Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.05.1957
  • [SAMI ÖNEMLİ] BİR FACİAYA SEBEP OLABİLECEK KAZA.RESİMDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE CEREYAN ETTİ.YANDA,HÂDİSEYİ ANLATAN OTOBÜS ŞOFÖRÜ Bir can kaybıyla ATLATILAN KAZA Çarşıkapı'da kalabalık bir saatte freni patl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1957
  • Bir yanlışlığın sebep olduğu müessif hâdise Yanlarında fazla para bulunduğu için Edirne'de alıkonan 2 Basketbolcu dün serbest bırakıldı Basketbol milli takımımızın Avrupa turnesi için,perşembe akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1957
  • Sabıkalı Burhan Eriş tevkif edildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,17 Germencik kazasmdaki bir gazinoda Dahiliye Vekili Dr.Namık Gedik'e gıyabında hakaret eden Burhan Eriş İsminde biri,tevkif olunmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1957
  • BÖLÜKBAŞI YOLA ÇIKTI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDKKj ANKARA,17 C.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı.Genel Sekreter Ahmet Bilgin ve Genel Kurul üyelerinden Ragıp Kutman,basın mensupları ile beraber Karadeniz ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1957
  • MİLAS'TA İKİ GAZETECİ 10 AR AY HAPSE MAHKÛM OLDU [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,17 Bugün iki basın dâvası mahkûmiyetle neticelenmiştir.Milas'ta çıkan «Demokrat Meııteş» gazetesi sahibi İle Yazı İşleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1957
  • BİR GÜNDE 29 HOMOSEKSÜEL YAKALANDI Homoseksüel gençleri,bu iptilâlarından vazgeçirmek İçin bâzı kararlara varılmıştır.Buna göre,yakalanan homoseksüel gençler.Zührevî Hastalıklar Hastahanesiııe sevkedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1957
  • Yunanistan bizi ve ingiltere'yi itham ediyor [ASSOCIATED PRESS] NEW YORK.17 Yunanistan bugün,ingiltere ile Tiirkiyenin,Kıbrıs meselesinin halli için yeni müzakereler derr/ış eden bir genel kurul karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1957
  • SEÇİMLER ÖNE ALINMIYACAK Dahiliye Vekâleti çıkan şayiaları kafi şekilde yalanladı.Muhalefet hazırlıklarına devam ediyor HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 Umumî seçimlerin 7 ay evvele alınmak suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1957
  • YAŞAR'ı YARALAYAN MAKTULÜN OĞLU SABAHATTİN [SAMI ÖNEMLİJ GÖBEK HAVASI İÇİN CİNAYET İŞLEYEN YAŞAR GÖZER Göbek havası yüzünden bir cinayet işlendi Mecidiyeköyünde gecekondularda tertiplenen düğünde çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1957
  • Gazetemizin yarınki nüshası 4 renkli ilavelidir.Müvezzilerden ısrarla isteyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1957
  • CANNES'DA DERECE ALAN FİLMLER Fransızların,Türk aleyhtarı filmi derece alamadı 1 Hususi Muhabirimiz Ergun GÖKSAN'darıl CANNES,17 Bugün.Cannes festivalinde takdim celben filmler arasında yapılan sevim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1957
  • zmir de bu sabah bir kaatil asılacak Hemşehrisini boğup kuyuya atan caninin idamını seyretmek için konak meydanında büyük bir kalabalık toplandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,17 Bu gece yarısından son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1957
  • i İLHAN DEMİRELI Kİfâ UPTIIfia 0,a" bîri dün Yenikapı istasyonunda kendini IVIIfl U&IUIKI elektrikli trenin allına atmak smWiyle inJilıar etmiştir.B çocuk lıalıası olduğu bildirilen Orhan'ın,evinin ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1957
  • N.ATAÇ'I KAYBETTİK [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 Tanınmış Türk yazarlarından Nurtıllah Ataç,tedavi edilmekte olduğu Numune Hastahanesinde bugün vefat etmiştir.Yıllardanberi şiir,san'ut edebiyat al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1957
  • İLHAN DEMIREL] 19 Mayıs gösterilerinin büyük provası dün yapılmıştır.Askeri Okullarla lise talebelerinin yaptıkları gösteriler büyük alâka İle takip edilmiştir.Bu arada Pakistanlı talebelerin gösteril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • OĞLAK BURCU T22 Aralık 20 Ocak] Bugün mühim kararlardan kaçınınız.Yıldızların tesiri onları altüst edebilir.KOVA BURCU |21 Uçak İH Şubat] N'fj'i',nükte,$aka arasında tatlı bir gün geçireceksiniz.BALIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • KISA HABERLER CAM dağıtıiı.ma raı^anıba günü bağlanacaktır.Dun Cîülhane parkındaki pavyonlara canı verilmiştir.MERKEZ Bankası tarafından son nıan bültene göre tedavüldeki paramızın mikıarı 2.T3&Mİ 254
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:i 1 Sıra saygı ta-mmaz.2 Bir j nota.3 Buğday» j Killerden bir bit-ki.Çoğul edatı.4 Bir başşehir;İ Bir nida.5 Sarı çalı.6 Geri çevrilme sartiyle.7 Kanı meyda-na getiren hücre-İ lerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • MEVLÛD Girit eşrafından merhum Kaymakam Hıfat Beyin oğlu,Sofiya Kutbay'ııı e.^i,Leylâ,Orhan,Sedat ve Adnan Kutbay'ırı babaları,Mazluma Kulbay'ın büyükbabası,Eftalya Kutbay ve Naci Sonerman'ın kayın pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • M V L İ D Eski ve değerli gazetecilerimizden foto Emin Aziz'in birinci ölüm yıldönümü münasebetiyle aziz ruhuna ithaf edilmek üzere,yarın ikindi namazını müteakip Anadoluhisarı'nda Körfez caddesinde 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • TEŞEKKÜR Refikam Suat Blrinci'yi nıuzdatip bulunduğu hastalıktan bilgili elleriyle yapmış olduğu ameliyatla kurtaran kıymetli arkadaşım Ortopedi Doçenti Operatör Dr,I ESAT KILIÇHAN'a değerli asistanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • TEŞEKKÜR Yepyeni bir teknik takip ederek yaptığı Damaksı/Takım Dişlerin temin ettiği fevkalâde ve hafiflikle beni tabiî Dişlerin rahatlığına kavuşturduğu için Güzide Diş Tabibi Sayın Hasan Kubalı'ya C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • Millî Korunma Kanununda yapılacak tadilât Alâkalılar tarafından belirtildiğine göre Millî Korunma Kanununda yapılacak tadilatla İlgili çalışmalar son Seklin] almıştır.Bilhassa toptancılık,perakendecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • DÜN 10 TON KALKAN TUTULDU Bol miktarda kalkan ve torik balığı tutulmaktadır.Dini balıkhaneye 7 bin eift torik ve w ton kalkan gelmiştir.Toriklerin çifti 260,kalkanın kilosu ist* 180 ıoo kuruştan satıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • SİRKECİ'DE YAPİLACAK İSTİMLÂKLER Sirkecide Hâmidiye ve Muradiye caddelerinin de genişletilmeli için çalışmalar yapılmaktadır.Eminönü ile Sirkeci arasında,Dördüncü Vakıf Hanın yanından Emniyet Miidürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • Bir karı-koca mahkemede kavga etti L.adında biri Asliye Hukuk mahkemelerinden birine müracaat ederek,karısı aleyhinde boşanma dâvası açmıştır.Dâva devam ederken karı-koca kavgaya tutuşmuş,her iki tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet Reşat İngiliz Kiı İçe 105.50 122,00 180.50 15.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • FLORYA DENİZYüRT'da-YARISI PEŞİN YARIS112 AY VADE İLE 2100,2750 ve 3500 LİRAYA VİLLÂ VE BAHÇELİ EV ARSALARI Arsalar,Yeni Londra asfaltı ve Çekmece Sarayburnu sahil yolu ile şehrin merkezi Aksaray'a 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • IIIM I II i il.İNGİLİZ POPLİNİ PİYASAYA ÇIKTI Uzun zamandanberi bulunamayan İngiliz Poplini piyasaya gelmiştir.Hakikî ingiliz Poplininden mamul Sürpriz Gömlekleri yakın bir zamanda sayın halkımız Uıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • Fransız Konsolosluğunda dün bir toplantı yapıldı gelirimizdeki konsolosların en kıdemlisi Hollanda Başkonsolosu Confe Hochepied'in memleketimizden ayrılması rniınasebeliyle Fransız Konsolosluğunda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • MERMİ KAÇAKÇILIĞI dâvasına devam edildi Dünkü duruşmada 24 şahit dinlendi sanıklar Emniyette dayak yediklerini iddia ettiler Selçuk şilebinde bulunan 6fi bin adet mermiyi kaçak olarnk yurda sokmaktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • HAFTANIN FİLMLERİ SİNEMA NİHAYETE Tutt&xu.MEVSİMİ ERERKEN.İMİK ANGELj «AFRİKA LİMANI* NDA.Yaz mevsiminin ilk günleı-iyK-beraber amenta ıtzmu da nihayete eriyor.Geçen yılın Ekim ayındım bu yana,her haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • Sahte evrakla 118 bin lira çeken adam ortadan kaybol Beş aydanberi aranan Tevfik'in sahte nüfus kâğıdını Beyazıt Nüfus memurluğundan te'min ettiği anlaşıldı Dimitri Yuvanldis adında bir sahsa alt gayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • Atatürk Üniversitesinin temeli gelecek ay atılacak Erzurum'da kurulacak •Atatürk Üniversitesinin» İlk kısmı olan Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin temel utma türeni önümüzdeki ay yapılacaktır.İler ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • M.T.T.B.temsilcileri dün açıklamada bulundular Fpn ve Hukuk Fakültesi talebe derneklerinin evvelki fcün yayınladıkları beyannameden sonra.M.T.T.H\temsilcileri dün de bazı anıklamalarda bulunmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • İ Fabrika ve hürriyet EVFİK İlevi bir konuşmasında:Biz fabrika vaadetmedik,fakat yaptık,j demiş.Fevzi i mü Karaosuıanoğlu du ona şu cevabı i vermiş:Fakat siz hürriyeti vaadettbıiz,vaadinizi İ yerine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • Bahar ve Çiçek Bayramı bugün Gülhanede açılıyor ÇİÇEKLERLE SÜSLÜ VASITALAR ŞEHRİN ÂNACADDELERİNDE GEÇİT RESMİ YAPACAKLAR Sekizinci Bahar ve Çiçek Bayramı bugün 18.30 da açılacaktır.Çiçeklerle süslü ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • Dün limanımıza 8960 fan ithal malı geldi Dün limanımıza muhtelif gemilerle 8960 ton çeşitli ithal malı gelmiştir.Gelen mallar arasında 1000 ton beton demiri,5224 ton kablo,130 ton boş fıçı,263 ton yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • Sirkeci Kadıköy araba vapuru seferleri başlıyor Bir miiddettenberi tâtll edilmiş bulunan Sirkeci-Kadıköy araba vapuru seferleri 20 mayıs pazartesi sabahından itibaren tekrar İşletmeye açılacaktır.Bund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • Et ve Balık Kurumu satış dükkânı kiralad;Et ve Balık Kurumu önümüzdeki günlerde muhtelif semtlerde dükkânlar açacak ve buralarda et satacaktır Durumla alâkalı olarak tetkiklerde bulunmak üzere dün Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • ISTANBUL E 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar,Ziya Taslteni 13.20 Peı.y l Como'dan üç şarkı 13.30 Haberler 13.4.ŞarkıRar,Mııallâ Gökğ Ç«y 14.15 Dans ve caz müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU:AKIN Tel:48 Ü5 02)1 Katil Benim Atıf Kaptım Türk filini.2 İstanbul Çiçekleri Halide Pişkin Türle filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Ecel Teri Jack Kelly İng.ATLAS Tel:Hi)OS 35)Baskın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • TEŞEKKÜR Aziz şehidimiz M.M.V.Ankara Temsil Başkanlığı Basın Müdürü P.Bnb.Esat Tanrıoven'in elini bir kaza neticesi aramızdan ebediyen ayrılması dolayısiyle bu acı günümüzde cenazesine bizzat iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • SEBZE FİATLARI DÜŞMEYE BAŞLADI Şehre bol miktarda sebze geldiğinden toptan fiatlar günden güne düşmektedir.Perakende satışlarda da aynı nlsbette bir düşüklük sağlanması gayesiyle şehrin bütün semtleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • NEFİ DEMİRLİOĞLU AVUKATLIK YAPACAK Geçenlerde emekliye sevkedilen Birinci Aftır Ceza Mahkemesi Reisi Nef'i Demiılloı';lu.avukatlık yapabilmek için Vekâletten gelecek ruhsatnameyi beklemektedir.Demlrli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1957
  • Kahve ithalâtına yeni bir şekil veriliyor Brezilya'dan yapılacak kahve İthalâtının yeni bir şekle bağlanması bahis konusudur.Son görüşmelere göre,Brezilya firmaları kahveye karşılık memleketimizden pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.05.1957
  • Bir münâkaşanın hakikaii EVVELKİ gün gazetelerde neşredilen Meclis müzakerâtı,de-E mokralik rejim için dikkat ve ehemmiyeti celbedecek mahi-E yette idi.Muhterem mebuslardan bir zat,aldığı bir mek-E tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1957
  • MEDRÂNO SİRKİ BU AKŞAM TEMSİLLERİNE BAŞLIYOR SUARE SAAT 21.15 DEDİR DEĞİRMEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1957
  • O&AFİYE.HAKU ÇJKAMŞ İKİNCİ KA.ZJNUV DAHA İKİN.ÇJ METRESİNDE SERVET ELE GEÇAMŞTİ HAFİYE Bulduğu Kuruyu VELİ KÜBİK'E VEjZ.Di.TOMBUL OİŞf'Yİ KAYBETTİGİNDENBE.Kİ PEK ROMANtik olan tekir de yavaş yanaş çak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1957
  • N.ATAÇ'I KAYBETTİK B&ştarafı Birincide şi» ve »Günce» genel başlıkları altında yazdığı sohbetlerde,içinde hiç bir yabancı kelime bulunmıyan yazı denemeleri yapmıştır.Sohbetlerinin bir kısmını »Günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1957
  • Göbek havası yüzünden bir cinayet işlendi Baştarafı Birincide ARİFİN MÜDAHALESİ Kemancı müteredditti.Taksimini,böyle bir türküye feda etmek istemiyordu.Kuştepelilerin «Arifa» dedikleri 55 yaşında şerb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1957
  • James Dean'ın çevirdiği 3 büyük Âlm Nasıl yaşattı nasıl meşhur oldu,nasıl öldü:w JANES DEAN SAYISI YAFJN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1957
  • Suud'un Bagdad Paktına karşı tavrı değişti TANADOLU AJANSI T.H.A.BAĞDAT,17 Suudi Arabis-tan hükümdarı Kral Suud,6 1 günlük bir ziyaretten sonra bu sabah Bağdat'tan uçakla Basra'ya hareket etmiştir.Kra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1957
  • Bir can kaybıyla atlatılan kaza Baştarafı Birincide bu maksatla durmak istemiştir.Birden freninin tutmadığını gören şoför arabayı durduramayacağını anlayınca önündeki kalabalığı ezmemek için direksiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1957
  • Kocaeli İşçi Sendikaları Birliğinin dâvası başladı Duruşma,Meclise sunulmuş olan kanunun tefsiri için talik edildi [Hususi Muhabirimiz Ahmet SON AT" dan] İZMİT,17 Kocaeli İşçi Sendikaları Birliğinin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1957
  • Krupp,Eskişehir ve Konya'ya gitti [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.17 Maliye Vekili Hasan Polatkan,Hükümetimizin davetlisi olarak üç gündenberi şehrimizde bulunan Alınan Krupp fabrikaları sahibi Alfred
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1957
  • SAFRA KESESİNDEN 916 TAS ÇIKARILDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİT,17 İzmit Devlet Hastahânesinde Tevfik Akduman isminde bir şahsa yapılan safra kesesi ameliyatında 916 adet taş çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1957
  • Sanayi Vekâleti Mecliste tartışmalara yol açtı Yeni Vekâletin hususî sektörün ihmaline sebep olacağı söylendi.İsletmeler Vekili ise endişeleri yersiz buldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] A-ANKARA,17 Büyük Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1957
  • Y fi y\V nPPİl MİO Söıtia imârı yolunda yapılan çalışmalar Tm&İA.ULUIL III gelişmektedir.Ancak,bu arada dikkat lots* [İLHAN DEMİRELI sür'atle gelişmektedir.Ancak,bu arada dikkat isteyen bâzı olaylar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1957
  • D fll iv Al j Halya'daki Camogii limanında her sene bu DMLİn.rCd I IVMLI yapılır.Bu seneki Festivalde,30.000 kişi,deniz kenarındaki kocaman bir tavada,3 ton balığın kızartılmasını seyretmişlerdir.Tava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1957
  • BİR FRANSIZ PROFESÖRÜNÜ KIBRIS'A DAİR GARİP İDDİA Profesör Rousseau,1950 plebisitindeki yanlış neticelere 11 Ada ahalisinin 96 sının Enosis lehine oy verdiğini dayanarak söylüyor [FAHİR ERSİN] PARİS Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1957
  • TÜRKİYE'YE YAPILAN YARDIM TAHSİSİ [ANADOLU AJANSI] WASHINGTON.17 Milletlerarası İşbirliği İdaresi İCA)tarafından burada açıklanan sipariş selâhiyetine göre Türkiye İran ve Pakistan,cem'an 16 milyon do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1957
  • YENİ YEDEK SUBAYLAR 45 inci dönem yedek subaylar dun gehyapılan merasimlerle diplomalarını alınışlardır.Ankara Piyade Okulundaki merasimde.Erkânı Harbiye!Umumiye Keisi.Kuvvetler Kumandanları ile memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1957
  • BAŞVEKİLİN TEfKİKLERİ Başvekil Adnan Menderes,dün şehrin imârı ile alâkalı çalışmaları bizzat mahallinde tetkik etmiştir.Başvekil,bilhassa sahil yolu ve Salıpazarı inşaatı hakkında ilgililerden izahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1957
  • Bir yanlışlığın sebep olduğu müessif hâdise Baştarajı Birincide rayı bankanın kapalı olması dolayısiyle,yatıramamış,Edirneye sabah saat 7.^0 da hareket etmemiz dolayısiyle 14.000 lirayı yanımda taşıma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1957
  • IA.P.1 ARTHUR Mil LER MAHKEMEDE Ala,ilvn Monroe-nun kocası,piyes yasarı Arthur Miller evvelki Kiin New-York'ta hakimin huzuruna çıkmıştır.Miller,daha önce kendisine Temsilciler Meclisinin bir Komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.05.1957
  • ADAM KENDİNİ VURDU TEŞEBBÜSÜ YARIDA KALAN ADAMIN KANAATİ MERAKLA BEKLENİYOR [ANADOLU AJÂÎ.MEXICO CITY,17 Doktorlar Duenas Barosa'ya intihar notuna ilâve edecek bir şeyi olup olmadığını sormak için kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1957
  • KUYUDA KALAN ÇOCUK [ANADOLU AJANSI] MANORVTLLE.17 Dün altı metre derinliğinde bir kuyuya düşen Benjamin Hooper isimli bir çocuk kuyunun kenarmda 30 santimetre genişliğindeki bir kovuğa sığınmış olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1957
  • AŞK HİKAYESİ Pistte Kan Lekeleri!TEFRİKA No:11 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Palyaço Nick'in öldürüldüğünü gören tra-pezci Greta o akşam trapezden düşer ölür.Sirk-ş te herkes şüphe altındadır.Komiser.Nick'i ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1957
  • X XvXX-XvX-X-X-X.v TEAAA5 YÖK DİYOR.BU ADA W HAYA-togğ TINDA HİÇ MAÇ JsM* GÖRME-MlŞ Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1957
  • MİCHELSON.MORLEy TECRÜBESİNDE SİZE VAROiM EDEBİLİR.MiyİAA ESL OE/V\E BU NAZARıyEyJ ^BİÜyORSüN-AFERİN.KS.ŞU MÜREKKEPLE DOLOuP?AUA\C3^)OTÖ/u 1 GÜZ.EL ı l l HA-ZJRU-k~-V.yoR.Fm^sunuz.*Ör Wl DEVAMı VS4R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1957
  • ı nın "Uzun Hançer ESRARI ÇÖZÜLÜYOR GEÇEN Pazartesi günü Münih mahkemesinde 69 yasında bir memurla 59 yaşında bir temizleyicinin yargılanmasına başlanmıştır.Bunların birincisinin adı Sepp Dietrich,öbü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1957
  • İBMİmMİM yahu BURAYA KA-I" ı DAR İNMEĞE jWf/NE LÜZUM mp-M îr i F 1 SENİ SEVGİLİNDEN MAH.RUM EDİYORUZ.GUSTY.CASUSLAR.MÜSTAHAK OLDUKLARI CEZAY GÖRMELİDİR_4?IV" YARIN YENİ BİR.MACERA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1957
  • r *q ÜS f^^^1 'jj& s~-tJf\3^ ^ol jS JF^i âl*Bi 9r ^r*v ^H^i^NiSgi^lKEK ONU ATA BİNDİK BEN Bu ESNADA HIRSIZLARI OVAl^ARlM AMİGO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1957
  • KO**ÖSÖZ DAVÜ* iüiiMips'isaieısii p—HAVRİ Bugünkü ĞAZETELEJZl GÖRDÜK MÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1957
  • İJR»I3 HEMı ADAMIN KOCAMAK ViTEİNl-l Y BiK LOKANTA'KASNIM VA CLDUKCÂ ACIK-$U PARAUA«.DA^ KURTULMALI J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1957
  • ELS A Yazan:M A X W E L Nakleden:ORHAN AZİZOĞLU 14 Derdini unutmak için tamamen dinlenmek üzere geldiği San Francisco"da kendisine yapılan konser tekliflerini kabul etti.Bu konserlerdeki muvaffakiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1957
  • UCUMUZ Yazan SERVER 14 bed!Vapurda Halûk'a rastladım.Benim Galatasaray'dan arkadaşımdır.Senelerdenberi ilk defa birbirimizi görmenin heyecanı içinde tenha bir köşe aradık.Bakıştık.Anladım.Bir buhran g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • Japonya'da ingiltere aleyhinde nümayişler Binlerce Japon ingilizlerin Hidrojen bombası denemelerini protesto etti [ASSOCIATED PRESS] TOKYO,17 Japonya'nın bütün büyük şehirlerindeki lise talebeleri,der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • HÜR.P.BURDUR'DA 3 MUHTARLIK KAZANDİ I Hususî Muhabirimi?Aydemir Noyan'darı] BURDUR,17 Tl Merkezinde üç yerde yapılan muhtar seçimlerini Hür.P.kazanmıştır.Kurna köyünde Hürriyet Partisi 197.D.P.adayı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • Traktör kazasında iki kişi öldü 9 [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] MALATYA 17 Argııvan kazasından cehrimize gelmekte olan bir traktör,Morhamam köyü civarında devrilmiştir.İçinde bulunanlardan 2 kişi ölmüş ve M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • SELWYN LLOYD'UN İSTİFASI İSTENİYOR [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,17 Selwyn Lloyd's Hariciye Vekâletinden yol görünmüşe benzemektedir.Sağcı ye solcu çevreler,hâlen 52 yağında bulunan Hariciye Vekilinin,unu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • TEPEBAŞI GAZİNOSU Mevcut muazzam programa ilâveten HER AKŞAM Memleketimizin büyük ses sanatkârı HAMİYET YÜCESES'i iftiharla takdim eder.HER PAZAR TAM KADRO İLE İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ Tel:44 26 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • Her Akşam Taksim Kristal Gazinosunda ATEŞ BÖCEKLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • DİKKAT SAYIN VATANDAŞLAR DİKKAT.FIRSATI KAÇIRMAYINIZ ÇÜNKÜ ŞEHRİN EN YAKIN VE EN GÜZEL ARSALARI TOPKAPI MALTEPESİNDE TEVZİ EDİLMEKTEDİR Bahçeli Ferah Evler arsaları inşaat müessesesesinin dağıtmakta o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • DİKKAT MÜESSESEMİZ TASFİYE DOLAYİSİYLE ARSACILIKTÂ GÖRÜLMEMİŞ UCUZLUK VE KOLAYLIKLAR-LA MEVCUDU HER GÜN SÜRATLE AZALAN ARSALARIMIZIN SATIŞI BİTMEK ÜZEREDİR.BU BÜYÜK FIRSATI KAÇIRMAYINIZ Güngören Mahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • Millâıeef Sahibi.ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • RUMÎ 1373 Mayıs S Cumartesi 18 1 A Y I S 1957 Güneş Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak 4.40 12.10 16.07 19.22 21.13 234 HİCRÎ 1376 Şevval 18 VAKİT VASATÎ EZANI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • Hayret!evet FAY Temizleme Tozunun temizleme hassası sizi hayrette bırakacaktır.Çünkü şimdiye kadar bu kadar müessir bir temizleme tozuna rastlamadınız FAY,bıçak,çatal kaşık,tencere ve bilûmum bulaşık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • İTFAİYE TEŞKİLATLARINA MÜJDE Küçük bir parti ALMAN malı 1 MAGİRUS marka yangın söndürme MOTOR-POMP'ıı Arabalı ve arabasız)2 Yangın söndürme HORTUM'u 85 lik ve 118 lik)3 SİS YAPAN köpük saçıcı LANS'lar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • Motorla Taş Nakli Yaptırılacak Marmara adasından veya Erdekten Tekirdağına takriben 15.000 ton anroşman taşı naklettirilecektir.Taliplerin en geç 27/5/1957 tarihine kadar Müessesemize müracaat ederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • LEVHA HALİNDE MANTAR gelmiştir.OYA TİCARETHANESİ Tophane İskele Caddesi Mescit Sokak No.6 İnci Han Kat 1 No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • KÜTAHYA TAŞ FABRİKASINDAN 1 1957 kampanyası zarfında aşağıda yazılı kantarlardan takriben 28.000 ilâ 37.000 ton pancar Kütahya Şeker Fabrikası silolarına kamyonla naklettirileeektir.2 işbu nakliye işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • Güzelliğinizin yaratıcısı $jz olunuz Ijte size HAVILLAND'm harikalar pudrası.9 muhtelif renkte evkalâd* ince latif kokulu ve müstesna bir İntibak kabiliyetine maliktirfcuriUİ PUDRASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK liÂNLAR TELEFON 27 ta 10 SATILIK EMLAK SATILIK arsa:Beyoğlunda Yenişehirde,asfalt üzerinde altı kat imar durumhı,üç cepheli,iki cephesi 17 şer diğeri 35 metre 533 M2.Tel:22 01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • Her Aksam Taksim KRİSTAL GAZİNOSUNDA Film vıldızı ve ses sanatkârı NİNE COŞKUN Her Pazar saat 14.30 da içkisiz aile matinesi Tel:48 26 89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • Her Akşam Taksim KRİSTAL GAZİNOSUNDA Memleketimizin biricik ses sanatkârı ESNA ENGİN Her pazar saat 14.30 da içkisiz aile matinesi Tel:48 26 89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • Her Akşam Taksim KRİSTAL GAZİNOSUNDA Değerli Ses Sanatkârı SUZAN GVVEN Her Pazar saat 14.30 da içkisiz aile matinesi Tel:48 26 89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • 12 sene evvel babasına küfreden karısını boşamaya kalkıştı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.17 12 sene evvel babasına küfrettiği için bir adanı,karısını boşamak üzere mahkemeye müracaat etmiştir.Bu enter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • Her akşam Taksim Kristal Gazinosunda Raks Yıldızı SEMIRA YILDIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • EMNİYETLE KULLANABİLİRSİNİZ.RENKLERİ SOLMAZ ESKİDİKÇE GÜZELLEŞİR ve SAÖLAMLAŞIR.SU GEÇİRMEZ GARANTİLİDİR UCUZ,GÜZEL,SAĞLAMDIR.FABRİKA ı Çamlıca Namazgah Man.Nuribey sokak BÜRO Eminönü Tahmis,Kalçın so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1957
  • Ev işinden sonra ellerinize PRENCESSE el losyonu y sürersiniz i Elleriniz daima yumuşak kalır daima beyaz kalır çatlaklar,nasırlar teşkil etmez 8737
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.05.1957
  • Bulgarlarla Bu gece Oynuyoruz Millî basketbol takımımızın iyi bir oyun çıkarması bekleniyor 20 haziranda Sofya'da yapılacak olan 1957 Avrupa Basketbol Şampiyonasına hazırlık mâhiyetinde olmak üzere,Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVI İki maç yapmak üzere Beşiktaş,İzmir'e gitmiştir.Resimde Siyah Beyazlılar'ı,Yeşilköy'e y\mek üzere otobüste görüyorsunuz.Sami,Özkay,arka kanapede simit Nazmi ve yanında K.Ahmet.İZMİR'E GİT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1957
  • BOKSÖRLERİM!Avrupa Şampiyonasına hazırlıksız gidiyor Alâkalılar seçimin isabetsiz olduğunu teknik elemanların götürülmeyişini tenkid ediyor.Prag'da yapılacak olan Amatör Avrupa Boks Şampiyonasına işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1957
  • G.Saray K.Paşa ile yarın oynuyor Galatasaray yarın sabah Ali SamJ Yen Stadında Kasımpaşa takımı ila hususî bir maç yapacaktır.Sarı Kırmızılılar,millî kadroda bulunan futbolcularının yerine bu karşılaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1957
  • Vefa,Sabri Kiraz'ı bırakmıyor Son günlerde basın muhitinde sık sık adı geçen ve hakkında çeşitli havadisler çıkan Vefa antrenörü Sabrl Kiraz,kulübüyle yeni bir mukavel» imzalamıştır.Vefa kulübü başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1957
  • |G.Saray İzmirlij Yıldırımla anlaştı Galatasaray,İzmirli futbolcu Yıldırım ile anlaşıyor.Santrfor ve sağiç oynayan Yıldırımla transfer komitesinin antant kaldıkları söylenmektedir.Komite,transfer etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1957
  • RÜÇHAN ÜNVER I İDARFfMI FRİNF HANKTJ anlaşamayan Günay,dün kendi kulübünün idarecileriyle gürüşınüştUHnbVtkC^'HEı RJMIlIdlI tür.Heyoğluspor Kulübü futbolcuya 10 hazirana kadar müsaade vermiş ve bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1957
  • FUTBOLU *m ÜRK Futbol tarihinde ilk defa olarak,iki ayrı ta-55 kımla,iki beynelmilel te-¦55 mas yapıyoruz.Bunlardan ilkini,3g yarın,Varşovada Polonyaya kar-55 sı oynayacağız,diğeri ise,pa-SS zartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1957
  • Millî Takımlınız dün Varşova'da çalıştı İdmanımızı kalabalık bir meraklı kitlesi takip etti.Er gun la Antrenör bizzat meşgul oluyor Hususî surette giden HALİT KIVANÇ'tan)VARŞOVA,17 Telefonla)Varşova'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor