Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.04.1957
  • *3WOT».[MUAMMER TAYLAK] YENİ EUS ELÇİSİ NİKİTA SEMONOVİÇ REJOV'U ANKARA YA GETİREN TEPKİLİ RUS YOLCU UÇAĞI Moskova Radyosu bizi tehdit ederken hususî bir jet uçağıyla Ankara'ya gelen i Rus elçisi 'Dos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1957
  • RUS GENÇLİĞİ HÜRRİYET İSTİYOR [ASSOCIATED AA.LONDRA.10 Amerika Resmi İstihbarat Ajansına gelen raporlarda,Rusya'da talebe arasında «huzurMi/lıık» müşahede edildiği ve gençlerin geniş ölçüde hürriyet i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1957
  • IRÜÇHAN UNVERI YENİ PARİS ELÇİMİZ Madrid Büyükelçiliğinden Paris Büyükelçiliğine tâyin edilen Feridun Cemal Erkin,dün Vali Gükay'a bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur.Krkin.cumartesi günü uçakla Roma'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1957
  • Bir günde işlenen dörf cinayette5kişiöldürüldü Sivas'ta bir baba oğlu tarafından vuruldu.Balıkesir'de de 70 yaşında bir kadının başı taşla ezildi Dün,Sivas ve Balıkesir'de işlenen 4 cinayette 5 kişi ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1957
  • DÖRT ARAB LİDERİ Batıya karşı birleşti [ASSOCIATED PRESS] AMMAN,10 Ürdün Kralı Hüseyin,diğer Arap idarecilerine «Batı n!iz.miyle olan mücadelemize devanı ederken dinimizle uyuşmayan her propaganda ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1957
  • m.I MUAMMER TAYLAK KADİLLAK ARKALIĞINDA İFTAR Uilline lrd^u bir *oför-evine geç kalmak korkusu ile,iftar zal*WlfcfcMIİ MliMtUlUlllUM İr I Mü nıanı için hazırlık yapmış.Böylelikle,arabasile nereye gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1957
  • LONDRA,10 Kıbrıs mevzuunda alınmış olan son kararların doğurduğu neticeler,İngiltere'de endişe uyandırmağa başlamıştır.Grivas ve arkadaşları hakkında ilân edilmiş olan af Fransa,Türk intaç edecek FRAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1957
  • Merzuka Akçam'm m ii ebbed hapsi istendi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,10 Merzuka Akçam'm duruşmasına bugün de Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Savcı,Merzuka'nm kaçakçılık yaptığının sabit old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1957
  • Kamyon Faresi Sahabettin yakalandı Polisçe aranmakta olan «Kamyon faresi» nâmiyle mâruf Sahabettin Fırat,dün Beyoğlunda bir terzide ölçü verirken,kendisini tanıyan polis memurları tarafından yakalanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1957
  • On yaşındaki dâhi 160 bin dolar kazandı [ANADOLU AJANSI] NEW-YORK,10 Robert Storm adında 10 yasında bir çocuk,ilmî konularla ilgili bir radyo bilmecesinden 160 bin dolar kazanmıştır.Program,güzellik m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1957
  • Bir dilenci kadında 24 Reşat altını çıktı Üzerinde 6.700 liralık servet taşıyan 65 yaşındaki kadın,götürülürken bir polisin uzattığı 100 paralığı almaya çalıştı Şehri dilenci istilâsından kurtarmak iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1957
  • I İLHAN DEMİREL] Dün Cağaloğlunda toplanan dilenciler arasındaki hlr kadının çocuğu dikkati çekmiştir.Zira henüz bir yaşında olan ve dilenci kadının âlet olarak kullandığı bu yavrunun her iki eli de d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1957
  • Bir Muhafazakâr Meb'us Kıbrıs'ı bırakmanın felâket olacağını söylüyor İngiltere'de Kıbrıs için endişeler başladı E.O.K.A.cıların af ilânına rağmen ortayacıkmaması tehlikeli görülüyor İTO SERVİSİ AJANS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • i I^LfOH:l^efc* Cevad U&cuoy,Nesnevihan Riza Elendi Bir Menkibe)RIZA Efendi,Sükuti Dede.Adamol Mehmed Efendi gibi velilik nıer-tebesine ermiş meczuplardandır.Bunlara Mülheme de denilir.Mes-E nevi'yi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • Ç3f rA* V r m CC Ameıikan Kız Kolejinin kütüphanesinde genç kız talebeler oturmuş kitap karıştırıyorlardı.Ortalıkta «tıs» yoktu.Herkes ciddi ciddi önündekmi okuyoı.iu.Birden kapı acildi.İçeri orta yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • HESAP MAKİNESİ ARANIYOR Yeni veya az kullanılmış cemi ve Facit hesap ftıakinaları alınacaktır.Müracaat:İstanbul.Sirkeci I».K.lOfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • BETON BÜZ VE BORDUR DÖKTÜRÜLECEK Otuz.kırk ve elli bamiınetre kutrunda beton büzlerle yol için beton ooı di.i uokturulecektir.Taliplerin tekli tie ı ini vermek için Guıaba Hastanesi altındaki santime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • LABORATUARI Türk Ltd Ştİ.flu i BOMONTİ VENİ TELEFON NUMARASINI BİLDİRİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • ıııımııımııı ııııııııııımııiftıınııı I I I I t I I I f It k r 1 I I I 1 I I M I I I I I I I I I Ml M I I I ISTANBUL 1227 Açılış ve program 12.30 Hafif melodiler,dans ve caz nıü-İ ziği 13.00 Şarkılar:T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • BULMACA I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Serçegillerden,gagası uzun ve pek kalın,eti yenir bir kuş;Bir gıda maddesi.2—Bir zar sayısı;Erden başgedikliye O kadar olan askerler.3 Bir memleket;Cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • V3 İL OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Vaktinizi öldüreceğinize realist olmağa ve menfaatinizi düşünmeğe bakınız.KOVA BURCU 21 Ocak 19 SunatJ Fırsat elinizin altında,kaçırırsanız kabahat gizin.YENGEÇ B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • VEFAT Bahriye mütekaitlerinden Enver Pehlivanoglu'nun esi,Yüksek Mühendis Dündar Pelılivanoglu ile Emniyet Sandığı şeflerinden Serdar Pehlivanoglu'nun anneleri T.Zirai Donalım Kurumu Umum Müdürü Adnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • Orfaköy'deki zehirlenme dâvasına devam edildi Ortakoy'de.yeğeni ile eniştesiniçaylarına zehir koymak suretiyle öldürmekten sanık Fransııhi Sertşimşek adındaki kadının duruşmasına dün 2 nei Ağır Ceza M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • On bin liralık mücevherat çalan hırsız yakalandı Bir mücevherat bırvızı yakalanmış» tır.Hadi Dönmez adındaki hırsız,Malta'da Şemsettin Sami sokağında 24 4 numaralı eve girerek 10.000 lira kıymetinde m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • Polisin aradığı hırsız hapishanede imiş Zabıtaca aranmakta olan bir hırsızın,Sultanahmet Cezaevinde olduğu tesbit edilmiştir.Aziz Türk adındaki hırsız,Fatih'te Belin Doğan ve Hasan Yaşlj'ya ait dükkân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • KADIN POLİSE MUSKA YAZMIŞ Selâhattin Özgür adında mefluç bir ülürükçü,dün adliyeye verilmiştir.Üsküdarda.Toplası caddesinde oturan 40 yaşındaki Selâhattin.kendisine müracaat pderrk çocuğu olmadığını s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • BEŞ ÖĞRETMEN EMEKLİYE SEVKEDILDI Şehrimiz ilkokullarından yas haddini doldurmuş 5 öğretmen emekliye sevkedihııistir.Ayrıca,1957 58 ders yılı için,ilkokul öğretmenleri arasındaki nakillere de başlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • Hindistan'dan bol mikfarda çay geliyor ALÂKALILARIN İFADESİNE GÖRE NİSAN'DA 400 BİN KİLO ÇAY TEVZİ EDİLECEK İnhisarlar İdaresinin bildirdiğine göre,«Süveyş» kanalının açılması üzerine yolda bulunan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • 53 milyon liralık bozuk para bayrama yetişecek İlk partide bir liralıklar basılacak.Bunların desen ve motif isleri tamamlanmak üzere 150 milyon liralık bozuk paranın basımına pek yakında başlanacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • ALTIN FIATLARI Cumhuri vet 111.00 Re-al Ufl.OO ingiliz 110.00 Kiilre 14.06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • Sun'î ipek tahsisi yapıldı Türkiye Odalar Birliği emrine 52.133 kilo sun'i ipek tahsisi yapılmıştır.İpekler İstanbul,Bursa.Gaziantep.İnegöl ve Tosya sanayicilerine verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • Kadınları fuhşa teşvik eden birisi mahkûm oldu İhsan Topkaya adjnda biri,dün 1 üncü Asliye Ceza Mahkemesinde,fuhşa feşvik suçundan 1 sene hapis ve 250 lira para cezasına mahkûm olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • Belediye hizmetlerinde çalışan işçilere ikramiye Belediye.Belediye lıiznıelJerinde çalışan işçilerin ikramiyelerinin tevziine başlamıştır.İlk olarak lftifi yılında verilmeyen ikramiyeler dağıtılmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • İstiridye kabusundan ayakkab!derece aSdı İstanbul'un tanınmış kunduracılarından Hıraç Bovacıoğlu tarafından 3000 istiridye kabuğundan imâl edilen ve bir müddet önce Paris'e gönderilen kadın ayakkabısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • DENİZ ADAMLARINA İKRAMİYE VERİLEMİYOR Denizcilik Bankasj tarafından,gemi adamlarının ücretlerini arttırma teklifine ilgililer imkânsız» şeklinde cevap vermişlerdir.Zira Bankanın 1957 H mali yılı için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • Maarif Müdürlüğünün telefonları hâlâ açılamadı Maarif Müdürlüğünün uzun müddettenberi kesilmiş bulunan telefonları meselesi,hâlâ halledilememiştir.Dün bu hususta fikrini sorduğumuz Maarif Müdürü,konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • Senatör DuHeweiler dün İsviçre'ye gitti Migros'ıın kurucularından İsviçreli senatör DuHeweiler dün sabah uçakla İsviçre'ye gitmiştir.Senatör İÜ güne kadar tekrar şehrimize dönecek bu defa beraberinde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • Şekerciler,Validen ambalaj kâğıdı istediler Şehrimiz sekercileri adına bir hey'el dün Vilâyete giderek ambalaj idlerinde kullanılan kâğıt ihtiyaçları hakkında Vali Prof.Gökay*la görüşmüşlerdir.Şekerci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • Bugün «Kazasız gün» olacak İçinde bulunduğumuz 'Trafik baltası münasebetiyle bugün' «Kazasız gün» olarak ilân edilmişti.Vasıta kullananları ikaz maksadıyla şehrin muhtelif yerlerine,otobüs ve tramvayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • Bir Amerikan firması basma fabrikası kuracak Bir Amerikan firması memleketimizde basma fabrikası kurmak istemekledir.Fabrika Derince ile Yarımca arasında leşi» olunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • 30 dâvadan biri sona erdi Ruhen Asa aleyhinde açılmış bulunan 30 dâvadan biri dün neticelenmiştir.'I üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olan bu dâvada,Ruben ve komisyoncusu Hüseyin Tanyum,2300 u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • Hasatta en luuuk zevk ço-I eırkları sevindirmektir.Çocuk Fsirjfeme Kurumu 23 Nisanda lıepimi/c bu imkânı sağlıyor.Anneler ve İmhalar,çocuklarınızda balolarımıza iştirak etmek fırsatını veriniz.İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • Türk kahramanlığına dair bir konferans verilecek Türk gençlisinin kahramanlık duygularını arttırmak maksadiyle Milli Eğitim Vekâletince tertip edilen Milli Savunma Konferanslarından birisi,cuma günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • Mukayeseli hukuk hakkında bir konferans Türkiye Harsi ve İçtimai Araştırmalar Derneğinin tertiplediği konferanslardan VI ne ısı.dün saal 17 de Doç.Dr.H.Kemal Elbir laıVfıııdan verilmiştir.«İspanya'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • Rüşvet alma dâvasına dün de devam edildi 25 bin lira rüşvet aldıkları iddia olunan Necmi Çeyrekkaşoğlu,Sabahattin Parsa'dan ve Necati Yazıcıoğlu'nun duruşmalarına dün Tonlu Milli Korunma Mahkemesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • Kasapların sıkı şekilde kontrolüne başlandı Kuzu etine konan nailim tatbikatıyla alâkalı olarak kasaplar dün sabahtan itibaren çok sıkı bir şekilde kontrol edilmeğe başlanmıştır.Dün,mezbahada toptancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • Fransız Psikoloji Profesörü ilk konferansını verdi Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin davetlisi olarak konferanslar vermek üzere memleketimize gelen Paris «Sorboıınc» Üniversitesi psikoloji p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • 250 kilometrelik yolun ihalesi dün imzalandı Unkapanında inşası kararlaştırılan Manifaturacılar çarşısı inşaatı da ihaleye çıkarıldı İstanbulini muhtelil kazalarında bu yıl içinde yaptırılacak 250.kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • 0 DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 153.4G3 lira tutarında çeşitli mal sevkedilm*ştir.Bunlar arasında Fransa'ya sevkedilen bir miktar gölböceği de «tathsu İstakozu» vardır.MİLANO,New-York ve Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • İ İstimlâk yıldırımları DUN bir hukukçu dedi ki:Yeni İstimlâk Kanunu o kadar acele hazırlanmış ki,onu okuyan bir hukukçu-nıın gözleri kararır.Hazine menfaatlerini koru-mak ve bâzı suiistimallerin yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 G5 02)1 Beş Hasta Var Nedret Güvenç Türk filmi,2 Nilgün Erika Ramberg Turk filmi.A1.K.UAK Tel:44 25 |S)Kan undaki Sev lan Eleanora Rossi Drago Fransızca.ATLAS Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.04.1957
  • BERBAT SÜLEYMAN'IN HAKKI VAR!YUL BRYNNER'iN SÜKSESİNDEN SONRA KADINLAR KEL KAFALI erkekleri tercih ediyor Amerika'da saçı az olan erkekler kafalarını kazılıyor,Peruka takanlar perukalarını alarak "Tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1957
  • m o ı^ıftriiiııi'Miiriı KIM NOVAK «FEVKALÂDE KIZ [KEYSTONE] liollywood'un meşhur sarışın bombalarından Kim Novak,evvelki «ün bir basın toplantısı tertiplemiş ve gazetecilere,babası Joseph Novak'ı takd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1957
  • Trafik Haftası jf^ U hafta,şehirde Trafik Haftası imiş.İtiraf edeyim ki ben j H bunu pek hissetmedim.Zaten böyle haftaların hiçbirini hisğ setmiyorum.Bu hafta Tutum Haftası diyorlar.«Ya!diyo-ruz,bak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1957
  • MUHALEFET PARTİLERİ seçim için hazırlanıyor Hür.P.ve C.M.P.seçim çalışmalarını bir arada tesbit edecek.C.H.P.Her sokak bir sandıktır,zihniyetiyle çalışıyor [NEDRET SELÇUKERİ Muhalif partiler,teşkilâta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1957
  • İn!AFİYE 'N/N KAYBEDECEK VAKTİ YOKTU BOMBALI OTO-MOBİLİ B/RAKlP ARKADAKİNE GİTTİ t OTOMOBİL SON HIZLA ASFALTTA Şoför.B/R.DEN fren VAPTt VE BU DURUŞLA HAFİYE İLE TEKİR YERLERİNDEN F/RLAD/lAR.vm-FAKAT A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1957
  • y.KEYSTONE] SAC KURUTAN MAKİNE ıav,hirkar nnivmy nwnuiMII ITIHrVIHt yede kurutacak bir makine imâl edilmıjtir.250 grram ağırlığında olan bu makine 30 T.L.na satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1957
  • Kahve gramajı,semte göre değişiyor istanbul Vilâyeti enirine tahsis edilen ve muhtarlıkların verdikleri listelere «öre semt bakkallarınca aile başına 100 er gram verileceği ilân edilen kahvelerin tevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1957
  • Ford Kurumu Türkiye ye 12 bin dolar hibe etti [L'SIS] NEW-YORK,10 Müteaddit memleketlere yaptığı bağışları açıklayan Ford Kurumu,ortaokul eğitimi ile ilgili bir seminere iştirak ile İstanbul'daki Robe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1957
  • MECLİS DÜN BİR SAAT TOPLANDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.10 Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında sözlü sorulara temas edilmemiş,Ziraat Odaları Kanunu ise incelenmek üzere komisyona gönderi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1957
  • Küçüksu iskelesine vapur uğramıyacak Yeni tarifede Adalarla Kadıköy'e seferler arttırıldı.Otobüs giden Boğaz iskelelerine ise azaltıldı Denizcilik Bankası şehir Hatları İşletmesi yaz aylarında tatbik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1957
  • BİR OTOBÜS ÜÇ TAKLA ATTI 12 KİŞİ YARALANDI [Hususi Muhabirimiz Bülent Ezginer'denl TEKİRDAĞ,10 30 yolcusu ile Gelibolu'dan şehrimize gelmekte olan Yusuf Kahraman idaresindeki 191 plâkalı otobüs,bu sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1957
  • Ege vapurunda kaçak eşya bulundu Şimali Akdeniz seferinden dün dönen Denizcilik Bankasının Ege vapurunda arama yapılmış ve bir miktar ilâç,naylon gömlek ve çeşitli kaçak eşya ele geçirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1957
  • I İLHAN DEMİREL] «KILMAK ÜZERE TAHLİYE EDİLEN AN KARA CADDESİNDEKİ İZZETTİN HANI Vilâyetin etrafı tamamen açılıyor Ankara Caddesinin genişletilmesi ve virajların kaldırılması için girişilen faaliyete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1957
  • ALTIN ŞAL IA.P.Londra'nın tanınmış moda yaratıcısı «Sammy»,gecen kum bir defilede cok beğenilen bir kreasyonunu takdim etmiştir.Bu,altın rengindeki lameden yapılmış,kenarları vi/onlu bir şaldır.12 İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1957
  • Ercüment Çiftçi'nin aklî durumunun incelenmesi isteniyor Adlî Tabibliğin vereceği rapora göre Ercüment'in müşahede altına alınıp alınmamasına karar verilecek [İBRAHİM ÖRS] Tedbirsizlikle nişanlısı Işı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.04.1957
  • OKI j KİSİNİN i h/JN AĞ'RDĞtNA DAVAhjA fM/yAN hAlat kopuyor V£ iKİSI DE OÜŞÜYOIZ.r-ALO.KAtÇAKGAM MAl_AT KOPTU DERHAL.Bı'SJ.AAOTOK.YGi-LAViM 1Ö)AVU7 'LA PcDKO Si VA "J EDkO NÜN BAŞINDAKİ AĞIR,MİĞFER j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.04.1957
  • ALLAHLIK ALİ BEY MALİME BuRADAN AVRil MAMA imkan VOK.ÇOK 'ÇİM VAR.anne,ben maca i GioiyoeuM.bak l BİLET BüLDUM.'VAy ANASIN» L NE HEyECANH QyuN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.04.1957
  • Yazan:SOMERSET MAUGHAM 4« Hayır,diye güldü Edward.Sarsılmaya da niyetini yok.Şehirlilere üstten bakardı.Hele boyu kendinden kısa erkeklere hiç güveni yoktu.Telâşlı kocalar atı deli gibi sürerler.Canım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.04.1957
  • V\W\*WW Dünküler,bugünküler Matbaadaki odamda bir genç kız görünce sordum:Birini mi bekliyorsunuz efendim?Etajerde bir şeyler karıştırıyordu.Dönmek lüzumunu duymadan,dik dik:Birini bekliyorum,evet,de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.04.1957
  • JAPONYADA FUHUŞ TARİHE KARIŞTI GEÇEN HAFTA MER'İYETE GİREN KANUNLA 200.000 FAHİŞE İŞSİZ KALDI.JAPON HÜKÜMETİ ŞİMDİ BU PROBLEMİ HALLETMEĞE ÇALIŞIYOR JAPONYA'da fuhuş,1 nisandan itibaren kanun dışı ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.04.1957
  • HAZRET-İ ALİ YAZAN:KEFİ C E V A D 201 ULUNAY Sa'd ihni Ebi Vakkas,Übeydullalvı yakalayarak Osman'a getirdi.Osman,yanında bulunan ashabın reylerini sordu.Hazreti Ali:Übeydullah'ın kısâsen katlolunması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.04.1957
  • AŞK HİKÂYESİ Meral Sevgilim.TEFRİKA NO.12 Birden,içeriye biri girdi:«Bir hanım mühim ifşaatta bulunacakmış,Gelsin mi?diye sordu.«Gelsin.Eşikte iri yarı,süslü niisiü.sarısın bir kadın göründü.Bir ân Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • Pendik tersanesi için ingiliz uzmanları geldi Mütehassısların vereceği rapora göre Pendik'te tersane kurulup kurulamayacağı anlaşılacak ingiltere'nin dünyaca tanınmış Vickers Armstrong gemi inşâ firma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • Doçent Adile Ayda Üniversiteyi itham ediyor İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doçentlerinden Aadilc Ayda,Fransız filolojisi kürsüsü profesörlük seçiminde haksızlığa uğradığını bildirerek bu hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • Eisenhower jngilterenin kuvvetlerini azaltmasını tasvip ediyor [ANADOLU AJANSI] WASHINGTON,10 Başkan Eisenhower,bugün tertip ettiği basın toplantısında,muhtelif dünya meselelerine temas etmiştir.Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • ÜRDÜN KABİNESİ DÜN İSTİFA ETTİ [TÜRK HABERLEn AJANSI] AMMAN,10 Süleyman E!Nablusi'nin başkanlığındaki Ürdün kabinesi,bu akşam Kral Hüseyin in talebi üzerine istifa etmiştir.Kral Hüseyinin kendisinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • Danny Kaye'in Türkiye'de çevirdiği film [ANADOLU AJANSI] ANKARA,10 Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu,Danny Kaye'in Türkiye'ye geldiği zaman çevirmiş oldufcu filmin Türkiye'de gösterme hakkını Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • Moskova radyosu bizi tehdit ederken Baştarajı Birincide Hariciyeye mensup bir sözcü,bu hususta çunları söylemiştir:«Moskova radyosunun söylediklerine karsı sâdece güleriz.Bizini kimseden korkumuz yokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • Bazı madenlerden devlet hakkı alınacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,10 icra Vekilleri Heyeti,Maden Kanununa müsteniden Linyitten yüzde 1,Bakır,Çinko,demir gibi madenlerden yüzde 2.5,altın,civa,urany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • İngiltere'de Kıbrıs için endişeler başladı t Baştarafı Birincide kırtıldığını söylemiştir.Makarios,yakın zamanda Kıbrıs'a dönmesi için İngiltere'nin gerekli müsaadeyi vereceğine de emin bulunduğunu be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • P.T.T.bir Fransi2 firması île 12 milyonluk mukavele imzaladı HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN ANKARA,10 Bugün P.T.T,Umum Müdürlüğü ile Fransı;SFR firması arasında yeni 4 radyo-link Telsiz-telefon)sistemi için 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • 79 MÜLTECİ Belçika'ya gidiyor 12 kasım 195C tarihinde Sovyetlerin idaresi altındaki Bükreş hava alanından çaldığı ufak bir uçakla,Romanya ve Bulgaristan'dan geçerek topraklarımıza inen Alexandru Tudos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • Emniyet Müdürlüğünde rezalet çıkaran kadın [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,10 Bugün,Ayşe adında bir genelev kadını,Emniyet Müdürlüğünde,rezalet çıkarmak suçundan adliyeye verilmiştir.Bekçiye hakaretten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • F.Bahçe "Nâmağlûp,lig şampiyonu oldu Baştarafı Altıncıda sayıları İle beraberliği temin etti.36 36)Oyun çok faullü cereyan ediyordu.6.dakikada Erdoğan,arkasından Tomaidis beşer faulle çıktılar.8.dakik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • BANYONUZDAN SONRA VÜCUDUNUZ İÇİN EN İYİ KOLONYADIR Cfldin1r.ı ıpmiîler meaamelenni açattenef' fu»u;ukoU\U.şiınr.jençlıgjmııVnuhif;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • Fenerbahçe Kasımpaşayi 4-1 mağlûp etti Bastaraft Altıncıda raz ediyorlardı.Fakat hakem kararını bir kere vermişti.Bu gol Fenerbahçelileri canlandırdı.Kaybedecekleri bir puan onlara şampiyonluk kapılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • G.SARAY BUGÜN KAMPA GİRİYOR Galatasaray takımı,cumartesi günkü Beykoz maçına hazırlık olmak üzere bugün son antrenmanını Ali Sami Yen Stadında yapacak ve idmanı takiben Yejilköy Deniz Park'ta kampa gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • Junyor fakım bugün Madrid'de Hususî surette giden KAHRAMAN BAPÇUM'dan VİYANA,11 Varşova'dan Viyana'ya bir Polonya uçağı ile giden Türk kafilesi,«LAE» uçağı ile dün Roma'ya geçti.Geceyi Roma'da geçiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • Güreş Federasyonu Başkanının Basın toplantısı Güreş Federasyonu Reisi Seyfi Cenap Berksoy'un beklenen basın toplantısı dün Bölge binasında yapılmıştır.Federasyon Reisi Türkiye Serbest Güre;Birincilikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • SUNDERLAND'A CEZA VERİLDİ Usulsüz hareket eden kulüp 14 bin dolar ödemeye mahkûm edildi [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,10 İngiltere futbol patronları birinci kümeden Sunderland takımını,oyuncularına selâhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • Beşiktaş antrenörüne j» mecburî istirahat yerildi Baştaraft Altıncıda mana gelmeyip istirahat etmesini bildirdim*.Mcsaroş ise «Soyunmamamın bu kadar ciddi karşılanacağını tahmin etmedim» demiştir.KOZA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • Ankara-İstanbul Üniversiteleri bugün karşılaşıyor Üniversite takımlarında şöhretli futbolcular yer alacaklar maça 16 da M ithatpaşa'da başlanacak Ankara İstanbul Üniversiteleri karmaları bugün saat 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • WALT DİSNEY'in unutulmaz şaheseri.Hayret ve ibretle seyredebileceğiniz tabiat olayları.COL ESRAR Vanishing Prairie)RENKLİ TÜRKÇE Bugün suareden itibaren LÂLE Sinemasında İlâve:Walt Disney'in SİYAM)şor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • Senenin heyecan fırtınası YEDİ KİŞİ ÖLECEK r^E^^S Renkli Orijinal)'IHfifHRM «Seven Men From Now» RANDOLPH SCOTT GAIL RUSSEL BUGÜN SUAREDEN İTİBAREN ELHANRA Sinemasında İlâve:Walt Disney'in renkli Miki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • LİSANS ARANIYOR İSTATİSTİK TARİFE 2374 660 2472 666 Elinde bu istatistik ve tarife numaralı İTHAL LİSANSI bulunan ithalâtçıların 27 22 83 telefon numarasına müracaat etmeleri menfaatleri iktibasıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • SAYIN DİS TABİPLERİNİN DİKKATİNE m Diş Deposu Mehmet İbrahim Berkmen LTD.Ort.na gelen akrilik,tamir akriliği,beyaz akrilik,takım altılık ve onaltüık dişlerle D.U.ölçü maddesi Cemiyetimiz üyelerine reç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • KİRALIK Kadıköy,Söğütlüçeşme tramvay caddesinde ticaret merkezinde 77/2 kapı numaralı,gayet lüks ve itinalı bir şekilde inşa edilen,asansörlü,kaloriferli,aydınlık,80 dükkân ve yazıhaneden ibaret DİREK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • Yüksek Elektrik Mühendisi Veya Elektrik Mühendisi Alınacaktır I.E.T.T.İşletmeleri Umum Müdürlüğünden İşletmelerimiz Silâhtarağa Santralında kurulacak olan yük tevzi ofisinde Enterkönnetke Şebeke Mühen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • Yüksek Mühendis Alınacaktır.İ.E.T.T.İşletmeleri Umum Müdürlüğünden İşletmelerimiz,Elektrik Teknik Ûairesi Fabrika Müdürlüğü kadrosunda münhal bulunan barem dışı 625.lira kadrolu 2 aded Nöbetçi Mühendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • Mâlliuet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer i MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • hicrî Perşembe RUMİ 1376 11 1373 Kama-NİSAN Mart can 10 1957 29 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 5.28 10.44 Öğle 12.15 5.32 İkindi 15.57 9.14 Aksan 18.44 12.00 Yatsı 20.20 1.36 İmsak 3.42 8.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • ÖMERLİ ÇALI KİRECİ Tenzilâtlı satışlarına başlandı.Beşiktaş İhlamur Emi ıhan cad:No.2 İsmail Acar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • Anadolu Kulübü Büyükada Şubesinden-25 Nisan 1957 tarihinden itibaren işe başlamak kaydiyle aşağıdaki elemanlara ihtiyaç olduğu bildirilir.1 6 memur asgarî orta mektep mezunu olmak şartiyle)tecrübeli a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • İNGİLİZCE BİLEN Resimle ilgili bir bayan aranıyor.Amerikan Haberler Merkezi Sergiler kısmına müracaat:İstiklâl cad.134.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • SATILIK APARTIMAN 18.000 T.L.iradh,Galatasarayda.Müracaat:İstiklâl cad.Santral han No.36 saat 14-16.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • PE-RE-JA Hakikî Limon Çiçekleri Kolonyasıdır ÇARPINTILARA BAYGINLIKLARA SİNİR BUHRANLARINA flERl KİMYA LABORATUARI KOM.U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 Mİ 10 SATILIK EMLÂK KARTALDA manzaralı parsellenmiş arazi.Tel:36 9176.T-539)PARSELLENMİŞ 315 metre Bakırköy Bahçelievler'de.Tel:48 61 38 T-541)GEDİKPAŞA'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.04.1957
  • W:¦ÜI Si |lİP^-S£ v-sVa?$S LSAMİ ÖNEMLİ] nflTA AI YIMHA Mevsimin en mühim basketbol maçında Fenerbahçe,ezeli rakibi Galatasarayı dün gece İki basket farkla yellerken gayet gUzel oyun r U I M AL I II1U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.04.1957
  • G.Saray Moskova dönüşü Viyana'da maç yapacak Galatasaray futbol ve basketbol takımlarının Rusya seyahati kat'ileşmiştir.Futbol takımı 30 haziranda Moskova'da.3 temmuzda Leningrad'da ve 8 temmuzda Tifl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.04.1957
  • Necdet Çobanlı,Hilmi hakkında konuşulduğunu teyid ediyor Fakat teklifin Hilmi'nin ağabeysinden geldiğini,transfer ücretinin 40 bin lira olmadığım söylüyor Galatasaray kulübünün bu sene Vefalı futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.04.1957
  • I SAMI ÖNEMLİ] P| n| All IÇTIRMAHI sijan Beyazlıların antrenörü Mesaroj UEHIIş I¦¦111 MI*I dün antrenmana geldiği,fakat soyunmadığı görüldü.Antrenör,tercüman vasıtasiyle hasta olduğunu Umumi Kaptana a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.04.1957
  • 4-1 MAĞLUP Eni SON 11 DAKİKADA ATTIĞI ÜÇ GOLLE Devreyi 1-0 galip bitiren Sarı-Lacivertliler maçın sonuna doğru ahenkli ve tesirli akınlarla açık farkı temin ettiler NAMIK SEVİK 1-0 lSAMI ÖNEMLİ 19 UNC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.04.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar 0 G B M A V P Fenerbahçe 16 13 3 47 13 26 Galatasaray 15 12 2 1 42 16 26 Istanbulspor 17 9 5 3 31 20 23 Beşiktaş 16 8 3 5 32 26 19 Beykoz 17 8 2 7 30 25 18 Adalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.04.1957
  • GOL KRALLIĞI İfi GOL:Metin G.S.13 GOL:Can F.B.11 GOL:B.Erdoğan Beyk.10 GOL:Lefter F.B.Aydemir İ.Spor)8 GOL:Ergun F.B.Recep B.J.K.7 GOL:İbrahim t Spor)Nazmi B.J.K.Burhan Ad.İsmet Vefa)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.04.1957
  • IIİPŞ^İP?i m ISAMİ ÖNEMLİ)Yeni idare hey'etinin seçiminden sonraki Beşiktaş antrenmanı kurban kesilerek haşladı.Bu suretle Siyah beyazlılar sezonun uğurlu peçmcsine dua etliler.Resmimizde Siyah beyazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor