Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.12.1956
  • I İLHAN DEMİRELİ 5 ASIR SOKRA 4 GAZİ DAHA Sur,an» restorasyonuna muva-•T,7 1 ÜNÜM zi oIarak tâmirlnc çahgıian Tekfur Sarayında dün bir kaza olmuş,iskelelerin çökmesi sonunda 4 amele yaralanmıştır Yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1956
  • «SANAT GÜNÜ)[RUÇHAN ÜNVER I Kitap Derneği tarafından dün öğleden sonra,Eminönü Öğrenci Lokalimle bir «Sanat Günü» tertip olunmuştur.Bu vesile ile tablolar ve' büstlerden mürekkep bir sergi ziyaretçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1956
  • TITO AMERİKA'YA DAVET EDİLDİ [TÜRK HABERLER AJANSI,BELGRAD,21 Bugün burada açıklandığına göre,Yugoslav Devlet Reisi Mareşal Tito,Başkan Eisenhower tarafından Birleşik Amerika'yı ziyarete rpsmen davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1956
  • Amerika Ingiltereye 500 milyon Dolar kredi açtı [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,21 Amerikan hükümeti bugün,ithalât ihracat bankasının B.Britanyaya 500 milyon dolarlık bir kredi açtığını ilân etmiştir.Tn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1956
  • Bir deli kadın Bursa Emniyet Müdürlüğünü birbirine kattı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,21 Bugün şehrimizde garip bir hâdise cereyan etmiştir.Gece ansızın aklî muvazenesini kaybeden genç bir kadın bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1956
  • Mısır hükümetinde ikilik basjösterdi Vekillerden bir kısmı Amerikan,diğerleri de Rus taraftarı siyaset gödülmesini istiyor [ANADOLU AJANSI] PORT SAİD,21 Mısır hükümetinde ikilik başgöstermiştir.Vekill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1956
  • &tk tiskm*:SS!X':Sv W:4 '4 fP*' v-f İLHAN DEATRELÎ D AÇI ARI Noel îcin katledilen çamlar hiç değilse bu I IUDMOI IVUnDlUlLIlnl hindicikleri kızartmaya yarasa.Fakat nerde?Kel Katmaları pişirecek düdükl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1956
  • Ürdün'de aleyhine nümayişler Başvekil Nabulsi Bağdad Paktına hücum etti.Şam ve Kahire Radyoları Türk ve Irak devlet adamları aleyhine çirkin neşriyat yapıyor TŞARK B.B.A.AMMAN,21 Geçen 21 Aralık tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1956
  • I İLHAN DEMİRELI nyiy nFIIİ7P nfl^tîl Boyacılarımızla deniz arasındaki balık alışverişi nihayet memleket Alil IIV UCHI4C UUIVULITICI CUblV iktisadiyatı lehine halledilmek üzeredir.İhraç,muhafaza ve iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1956
  • VIM Fevkalâde formülü sayesinde Alminyum Üzerinde faile KATiYefL ÇİZİK YAPMAZ/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1956
  • v '^Hi ^Kr Jügrî ijBjj* "is^a m?jH [RÜÇHAN ÜNVERİ RİB M AD Al YA DAHA Tür ciye Anıtlar Demeği,İstanbul'un değer-Sıll I M I0MB1M lendirmesi ve ccdaddan mevrûs değerlerin muhafazası için gösterdiği bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1956
  • KIBRIS'TA DURUM [Hususi Muhabirimiz Tekvin Yüksel bildiriyor] LEFKOŞE,21 Dün EOKA teşkilâtı tarafından yapılan davete uyan bir miktar Rum,Lefkoşe'de ve Kıbrıs'ın muhtelif yerlerinde grevlere teşebbüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1956
  • Yunan Elçisi kançıların iddialarını reddediyor Mahkemedeki ifşaat üzerine Müddeiumumîlik harekete geçti Sava Vafidis de dün tevkif edildi Şehrimizde bulunan Yunan Büyükelçisi Jean Kalergis,dün kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1956
  • iran Şahının Eniştesi şehrimizden geçti İran Şahı'nın Ktzkardeşi Prenses Fatma'nın kocası Amerikalı milyoner Vincent Hillyard,dün Tahrana gitmek üzere şehrimizden geçmiş ve eşinden ayrılacağı yolundak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1956
  • BELEDİYE AZALARI DA İ.E.T.T.DEN ŞİKAYETÇİ Dün konuşan katipler,havagazınm sık sık kesilmesini,otobüs seferlerinin muntazam yapılmayışını tenkîd ettiler Belediye Meclîsinin dünkü toplantısında İ.E.T.Tb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVER1 ANAVATİIHA MAVSI^TSSÎ AR Yugoslavyadan yeni bir göçmen kafilesi daha gelmiş ve bir kısmı akraba-ARAf Al AnA KftıUdl ULHfl ]arI yanına,kimsesi olmayanlar ise misafirhaneye yerleştirilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1956
  • RIS TURKL arımızı bekliyor Hükümetle femas için dün Ankara yo gelen Fâzıl Küçük ve Faiz Kaymak projeyi kifayetsiz buluyor Hür.P.Kıbrıs mevzuunda Hükümetin dış politikasını tasvip etmediğini bildirdi [
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1956
  • FEYZIOGLU cevap verdi Hakkındaki iddiaları reddeden sabık Dekan,Doçent Aydın Yalçın'ın Columbia üniversitesine Profesör olarak çağrıldığını bildirdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,21 Siyasal Bilgiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.12.1956
  • 1 H H 1 I «j H i HAFTANIN ^FİLMLERİ TUttecuc Ç)kjx+v BERDUŞ S|)O.man F.Sede t idaresinde çevrilmiş Kt Kemal Film Türk)prodükdiyonu.Oyna.^mlar:Zeki Mtıren,Deniz Tanyeli,Turan Seyfi/jğlu,Melalıat İçli.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hasırlayan D r KECEP ÜOKSAT BASUR fİA* ADAtE5t S€CÇ MA.KAT KES'T/EHlfLEMl' OAiAAS.ACi Basur Tıp dilinde Hemoroyid)makat civarındaki kara kan damarlarının ven'lerin)şişmesi sonucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1956
  • İSTANBUL I 12.27 Açılış ve program 12.30 E Karışık hafif yemek müziği 13.00 I Şarkılar.Şayeste Acar 13.20 E Frank Sinatra'dan üç garkı 13.30 Haberler 13.45 Şarkılar.Zeki E Müren 14.15 Dans ve caz müzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1956
  • B U L M A 2 ft SOLDAN SAĞA:1 Hem Peygamber,hem de dil bilginlerinin şahıdır Bir harf 2 Bir arazi ölçüsü Bir harf Bir petrol merkezimiz,3 Hakir görüş,4 Gemi kirası,taşıt parası Bir harf.5 Çekip çevirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1956
  • B OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak)Bugün yakınlarınızı da-ha iyi tanımak imkânını bulacaksınız.İşleriniz yoluna girecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat)Size iş teklifinde bulunanları müsbet karşılayınız.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1956
  • Parmak izi artık daha kolay iesbii edilecek Yeni keşif sayesinde Emniyet Müdürlüğü Parmak izi Bürosu da sıkıntıdan kurtuldu İstanbul Emniyet Müdürlüğü parmak izi Bürosu memurları,parmak İzi tesbiti me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1956
  • Salıpazan rıhtımının diğer kısımları da tamamlanıyor On bin tonluk gemiler rıhtıma rahatça yanaşabilecek,ikinci kısım inşaat 17 milyon liraya ihale edildi.Üç kısım halinde ihale edilmij bulunan Salıpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1956
  • TEŞEKKÜR Kızımızın doğumu dolaytsiyle mektup,telgraf,telefonla yapılan tebriklere ve çiçek göndererek bu sevincimize iştirak edenlere bilhassa Galatasaray idareci ve Galatasaray camiasının gösterdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1956
  • KOCAELİ TANKERİ AKAR YAKIT GETİRİYOR Amerika'dan akaryakıt getiren Kocaeli tankeri Septe'den Iskenderuna müteveccihen hareket etmiştir.26 Aralıkta ıskenderuna gelecek olan tankerde 2831 tdn benzin.425
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1956
  • DOĞU ALMANYA'YA İHRACAT YAPILAMIYOR Verilen malûmata göre Doğu Almayıyaya hâlen ihracat yapılamamaktadır.Çünkü plafon haddi Türkiye lehine dolmuş bulunmaktadır.Durumla alâkalı olarak bu yılkı 26 milyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1956
  • GEMLİK VAPURU «SUVAT» A BİNDİRDİ Dün sabah limanımızda bir kaza olmuş.Gemlik vapuru Suvat vapurunun kıç tarafından bindirnıiştir.Saat 9 da Çanakkale sür'at postasına kalkan Gemlik.Saravburnu önlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1956
  • KİSA HABERLER MERKEZ Bankası tararından dün yayınlanan bültene göre tedavüldeki paramızın miktarı 2.549.155.860 liradır.DUN limammızdaD muhtelif memleketlere 2400 lira tutarında çeşitli mal ihraç edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1956
  • Cnrreeptmhenc* 3nstttute Metoduyla siz de,Türkiyenin neresinde olursanız olunuz okuyarak,yatarak işiterek,konuşarak öğrenebilirsiniz.Tafsilât için P.K.135 Aksaray İSTANBUL adresinden ücretsiz broşür i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1956
  • f-Berduş zartesi TİYATROLAR ŞEHİR TİYATROSU:Dram Kısmı)Tel:44 21 57)Saat 21.00 de Hayâller Limanı Yazan:Christian Noak Pazartesi akşamları temsil yoktur YENİ TİYATRO Tel:44 04 OD)Saat 21.00de «Ben Çağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1956
  • Altın fiafları Cumhuriyet 90.00 91M Reşat 107.50 Hâmid 88.50 Külce 13.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1956
  • Piyasadaki durgunluk devam ediyor Yılbaşı münasebetiyle piyasada vt ticaret borsasında başlayan durgunluk genişlemektedir.Alışveriş ve Anadolu» dan talepler çok azalmıştır.Faaliyet yalnız gıda maddele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1956
  • Öfkeler ve itiraflar GENÇLERİN dil ve edebiyat bilgilerindcki yetersizliklerini belirten yazılara karşı reaksiyonları ya öfkedir veya samimî iti—raf.Almağa devam ettiğim mektuplarda,çok E şükür,öfke a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.12.1956
  • Tanklara karşı «Molotof kokteyli» adını verdiğimiz uydurma »ilâhlarımızı kullanıyorduk.Bunlar,içleri petrol doldurulmuş süt şişeleri idi.Bütün mesele ateşleyerek attığımız bu şişelerin tankların içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1956
  • I Mevlid ve Kur'an E EÇENLERDE Itrî merhumun mezarına gidip büyük beste-E VSi kârın eserlerini okuyan gençlerin «Acaba günaha mı gir-dik?endişesiyle yazdıkları mektuba verdiğim cevapta:«Malûmunuz bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1956
  • Ruslar,Baltık halkını Sibirya'ya sürüyor Bir ayaklanmadan korkan Sovyetler,bütün Estonyalı askerleri memleketlerinden uzaklaştırdı [ASSOCIATED PRESS] STOCKHOLM 21 Estonya'nm eski Cumhurbaşkanı August
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1956
  • Kıbrıs'ta durum t Baştarajı 1 incide caddesinde,bir Rum sivil polisi 5 el tabanca kurşunu ile öldürülmüştür.Yapılan bütün araştırmalara rağmen kaatil EOKA'cılar ele geçirilememiştir.Diğer taraftan,emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1956
  • YILBAŞI HEDİYESİ RESİMLİ YENİ LOGAT ve ANSİKLOPEDİ İbrahim Alâeddin Grövsa ve bir heyet tarafından hazırlanmıştır.Herkese ve bilhassa öğrencilere lâzım olan bu Türk Larousse'unun mükemmel cildli beş t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1956
  • ŞEKERBANK-UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamız teşkilâtı için Müdür ve Müfettiş yetiştirilmek üzere 15)eleman alınacaktır.i Taliplerin askerliğini yapmış olanları,Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunun Bankacılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1956
  • [İLHAN DEMIREL] yııaıg İÇTE DlinilD v,silk,v Hava alanındaki gümrük memurnAlYlAL id I E.DUUUlf İarmın turistler tarafından hamal sanıldığını yazmış,bu zannı uyandıran üniformaların da resmini koymuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1956
  • Fırtına yüzünden gemiler rötar yapıyor Doğu Akdeniz,ve Karadenizde şiddetli bir fırtına hüküm sürmektedir.Bu yüzden gemilere mal yüklenememekte,seferlerde rötarlar olmaktadır.Fenikeden 8 bin sandık na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1956
  • Kıbrıs Türkleri kararımızı bekliyor t Baştarafı 1 incide dile hazırlanmış bir manevra olduğunu» da ilâve eden Öktem şu kanaattedir:«Eskidenberi Türklere ait haklar dıgiıııi.ı Türk unsurunun müdahale v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1956
  • ZEHİR HAtfYE Hafiye nafize nekes'le KI7J LALE Yİ SİNEMAYA GÖNDERDİ YALNIZ KALINCA O A VELİ NEKESTEN ı'PUÇLARJNI GÖSTER.MES/n/İSTEDİ BERABERCE VELİ NİN YATAK ODASINA G'TT/LER.Veli has/slikten az PARA Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1956
  • İLÂN TASHİHİ Dünkü nüshamızın 3.üncü sahifesinde çıkan,PAMUKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin Keşide ilânında:200 lira ikramiye kazanan 55909 kur'a ve 57 hesap numarasında Sultanhamam şubesi yazılacak iken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1956
  • PazaR Ateşli Kadiri:JOAN OLLİNS rgş i H y İ3w sH 5^f*)S Sinemada Sbakespeart'io in usta temsilcisi:Sir Laurence Olivier Savta 13 üncü SAYI YARIN ÇIKIYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1956
  • Belediye azaları da I.E.T.T.den şikâyetçi t Baştarajı 1 incide Bu mevzuda söz alan üyeler umumiyetle tramvayların işletilmesinin münakale kolaylığı yarattığını fakat durak sayısının azaltılmasının ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1956
  • Ürdün'de nümayişler Baştarajı 1 incide Şam radyosu da Türkiye Başvekili Adnan Menderes ile Nuri Sait Paşanın Şahıslarını hedef tutan çirkin tecavüzlerde bulunmuştur.Nuri Said Paşanın annesinin Yahudi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1956
  • Bütçe müzakeresinde maddelere geçildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİ2DEN] ANKARA,21 1957 bütçe kanun lâyihasının heyeti umumiyesi üzerindeki müzakereler tamamlanarak maddelere geçilmiş Riyaseticumhur ve Divânı mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1956
  • YALANCININ MUMU Hİ1Slİ^dy0S.U VB baS"11' gizlet Fraımzlar Siiveyg'c asker ç.kanHklan sıraskm;sanı» n™i=sssşssraaa s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1956
  • Feyzioğlu cevap verdi t Baştarafr 1 incide ilk saatlerinde ileri sürülen sebep,müzakerelerin sonuna doğru ileri sürülen sebepten farklıdır.Feyzioğlu,Meclis'te yapılan iddiaların madde zikretmek sureti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.12.1956
  • YAZAN:REFİ' CEVAD 91 ü L U N A Y Dişim kırılmış,tulgamtn halkası yüzüm» batmış,yüzüm gözüm kan içinde idi.Ali,zırhım atmış,kollarını sıvamışvücudunu bana siper etmişti.Azılı bir düşman üzerime saldırd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1956
  • jÇÖPÇATANUK eden fakma dişler Ödünç verdiği dişler bir kadının evlenmesini sağlamış,fakat kendisini yuva kurmaktan etmiş [ŞARK B.B.A.Amslerdam mahkemesi oldukça enteresan bir dâvaya bakmaktadır.İsmini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1956
  • CİSCO KID JOSE SAİJNAS,«00 «6ED GiRESlAA Kİ ROA'.KAZANACAK.'A1 AM V B SHSE GİKEN?¦4k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1956
  • ALLAHUK ALİ BEY ^*g*"İ MCRAK eOİYORuM OSMAN ACABA O ESKİ eSYALAtti NE Bi YAPT» ONLA» ÇÖPÇÜ ^J Biug ttABuu 6T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1956
  • SS1P rPoUSlEZ.V4vAV £Şy4.UR/VANG.'N VBRiNOE *TeT*İK EOEZKEtJ UFA BİZ CİSİM BULUYOZ-A*-MiM/A.6u HİÇ' ^E.BİR.ODA ANAf-TAR.NA BEN.ZEv.iyoR.t:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1956
  • PARİSLİ KADIN Ya demek Madam Duprez ha.İki gün sonra Madam yıkadığı çamaşırları gece dışarıda asılı bırakan Madam Duprez çamur içinde buldu hepsini.İki gömleğin üstüne mürekkeple türlü şey yazılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1956
  • AŞK HİKÂYESİ Hindistan'da Bir Macera TEFRİKA No.T Ann'ı başka bir odaya götürdüler.Doktor Lebel inler gibi:«Karım değil bu,dedi.Ah zavallı karıcığım,nerelerde?Ne oldu?«Ama bu kız sizi tanıyordu.Baksan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1956
  • »^»V7 SAYIN ÜSTAD SİYAVUŞGİLT i I STADIM,pek değerli yazdarınızın birin-de hayat için «Yeknesak,kuru.boş,kas-J vetli» demişsiniz.Hayat yalnız beniıuıniş i gibi alındım.Onu öyle severim ki.İnanamıyorum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1956
  • MIŞIL.MtŞlU UYUYÜfc,UY4NIMCA yOZOHüJfp SÖKMEK ÎÇIN ÖY-Sf/S Ve MERAK EDE-Wj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1956
  • NEŞE MABEDİ PARİS'in meşhur neşe ve zevk merkezi Place Pigalle'de Madame Arthur'un gece kulübü,bütün Avrupa'da benzeri az olan eğlence yerlerinden biridir.Bu gece lokali ufaktır:ancak 200 kişi alır.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • fe İ7F4f*y/a/M/mfy/M?ŞÖHRETLİ İSMİNE LÂYIK BİR AMPUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • Haklı bir şöhretin Tek örneği ANKARA MAKARNASI Makarnacılık Tekniğinin en ton rmelat\»İstemlerine göre sıhhi ve modern tesislerimizde hazırlanmaktadır ANKARA MAKARNASI Ma karna lann Ankara Makarna,Un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • TUK t CİC Kalite!feıi m Mil f VİTA'nm,kalitesi daima 1 yüksektir:Sıhhat için elzem olan bu vasfı,VİTA,hazırladığınız/her şeye,ilâve etmiş oluyor.1 VİTA,en birinci TÜIJ ayçiçeği,pamuk 1 i ve susam yağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • Yılbaşına 9 gün kaldı sizden öir eşarp öenuyor.EN ÂLÂSINI ALINIZ Her zaman olduğu gibi tro eşarp gene VAKKO markasını taşıyacaktır.VAKKO,ince zevkin.1 ve kalite mükemmeliyetinin timsalidir.Memleketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • İLÂN Otomatik tahsis suretiyle Amerikadan ithal etmek üzere teneke akreditifi açmış bulunan firmalarm Cemiyetimize 24 aralık pazartesi aksamına kadar müracaat etmeleri rica olunur.Nalbur Tüccarlar Cem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • 650 LİRASI PEŞİN USTU 65 LİRA VE 2.5 SENE VADE İLE ASFALT YOL ÜSTÜNDE 2600 LİRAYA BAHÇELİ VİLLA KÜÇÜK FABRİKA ATÖLYE GARAJ TAMİRHANE DEPO DÜKKÂN KAHVEHANE ARSALARİ FLORYA SEFA MAHALLESİNİ GÖRMEDİNİZSE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • ftfslliıeet Sahihti Ercüment Karacan 5'rketl adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • Kızıltoprak'ta SATILIK VİLLA Müracaat Tel:44 67 40 dan Yüksel.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • İstanbul 10.cu Sulh Hukuk Hâkimliğinden 956/367 İstanbul Feriköy Lâlâsahin Sokak No.47 de Sabiha Orhanlıoğlu Havva Tamher ve Seher Menek vekilleri avukat Muhsin Güloğlu tarafından açılan izaleyişuyu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • ZAYİ İstanbul Trafik Md.lüfünden aldığım 45064 No.lu ehliyetimi kaybettim.Yenisini alacalımdan •¦kişinin hükmü yoktur.Fikret Rrvatdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • ELEKTRİKÇİ ALINACAK Bobinajdan anlayan,tecrübeli ve ehliyetli bir elektrikçi myor.Askerliğini yapmış olanlar tercih edilir.Müracaat:Telefon:21 28 37 ıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • y BANYONUZDAN SONRA VÜCUDUNUZ İÇİN EN İYİ KOLONYADIR 'CildimzHemizler' mesamelerini avnr.ıeneft j/üsünü kolaylaştırır,gençliğinizi muhafaza?eder H^^HMi^nMa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • BEBEK Gazinosu'nda Her akşam saz topluluğu AYSEL GİRAY TEMİZ MUHİT Nefis Yemekler Temiz Servis Her PAZAR tekmil programla AİLE MATİNESİ Telefon:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • ÇILGIN DANSLARIYLE FIRTINALAR KOPARAN AYŞE El A H A 10 gün için BEBEK Gazinosunda Muaızam saz topluluğu RER PAZAR AİLE MATİNESİ Tel:63 62 69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • ÎPLÎKtî lAST/K İMÂL EOEN TriaAkalaJicLan MUKAVEMET KİLO METHE İÇİN csHâdedlÜHdüuii*.TÜRKİYE MÜMESSİLİ Y.BENYEŞvıOo.K.ŞTt:P.K.I708-GALATA İSTANBUL Ticaret Vekâletine» Tevzi edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • Dr.Suphi Şenses İdrar Yolları ve Tenasül Hastalıkları Mütehassısı Galatasaray Lisesi karşısı Postane sırası Tel:44 53 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • BEBEK Gazinosunda Her akşam saz topluluğu SÜHEYLÂ PANSELER TEMİZ MUHİT Nefis Yemekler Temiz Servis Her PAZAR tekmil programla AİLE Telefon:MATİNESİ 63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • BEBEK Gazinosunda Her akşam saz topluluğu SEMA İÇLİ TEMİZ MUHİT Nefis Yemekler Temiz Servis Her PAZAR tekmil programla AİLE MATİNESİ Telefon:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • BEBEK Gazinosunda ti» m» Her akşam saz topluluğu ÂFET SEVİLAY TEMİZ MUHİT Nefis Yemekler Temiz Servis Her PAZAR tekmil programla AİLE MATİNESİ Telefon:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • EK Gazinosunda Her akşam saz topluluğu ATEŞ BÖCEKLERİ TEMİZ MUHİT Nefis Yemekler Temiz Servis Her PAZAR tekmil programla AİLE MATİNESİ Telefon:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • 50 TONLUK ANGRENAJLl EGZANTRİK PRESLER Marangoz ptanyalan ve her türlü makina ve makina parçaları imalâtı,FERRO TEKNİK LTD.ORT.İstiklâl Cad.43 Bostancı Tel:44 94 01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • KIRMIZI YAĞ ALINACAK Fabrikamız ihtiyacı için 25 ton Türk Kırmızı yattı alınacaktır.15 gün içinde alâkalıların fîat ve numune yollamalan rica olunur.BOSSA BASMA FABRİKASI ADANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1956
  • HtCRÎ Cumartesi bum!1379 22 vm Ccmadyel evvel ARALIK Aralık 19 19 5 6 VAKİT vasat!ezan!Güneı 7.23 2.39 Öğle 12.13 7-28 İkindi 14.32 9.48 Aksam 16.44 12.00 i Yatsı 18.28 1.39 İmsak 5.35 12.51 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.12.1956
  • I PROFESYONEL i ILİG GOLI KRALLIĞI 6 GOL Fahrettin Beykoz)4 GOL Suat,B.Ali G.S.Ergun.Can,Şirzat F.B.Recep BJ.K.Kasapoğlb İ.S.Erdoğan,Abdullah Beykoz)8 GOL Metin,Güngör G.S.Lefter F.B.Zühtü K.P.Aydemir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1956
  • LİDER GALATASARAY Kasımpaşa karşısında.Kasımpaşa'nın müdafaa oyununda başarılı görünerek «Az gol yiyen takım» oluşu,Sarı Kırmızılıları bugünkü maçta dikkatli oynamağa sevkeden bir husustur.Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1956
  • S.KARAYAVUZ Entre'nln halefi mi?S.Karayavuz Islâhat Fikrinde Güreş Federasyonu Reisliğine namzet gösterilen Karayavuz «Faydalı bir heyet teşkil r edeceğim» diyor Vehbi Emre'nin Güreş Federasyonu Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1956
  • solaçik coşkun Oynaması muhtemel [SAMİ ÖNEMLİ] JY| ŞANSLAR YarmJki maç i ;n kampa girmiş bulunan İki takımın acar İM elemauı Ergun ve Varol birbirlerine iyi şanslar diliyorlar.Üstteki resimde 1,1 jse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1956
  • Çek Spartak bugün geliyor Futbolcuları taşıyan uçak hava muhalefetinden gecikti [ANADOLU AJANSI] ANKARA,21 Çekoslovakya şampiyonu «Spartak» takımı,Prag'da hava şartlarının gayri müsait ve hava meydanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1956
  • F.BAHÇE 5 OCAKTA ADANA'YA GİDECEK [ANADOLU AJANSI] ADANA,21 Şehrimiz Türk Kadınlar Birliği davetlisi olarak kurtuluş günü olan 5 ocakta ve ertesi günü iki maç yapmak üzere Fenerbahçe futbol takımı bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1956
  • Gençler voleybol şampiyonası şubatta başlıyor ANKARA,21 Spor Oyunları Federasyonu 1956 57 faaliyet programı İcabı olarak gençler voleybol Türkiye şampiyonası,1,2,3 şubat tarihlerinde Ankarada yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1956
  • MENDERES VEFA'ULARI TEBRİK mi Çarşamba günü Adalet matından evvel Konya lokantasında Vefalı futbolcular,yemek yerken tesadüfen orada bulunan Başvekil Adnan Menderes çocuklarla samimi bir hasbıhalde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1956
  • V.Emrenin istifasını geri alması istendi NURİ HOCA «EMRE FEDERASYONDAN AYRILDIĞI GÜN BİR FELÂKET BAŞLAR» DİYOR.SAİM ARIK AN DA AYNI FİKİRDE Güreş İFederasyouu Reisi Vehbi Emrinin istifası gerek efkârı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1956
  • s 1 5 x 8İ t n& 1 [SAMİ ÖNEMLtl VADTAI I âD HBftBI İ Taraftarlarının tabiriyle «Karakartallar» dün kampta pek neşeli görünüyorlardı.Bn.IVAli I ALLAR ilLdELI morallerinin yüksekliğine delildi.Resimde s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1956
  • ADALETYARIN İzmir'e gidiyor Kırmızı-Beyaz'lılar Altay'la karşılaşacaklar izmir Altay kulübünün davetlisi olarak Adalet takımı yarın sabah uçakla Izmire gidecektir.Adaletliler ayni gün Alsancak stadınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1956
  • DON VERİLEN BİR HABERE GÖRE Solaçık zibor,Roma klübünelransferoldu Macar Spor Nazır Muavini Sebes oyuncuları toplamak için Belçika'ya geldi Fakat futbolcular Macaristan9a dönmüyor [TÜRKTELİ BRUXELLES,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1956
  • K ISA HABERLER BUGÜNKÜ GÜREŞLKR 12 DAKİ-KA ÜZERİNDEN YAPILACAK:Bölge Greko Romen ve serbest güreş müsabakaları bugün «aat 3 S de Fatih Güreş kulübünde yapılacaktır.Bu müsabakalar tecrübeliler arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor