Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.03.1957
  • Bâzı Bölgeleri Sular İstilâ et Şiddetli yağmurlar ve eriyen kar bilhassa Ege bölgesinde tahribat yaptı IHUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,9 Son yağmurların karları süratle eritmesi,bir çok bölgelerde su ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1957
  • [İIJİAN DEMİRELİ BARO TOPLANTISINA GİDERKEN ÖLEN AVUKAT.Barotoplantısında bir avukat öldü Gürültülü geçen fevkalâde kongre bir neticeye yaramadan dağıldı [İBRAHİM l(SJ Dün saat 15.05 te Galatasaray Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1957
  • İZMİR GEZİLERİ BAŞLADI GAZETELERDEN.c=5»-n PARTİLER İLK HEDEFİNİZ AKDENİZ'DİR İLERİ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1957
  • t-İM'i 1 MUAMMER TAYLAK İlk kadın askeri doktorumuz 1957 ders yılı şubat döneminde Tılı Fakültesini bitirerek memleketimizde ilk kadın askeri doktor olmuş ve teğmen rütbesiyle ordu saflarına katılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1957
  • TECAVÜZE UĞRARSA israil tekrar harekete geçecek İsrail'in Ankara Elçiliğinin yayınladığı bir tebliğde Mısır kuvvetlerinin hiç bir zaman Gazze'ye girmemesi gerektiği [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1957
  • IRAK VELİAHDI BÂĞDAD'A GİTTİ Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Irak Veliahdı Prens Abdülillâh,beraberinde Saray Nazırı Tahsin Kadri ve Başvekil yardımcısı Ahmet Muhtar Baban olduğu halde,dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1957
  • f.0^w ;%Hi#*mmwM 1.1».I İLHAN DEMİRELI İNÖNÜ,İZMİR'e GİTMEK tJZERK «AKSU» ya BİNERKEN İnönunün Aksu vapurunda verdiği beyanat n gelişmeler çok kir merhaledir C.H.P.Genel Başkanı İzmir nutkunda rejim m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1957
  • Rus yayılışına karşı tedbir al Amerika'nın Bagdad Paktına [ANADOLU AJANSİ] ANKARA,9 Başvekil Adnan Menderes,İtalyan radyo televizyonu ve Stampa gazetesi muhabirine verdiği beyanatta,Orta Şark'ta Sovy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1957
  • [A.P.I NİYflN APRItf A'YI nfll AQIYflP Amerikan Başkan Yardımcısı Richard Nixon,hâlen muhtelif Afrika niAUll II UULA^I I Utl başkentlerini ziyaret etmektedir.Nixon bu turnesinde yalnız Afrikalı liderl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1957
  • [İLHAN DEM İR EL I Yahya Yeşilyurd'un müebbed hapsi talep edildi Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi Müddeiumumisi,dün Kızıltoprak'ta Fikirtepesindeki evinde,karısı Melek'i 22 yerinden bıçaklayarak öldüren Yah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1957
  • i.nCBSip DEQUE İMİYflR' Macar hükümeti,demir perdeyi tekrar kapatmaktadır.Macaristan'daki son hâli Cinin rbtlUCı İlli I Ull diseler esnasında milliyetçiler tarafından parçalanan Macar Avusturya hududu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1957
  • EISENHOWER DOKTRİNİ DÜN KANUNLAŞTI [Anadolu Ajansı Associated Press)WASHINGTON,9 Başkan Eisenhower,bugün Ortadoğu'yu herhangi bir komünist tecâvüzünden korumağa matuf ve kendi adı ile anılan doktrini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1957
  • Yunanistanda 4000 ev yıkıldı ŞİDDETLİ ZELZELE BÜYÜK HASAR YAPTI 20.000 KİŞİ AÇIKTA KALDİ [ASSOCIATED PRESS] ATİNA,9 Bu sabah deprem felâketine uğrayan mıntakada yeniden vukua gelen yer sarsıntıları ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.03.1957
  • ML BIK VARMIŞ,bir yokmuş.Engin denizlerin öbür ucunda,güzel bir 8 adanın kıyısında,ağaçlarında koca koca muzlar biten,üstünde güler yüziü,kil insanlar dolaman Haiti diye bir yer varmış.Buranın büyükle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1957
  • KARAKDV ŞUBEMİZ 11MAPT1957 PAZAPTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN HİZMETİNİZDEDİR hususi suzetteİmal ettirilmiş kıymetli AÇIL/S HEDİYELERİ 1 kişiye 500 liralık AYLIK GELİR.1 50.000 liralık an «ne vidoll fAİZSİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1957
  • SO Mart Çekilişinde yalnız narumtara maliMis 15.000 lıralik ke«adeden maada,bi)a-İçinde eri büyük ve en kıymetli ikramıve apurtmanı dairesi ile zengin ve çeşitli para ıkıamıyeleri TÜRK EKSPRES BANK iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1957
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT HAZIMSIZLIK SEBEPLERİ Hazımsızlık sebeplerini tesbit için mide suyu muayenesi,röntgen şarttır.Diter uzuvları da gözden geçirtmeli.Zira mide sağlam olduğu halde başka bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1957
  • IIIMIIIMIII ISTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Tâtil sabahı için müzik D.00 Haberler 9.15 Türküler 9.30 Akordeonla hafif melodiler 9.45 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 10.15 Dinleyici istekleri 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1957
  • V3 K İK OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Hayâlle imkânları karıştırıyorsunuz.Olmayacak işler peşinde koşmaktan vazgeçiniz.KOVA BURCU [21 Ocak İt)Şubat] Size yardıma hazır biri var.Ama sizden teklif,bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Sportif oyunlardan biri Bir kumaş.2 Bir hayvan Bir eğlence yeri Tamamlanması gereken.3 Bir renk Dört halifeden biri.4 Zavallılık.5 Evlâ Oy.6 Bir nida Değerinden çok fazla para al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1957
  • 1 15.000 U 22.500 PARA İKRAMİYELERİ 90 MART'a kodar Hosao n Ida e n at 150 Lira bulundurunuz.DEMİRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1957
  • MUAMELESİ TAMAMLANAN EŞYANIN İTHALİ DURDURUI Alınan kararın piyasada mal darlığına sebep olacağı söyleniyor.Ticaret Odası teşebbüse geçti Gümrüklerde bulunan eşyaların tasfiyesine ait çalışmaların yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1957
  • Kömür Tevzi Müdürlüğünde yeni tâyinler yapıldı 1957 958 yılı kok kömürü dağıtımına ait hazırlıklara başlanmıştır.Durumla alakalı olarak,Umum Müdür Avni Akman şehrimize gelmiş ve tetkiklere başlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1957
  • Damga Resmi Kanunu yürürlüğe girdi Yeni Damga Resmi Kanunu bugünden itibaren yürürlüğe girmiş olacaktır.Buna göre bundan böyle Damga Resimleri zamlı olarak tahsil edilecektir.Zamlar ortalama yüzde 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1957
  • ÖLÜM Çok eski ve kıymetli denizcilerimizden ve en son Deniz Yollarının Umum Müdür Muavinlerinden,Sühendan Derya'nın eşi,Ekmel Derya'nın babası,eski Başvekillerden Rauf Orbay'ın yeğeni,tüccardan Cemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1957
  • T Sıfırların oyunu ÜRKİYE bütçesi dört buçuk milyar lirayı aştı.Geçen asırda 1823)Fransız Millet Meclisinin kürsüsünden,General Foy bağırmıştı:Bir milyar!Bütçemiz bir milyar franga çıktı.Efendiler!Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1957
  • DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 2.225.187 lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.DÜNYA Kiliseler Birliğinin Londra bürosundan Sir Kenneth Grubb,Geneve şubesinden Dr.W.A.Visses't Hofft ve N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1957
  • Şehrimize bol miktarda sebze gelmeye başladı Fiatlarm düşmemesi için kabzımallar ellerinden gelen her çareye baş vuruyorlar Son günlerde,istihsal bölgelerinden şehrimize bol sebze gelmeye başlamış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1957
  • Altın fiatlari Cumhuriyet Reşat Humid Kül ve 103.80—104.00 122.00—123.00 101.00—102.00 15.25—15.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Şimal Yıldızı Aynan Işık Türk filmi 2 Son Şarkı Bülent Oran Türk filmi.ALKA/AH Tel:14 25 C2)Gözümün Nuru Mısır filnü Türkçe.ATLAS Tel:44 83 35)Kara Şövalyenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1957
  • Bu Kuş,size hayalinizdeki yuvanın anahtarını getiriyor KREDİ YAPI SANDIĞI 14 Martta hizmetinizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1957
  • Feyha Talay'ın viyolonsel resitali Feyha Talay bu senekl resitalini 11 mart 1957 pazartesi günü saat 18.30 da Saray sineması salonunda verecektir.Sanatkâr bu defa Vivaldi.Bach,Boccherini,Riohard Strau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1957
  • AZİZ DERYA KAPTAN VEFAT ETTİ Denizcilik Bankasının eski kaptanlarından ı ve Bankada evvelce Umum Müdür Muavinliği vazifesinde çalışmış bulunan Aziz Derya.dün sabah bir kalb krizi geçirerek vefat etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.03.1957
  • LIFE INTERNATIONAL Mecmuasına 2 sene müddetle 26 liraya tenzilâtlı fiyatla abone olmak isteyenler 31 Mart 1957 ye kadar müracaat edebilirler.Amerikan Neşriyatı Bürosu Atatürk BuL 245,Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1957
  • I* ft e:p BUGÜN ÇIKAN 2.SAYIMIZIN KAPAĞI.2.SAYISI BUGÜN ÇIKTI 16 SAYFA 4 RENKLİ KAPAK 6 RESİMLİ VE RENKLİ ROMAN ENTERESAN RESİM VE YAZILAR 25 KURUŞ Gazal KERİME N A D İ Kin Romanı Birbirinden cazip ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1957
  • KAYIP ARANIYOR Uzun zamandanberi adresini bulamayan Necdet Ormaııcı'yı akrabası aramaktadır.Bir hafta evvel beni şahsen tanıyan müesseseden sormuş ve telefonla aradığı halde bir yanlışlıkla yabancı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1957
  • MARTTA 100.000 HAZİRANDA 100.000 AĞUSTOSTA 300.000 LİRA SUADİYEDE ve KALAMIŞ'TA APARTMAN DAİRELERİ İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1957
  • Tombala oyun mu yoksa kumar mı Hasan Cevahir adında biri Sarıyerde,bir meydanda basına topladığı 25-30 kişiye tombala çektirirken yakalanmış,hâdise Hasan ve tombala çekenlerle zabıta arasında hukuki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1957
  • Yeşilköye her 15 dakikada bir T.H.Y.uçağı inecek Ulvi Yenal yaz programlarının çok sıklaştırıldığını ve Yeşilköy'de Orta-Doğu* nun en büyük tamirhanesinin kurulacağını söyledi Dün şehrimize gelen T.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1957
  • Dİ]71 AR Âl FMINDF "Greenville Victory» »ağıla)ve Arneb adlı İki Amerikan gemisi,Antartika yolunda "IIHI*t buzların arasında sıkılıp kalmıştır.Gemiler Wilkes'tekl Amerikan üssüne eşya ve yiyecek taşım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1957
  • MSİM2lW& F ©6İeP«/2.HAVOUT HAKİ KATEN Ç/ 77 AMMA» HAP/ye MEVDANDA VGA:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1957
  • [HALİT KIVANÇ] Dün ak$am saat 21.15 de Sirkeci Garından kalkan ekspresin yolcuları arasında en heyecanlısı,hiç şüphesiz 12 yaşındaki bir kız çocuğuydu.İlk defa yurt dışına çıkmaktan ziyade,küçücük omu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1957
  • I İki yasak etrafında I SOKAKLARA tükürme yasağına dair bizde çıkan havadis-ten sonra İzmit'in «Hür Söz» gazetesinde bir belediye kararı gördüm:Belediye Encümen âzasından birinin «Sokak-E lara tüküren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1957
  • ^fytfttâjtÜMİT DENİL F&toğtofı JtÜÇHAN ÜNVCR 7j CASININ YANINDA ERKEK VET EDEN KADIN KALDIĞIM otelin yemek salonunda,kütüphanesinde,lıol'ünde,bar'ında daima rastladığım iki genç ve güzel kız vardı Onb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.03.1957
  • uTURKIYE KREDİ BARKASINA YATIRIRSINIZ 5 senede 6000 Liranız birikir '5 inci sene sonunda 200 kişide 1 kişiye verilecek olan 5o.ooo NOT:Şekü(f)da irat ödemeleri derhal başlar.Şekil 2)da iral ödemeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1957
  • ALLAH UK All BEY 17" Sak halime,veu ve enteresan s*r.KİTAP SATIN Al_04M W 6ABA MK.tCUTUOAN NE GÜZEU KiTOKA WTu* cuza.»wt mug,El Nsszna* çkabdm»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1957
  • TÜRK TARİHİNDE KADIN KAHRAMANLAR M JANDARK LAR1MIZ Derleyen:LUTFİ ARİF K£ı\B£B XII Yd:1919.Halide Hanun,Mondros Mütarekesinden sonra,İstanbul'un ve İzmir'in işgalleri sıralarında yapılan bütün protest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1957
  • HAZRET-IALI KAZAN REF1 CEVAD 169 ULUNAİ Evvelâ iman nimetini söyledim,çünkü dünyada ona muadil hiç bir nimet yoktur.Sonra ülfet ve muhabbet nimetini zikrettim,o nimet de mal nimetinden büyüktür.Çünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1957
  • ^HwmvuwuH^muumuvwuuvHVT m SİZ KADİNLAR Neyyire Gazeteciden gazetelere sitem BANA öyle geliyor ki içinde yaladığımız yılların adına bir gün «Gol Devri» diyecekler.Ve bizi «Gol» sözüne bir ek takarak an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1957
  • llilllllli!llll!lll!l!Doktor Müştak,komiseri beklerken yemek odasına gitti.Pencereleri yokladı.Sıkı sıkı kapalı illiler.Öbür odaları da dolaştı.Aynı şeyi gördü.0 halde Ş kaatil eve nereden girmişti?Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1957
  • AŞKA SUSAYAN KADIN Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:N E Y Y İ R E 15 Saçları siyahtı.O kadar gürdü ki,nasıl biçim vereceğini şaşırırdı.Gür ve dalga dalga.Şaşkm bir bukleyi düzeltirken saçlarının,kim ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • T.E.MUHARİPLER BANKASI A.0.NUHABANK İstanbul Şubeleri 1957 ilk HUSUSÎ KEŞİDELERİ PANGALTI GALATA KADIKÖY BEYOĞLU Zengin para ikramiyeleri Son para yatırma tarihi Çekiliş 12 Mart akşamı 18 Mart 16 Mart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • harikalar yaratan kırmızı kutu.Kısa zamanda bütün ev kadınlarının benimsediği,vitrinleri renklendiren,bilûmum temizlik işlerinde harikalar yaratan bu kutudur.Çünkü bu kutunun içinde kalite ve tesir ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • Baro toplantısında bir avukat öSd Baştarajı 1 incide O Toplantıya lüzum yoktur.Kongre derhal dağılsın.Vpl ki taraf müştereken istifa etsin,yeni lıir seçime gidilsin.J7S Reis ve İdare Heyeti,Umumî He-y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • C.M.P.Genel idare Kurulu toplantısı gürültülü başladı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 C.M.P.Genel İdare Kıırulu toplantısı,bugün başlamıştır.3 gün devam edecek olan toplantılar,daha birinci gününden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • Son gelişmeler çok mühim bir merhaledir t Baştarajı 1 İ7icide İzmir C.H.P.11 başkanlığı,bütün partililere sessiz bir karşılama tören!yapılması luısusıında tebligat yapmışsa da CHP.lilerin,partiler ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • israil tekrar harekete geçecek t Baştarajı 1 incide Buna sebeb,Mısır'ın 7 sene evvel «Geçidin serbest olduğuna dair» verdiği teminatın bugün artık mânâsının kalmadığı ve Mısır radyosunun durmadan kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • HUMBER Marka 4 kapılı KALORİFERLİ OTOMOBİL.Görmek ve görüşmek için mesai saatleri haricinde 48 24 45 Noya telefonla müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • CATERPILLAR Traktörleri Dinamo tamiratında bilfiil çalışmış bir Elektrikçi Ustasına ihtiyaç vardır.Müracaat:Garanti Han Kat 3 No,312,Bahçekapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • IUiilâııeĞ Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı işleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • THE SHELL COMPANY OF TURKEY LİMİTED ŞİRKETİNİN BEYKOZ TENEKE FABRİKASI İŞÇİLERİNE Yukarıda adı geçen Fabrikamızdan,teneke levha yokluğu sebebiyle 14/10/1956 tarihinde işlerine nihayet verilmiş bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • HİCRİ PAZAR RUMÎ 1378 10 1372 Şaban MART Şubat 8 1957 25 VAKİ r VASATÎ EZANİ Güneg Öfle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.20 12.24 15.41 16.10 19.39 4.42 12.10 6.14 9.31 12.00 1.30 10.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • Avrupa ayarında sarı ve beyaz DEKSTRİN İhtiyacınızı N t Ş K O Z Nişasta ve Glikoz Fabrikasından temin edebilirsiniz.Satış Merkezi:Zmdankapı,İpçiler Caddesi No:43 İstanbul Telefon:22 78 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • xl SİNEMACILARA MÜJDE Yeni Parti Bakirli ve Siyah Ark kömürlerimir gelmiştir.Telgraf adresi:OPTİK Telefon:44 32 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • ILBANK VE TEMEL ARTEZİYEN VE SONDAJ LIMITED ORTAKLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNDEN Ticarî nosyonu haiz,tecrübeli mes'ul muhasibe ihtiyaç vardır.Taliplerin mufassal hal tercemeleri ve bir kıt'a fotoğraflarile Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • Gümüş Sanayi ve Ticaret T.A.Ş.İDARE MECLİSİNDEN:Şirketimizin 1956 yılı adî Umumî Hey'et toplantısı 30 Mart 1957 Cumartesi günü saat 11 de Şirketin Galata,Fermeneciler,Deniz Han kat 3 deki merkezinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Şubesi Müdürlüğünden Miktarı Malzemenin cinsi Miktarı Malzemenin cinsi 5 Alvar marka elektro 6 Kapaklı enfüzyen kabı kardiogram bobini 2 Kemik kaşık 1 Aiguille Reverde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • DEPO İÇİN AÇIK SAHA ARANMAKTADIR Boğazda veya Anadolu sahillerinde rıhtımı olan veya civarındaki rıhtımlardan istifade imkânı mevcut,kamyonların giriş ve çıkışlarına elverişli 20 dönümlük bir sahaya i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 ta 10 SATILIK EMLAK KÜÇÜKYALI istasyonu ile deniz arasında 470 m.arsa acele satılıktır.22 37 51 den Necmettin'e T-172)KINALI adada fevkalâde denia manzaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • SPOR I_Eskişehir'de Güreş müsabakaları ESKİŞEHİR,9 Burada Macar takımiyle yapılan güreşler 4-4 beraberlikle neticelenmiştir.URUGUAY,EKVATOR'U 5—2 YENDİ Güney Amerika şampiyonası eleme maçında Uruguay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • BEYKOZ,BEŞİKTAŞ'I Net şekilde:4-2)yendi Baştarafı Altıncıda ğı uzun topları forvet gayet iyi takip etti.Bilhassa B.Erdoğan'ın iyi bir gününde oluşu,gollerin yapılmasında mühim rol oynadı.Fahrettin,sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • Yahya Yeşilyurd'un müebbet hapsi talep edildi t Baştarajt 1 incide hakkında Yahya tarafından ileri sürülen iddiaların mesnetsiz olduğunu,hâdisenin geçimsizlik yüzünden cereyan ettiğini beyan etmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • Amerikan Füosu dans orkestrasının konseri Limanımızda bulunan Amerikan Altıncı Filo dans orkestrası bugün saat 15 de Spor ve Sergi Sarayında bir konser verecektir.Giriş serbest olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • Bâzı bölgeleri sular istilâ etti t Baştarafı 1 incide mara'ya dökülen meşhur Kocabaş çayı da gittikçe yükselmektedir.Yağmur devam etmektedir.DÜZCE'DE [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] DÜZCE,9 İki gündenberi dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • TÜRK DONANMASININ TAKVİYE EDİLMESİ RUSLARI KIZDIRIYOR [ASSOCIATED PRESS] MOSKOVA,9 39 Amerikan gemisinin Türk donanmasına devredileceğine dair haberler Rusları kızdırmış ve Rus denizcilik mahfillerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1957
  • Bir Türk Mühendisi elektrikle işleyen bir top keşfetti [ASSOCIATED PRESS] WASHINGTON,9 Amerika İhtira berat bürosu,27 yaşındaki Türk mühendisi Dr.Yusuf A.Yoler'in elektrikle işleyen.bir top keşfettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.03.1957
  • [SAMI ONEMLI1 BEYKOZ KALECİSİNİN HATALI VURUSUNU YAKALAYAN K.AHMET,DÜZGÜN SÜTLE BEŞİKTAŞ'ın GOLÜNÜ TEMİN ETTİ SİYAH [SAMI ÖNEMLİ 1 BEYAZLILAR 3—1 MAĞLUP DURUMDADIR,BEYKOZ MÜDAFİLERİ BİR BEŞİKTAŞ AKINI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Fenerbahçe 13 n 2 38 8 22 Galatasaray 13 10 2 1 34 14 22 Beşiktag 15 8 3 4 30 22 19 Istanbulspor 14 6 5 3 22 17 17 Beykoz 15 8 1 6 28 22 17 Adalet 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ 1 lİIIIIACTİV Galatasaray salonunda dün Ali Sami Yen aletli jimnastik ÜlmllMOl IIV müsabakaları yapılmıştır.Yer jimnastiğinde Celin G.S.Kulplubeygir'de,Tuncuz G.S.ve Kasada Göksen Dz.Lise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1957
  • Gençler Turmıasında ANKARA İstanbul'u yendi:4-2 İzmir'le Eskişehir yenişemediler.Maçlara bu gün devam edilecek [Veli Necdet Arığ bildiriyor] BURSA,9 Nisan ayı içinde İspanya'da yapılacak Dünya Junior
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1957
  • F.Bahçe Vefayı yenmek zorunda Bugün saat 15.15 de Mithatpaşa Stadında oynanacak maç,ilk devredeki 3-0'm revanşı olduğu gibi,lig şampiyonunu tâyinde tesir edecektir.Adalet'in Galatasaray'a,Beykoz'un Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1957
  • fstanbulspor da Emniyetle oynuyor Profesyonel ligin kritik müsabakalarından biri de bugün saat 11 de Fenerbahçe Stadında oynanacaktır.Filhakika Istanbulsporla Emniyeti karşı karşıya getirecek bu maç,«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1957
  • Millî maçlarımız 31 Mart 1957 Mithatpaşa Stadında)Türkiye-Polonya Genç)7 Nisan 1957 Türkiye A)D.Almanya A)Mithatpaşa Stadında)Türkiye B)Mısır A)Kah ire'de)Türkiye G.Polonya G)Varşova'da)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1957
  • D.AImanyaya temsili maç teklif edildi B Millî takımı elemanları bugün Federasyon tarafından ilân ediliyor Futbol Federasyonu dün Hasan Polatın başkanlığında Bölge merkezinde bir toplantı yapmıştır.7 N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1957
  • FENERBAHÇE VEFft'YI 90-72 YENDİ Basketbol lig maçlarında Fenerbahçe Vefayı 90-72 mağlûp etmiştir.Maçın ilk devresi 45-27 Sarı Lacivertliler lehine bitmişti.Diğer maçlarda:Modaspor KaraRiicünü:125-47,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1957
  • üjpest İzmir'de yenildi İZMİR,9 Hususî)Macar Ujpest takımı bugün İzmir lig lideri Gözlepe ile yaptığı maçı 2-1 kaybetmiştir.Her iki taraf da güzel bir oyun çıkarmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1957
  • İngiltere lig maçları LONDRA,9 İngilterenin muhtelif şehirlerinde yapılan lig maçlarında aşağıdaki neticeler elde edilmiştir:Arsenal Luton 1-3,Birmingham Everton 1-3,Burnley Sunderland 2-0,Cardiff C.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1957
  • BİRİNCİYE ARMAĞAN Türkiye birincisi ve rekortmen,eski millî atletlerden Ziya Atlet,bugünkü koşunun galibine manevî kıymeti büyük bir armağan vermektedir.Ziya Atlet'in İm armağanı,Ömer Besiın'Ie 1934 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor