Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.05.1957
  • m-İ.^tJbw»ıi»İİİİfi| ADRES Cağa log lu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET/İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral YIL:İ SAYI:2513
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1957
  • HÜCUM EDİLEN VEKİL |T\C.H.P.Hür.P.ve C.M.P.den 3 mebusun ayni mevzuda verdikleri takrirlerin müzakeresinde mmmmmimmimtimitm n i HÜSEYİN AVNI GÖKTÜRK Hâkimlerin emekliye şevkini muhalefet şiddetle tenk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1957
  • Dr.Heuss dün Bayar,Alman ziyaretini iade edecek gitti Devlet Reisinin ALMAN DEVLET REİSİ Dr.HEUSS İÇİN YEŞİLKÖY HAYA MEY-DANINDA YAPİLAN MERASİM ve MİSAFİRİMİZİN REİSİCUMHUR BAYAR İLK VALİ GÖKAY TARAF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1957
  • I İLHAN DEM İRELİ GELİN ve' KOCASI KAYNANA Horoz-Tavuk kavgası kaynana İSe gelini birbirine düşürdü Kaynananın horozu gelinin tavuklarına tecavüz edince çıkan kavga Adliyeye intikal etti Horoz tavuk m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1957
  • İnönü geldi [İLHAN DEMİRELJ |j CHP.Genel Baş-11 kanı İsmet İnönü evvelki gün vefat eden emekli Orgeneral Ali Fuat Erden'in bugünkü cenaze merasiminde bulunmak üzere dün şehrimize gelmiştir.İnönü,oğlun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1957
  • Irak'ta Kral Suud'a muazzam tezahürat yapılıyor HAŞİMÎ-SUUDÎ düşmanlığı sona erdi Fevkalâde dostane cereyan eden görüşmelere Ürdün Kralı da katılacak [ANADOLU AJANSI] BAĞDAD,13 İyi haber alan çevreler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1957
  • ¦ffV GAZETECİLİK DERSİ VERDİ I İLHAN DEMİRELI İnli us yaparak kazandığı parayı,harice kaçırmaktan sanık Alman kadınının dünkü duruşmasını takip edenlerin ekserisinin erkek olması bilhassa dikkati çekm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1957
  • Yedek Subaylar 31 Mayıs'ta terhis ediliyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.13 43 üncü dönem ye» deksubaylar bu ayın 31 inde terhis edileceklerdir.Buna ait emir bugün İlgililere tebliğ ^dilnı^s ve gere&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1957
  • Britanya,Atina'yı üçlü görüşmelere yanaşmamakla suçlandırdı.[ASSOCIATED PRESS] B.M.NEW YORK,13 B.Britanya,bugün,Yunanistan'ı Kıbrıs meselesinde Türkiye ve B.Britanya ile direkt müzakerelere girişmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1957
  • KIBRIS'taki HÂDİSELER I Hususi Muhabirimiz Tekin YÜKSKL'den] LEFKOŞE,13 17 aylık bir sürgünden sonra Kıbrıs'a dönen komünist Andreas Ziyartides'in Rumlar tarafından karşılanması esnasında yeni hâdisel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1957
  • İNGİLİZ GEMİLERİ Süveyşîen geçecek Mac Millan bu hususta İngiltere Bankasında bir hesap açıldığını söyledi [ASSOCIATED A.A.LONDRA,1 i—İngiltere Başvekili Mac Millan bugün Avam Kamarasında armatörleri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1957
  • Giilek.Akhisar'da SERT KONU Toplantı Kanununu tenkid eden Genel Sekreter seçimlere girip girmeme hakkjnda Kurultayın karar vereceğini söyledi [Hususi surette giden Nedret Selçuker'den)MANİSA.13 C.H.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • MUHTEREM Ç U K U R O V A M L A R İltifatına mazhar olan ADANA ŞUBEMİZ N e z d i n d e İHBARLI veya İHBARSIZ BÎR HESAP Açtırmayı ihmal etmeyiniz FEVKALÂDE ZARİF AÇILIŞ HATIRALARI UMUMİ KEŞİDELERE KATIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • 4 MİLYON ZİYARETÇİ ye üç ay müddetle çeşitli reklâm fırsatı İstanbul Sergisine müracaat.Tel:44 70 54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • İNSAF!1 Dün gece radyomu karıştırırken karşıma kısa dalgada yabancı S dil neşriyatı yapan Ankara radyosu çıktı.Merak ederek önce m Al manca sonra Fransızca ve nihayet ingilizce yayınlanan prog-ramları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 107.60 KepU 12G.50 İngillı 129.50 Külce 15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • AMERİKAN MECMUALARI Senelik abone fiatlarını TL.olarak gösteren katalogumuzu isteyiniz.Kitap Servisimiz bütün Amerikan kitaplarına ihtiyacınızı yerine getirmeye amadedir.AMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSU Dept
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • Kürtaj yapan bir doktor hakkında takibata geçildi V.adında bir doktor bir kadına kürtaj yaptığı iddiasiyle adliyeye verilmiştir.Kadının kocası A.dün Müddeiumumiliğe müracaat ederek.F.nin,Begiktastaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • İtalya'dan gözlük camı ve ilâç ithâl edilecek İtalya ile aramızda yapılan ticaret anlaşması gereğince İtalya'dan 28 milyon dolarlık İthalât yapılması kararlaştırılmış ve İthalât hazırlıklarına başlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • ÖZEL KADIKÖY KOLEJİ İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI İstanbul'un en güzel sayfiye yerinde,Sokullu Köşkünde,deniz,daha bol gıda,dahe fazla konfor içinde daha çok sayıda ve kaliteli Amerikan ve İngiliz hoca ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • «Ağaç kurdu»,bahçe sahiplerini endişelendiriyor Bu sene bahçe meraklılarını büyük bir endişe sarmıştır.Bilhassa Kadıköy'de oturan bal içe sahiplerinin belirttiklerine göre,mayıs ayı başından İtibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • Dünkü trafik kazalarında 8 kişi yaralandı AJınan tedbirlere rağmen trafik kazalarında herhangi bir azalma müşahede edilmemektedir.Bu cümleden olarak,dün de şehrimizde cereyan eden trafik kazalarında 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • Istanbul' un ieleionsuz kalması muhtemel!SON GÜNLERDE KABLOLARI ÇALAN HIRSIZ-LAR İDAREYİ MÜŞKÜL DURUMA SOKUYOR Telefon İdaresinin evvelki gece çalman 80 metrelik kablosu dün yapılan çalışmalar sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • KUYUYA DÜSEN İKİ ÇOCUK BOĞULDU Şehir içindeki bostanlarda ve inşaat mahallerinde üzerleri açık bırakılan kuyular,bilhassa küçük çocuklar için tehlikeli olmaktadır.Son 24 saat İçerisinde şehrimizde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • Kadıköy Sirkeci araba vapuru seferleri başlıyor Bilhassa akaryakıt darlığı sebebile bir müddet önce tatil edilmiş bulunan Kadıköy Sirkeci araba vapuru seferlerine Mayıs ayı sonundan itibaren başlanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • Yumurta ihracı için hazırlık yapılıyor Civar köy ve kazalardan şehrimize yapılan yumurta sevkiyatı «on günlerde artmıştır.Günlük İhtiyaç 200 300 sandık olarak tesbit edildiği halde,yapılan sevkıyat bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • ME V LID 15/5/956 günü sebebi malûm olmayan bir vak'amn kurbanı olarak aramızdan ebediyyen ayrılan ve bizleri tesellisiz acılara gark eden oğlumuz Milliyet Gazetesi muharrirlerinden,CELAL ÎKİBUDAK'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • KİRALIK YALI Boğazda,Yeniköyde modern bir yalı yazlık için kiralıktır.Müracal:Telefon:22 98 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • AKBAKK II gününden itibaren hizmetinizdedir.Zarif açılış hâbralan 7500Jukzâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA.1 Türk mitolojisinde Roma'mn adı;Bir hayvan.2 Bir mabut;Devam ettirme.3 Tüzük;Vilayet 4 Bir sebze;Tren.5 Allah;Dtsi geyik.6 Duman lekesi;El içi.7 Bir balık.8 Frenk kUihanisi;Bir vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT ü ÜŞÜMEK ve ÜŞÜTMEK Üşümek,muhitin soğuk oluşunu bize haber veren faydalı bir histir.UfMuxDuiiii ikazı olmasa,sıhhatimizin maruz bulunduğu tehlikeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • SÜMERBANK Beyoğlu Ajansının görülen lüzum üzerin* değişen telefon numaralarını sayın müşterilerinin bilgilerine arzeder 44 49 33 Servisler Santral:A 44 49 34 SUMERBANK ti I et OĞLAK BURCU n Aralık 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • 11 ıı ı ninninin i ıııı um ııı ıı ı in n in ı m ııı ı ill illinin şarkılar ve saz eserleri ş 15.30 Çeşitli müzik 15.45 Vals 1 Festival Orkestrası çalıyor 16.00 Program ve kapanış.16.57 Açılış ve progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • f SİNEMALAR j B E YO GLU AKIN Tel:48 65 02)1 Vatan İçin Cahit Irgat Türk filmi.2 Dümbüllü Macera Peşinde İsmail Dümbüllü Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 £2)Beyaz Çin* gene İspanyol filmi Türkçe.ATLAS Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • TEŞEKKÜR Eşimin doğumunu fevkalâde ihtimamla icra ederek bize bir evlât kazandıran Zeynepkâmil Hastahanesi başhekimi sayın.Doç.Dr.Fahri ATABEY ile sayın Dr.Burhan Üstünel,Süheylâ Hiçsonmez.Zekâyi Ereş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • ŞEHİT HAVAGİLAMMIZ YARIN ANILACAK Şehit havacılarımızın hatıralarını anmak için yarın Fatih Parkında ihtifal yapılacaktır.Saat 11 de başlayacak merasime askerî kıta.bando bir polis müfrezesi,Üniversit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • TEŞEKKÜR Refikamın ve çocuklarımızın geçirdikleri trafik kazası münasebetiyle memleketin her tarafından telefonla,telgrafla,hattâ fevç fevç Adapazarı'na koşup gelmek suretiyle bizlerden yakın alâkalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • YANGINA SEBEBİYET VEREN REBEKA TEVKİF EDİLDİ Sorgusundan sonra evine gitmek isteyen kadın kararı öğrenince fenalık geçirdi Kasımpaşa'da cereyan eden ve genç bir kadının Ölümü,bir erkeğin ağır surette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • t TÜRKİYE San'at Mektepleri Mezunları Cemiyeti 18 mayıs günü Taksim Gazinosunda defileli bir çay tertip etmiştir.BELEDİYE Temizlik İsleri Müdürlüğü ekipleri,nisan ayı içinde 499 köpek ve 18 kediyi yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • Muhalif Partiler ve Kıbrıs BALIKESİR Kongresinde Kasım Gülek,Kıbrıs'ın taksimi mevzuunda iktidarla aynı fikirde olduğunu söylemiş.Fakat Tepedelenli suyundan olduğu için Balkanları ve bilhassa Yunan is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1957
  • Baro Başkanı Orhan Arsal'ın duruşmasına başlandı Sulh Ceza'da açılan dâvanın Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi için dosya Savcılığa verildi Baro Başkanı Orhan Arsal,vazifesi sırasında Memduh Kasabalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.05.1957
  • M.f$ı.£ryf ğjjğ 1 W$B-m B* il if jpi,XI l^C m v!^^^Uk j t 1 w 3fefea%s Hğt' ¦J K 1 mm~.V B 4 ES?v Mra^''' ^r-M ^ği^ il Lisas* JİP r j ül$$ W 'W-J.k [İLHAN DEM İRELİ flfl îFPFIf flNnil YIIfTIRII m l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1957
  • Her trafik kazasında yas tutulacak [ANADOLU AJANSI] MONTREAL,13 Montreal Belediye Meclisinde alınan bir karar gereğince tehirde vukııbulacak her trafik kazasında yas tutulacaktır.Karara göre.trafik ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1957
  • *fc u^ İİÂ.|KEYSTONE| E.O.K.A.çetesi Reisi Grivas'ı yakalamak için Milikuri köyünde 54 gün devam eden fevkalâde alıvalin sona ermesiyle İngiliz askerleri,o bölgeyi l«rk«tmisler lir.Resimde,askerler,kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1957
  • r® TEMMUZ Keşidesi Çiftehavuzloı'do 40.000 Liralık APARTMAN DAİRESİ 1 Kişiye 10.000 Uro ^0 75 ^ye' Milî M io.ooo uro 60.000 Lira Ayrıca 20 kişiye 400.000 *m MESKEN EDİNME KREDİLERİ İpotek kt^.hğ,Her 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1957
  • BİR JET UÇAĞI DUŞTU I Pilot Kurmay Albay Nusret ğ E N K A L şehit oldu Hususi Muhabirimiz Mukbil Öztunah'danJ BANDIRMA,13 Bugün şehrimiz Altıncı Hava Üs Alayında fecî bir uçak kazası olmuştur.Saat 10.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1957
  • Kalyadaki otomobil kazasında ölenlerin sayısı 13 e yükseldi [ASSOCIATED PRESS] BRESCİA,İtalya)13 «1.000 mü» otomobil yarışlarında dün İspanyanın cür'etkar sporcusu Marki Alphoııso de Portogo,Amerikalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1957
  • Habeşistan imparatorunun oğlu bir otomobil kazasında öldü [ANADOLU AJANSI] ADİS-ABABA,13 Habeşistan İmparatoru Haile Selâsivenin ikinci oğlu Harraı Dükü Prens Makomıen Haile Se lâsiye,dün uğradığı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1957
  • ı i»M".iHv IA.P.TCfHI EDİİİ API IV fîDElfİ Viyanada bulunan Macar miiimULlCUİLLnin ttl/LIK Until teci|erinden bâzıları Amerika'ya hicret etmek için gereken müsaadeyi alamamışlardır.Bunun üzerine mülte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1957
  • BAHAR BAYRAMI YOLSUZLUĞU DURUŞ-MASINA DEVAM EDİLDİ 955 de Gülhane Parkında yapılan Bahar ve Çiçek "Bayramında vazifelerini kötüye kullandıkları iddiasiyle Adliyeye verilen Kemal Mııtluay,Kemal Sansal,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1957
  • Rene Coty Papa'yı ziyaret etti [ASSOCIATED PRESS] VATICAN,13 Papa Pius XII.pazartesi günü Fransız Cumhurbaşkanı Rene Coty'yi kabul etmiştir.Fransız Devlet Reisiyle,Katolik dünyasının lideri arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1957
  • ÜS!PETROL BORULARI için müzakereler başladı Londra'da ileri gelen şirketlerin iştiraki ile yapılan toplantıda boruların 840 milyon dolara malolacağı açıklandı [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,13 Avrupa ve Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1957
  • [A.P.I TİİPtf fiFPFCİ Seu,'da lir ka« fi"" «vel bir Türk Kore Dostluk Gecesi tertip edilmiştir.Kore'-¦^Ullfc Wt U"l^ UtvEOl ıeid Türk Tugayı ve Kore Kızıl Haç Teşkilâtı tarafından tertiplenen müsaitle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1957
  • KÖTÜRÜM MÜREBBİ IA.P.Hamburg'un meşhur pars terbiyecisi «Tonga» 1945 de,Kuşlardan kaçarken,iki bacağını da kaybetmişti.O zaman 12 yasında bir çocuktu.Sakatlık,hakiki adı YValdemar Keppler olan «Tonga»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1957
  • 11111111111111111111 FUHUŞ YAPAN ALMAN gazetecilik dersi verdi Duruşmasına devam edilen Forsyh Renate,kendisinin meşhur edilmesinin genç kızları fuhşa sürükleyebileceğini hatırlattı Koyu gri bir tayyö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1957
  • Cezayir'de Fransız ZAYİATI ARTIYOR Milliyetçilerin tuzağına düşen bir Fransız birliği 35 ölü,27 yaralı verdi [ASSOCIATED PRESS] CEZAYİR.13 Askerî karargâhtan dün gece açıklandığına göre doğu Cezayirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1957
  • Amerika'da,Denwer şehrinde vukubulan sel felâketi,bu zavallı horozun bile hayatını altüst etmiştir.Sular kümesi istilâ edince hayvancağız kaçacak bir yer aramış,sırılsıklam olduktan sonra,kurtuluş çâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1957
  • YMA SUMAC ATİNA'YA GİDİYOR [ŞARK BRA.ATİNA,13 Dünyaca tanınmış Perulu şantöz Yma Sumac iki konser vermek üzere Atinaya gelecektir.Geçenlerde kocasından ayrılan Yma Sumac 4 ve 6 haziran tarihlerinde ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1957
  • 1 Kişiye 2 daireli)45.000 Liralık APARTMAN KATI Zengin PARA İkramiyeleri.29 Haziran çekilişi 20 Haziran t-t«»at M-k«2cta er» eur 150 ura bulundurunuz.DEMIRBANK 99994?? 9999991
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1957
  • l&UTUDA ÇIKAN KAGrû!HAFİYE y L/Z LİRAYA CA.MuRGÖZ ÇETESİN DEÛ ALO' V£ BAKTI {fİAGlTTA ANLAŞIL.MAZ BİR TAK/M YAZfLAR YARDI HA FİYE' K/AKİT GEÇİR-MEYİ 5EVMEZO/KAGıDJ TÜRKİYEDE Okutmağa kalksa,komisyonla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1957
  • ERICH VON STROHEIM OLD» Tanınmış artist 71 yaşında idi [ASSOCIATED PRESS] PARİS,13 Tanınmıg sinema artistlerinden Erich Von Stroheim.pazar gecesi,Paris yakınlarındaki evinde ölmüştür.71 yadında buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.05.1957
  • HAV Allah,ms ğakaci g£f 4t»A KOVOBKİ VSiET,tt£H H£ 1.ICS^l I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1957
  • If^ADDEUS AMCA BOLT A BO S ANTRENMANIMDAN £W£L ÇEŞ/TU JİMNASTİK HA&E ETLERİ YAPT/RIYOR AMCASINI RSNOOE ETMEMEK ON ON&.OlNUYOZ*.FAKAT,GtZLİ OLARAK KAMR.TA HAKİKİ BOKS ANTRENMANI YAPIYOR.0£vAMıv 4£)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1957
  • 28.000 KADEM.27.000 KADEM.eu vAziyET ng SES DUVARINI AŞMAM LÂZIM mh in 48-000 KADEM 7.000 KADEM MESA-ÎLERİ ADETA yiyORUM-Bl RATTAN SES.DUVARINI ASABİLECEĞİM SAZ.SO/V^A U TA C HAKİKATEN SES duvAkini M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1957
  • tt L&57/Burada ne yApiyoesuN KEMAL.8ENİ SANA ĞB,Mİ?ADAM GİBİ HA.REKET EDECEK MÜ K^İN YEDİĞİN OAVA.Ğ' UNUT.MU?©öyAffce sehİrt Âsru OLUYO&L AK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1957
  • ALLAH UK ALİ BEY BA İLE UFAK V BıR İCAZA YAR.Ç*M ğt*)Jt li TüA TAyvsifÇ 8 A2 BuRAS MERKEZ GA-RAJI.CARINIZ DEMİN TAMİR.İÇİN Sile ASABA GETİRDİ BİLİYORUM—V KAyıR,TAMİR EDİN.TELE-VOLLARlAA-yÜ MAKSADI N'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1957
  • CISCO Kİ D UJyOinMANvVAnMNMMn iOSCSJWlRPS» fiÇ £ REED S&ZSÜ511 V^fi2N0^-a0 J/AW'.VURUL.LANET JkAÇALIM.I BEN DONUVORuwJ YALNIZDI l KıŞl VAR. İ^I0UAA!OLSUN. CT^ l2^l ÇOCUKLAR.HANI ^Cfetew.j r-km TMÜ ''T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1957
  • AVRUPA GENÇLERİ ARASINDA YENİ BİR ÇILGINLIK HAREKETİ DAHA!KENDİLERİNE MONTESIST ADINI VEREN GENÇ KIZLAR,SERBEST BÎR HAYATA KAVUŞMAK İÇİN EVLERİNDEN KAÇIYORLAR!Avrupada son haftalarda yeni bir gençlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1957
  • DÜNYAYI TEFE KOYDUM Yazan:E L S A MAXWELL Nakleden:ORHAN AZİZOĞLU 10 Yüzüme bir tokat,atılsa bu derece şaşırmazdım.«Davet edilmedik mi?Niye?Annem acı acı «Fakiriz de ondan.diye mırıldandı.Bütün gece p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1957
  • I ¦SHMmıggşşfi I I Pistte Kan Lekeleri I TEFRİKA No:7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Greta hastanede kendine geldi.Kulaklarında iıalâ halkın acı feryadı vardı.Gözlerini açmak istedi,vaz geçti.Kocasının çelik g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1957
  • BİZ KADINLAR V Neyyire J İt tttlif I tİIİİl' Boşanmalar artıyormuş SON yıllarda boşanma sayısının arttığı haber veriliyor.Rakamlar da bunu gösteriyor.İçtimaiyatçılarımızla hukukçularımı/hâdiseyi şu se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1957
  • AYAKKABlUARlNllH NUMARASI 42.KEMİKLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ its MÜTENASİP.DEAABÇ AyAKK*.BilA^ KEN O l-siNer AlTTfJ «gspa OEVAMt VAK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1957
  • ÇÜMÜZ azan Ben bu güne kadar annemden gizli hiç birşey yapmadım.Fakat seni kıramam.Teşekkür ederim,Güner.Biz seninle iyi arkadaş olabiliriz,hissediyorum.Zevk alıyorum seninle konuşmaktan.Nasıl yapalım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • Amerika Kruşçef'in teklifini reddedecek Rusların son teklif ile Sialin'in,"dünyayı ikiye bölme» plânına devam ettikleri anlaşılıyor [ASSOCIATED PRESS A.A.NEW YORK,13 New York Times,bugün neşrettiği bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • Dün gece ay tutuldu Dün gece memleketimizin her tarafından görülebilen tam bir cay tutulması» olmuştur.Rasathanenin verdiği bilgiye göre saat 21,41,9 da yarı gölgeye giren ay,22,51,6 da tam olarak tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • ingiltere Yunanistan'ı B.M.üyelerine şikâyet etti Baştarafı Birincide silah,mühimmat temin eden Andreas Howardas adlı bir Rum polisi müebbed ve Lefkios Patsalides adlı diğer bir Rum polisi de 10 sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • KIBRIS PANKARTLARININ TEVZİİ MESELESİ İ.Ü.T.Birliği tarafından bastırılan ve dağıtılmasına polisçe mâni olunan Kıbrıs pankartlarının yeniden tevzii için,Talebe Birliği Başkanının müracaatı müsbet karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • Berbat Süleyman bir suçtan beraat etti Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasında Nazif Tansı adında bir şahidi ölümle tehdit etmekten sanık olarak Birinci Sulh Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • Türkiye eski muharipler bankasi a.o.MUHABANK B A H Ç E K A P I Ş U B HEDİYE DAĞITMAYA DEVAM EDİYOR_E S İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • Milliiief Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • İŞÇİ KIZ ARANIYOR Bir Güzellik Müstahzarat laboratuarında istihdam edilmek üzere işçi kız aranıyor.İstanbul:Tasvir sokak Tasvir Han No.5 e her gün müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • RUMÎ 1373 Mayıs 1 SALI 14 MAYIS 1957 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.44 12.10 1G.06 19.19 21.08 2.40 9.26 4.52 8.48 12.00 1.50 7.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • Doğu Almanya'dan İthal Edilecek UÇAN YAĞLAR S İ T R O NE L D.Almanya'dan ithal olunacak 40.000 lık Uçan Yağlar Sitronel 599 sayılı sirkülerin 6 ncı maddesine tevfikan bu memleketten 24 üncü gruptan ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • TUZLA İÇMELERİ 15 Mayıs Çarşamba sabahından itibaren mevsim trenleri işlemeye başlayarak ziyaretçilere açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • HACI NAMZEDLERİ CÎDDE MEKKE MEDİNE Seyahatiniz için her türlü malûmatı Hisar Ticaret ve Turizm Kontuarı'ndan veya Anadolunun her şehrindeki mümessillerimizden alabilirsiniz.ADRES:Beyazit Yapı Kredi Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • Gayrimenkul Satış İlânı Kartal icra Memurluğundan 957/18 T.İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takip sonunda:Borçlu Mehmet Esat Gezer'in Motor Limitet Şirketine rehnetmiş olduğu aşağıda evsafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • Denizcilik Okulundan kovulan 3 talebe affedilecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.13 Bundan bir müddet evvel yemeklere boykot ilân eden yüksek Denizcilik Okulu talebelerinden üçü suçlu görülerek geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 ta 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler,bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • temizliğin ayrı timsali Evlerde,Mekteplerde,Otellerde,Fabrikalarda,ve Lokantalarda bilûmum temizlik işlerindi Bugünün ev kadını temizlik işlerinde kolaylık ve sür'at arıyor.aletin en modernini.malzeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • Hâkimlerin emekliye şevkini muhalefet şiddetle tenkid etti Baştarafı Birincide lan işlerin kanuna uygun olduğunu ileri sürerek,bütün ithamları reddetmişlerdir.Vazifesinden inhiraf etmeyen bir tek hâki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • Dünyanın en büyük çelik fabrikasının Umum Müdürü geldi Dünyanın en büyük iki çelik sanayi şirketinden biri olan Amerika'nın U.S.Stell Corp.Umum Müdürü Hyder Randolph,dün hükümetimizin davetlisi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • Karga avı yüzünden kaatil olan genç dün tevkif edildi Evvelki akşam Kasımpaşa'da,bir karga avı sırasında.Faik Cemil adında bir genci çifte ile öldüren 18 yaşında Muharrem Işıldak,dün adliyeye verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • ingiliz Ortadoğu Kara Kuvvetleri Kumandanı geliyor [ANADOLU AJANSI] ANKARA,13 İngiliz Orta Doğu kara kuvvetleri kumandanlığına tâyin edilmiş olan general Sir Geoffrey Bourne,resmi bir ziyarette bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • İNŞAAT SAHİPLERİNE,DİKKAT EDİNİZ Yalan değildir hakikattir.Dünyada benzeri olmayan ihtira beraatli Devver briket makinasını kullanınız faydanızdır.Mahrukat yakmaz bozulmaz motorsuz çalışır motorludan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • Yaşlı doktorlar gençleri ateşli buluyor Ankara'da yapılan kongrede "Hastanelerimiz ölümhanedir,Doktorlar açtır iddiaları şehrimizde geniş akisler uyandırdı [OĞUZ ÖVGEN] Evvelki gün yapılan Ankara Tabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • Balıkesir D.P.ilçe kongresi hararetli geçti [Hususî Muhabirimiz Ekrem Bahbek'denl BALIKESİR.13 Günlerdenberl alâka ile beklenen Balıkesir D.P.Merkez İlçe Kongresi,bugün saat 14 de Şehir Sinemasında ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1957
  • Gülek,Akhisar'da sert konuştu Baştarajı Birincide sı kurulacağı vâdedlldlğl halde bunun tahakkuk etmediğine İşaretle söyle dedi:«Toplanan 80-100 milyon lira ne oldu bilmiyoruz.İktidara gelirsek bu mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.05.1957
  • iti* nm k.lî I.i'y «llHHi [RÜÇHAN ÜNVER f*AI ATACABAVI II AD fll*APl A All III Galatasaraylıların kurmuş oldukları ocak dün faaliyete geç.ÜALA I AoAKA T LILAH AylLUl miş ve ocağm Tepebaşındakl lokali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1957
  • Günay bugün Beşiktaşla anlaşıyor Daha transfer ayına epey varken,kulüpler ve bilhassa Beşiktaş hararetli bir transfer faaliyetine girişmiştir.Bu cümleden olmak üzere ligin en başarılı oyuncularından B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1957
  • in en centilmen oyuncuları seçildi Merkez Hakem Komitesine göre,Lig'in centilmenleri:Ergun(FB)Metin GS)Kadri İS)Apdullah BZ)Coşkun BJK)B.Erol Ad)Özcan Vf)Zühtü KP)Günay Byğ)Tamer Em)Bir banka tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1957
  • 0 SAKISIN BOMBA Marilyn Monroe,İsrail Amerikan futbol maçında topa ilk vuruşu yapmak suretiyle futbol dünyasına da adımını atmıştır.A.A.O DEPLASMANLI bisiklet yarışlarının ikincisi 26 mayıs pazar günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1957
  • IRÜÇ1IAN ÜN VER I MICIR MAÇINA HA7IRLIK U' taklml «lenıanları dün Fenerbahçe Stadında antrenör Şeref Gorkey'in HI win mMylUM FlM&lfıLIIV nezaretinde sıkı bir antrenman yaptılar.Resimde B)kadrosunun Uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1957
  • A ve B KADROLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI GALATASARAY'LI ERGUN A)ISTANBULSPOR'LU AYDEMİR VE SEDAT B)TAKIMINA ÇAĞRILIRKEN,ADALETLİ AYHAN DA A)'DAN B)'YE AKTARILDI Tek Seçici Eşfak Aykaç ile B)millî takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1957
  • EMNİYET KULÜBÜ DÖRT FENERBAHÇELİYE TALİP Selâhiyetli bir idarecinin Selâhaiiin,Nedim,Basri ve Akgün'e teklifte bulunduğu öğrenildi Bu transfer ayında kulüpleri ile mukavelesi sona erecek olan Fenerbah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1957
  • Üç Büyükler Turnuası Hâsılatı Felhiye felâketzedelerine verilmek üzere Fenerbahçe.Galatasaray ve Beşiktaş takımları arasında bir turnuva tertiplenecektir.Üç kulüp temsilcileri buRün toplanarak turnuım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1957
  • BAYRAM SİT KAMPA KATILDI Haziran ayı içersinde şehrimizde yapılacak Dünya Güreş Kupası Şampiyonası için güreş millî takımımız ciddî bir şekilde hazırlanmaktadır.Dün Alpullu'daki güreş kampında antrenö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1957
  • RUSYA İLE TEMSİLİ MAĞA İZİN VERİLDİ İstanbul veya Ankara karması Ağustos 1 sonunda Rusya'da I oynayacak I ANKARA,13 Hususî)Bir i müddet evvel Sovyetler Birliği I Spor Seksiyonundan Futbol Fe-B derasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] KAMP YEMEĞİ TAT1 İllin Mmı t*kıra »«özetleri uu günlük IVMllir I LmtUl IMIklUlH uumen sonra tekrar kampa döndüler,işte Ayhan,Abdullah,Lefler ve Nejat kamp sofrasında.B Namzetleri çalışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.05.1957
  • F.BAHÇE STADI İKMAL EDİLİYOR Fenerbahçe Stadının İkmali için bir buçuk milyon liralık kredi temin edilmiştir.Bu işle uzun müddettenberl alâkadar olan eski ikinci başkan Osman Kavrakoğlu dün idare heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor