Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.04.1957
  • Heyarî Suriye'de Hür Ürdün ordusu kurdu ALTI GENERAL TEVKİF EDİLDİ.ORDUDAKİ İHTİLÂF MEMLEKETİ İKİYE AYIRDI [ANADOLU AJANSI ŞARK] LONDRA,21,Arap Lejyonu kumandanı General Ali Heyarî'nin,memleketin tehl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1957
  • HARRİMAN'A TELGRAF YAĞIYOR New York Valisi Averell Harriman'm,papaz Makarios'u davet etmesi üzerine,memleketimizde duyulan büyük teessürü belirten telgrafların çekilmesine devam edilmektedir.P.T.T.ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1957
  • m îffPfG» HÜKÜMETİMİZ SAÛOLSUN [RUÇHAN ÜNVERİ Patrik Atlıenagoras'ın âyin münasebetiyle takdis edilmek üzere elini öpenler arasında bâzı Alman kız talebeler de vardı.Esasen,âyine en fazla rağbet göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1957
  • "Ûo^tr x 0 İNFİAL KARŞISINDA HARRİMAN SUSTU Gazetelerden)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1957
  • Gençler Sakarya kenarında saygı ydjjııun Sakarya ve İzmit'te de izin alamayan talebeler "Biz susuyoruz,Sakarya konuşuyor,Mdı iHususi surette giden m i h.m^yt arkadaşımız FAHİR ERSİN'den] İHususi suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1957
  • [A.P.nİİKIVA r il 7 Cl I Bu Amerikalıların şimdiye kadar inşa ettiği en büyük petrol gemisidir.«World Beauty» «IIUN I A UU&E.LI» Dünya Güzeli)adını taşıyan bu tanker 46.000 tonluk olup 268 metra uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1957
  • m lİLHAN DEMİREL] RAMA7AN DAVULU ktanbulun »enelerdenberi hasretini çektiği nMfTIMi.Mli UHlUkU Ramazan davulu,civar vilâyetlerde faaliyet göstermektedir.Resimde,İ/mi t'de oruçluları sahura kaldıran da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1957
  • 6-7 EYLÜL HADİSELERİ ÜZERİNE KAPATMA KARARI VERİLEN Kıbrıs Türktür Cemiyeti tekrar faaliyete geçiyor Bugün Ankara'ya dönecek Amerikan Elçisinin bir mesaj getirdiği ve Amerika'nın ihtilâfta arabuluculu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVERJ AFGAN BAŞVEKİLİ VE MENDERESLE REFA KATİNDEKİLER HAYDARPAŞA GARINDA Bugün Tahsitride şerefine geçit resmi yapılacak olan AFGAN BAŞVEKİLİ ve Menderes geldi Serdar Muhammed Han ile Mendere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1957
  • PAPAZ,İNGİLİZ KONUŞTU MAKARİOS,TÜRKLERE EŞİT HAK TANIRIZ FAKAT RUMLARA TABİ OLMA-LARI ŞARTIYLA» DİYOR [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,21 Papaz Makarios,bugün İngiliz B.B.C.televizyon istasyonunda Atin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • a [2kF EVfcİYALAİf t#u?a#:1&efi" Cevad Lteanau,I RAMAZAN EFENDİ K.S.Kamu/an Efendi.Halveti Şeyhlerinden keşif ve kerâmât sâhibi bir velîdir.1542 senesinde Karahisar'da doğdu.Genç yasımla ulemâ meclisl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • SİYASET DÜNYASINDA ^o~* Z KoH©n ŞIMARTILAN PAPAZ Atina hava alanında etekleri ve ayakları öpüldükten,şehir caddelerinde seferden dönmüş muzaffer j bir kurnandan gibi selâmladıktan E sonra,dünkü Seyşel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • Vilâyet Tevzi Bürosundan Hassas Fotoğraf kâğıdı tevzi edileceğinden aşağıdaki husus lara dikkat edilerek 27 4 957 tarihine kadar ihtiyaç sahiplerinin dilekçe ile müracaatları ilân olunur.Tevzi günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • MiIBiagef Sahibi:ERCİ'MKNT KARACAN Yazı işleri MÜdÜrü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • HİCRÎ 1276' Ramatan 21 Pazartesi RUMİ 22 1373 NİSAN Nisan 19 5 7 9 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş Öğle İkindi Ak$aın Yatsı İmsak 5.11 I2.H 16.00 18.5C 20.35 3.20 10.15 5.18 9.06 12.00 1.40 8.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • «llf ii IIII lllttlllllllf ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 i Dans müziği ve hafif melodiler E l.'İOO Şarkılar,Gülseren Güvenil 13.30 Haberler 13.45 Türküler r 14.00 Öğle konseri 14.30 Şarkılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • B OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Zekânızla mühim bir basarı kazanacaksınız.Ona güvenerek İşe sarılınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Verdiğiniz bir söze pigman,olacaksınız ama geriye dönmeyiniz.Çok f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • SOLDAN SAĞA:1 2*31 Bwj 2 3 4 5 6 7 al *J 1 Lâtife yollu.2 Mükemmel;Bir edat.3 Hareketleri yalancıktan olan.4 Ceylân;Sert olmıyan,fakat kendini duyuran rüzgâr.5 Avrupa milletlerinden bir ferd;Bir mabut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • BALERİN CİVCİV vettAVUH YEMLERİ Bomonti.Havariyun Sok No.'tkS Telefon^ö 73 54* İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • MOİffûM İSTANBUL cLL BANKASININ 1957 yUmda.TASARRUF MEVDUATI SAHİPLERİ İÇİN HA2iRLA£»öı İKRAMİYE PLÂNI tutarioir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • Bir trafik mütehassısı getirtilecek Belediye,İstanbulun imâr plânları hazırlanırken şehrin trafik durumunun da esaslı şekilde etüd edilmesine karar vermiştir.Bu sebepten imâr plânlarını hazırlayan şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • 210 ton çay geldi Şehrin bâzı semtlerinde hissedilen çay sıkıntısının giderilmesi İçin,İnhisarlar İdaresi tarafından piyasaya çay se%'ki devam etmektedir.Rize rekoltesinin istihsalini müteakip gideril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun resim sergisi Bedri Rahminin en son eserleriyle tertiplediği sergi yarın Beyoğlu Tünel,Narmanlı Yurdundaki atölyesinde anılacaktır.Sergi her gün saat 14-19 arası açık bulunaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • İki yankesici kadın bugün Adliyeye verilecek Hatice Gören ve Gülizar Baldıran adında iki genç kadın,yankesicilik suçundan dolayı bugün adliyeye verileceklerdir.Elektrikli trenle Sirkeciden Yedikuleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • Bir yenilik:Hediye Kupottlf Doğum,yıldönümü,nişan,evlenme,bir tahsil devresini bitirme gibi herhangi bir mes'ut vesile ile vereceğiniz hediyenin ne olması lâzım geldiğini düşünmenize lüzum kalmamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • Barodaki ihtilâf bir türlü halledileıtıedi İDARE HEYETİ,İKİNCİ REİSİN İSTİFASINDAN SONRA ANCAK BİR TOPLANTI YAPABİLDİ 9 Mart kongresinden sonra İstanbul Barosundakl İhtilâf bütün siddetlle devam etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • Giyecek fiatları hissedilir şekilde yükselmeye başladı Bayramın yaklaşması münasebetiyle piyasada faaliyet arttı.Ayakkabı fiatları da mütemadiyen yükseliyor.Bayramın yaklaşması dolayıslyle piyasada bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • İstanbul civarında modern bir çiftlik kurulacak İstanbul civarında ecnebi firmalar ile müştereken modern bir çiftlik kurulacaktır.Tesislere Ziraat Bankasının da sermaye yatıracağı ifade olunmaktadır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • Kayınpederini bıçakladı Karagümrükte kanlı bir aile kavgası olmuştur.Semt sakinlerinden Yaşar Takmaz adında biri,ailevî bir mesele yüzünden çıkan kavga sonunda kayınpederi Abdi Adıbelli'yi ekmek bıçağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • v\I Mister Bevan,Yanılıyorsunuz!LİMİZOE Makarios'un tedhiş çeteleri re-JJ* isi Grivas'ı nasıl tahrik ettiğine dair İngiltere hükümetinin yayınladığı vesikalar i vardır.İngiliz Parlâmentosu üyelerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • BİR AYDA GAZ SOBASI VE ocağından 32 yangın çıktı HÂDİSELER SIRASINDA MUHTELİF YERLERİNDEN YANAN 4 ÇOCUKLA 2 KADIN ÖLDÜ Son zamanlarda ga2 ocaklarının ve gaz sobalarının anî olarak parlaması sonunda çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • Şehrimizde de umumî mağazalar açılacak Umumî mağazalar «Gima» yakında şehrimizde faaliyete geçecektir.Durumla alâkalı olarak yapılan çalışmalar son şeklini almıştır.Mağazaların yeri tesbit edilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • BELEDİYE Zabıta Müdürlüğü alınacak 300 yeni memur için 150 kişilik İlk kursu Mayıs ayı içinde açacaktır.ŞOFÖR Selâhattln Mermercinin idaresindeki hususî oto,Üsküdarda 8 yaşında Turner Çelik adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1957
  • 3 f SİNEMALA s_BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Fakir Kızın Kısmeti Türkân Sülün Türk filmi.2 Şeyh Ahmed İn Gözdesi Na- am İran Türk filmi.A L K A Z A K Tel:4-4 25 62)Sokak Şarkıcısı Luciano Tajoli İtalyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.04.1957
  • t,[A.P.ACpf CD!YADIC İsrallde her sene olduğu gibi bu sene de Tel-Aviv ile **wl\İWll^ Kudüs arasında askerler ve siviller arasında bir yürüyüş yarışı tertip edilmiştir.Resimde,yarışa katılıp,Kııdiise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1957
  • Soğuk havalar devam edecek Sühunet dün 6 dereceye kadar düştü.Sayfiyeye göç edenlerle sobalarını kaldıranlar sıkıntı çekiyor İ cinde bulunduğumuz ayın or-I talarma doğru 30 dereceye yükselen hava sıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1957
  • Paskalya âyininde Patrik "Hükümetimiz sağ olsun,dedi t Baştarajı Birincide adına Radyo ile yayınlanan Mevlid'in sonu da şöyle bitiyordu.«Ya Kal ı i.memleketi düşmanların şerrinden koru.Bu topraklar İç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1957
  • UÇAK PENCERESİNDEN UÇAN AMERİKALI Evvelki gece 23.20 de şehrimize gelen bir uçağın Paris yolcularından Ame-Bİkah Nash'in yolda pencereden aşağı düştüğünü bildirmiştik.İstanbulun Amerikan Başkonsolosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1957
  • TÜRKİYENİN İLK KONFEKSİYON FABRİKASI TOPTAN SATIS YERİ:TAKSİM,ELMADAĞ DUVAR DİBİ Sok'.3 4 TELEFON 4712 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1957
  • Konfeksiyonu Satıyoruz:BEYOĞLU;Ağa Cami,İstiklâl Caddesi 189 TAKSİM;Belediye Bahçesi karşısı 29 KADIKÖY;Rıhtım Caddesi 10 SULTANHAMAM;2 Vakıf Han 6,Yeni Karamürsel Mağazas» İNCİ KOL.Şti.Aksaray,Ordu C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1957
  • Dünyanın her tarafında.Gece yükselen Güneş GENERAL® ELECTRIC ampulü BOL IŞIK VERİR FAZLA DAYANIR n-z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1957
  • Kadıköy)YELDEĞİRMENİ Ajansımız BUGÜN Hizmetinize giriyor Açılış münasebetiyle Hususî keşide tertiplenmiştir Ayrıca 1957 Yılının APARTIMAN DAİRELERİ ve Zengin Para İkramiyelerine İştirak hakkı Her 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1957
  • PAM-PAN 23 Nisan Matine Suare Matine 16 dan '9 a kadar Meşhur İtalyan Spasiyaliteleri Spageti Ravioli Pizza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1957
  • GENÇLER SAKARYA KENARINDA SAYGI DURUSU YAPTILAR t Baştarajı Birincide İZMİT'TE Saat,01.30 da İzmit'e vasıl olan kafile,önce Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etmiştir.Burada Emniyet Müdürü ile yapılan telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1957
  • Kıbrıs Türk'tür Cemiyeti tekrar faaliyete geçiyor t Baştarafı Birincide kılması üzerine ortaya çıkan hâdiseler üzerine Amerika'nın Atina Büyükelçisi ile birlikle Washington'a çağrılmıştı.Büyükelçinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1957
  • BULGANİN HASTA [ANADOLU AJANSI] MOSKOVA.21 Sovyet Başvekili Nikolai Bulganin'in hasta olduğu bildirilmiştir.Bulganin,dün Polonya Başvekili Cyrankievvic?şerefine verilen ö£le yemeğinde bulunmuş,müteaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1957
  • MUAMMER TAY:Kapatılan İşçi Birliği Ankara'daki Sendikalar Birliği evvelki gece polis tarafından kapatılmıştır.Savcılık tarafından verilen kapatma emrine sendika idare hey'etinin itiraz edeceği bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1957
  • IA P 1 CeZaVİr'de «TemİZlİk» pff?îyİrde ¥rT?birlUderi *Uliyeteile«a kars,mücadeleye devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1957
  • mm ııtıı m ıı ıııı ı Ilımının ıı m ı m ı ıtııı ıı Tüyler ürperten iâcia OKUYUCULARIMDAN bir zat Ankaradan bana bir mektup gönderdi.Mektubun üzerinde bir çerçeve içinde «Allatıaskına bu yazıyı oku.diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1957
  • BAR LAS C.H.P.MECLİSİNİN DERHAL TOPLANMASINI İSTEDİ I HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.21 Temyiz Mahkemesinin Basın Dâvalarına bakan Dördüncü Ceza Dairesi Reisi Cemal Köseoğlu'nun Adliye Vekili tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.04.1957
  • V*WHU\HİHH**\Sosyete,sosyete diyoruz.Yâni,ne?NEDİR bu sosyete dediğimiz nesne?Kimler nasıl girerler oraya?Neden «Sosyete» dirler?Ne yer,ne içerler,ne söyler,ne yaparlar da öyle sosyete olur,bizden ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1957
  • AŞK HİKAYESİ ASK ÇIKMAZI H TEFRİKA No:11 ÇIKAN YAZILARIN OZETI Yirmi beş senelik ayrılıktan sonra Istanbula Ş dönüp babadan kalma mağazayı,yeğeni Ferdi ile S işleten Suzaiı hanım büroya yeni bir muhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1957
  • AMERİKAYA Amsterdam üzerinden KLM'ile uçunuz ve Amsterdam Hava Alanının Vergiden Muaf mağazasında edMk Amsterdam Hava Alanının Vergiden Muaf mağazasından bütün* Amerika yolcuları 15 Nisan dan itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1957
  • NAKLİYE YAPTIRILACAKTIR Ocaklardan takriben vasati 8 km.mesafeye stabilize malzemesi,taş ve kum naklettirilecektir.Fiat tekliflerinin Erenköy Bağdat Caddesinde Santral Durağı yanında 293 No.ya,25 Nisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1957
  • YENİ MELEK Yarın akşam Sinemasında saat 21,15 te Hâtırasını asla unutamayacağınız nefis ve harikulade bir film SON AŞK AUTUMN LEAVES)Başlıca yaratıcıları:JOAN CRAWFORD ve CLÎFT ROBERTSON Haftalık bile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1957
  • AŞKA SUSAYAN KADIN Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:NEYYİRE 57 Gece Bertha kapıyı kilitleyip yattı.Edward tokmağı çevirip açamayınca seslendi.Cevap alamadı.Kapıyı hızlı hızlı vurdu.Tokmağı kurcaladı.Ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1957
  • HAZRET-I ALI UZAN İt E F I C E V A D 212 ULUNAN Talha ile Zübeyr,kendilerine muhalefet edenleri kılmçtan geçiriyorlardı.Mühim bir kabile şeyhi olan Hakîm bin Cebele'yi 70 kadar adamları ile katlettile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1957
  • ALtAHUK ALİ BEY Hli PARAAAGiMA a «'«SlsTE BATTI.Wıi|.vr EyyAH NB DURuVORSUM AÜ?DERHAL DOKTORU ÇAsiR.VEÜ'Vf YATAĞINA VATIEA'.I/V^.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1957
  • CISCO Kİ D C DAWA 7 7/Lcişco.b^nçoTT "JX.&Z MİSİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1957
  • İ;IPİII1İ:İİİ ffîOLT,GB.'ST'/M MAÇ/N/SEVREOıyOZ-ŞAMPİYONLUĞA KENDİNİ NA\Z£T C30RE/V ı-iANS ZEı'ST,FAUL ÜZE m &JHE FAUL YA P/YO/Z.OOGRU OÖGUŞ ONU NAMUSLU RAK YENMEĞE ÇAL" VOKSA ARKADA.¦i BOLT'UN BENİ P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1957
  • KOftiars uHHİ 3U PARALAR ŞİMDİLİ* BURADAKİ DEMı'R KA-SALARDA MUHAFAZA EDİLECEK FHjp DAVUT:HADİSE KAPAN-MIŞTIR.YALNIZ çocuk.LAR NE OLACAK?4.HOKEY.KOMİSER!ASıu MESELE i DE BU 't İŞTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.04.1957
  • temizlîğ ayrı timsali Evlerde,Mekteplerde,Otellerde,fabrikalarda,ve Lokantalarda bilûmum temizlik islerinde Bugünlin ev kadını temizlik İşlerinde kolaylık ve sUr'at arıyor.aletin en modernini.malzemen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.04.1957
  • İŞ ÂLEMİNİN DÖRTYOL AĞZINDA 25 Mayıs 10 Haziran 1957 ye kadar PARİS FUARI nı ziyaret ediniz.İştirak eden 39 devlet 13.000 teşhirci modern teknik ve sanayi Ziraat Makine Elektrik Naiia İdleri İnşaat Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.04.1957
  • TAKSİTLE UCUZ ARSALAR Bostancıdan Kartala kadar her türlü vesaite yakın meskûn sahalarda 36 ay taksitle birer evlik müfrez arsalar.Şirket satış bürosu:Bostancı Tramvay durağı No.538
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.04.1957
  • T.C.ZİRAAT BANKASI SAMSUN ŞUBESİNDEN 1 Bankamıza merhun ve aşağıdaki cetvelde yılı,menşei,nev'i,miktarı ve muhammen kıymeti yazılı olan tütünler Samsun Şube binamızda 13/5/1957 günü saat 10 da 3202 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.04.1957
  • BANYONUZDAN SONHA VÜCUDUNUZ İÇİN £N İYİ KOLONYADIR Cfldınizı emliler meu melerini ıç«teo«i t I II ıı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.04.1957
  • TÜRKİYE ESKİ MUHARİPLER BANKASI A.O.MUHAB1MK 24 NÎSAN ÇARŞAMBA BAHCEKAPI'da Hizmete Giriyor ZARİF VE DEĞERLİ AÇILIŞ HÂTIRALARI HUSUS!KEŞİDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.04.1957
  • Çocuk Bayramı Münasebetiyle 24 NİSANDAN İTİBAREN TÜRKİYE ESKİ MUHARİPLER BANKASI A.0.MUHABANK Bütün İstanbul Şubeleri DEĞERLİ HÂTIRALAR DAĞITIYOR ACELE HESAP AÇTIRINIZ BAHCEKAPl BEYOĞLU GALATA PANGALT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.04.1957
  • TUTUM BANKASI 31/12/1956 BİLANÇOSU AKTİF PASİF HESAPLAR Türk Lirası HESAPLAR_Türk Lirası SERMAYE 10.000.000.İHTİYATLAR 173.382.42 Kanuni İhtiyatlar 57.794.14 Fevkalâde İhtiyatlar 57.794.14 İlerde Vuku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.04.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLÂK 0 ŞEHRİN merkezî yerinde camekân tesirleriyle devren satılık çiçek ve sebze bahçeli.Mür.47 3ü 1» T-692)50.000 senelik gelir Fatihin merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.04.1957
  • T.C.ZİRAAT BANKASI BAFRA ŞUBESİNDEN 1 Bankamıza merhun ve aşağıdaki cetvelde yılı,menşei,nev'i,miktarı ve muhammen kıymeti yazüı olan tütünler Bafra Şube binamızda 20/5/1957 günü saat 10 da 3202 sayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.04.1957
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Beyoğlu Şubesinden:Bir borçdan dolayı şubemize birinci derecede merhun ve cins ve evsafı ile piyasa rayicine güre kıymetleri aşağıda yazılı menkul malar 3202 sayılı kanunun 43 üncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.04.1957
  • DEMİRSPOR 6-2 GALİP İsveç takımı,çok zayıf bir ekipti ANKARA,21 isveç S.I.G.K.Stokholm takımı bugün Ankaragücü sahasında yaptığı ikinci maçında Demirspor'a 6-2 mağlûp oldu.Hakem Cezmi Başar'ın idare e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.04.1957
  • G İli ÜN PROGRAMI 22/NİSAN/1957 19.30 Açılış merasimi 20.00 Türkiye İran Hakemler:Schuzy Fransız)Clink Amerika)21.30 Beden terbiyesi gösterileri.22.00 Amerika Fransa Hakemler:V.Çolakoğlu Türk)Pandiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.04.1957
  • HACSIZ PAPAZ.MAÇSIZ PAZAR.HALİT KIVANÇ ninninin ııı mininin ıııluı mı il if Kaç zamandır ilk defa bir «Maçsız pazar» geçirdik.Ne güreş,ne futbol.Ne atletizm,ne basketbol.Hepsine «Paydos!denildi.Hani f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.04.1957
  • I MUAMMER TAYLAK] SON UNDU İFLÂS ETT'I ER Ankara'da İki maç yapan İsveç Demiryolları takını,ilk yaptığı maçta Vulspoı'a 3-1 mağlup uldu.İsveçlUer ikinci wvm wiiBTM ıı iühvj 1.1 o utabil devrenin sonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.04.1957
  • KISA HABERLER OKULLAR ŞAMPİYONASI:Üç gündenberi Ankara Koleji salonunda devam eden Okul Spor Yurtları arası basketbol ve voleybol birinciliği müsabakaları bugün sona ermiş ve mükâfatlar Maarif Vekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.04.1957
  • Gençler Dömifinal MAÇLARI İspanya İtalya'yı 3-0,Avusturya da Fransa'yı 3-2 yenerek finale kaldı [ASSOCIATED PRESS] MADRİT,21 Burada yapılmakta olan Dünya Genç takımlar şampiyonasının dömifinallerinde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.04.1957
  • VOLEYBQLPIH ARIM'Z î kosl(vak antrenörü DUbVULIIIII Bfc rinde izahatta bulunuyor.AntrenörUn Çek olduğunu herkes biliyordu.Fakat,Jry Cobrle Millî voleybolcularımıza yeni bir metod üzerUn Çek olduğunu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.04.1957
  • İst.Spor 1-0 galip geldi Istanbulsporlular dün Adana şampiyonu Demirsporla yaptıkları maç 1-0 kazanmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.04.1957
  • N.Öksüzalp,Maraton birincisi Esklşehirde yapılan Türkiye Maraton birinciliğini istanbullu Nuri Öksüzalp kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.04.1957
  • FENERBAHÇE Borsaya gitmiyor İdare heyeti bugünkü toplantıda kamp yerini kararlaştıracak 30 ni|anda Galatasaray ile lig şampiyonluğu için karşılaşacak olan Fenerbahçelilerin bir kaç gün evvel kampa son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.04.1957
  • GENÇ TAKIMIMIZ GECE GELDİ Gençler italya ile berabere kalışlarından çok müteessir bulunuyorlar İspanyada yapılan 1957 Dünya genç takımlar şampiyonasına katılan grup elimine maçlarında İtalya ile 1-1 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.04.1957
  • DÖRT MİLLETİN ORDU TAKIMININ İŞTİRAK EDECEĞİ üsketbol birinciliği UĞUN BAŞLIYOR Bugeceki maçlarda Türkiye'nin İran'ı Amerikanın Fransayı Idir yenmesi norma Geçen seneki Türkiye Macaristan maçmdanberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.04.1957
  • fîP7İYflRLAR KuluP 1{cisl ve bâzl kuluP taraftarı bayrak diktikten sonra adayı tetkik ettiler.Bu arada Adada bir kuyu bulunduğu haber alınmıştı.UEâ&l I UıtlaMlı Resimde,kuyu aranırken görülüyoraray id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor