Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.12.1956
  • ADRES Cağaioğlu,Molfafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 2742 10 Santral YIL:7 SAYI:2360
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1956
  • I İLHAN DEMlKELı] Başvekil hareketinden evvel Yeşilköy'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1956
  • Atlantik Paktının müdataa sahasını genişletmek üzere NATO KONSEYİ TOPLANIYOR Dulles veLloyd Konseyin teşkilinden beri en mühim toplantısını yaptığını söyledi I A.P.BAĞDAT Paktının 4 memleketi,Türkiye,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1956
  • İran,İslâm memleketlerini konferansa davet etfi İran'ın yaptığı davet müsait karşılanıyor [ANADOLU AJANSI] TAHRAN,9 İran Parlâmentosunun bugünkü toplantısında konuşan Hariciye Vekili Ali Ardalan,Ortad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1956
  • ı ııı [İLHAN DEMİRELJ ARKADAŞLARIYLA KARTOPU OYNAMAYA HAZIRLANAN BİR YAVRU Yurdun her yerine devamlı kar yağıyor İstanbul'da metre kareye 2 kilo 400 gram kar düştü.Kurtlar köylere iniyor,bâzı yollar k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1956
  • SURİYE HUDUDU KAPANMADI [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Türk Suriye hududunun dün gece yarısından sonra Suriye hükümetinin aldığı bir karar üzerine kapatılmış olduğuna dair şayialar.Dahiliye Vekâleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1956
  • İzmir'de iki talebe derneği feshedildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,9 Türkiye Millî Talebe Birliği ile Türkiye Millî Talebe Federasyonunun İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulundaki dernekleri feshed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1956
  • İRAN ŞAHININ KIZI EVLENİYOR [ASSOCIATED PRESS] TAHRAN,9 İran Sarayından resmen açıklandığına göre,Şahın biricik kızı Prenses Şahnaz ile,eski Başbakanlardan Zahidı'nin oğlu mühendis Ardesir Zahidı'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1956
  • [İLHAN DEMİREL] Yugoslavya'daki ırkdaşlarımızdan 150 kişilik bir kafile dün saat 12.30 da trenle şehrimize gelmiştir.Göçmenlerin bir kısmı İstanbul'daki akrabalarının yanına gitmişler,geri kalanlar da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1956
  • BULGARİSTAN' DAN gelecek göçmenleri KABULE HAZIRIZ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Hariciye Vekâletine mensup salahiyetli bir şahıs Bulgaristan'da bulunan ırkdaşlarımızdan 25 bin kişinin daha Bulgar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1956
  • Amerika Japonya harbine bir postacı Roosevelt'in gönderdiği mesajın 10 saat geç verilmesi Pearl Harbour baskınına yol açmış [ANADOLU AJANSI] TOKYO,9 Tokyo'da İngilizce olarak neşredilen As'ahi gazetes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1956
  • IKEYSTONEj OİjlfEYÇ9TC|I A11,av Nâsır,Süveyş kanalını kapatmakdUlCIf ICR UElfl T Un ıa gemilerin seyrüseferine mâni olmuşsa da,bir İngiliz binbaşı bundan hiç bir telâşa düşmemiştir.Bir mühendis olan H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1956
  • İşçilerin umumî greve karar vermesi üzerine MACARİSTAN'DA Örfî idare ilân edildi Kadar,işçi teşekküllerini kanun dışı bıraktı.Silâh taşıyan herkes ölüm cezasına çarptırılacak Eisenhower,Rusları şiddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1956
  • RUSYA'NIN TAKBİH EDİLMESİ İSTENİYOR [ANADOLU AJANSI] BİRLEŞMİŞ MİLLETLER N E W YORK)9 Aralarında Birleşik Amerikanın da bulunduğu oniki memleket bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun tasvibine sun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1956
  • Orta-doğuda Kızıl faaliyeti Irak Başvekili,Komünistlerin meydana getirdiği tehlikeleri açıklayacak [ASSOCIATED-PRESSJ BAĞDAT,9 Irak Başvekili Nuri Sait Paşa.bugün Irak'ın Şam Orta Elçisi ile iki saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1956
  • IRAK KUVVETLERİ ÜRDÜN'DEN ÇEKİLDİ [ASSOCIATED PRESS] BAĞDAD,U Cumartesi günü hükümet tarafından resmen açıklandığına göre,Irak,Ürdün'de bulunan askeri kuvvetlerini geri çekmiştir.Kuvvetlerin geri çeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1956
  • i&-lwjiU GRA'NüE-BRETAGNE^ PÂYS~BÂS SUİSSr?¦PORTUGAL" egyp;t İG:E F8 il*.ESC,tJ?c c~ DA;N;EM:ARK TlAL1 r 7:ESPAC-Ni:Lif ^5 1,0 HptaJ\'V |E.G.TÜRK PARACI YflK Parisin cn mlihİ111 ticaret merkezi olan o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1956
  • Bulgarislanda siyasî kaynaşma D-Çervenkof itibardan düşüyor.Tito'cu bir grup teşekkül etti B Macar ihtilâli lehine miting yapmak isteyen üniversiteliler şiddetle cezalandırıldı B Presidyum Başkanı dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1956
  • BULGARİSTAN'DA RUS TAHŞİDATI IANADOLU AJANSI] BELGRAT,9 Belgrat'ta güvenilir kaynaklardan öğrenildiğine göre,Bulgaristan'da son aylar içinde 3-4 bin kişi tevkif edilmiştir.Tevkif edilenlerden çoğu Bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.12.1956
  • SİYASET DÜNYASINDA OOm«u Kj SÜVEYŞ BİLANÇOSU Süveyş ihtilâfının ortaya çıkmasından 20,Kanal bölgesinde ingiliz ve Fransız ısfcerl harekâtının başlamasından 5 hafta sonra,Birleşmiş Milletlerin kararına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1956
  • MEVLİD Gazetemizin Kurucusu ve Başmuharriri merhum üstadımız SEDAT SİMAVİ'nin aziz ruhunu taziz maksadiyle,3 üncü ölüm yıldönümüne müsadif,11 Aralık 195ü yarınki salı günü,öğle namazını müteakip,KANLI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1956
  • HESABINIZI AÇTIRMAKTA ACELE EPINfZ JmlmEB/ES% I^BİIm HESABINIZÛAKI HER l$0 LİRAYA AYRI BÎR HURA NÜM A RAİ I VERİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1956
  • Amerikan Neşriyatı Bürosu Atatürk Bulvarı 245,Ankara Tel:27318 Bütün meslekî ve sair Amerikan mecmualarına normal kur üzerinden TL.ile abone kaydetmektedir.Müessese ve şahısları,bu kolaylıktan istifad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1956
  • ELmîsıs İSTANBUL E 12.27 Açılış ve program 12.30 E Dans müziği ve hafif melodiler 13.00 Şarkılar.Ayla Doğanay E 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri E 14.00 Öğle konseri 14.30 Be-E raber şarkılar 15.00 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1956
  • ju r SİNEMALAR BEYOĞLU AKİN Paugaltı)Tel:48 65 02)1 Kızımla Beraber Ağladım Lâle Oraloğlu Türk filmi.2 Ezo Gelin Hümaşab Hiçan Türk filmi.A L K H Tel:44 25 62)Şehvet Adası Linda Darnell Renkli Türkçe.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1956
  • TUGGAR,ESNAF,SEYYAR SATICI VE KAPİTAL SAHİPLERİNE DİKKAT:Yılbaşı hediyesi olacak çok orijinal ve sürümlü bir mal acele toptan satılıktır.Acele eden kazanır.MÜRACAAT:Tünel İstiklâl cad.Rus Sefareti kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1956
  • BULMAĞA SOLDAN SAĞA:1 Lâkin Tahta ve demir sıkıştırıcı kama.2 Alev Müsbet veya menfi bir his-2 sin olmayışı.3 Bir mevsim Bir dağ Artistik vazife.4 Orta Asya'da bir Türk dağı.5 Birdenbire Aziz varlık.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1956
  • *3 OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 OcakJ His hayatınızda rol oynayacak bir mektup alacaksınız.İyimserliğiniz artacak.KOVA BURCU İjOjM [21 Ocak 19 Şubat] ry(P^/Yolculuk ihtimali var.Am Pek istek duymuyoısu-f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1956
  • I Bir hayalin son günleri z f^ ENÇ vardır,kendi mahrıunluklarının ve î ıztıraplarının sebeplerini tam ölçüde bilmez;milletçe geriliğin,iktisadî bünyenin,S kötü şans ve tesadüfün,kendi hatâlarının kaı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1956
  • KİSA HABERLER I.T.Ü.Elektrik Fakültesinin davetlisi olarak şehrimize gelen Federal Almanya Kimya Teknoloji Enstitüsü Direktörü Prof.Kreepelin ikinci konferansını yarın verecektir.BELEDİYE odun ve kömü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1956
  • VEFAT Türk Ticaret Bankası A.Ş.Muhabere Servisi Şeflerinden ve merhum Karaferiyeli Süleyman beyin oğlu ve Viyana'da Müzik Akademisinde tahsilde bulunan Hüceste ve Sadiye'nin ağabeyleri HİKMET CABAS ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1956
  • Gece yarısı silâh atan bir şoför yakalandı Evvelki Rece saat 24 sıralarında Tarlabaşı semtini lıeyecana düşüren bir hadise olmuştur.Ahmet Bilgili adında bir şoför,kendisinden ayrılmak isteyen ve Cezve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1956
  • BELEDİYE ZABITASI YIL BASINDAN SONRA FÂALİYETE GEÇİYOR Belediye Zabıta kursunu bitiren 160 memur 6 grup halinde tatbiki çalışmalara başlamışlardır.Bu çalışmalar sırasında memurlar.Sıhhî murakabe ve ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1956
  • YILBAŞI GECESİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI Eğlence yerlerinin tatbik edecekleri tarife Belediye tarafından esaslı surette tetkik edilecek Belediye,eğlence yerlerinin Yılbaşı gecesi tatbik edecekleri tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1956
  • Kız talebenin çay tertip etmesi şikâyete yol açtı SAÇ TUVALETLERİ İLE BAZI ARTİSTLERİ TAKLİT EDİP OKULA GELENLER DE TECZİYE EDİLECEKLER Şehrimiz kız okullarından bâzılarının öğrencileri,okula geldikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.12.1956
  • nyenm genç gönüllüleri,hergün sokaklarda yürüyüş yapmakta,marşlar söyllyerek dolaşmaktadırlar.Onların bu gezileri,halk tarajın dan büyük sevinç ve hayranlıkla J karşılanmaktadır.Gönüllü ordusunu 15 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1956
  • iKEYSfONEJ YL'Nİ ÇADtf Al AR Londra'da tertiplenen bir defilede gene yıldız fcll ŞMr l^MUJlIl namzedi Susan Hook'nn giydiği büyük tüylü ve Rol»in Hood'unkine benzeyen şapkası dikkati çekmiştir.Erkekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1956
  • ı-ULUDAĞ-BÜYÜK OTEL Açıktır.r q Yılbaşı tatilinizi neşe ile otelimizde geçiriniz.Yerler mahdut olduğundan lütfen evvelden angaje ediniz.TELEFON BURSA ULUDAĞ 05 Fazla malûmat İstanbul'da Taksim Gazinos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1956
  • r EGE İDROFİL PAMUKLARI r Türkiye Mümessili:DIŞ TİCARET T.A.Ş.Şişhane,Refik Saydam Caddesi 81/1 Tel:44 83 15 M.II.I ¦IIlMlliaH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1956
  • ZEHİR HAFİYE MANFRED StLVANA BOM-BANA'MM 80M.BALARININ AL-TINDAKİ KALBİ HEYECANLA ÇAR-PlYORDU.O,HAFİyE'VE VU-RULMUŞTU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1956
  • AMERİKA JAPONYA Harbine bir postacı SEBEP OLMUŞ 3 t Baştarajı 1 incide itade ile Japonya'nın Hindicimden çekilmesini istemişti.Bu mesajın sulh için yeni bir ümit verdiğini gören Büyükelçi,Japon Harici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1956
  • Cezayirde şiddetli çarpışmalar oldu 36 saat devam eden çarpışmalar sonunda Fransızlar 93 milliyetçiyi öldürdüklerini bildirdiler fANADOLU AJANSİ] CEZAYİR,9 Fransız kaynakları Cezayir bölgesinde yeni v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1956
  • Bir kadın hayalet aleyhine dâva açtı [ANADOLU AJANSI] TAİPEH,9 Bir hayalet aleyhine dâva açılmasını isteyen iyi giyinmiş genç bir kadının istidası Taipeh mahkemesi hâkimlerini hayrete düşürmüştür.Genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1956
  • BULGARİSTAN' DAN gelecek göçmenleri KABULE HAZIRIZ t Baştarafı 1 incide fından hükümetimize henüz bir müracaat vaki olmamıştı ı.ancak bilindiği gibi 1950-1951 yılları içinde Bulgaristan.154.000 ırkria
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1956
  • israil,Birleşmiş Milletler askerlerini kakül etmiyor İsrail Hariciye Vekili Sina bölgesinden çekilme meselesini müzakere edeceklerini söyledi.Irak Ürdün'deki kuvvetlerini çekti [ASSOCIATED PRESS] NEW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1956
  • Macaristan'da Oriî İdare ilân edildi t Baştarafı 1 incide lerini istemişlerdir.Bu grevden sadece,doktorlar,hastahane müstahdemleri ve itfaiye teşkilâtı muaf tutulmuşlardır.Ayrıca Budapeşte şoförleri s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1956
  • Bir uçak kazasında 15 kişi öldü [ANADOLU AJANSI] BOGOTA.9 Bogotaya 5 kilometre mesafede bulunan Bojacada dün vukubulan bir uçak kazasında 15 kişi ölmüş ve iki kişi ağır surette yaralanmıştır.Amerikalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1956
  • Yurdun her yerine devamlı kar yağıyor t Baştarajı 1 incide Yeşilköy Meteoroloji İstasyonunun bildirdiğine göre dün İstanbul'un metrekaresine 2 kilo 400 gram kar suyu düşmüştür ve havanın ayni karakter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1956
  • SAAT YERİNE horoz taşıyan adam [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] GİRESUN,9 Tirebolu ilçesine bağlı Dikmen köyünde Rahmi Çavdar isminde birisi saat yerine heybesinde bir horoz taşımaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1956
  • KÂĞIT FABRİKASI TEVSİ EDİLİYOR İki yıl içinde tamamlanacak olan tevsi işinden sonra istihsâl yüzde 40 artacak [N'ECMİ ONUR] Son seneler zarfında bilhassa artan kâğıt ihtiyacına,layıkı veçhile cevap ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.12.1956
  • fKl VAHŞİ ÇOCUK NEDİR AÖA8A BC BANA HEMEN ÇARŞAFA benzer.E'.aşey getİrİn "1 f/2f7 TAMAM Bi R.İ SIN i JL YAKAlADiK.ŞİMDİ ^ if Î^SIRA OBÜRÜNDE^^^/TrVİ vak i^,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1956
  • BONCUK TpEiCAlÂ.•3 c5 H-1 ^i s I li-nRr r wait pisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1956
  • DEMİR YUMRUK 8ü SABAH KENDİSİYLE 6Ç RÜŞTÜto S4ZE ÇOK MAVfMN MR 0OLT sizin oe «eMOİSiN' TAKDİR ETMENfZİ »6TİVOR.EvET e LLV 10NHC.WUfiPH^ 6366
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1956
  • JOHNNYHAZARD FRANKR08BİNS PENTAGON OK GİZÜ NE ROOTE KOCA SERSEM SEN BİE.A^AN İN ARABASINI ÇALMIŞ.SİN NASIL.NE DEOİM biramerîkam A3AN MI r.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1956
  • CISCO KİD GÛZEU.BİRBİRİ.MİZİ ANLİYORUZ.OEMEK f 4!SLn U {vî JOSE SAttNÂS,&CP REED *^22 i~5 SIMOl SANA NE SÖLEMEK ilSTEOİ(ğÎWi MERAK EOlVoR.SUN HERHALDE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1956
  • TOMBIK SEY.RO Mi YOK DEDİNİZ O HALDE KRALİÇENİN EMRİNE GÖRE Bu RASlNi DERhAl."ERK ETMELİSİ-NİZ İT} â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1956
  • ALLAHLİK ALİ BEY SWAN gFENOJM,h£R NE İ BAHASINA OLURSA olsun Sulha ^OBAFTAR.MtSk.Nttıî.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1956
  • Pan American'u» 24 senelik emekdarı Capt.Charles R.Titus ile oğlu Yardımcı-piiot John t Titus Pan American'ın tecrübesi babadan oğula intikal eder.20.000 saat uçuş tecrübesine sahip baba ile yardımcı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1956
  • jE Benim için,arkadaşımın ölümü ile hikâye de ka-panıyor demekti.Fakat,neden bilmem,bir merak,EE beni yine de onun peşinden eckti.O akşam İsfanbula ss yollandım.Ertesi gün Fâik'in cenaze töreninde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1956
  • SÖZ ARAMIZDA YİRMİNCİ yüzyılın şahane aşklar rekorum kıran Windsor Düşesinin hâtıralarını dili-mizc çeviriyordum.Evet,şâhânc aşklar J rekorunu.Dünyadan ne aşklar gelir geçer de başında tacı,bâzan hatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1956
  • HAZRET-I-ALİ YAZAN K E F İ Fakat isterlerse onlarla bir mütareke aktedelim,aramızda karar vereceğimiz bir müddet içinde birbirimizle harb etmeyelim.Onlar beni diğer kâfirlerle yalnız bıraksınlar,eğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1956
  • BIRAKMA BENİ Va/au.HAKOLD KOBBİNS Çeviren;79 Telâşla:İmkânsız,dedim.Bu son ümit biliyorsun.Brady «Peki demeseydi hapı yutmuştuk.H'ç bir şeyi kendi halme bırakamam artık.Bir aksilik çıkarsa Allah esir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.12.1956
  • İ I ŞBİ Bu akşamdan itibaren SİNEMASINDA Bir Saltanatı devirmeğe çalışan bir haydudun macerası SALTANAT HIRSIZLARI "KINGS THIEF" Renkli Sinemaskop METRO-GOLDWYN filmi ANN BLYTH EDMUND PURDOM DAVİD NİV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.12.1956
  • Binlerce Öğretmen,Öğrenci,Subay ve Tarih severin iki senedenberi beklediği MUAZZAM ESER ÇIKTI BÜTÜN OSMANLI TARİHİNİN RESİN VE YAZI İLE KRONOLOJİSİ Mütehassıs Yazarların,Ressamların fikirle rinin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.12.1956
  • ESKİŞEHİR ŞUBEMİZ BUGÜN HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR Bu Şubemizde Hesap Açtıranlar için Cok Zen?in Hususî Bir Keşide Hazırlandığını Arzederiz.Bu şubemizde hesap açtıranlar.Yünlü ve Pamuklu satışlarımızda gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.12.1956
  • fr Öksürüğünüz herkesi S rahatsız eder I O İH H İL TABLETLERİ ÖKSÜRÜK ve BRONŞİTİ DERHAL GEÇİRİR D7+A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.12.1956
  • I ÇOCUĞUNUZA ALABİLECEĞİNİZ EN GÜZEL HEDİYE.İTohfı Broşürümüzü İsteyiniz Toptan Satış Yeri:ATEŞ TİCARET Kol.ŞU Golipdec'e Caddesi Ne.83 fîOnei)Beyoğlu Telefon.44SI V Telgr.ATESUMER• İstanbul Mambo çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.12.1956
  • Kumaş Vesair Emtea Satışı Yünlü Sanayii Müessesesi Defterdar Fabrikası anbarlannda mevcut muhtelif tip kumaş vesair emtea 12)grup halinde,mevcut şartnamesinde yazılı kayıtlar dahilinde satılacaktır.İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.12.1956
  • İşte mükemmel bir ökçe lâstiği!Nihayet,dayanıklı ve elverişli bir ökçe lâstiği memleketimizin her tarafına tevzi edilmiş bulunmaktadır.GOLF ÖKÇE LÂSTİKLERİ,fennin en son terakkilerine göre,tamamen oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.12.1956
  • Beyaz perdenin sayılı bombalarından olan D İ A N A DORS'un,hemcinsi Marilyn Monroe gibi,iç çamaşırı giyip giymediği bilinmiyorsa da sarışın afetin son çevirdiği BÜYÜK AŞKIM Güreşçinin Sevgilisi)isimli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.12.1956
  • FOÇA DEĞİRMEN TAŞLARI Dünyanın en kıymetli taslarıdır.Sulu İspilye tasları mamul ve gayrımamûl müşterilerimize amadedir.Susam.Tuz.Kahve,Zeytinyağı tasları da yapılmaktadır.Merkezi,MENEMEN Fotag.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.12.1956
  • Vilâyet Tevzi Bürosu Müdürlüğünden Fotoğraf Kâğıdı tevzi edileceğinden Resmî ve hususî sektör ile profesyonel fotoğrafçılar derneğine kayıtlı bulunmayan ihtiyaç sahiplerinin 17/12/956 tarihine kadar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.12.1956
  • BANYONUZDAN SONRA VÜCUDUNUZ İÇİN EN İYİ KOLONYADIR Cildinizi temizler mesamelerini açar.tenef)füsünü kolaylaştırır,gençliğinizi muhafaza» eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.12.1956
  • Yarın Akşama Kadar HESAP AÇARAK Yıl sonu keşidemize iştirak EDEBİLİRSİNİZ TANE SİMİN VİLLÂ AYRICA:BİR TALİHLİYE TAM 100.000 TL.OLMAK ÜZERE İSO.000 TL.MUHTELİF PARA İKRAMİYELERİ Hesabınızı açmakta acel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.12.1956
  • Bu yeni vermutun tadına doyum ol"}112-VfRMUT ftîTU İthal malı 'çeşitli ve nadide nebat usaresi ve en iyi memleket üzümlerinden,ecnebi mütehassıs tarafından imal edilmiştir.İMALATHANE:Şimal Aybastı Sok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.12.1956
  • İNGİLİZCE MUHASEBE STENO İngilizce:Hiç bilmeyenler Az bilenler Pratik konuşmak İsteyenler grupları.17 ARALIK PAZARTESİ günü başlıyor.Daktilo Sekreter Kursları Merkezi:Lâleli Kemalpaşa Mah.Ağayokuşıı C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.12.1956
  • TÜRKİYE ESKİ MUHARİPLER BANKASI A.O.HER ŞUBE VE AJANSTA MAHALLİ HUSUSİ KEŞİDE,ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ YÜKSEK İSABET HESAP AÇTIRANLARA AYRICA s İstanbul ve Ankara'da mükellef apartman daireleri keşide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.12.1956
  • DANA ve BUZAĞI ŞIRDEN'ine Kuru olarak daimî surette ihtiyaç vardır.ÂLA 1 Mayacılık ve Kimyevî Maddeler Sanayi Ltd.Ort Mısır Çar-Şisı No:62 istanbul Tel:22 86 01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.12.1956
  • Miliiıaef b a n b t Ercüment Karacan Şirket)adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.12.1956
  • HİCRÎ Pazartesi Rimd 1376 Cema-10 tS7 «lyel» ARATJK Kasım 7 19 5 6 2' VAKİİ VASATİ EZANİ Güneş 7.14 2.33 Öğle 12.07 7.26 ikindi 14.28 9.47 Akşam 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.39 12.47 Imsâk 5.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.12.1956
  • Güreşçiler Melburn'dan Hareke!elli N.Kırşan "İs tanbul'daki basın toplantısında durumu izah edeceğim,dedi MELBOURNE,9 Hususi surette giden A.K.bildiriyor.Kafilemiz bu akşam mahallî saatle 18 de)Melbou
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1956
  • |HIIW'. f r Wmm* rffçffftf5!Sf TİP Mtt»l9KKİJii [SAMİ ÖNEMLİ] 2 PUAN DEĞERİNDEKİ GOL Maç,n bitraesine 6 dakika kala,Adalet müdafaası sağdan kornerle' başlayan tehlikeyi bir türlü bertaraf edemedirUMl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1956
  • Profesyonel Lig Gol Krallığı 4 GOL:Ergim,Can,Şirzat F.B.B.Ali G.S.Recep BJK)Kasaboğlu İ.S.Fahrettin,B.Erdoğan Beykoz)3 GOL:Lefter F.B.Metin,Suat G.S.Zühtü K.P.Aydemir t S.Fahir Em.2 GOL:Şeref F.B.İsfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1956
  • Halterde Türkiye REKORU KİRİLDİ YARİ AĞIRDA METİN 305 KİLO KAL-DIRARAK MUVAFFAKİYET GÖSTERDİ Dün Fatih Güreş Kulübünde yapılan tecrübeliler Halter Teşvik müsabakalarında yarı ağır sıklette Türkiye rek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1956
  • AMATÖR KÜME MAÇLARI Dün Ali Sami Yen stadında yapılması gereken amatör lig maçlarından Emirgâr Tekel ve Sultantepe Boğaziçi maçları hava muhalefetinden tehir edilmiş,oynanan tek maçta Topkapı ile Anad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1956
  • SULHİ fSARAH'm İDARE ETTİĞİ MAÇTA:İspanya İtalya B)yi 1-0 yendi ROMA,9 RADYO)Sardenya adasınm merkezi Cagliari'de yapılan Doğu Akdeniz Kupası elimine maçını İspanya B)1-0 kazanmıştır.Bu maçı bey-'nelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1956
  • İtalya Avusturya'yı 2-1 mağlûp etti ROMA,9 Cenova'da oynanan İtalya Avusturya millî futbol maçı 2-1 Italya'nm galibiyeti ile bitmiştir.Italya'nm her iki golünü de Longoni atmıştır.Avusturyalılar Hanna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1956
  • 2 nci Profesyonel Lig Puan Durumu Takımlar O G B M A V P Sarıyer 8 a 1 1 21 7 13 Galata 9 1 2 17 5 13 Eyüp s 3 1 20 9 13 Karagümrük B 15 2 18 8 12 Beylerbeyi 5 2 2 18 9 12 Feriköy 8 ¦1 S 15 14 9 Haskö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1956
  • II.Profesyonel lig maçları Eyüp Hasköy'le 1-1,Anadolu Davutpaşa ile 2 2 berabere kaldılar.Galata Beylerbeyi 4-1 yendi İkinci Profesyonel lig maçlarına dün Şeref Stadında devam edildi.Ve Eyüp Hasköy'le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİ] GOL REKORU KIRIYORLAR S'rSU ların tehirine sebebiyet verdi.İşte Ali Sami Yen stadında tehir kararı üzerine meraklı küçükler sahaya koştular ve hemen yaptıkları kardan kaleciyi gol yağmur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1956
  • BEŞİKTAŞ ANKARA'DA DDK 3-0 GALİP GELDİ Güzel bir oyun çıkaran Siyah Beyazlılar,Sami,Recep ve Ahmedin golleriyle Gençlerbirliği'ni farklı mağlûbiyete uğrattılar [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Dün Gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1956
  • BASKETBOL MAÇLARI Beşiktaş Kadıköyspor'u,Modaspor Karagücü'nü,G.Saray B.Spor'u yendi Basketbol birinci küme lig maçlarına dün de Spor ve Sergi Sarayında devr.m edildi.Günün ilk maçı Beşiktaş Kadıköysp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor