Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.06.1957
  • KATİYEN ÇİZİK YAPMAZ SMuffağınızın madeni kaplarını VI M ile temizleniniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1957
  • yogmtj r YAPIYOR Ankara'da 5 saat devam eden yağmur hayatı felce uğrattı.Yerköyde köprünün çökmesi üzerine Doğu ekspresi geri döndü DUNKU ŞİDDETLİ YAĞMURDAN SONRA ITelefoto ANKARA CADDELERİNİN HALI Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1957
  • i Mec ra hızlana D.P.Genel Merkezi seçim mevzuunda henüz karar vermemiş olmasına rağmen muhalefet her türlü hazırlığa başladı Seçim tatilinden [SAMI ÖNEMLİ] C.M.P.İl Başkanı 45 günlük hapis cezasını ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1957
  • BANDIRMADA MEZAR HATLARI ARTTIRILDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BANDIRMA.15 Şehrimiz Belediye Meclisi yeni aldığı bir kararla mezar fiatlarını yükseltmiştir.Küçüklerden 5 lira,büyüklerden 10 lira,tabutluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1957
  • Yunanlılar diplomatik kaideleri hiçe sayıyor Elçimizin meçhul asker âbidesine çelenk koyacağı açıklanmadı.Tören sırasında da sıkı emniyet tedbirleri alındı [ASSOCIATED PRESS] ATINA,15 Türkiye'nin geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1957
  • İDİL BİRET'İN PARLAK BAŞARISI [ANADOLU AJANSİ PARİS,15 Paris Konservatuarının bu sene açtığı müsabakada,İdil Biretkendi sınıfında piyanoda muhtelif bakımlardan yapılan müsabakaları kazanmış ve birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1957
  • I SAMİ ÖNEMLİ Hem suçlu,hem güçlü Üzerlerinde kaçnk eşya çıktığı için,Adana vapuru ile Akdeniz seferine çıkamayan Supamitia Politi ve Arinıinc Asco adındaki Rum kadınları dün Adliyeye verilmişlerdir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1957
  • I MUAMMER TAYLAK] FÂZIL KÜÇÜK TEMASLARINA BAŞLIYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,15 Dün gece şehrimize gelmiş bulunan Kıbrıs Türklerinin lideri Dr.Fâzıl Küçük,bu sabah Hariciye Vekâletini ve Çankaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1957
  • Meclis koridoru hâdisesi Adliyeye intikal ettirildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.15 Kırşehir kanununun görüşüldüğü Meclisin geçen Çarşamba günkü celsesinde,Meclis koridorunda vukua gelen müessif hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1957
  • BU Y!L KÖMÜR SIKINTISI YOK Kömür Tevzi Müessesesi Umum Müdürü Avni Akman dün şehrimizde bir basın toplantısı yapmış ve dağıtım mevzuunda alman yeni tedbirleri açıklamıştır.Buna göre:WF9 Geçen yıl kömü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1957
  • Temyizin ikinci bozma kararı üzerine Hikmet Küçük'i dâvası başladı Hakkında idam kararı veren heyeti evvelâ reddedip sonra vazgeçen kaatile duruşmayı müteakip bir genç kız aşk mektubu verdi [İBRAHİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1957
  • Ruslar Boğazdan İki filo Geçirmek İstiyor Sovyetlerin,İngiliz gemilerine müsaade vermemiz üzerine böyle bir teşebbüste bulundukları anlaşılıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,15 Hariciye'ye yakın çevr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1957
  • fii IKEYSTONEI ¦f M VII CnMRA Nuremberg'dc evvelki gün Kusya'dan birkaç sene I™ evvel dönmüş olan Almanların yaptığı bir toplantı,14 seneden sonra bir karı kocanın tekrar birleşmesini sağlamıştır.48 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • M om Nevgice ve Şinasi Arel'in hasırladıkları Golf Kliibüniin balosu pazartesi gecesi Şadırvanda verildi.Bu değişik balodan notlar:tr Dans pistinin bir aralık boşaltılıp «salon golf oyununa» hasredilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • Sarkıntılık edenleri polis ekibi toplayacak Emniyet Müdürlüğü plajları da kontrol maksadiyle üçer kişilik ekipler kurdu Sarkıntılık vak'alarını önlemek üzere yeni bir ekip kurulmuştur.Önümüzdeki hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • Park havuzlarından balık çalanlar yakalandı İsmail Zümrüt ve Zekeriya Tekin adında iki balık hırsızı dün müddeiumumiliğe teslim edilmişlerdir.Umumi parklardaki havıızlarda bulunan kırmızı renkli sus b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • 12 saat çalışan gişe memurlarına fazla mesai ücreti verilmiyor Yaz tarifesinin başlaması sebebiyle esasen kadro bakımından kifayetsiz olan Köprü ve Kadıköy iskelelerindeki memurların 12 saat çalıştırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • Milliyetçi Çin'in Ankara Büyük Elçisi geldi Milliyetçi Çin'in yeni Ankara Büyükelçisi General Chung İl Kiow dün şehrimize gelmiştir.Yarın Ankaraya gidecek olan Büyükelçi,Türkiyeye gelmekten duyduğu me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • YARIN TARSUS ŞUBEMİZ S» açıltycz W O O u RALIK 1,HUSUSİ ÇEKİLİŞ İv UMUMİ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI Ayrıca zengin ÇEŞİTLİ AÇILIŞ si 'HATIRALARI B En fazla 1 kazanma ^•^anSl SERMAYESİ 17,000,000 Uf»,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • 'I İSTANBUL t I 111 I III I I I I I I HI I I II I I M I I I I I I 8.27 Açılış ve program 8.30 Tatil sabahı için müzik 9.00 Haberler 9.15 Türküler 9.30 Dinleyici İstekleri Hafif Batı müziği)10.00 Sevil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • HİKMET Ayten Eti'nin şiir kitabı Pek yakında çıkıyor.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • Karısını öldüren marangoz "O beni aldatıyordu dedi İŞLEDİĞİ CİNAYETTEN NEDAMET DUYAN KAATİL SORGUSUNU MÜTEAKİP TEVKİF EDİLEREK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Buyükdere caddesinde Tepe sokağındaki bir evde kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • Mahrukat fiatları yükselfilmiyecek Belediyenin tesbit ettiği fiatlar üstünde satış yapanlar mahkemeye verilecekler Odun ve mangal kömürü fiatlannın değiştirildiği söylentileri ilgililerce yalanlanmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • Kuru fasulye fiatları düşmeye başladı Kuru fasulye fiatları düşmeğe başlamıştır.Yeni mahsulün tarlada teslim fiatı 150 kuruştur.Ancak,alıcı yoktur.Dün borsada lüks dermason fasulyası 340 380.Erzincan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • 7 esnaf daha Millî Korunma Mahkemesine verildi Belediye İktisat Müdürlüğü Merkez Murakabe memurları,geçen hafta içinde 54G esnafı kontrol etmişlerdir.Kontrol edilen esnaftan 7 si hakkında Milli Korunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • Pakistan Parlâmento heyeti şehrimizde Bir müddettenberi memleketimizde bulunan Pakistan Parlâmento Heyeti,dün Yalova'dan şehrimize gelmiştir.Heyet pazartesi günü saat 10 da Vilâyeti ziyaret edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • Telefonlardaki arızalar normalmiş Son günlerde bozulan ve şikâyetlere sebep olan telefonlar hakkında fikrini sorduğumuz Telefon Başmüdürü Fikret Çelikoğlıı «Her ay muntazaman 1000 telefon verildiğini»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • Armatör gemilerindeki işçilerin durumu tesbit edilecek Çalıştırdıkları gemilerde işçi haklarını tanımayan armatörlerin tesbiti için Gemi Adamları Sendikası faaliyete geçmiştir.Bu iş için sipariş edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • I I M I I I 1 l U I I I M M H u n I M I M M I I I I U I II U M I I M i M 1 1 I 11 I I I I 1 M 1 I MI M M I I II M I I I I I I I I I I I I I 1 Tenkid ve adam çekiştirme ESKİLER buna «Şahsiyat.derlerdi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • YENİ YAPILAN TAHSİSLER İktisat ve Ticaret Vekâleti Milli Korunma Dairesi İstanbul Tevzi ve Tahsis Müdürlüğünden aldığımız malûmata göre muhtelif vilâyetler ihtiyacı için yeniden 3.943 iç ve dış otomob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • NECLA DUMLU ile NEJAT KUZUCU Nişanlandılarl'cııervolıı IS Haziran 1957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • KISA HABERLER DERİ fiatları yükselmekte,buna karşılık yapağı piyasası durgun geçmektedir.Trakya yapağısının fiatı 10-19,Anadolu yapağısının ise 5-11 liradır.ODALAR ve Borsalar Birliği İstişari Komites
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • PANGALTI ŞUBESİ İstimlâk dolayisiyle muvakkaten DOĞUBANK NİŞANTAŞI AJANSI'nda faaliyetine devam etmektedirolan islerini Muhterem müşterilerimizin,DOĞUBANK PANCwALTI ŞUBESfle DOĞUBANK NİŞANTAŞI AJANSI'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA 1 İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve tereddütle iş gören.2 Aksi.3 Canlandırma.4 Yenmeyecek şeyleri yiyen veya bakılmasına dayanılmaya c a k şeyler karşısında tiksinmeyen.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1957
  • 'Vo R OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Mars burcunuzda.Size güzel bir hafta vaadediyor.Plânlarınızı bu hafta gerçekleştirebilirsiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün öğleden sonra çoktandır görmediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.06.1957
  • YAZAN:ÜMİT DENİZ 13 ÇAPKIN İLAHLAR Krezüs,her fuHuğunun alt in olmasını istemişti Zengin birinden bahsettiğimiz zaman,daima dilimize pelesenk ettiğimiz şu tekerlemeyi kullanırız:Ne?Zenginlik de lâf mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1957
  • i s YARIN Hennafrodit denilen Hünsalık efsanesi Bodrum'a aittir.vs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1957
  • Kaçakçılarla Suriye hududunda 2 çarpışma oldu İki kaçakçı öldürüldü.Külliyetli miktarda eşya ele geçirildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] DİYARBAKIR,15 Suriye hududunda kaçakçılarla vuku bulan çarpışmada,iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1957
  • FRANKEŞTAYN,TELEVİZYONDA ŞARKI SÖYLEDİ![HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN^ NEW YORK,Tanınmış artist Boris Karlof,bu hafta en az 30 milyon Amerikalıyı hayretler içinde bırakmıştır.Frankeştayn'in yaratıcısı Karlof,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1957
  • ESKİŞEHİR BELEDİYE REİSİ İSTİFA ETTİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ESKİŞEHİR,15 Eskişehir Belediye Reisi Mühendis Galip Yeginsu,sıhhî sebepler ileri sürerek istifa etmiş,istifası da Vilâyetçe kabul edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1957
  • DOĞUBANK ASMAALTI ŞUBESİ İstimlâk dolayısiyle 17.6.1957 Pazartesi sabahından itibaren muvakkaten Yenipostahâne Caddesi 70/72 numarada DOĞUBANK UNUN MÜDÜRLÜK binasının birinci katında faaliyetine devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1957
  • DİPLOMA SEVİNCİ i SAMİ ÖNEMLİ] Türkiye Milli Talebe Federasyonu tarafından açılmış bulunan Amatör Talebe Rehber Kurslarına iştirak eden talebelerden 90 i imtihanlara girmişlerdir.İmtihanlar sonunda me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1957
  • I SAMİ ÖNEMLİ 1 ANKARA CADDESİ GENİŞLİYOR Ankaracad lesi«in trafiğe uygun bir hâle getirilmesi için yapılan ı,ı ı j T,çalışmalara devam edilmektedir.Vilâvctin karşısındaki İ/zettin d 2Z flk,maJ7da" s°
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1957
  • Kral Suud Arapların lideri olmıya başladı Suud'un Arab Birliğini Oria Doğuya komünist sızmasını önleyecek şekilde gerçekleştireceği anlaşılıyor l ASSOCIATED PRESS] NEW YORK,15 New York Times bugün neş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1957
  • DİYARBAKIR'DA YILIN 42 nci cinayeti işlendi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] DİYARBAKIR,15 Kulp kazasında bugün bu yılm 42 nci cinayeti işlenmi'jtir.Obandan nahiyesine bağlı Cumar Itöyüııde bir ev yapma mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1957
  • y &s&3H£ BU TABLO HAKİKİ Mİ?[KEYSTONE] Almanya'da Hamburg yakınlarındaki Wentorf kampında Doğu Silczyadan geıı Karl Wieczorek adında bir mültecinin gizlice beraberinde getirdiği bir tablo,sansasyon ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1957
  • Haziran sonunda 1 Kişiye 2 daireli)45.000 liralık APARTMAN KATI Bir Yıl müddetle Ayhk Gelirler 20 Haziran k°dar Hesabınızda en az 150 ura bulundurunuz.DEMİRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1957
  • lİİlİlllİİİ Tesadüf îşteL ayni anda TOM'UN ADAMI DİŞLEK CO" KAMYONLA GÖ-RÜNDÜ 1 HAFİYE AYNADA KAMYO.NU GÖRDÜ &EHİR 070MOS/2-L DURDURDU VE BAĞU TOM\UN BAŞ/N/D/ŞARJ UZATTI.TOM,S/K/NT/DAN KEKELİYORDU:OJA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1957
  • Bir hâkim,annesiyle 3 çocuğunu öldürdü [ANADOLU AJANSI] JOHANESBOURG,15 Vander Merve adında bir hâkim.74 yaşındaki annesini,13 yaşındaki kızını,bunu takiben 11 yaşındaki oğluyla beraber 16 yaşındaki d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1957
  • Âmerikada alüminyum mayolar moda oldu Vücuda yapışan bu elâstiki mayolar kadınların bütün güzelliğini ortaya koyuyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] NEW-YORK,New-York'un ve dünyanın en büyük mağazalarından bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1957
  • Hâdiseler,fıkralar GAZETELERDE cinayet havadisi okumaktan gına geldi.Evvelki gün yine bir adam ayrılmak isteyen karısını iki bıçak darbesiyle öldürmüş.Cinayetin sebebi,tek tarallı muhabbet.Kadın sevmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.06.1957
  • UCUMUZ lau ıı SERVER 43 B£DI Neriman da gülerek cevap verdi:Çok isterseniz ben sizi yalnız bırakmam.Fakat ihtiyacınız olduğunu zannetmiyorum.Çünkü.Şaka edebiliyorsunuz.Bazı şakalar facia hissinden doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1957
  • DÜNYAYI TEFE KOYDUM EL S A Y a z a n M A X W E L L Nakleden:ORHA N A ZİZOĞL U 4.Î Bir toplantının muvaffakiyeti veya ademi muvaffakiyetinde yiyeceğin hiçbir rolü yoktur.Yemek Cordon Bleıı'nüıı baş alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1957
  • lirini m.olg3lm*std.ROCKTROLL Londra'da 30 metre derinliğindeki loş ışıklı mağarada gençler,müziğin çılgın nağmeleriyle sallanıp yuvarlanıyorlar!LONDRA'da Rock'n Roll dansı hayranları çılgın toplantıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1957
  • Pazartesi akşamından itibaren Sinemasında Yedi Denizlerin Kahramanı KORSANLAR HAZİNESİ LONG JOHN SILVER)RENKLİ SİNEMASKOP artistleri ROBERT NEWTON KİT TAYLOR İlâveten M İ K İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1957
  • DİLER TIBBİ MÜSTAHZARAT FABRİKASI Molla Gürani cad.No.14 Fatihteki yeni binasına nakletmiş olup 17/6/957 tarihinden itibaren telefon numarasının 21 59 47 olduğunu aızoderf.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1957
  • HANIMLAR KEŞİDESİ i L ARSA APARTMAN »»¦TİIUMMI'.»"IH ün KEKSPRES jŞPE EMNİYET VE SÜRAT en adil tevzi sistemi en fazla kazanma ihtimali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1957
  • SÜPER ATOM 13 No.lu TAKSİ MİSRANO SİRKİ Umumi arzu üzerine kahkahah taksi numarasını takdim eder.Arne» 1 HARİKA KOREK KEMİKLERİNE SAHİP KIZIL DERİLİ POMl 2 MEŞHUR ZENCİ BEBEK GANGSTERLER ELİNDE I ROCK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1957
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası EMİNÖNÜ ŞUBESİ Divanyoluhda Yeni Adliye Sarayı karşısındaki muvakka tbinasmda mevduat sahihlerine CAZİP HEDİYELER Tevziine devam etmektedir.8075)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1957
  • Ya kız Ya Almanya PARMAKTA nisan halkası,cepte pasaport.Balayına çıkıyorlar,zannetmeyiniz,Okuyucum halka ile pasaport arasında Fırtınaya tutulmuş.Kalsa evi ense Almanya elden gidecek.Pasaportun sözüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1957
  • illl|iilM!AŞK HİKÂYESİ Kalbinden Yara TEFRİKA No:4 ÇIKAN' YAZILARIN' ÖZETİ:Operatör Pierrele karısı Elizabeth,Pierre'in asistanı Janine'le kocası Roger aynı kiiciik otelde yazı geçirmektedirler.Elizab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1957
  • Marsilya'ya Venedik'e Karadeniz ve Akdeniz'e Bedava Seyahatler Başladı Garanti Bankasının Haziran sonu çekilişinde beş adet Kredili Apartman dairesi,müstesna arsalar,zengin para ikramiyeleri,Marsilya'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • Konya'da bu yıl bol mahsûl alınacak 1953 ün 11 milyon dekar arazisine mukabil,bu sene ekilen saha 15 milyon dekarı aştı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] KONYA,15 Vilâyetimizde bu yıl idrâk edilecek olan mahsul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • Bütün maddeler kâr haddine tâbi tutulacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,15 Hükümet ba-1 zı tadiller yapmak üzere geri 1 aldığı Milli Korunma Kanunu I tasarısını,bugün yine muvak-I kat komisyona iade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • BİR UÇAK MİNARENİN ALEMİNİ DÜŞÜRDÜ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,15 Bugün Manisa üzerinde alçaktan uçan bir uçak,Selim Şahlar köyünde bir minarenin alemine çarpmıştır.Tek motorlu olan uçak,minarenin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • SÜNNETÇİ Enver Ölgün Şarpatya V Tel,21 59 19 Nazlı ebe sok.No.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • Diş Tabibi TEVFİK İNANLI Muayenehanesini izmir'den İstanbul'a nakletmiş ve hasta kabulüne başlamıştır.Beyoğlu,tstiklâl cad.«93 Telefon:44 86 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • Dünyanın sayılı sayfiyelerinden biri ve İstanbul'un eşsiz yazlık lokali R i V i E R A OTEL RESTORAN PAVYON'u 15.6.957 den itibaren Yaz Sezonuna başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • um¦—mi iumwin—a—aa—SON VE KATÎ SATIŞ Haliçte önü deniz,arkası asfalt 95 kilovat ceıyan,terkos,telefon.İki katlı beton bina.Adliye Sarayı 2 nci İcra Salonunda 20/6/957 perşembe saat 11-12 arası satılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • HURDA DEMİR MALLARI OLUP DA SAT-MAK İSTEYENLERİN IŞ SAATLERİNDE 44 06 27 VE-YA 44 98 57 IŞ SAATLERİ DIŞINDA 47 28 46 NUMA-RALI TELEFONLARA MÜ-RACAATLARI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • İstanbul Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanlığından Kulübümüzün mûtad Kongresi 22 fi 1957 cumartesi günü saat 15 de Kulüp Lokalinde yapılacaktır.Ekseriyet temin edilemediği takdirde 29/6/1957 cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • NİŞKOZ DE K S TRi Ni HER ŞEYİ YAPIŞTIRIR ADRES I İPÇİLER NO 43 ZİNOANKAPI TELEFON l 22 28 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • 1000 MESKENLİK BEBEK ETİLER KOOPERATİFİ YANINDA YARISI PEŞİN,50 AY TAKSİTLİ ARSA SATIŞLARINDAN İSTİFADE EDİNİZ Görmek ve malûmat almak için Müracaatların Telefon:27 20 25 ETİLER otobüs durağı yanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • Meclis koridoru hâdisesi Adliyeye intikal ettirildi t Baştarajı Birincide t Baştarajı Birincide misti.Hazırlanan zabıtta Bölükbasımn koridorda Meclis manevi şahsiyetini rencide edecek sözler sarfettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • Karakol'daki ölüm hâdisesi Meclis'e aksettirildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,15 İstanbul'da bir karakolun nezarethanesinde ölen Mehmet Karadeniz isimli genç ile ilgili olarak,bugün Meclise C.H.P.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • Muzaffer Kurbanoğlu hakkında dâva açıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,15 Manisa'da yaptığı propaganda konuşmalarında Hür.P.ileri gelenlerine madde tasrih etmek suretiyle hakaret ettiği iddia olunan D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK KINALIADADA jahftne arsa.30.000.Tel:44 57 07.K-956)ACELE devren satılık kola evi.Bostancı eczanesi bitişiği Nuris.A-686)SATILIK arsa.Bost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • HİKMET DÂVASI t Baştarajı Birincide HİKMET,KARARINDAN VAZGEÇİYOR Reis Hikmet'e «Dilekçenizi geri alıyor musunuz?diye sordu.Hikmet «Evet» dedi,«redden tamamiylc feragat ediyorum.a Bundan sonra heyet 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • BÜTÜN AĞRILARA KARŞI GÜNDE 6 ADET ALINABİLİR OPOÎM FAYDALİDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • MİSAFİRLERİNİZİ.gönül rahatlığı İte ağırlıyabilirsiniz bulaşıklann yığılması,yerlerin lekelenmesi,parkenin kirlenmesi artık bir endişe mevzuu olamaz.Çünkü:C FAY en kısa zamanda ve en büyük kolaylıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • MUHAYYER PEYNİR MAYASI HAY-LA.Toptan satış yeri:Hasırcılar No.36 Imanoğullan Telefon 22 03 65 Telgraf İmanlar İdarî merkez H.Fener Yıldırım cad.No:43 Fabrika Büyükçekmece Önder Gıda ve Kimya Sanayii K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • MÜHİM ÇİMENTO İLÂNI 1 Görülen lüzum üzerine 17/C/1957 tarihine rastlayan Pazartesi gününden itibaren Haziran 1957 sonuna kadar hususî sektöre ait karadan teslimat durdurulmuştur.2 Yeni teslim günlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • RUMÎ 1373 Hazirar 3 PAZAR 16 HAZİRAN 1957 VAKİT VASATÎ EZANÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • lüiiEiıg©* Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Mes'ul Müdür:HASAN YDLMAER Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • j» ı ww—g—«i—imm—wm ı SAVOY PARLATMA VE^CAMASIR YIKAMA TOZLARINI TERCİH EDİNİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • Şiddetli yağmurlar tahribat yapıyor t Baştarajı Birincide gın kazasının bâzı köylerini sular istilâ etmiştir.Bâzı evler yıkılmış,tarlaları sular basmış ve ağıllara dolan sular yüzlerce koyunu sürükley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • Fâzıl Küçük temaslarına başlıyor t Başta rafı Birincide ve emniyet kuvvetleri,gaz bombaları kullanmak suretile nümayişçileri dağıtmağa muvaffak olmuşlardır.Şehir sokaklarında Makarios lehindeki yazıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1957
  • Seçim faaliyeti Meclisin tatilinden sonra hızlanacak t Baştarafi Birincide Ne.iat Muallimoğlu adında,Amerikada isçilik yapmış bir genç,Tiirkiycde İlciye grr_hakkı vereceğini vaadeüiği halde im sözünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.06.1957
  • Hâdiseli maçta Alfay M.Mensucat'ı yendi 6-0 HAKEMİN FENA İDARESİ OYUNU ÇIĞRINDAN ÇIKARDI İZMİR,15 Hususî)Bugün Alsancak stadında oynanan Altay Millî Mensucat Federasyon Kupası maçını Altay 6-0 kazandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.06.1957
  • BAYRAĞIMIZ NE HALLERE GİRİYOR Yukarıdaki afiş,Beynelmilel Paris Konkurhipikleri münasebetiyle,Fransa'da duvarlara asılmıştır.Resimde görüldüğü veçhile,güzel bayrağımız tanınmayacak,acaip bir şekle sok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.06.1957
  • ANKARA'DA SATILACAK futbolcular belli ANKARA,15 Hususî)Profesyonel talimatnamesi hükümlerine göre,kulüpler satış listelerini ilgili mercilere bildirmeye başlamışlardır.Ancak talimatnamenin kayıtlandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.06.1957
  • FENERBAHÇE' NİN KAFİLESİ Fenerbahçe'nin Avrupa turnesine katılacak futbolcu ve idarecilerir kombine pasaportu dün çıkmıştır 25 kişilik kafile şu şekilde tesbit edilmiştir:Ertuğrul Akça,Muhittin Bulgur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.06.1957
  • Galatasaray FEDERASYON KUPASINDA uan ANKARA TAKIMI MARKAJLI BİR OYUNLA ESASEN FENA BİR GÜNÜNDE OLAN SARI KIRMIZILILARLA 1-1 BERABERE KALMA BAŞARISINI GÖSTERDİ SEYİRCİ:12.257 Kişi,HÂSILAT:20.869 Lira.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.06.1957
  • AKSFER'E DOĞRU Federasyonun kararına rağmen F.Bahçeliler Hilmi'yi Seyahate götürüyor Vefalılar,Hilmi kafileyle beraber götü-1 rüldüğü takdirde,Fenerbahçeli idarecilerin suçlu duruma düşeceğini bildird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.06.1957
  • ft FEDERASYON KUPASI PUAN DURUMU Takımlar O G B M A Y P Beşiktaş 7 6 1 17 5 13 Galatasaray 8 4 2 2 16 7 10 Altay 7 4 2 1 14 7 10 Gençlerblrliğl 7 2 14 8 8 5 Kültürspor 6 1 1 4 5 17 3 M.Mensucat 7 1 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.06.1957
  • FERİDUN'UN F.BAHÇE'DE OYNAMASI MUHTEMEL Genç futbolcu ilk maçta Sarı Lâcivert formayı giyecek Millî takım ve Fenerbahçe santrforu Feridun Bugaker önümüzdeki ay sonlarında İstanbula gelmesi beklenmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.06.1957
  • Galatasaray normal oyununu tutturamadı.I İLHAN DEMİRELI Kemal'i kontrpiycdc bırakarak ağları buldu.Bu golü diğerlerinin takip edeceği samlı yordu.Fakat,Gençlerbirliğinin,oyunu sertliğe dökmesi üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor