Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.04.1957
  • Mecliste teşriî masuniyet meselesi Feridun Ergin,Turgut Göle hakkındaki takibatın siyasî bir tertip olduğunu ileri sürdü ANKARA,15 CH.P.Genel Sekreter Yardımcısı Kars mebusu Turgut Göle'nin dokunulmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1957
  • [A.P.I YARIN ATİNA'YA VARMASI BEKLENEN MAKARİOS SEYCHELLES ADASINDAN AYRILIRKEN PAPAZİN KIBRIS'A dönüşü yakınmış Makarios'u yarın Atina'da muazzam törenle karşılamak üzere hazırlıklar tamamlandı [MİLL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1957
  • HELİKOPTERLE KURTARILAN HASTA Sr^J'tİ yük gemisindeki mürettebattan biri,gemi Fransa açıklarında seyrederken ağır surette hastalanmış,bunun üzerine İngiliz donanmasına ait bir helikopter yetişerek has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1957
  • nıdığımıza göre memleketimizden postalanmış bir mektuba aittir.Diğeri ise 18 Ocak 1957 günü saat 19.30 da Filadelflya'dan postaya verilen bir mektuptan kesilmiştir.Hemen her ülkede posta memurları,dam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1957
  • niiTrMIMI!il.l|«irilltlltltt1lt'!11ltM ttMllftllMIIII)IJIIII(llllimiMIIII Kıbrıs'ta Türkler için tecrit kampı kuruluyor Kıbrıs Valisi,Dr.Fâzıl Küçük'ün yerine Kıbrıs Türklerini temsilen Londra'da Papa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1957
  • I İLHAN DEMİRELİ Kumkapıda Şerapnel sokağında 19 numarada oturan 79 yasında Hampar Kaya,saat 10 sıralarında tren yolunun karsı tarafına geçerken Sirkeçi'ye gitmekte olan makinist Metin Tireş'in İdares
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1957
  • William Holden bugün geliyor Bugün Hollywood'un popüler aktörlerinden William Holden uçakla şehrimize gelecektir.Holden,17 nisan 1918 de İllinois'te doğmuş ve ilk defa 19:59 da «The Golden Boy» filmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1957
  • IRAK VELİAHDI ŞEHRİMİZDE Irak Veliahdı Prens Abdüllllâh dün gabah uçakla Bağdad'dan şehrimize gelmiştir.Veliaht kendisini Yeşilköy hava alanında karşılayan Başvekil Adnan Menderes İle birlikte Vilâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1957
  • M.Korunma Mahkemesi iki tüccarı 12 ve 10 yıl hapse mahkûm etti Yurda kaçak olarak sokulan 9945 floresan lâmbasını sahte fatura ile satmaktan sanık Fethi Güçyeter İle Bernar Suvart'ın duruşmalaır dün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1957
  • Beklenen yağmur nihayet başladı Yağış azalmakla beraber Meteoroloji U.Müdürü yağmurların devam edeceğini bildirdi.Fırtına İzmit'te hasar yaptı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN^ ANKARA.15 Memleketin muhtelif böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1957
  • BAŞVEKİL'İN TETKİKLERİ Başvekil Adnan Menderes dün şehrimizde imâr mevzuu ile ilgili tetkiklerde bulunmuştur.Floryada inşaasına başlanan plaj sitesini gezdikten sonra,Salı pazarı Rıhtımı inşaatı mahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1957
  • 7000 kanun indirilecek "Adliye Vekili,son kanunlarla kalkınmaya ayak uydurulduğunu söyledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,15 Bugün Ankara Üniversitesinde Türk Amerikan Hukukî Araştırmalar Enstitüsünün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1957
  • yıiıı ı;IRÜÇHAN ÜNVER] 1ft I İRAYA n"n *aoanın «*ken saatlerinde Eminönünde ve Bcyoğlun-IO LHIHIM da şapkacı dükkânlarının önündeki kuyrnkta yer bulabilen bâzı kimseler,başlarını ııcıuc» örtmek imkânı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1957
  • Bulgaristan'da hükümet kuvvetleriyle köylüler arasında çarpışmalar LMİLLİYET RADYO SERVİSİ] ATİNA,15 Bulgaristan'da yeniden tedhiş havası başgöstermiştir.Yunan hudud bölgesinde hükümet kuvvetlerile kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • t» V Ltl T £%L#%KI 'tfafcui:£eft' Cevad Mutaa,Şeyh Abdiil Ahadün Nûrî K.S.Abdül Ahadün Nuri Hazretleri Halveti Şeyhlerindendir.Fazl ü irfanı ile tanınmış bir velidir.1604 te Sivas'ta doğdu.İlk tahsili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • ŞEHİRDEN,YURTTAN,DÜNYADAN SANAT HABERLERİ İlmî Tiyatro Yazarı Tiyatro yazarlarının kendi kendine yetişmeyeceği,aksine yazarların da aktörler ıbi geı çek bir ekolun tam yardımına ihtiyaçları olduğu büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT NEFES DARLIĞI *fes darlığı,pek sık rastlanan şikâyetlerden biridir.Hastalar boğulma hıui veren bir teneffüs güçlüğünden ötürü pek rahatsız olurlar.Kiııı.«ı nefes alırken,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • 1.m.ıııçımın.İSTANBUL 12.27 Açılı?ve program 12.30 Küçük Orkestra,idare eden:Orhan Borar 13.00 Şarkılar,Rıza Rit 1330 Haberler 13.45 Saz Eserleri,Enise Can Fulya Akaydın 14.00 Karışık orkestra müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • SİNEMALAR J 44 42 89)Monroe «Kadınlar BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Bes Hasta Var Nedret Güvenç Türk filmi.2 Nilgün Erika Ramberg Türk fil mi.AL KAZAR Tel:44 25 62)Kanundaki Şeytan Eleanor* Rossi Dıago
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • BULMACA I 23456789 KTiri2 SOLDAN SAĞA:1 Memeli hayvanların bir takımı.2 Otomobil feneri.3 Kırılma.Raks.4 Eğri,El içi.5 Bir taşıt,Salatası yapılan baharlı bir bitki.6 Amudu fıkarl,Bir sayı.7 Bir İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BUKCU 8 £1 sür B [22 Aralık 20 Ocak] Bugün i| sözünü bile hatırlamayınız.Tam mânAcı İle dinlenmek ihtiyacındasınız.KOVA BURCU Ocak 19 Şubat] İçinizden pazarlıklı olyı bırakınız.Arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • Akbaba Mizah Yayınlarının En Güzel Eseri:Burhan Felek VATANDAŞ AHMET EFENDİ!Bugün Çıktı En Tatlı Mizah Hikâyeleri.Fiaiı 1 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • N •3 •o r I M Ö M r w a 3" tn z CO 1 v.v.v.v.v.v.v Vtf.V.V.V.V.VAV 9 rfi8888888!888!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • Seni bekliyoruz!KIBRIS dâvası hakkında,sayın Katin Hiıştıi m Iıı ııım bir gazetede çıkan beyanatını kendi adına mı,yoksa hükümet veya Meclis adına mı verdiğini anlayamadık.Bu dâvanın sözcülüğünü yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • t BEYAZIT Eyüp Taksim arasında yeni otobüs seferleri ihdas edilmiştir.Seferlere dünden itibaren başlanmıştır.0 23 NİSAN Milli Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı,bu yıl her kazada ayr;ayrı yapılacak törenlerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • ALTIN FIATLARI Cıımlıuriyet 111.50 Kesat 128.50 İngiliz 138.00 Külçe 16.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • ÖLÜN Maden Limited Şirketi,İstanbul,Philipp Brothers Ore Corporation,New-York'un Ilcis Muavini Mr.ARTURö GRUENEBAUM'un 14 Nisan 1957 Pazar rüiiü duçar olduğu hastalıktan kurtulamayarak İstanbul'da hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • PLASTİKÇİLER SUN derilerini döktüler Dün yapılan toplantıda konuşan Dernek Başkanı,tevziatta haksızlık yapıldığını ileri sürdü İstanbul Plâstikçiler Derneğinin dün saat 10 da Ticaret Odasında yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • VEFAT Selanik eşrafından merhum İzzet efendinin oğlu,Medina Poroy'un eşi,Hukuk Fakültesi doçentlerinden Reha Poroy ve Teknik Üniversite talebelerinden Üner Poroy'un babaları,eski Bahriye Evrak Umum Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • VEFAT Sainıe Karamürsel in e^i.merhum Avukat Abdülkadir Karamürselin,Şişli Terakki ve İstanbul Kız Liseleri İngilizce öğretmeni Vecihe Karamehmet'in babaları,Elçin,İncel Karamehınet'in ve Arın,Alım,Um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • TEŞEKKÜR Kardeşimiz Insane Sırman'ın aoandisit ameliyatında büyük muvaffakiyet gösteren Hazik operatör Dr.Orhan Unalan'a ve Dr.Ertuğrul Saltuk'a.bayan İrfan Unalan'a.Dr.Cüneyt Unalan'a ve Cağaloğlu Sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • AÇIK TEŞEKKÜR Beni muzdarip olduğum hastalığımdan şıfayab eden Erenköy Ask«rî Fabrikalar Sanatoryumu Başhekimi Hamit Güre,mütehassıs İlhami Faydagöre,asistanlardan bayan Mefkure Haturıoğluna,Nejat Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • Dün de 29 dilenci tutuldu Dilencilerin yapılan mücadeleye devam edilmektedir.Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri dün de 29 dilenci yakalamışlardır.Darülacezenin arkasında yeni tesis edilen kamp yeri 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • KOK KÖMÜRÜ STOKU YAPILIYOR Kömür Tevzi Müessesesi önümüzdeki da£ı1ım mevsimi için stok yapmağa başlamıştır.Hâlen depolarda 19500 ton kok.11 ton maden,1400 ton da linyit kömürü vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • Kontrol edilen 258 esnaftan 42 sine ceza yazıldı Belediye Zabıta Müdürlüğü dün Eminönunde 42.Beyoğlunda 37,Fatihte 44,Beşiktasta 17,Kadıköyde 11,Şişlide 13.Üsküdarda 18,Adalarda 14,Beykozda 8.Bakırköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • SOĞUK HAVA TESİSATLI GEMİLER ALINACAK Denizcilik Bankasının teşebbüsleri müsbet netice verirse et nakliyatı gemilerle yapılacak Denizcilik Bankası tarafından yiyecek maddelerinin ve bilhassa etlerin n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1957
  • Bütün özel okullar fiallarm arttırılmasını istiyorlar Senelik ücreti aldıktan sonra ayrıca 800 lira isteyen bir okul hakkında takibata geçildi Bir kaç gün öncesine kadar ilgililere müracaatla senelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.04.1957
  • İFŞAATI [Bu yazı serisinin Ttiririyede nesir hakkı Türk Haberler Ajansı tarafından yalnız MİLLİYET gazetesine »atılmıştır.3 Rusların spor ilmi çabuk iflâs etmişti HIR Sene 1949 dur.Ruslar memleketimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1957
  • HOLLYWOOD'UH TEMSİLCİSİ Hepburn rol almışlardır.Amerika bu scııeki Cannes film festivaline «The Funny Face» adlı müzikal komedi ile iştirak edecektir.Filmde Fred Astaire ve Audrey CANNES BUYUK FESTİVA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1957
  • ^EHlUL,HAF7YENIN VERDlGI NUAAARAY/kuLMAX ICIN TEK/R WAFIY?TELEFON KÜYRU.ĞUNDA BEKLER *UZ SENE GARANTİ.99 uKfcu SENEDE BOzulursa,gel paranı geri al l alaman mali bunlar.^FEK/r CAN SIKINTI-SINDAN DOLAŞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1957
  • Hayatta en büyük zevk çocukları sevindirmektir.Çocuk Esirgeme Kurumu 23 Nisan'da hepimize bu imkânı sağlıyor.Anneler ve babalar çocuklarınıza balolarımıza iştirak etmek fırsatını veriniz.İstanbul Hilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1957
  • fj.İKİNCİ SAYISI y44 &@4tt44f Fevkalâde bir şekilde X—BUGÜN ÇIKTI İTALYA'NIN MEŞHUR KAPAK RESSAMI SANDRO ANGİOLİNİ'nin MÜNHASIRAN YASEMİN için hazırladığı 8 renkli nefis bir kapak içinde:1.HUZURSUZ KA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1957
  • Cemal Reşit Rey aleyhine bir dâva açıldı İstanbul Konservatuarı Orkestra Şefi Cemal Resit Rey aleyhinde bir hakaret dâvası açılmıştıriddiaya göre.Cemal Reşit Rey,müzisyen Muvaffak Gören'in gıyabında o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1957
  • Metresini delik deşik edip ölclüren sonra da yanında zehir içip intihar eden baba [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,15 Evli ve iki çocuk sahibi bir adam,kendisinden ayrılmakta İsrar eden metresini tabanca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1957
  • MMMM [KEYSTONE I Bu resim,Amerikada «Ayın fotoğrafı» olarak seçilmiştir.Resim gece,ı,ir uçağın,Kalifomiyadaki March hava üssüne inişi esnasında çekilmiştir.MÜKÂFAT KAZANAN RESİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1957
  • AFGAN Başvekili GELİYOR ANKARA,15 Afganistan Başvekili Serdar Muhammed Davut Han,beraberinde Hariciye Vekili Muhammed Nairn Han olduğu halde bugün uçakja Kabilden Varşovaya hareket etmiştir.Afgan Başv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1957
  • Nişanlısına mücevher temin etmek için kuyumcuyu soydu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,15 Polis bugün nişanlısına mücevherat temin etmek üzere Salihli'de bir kuyumcu dükkânını Amerikanvâri soyan bir elek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1957
  • AĞA HAN'IN DURUMU CİDDİ [ASSOCIATED PRESS] NİS.15 Karısı Begüm tarafından bildirildiğine göre Ağa Han,hâlen 60 kilo gelmektedir.1947 de 120 kilo idi.79 yaşındaki müslüman lideri,solunum yolu enfeksiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1957
  • FRANÇOİSE SAĞAN AMELİYAT OLDU [ASSOCIATED PARİS,15 Pazar günü geçirdiği bir otomobil kazasında ciddi surette yaralanmış olan genç romancı Françoise Sağan,bugün bir akciğer ameliyatı geçirmiştir.Yazarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1957
  • Washington'da bir Türk sergisi açıldı [ŞARK B.B.A.WASHINGTON,15 Bir Türk Yüzbaşısı olan İzzet Çetin tarafından hazırlanmış ve daha evvelce Türkiyede teşhir edilmiş olan 1200-1700 seneleri arasındaki T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1957
  • Temizleme ve Aydınlatma resimleri mayısta alınıyor Temizleme ve aydınlatma resimlerinin lahsil tarihi belli olmuştur.Bu resimler mayıs ayı İçinde tahsil edilecektir.Belediye Hesap İsleri Tahsil Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1957
  • ORMAN YANGINLARI ŞİMDİDEN BAŞLADI Bursa,İzmit,Balıkesir ve Antakya'da çıkan yangınlar binlerce ağaç yandıktan sonra söndürüldü Yurdun muhtelif bölgelerinde çıkan orman yangınları büyük ölçüde zarara c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1957
  • Bilmeyen Mersiye I f^ U mersiyenin ne olduğunu tahmin etmek için dünkü «Mil-j j liyet» in birinci sahifcsinde Adapazarı'nda elektrik arızası yapan fırtına havadisinin altındaki habere bir göz atmak kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1957
  • ŞUBEMİZİN 2QOOO LİRALIK.İKRAMİYE KEŞİDESİ 30 NİSANDA-ÇEKİLİYOR SON PARA YATIRMA TARİHİ:20-NİSAN HESAP AÇTIRMAKTA ACELE EDİNİZ HER İSO LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.04.1957
  • @FEND*At2 BUÜCV APA^-Di SENİ BEKüYOe I AHrii.YAHŞÎ,$0K QDZEl-TAS-'VÎR!AH.SEWıi gig US ASÛ$ EM SEtt-M^Ka ^AM TATuu 6İB» r5.TATUÎ SOK-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1957
  • MAVIKUI arkadaş diye Buma derler:¦$TE ÛJ±1 g grg i_JSJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1957
  • liitöi$llil*£i:ii vox;CAisnM Bu BOLT AfuESL NİN BıR PAHl'Ü McSEUESİOİR F&fcAyi BEN ÇABUCAK eu e EOEBİÜRiM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1957
  • ft™' ANCA "ELBİSELERDE TAZyİKE KARS/KOVABİLECEK KADAR.ANLATTIKLARINA GÖRE GEÇEN SENE Bu ELBİSELERDEN 3ı Rı ŞİŞMEMİŞ!İÇİN-DEKİ ZAVAU-ININ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1957
  • AtlÂKUK ALI BEY 3u ODun.LAB.ÇOK KURU.ETKAPyA KfVCUClAA MALIYA YAZIICOLACAtC G'DıP ODUN ISMAKUVA,VlAA.V(UCI/VM_AR.WALT/i BERBAT EDECE .
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1957
  • GÜNEY AFRIKA'DAKI ZENCİLER UYANIYOR Otobüs fiyatlarına yapılan bir Penilik zam sebebiyle zencilerin yaptığı grev,beyazları korkutuyor JOHANNESBOURG'a gelen,yolları döven onbinlerce zenci ayağı,Güney A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1957
  • AŞKA SUSAYAN KADIN Yazan:SOMERSET MAUGHAM 51 Hastasın diye yatmanı istiyordum.Yine yalan söylüyorsun.Beni yatn-ıp Misls Hancock'lara gidecektin.Beni bu kadar mı tanıyorsun?Neden,çaresiz kalmadıkça gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1957
  • YAZAN R E F I C E V AD 206 ULU NA Y Emevîlerden hiç kimse biat etmedi.No'man ise,Osman'ın kanlı gömleğini ve hâdise esnasında Nâile'nin kesilen parmaklarını Şam'a Muaviye'ye götürdü.Biajttan sonra Tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1957
  • fVWUU**UHWHU»HVUW\VW«\Mi*V*\U\BİZ KADİNLAR Neyyire GELİN LİBYAYA bir gelin gidiyormuş.Buradan bir bayrak götürüyormuş.İnşallah unutmaz bizi.Son yıllarda n/ak illere gelin giden gidene.Hindistana,Efgan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1957
  • AŞK HİKÂYESİ ASK ÇIKMAZI!f TEFRİKA No:5 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:Svzan yirmi beş sene sonra,babasından ka-lan miras için İstanbula dünen yeğeni ferdi üe j beraber miras mağazayı idare ederken bir ak-Şj g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • İTFAİYECİLERE verilecek tazminat 50 liraya indiriliyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.U Belediyelere bağlı rabıta ve itfaiye teşkilâtlarında çalışmakta olan personele ayda seyyanen 75 er lira yıpranma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • Bir kefal balığı üzerinde,Bulgarca yazılı mika bulundu Dün akşam Büyükdere açıklarında avlanan balıkçılar 250 gram ağırlığında bir kefal balığı yakalamışlardır.Balığın sırlma bağlanmış,küçük bir kırmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • Telefon idaresi yeni bir servis ihdas ediyor Şehrimiz Telefon îdaresi tarafından yeni bir servilin ihdas edilmesi için hazırlıkların ikmaline çalışılmaktadır.01,02.03 gibi teşkilâta mâlik olacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • Asaf Çınar vefat etti Tanmmış avukatlardan ve C.H.P.Kadıköy İlçe Danışma Kurulu Başkanı,Fenerbahçe Kulübü Haysiyet Divânı âzası Asaf Çınar,dün bir kalb krizi sonunda vefat etmiştir.Merhumun cenazesi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • BAY VE BAYAN Muhasebeci Aranıyor Müracaat:Rızapaşa yokuşu Geçit han No.23-24 Kula Mensucat Fabrikası T.A.Şirketine müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • $fliileifet Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • 1 HİCRÎ SALI RUMt 1376 16 1373 Kama-NİSAN Nisan 15 19 5 7 3 VAKİT r vasat!ezanî Günej 5.19 10.30 Öğle 12.14 5.26 ı İkindi 15.59 9.10 J Akçan:18.50 12.00 Yatsı 20.26 1.27 İmsak 3 32 8.46 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • Hacı Seferleri İçin Mümessillik Verilecek Yaklaşmakta olan HAC MEVSİMİ iyin Türkiyenin her yerinde Mümessillik verilecektir.Müracaat:HİSAR TİCARET ve TURİZM KONTU ARI Beyazıt,Yeniçeriler caddesi Morgü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • Y eşi I d i r ek Gençlik Spor Kulübünden Kulübümüzün fevkalâde umumi hey'et toplantısı 15/Nisan/957 pazartesi gecesi saat 20.30 da Beyazıt Beyaz Saray salonlarında yapılması kararlaştırılmış ve kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • Kıfens'ta Türkler için tecrit kampl Kuruhryor t Baştarajı Birincide Verdiğini/haber hakikaten üzücüdür,Fakat İngiliz Valisinin bu derece ileri gideceğini tahmin etmiyorum.Yarın sabah erkenden Kıbrıs'l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • Dünyaca tanınmış Avusturya'Iı Piyano Virtüözü Alexander J E N N E R Tek Resitali Programda:Haydn,Schubert,Beethoven,Kodalli,Bartok.Strawinsky 24 Nisan 1957 Saat:Çarşamba 18.30 SARAY'da Biletler Gişede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • TÜRKİYE ESKİ MUHARİPLER BANKASI A.0.MUHABANK 24 NİSAN ÇARŞAMBA BAHCEKAPI'da Hizmete Giriyor ZARİF VE DEĞERLİ AÇILIŞ HÂTIRALARI HUSUSİ KEŞİDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • BİNA VEYA ARSA ARANIYOR Alibey köyünde Silâhtarağa'da Kartal'da sanayi mıntakalarmda içinde kuyusu 80 beygir kuvvetinde cereyanı olan bir bina veya arsa aranmaktadır.Müracaat telefon No.22 19 31.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • Beklenen yağmur nihayet başladı Baştarajı Birincide gram isabet edecek miktarda yağmur yağmıştır.Havanın bugim de çok bulutlu ve hafif yağışlı geçeceği,rüzgârın İse poyrazdan hafif eseceği tahmin edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • Sıhhatli bir cilt,kadınlımı cazibesini arttırır Cildinizin dahi muntazaman NİVEA ile bakıma ihtiyacı vardır.NİVEA kremi cildinizin güzelliğini,tazeliğini ve sıhhatli manzarasını temin ve muhafaza eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • Papazın Kıbrıs'a dönüşü yakınmış t Baştarajı Birincide nu bildirmesi ve kilise tarafından desteklendiğini açıklaması üzerine,Fener Patrikhanesinin doğru söylemediği belirmiştir.Patrikhanenin bu husust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • Istinye yolu 17 metre genişletiliyor Boğaz sahil yolu inşaatına devam edilmektedir.Dar olan yol İstinye civarında 17 metreye kadar genişletilmektedir.Bu arada İstlnye koyunun arkasındaki eski köprü de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • TAKSİTLE SATILIK İstanbuhın incisi.Adalara karşı Maltepede denize,plajlara ve bütün nakil vasıtalarına yakın GÜLSUYU mahallesinden siz de bir arsa ayırınız.Parseller bir taraftan Kadıköy Pendik ve diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • ELEKTRİKLER DÜN GECE DE KESİLDİ Maçka ve Beşiktim bâzı semtlerinde dün akşam da elektrikler sönmüştür.Yeraltı kablnlarındaki kısa devre sebebiyle vukua gelen arızanın Maçka semtinde olanı saat 20.10 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • YENİ KABİNENİN KURULMASI İLE Ürdün'de siyasî buhran sona erdi Fakat memleketin bellibaşlı şehirlerinde Kral aleyhtarı nümayişler devam ediyor Irak Hükümeti,Suriye'ye Ürdün'ün iç işlerine her hangi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • temizliği ayrı timsali YvJörde,Mektebe,Otellerde,Fabrikalarda,ve Lokantalarda bilûmum temizlik işlerinde Bugünün ev kadını temizlik işlerinde kolaylık ve sUr'at arıyor.aletin en modernini.malzemenin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • Ankara'da bir fişek fabrikası kuruluyor ORTADOĞUNUN EN BÜYÜK FABRİKASI OLAN TESİS BU YIL HİZMETE GİRECEK [HUSÛSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,15 Orta Doğunun en büyük fişek fabrikası Ankarada kurulmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • PEŞİNATSIZ TAKSİTLİ SATIŞINA devam eden YENİ LÂLE Müesse$e81 İlkbaharın yeni çeşitlerini takdim eder:Tayyörlük,elbiselik,mantoluk,dökarlık ve hazır dökarlarla sair yünlü kumaşlar,İpekli,sun'î ipek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • ÇOCUKLARINIZA EN İYİ ÇOCUK PUDRASINI KULLANMAK İSTERSENİZ MARKASINI ARAYINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • fPİ-RE-JA l-x-xx-xx-Toalotiniz İçin on yi ftofonyaeU i Banyonuzdan sonra masa)ve ftikıîyon İçin PE-HE-M ümon Kolonyasını kullanımı tıall«rjna ,«Inlr lıuhramTtTintT% uçak diniz tren SeyyahatterWrt» PER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • İSTANBUL AMERİKAN KOLEJİ Kız Ve Erkek Kısımları 1957 1958 öğretim yılı Kolejimiz Orta Hazırlık sınıfı ile Lise ve Teknik Okul Hazırlık ve Asli sınıflarına gireceklerin nüfus cüzdanı sureti,öğrenim bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • En fazJa beğenilen ve en çnk takdir toplayan artistlerin zaferi.Amerikada hasılat rekoru kıran aşk ve heyecan dolu nefis bir şaheser.Vadiler Aslanına Nazire olarak yapılan film.ÇÖL ASLANI Renkli Vista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • V-İZMİRLİLERE MÜJDE.Beyoğlu Jj J^ J^ Sinemasında İki Hafta müddetle alkışlanarak Hâsılat rekorunu kıran LUİSİVÎ&RJANO ile BOURVIL'in yarattığı MEKSI RKICISI 'd Renkli Sinemaskop filmi Çarfamba akşamın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • Yeni A R Sineması ROCK AND ROLL Dansı Aşıkları Bütün seansları doldurarak 2.nci haftasına büyük muvaffakiyetle giriyor.2.nci haftanın biletleri satılmaktadır.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • 1 UÇ UK İLANLAR TELEFON 27 ta 10 SATILIK EMLÂKİ BOMONTİDE 36600 iradlı,9 dal-reli,kaloriferli,parkeli,betonarme 385000.Tel:48 60 30.T-610)S ŞİŞLİDE asfalta nazır temiz in-E saat,6 odalı,kalorifer,park
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1957
  • HATLARA DİKKAT:10 LİRA Hükümet ve bankalarca milyonlar dökülmekte olan:baruthane motel blok apartman sitelerine nisbeten yakın yerlerden arsa edinmek ve 20,50,100 lira yerine;Metresi 10 Liradan Peşina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.04.1957
  • FEDERASYON KUPASI 27 NİSANDA BAŞLIYOR Dün tesbit edilen fikstüre göre 2 ay zarfında Ankara,İzmir ve İstanbul'da tam 30 maç oynanacak FEDERASYON KUPASI MAÇLARi FIKSTÜRÜ Tarih Maç Yer Tarih Maç Yer 27/4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1957
  • JÜNYOB TAKIMIMIZIN VARŞOVA'DA POLONYA TAKIMINA 2—1 MAĞLÛP OLDUĞU MAÇTA POLONYA KALECİSİ STEİN,BİR ŞUTU KURTARMAYA ÇALIŞIYOR.Gençlerimiz bugün ile oynuyorlar OVİEDO ŞEHRİNDE YAPİLACAK MAÇİ BİR İSPANYOL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1957
  • ISTANBULSPOR ADANA'YA GİDECEK İstanbıılspor Adana dan iki maç teklifi almıştır.Teklif kabul edildiğinden İfitanbulspor 20 21 23 nisan tarihlerinde biri Demirsporla olmak üzere Adana'da üç maç oynayaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1957
  • Ordulararası Basketbol Şampiyonası Dünya Ordulararası Basketbol Şampiyonası Amerika,Fransa,İran ve Türk takımlarının iştirakiyle 20-23 nisan tarihleri arasında şehrimiz Spor ve Sergi Sarayında yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1957
  • AYPEMÎR SUNDAN SONRAKİ MAÇLARINDA f.S.TAKIMI x.^ç^L\MALLAR m Jî^lJse*r4i!i?Kt5î** îB^y^0?5 VAZISIZ n^j^AjujAKe^CöTÜVOl^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1957
  • GÜNDÜ Paşa olamadılar Galatasaray Beykoz rnarından evvel Sarı Kırmızılılar Yeşilköy-deki kamplarında iyice nes'eliydiler.Bilhassa Güngörün tatlı esprileri,muziplikleri,taklitleri arkadaşlarını kahkaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1957
  • Puşkaş 1,5 milyon Türk lirası aldı [ŞARK B.B.A.MİLANO.15 Macar milli takımının sabık kaptanı Ferenc Puşkag.İtalyanın birinci küme takımlarından Milano'nun İnternazionale ile mukavelesini imzalamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1957
  • I SAMİ ÖNEMLİ I ASI İÇTİ C/lif AT MAPI IID fil nil Bekir Büke suplcsle rakibini kaldırıp yenik diişiirmeye çalışıyor.V**1"1?'1!"MM* I IIIflULUr ULUU Bütün çalışmalarına ragmen Bekir Büke Mustafa Kurt'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1957
  • G.Saray Ocağı teşekkül etti Müteşebbisler dün toplanarak idare heyeti ve divanı seçtiler Galatasaray Ocağı kurucuları dün saat 17.30 da Liman Lokantasında bir toplantı yapmışlardır.Bir saat süren topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1957
  • KASIMPAŞA KAMPA GİRDİ Yarın Adaletle karşılaşacak Kasımpaşa bu maça çok sıkı bir şekilde hazırlanmaktadır.Kasımpaşalıların dokuzunculuktan kurtulmak için son ümitleri Adaletten bir puan koparmaktır.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1957
  • F.Bahçe'nin Bahar Kupasına iştiraki Galatasaray'ı yenmesine bağlı Fenerbahçenin 23 mayısta Budapcştede yapılacak olan «Bahar Kupası» turnuasına iştirak etmesi ancak Galatasarayı yenip şampiyon olmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1957
  • ATATÜRK KUPASI MAÇLARI Tertiplenen turnuaya F.Bahçe,Adalet,İ.Spor,Beykoz,Vefa katılacak Millî Türk Talebe Birliği tarafındnn geçen yıl tertiplenmiş olan "Atatürk Kupası» futbol maçları bu yıl da,Nisan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1957
  • G.Saraylı Metin iyileşiyor Yesilköyde kampa giren Gala^Kj^ raylılar dün sabah antrenör ^jundüz Kılıç'ın nezaretinde vürüi**".mıslar,öğleden sonralî^Tkampın civarındaki futbol sah^7nda top1a calışmısla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1957
  • BİR BREZİLYA TAKIMI GELMEK İSTİYOR Brezilya'nın Sportif Do Resiffe takımı üç maç yapmak üzere 24 nisanda şehrimize gelecektir.Dün toplanan Beşiktaş idare heyeti diğer iki maçı oynayacak olan Fenerbahç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1957
  • G.Saray-Beşiktaş Perşembe günü karşılaşıyor Yarın Adalet Kasımpaşa,pazar günü de Beşiktaş Adalet maçı oynanacak Birinci profesyonel küme iig tertip komitesi dün tekrar toplanmıştır.Toplantıya Fenerbah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor