Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.03.1957
  • AKHİSAR'DA İKİ KÖY BİRBİRİNE GİRDİ LHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,21 Alaşehir'in Yağmurlar ve Çakaldoğanlar köyleri sınırı üzerinde,kanlı bir hâdise cereyan etmiştir.Bu iki köy halkı,hudut ihtilâfı yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1957
  • İZMİR'DE BİR POLİS DAHA TEVKİF EDİLDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,21 Kahramanlar karakolunda genç bir kadına tecavüz ettikleri İddia olunan üç polisten sonra bueün de bir polis memuru ayni suçtan do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1957
  • FIRTINA KOPARAN fifİĞİİÇI CD Bu kadının göğüs-UUUUOktn leri,Gina Lollobriglda,Sofia Loren ve Diana Dors'unkilerden daha iridir.Tempest Storm adındaki bu Amerikalı kız,şimdilik Baltimore'da ufak bir ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1957
  • Bermuda Konferansı dün resmen acildi Eisenhower-Mac Millan müzakerelerinde başlıca konuyu Orta-Doğu buhranı teşkil ediyor [ASSOCIATED PRESS] TUCKER'S TOWN,Bermuda)21 Amerikan Devlet Reisi Eisenhower
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1957
  • w mm İZMİR'DE ZEKİ MÜRENİ SEVENLER CEMİYETİ KURULDU GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1957
  • Piyasaya bol çay çıkıyor Vekil,Gümrüklerdeki malların da serbest bırakılacağını söyledi [NECMİ ONUR] Evvelki gün şehrimize gelen Gümrük ve İnhisarlar Vekili Hadi Hüsmen dün inhisarlar binasmda kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1957
  • ft!T s SEMİ ERGİN ETHEM &E8ÖIRİS ASNAİ MEMEftİS Mtin mmzL y FLETCHER WAftftEM TÜRK VE AMERİKAN HEYETLERİ TOPLANTI HALİNDE.[MUAMMER TAYLAK| isenhower'in özel temsilcisi Richards,heyeti ile Ankara'da rU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1957
  • BÖLÜKBAŞI Menderes'i» tattı ALDOĞAN Hür.P.ne hücum etti CM.P.I iler Dün sert Konuştular Bölükbaşı,Menderes'e çatarken,Aldoğan da Hür.P.ne hücum etti.Hususî surette giden Nedret Selçııker'denl EDİRNE,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1957
  • CH,P.Meclisi bugün toplanıyor IHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,21 C.H.P.Meclisi yarın saat 10 da beklenen mühim toplantısına başlayacaktır.Bilindiği gibi bu toplantıda son iktidar C.H.P.yakınlaşmasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1957
  • Çalışma Vekiline verilen cevaplar Baban,konferansların açık olduğunu söyledi.Karaosmanoğlu da Vekilin istifasını istedi Çalışma Vekili Mümtaz Tarhan'ın beyanatının akisleri devam etmektedir,iktisat Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1957
  • İsrail ile sulh için Nasır,ŞART KOŞUYOR B.M.Genel Sekreteriyle görüşen Mısır Reisicumhuru Akabe körfezinde geçiş serbestisine de taraftar değil [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,21 Bugün Kahire'ye varan Birle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1957
  • BATI PAKİSTAN Meclisi feshedildi [ANADOLU AJANSI] KARAŞİ,21 Dün gece resmen ilân edildiğine göre,Pakistan Cumhurreisi Batı Pakistan Meclisini feshetmiş ve bunun salâhiyetlerini kendi eline almıştır.İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1957
  • [İLHAN DEMİREL] M CUD II7 Bahar dünden itibaren ntwilUfc başlamış ve K«ce ile gündüz müsavi olmuştur.Halk arasında Nevruz olarak tanınan baharın ilk günü münasebetiyle,dün İranlıların bayramı olduğu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1957
  • m hbi i.[RÜÇHAN ÜN VERİ EN GENUS YOL OLUYOR Sehrim,zin en K°"is yollarından bilini Uşkil edecek olan Yıldı* Beşiktaş yolu-J w" nun in!»ası faaliyeti hızla devam etmektedir.30 metre genişliğinde,1500 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1957
  • ATİNA RADYOSUNA GÖRE MAKARİOS nakledildi Başpapazın bir başka adaya sevkedildiğini söyliyen radyo E.O.K.A ya yardım edileceğini bildirdi [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] ATİNA,21 Atina Radyosu bu geceki yayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.03.1957
  • t-HAFTANIN FİLMLERİ AK ALTIN Rejisör Liitfi Akad idaresinde çevrilmiş bir Erman Kardeşler prodüksiyonu.Oynayanlar:Fikret Hakan,Çolpan İlhan,Settar Kurnıükçii,Hayrl hsen,Osman Alyanak,Turgut Özatay,Has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1957
  • MANİFATURACILARA Bossa Basma Fabrikası'nın Bütün mamullerini her mevsim ve devamlı olarak müsait fiatlarla mağazamızdan temin edebilirsiniz.Banka ödemeli de satış yapılır.Kreton,Lüks Döşemelik,Elbisel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1957
  • um 11 ı ıı ı 11 1111 ı 11 ıı i ıtı ı ıı ıı in ı tıı ı ıı 11111 ıı 111 n 111 i 1111111 11111 i 111111 11111 in 11 ill 111 il i in i il 111 in 11 li in 11111111 il il i mı i ii lUlllllliiiiiimiiiiiii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1957
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocakl Canınız sıkılıyor.Sebepsiz zannediyorsunuz.Halbuki yakın bir hâdisenin tesirindesiniz.KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] Yalnızlığınız neş'enizi kaçırıyor.Kalabalık içine ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1957
  • IIMlıailUHU B U L M A C A î 2 I M5 6 78'1 J L 10 11 12 2 Hi PL i 3 ¦J 4 Hi 5 6 Hi I F 7 i 8 m 9 1 rı ı SOLDAN SAĞA 1 Buğdaysılardan bir çayıı otu.2 Gramer terimlerinden biri;İsim;bir cedvel.3 Bıkkınlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1957
  • VEFAT Merhum muharrir Reşat Beyin ve merhume Hacı Fatma Hanımın kızı ve muharrir Reşat Ekrem Koçu'nun hemşiresi,Melek Arun'ıın ablası,Fuat Arun'un baldızı Halet Ekrem KOÇU Hanım vefat etmiştir.Merhume
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1957
  • fr t Bu sene Türkiye îş Bankası mevduat rekorunu büyük farkla yeniledi.İş Bankası kasalarına tevdi edilen para 1.000.000.000 bir milyar)'ı aşmış bulunuyor.Milli bankacılık ve İş Bankasının tarihinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1957
  • CEVAT CELÂL PERİN DÜN VEFAT ETTİ Trakya Ekspres gazetesi sahibi Avukat Cevat Celâl Perin,müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamayarak dün sabah vefat etmiştir.Sabık Sobranya meb'uslarından Avukat Celâl P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1957
  • Üsküdar semtindeki tarihî eserler restore edilecek Üsküdnrın iman ile alâkalı çalışmalar devanı etmektedir.Dün de Vali'nin riyasetinde bir toplantı yapılmıştır.Çalışmalarda tarihi eserlerin ön plâna a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1957
  • LİBYA'YA VAPUR İŞLETİLECEK Öniş,Denizcilik Bankasının lağvedileceği ve tekaüde ayrılacağı haberlerini yalanladı Denizcilik Bankası Umum Müdürü Yusuf Ziya Öniş,gerek bankanın lağvı haberi,gerekse diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1957
  • FÜSUN ZİNCİRKIRAN ile ADNAN BEŞLİ Evlendiler istanbul 21.3.1957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1957
  • PİYASAYA UFAK para çıkarılacak 100,25,10,5 ve 1 kuruşlukların bastırılmasına başlandı.Kâğıt 2,5 liralıklar da madenî olanlarla değiştirilecek Kâğıt 2,5 liralıklar tedavülden kaldırılacak,yerine madenî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1957
  • DÜN ölümle neticelenen iki kaza olmuştur.Şoför Necip Akdüşün idaresindeki hususî oto,Sarıyerde Kefeliköy mevkiinde Karnlk Mert adında birina çarpmıştır.Ağır surette yaralanan Karnlk,kaldırıldığı Balta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1957
  • Gençliği kurtarmak NELERDEN kurtarmak?Birincisi:Okuldaki lüzumsuz bilgilerin ve cansız öğretimin yükünden,İkincisi:Okul dışındaki avareliğinden kur-tarınak I Şimdi toplanan VI.Maarif Şûrası lise progj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1957
  • Bir öğretmen Maarif Müdürlüğünde öldü İşini takip etmek üzere gelen öğretmenin ansızın yere yığılması büyük bir heyecana sebeb oldu Maarif Müdürlüğünde dün sabah bir ölüm hâdisesi cereyan etmiştir.Dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1957
  • ACI BİR ÖLÜM Avukat Celâl PERİN'in oğlu,Doçent Cevdet PERİN,Mithat PERİN'in ağabeyleri,Münevver PERİN,in kardeşi,Oğuz ve Turgay ŞEREN'in dayıları,Mihriye PERİN'in eşi ve Şükriye PERİN' in babası,Tekir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1957
  • r SİNEMALAR ¦J BEYOĞLU AKIN Tel:48G5 02)1 Bataktaki Kız Turan Seyfioğlu Türk filmi.2 Ezo Gelin Hümâşah Hiçan Türh filmi.A L K A Z A K Tel:44 25 62)Sevimli Haydutun Dönüşü Barbara Pay ton Renkli İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1957
  • FRANSİZ BAYAN Kız talebelere.Bayanlara ders vermektedir.Müracaat hergün 9-12 arası Kırağı Sokak 61/3 Şişli.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1957
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan L)r RECEP ÜOKSAT İHTİLÂÇLAR İrade dışı.uzun ve birbiri ardına gelen hareketlere ihtilâç konvülsiyon» denir.Bütün vücuda şâmil veya yerel mevzii)olabileceği gibi,şuur ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • AMERİKAN YARDIMININ ARTTIRILMASI İSTENDİ Senatoya verilen bir raporda yardımın aynı zamanda "*zun vadeli olarak yapılması da talep edildi [ANADOLU AJANSI] ml arttırma imkânları araması de azaltma yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • Mim arpw İngiltere'de,bir kaç gündenberi devam eden grevler yüzünden bütün doklar ve gemi inşaat tezgâhları,ıssn Utıtl ye battal vaziyettedir.Resimde,Glascow'daki bir gemi tezgâhının hâli görülmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • I İSKENDER I PARİS'TE TÜRKİYE HAFTASI Haftası» tertiplemiş,vitrinlerini çeşitli Türk eserleri ve Türkiye resimleri ile süslemiştir.Paris Basın Ataşesi Nail Mutlugil ile işbirliği yapan acente,Türkiye'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • Yusuf Ziya Âdemhan "AKİS,i devretti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.21 Akis dergisi ikinci defa sahip değiştirmiştir.Yusuf Ziya Ademhan.Meclis Reis Vekillerinden Agâh Erozan'a neşren hakarette bulunduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • C.H.P.5 D.P.ise 3 köyde muhtar seçimini kazandı IHUSLSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,21 Söke kazasının Özbey,Yeniköv ve Kızflkarlar ile Torbalı kazasının Subaşı ve Nainıa köylerindeki muhtar seçimlerini C.H.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • BARO İDARE HEY'ETİ TOPLANTISI YARIDA KALDI İstanbul Barosu idare meclisi,dün ihtilaflı kongreden sonra ilk defa olarak bütün azalarının iştirakiyle toplanmıştır.İstifaları kabul edilmiş olan ikinci re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • 25 AFRİKALI YERLİ 35 DAKİKADA ASILDI [ANADOLU AJANSİ] PRETORIA.Güney Afrika ı.21 Geçen sene Dagga'da bâzı baskın hareketlerinde bulunan ve bu arada beş polis memurunun sopalarla öldürülmesine katılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • Çalışma Vekiline verilen cevaplar fr Baştarajı Birincide vuzzııhıı i t;i 11 işbirliği yapmağa hazırız» diyerek sözlerini bitirmiştir.KARAOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ Aynı mevzuda sorulan sualleri cevaplandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • Piyasaya bol çay çıkıyor t Baştarafı Birincide nız.Nasıl sıkıntı oluyor aıriıyamıyorıını.Tevzie tâbi tutsanız nasıl olur?Değer mi?Karne,fis,mahallede oturanların teshili.Bunları yapmaya değer mi?Mamaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • POLİS 6 KİŞ Yüzüne Memuru dövüp yaralayan ve tabancasını alan mütecavizlerden dördü yakalandı Bir polis memuru,Sulukule'de tecâvüze uğrayarak yaralanmış ve tabancası alınmıştır.İkinci Şube Müdürlüğünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • VDAI İf*F RİNFPFIf Kraliçe Elizabeth.nisanda Paris'e gelecektir.KnALiyC r,rnünasebetle Fransız başkentinde şimdiden hazırlıklara başlanmıştır.Bu arada bir çok caddeler,18 inci asır üslûbuna göre süsle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • Serbest bölge ile ilgili bir iebliğ neşredildi Bu bölgelere girecek şahıslarla mallar ve sermaye olacak paralar bâzı kayıtlara tâbi tutuldu LHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,21 Maliye Vekâleti,İskenderun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • İNGİLİZCE BİLENLER Bütün Meslek sahipleri,Doktor,Mühendis,Is Adamı,Fabrikatör ve Teknisyenlere büyük istifâdeler temin edecek Amerikan Mecmualarına abone olmak ve Türk Parası ile Amerikadan kitap ıjet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • ^EHİR HAFİ-YE ALTINLARI ıstakoza YER.UEŞTİRlP BAN.KAYA YATIRDIK.TAN SONRA RAHATTI.FAKAT SERVETİN TA MAMI Bu DE.ĞİLOl ÖTEKİ KISAM OA BUL-MAK,ZEHİR'İN 'İŞİYDİ ğU GAYE* İLE.34 MÂNfftED SCHMtöî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • TÜRKİYE Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası A.Ş.TUMSUBANK DÜN AÇILDI ZENGİN AÇILIŞ HEDİYELERİ DAĞITMAKTA DEVAM EDİYOR TASARRUF SAHİPLERİNE BÜYÜK İMKÂNLAR!Bankaya ortak olma imkânı ir Tahsil çağınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • M SKİfclra ^re;1 fe ;L i igjE a if%İB M^^i u H| i^HEl T Wffi,d «I W-'1 w ^Itok^ H^_A jp$ i ^r ^Jbiir :^8B ffiL_3«Hk^ ifi I A.P.I «BAHAR FESTİVALİ» hırını halka teşhir etmiştir.Tokyo'daki büyük bir ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • SELANİK ELMASININ 20.000 Liralık Keşidesi 10.000 Lira Bir kişiye Ayrıca:5 aded 1.000 Lira 10 aded 500 Lira iştirak müddeti Mart Sonudur.Tafsilât gişelerimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • [ANADOLU AJANSI MOSKOVA,21 Sovyet 1 Macar müzakerelerinin bi-rinci celsesi,bu sabah,Krem-lin sarayında cereyan etmiştir.Bu toplantıya Sovyetler Birliği adına Vorosilov,Bulganin,Nikita Kruşçev,Miko-1 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • m ıtırı UM mi ııııın ı imi mi imi ıı 11.ıı ı im ıı.M ı itil 11 111 ıı in Pendik'in Kurtuluş Müjdesi I Denizcilik Bankası tarafından Pendik koyunda bir tersane inşa-E sı tasavvurunun bu güzel sayfiyeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • YARIN AKSAM Radyosunda saat 20.30 da yapılarak Müzikli,Bümeceli ikramiyeli Özel Programı Kaçırmayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • CM.P.liler dün seri konuştular t Baştarajı Bİ7-İTicide ya'da da «yeni bil mânâ» kazanmış ol-'duğıı böylece anlaşılıyordu.YİNE BAHAR HAVASI Edirne'de tabiat tam bir bahar havası içinde iken C.M.P.hatip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1957
  • Türk-Amerikan görüşmeleri başladı t Baştaraft Birincide dişini sulh ve adaletin müdafaasına hasretmiş bir memlekete ait olmasının derin bir inşirah kaynağı teşkil ettiğini I ifade etmiştir.Menderes ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.03.1957
  • K;iIİİlİIl:İIi:iİ liiifslIJİM^lB» 'SAR E T FAuAN a vAR m?f ur vo şep ^f v r^-^v aar Jı biraz daha BİRAZ DAHA DERKEN KİLO METRELERCE VOL.VÜRÜ-jT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1957
  • CISCO Kİ D JOSE SALINAS,BOO REEÖ i* BİRKAÇ DAKİKA EWE.Unb* kadar Burada öle SuÇU^a YATIYORDU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1957
  • AŞKA SUSAYAN KADIN Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:NEYYİRE 27 Hanımlardan kimi gülmekten katıldı,kimi gülümsedi.Yaşlı bir hanım:Mücevherleri nereden bulmuş,dedi.Ben onları züğürt bilirdim.Kala kala bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1957
  • HAZRET-I ALI YAZAN:REFİ CEVAD 181 ULUNAÎ Yâ Ükeyder!Dedi,Resûlallah'm senin hakkında liana verdiği emir şudur:Ona zafer bulursan öldürme,benim yanıma getir,bundan imtina ederse öldür.İstersen sana ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1957
  • Yü:1920 192ü.Birinci Dünya Harbinde annesini kaybederek baba ağuşunda yapayalnız kalmış,sekiz dokuz yaşlarında iken bir minimini hanım kızı size taıntıyoruz:Bugün de iki hanım kızın şefkatli anneleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1957
  • BİZ KABINLA!B Neyyİtö lllitllüifll İYİMSERLİK,BİLENE,GÜÇ DEĞİLDİR AŞINA sihirli «narh» külahını giyen nes ne sırra kadem basıyormuş.Bassınnes-4 Ucuz t turfanda sebzeden,çiçeği burnunda,taze j| ümitler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1957
  • AŞK HIKAYIESI Garip Bir Yaz Tatili TEFRİKA No:4 ÇIKAN KISMIN ÖZETİ «Arkadaşım Didier ile randevulaştığımız Edelweis oteline gittiğim zaman onu barda buldum.Didier,yeğeni Patricia ve nişanlısını üzüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.03.1957
  • SEKRETER ve MUHASEBE MEMURU ALINACAK General Elektrik T.A.O.muhasebesinde Türkçe İngilizce muhaberatın,muhasebe fişlerinin;bilanço vesair malî raporların tapajlarını yapmak üzere çok iyi daktilo ve en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.03.1957
  • OPON,baş,diş,adale,sinir,Jlumbago,romatizma ve bayanların muayyen zamanlardaki sancılarını teskin için faydalıdır.^jİSÎtö^E 6j0Q^£İtâüÂR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.03.1957
  • Sayın DOKTOR ve ECZACILARA ADEMİ İKTİDAR Müstahzarı VITORMON Ecza Depolarına tevzi edilmiştir.Diler Laboratu an İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.03.1957
  • fö(dköpükli nekfa kokulu Hakiki bir banyo sabun 8u sabun cildinizi temizlırken cnu bir krem gibi korur ve cildinize yeni tir cazibe veri/Bu sabun sizi daima tatmin edecektir.KOMİLİ:KALİTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.03.1957
  • rüm.'ymiHûjsssim&ÂL Bfinali Vitidlm İNşh FotceeL AYDA TAKSİT Bire bin kâr getiren arsalarımızdan bir adedine sahip olmanızla istikbalinizin hazinesini temin etmiş olursunuz.1 TÜRK YAPI MÜESSESEMİZ Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.03.1957
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.Q.Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğünden Teklif isteme ilânı 1 İşletmemiz Ayvansaray iskelesine çıkarılan Haliç vapurları pasakülleri ondokuz ay müddetle,teklif alma suretiyle sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.03.1957
  • diiiiiiief Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.03.1957
  • HİCRÎ 1376 Şaban 20 CUMA 22 MART 19 57 RUMÎ 1373 Mart 9 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.00 12.21 15.48 18.23 19.54 4.20 11.38 5.58 9.25 12.00 1.31 9.57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.03.1957
  • İSTANBUL DİKİŞ ve NAKIŞ İPLİĞİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİNDEN Derneğimizin yıllık âdi umumî hey'et toplantısı 10 Nisan 1957 çarşamba günü saat 15 de Rızapaşa yokuşu Rızapaşa han 3 üncü kat 119 No.lı dernek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.03.1957
  • ZAYİ İstanbul Trafik Müdürlüğünden almış olduğum 52048)sayılı plâkamı zayi ettim.Yenisini alacağımdan hükmü yoktur.Fethi Tezcan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.03.1957
  • ARANIYOR Acele 2 adet iyi vaziyette Küçük TORNA tercihan MYFORD Marka aranıyor.Tel:21 46 81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.03.1957
  • CUZELLİK-CflZİBE TECRÜBE BUNU SİZE İSPAT EDECEKTİRrâATMAMNARv[ KREM PERTEV I SABAHLARI KALKINCA KULLANINIZ.^Meni/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.03.1957
  • IE.MUHARİPLER BANKASI A.O.MUHABANK İstanbul Şubeleri 1957 ilk HUSUS!KEŞİDELERİ Zengin para ikramiyeleri Son para yatırma tarihi GALATA KADIKÖY KUZGUNCUK 23 Mart akşamı BEYOĞLU 6 Nisan akşamı HER 150 L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.03.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLAMLAR TELEFON 27 10 SATILIK EMLAK HEYBELİDE iki kat bahçeli köşk sat.60.000 lira.Tel:48 52 28.K-150)KINALIADADA denize karsı fevkalâde arsa.Sabah 44 57 07.T-330)SUADİYEDE asf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.03.1957
  • E.AKÇA Fenerbafıçeye II.REİS F.Bahçe İdare Heyetti;Pazar günkü maçı ecnebi hakemin idare etmesini İsrarla istedi Fenerbahçe idare Heyeti dün sabah «aat 9.30 da kulüp lokalinde bir toplantı yapmış ve İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1957
  • ARSEVEN'E 1,5 ay ceza VERİLDİ Beykoz Beşiktaş Federasyon kupası maçından sonra,Beykoz kulübü umumi kaptanı Sadeddin Arseven hakem Sulhi Garana hakaret ettiği lddiasiyle Bölge Ceza Heyetine verilmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1957
  • Rektörlük Kupası basketbol maçları bugün başlıyor 7.Rektörlük Kupası basketbol maçları,bugün saat 19.30 dan itibaren İst.Teknik Üniversitesi spor salonunda başlayacaktır.Turnuaya iştirak eden Bulgar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1957
  • Bir şampiyon kız Aranıyor [ŞARK B.B.A.STOCKHOLM.21 Stockholm'de yapılan dünya ping-pong şampiyonasında,dünya şampiyonluğunu kazanan 23 yaşındaki Macar ping-pongcu Agnes Simon,kalmakta olduğu otelden a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1957
  • TÜRKİYE KAYAK birincilikleri başladı BURSA,21 Türkiye kayak birincilikleri müsabakası bugün Uludağ'da başlamıştır.18 kilometre üzerinde yapılan mukavemet koşusunda Erzurum'dan Kasım Motoğlu 1,16,15 le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1957
  • F.Bahçe-Beşiktaş büyük imtihana hazırlanıyor Siyah Beyazlıların sakat adedi rakibine nazaran daha fazla.Her iki taraf dün maçın ehemmiyetini bilerek çalıştı Biri «şampiyonluk» iddiasında,diğeri ise «d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1957
  • Genç Namzetler,2.Profkarmaya 2-1 mağlûp otdu İlk devrede göz dolduran karma karşısında namzetler ancak ikinci devrede biraz kendilerini gösterebildiler.Namzet kadro tatminkâr değildi KAHRAMAN BAPÇUM i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G H M A Y P istanbulspor 17 9 B 3 31 20 23 Fenerbahçe 14 ıı 3 39 10 22 Galatasaray 13 10 2 1 34 14 22 Beşiktaş 15 8 3 4 30 22 19 Beykoz 17 8 2 7 30 25 18 Adalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1957
  • NAMZEDLERİ DÜN DE ÇALIŞTI O» 9 namzetleri dün öğleden evvel Fenerbahçe stadında antrenörleri Şeref Görkey nezaretinde çalıştılar.Adaletli futbolcular bir gün evvel maç yaptıkları için antrenmana iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1957
  • Puşkaş Temmuz'da transfer olabilecek [ŞARK-B.B.A.l PARİS,21 Haber verildiğine göre,Macar millî takım kaptanı Ferenc Puşkaş,temmuz ayında herhangi bir kulübe transfer olabilecektir.F.İ.F.A.ile temaslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1957
  • TÜRKİYE VOLEYBOL ŞAMPİYONASI Türkiye Voleybol Şampiyonası maçlarına dün devam edilmiştir.Günün ilk maçında Dârüşşafaka İst.Kaleistatistik Ankara)yi 3—1,diğer maçta Galatasaray,Yün Pamuk Mensurat İzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1957
  • GOL ¦a ^T Kralı 11 GOL B.Erdoğan Bykz)10 GOL Aydemir İ.Spor)Can F.Bahçe)Metin G.Saray)8 GOL:Recep Beşiktaş)7 GOL:Lefter F.B.Burhan Ad.İbrahim İstanbulspor)6 GOL:Ergun F.B.Kasaboğlu İ.Spor)fc Nazmi Beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1957
  • KISA HABERLER GÜREŞ BİRİNCİLİKLERİ:Tecrübesizler arası serbest ve Gıeko Romen güreş birincilikleri 6-7 nisan tarihlerinde Fatih Güreş kulübünde yapılacaktır.Bu karşılaşmalara ancak tecrübesiz güreşçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1957
  • [SAMI ÖNEMLİ] İBRAHİM,MÜDAFİLERİ DE GEÇEREK İSTANBULSPOR'u GALİP DURUMA YÜKSELTTİ BU GOL,DİĞERİ KADAR USTALIKLA ATILMAMAKLA BERABER,GÜZELDİ [SAMİ ÖNEMLİ)AYDEMİR,MÜKEMMEL BİR SÜTLE GÜNÜN EN GÜZEL GOLÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor