)TAZE MEYVE,SANDVİÇ,PİŞMİŞ YUMURTA ve SÜRPRİZ PAKETLERİ Kamyonlarımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.08.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEfON 27 Ul 10 SATILIK EMLÂK SLADİYEDE tramvay ve denir» gayet yakın kıymetli arsa satılıktır.55 22 67.K-1706)KARAGÜMBÜK meydanında 4 odalı,bahçeli,yarı ahşap,yarı kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.08.1957
  • F.BAHÇELİLER CEMİYETİNİN NİHAİ KARARI Faaliyete UvVâiıiiB Deklârasyonda mücadele edileceği belirtildi Fenerbahçeliler Cemiyeti,idare heyeti dün Fenerbahçe kulübünün kendileri hakkında verdiği kararı p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1957
  • GÜNDÜZ GÖZÜ İLE.Mevsim baslarken SON günlerde gazetelerin ön sahifeleri açılan fabrikalarımızın kurdele kesme resimlerjyle,arka spor sahifeleri ise futbol mevsimine başlıyan kulüplerimizin başlama mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1957
  • KISA HABERLER GALATASARAYLI Coşkun Plnga hâdisesinden dolayı Ankara Asliye Ceza Mahkemesince verilen ceza tasdik edilmiştir.BEŞİKTAŞ profesyonel takımı eylülün ilk haftasında İzmire iki maç yapmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1957
  • Dick gelene kadar GALATASARAY'I TURGAY ÇALIŞTIRACAK Galatasarayı antrenör Dick gelene kadar Ruhi Sarıalp ve Turgay çalıştıracaktır.İdare heyeti son defa yaptığı toplantda jimnastik hocası Ruhi Sarıalp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1957
  • G.SARAY BUGÜN MECİDİYE-KOY İLE OYNUYOR Galatasaray bugün saat 17.30 da Ali Sami Yen Stadında amatör İkinci küme takımlarından Mecidiyekoy ile yeni sezonun İlk antrenman maçını oynayacaktır.Bu karşılaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] TEKNİK KOMİTE 2,*CLİ?tnb,Uİ 7enİS Teknik Komitesi,dün kuraları cek-Jahe,Celâl Ulug,Hasan Ake^ M°-k TENİSTURNUASI KURASI ÇEKİLDİ Turnuaya Pazartesi günü başlanıyor.Davidsson,M.Rose,Ayala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1957
  • M.hmmm.""""1 İkinci haftayma kaleye Tameri,beke Turanı alarak çıktık.Güne» de solaçığa geçmişti.Gol adedini çoğaltmak hususundaki hırsımıza muhtelit takımın bir itirazı yoktu.Fakat hakem YEDİ rakkamın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1957
  • LID PROGRAMIKDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI arası If.Profesyonel Küme takımîan,Salı günleıi Mirhatpaşada maç haitanın yapacak FUTBOL Federasyonu,aldığı bir kararla,Federasyon Kupası maçlarının tarihini değişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1957
  • 1957-1958 LİG MAÇLARI FİKSTÜRÜ TARİH GÜN MAÇ 28.Ağustos Çarşamba 29.Ağustos Perşembe 30.Ağustos Cuma 31.Ağustos Cumartesi 1.Eylül Pazar İsi.Spor Emniyet Adalet Beyoğluspor Beykoz Vefa G.Saray Kasımpaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1957
  • Türkiye yelken birinciliği başladı Müsabakalara bugün de Kalamış Koyunda devam edilecek Kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından takip edilen Türkiye Yelken Birinciliklerine dün Kalarms koyunda İzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1957
  • I RUÇHAN UNVEK 1 CADI VIDMI7II II AD ÎIC OAI IQTI Galatasaraylı futbolcular dün de günlük antrenmanla-OJHII IVîr.lflICILıllrMn llUtl Ut tfMİ.13 11 rinı yaptılar.Resimde oyuncuları çalışırken görüyorsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1957
  • FRENQVAROSLU CZAPO HOCALIK İSTİYOR ANKARA,HUSUSÎ Dün Futbol Federasyonuna İhtilâli müteakip Almanya'ya İltica eden Macar Frencvarog'un sabık antrenörü Gezza Czapo imzasiyle bir mektup gelmiştir.Macar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1957
  • Adalet'in ikinci maçı bugün Adalet takımı ikinci maçını bu gece Zürih şehrinde İsviçre'nin en popüler takımı Grashoper ile oynayacaktır.Kırmızı Beyazlılar bu maçta da,almayı düşündükleri Turbeki'yi oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1957
  • Hilmi hakkında karar Pazartesiye verilecek Futbol Federasyonu pazartesi günü Bölgede transfer komitesiyle müşterek bir toplantı yapacak Hilmi hakkındaki nihaî kararını verecektir.Transfer komitesi âza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1957
  • ISTANBÜLSPOR MERİNOSTA OYNUYOR Kanıp yapmak üzere.Bursaya giden İstanbulsporlular bu arada 3 nınç yapmak kararını almışlardır.Sarı Siyahlılar ilk maçlarını bugün Merinos spor takımı ile oynayacaklardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1957
  • EMNİYET sezonu aşıvflijr Emniyet'li futbolcular bugün nal 10 da Şeref Stadında toplanarak,kulüp başkanı Rıza Nemli ve Antrenör Şükrü Gülesin'le bir konuşma yapacaklar ve 10.30 da da profesyonel kadro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor