Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • EVLENME İLANI!YAZAN:Alil NESİN AKBABA Mecmuasının bugünkü sayısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • Bir Yunan casusu Kapatılan,"Elenikî Enosis,Derneğinin 69 yaşındaki kâtibi Glakis 12 sene 6 ay hapis yatacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 Lambros Glakis adında 69 yaşında Türk tebaası bir Rum,bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • {İLHAN DEMİRELİ KARACA'LAR VE İSİM BABALARI İ2tW*r«ffl hane Parkında dünyaya gelen yavrularına «MİLLİYET» tarafından konan isimleri ihtiva eden plâkaları,dün «Cici-Can» in yaratıcısı Bedri Koraman tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • Karadeniz'e çıkacak ngııız Filosu geldi Amiral verdiği beyanatta,NATO ve Bagdad Paktı için büyük önem taşıyan Kıbrıs meselesinin adilâne bir şekilde halli gerektiğini söyledi Kfur.1SAMİ ÖNEMLİ] Donanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • CHP.bölge toplantısı Diyarbakır'da yapıldı Gülek,seçimlere girmek için Anti Demokratik kanunların kaldırılmasının şart olduğunu ve kararı Kurultayın vereceğini söyledi Hususi surette giden,NEDRET Selç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • ¦Jr MARLENE DIETRICH «Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok» YAZARI REMARQUE'la EVLENİYOR GAZETELER)GARP CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY VAR!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • 4* [SAMİ ÖNEMLİ)ÖLEN OLMADI Şoför Yusuf Civelck'in idaresindeki taksi,dun Dolmabahçe yokuşundan inerken frenleri patlamıştır.Sür'atle yokuşu inen taksi,tramvay yolunu katettikten sonra karşı kaldırıma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • KARAŞi'DE ALINAN KARARLAR Pakt için müşterek bir askerî plânlama teşkilâtı kurulacak [ANADOLU AJANSI] KARACİ,5 Bağdad Paktı Konseyi bugün de heyet reisleri ve her altı heyetten üçer âzânın iştirakiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • Bir hükümet tasarısını D.P.Iİ mebuslar iade etti Faiz hadlerini indirip arttırma selâhiyetini hükümete veren tasarı Mecliste tartışmalara yol açtı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 «Bankaların mevduat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • 46 BİN MACAR SİBİRYA'DA [ANADOLU AJANSI] WASHINGTON.5 Birleşik Amerikaka Ayan üyesi Roman Hruska,Macar gizli teşkilâtının gönderdiği bir habercinin,yirmi yaşından küçük 46 bin Macar gencinin Sibirya'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • Bir imamın af mazbatası Mecliste ten kî d edildi [HUSUSt MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 10 ay hapse mahkûm olan bir imamın affedilmesi için hazırlanan mazbata,bugün Mecliste uzun münakaşalara ve gürültülere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • Başvekilliği reddeden GUY MOLLET FRANSA'DA KABİNE BUHRANI [ANADOLU AJANSI] PARİS,5 Reisicumhur Rene Coty,eski Başvekil Guy Mollet'nin tekrar kabineyi kurmayı reddetmesi ü/erine radikal sosyalist mebus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • I SAMİ ÖNEMLİ] SULTANAHMETTEKİ YENİ PARK GÜNLERDENBERİ İDAM MERAKLILARI TARAFINDAN ÇİĞNENE ÇİĞNENE İŞTE BÖYLECE TARLA HALİNE GELDİ.Berber Hayri nihayet asıldı Hüküm,günlerdenberi Sultanahmed'i doldura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • EVLENME İLÂNI!YAZAX:Alil NESİN AKBABa Mecmuasının bugünkü sayısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • casusu din mahkûm oldu Kapatılan,"Eleniki Enosis,Derneğinin 69 yaşındaki kâtibi Glakis 12 sene 6 ay hapis yatacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 Lambros Glakis adında 69 yaşında Türk tebaası bir Rum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • [İLHAN DEMIREL] KARACA'LAR VE İSİM BABALARI ^SSS^jE hane Parkında dünyaya gelen yavrularına «MİLLİYET» tarafından konan İsimleri İhtiva eden plâkaları,dün «Clci-Can» in yaratıcısı Bedri Koraman takmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • CHP.bölge toplantısı Diyarbakır'da yapıldı Gülek,seçimlere girmek için Anti Demokratik kanunların kaldırılmasının şart olduğunu ve kararı Kurultayın vereceğini söyledi Hususî surette giden NEDRET Selç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • MARLENE DİETRİCH «Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok» YAZARI REMARQUE'la EVLENİYOR ^GAZETELER)l P#M GARP CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY VAR!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • c* ı SAMİ ÖNEMLİ 1 ÖLEN OLMADI Şoför Yusuf Civelek'in idare-1 sindeki taksi,dün Dolmabalıce yokuşundan inerken frenleri pat-i Iamıştır.Sür'atle yokuşu inen taksi,tramvay yolunu katettikten sonra karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • 46 BİN MACAR SİBİRYA'DA [ANADOLU AJANSI] WASHINGTON,5 Birleşik Amevikaka Ayan üyesi Roman Hruska.Ma-'¦ar gizli teşkilâtının gönderdiği bir habercinin,yirmi yaşından küçük 46 bin Macar gencinin Sibirya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • Bir imamın af mazbatası Mecliste t en ki d edildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDKN] ANKARA,5 10 ay hapse mahkûm olan bir imamın affedilmesi için hazırlanan mazbata,bugün Mecliste uzun münakaşalara ve gürültüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • Bir hükümet tasarısını D.P.li mebuslar iade etti Faiz hadlerini indirip arttırma selâhiyetini hükümete veren tasarı Mecliste tartışmalara yol açtı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 «Bankaların mevduat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • f ft [SAMİ ÖNEMLİ] SULTANAHMET MEYDANINI DOLDURAN İDAM MERAKLILARI VE İDAM SEHPASININ UZAKTAN GÖRÜNÜŞÜ.Berber Hayrı nihayet asıldı Hüküm 2.06 da infaz edildi.Çok soğukkanlı olan cani "Allah taksiratım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • di önem söyledi gezi ve a erdi [SAMİ KOHEN] liz Kuvvetleri Başizdeki hatta üç Inza yapacağı ve şim-6 Montreux andlaş-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • Karadeniz'e çıkacak İngiliz Filosu geldi Amiral verdiği beyanatta,NATO ve Bagdad Paktı için büyük önem taşıyan Kıbrıs meselesinin adilâne bir şekilde halli gerektiğini söyledi my ı.9-ıı ı 1 ı »ı Donan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1957
  • KARASİ'DE ALINAN KARARLAR Pakt için müşterek bir askerî plânlama teşkilâtı kurulacak [ANADOLU AJANSI] KARACİ,5 Bağdad Paktı Konseyi bugün de heyet reisleri ve her altı heyetten üçer âzânın iştirakiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • MM MM I Grip nedir ve nasıl korunulur?Herkes telâş içinde,Uzak Şarktan bir grip dalgası Türkiye'ye doğru geliyormuş.Ajans haberlerine bakılırsa,salgın önce Filipinlerde başlamış,halkın çoğu,hattâ Fili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • GRAPHO-ENGLISH İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI Şehrin ııcak.toz ve gürültüsünden uzakta tam deniz ve göl kenarında ULUDAĞ v« ABANADA,Robert College İngilizce Profesörleri ve 30 ecnebi öğretmenle Türkiyenin en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • ONLAR KAZANDI,SİZ DE KAZANABİLİRSİNİZ DEMİRBANKın 31 MAYIS ÇEKİLİŞİNDE AYLIK GELİRLİ HESAPLARININ KAZANAN TALİHLİLERİ İOOO Liralık Gruptan AYLIK GELtR KAZANAN Sirkeci Ajansı Hesap No.sı 5143 500 Liral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • ÖZE I.KADIKÖY KOLEJİ İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI 30 kişilik ecnebi öğretmen kadrosu ile emrinize hazırdır.Hiç bir koy ve dağ ile alâkamız yoktur.Birinci devre için çok az yer kalmıştır.Ücretsiz broşürümüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • lll.miliumI Mm,Hill II.I,ll ,lllımmıllllımımı.nl.II.IIIHIIIIllli,un.ISTANBUL 12.27 Açılış 1230 Hafif melodiler,dans ve caz müziği 13.00 Şarkılar:Tülün Korman 13.30 Haberler 13.45 Oyun havaları 14.00 Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • KISA HABERLER 9EHRIMIZDE misafir olarak bulunan Tahran Umumi Valisi Dr.Afkhan Hekmat şerefine dun Türk İran Dostluk Cemiyeti tarafından bir yemek verilmiştir.METİN Kıırtbakar ve Ali Uzun adında 10 yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • *QMqÂm&ü K B İK m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sinirli insanlar arasındasmız.Sabırlı ve temkinli olmazsanız canınızı sıkan bir hâdise olabilir.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Mes'ut bir gün.Sevdiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • BULMACA ft11ll2 SOLDAN SAĞA:1 Serçeglllerden,kısa ve kalın gagalı bir kuş;Bilgin.2 Bir vilâyetimiz.3 Kapılara takılan yaylı kapama mekanizması:Bir memleket.4 Bir nota;Diz.5 Aklını kaybetmek.6 Bir nota
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Sonsuz Daniel f SİNEMALAR j BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02 1 Kızıl Tuğ Turaı Seyfioğlu Türk filmi 2 Efsuncu Baba Necdet Mahfl Ayral Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)1 Caniler Sokağı Richard Widmark Ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • ÖLÜM Eski Darülbedayi'nin emektar sanatkârlarından ve merhum Sadi Karagözoğlu'nun esi ve Gazanfer Karagözoğlu'nun annesi Bayan Sehper Zabel)vefat etmiştir.Cenazesi 6.6.957 bugünkü perşembe günü sabahı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • ÖLÜM İzmit Muhabirimiz Ahmet Sonat'ın kayınvaldesi Behlre Aydoğdu,3/6/957 pazartesi günü vefat etmiştir.Sonat ailesine başsağlığı dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Çocuklara verilen süt tozunun arttırılması istendi UNICEF'den 3 kişilik bir heyet memleketimize gelmiştir.Bunlardan birisi Ankara'da teşkilâtın daimî temsilcisi olarak kalacaktır.Dün Maarif Müdürlüğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Bir ırz düşmanı 6 yaşında bir çocuğu kirletti Çatalcanın Kâmil Oba köyünde oturan 6 yaşında bir kız çocuğu,Adnan Gürül adında 25 yaşında birinin tecavüzüne uğramıştır.Adnan,çocuğu kandırarak göl kenar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Gümrükteki 150 ton kahve İnhisarlar İdaresine devredilecek Gümrüklerde bulunan 150 ton kahve İnhisarlara devredilecek ve dağıtım bu kanaldan yapılacaktır.Hazırlıklara taşlanılmıştır.Dağıtım,muhtemelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Kendine polis süsü veren biri yakalandı Kendisine memur süsü veren Sahabettin adında biri hakkında takibat yapılmaktadır.Fatihte Türkmen çıkmazında oturan ve seyyar esnaflık yapan Sahabettin,sarhoş bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • 70 metrelik feribotun inşası bitti D.D.Yolları İşletmesi tarafından Denizcilik Bankasına sipariş edilen 70 metre uzunluğundaki feribotun inşası bitmiş ve 1 temmuzda denize İndirilmesi için hazırlıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • HALİC'İN TEMİZLENMESİ ÇOK YAVAŞ GİDİYOR Nafia Vekâleti ve Denizcilik~~Bankası tarafından müştereken ele alınan Halic'in temizlenmesi işine devam edilmektedir.Hâlen Haliçde bulunan bir tarama makinası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Anlaşılmaz sözler ¦NGİLTERE geveliyor.Sehvyn Loyd geçen gün taksimi temenni etmediğini söyledi.Şimdi de Radcliffe teklifinin etrafın-da,klasik diplomasiye uygun bir karışık üslûp içinde,hiç birşey ifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • İngiltere'ye 1 yıl içinde 31.5 milyon liralık mal sattık Geçen yılki ihracatımız 15 milyon lira idi.Ticarî münasebetlerimizin daha da gelişeceği belirtiliyor İngiltere ile memleketimiz arasındaki tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Kamyonet altında kalan adam öldü Beyoğlunda ölümle neticelenen bir trafik kazası olmuştur.Şoför Kemal Karakus'un idaresindeki 71404 plâkalı kamyonet E'iiyükhendek caddesinden geçerken Mişon Basut adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • AYVALIK VAPURU RIHTIMA BİNDİRDİ Dün sabah saat 9 da Çanakkale sür'at postasına kalkacak olan Denizcilik Bankasının cAyvalık» vapuru hareket ettikten sonra suların cereyanı ile rıhtıma bindirmiş ve bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Zeytinyağı ihracatı için çâre aranıyor Zeytinyağı ihracatı için yeni İmkânlar aranmaktadır Bâ?ı firmalar faaliyet halindedir.Ancak halihazırdaki şartlar dikkate alınarak İhracatın yalnız resmt sektör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • MEDRANO 17,15-21,15 BİLETLERİNİZİ ÖNCEDEN ALINIZ KÜÇÜK SAHNE Tel:440276 SİRK Tel:4736 58 HER SEMTE OTOBÜS TEMİN EDİLMİŞTİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Ratip Tâhir'in duruşmasına devam edildi «Halk» gazetesinde çıkan yazılarıyle Köylü gazetesi sahibi Mümtaz Göztepe'ye neşren hakaret ettiği lddiasiyle Toplu Basın Mahkemesinde yargılanmakta olan karika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Bozulan otomobilini tamir ederken ezildi Muzaffer Berberoğlu adında biri.yanında karısı ve çocuğu olduğu halde 1410 plâka)ı hususi otomobili ile Emirgân civarından geçerken,motorun çalışmadığını görmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Almanya'dan otomobil ithâli muhtemel Batı Almanya'dan otomobil ithali bahis konusudur.Durumla alâkalı olarak Borcwart firmasının Balkan ve Orta Şark mümessili şehrimizde temaslar yapmıştır.Çalışmalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Amerika'dan 9600 ton mısır ithâl edildi Amerika'dan SfiOO ton mısır ithal edilmiştir.Mısırların mühim kısmı Karadeniz şahinlerine sevkedilmis,Eeri kalanı da glikoz fabrikalarına verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • inhisar kibritlerine zam yapılmayacak Çıkan haberleri yalanlayan Umum Müdür çay sıkıntısının da giderildiğini belirtti ¦Dün bir sabah gazetesi tarafından inhisar kibritlerinin ücretlerine zam yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • ana MDETONİ İSTANBUL eLb BANKASININ 1957 Ijduıda TASARRUF MEVDUATI SAHİPLERİ İÇİN hazirladiği İKRAMİYE PLÂNI tutaridir BUGÜN AKŞAMA KADAR Bankamızda bir hesap açtırarak 100.000 Liralık Haziran keşidem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • HAZİRAN KEŞİDEMİZDE BAHÇELİ BİR EV ve LİRA 89 ACELE HESAP AÇINIZ Her 100 liraya bir kur'a numarası DOGUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Grip nedir ve nasıl korunulur?Herkes telâş içinde,Uzak Şarktan bir grip dalgası Türkiye'ye doğru geliyormuş.Ajans haberlerine bakılırsa,salgın önce Filipinlerde başlamış,halkın çoğu.hattâ Filipin Cumh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • KISA HABERLER ŞEHRİMİZDE misafir olarak bulunan Tahran Umumi Valisi Dr.Afkhan Hekrnat şerefin* dün Türk İran Dostluk Cemiyeti tarafından bir yemek verilmiştir.METİN Kurtbakar ve Ali Uzun adında 0 yaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • GRAPHO-ENGLISH İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI Şehrin «ıcak.toz ve gürültüsünden uzakta tam deniz ve gol kenarında ULUDAĞ ve ABANADA,Robert College İngilizce Profesörleri ve 30 ecnebi öğretmenle Türkiyenin en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • ONLAR KAZANDI,SİZ DE KAZANABİLİRSİNİZ DEMlRBANK'ın 31 MAYIS ÇEKİLİŞİNDE AYLIK GELİRLİ HESAPLARININ KAZANAN TALİHLİLERİ 1000 Liralık Gruptan AYLIK GELİR KAZANAN Sirkeci Ajansı Hesap No.sı 5143 500 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • ÖZEL KADIKÖY KOLEJİwmmmmm İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI 30 kişilik ecnebi öğretmen kadrosu ile emrinize hazırdır.Hiç bir köy ve dağ ile alâkamız yoktur.Birinci devre için çok az yer kalmıştır.Ücretsiz broşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • ISTANBUL 12.27 Açılış 12.30 Hafif melodiler,dans ve caz müziği 13.00 Şarkılar:Tülün Korman 13.30 Haberler 13.45 Oyun havaları 14.00 Öğle konseri 14.30 Şarkılar:Ahmet Üstün 15.00 Kapanış.16.57 Açılış 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Serçegillerden,kısa ve kalın gagalı bir kuş;Bilgin.2 Bir vilâyetimiz.3 2 Kapılara takılan yaylı kapama me-*5 kanizması;Bir memleket.4 Bir 4 nota;Diz.S Aklını kaybetmek.6 Bir nota
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • K B m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sinirli insanlar arasındasiniz.Sabırlı ve temkinli olmazsanız canınızı sıkan bir hâdise olabilir.£OVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Mes'ut bir gün.Sevdiğiniz sizi çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • r SİNEMALAR 1 J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02 1 Kızıl Tuğ Turaı Seyfioğlu Türk filmi 2 Efsuncu Baba Necdet Mahfl Ayral Türk filmi.A L K A Z A R(Tel:44 25 62)1 Caniler Sokağı Richard VVidmark Jack Palance
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • r ÖLÜM İzmit Muhabirimiz Ahmet Sonat'ın kayınvaldesi Behire Aydoğdu,3/6/957.pazartesi günü vefat etmiştir.Sonat ailesine başsağlığı dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • ÖLÜM Eski Darülbedayi'nin emektar sanatkârlarından ve merhum Sadi Karagözoğlu'nun esi ve Gazanfer Karagözoğlu'nun annesi Bayan Sehper Zabel)vefat etmiştir.Cenazesi 6.6.957 bugünkü perşembe günü sabahı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • HAZİRAN KEŞİDEMİZDE ı BAHÇELİ BİR EV ve sem*,amfc ant» LİRA 8999 ACELE HESAP AÇINIZ Her 100 liraya bir kur'a numarası DOGUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Anlaşılmaz sözler ¦¦NGİLTERE geveliyor.Selwyn Loyd geçen gün taksimi temenni etmediğini söyledi.Şimdi de Radcliffe teklifinin etrafın-da,klasik diplomasiye uygun bir karışık üslûp E içinde,hiç birşey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Kamyonet altında kalan adam öldü Beyoğlunda ölümle neticelenen bir trafik kazası olmuştur.Şoför Kemal Karakuş'un idaresindeki 71404 plâkalı kamyonet Eüyükhendek caddesinden geçerken Mişon Basut adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • AYVALIK VAPURU RIHTIMA BİNDİRDİ Dün sabah saat 9 da Çanakkale sür'at postasına kalkacak olan Denizcilik Bankasının «Ayvalık» vapuru hareket ettikten sonra suların cereyanı ile rıhtıma bindirmiş ve bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • İngiltere'ye 1 yıl içinde 31.5 milyon liralık mal sattık Geçen yılki ihracatımız 15 milyon lira idi.Ticari münasebetlerimizin daha da gelişeceği belirtiliyor İngiltere ile memleketimiz arasındaki tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Zeytinyağı ihracatı için çâre aranıyor Zeytinyağı ihracatı için yeni İmkânlar aranmaktadır Bâzı firmalar faaliyet halindedir.Ancak halihazırdaki şartlar dikkate alınarak ihracatın yalnız resmî sektör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Amerika'dan 9600 ton mısır ithâl edildi Amerika'dan 9600 ton mısır ithal edilmiştir.Mısırların mühim kısmı~ Karadeni?tahlillerine sevkedilmiş,geri kalanı da glikoz fabrikalarına verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Almanya'dan otomobil ithâli muhtemel Batı Almanya'dan otomobil ithali bahis konusudın\Durumla alâkalı olarak Borcwart firmasının Balkan ve Orta Şark mümessili şehrimizde temaslar yapmıştır.Çalışmalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • ı 4 MOİffOM İSTANBUL c!L BANKASININ 1957 IJıCmda TASARRUF MEVDUATI SAHİPLERİ İÇİN HAZIRLADIĞI İKRAMİYE PLÂNI TUTARIDIR BUGÜN AKŞAMA KADAR Bankamızda bir hesap açtırarak 100.000 Liralık Haziran keşidem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Bozulan otomobilini tamir ederken ezildi Muzaffer Berberoğlu adında biri,yanında karısı ve çocuğu olduğu halde 3410 plâkalı hususi otomobili ile Emirgân civarından geçerken,motorun çalışmadığını görmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Ratjp Tâhir'in duruşmasına devam edildi «Halk» gazetesinde çıkan yazılanyle Köylü gazetesi sahibi Mümtaz Göztepe'ye neşren hakaret ettiği iddiasiyle Toplu Basın Mahkemesinde yargılanmakta olan karikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • MEDRANO 17.15-21,15 BİLETLERİNİZİ ÖNCEDEN ALİNİZ KÜÇÜK SAHNE Tel:440276 SİRK Tel:4736 58 HER SEMTE OTOBÜS TEMİN EDİLMİŞTİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • HALİC'İN TEMİZLENMESİ İŞİ ÇOK YAVAŞ GİDİYOR Nafia Vekâleti ve Denizcilik Bankası tarafından müştereken ele alınan Halic'in temizlenmesi işine devam edilmektedir.Hâlen Haliçde bulunan bir tarama makina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Gümrükteki 150 ton kahve İnhisarlar İdaresine devredilecek Gümrüklerde bulunan 150 ton kahve İnhisarlara devredilecek ve dağıtım Hu kanaldan yapılacaktır.Hazırlıklara t atlanılmıştır.Dağıtım,muhtemele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Bir ırz düşmanı 6 yaşında bir çocuğu kirletti Çatalcanın Kâmil Oba köyünde oturan 6 yaşında bir kız çocuğu,Adnan Gürül adında 25 yaşında birinin tecavüzüne uğramıştır.Adnan,çocuğu kandırarak göl kenar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Çocuklara verilen süt tozunun arttırılması istendi UNICEF'den 3 kişilik bir heyet memleketimize gelmiştir.Bunlardan birisi Ankara'da teşkilâtın daimî temsilcisi olarak kalacaktır.Dün Maarif Müdürlüğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • 70 metrelik feribotun inşası bitti D.D.Yolları İşletmesi tarafından Denizcilik Bankasına sipariş edilen 70 metre uzunluğundaki feribotun inşası bitmiş ve 1 temmuzda denize indirilmesi için hazırlıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1957
  • Kendine polis süsü veren biri yakalandı Kendisine memur süsü veren Sahabettin adında biri hakkında takibat yapılmaktadır.Fatihte Türkmen çıkmazında oturan ve seyyar esnaflık yapan Sahabettin,sarhoş bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • YAZAN:ÜMİT DENİZ vAPlıiN İLAHLAR Üç babalı iki analı a&gun ilâh:Priyapos Güzel vatanımız çağdaş medeniyetin nasıl beşiği ise,mitoloji dediğimiz eski efsanelerin de toplandığı,intişar ettiği tek kaynak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • Yunanistan'dan kahve getiren iki şebeke yakalandı İstanbuFa gelirken yakalanan 5 kişinin kaçak getirdiği 347 kilo kahve müsadere edildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] EDİRNE,5 Yunanistan'dan kahve getirip pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • Bulgaristan'a kaçmak isteyen üç kişi yakalandı [Hususî Muhabirimiz Ergin Nurlangör'den EDİRNE.5 Bulgaristan'a kaçmak isteyen üç kişi yakalanmıştır.Hasan TUu,İsmail Di^iz ve Nuri Bora adndaki bu şahısl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • SAYIN BAŞBAKANIN BÜYÜK KALKINMA VE İMAR HAMLELERİYLE GÜZELLESEN İSTAN-BULUN BOĞAZİÇİ,ESKİ BOĞAZİÇİ DEĞİLDİR ASMA KÖPRÜ ve Üsküdar Beykoz YOLUNUN ETÜDLERİ TAMAMLANMAK ÜZEREDİR.DÜNYANIN BÜTÜN GÜ-ZELLİKL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • TEKİ» H'&FIİM ğ)StRADA* SABAY* BURNUNDA:l KAH,KAH' KAHl VS^ il ADI?lîl II M.IHI 7-BAKİ BU AQAM MvA^L f* ^^*^Tİ E=w HERGÜN\BURAYA* 7^ KAKALADI DEVAMİ' VAg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • MEDRANO 17,15-21,15 BİLETLERİNİZİ ÖNCEDEN ALINIZ KÜÇÜK SAHNE Tel:440276 SİRK Tel:4736 58 HER SEMTE OTOBÜS TEMİN EDİLMİŞTİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • I SAMI ÖNEMLİ] RnÂlllAM n C U I 7 n j Yüksek Denizcilik Okulunun DUUULMI1 U C n I L b I önünde hazin bir kaza plmuş,İsmail Zeylen isminde bir talebe boğularak ölmüştür.Makine 2 nci sınıf talebelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • izmir'de sıcaklardan 11 kişi bayıldı [TÜRK HABERLER AJANSI] İZMİR,5 Mevsimin en sıcak günlerinden biri olan bugün şehrimizde sühunet gölgede 34 ve güneşte 45 dereceye çıkmıştır.Şiddetli sıcaklar yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • İTALYAN HÜKÜMETİ GÜVEN OYU ALDI [ANADOLU AJANSI] ROMA,5 Başvekil Aodone Zoli hükümeti dün gece parlâmentoda 93 e karşı 132 ile ilk güven oyunu kazanmıştır.Zoli'nin müfrit solculara hücumları kendisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • Sıcaklarla birlikte orman yangınları da başladı ANTALYA'DA İKİ GÜN İÇİNDE ÇIKAN ÜÇ YANGİNDAN BİRİ SÖNDÜRÜLEMEDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANTALYA,5 Havaların ısmmasiyle birlikte orman yangınları da başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • CEZAİR'DE KANLİ çarpışmalar oldu Fransızlar,milliyetçilerin kaybının 125,kendilerinin ise 10 olduğunu söylüyor.Hâdiselere son verilmesi için B.M.e müracaat edildi [ASSOCIATED PRESS] CEZAYİR.5 Cezayird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • Bir yakınınıza hediye almanız icab ediyorsa.ve bu hediyenin hem kendi mal!imkânlarınıza uygun olmasını hem de vereceğiniz kimsenin hoşuna gitmesini istiyorsanız Türkiye iş Bankasının "Hediye Kuponları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • iWHi [KEYSTONE] Amerikada,radyo ile idare edilen bir traktör imal edilmiştir.Bu traktör,uzaktan bir cipten veya helikopterden idare edilebilmektedir.Bu sayede,traktör,içinde lıiç adam olmadan tek hası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • IA.P.ITCC HANCI Aktl's June Havoc,yeni çevirmekte olduğu filmin bir sahnesinde hayatını tamamen tehlikeye M I tO UMİİOI koymuştur.Bu sahnede June bir «Ateş Dansı» yapmaktadır.Bir ateşe yaklaşmakta,kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • I Uykudan uyananlar MÂR faaliyeti hakkında Şehir Meclisinde cereyan eden mü-E I zakereyi gazetelerde okuduğum zaman bilâihiiyar hatırıma:E i Ey sabâ esme nigârım uykuda E Şarkısı geldi.İstanbul'da imâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • Bulgaristan'a kaçmak isteyen üç kişi yakalandı [Hususî Muhabirimiz Ergin Nurtangör'den] EDİRNE.5 Bulgaristan'a kaçmak isteyen üç kişi yakalanmıştır.Hasan Ulu,ismail Dilsiz ve Nuri Bora adlarındaki bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • MEDRANO 17.15-21,15 BİLETLERİNİZİ ÖNCEDEN ALINIZ KÜÇÜK SAHNE Tel:440276 SİRK Tel:4736 58 HER SEMTE OTOBÜS TEMİN EDİLMİŞTİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • İTALYAN HÜKOMETİ GÜVEN OYU ALDI [ANADOLU AJANSI] ROMA.5 Başvekil Aodone Zoli hükümeti dün gece parlâmentoda 93 e karşı 132 ile ilk güven oyunu kazanmıştır.Zoll'nin müfrit solculara hücumları kendisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • Sıcaklarla birlikte orman yangınları da başladı ANTALYA'DA İKİ GÜN İÇİNDE ÇIKAN ÜÇ YANGINDAN BİRİ SÖNDÜRÜLEMEDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDKN] ANTALYA,5 Havaların ısınmasiyle birlikte orman yangınları da baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • y-m^j,IKEYSTONEI Amerikada,radyo ile idare edilen bir traktör imal edilmiştir.Bu traktör,uzaktım bir cipten veya helikopterden İdare edilebilmektedir.Bu sayede,traktör,içinde hiç adam olmadan tek başı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • I Uykudan uyananlar MÂE faaliyeti hakkında Şehir Meclisinde cereyan eden mü-E I zakereyi gazetelerde okuduğum zaman bilâihtiyar hatırıma:E E Ey sabâ esme nigârım uykuda E Şarkısı geldi.İstanbul'da imâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • İzmir'de sıcaklardan 11 kişi bayıldı [TÜRK HABERLER AJANSI] İZMİR,5 Mevsimin en sıcak günlerinden biri olan bugün şehrimizde sühunet gölgede 34 ve güneşte 45 dereceye çıkmıştır.Şiddetli sıcaklar yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • «HM Bir yakınınıza hediye almanız icab ediyorsa.ve hu hediyenin hem kendi malî İmkânlarınıza uygun olmasını hem de vereceğiniz kimsenin hoşuna git* meşini istiyorsanız Türkiye tş Bankasının "Hediye Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • IA.P.1 ATEC rtAN^I Aktris June Havoc,yeni çevirmekte olduğu i ilmin bir sahnesinde hayatını tamamen tehlikeye "T koymuştur.Bu sahnede June bir «Ateg Dansı» yapmaktadır.Bir ateşe yaklaşmakta,kısmen ale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • SAMİ ÖNEMLİ] ROC ill AM I1FIIİ7Pİ I,1U1 yüJksek Denizcilik Okulunun DuUULHn UCnifcVl önünde hazin bir kaza olmuş,İsmail Zeylen isminde bir talebe boğularak ölmüştür.Makine 2 nci sınıf talebelerinden o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • raw SAYIN BAŞBAKANIN BÜYÜK KALKINMA VE İMAR HAMLELERİYLE GÜZELLESEN İSTAN-BULUN BOĞAZİÇİ,ESKİ BOĞAZİÇİ DEĞİLDİR ASMA KÖPRÜ ve Üsküdar Beykoz YOLUNUN ETÜDLERİ TAMAMLANMAK ÜZEREDİR.DÜNYANIN BÜTÜN GÜ-ZEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • YAZAN:ÜMİT DENİZ ÇAPKIN İLAHLAR Üç hahalı iki analı azgın ilâh:Priyapos Güzel vatanımız çağdaş medeniyetin nasıl beşiği ise,mitoloji dediğimiz eski efsanelerin de toplandığı,injişar ettiği tek kaynakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • Yunanistan'dan kahve getiren iki şebeke yakalandı İstanbul'a gelirken yakalanan 5 kişinin kaçak getirdiği 347 kilo kahve müsadere edildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] EDİRNE.5 Yunanistan'dan kahve getirip p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1957
  • CEZAİR'DE KANLI çarpışmalar oldu Fransızlar,milliyetçilerin kaybının 125,kendilerinin ise 10 olduğunu söylüyor.Hâdiselere son verilmesi için B.M.e müracaat edildi [ASSOCIATED PRESS] CEZAYİR,5 Cezayird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.06.1957
  • At,t AH UK ALI BEY VAAT.ZEMf%A*ON\BüYKUN.Sl2£ AİÜEMİ TAKDİM EDEyİ/V.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1957
  • 1QSE SALINAS» RÖ0 Mm FHEÇlPIN BAKIŞLARINI 6EGENMtyORü/V\MOT.HIS KISKANÇ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1957
  • HJC.BUI.0JSU VE ASIK ou-Z)lUUDtMN ALOIS» PAeÇAjP BULPU&U »SCA.WRAB&» M.r^/T^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1957
  • UCUMUZ i'ann:SERVER 8EDİ Na geçti?Sonundan anlatayım da boş yere telâş etme:Güııer iyidir şimdi.Midesini yıkadılar.Nabzı normale döndü.Tamamiyle iyidir.Ayağa kalktım ve bağırdım:intihar mı etmiş?Babam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1957
  • DÜNYAYI TEFE KOYDUM ELS A Yazan:MAXWELL Nakleden:ORHAN AZİZOĞ LU 33 Ray istediğinden daha âlâsına kavuşmuştu.Şarkıların bir kısmı,on sene evvel yazılmış olmalarına rağmen,âdeta o gün kaleme alınmış gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1957
  • Almanya'da artık son SÖZ ERKEĞİN DEĞİL!BATI Almanya Parlamentosu,kadınlar için yeni bir zafer sayılan bir kanun teklifini kabul etmiş bulunuyor.Buna göre,Almanyada bundan böyle,son söz kocanın değildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1957
  • ^HWH^WUWWWVVHUUWWWHHI BİZ KADINLAR Neyyire ÜÇ KIZ VAPURUN lüks salonunun tam ortasında oturuyorlar.Üçü de lüks.Giydiklerini hayâlimin piyasasına yayıyorum.Ne renkler bizim,ne biçimler.Etiketlerini yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1957
  • AŞK HİKÂYESİ SİYAH MASKE TEFRİKA No:6 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Doktor Şerej,Süheylâ hanıma,kocası Cemil'in bir otomobil altında kalarak öldüğü haberini getirir.Cemil İstanbüla,arkadaşı Avninin nişanlısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1957
  • fEVIM L 1 Y HEEvy.BURADAN NASIL ÇIKILIR *s Wöi-*OEvA/W VAR.^Vüv_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1957
  • CISCO Kİ D T BAKlŞUARıNJI 8B3ENMiyORU/W.MUT.HİŞ KISKANÇ,ıl Buckthorn i çıldırdın [M Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1957
  • AlLAHUK ALİ BEY yippee HA-Hug ı/fi m vAAy.zehisa'cim,Buyrun.SİZE AİLEMİ TAKDİM EOEyİJU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1957
  • W BeaSAT KEu Bu*DN-1 YSÇ s Isa'.'v 'VA£ r,duymaz îT İLK.BüuDüS'J VcÂğUC 04.Vousı» parça.2)BUÜO'ÖANALOIS» AZQAİ.Wm 6AKAUM,4 0NCÜ NE?NASIUİ*3 WlAN WAsgu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1957
  • DÜNYAYI TEFE KOYDUM ELS A Yazan:MAXWELL Nakleden:ORHAN AZİZOĞLU 33 Ray istediğinden daha âlâsına kavuşmuştu.Şarkıların bir kısmı,on sene evvel yazılmış olmalarına rağmen,âdeta o gün kaleme alınmış gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1957
  • UCUMUZ Yazan:SERVER BEDİ Ne geçti?Sonundan anlatayım da boş yere telâş etme:Güner iyidir şimdi.Midesini yıkadılar.Nabzı normale döndü.Tamamiyle iyidir.Ayağa kalktım ye bağırdım:İntihar mı etmiş?Babam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1957
  • Almanya'da artık son SÖZ ERKEĞİN DEĞİL!Parlâmentonun kabul elliği yeni kanuna göre,kadın,erkek gibi lam bir eşitliğe kavuşuyor BATI Almanya Parlamentosu,kadınlar için yeni bir zafer sayılan bir kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1957
  • AŞK HİKÂYESİ SİYAH MASKE TEFRİKA No:6 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Doktor Şeref,Süheylâ hanıma,kocası Cemil'in bir otomobil altında kalarak öldüğü haberini getirir.Cemil Istanbula,arkadaşı Avninin nişanlısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1957
  • ^WHHH»U\VAPURUN lüks salonunun tanı ortasmda oturuyorlar.Üçü de lüks.Giydiklerini hayâlimin piyasasına yayıyorum.Ne renkler bizim,ne biçimler.Etiketlerini yapıştırıyorum,italyan,Fransız,Amerikan.Haraç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • FAALİYETİ BAŞLIYOR Atina Radyosu,İngiliz hükümetinin son kararının buna sebep olduğunu ileri sürdü.Lefkoşe Belediye Reisi ise Türk hükümetini itham ediyor.[MİLLİYET RADYO SERVİSİ] ATİNA,5 Lefkoşe Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Mezar faşı yüklü bir kamyon 4 kişiyi öldürdü Devrilen kamyondaki mezar taşlarının altında kalan 10 yolcu da ağır surette yaralandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] GİRESUN,5 Mezar taşı yüklü bir kamyon,4 kişin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • MACAR GENERALİ MALETER AĞIR HASTA [ANADOLU AJANSI] VİYANA,5 Son Macaristan olayları sırasında «İhtilâl kahramanı» diye adlandırılan General Pal Maleter'in ağır hasta olduğu bu sabahki Viyana gazeteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • C.H.P.Bölge toplantısı Diyarbakır'da yapıldı t Baştarafı Birincide ğız.Seçimlere girmek için muhakkak surette mevcut anti-demokratik kanunların demokratik hale getirilmesi,bahusus seçim kanununun tâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • PEJO KAMYONETİ LÂSTİKLERİ tyi vaziyette satılıktır.Tel:71 65 30 952 ve daha yeni model hususide kullanılmış Avrupa veya Amerikan otomobili alınacaktır.Tel:71 65 30 P.K.182 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Tüccar alâkasızlıktan şikâyet etti Beşyüze yakın âzası olan İstanbul Tüccar Derneğinin yıllık kongresi onbir tacir ve sekiz gazetecinin İştirakiyle dün saat 17 de Liman Lokantasında yapılmıştır.Kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Kınık'ta C.H.P.15,D.P.3 muhtarlık kazandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.5 Kınık'ta yapılan 20 muhtar seçiminden 15 ini C.H.P.3 ünü D.P.birini de Hür.P.kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Asistanlarla ilgili tasan Bütçe Encümeninde görüşüldü [ANADOLU AJANSI] ANKARA 5 Üniversite camiasında çalışan asistanlara almakta oldukları maaşlardan başka her ay 100 lira,eylemsiz doçentlere ise her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Diş Tabibi TEYFİK İNANLI Muayenehanesini İzmir'den İstanbul'a nakletmiş ve hasta kabulüne başlamıştır.Beyoğlu,İstiklâl cad.«93 Telefon:44 86 16 m—mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • SIVA TELİ Metal Depluvayye)Yüksek evsafta ve kalın.Toptan satış yeri:ÜÇEL Ltd.Şti.Tersane Cad.218 Galata Tel:44 90 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • ŞÜKÜR GAYEME ULAŞTIM KREM PERTEV SAYESİNDE DÜZGÜN BİR TENE SAHİBİM KREM föetâeıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • SİVAS'TA İKİ C İ N A Y E T BİRDEN İŞLENDİ I Hususî Muhabirimiz:A.Turan Giirel'denH SİVAS,5 Yıldızeli ve Var-1 kışla kazasında son 48 saat içinde iki cinayet işlenmiş bir de silâhlı müsademe olmuştur.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • ERKEK SEKRETER ARANIYOR Bir anonim şirket iyi ingilizce bilen,ticarî muhaberata vâkıf,seri daktilo yazabilen ve askerlikle ilişiği olmayan erkek sekreter aramaktadır.Taliplerin kısa hal tercümeleri il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Ege Üniversitesi Tıp Ve Ziraat Fakültelerine Asistan Alınacak EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Kimya Enstitüsü Fizik ve Biofizik Enstitüsü Bioloji Zooloji Enstitüsü Anatomi,Histoloji ve Embriyoloji Enst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • ERKEK MUHABERAT MEMURU ARANIYOR Bir anonim şirketin muhaberat servisinde çalışabilmek üzere seri daktilo ve iyi eski Türkçe bilen bir erkek memur aramaktadır.Taliplerin kısa hal tercümeleriyle çalıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Ekim ayında Londra'da yapılacak dünya güzellik kraliçesi müsabakasında Türkiyeyi temsil etmek üzere 1957 Türkiye GÜZELLİK KRALİÇESİ SEÇİMİ cumartesi akşamı saat 21 de Spor ve Sergi Sarayında yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • KADIKÖY'DE ALTI YOLA YAKIN BOSTANCI TRAMVAY CADDESİNDE YENİ HAN ve ALTINDAKİ YENİ PASAJDA KİRALIK DÜKKÂNLAR ve İŞYERLERİ Yazıhane Muayenehane Atölye Laboratuar v.s.hepsi kaloriferli Telefon Santralı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • RUMÎ Per^mbe hİcrî 1373 6 1376 Mayı* HAZİRAN Zilkade 24 1957 7 j VAKİ!vasat!EZANİ Güneg 4.29 8.51 Öğle 12.12 4.36 ikindi 16.12 8.35 Akşaır 19.38 12.00 Yatsı 21.38 2.01 İmsak 2.12 6.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Milliyet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • VE BAŞ AĞRILARINA KARŞI FAYDALIDIR!I» jam bas,diş,adale,sinir,lumbago,roma tizma,siyatik ağrılarını teskin etmek için faydalıdır Jbayanlarııı muayyen zamanlardaki sancılarında daima başarı ile kullanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • 1000 Meskenlik GARANTİ MAHALLESİNDE Bebek Etiler Kooperatifi Yanında YARISI PEŞİN,YARISI TAKSİTLE İKİNCİ PARTİ ARSALARIN SATIŞINA BAŞLANMIŞTIR Görmek ve malûmat için ETİLER Otobüs Durağı yanında şanti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Bu akşamdan itibaren istiklâl caddesinde VAGON BLO PAVİYONUNDA Cihanşümul atraksiyon SILVER Meşhur SOBEL SHOW GIRL'S ispanyol Balesi S A N T A G 0 ve Oryantal danslar sürprizler.Masalarınızı evvelden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • 7 Haziran Cuma sabahından itibaren muteber YENİ TELEFON NUMARAMIZI lütfen not ediniz:m 45 30 3 HAT)PÂ/VA/ffFR/CA/V IVORID AIRWAYS Hilton Oteli Methali)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Bir hükümet tasarısını D.P.Ii mebuslar iade etti I Baştarajı Birincide D.P.Lİ MEBUSLARIN İTİRAZLARI D.P.li mebuslardan Ahmet Gürkan,Ömer Lütfi Erzurumluoglu,Bütçe Komisyonu reisi Halil İmre,hükümete b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • TİCARET VEKİLİNİN KONUŞMASI Kanunun lehinde İktisat ve Ticaret Vekili Abdullah Aker İle Muvakkat Komisyon sözcüsü Haluk Şaman konuşmuşlardır.Hükümet adına konuşan Vekil,kendisinin yeni Vekil olması do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Karaşi' de alınan kararlar t Baştarafı Birîncidi MOSKOVA,BAGDAD PAKTINA ÇATIYOR Moskova radyosu bu akşamki neşriyatında Bağdat Paktına çatmakta ve askerî kumandanlığın kurulması meselesine temasla ezc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Karadeniz'e çıkacak İngiliz filosu geldi Baştarajı Birincide filosu,dün sabah 9.20 de Dolmabahçe açıklarında demirlemiş;4000 e yakın denizci ve subay,şehrimizi ziyaret etmeğe başlamıştırîstanbulda gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Bir imamın af mazbatası Mecliste tenkit!edildi t Baştarajı Birincide aksülâmeli belirtmiş ve şunları söylemiştir:«Bu adanı,mahkemece 10 ay hapse mahkûm olmuş ve cezası temyiz tarafından bundan bir buç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK KASIMPAŞA Kulaksız çarşısı 10b numarada,altında dükkânı olan,üç katlı evin yarım hissesi satılıktır.K-818)ANKARADA Bahçelievlerde çok güzel bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • 7 Haziran Cuma sabahından itibaren muteber YENİ TELEFON NUMARAMIZI lütfen not ediniz:47 45 30 3 HAT)PajvAMFftfCAAf World AfRMVS Hilton Oteli Methali)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Bu akşamdan itibaren istiklâl caddesinde VAGON BLÖ PAVIYONUNDA Cihanşümul atraksiyon SILVER Meşhur SOBEL SHOW GIRL'S ispanyol Balesi S A N T A G 0 ve Oryantal danslar sürprizler.Masalarınızı evvelden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • VE BAŞ AĞRILARINA KARŞI FAYDALIDIR!I» ti MCI bas,diş,adale,sinir,lumbago,roma tizma,siyatik ağrı larmı teskin etmek için faydalıdır lV){HKIbavanların muayyen zaman* lardaki sancılarında daima başarı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Ege Üniversitesi Tıp Ve Ziraat Fakültelerine Asistan Alınacak EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Kimya Enstitüsü Fizik ve Biofizik Enstitüsü Bioloji Zooloji Enstitüsü Anatomi,Histoloji ve Embriyoloji Enst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • ERKEK SEKRETER ARANIYOR Bir anonim şirket iyi ingilizce bilen,ticarî muhaberata vâkıf,seri daktilo yazabilen ve askerlikle ilişiği olmayan erkek sekreter aramaktadır.Taliplerin kısa hal tercümeleri il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • ERKEK MUHABERAT MEMURU ARANIYOR Bir anonim şirketin muhaberat servisinde çalışabilmek üzere seri daktilo ve iyi eski Türkçe bilen bir erkek memur aramaktadır.Taliplerin kısa hal tercümeleriyle çalıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Milliyet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işleri Müdürü:FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • RUM!Per"?be HİCRÎ 1373 6 137* Mayıs HAZİRAN Zilkade 24 1957 7 VAKİ!J VASATÎ EZANÎ Güne» 4.29 8.51 Öğle 12.12 4.36 İkindi 16.12 8.35 Akşam 19.38 12.00 j Y«t«ı 21.38 2.01 İmsak 2.12 6.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • KADIKÖY'DE ALTI YOLA YAKIN BOSTANCI TRAMVAY CADDESİNDE YENİ HAN ve ALTINDAKİ YENİ PASAJDA KİRALIK DÜKKÂNLAR ve İŞYERLERİ Yazıhane Muayenehane Atölye Laboratuar v.s.hepsi kaloriferli Telefon Santralı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • 1000 M e s k e ıı 1 i k GARANTİ MAHALLESİNDE Bebek Etiler Kooperatifi Yanında YARISI PEŞİN,YARISI TAKSİTLE İKİNCİ PARTİ ARSALARIN SATIŞINA BAŞLANMIŞTIR Görmek ve malûmat için ETİLER Otobüs Durağı yanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • PEJO KAMYONETİ LÂSTİKLERİ tyi vaziyette satılıktır.Tel:71 65 30 952 ve daha yeni model hususide kullanılmış Avrupa veya Amerikan otomobili alınacaktır.Tel:71 65 30 P.K.182 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Ekim ayında Londra'da yapılacak dünya güzellik kraliçesi müsabakasında Türkiyeyl temsil etmek üzere 1957 Türkiye GÜZELLİK KRALİÇESİ SEÇİMİ cumartesi akşamı saat 21 de Spor ve Sergi Sarayında yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Tüccar alâkasızlıktan şikâyet etti Beşyüze yakın âzası olan İstanbul Tüccar Derneğinin yıllık kongresi onblr tacir ve sekiz gazetecinin İştirakiyle dün saat 17 de Liman Lokantasında yapılmıştır.Kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Kınık'ta C.H.P.15,D.P.3 muhtarlık kazandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,5 Kınık'ta yapılan 20 muhtar seçiminden 15 ini C.H.P.3 ünü D.P.birini de Hür.P.kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • SİVAS'TA İKİ CİNAYET BİRDEN İSLENDİ [Hususî Muhabirimiz A.Turan Gürel'den] SİVAS,5 Yıldızeli ve Var-I kışla kazasında son 48 saat İçinde İki cinayet işlenmiş bir de silâhlı müsademe olmuştur.Bu M sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • ŞÜKÜR GAYEME ULAŞTIM KREM PERTEV SAYESİNDE DÜZGÜN BİR TENE SAHİBİM KREM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • SIVA TEL!Metal Depluvayye)Yüksek evsafta ve kaim.Toptan satış yeri:ÜÇEL Ltd.Şti.Tersane Cad.218 Galata Tel:44 90 î)f)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Diş Tabibi TEVFİK İNANLI Muayenehanesini İzmir'den İstanbul'a nakletmiş ve hasta kabulüne başlamıştır.Beyoğlu,İstiklâl cad. 93 ¦mm» Telefon:44 8C 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK KASIMPAŞA Kulaksız çarşısı 106 numarada,altında dükkânı olan.Uç katlı evin yarım hissesi satılıktır.K-818)ANKARADA Bahçelievlerde çok güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • MACAR GENERALİ MALETER AĞIR HASTA [ANADOLU AJANSI] VİYANA.5 Son Macaristan olayları sırasında «İhtilâl kahramanı» diye adlandırılan General Pal Maleter'in ağır hasta olduğu bu sabahki Viyana gazeteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • C.H.P.Bölge toplantısı Diyarbakır'da yapıldı f Baştarafı Birincide ğız.Seçimlere girmek için muhakkak surette mevcut anti-demokratik kanun* lamı demokratik hale getirilmesi,bahusus seçim kanununun tâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • KIBRIS'TA TEDHİŞ FAALİYE BASLIY y Atina Radyosu,İngiliz hükümetinin son kararının buna sebep olduğunu ileri sürdü.Lefkoşe Belediye Reisi ise Türk hükümetini itham ediyor.[MİLLİYET RADYO SERVİSİ] ATİNA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • TEDHİŞÇİLER FAALİYETE GEÇİYOR Dün geceki 20.30 21 yayını esnasında konuşan Atina radyosunun sözcüsü,«EOKA'nın Kıbrıs'ta yeniden tedhiş hareketlerine başlayacağını» İlân etmiştir.İngiltere'nin tutumund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • ONASSİS MAKARIOS GÖRÜŞMESİ [ASSOCIATED PRESS] ATİNA,5 Tanınmış Amerikalı armatör Aristotle Onassis bugün,papaz Makarios ile 75 dakika süren bir ko-nuşma yapmıştır.Bildirildiğine göre Onassis,İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Mezar taşı yüklü bir kamyon 4 kişiyi öldürdü Devrilen kamyondaki mezar taşlarının altında kalan 10 yolcu da ağır surette yaralandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] GİRESUN,5 Mezar taşı yüklü bir kamyon,4 kişin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Asistanlarla ilgili tasan Bütçe Encümeninde görüşüldü [ANADOLU AJANSI] ANKARA 5 Üniversite camiasında çalışan asistanlara almakta oldukları maaşlardan başka her ay 100 lira,eylemsiz doçentlere ise her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Karadeniz'e çıkacak İngiliz filosu geldi t Baştarajı Birincide filosu,dün sabah 9.20 de Dofmabahçe açıklarında demirlemiş;4000 e yakın denizci ve subay,şehrimizi ziyaret etmeğe başlamıştır.İstanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Bir imamın af mazbatası Mecliste tenkiti edildi t Baştarajı Birincide aksülâmeli belirtmiş ve şunları söylemiştir:«Bu adam,mahkemece 10 ay hapse mahkûm olmuş ve cezası temyiz tarafından bundan bir buç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Karaşi' de alınan kararlar t Baştarajı Birincide MOSKOVA,BAĞDAD PAKTINA ÇATIYOR Moskova radyosu bu akşamki neşriyatında Bağdat Paktına çatmakta ve askerî kumandanlığın kurulması meselesine temasla ezc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • Bir hükümet tasarısını D.P.Ii mebuslar iade etti t Baştarafı Birincide D.P.Lt MEBUSLARIN İTİRAZLARI D.P.li mebuslardan Ahmet Giirkan,Ömer Lütfl Erzurıımluoğlu,Bütçe Komisyonu reisi Halil İmre,hükümete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • DONANMAMIZ BUGÜN DÖNÜYOR Karadenizdekl gezi ve tatbikatı sona •ren donanmamız bugün limanımıza dönecektir.Bu münasebetle Devlet Vekili ve Millî Müdafaa Vekâleti Vekili Şem'i Ergin çarşamba günü gemisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • KIBRIS MESELESİ VE NATO Amlra.l Edwards,basın toplantısında ayrıca şu meselelere temas etmiştir:KIBRIS:«Ada.NATO ve Bağdad Paktı isin stratejik bakımdan büyük ehemmiyeti haizdir.Bu sebepten,ihtilâfın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • SOVYETLERİN ENDİŞESİ [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,5 Sovyet ordusunun gazetesi Kızıl Yıldız bugün.Türkiyeyi ikaz edici mahiyetteki bir yazısında bir İngiliz filosunun Karadenizdekl Türk limanlarına yapaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1957
  • BASIN SUÇLARINDAN MAHKÛM OLANLAR Bu gartlar altında megrû seçime girmeğe imkân yoktur.Bu zihniyet devam etiği müddetçe memlekette haktan,hukuktan ve demokrasiden dem vurmaya imkân yoktur.Bir yandan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.06.1957
  • AVRUPA FUTBOL Birliği veTürkiye.AVRUPA Federasyonları Birliğinin bu yıl,28 haziranda,Kopenhag'da yapılması mukarrer Umumî Heyet toplantısı ile ilgili olarak,izahat talep edilmekte ve billıassa,savunul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • ATLETİZM FEDERASYONU TOPLANIYOR Atletizm Federasyonu cumartesi günü Jerfl Fıratlının riyasetinde toplanacaktır.15 16 haziran tarihlerinde Ankarada İranla karşılaşacak Atletizm takımımız,Federasyona ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • BOKS MİLLÎ TAKIMIMIZ AVRUPA'DAN DÖNDÜ Avrupa Boks Şampiyonasına İştirak eden Boks Millî takımımız dün gece yurda dönmüştür.Müsabakalar hakkında Dr.Hamdl Yücesoy «Hareketimizden önce de söylediğim gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • Fenerbahçe muhalif azaları listesi belli oldu Fenerbahçe kulübü muhalif azaları dün Sıraselvilerdeki Fenerbahçeliler Cemiyetinde toplanacak ve kongrede seçecekleri idare hey'etinl tespit edeceklerdi.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • Archie Moore Ray Robinson maçı mı?STUTTGART.5 TUrktel)Eskl dünya boks şampiyonlarından Archie Moore'un Almanya'daki organizasyonu lie meşgul olan Baron Von Stumme.Archie Moore lie Ray Robinson'un düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • Macar millî futbol takımına yeni elemanlar BUDAPEŞTE,5 Türktel)Macar tek seçicisi Marton Bukovi,12 haziran tarihinde Oslo'da Dünya Kupası münasebetiyle-Norveç ile karşılaşacak olan Macar Millî futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • ANTRENÖR SAMIM GÖRECE GÖRE:"Sofya'da Takımımız 10' lar arasına girecek» Basketbol Millî takımımızın iyi hazırlandığı ve son turnenin faydalı olduğu belirtiliyor 1957 Avrupa Basketbol Şampiyonasına işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • IRUÇHAN ÜNVERI KTANRIII fi Al İD ktanbul Tahran tenis nıüsabakala-İOlUnDUL KİMDİ UMLIT,dün istanbul ekibinin galibiyeti İle neticelenmiştir.Teklerde Nazmi Bari Artan Yecay'ı 6/4,6/4.Suzan Gürel Ashan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • Sovyet Ordu karması İran'da mağlûp TAHRAN,5 Türktel)Sovyet Rusya Ordu futbol karması,burada İran Ordu futbol takımı İle bir karşılaşma yapmış ve maçı 3-1 kaybetmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • Fenerbahçe'nin 50.yıldönümünde yarışacak PİST KURTLARI GELMEYE BAŞLADI İran ve Romenleri bugün Macarlar takip edecek Olimpiyad Rekortmeni Rozsavöigyi de gelecekler arasında Fenerbahçenin 50 ncl yıldön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • [A.P.KaUftwulyada yancıvuı mien pilan amatör atletler müsabakasını Bowden kazanmıştır.Bowden 1 millik mesafeyi 3.58,7 de koşarak,Amerikan tarihinde İlk deta bu rekoru tesis etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • ER MEYDANI KIRKPINAR yarın acılıyor Başa güreşecek pehlivanlar arasında şimdiden iddialaşma başladı.Bu güreşlerin çetin geçeceğine delâlet ediyor M [Hususî Muhabirimiz İT Ergin Nurtangör'denl EDİRNE,5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • KISA HABERLER HASEKİ Hastaiıanesi tedavi kliniği ile Birinci Kadın Doğum Kliniği arasında dün Şeref Stadında bir futbol maçı yapılmıştır.Çetin geçen müsabaka 1-0 Tedavi Kliniğinin galibiyeti İle sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • t KEYSTONE!RAİ TAI I KAlfflRİtt B" yaJL Ame»"lk" ve Kanada'nın muhtelif eyalet-lerinden gelecek müsabıklar ara-«BALI ALI rttVUsıl» Smda VVashington'da balta atma müsabakası yapılacaktır.Altı aydanberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • ff ktas kupa„da karsıkarsıy TAKIMLARIN KADROLARI BELLI OLDU.MAÇI İTALYAN PIEMONTE İDARE EDECEK,LAYNSMENLIKLERI YERLİ HAKEMLER YAPACAK NAMIK SE VIK Tarih,6 haziran perşembe değil,meselâ:6 kasım,6 aralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • Sarıyer'i!Mustafa'ya Beykoz 12.000 lira teklif etti Genç Millî takımın ve Sarıyerin •aft İçi Mustafaya bâzı kulüpler talip olmuşlardır.Mustafa daha ziyade Beykozun teklifini cazip bulmuştur.Sarı Siyah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • AVRUPA FUTBOL Birliği ve Türkiye.AVRUPA Federasyonları Birliğinin bu yıl,28 haziranda,Kopenhag'da yapılması mukarrer Umumî Heyet toplantısı ile ilgili olarak,izahat talep edilmekte ve bilhassa,savunul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • Sarıyer'li Mustafa'ya Beykoz 12.000 lira teklif etti Genç Millî takımın ve Sarıyerln sağ İçi Mustafaya bâzı kulüpler talip olmuşlardır.Mustafa daha ziyade Beykozun teklifini cazip bulmuştur.Sarı Siyah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • Archie Moore Ray Robinson maçı mı?STUTTGART.5 Türktel)Eski dünya boks şampiyonlarından Archie Moore'un Almanya'daki organizasyonu He meşgul olan Baron Von Stumme,Archie Moore ile Ray Robinson'un dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • Fenerbahçe muhalif azaları listesi belli oldu Fenerbahçe kulübü muhalif azaları dün Sıraselvilerdekl Fenerbahçeliler Cemiyetinde toplanacak ve kongrede seçecekleıi idare hey'etlni tespit edeceklerdi.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • Macar millî futbol takımına yeni elemanlar BUDAPEŞTE,5 Türktel)Macar tek seçicisi Marton Bukovi.12 haziran tarihinde Oslo'da Dünya Kupası münasebetiyle Norveç ile karşılaşacak olan Macar Millî futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • Sovyet Ordu karması İran'da mağlûp TAHRAN.5 Türktel)Sovyet Rusya Ordu futbol karması,burada İran Ordu futbol takımı ile bir karşılaşma yapmış ve maçı 3-1 kaybetmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • BOKS MÎLLÎ TAKIMIMIZ AVRUPA'DAN DÖNDÜ Avrupa Boks Şampiyonasına iştirak eden Boks Millî takımımız dün gece yurda dönmüştür.Müsabakalar hakkında Dr.Hamdl Yücesoy «Hareketimizden önce de söylediğim gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • ANTRENÖR SAMİM GÖRECE GÖRE:"Sofya'da Takımımız 10' lar arasına girecek» Basketbol Millî takımımızın iyi hazırlandığı ve son turnenin faydalı olduğu belirtiliyor 1957 Avrupa Basketbol Şampiyonasına işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • KEYSTONE] DAI TAI I IIA VADİ w Bu yaz Amerika ve Kanada'nin muhtelif eyalet-terinden gelecek müsabıklar ara-«DALI ALI PAlUııl» sında Washlngton'da balta atma müsabakası yapılacaktır.Altı aydanberi evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • kupa„da karsıkarsıya TAKIMLARIN KADROLARI BELLİ OLDU.MAÇI İTALYAN PİEMONTE ÎDARE EDECEK,LAYNSMENLIKLERİ YERLİ HAKEMLER YAPACAK NAMIK SEVIK Tarih,6 haziran perşembe değil,meselâ:6 kasım,6 aralık veya 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • Fenerbahçe'nin 50.yıldönümünde yarışacak PİST KURTLARI GELMEYE BAŞLADI İran ve Romenleri bugün Macarlar takip edecek Olimpiyad Rekortmeni Rozsavölgyi de gelecekler arasında Fenerbahçenin 50 nci yıldön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVERI İCfJI CtfİRİ fi Al İDistûnbul '1"l""n müsabakalalOlHlIOUL CİMDİ UMLIr,düll istaıtl ııl ekibinin galibiyeti ile neticelenmiştir.Teklerde Nazmi Bari Artan Yeeay'ı C/4,6/4.Suzan Gürel Asha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • ATLETİZM FEDERASYONU TOPLANIYOR Atletizm Federasyonu cumartesi günü Jerfi Fıratlının riyasetinde toplanacaktır.15 16 haziran tarihlerinde Ankarada İranla karşılaşacak Atletizm takımımız.Federasyona ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • IA.P.Ralrnt'iman Kaliforniyada yanciVUI pilan pasjfik amatclr atletler müsabakasını Bowden kazanmıştır.Bowden 1 millik mesafeyi 3.58,7 de koşarak,Amerikan tarihinde ilk defa bu rekoru tesis etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • KISA HABERLER HASEKİ Hastahaııesi tedavi kliniği ile Birinci Kadın Doğum Kliniği arasında dün Şeref Stadında bir futbol maçı yapılmıştır.Çetin geçen müsabaka 1-0 Tedavi Kliniğinin galibiyeti ile sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1957
  • ER MEYDANI KIRKPINAR yarın açılıyor Başa güreşecek pehlivanlar arasında şimdiden iddialaşma başladı.Bu güreşlerin çetin geçeceğine delâlet ediyor m [Hususi Muhabirimiz Ergin Nurtangör'den] EDİRNE,5 7-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor