Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.12.1956
  • Macarişçüeri tekrar isyana hazırlanıyor [ANADOLU AJANSI] VİYANA,2 Macar işçileri bugün Kadar hükümetine son bir ihtarda bulunarak istekleri kabul edilmediği takdirde tekrar silâha sarılacaklarını bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1956
  • iva'da benzin buhranı şarapla giderilecek [ANADOLU AJANSI] ROMA,2 İtalyan şaraplarının benzin buhranını gidermek için kullanılması düşünülmektedir.İtalyan mebuslarından Scotti Alessandro Mecliste verd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1956
  • o O V A Cllin A Sir Winston Churchill,evvelki gün 82 nci doğum gününü Londra'da Hyde Park Gate'teki evinde,Olu I Hol İl UM zevcesiyle beraber tes'id etmiştir.Sabık Başvekil,kendisini tebrik etmeğe gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1956
  • EDİRNE VE ÇEŞME'DE SU BASKINI OLDU [Hususî Muhabirimiz Ersrun Nurtengör'denl EDİRNE,2 Balkanlarda eriyen karlar yüzünden şehrimiz Meriç,Time» •ve Arda nehirleri çok fazla taşmıştır.Meriç ve Arda nehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1956
  • AT DEVRİNE DÖNÜŞ!Mr.Eric Donovan,İngiltere'de bir şirket müdürüdür.Güzel bir arabası vardır.Fakat benzin sıkıntısı dolayısiylc otomobilinden lâyıkiyle faydalanamamaktadır.Bu yüzden Mr.Donovan,bir at s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1956
  • Sayın öğretmenler ve Çocuk Velileri Çocuklar için en iyi hediye,okul kitaplıkları için en kıymetli hazine REMZİ ÛZYÜREK YAYINEVİ'nin ÇOCUK KİTABLARIDIR.Roman Hikâye Piyes Tarih Bilgi bol resim,renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1956
  • 25 YIL EVVEL İsmet İnönü'ne yaptığı bir teklifle STALIN Suriye'yi işgalimizi istemiş [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN'] İZMİR,2 C.H.P.Konak ilçesi kongresinde bir konuşma yapan Kars mebusu ve genel sekreter yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1956
  • MACAR MİLLETİNE YARDIM KAMPANYANIZ YARIN SONA ERİYOR Kahraman Macar Milletine yardım için açtığımız kampanya yarın sona erecektir.Okuyucularımızın ısrarlı arzuları üzerine yaptığımız temdidin sebebi,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1956
  • Ş:iMnfihiıııı REİSİCUMHUR CELÂL BAYAR VE BAŞVEKİL ADNAN MENDERES SARI YARDAKİ HİDRO-ELEKTRİK TESİSLERİNİ ACARKEN [Telefoto MİLLİYET] ı ve tesisleri dün açıldı Tesislerin açılışında konuşan Başvekil,Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVER] LONDRA'dan DÖNEN ETHEM MENDERES ve MUHARREM NURİ BİRGİ,YEŞİLKÖY HAVA ALANINDA Uçaklarımızın hududu geçerek gösteri yaptığı iddiasiyle Suriye,protesto notası verdi ŞamElçimiz Başvekil A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1956
  • *w tw» wifl^pi i»ulj 5 DÜNYA AHVALİ.TELEK ARİKATÜR—MİLLİ 5TET:ORTADOĞU—İSTANBUL—T.SELÇUKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1956
  • Feyzioğlu'nun vekâlet emrine alınması üzerine Aydın Yalçın İSTİFA ETTİ Feyzioğlu da istifa edeceğini bildirdi.Talebe Birliği üzüntüsünü belirten bir tebliğ yayınladı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,2 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.12.1956
  • IUEm\y~2&/fs8GmZrJy'r OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yersiz bir aşağılık hissi duyuyorsunuz.Kendinize güveninizi arttırmak için yeni basarılar arayınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Vefasızlığına hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT Barsak bozuklukları 4 Sürgün İshal,Diare)Dışkının sık ve sulu olarak çıkmasıdır.İshal bir çok hastalık hallerinde görülür.Sebebi,çeşitli âmillerle,bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1956
  • mmıııııııııımııııııııımmıımıımııı ılım İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziği ve hafif melodiler 13.00 Beraber şarkılar 13.30 Haberler 13.45 Oyun havaları.Radyo bağlama ekibi 14.00 Öğle ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1956
  • J* CÇIH EMLAK KREDİ BANKASI MAZİNE KEFALETİNİ HAİZ.HER ZAMAN PARAYA ÇEVRİLEBİLİR.I-SATİŞ:15 KASIM 15 ARALIK-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1956
  • ACI BİR KAYIP 6.cı Dirayi Belediyye Heyeti Sıhhiye Reisi merhum Dr.İsmail Hayıi Beyin kerimesi,İnhisarlar Müfettişliğinden emekli KEMAL AKKEÇELİ'nin kıymetli refikaları.Aliye Yücebay.Faika Özden,İffet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1956
  • SİYASET DÜNYASINDA NE KARIŞIK MANZARA!HARBİN sona ermesinden bu yana,Milletler birbirleriyle ve kendi H aralarında bu derecede İhtilâf hâline düşmemişlerdir.Batı ile Doğu blokları arasındaki gerginlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1956
  • Aiman şehircilik mütehassısı yakında geliyor Belediye,bir müddet evvel şehrimize gelerek imar plânlarını etüd eden ve şehirde tetkikler yaptıktan sonra tekrar Almanya'ya dönen Alman şehircilik mütehas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1956
  • Ayakkabı fiatları bi türlü tesbit edilemec Ticaret Odası Meclisi yarın yapacağı f evkalâı toplantıda şikâyetleri tetkik edeci Ayakkabı fiatlarının tesbiti konusu günün mevzularından biftJ makta devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1956
  • At "S^S 3*8 Blk* i:HnH:H:H:i:H:i:H:i:i:i:n:H:i:l:l:H İ:İ:İ:5İ»İ8;üİmÎjs;h:»İHj«;î:İ ETİBANK İSTANBUL PANGALTI VE ÎSKENDEMUN BANKACILIK Şubelerinin küşadı münasebetiyle tertip olunan keşidelerin büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1956
  • Şehir Hattı vapurlarının yarısı miadını doldurmuş Eski teknelerin bir kısmı satılacak.Yeni gemiler alabilmek için bâzı firmalarla müzakerelere başlandı Denizcilik Bankası,şehir hatları vapurlarının ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1956
  • Orta DoğıTda Moskof oyunu SOVYETLER Birliğinin Orta Doğu'ya sızma hareketi yeni değildir.Yıllardanberi Kremlin'in ajanları Garb memleketlerinde ve Türkiye'de,sürü sürü gafilin şuursuz yardımlarından d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Gülde de vardır,ahlatta da vardır-Havai meşrep,hafif.2 Kimyevî bir madde Bunama.3 Kanına lâyık olduğunu isbat eden kardeş;millet 4 Adı kadar güzel bir çiçek.5 Bir şart eki Gayri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1956
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKİN Paııgaltı)Tel:48 65 02)1 Toto Üçüncü Adam Toto Türkçe.2 Ölmeyen Kuvvet Müslümanlık Mısır filmi Türkçe.A L K A Z A Tel:44 25 62)Günahkâr Raj Kapoor Türkçe 2.Hafta)ATLAS Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1956
  • Kİ S HABERLE FATİH'te,Sofular mahallesin ni inşa edilen İskenderpaşa ili yarın saat 12 de törenle açılacül İ.E.T.T.İdaresi bu sabaht baren Yıldız'la Aksaray arasınd büs işletmeye başlayacaktır.GAZ sob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1956
  • Millî Emlâke ait arların satışı devam mâm klillî Emlâk arsalarınır v^JPî r Milli Emlâk arsalarınır devam edilmektedir.Ayın r Beyoğlu Cumhuriyet mahallesin.Ergenekon caddesi üzerindeki 8 arsarnn satışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.12.1956
  • Y»ın hikayesi Yüzlerce resimden ayrılan ve bu sayfada neşredilen 2"ŞEY„ arasından birisi Jüri tarafından birinci seçilecek [îl Sarışuı,yeşil gözlü,uzun boylu,narin genç uz matbaanın kapısından girdi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1956
  • MANFRED DÜRBÜl ""CAM TAKI.İŞTE ÜKLERl Helikoptere DEN BAâu OLARAK.İNEN OfŞ DOKTORU tVERMUTTİ İDİ plân* in HANGİ HASTANIN DİŞİNDE OLDUĞUNU ÖGRENE^ ÇEKLERDİ*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1956
  • 20 ARALIK OMl CEKİtiŞİNDE 1-10 SENE MÜDDETLE AYLIK GELİR 60.000 T L ŞUBELER AOANA 2-PARA İKRAMİYESİ İZMİR BEYOĞLU 10.000 Tl GALATA SULTANHAMAM ANKARA 3-FAİZSİZ MESKEN KREDİSİ 40.000 m.AJANS ö&BSBMcast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1956
  • Piyasadaki istikrarsız durum düzelmeye başladı Son siyasî olaylarla alâkalı olarak bir duraklamanın müşahede edildiği piyasa normale dönmüştür.İthal malı çeşitleri bollaşmıstır.Altın fiatlarında da ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1956
  • ACI BİR KAYIP Bayan Belkis Energin'in eşi,maliye müfettişlerinden Turhan Energin ve Gülgiin Baybora'nın babaları.Vakıflar Bankası kontrolörlerinden Cemal Baybora'nın kayınbabası,Türkiye Emlâk ve Kredi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1956
  • TEŞEKKÜR 30/Kasım/1956 tarihinde vefat ederek aramızdan ebediyete intikal eden kıymetli esim ve kardeşimiz Kemalettiıı SEZENER'in gerek hastahanede yattığı sırada yakın alâkalarını esirgemeyen sayın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1956
  • Francalaların gramajı bir miktar indiriliyor Evvelce hususî rejime tabi şehirler de dâhil bütün bölgelerdeki ekmeklik buğdayın kilosunun 30 kuruş SO santimden satılması üzerine francala imalinde kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1956
  • |Bir «Güreşimiz» vardı.W% EN futbol,tenis,atletizm filân gibi sporlardan anlamam ama D güreşten çakarım.Çünkü gerek alafranga ve alaturka ser-E best,gerek Greko-Romen'de çok iyi pehlivanlar seyrettim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.12.1956
  • BEN KOZMETİK tSİ|_E A.'EŞGULÜM AD:VU AŞlVAM birkaç ^as.RİKAM vAR.PİSKELLE *'AÛ.EMİZ İÇİN BİR.LEKE tef.BıRAKTıSi 'PARA ÜZE.RİSJDE HİÇBİR ODİAAA VOK.VALMIZ CESEDİNİ İ5TİyORu;vN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1956
  • 'OftCUK:D I i i,V.m vî^» pp mM.%2İ V r:it.|Kılkun WAtTDİSMir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1956
  • DEMİR YUMRUK JOHNCMURH4Y VAWU BlUUV ı AZ KAUSlN BENİM İÇİN ÖLÜYORDU CAKANIN SIRASI DcâİLDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1956
  • CİSCÖ Kİ W JOSE SAÜNAS.RO0 REE D 3 ZAVVAN OA i OOM)SENİN YEREft SEKECEK^^ 77" UEŞİNİ ı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1956
  • ll!AŞK HİKÂYESİ SAAT 3 e DOĞRU TEFRİKA NO.11 Celâlin telefonda söylediği ev,ufak bir evdi.Komisere kapıyı bir kadın açtı.Ve hemen:«Ali Solmaz Bey mi.üst katlalar.dedi.Oda kapısını vurunca içeriden yor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1956
  • f.Öğretmenin sırrı t BİR iki gündür benim küçüğümde tatlı biı telâş var.Okulda başladığı dikişi bitirmek istiyor.Küçük bir kombinezon bu.Dikkat 5 ediyorum.Kaçtır ayna karşısında prova yapıyor.Beğendiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1956
  • HAZRET-LALI YAZAN:KE F 1' CGVAD 72 ÜİÜNAY Resûlallah,cevap veremedi.O derece müteessirdi ki mübarek gözlerinden yaşlar akmaya bağladı.Sa'd ibni Muaz:Sa'd için ne büyük devlettir ki,Allalun habibinin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1956
  • BIRAKMA BEN Yazan:HAKOLD ROBBİNS Çeviren:NEiVÜKÜ Bir içki daha doldurd um.Bir yudum aldım.Hayatın ne garip cilveleri vardı.Matt Brady kızını yanında tutmak istedikçe nefretini kazanıyordu.Acaba kızın,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1956
  • SABİHA 24 BİR HAVACI VLENNİSTI,FAKAT.HAVACI ÇİFT.Mes'ut günlerin batıranı Ata"nm yanında iken genç havacı ile evlenmek isteyenler olmuştu.Bizzat Atatürk de Gökçen'i evlendirmek arzusundaydı.Fakat genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • İngiltere kanal hakkındaki kararını bugün açıklıyor ingiliz birlikleri ayın 25 ine kadar Mısır'ı ierkedecek.Muhafazakâr Partideki siyasi mücadele genişliyor TASSOCİATED PRESS ve A.A.LONDRA,2 İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • Amerika Nafo Konseyine yeni teklifler yapacak EISENHOVVER İLE DULLES'İN DÜN YAPTIKLAR!GÖRÜŞMEDE BU MESELE ELE ALINDI [ASSOCIATED PRESS| GEORGIA,2 Başkan Eisenhower ile hastahaneden çıkmış olan Dışişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • Sarıyar Barajı e tesisleri dün açıldı Baştarajı 1 incide takip etmiyoruz.Sulhu,emniyeti,istikrarı aramaktayız.Mctodlarımız da sulhçıı metodlardır ve Birleşmiş Milletlere ruh ve hayat veren prensipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • 471 kilo ağırlığındaki adam uçağa vinçle bindirildi [ANADOLU AJANSI] NEW YORK.2 471 kilo 500 gram sıkletindeki dünyanın en şişman adamı dün gece bir yük uçağı ile buraya gelmiştir.30 yaşındaki Robert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • RUSLARA GÖRE AME-RİKAN SECİM SİSTEMİ ÇOK KARIŞIK [ASSOCİATED PRESS] MOSKOVA.2 Amerikan Hükümetinin misafiri olarak Amerika?dnki seçimleri takip eimig olan İzvestia sazetesi başmuharriri,Amerika'daki s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • Akhisar'da bir yağ ve pamuk fabrikası yandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,2 Akhisar kazasında bir yağ ve pamuk fabrikası tamamen yanmıştır.Yancın,trenden sıçrayan ve fabrikaya düsen kıvılcımdan çıkmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • Rezate* fukaran Hikmet Katmer.Hasan Üsümüs.Abdi Kızılöz ve Turgut Tekin adında dört kişi bu sabah adlivcve verileceklerdir.Bunlar,evvelki Rece şehrin muhtelif semtlerinde sarhoşluk saikasivle rezalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • GÜNEŞ DÜN 3 SAAT 25 dakika 3 saniye tutuldu Güneş tutulduğu sırada bâzı kimseler Eyüp'te bir felâket olmaması için dua ettiler Dün sabah saat 7 yi 52 dakika 58 saniye geçe Güneş tutulması başlamış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • Suriye protesto notası verdi t Baştarajı 1 incide Herhangi bir açıklanma yapılmış olmamasına rağmen sızan haberlerden anlaşıldığına göre bu müzakereler sırasında Elçimiz,Suriyede günden güne artmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • Amerika'da yüksek zekâlı c-cılklar harcanıyor VNADOLU AJANSİ] IOWA CİTY fİow.ı)2 Amerikadaki öğretim isteminin zekâca ii: tün çocukların tarc-mnıasına sebep olduğu bildirilmc'-'f-'r,Maarif rnese'ı er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • Ceryana kapılan bir ana ile oğul öldü Eyüp'te dün bir ana ile oğlu elektrik cereyanına kapılarak ölmüştür.Kara Süleyman Tekke sokağında oturan İG yaşındaki Fikret Kurter,evlerinin bahçesinde havai hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • IFMTOT İşte mükemmel bir ökçe lâstiği!Nihayet,dayanıklı ve elverişli bir ökçe lâstiği memleketimizin her tarafına tevzi edilmiş bulunmaktadır.GOLF ÖKÇE LÂSTİKLERİ,fennin en son terakkilerine göre,tama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • üflilliuet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI HİCRÎ 1376 Renltil' âh» 30 E».Ertesi rumS 3 1372 ARALIK Kasım 1956 20 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • İSTANBUL TİCARET ODASI MECLİS BAŞKANLIĞINDAN Odamız Meclisi geçen oturumda alman karar gereğince 4 Aralık 1956 sah günü saat onbeşde toplanacaktır.Sayın azanın muayyen saatte hazır bulunmaları rica ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • İNGİLİZCE MUHASEBE STENO İngilizce:Hiç bilmeyenler Az bilenler Pratik konuşmak İsteyenler grupları.17 ARALIK PAZARTESİ günü başlıyor.Daktilo Sekreter Kursları Merkezi:Lâleli Kemalpaşa Mah.Ağayokusu Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • istanbul Vilâyeti Tevzi Hey'etinden Vilâyetimiz emrine elli ton südkostik tahsis edilmiştir.Ticacct ve Sanayi odalarına kayıtlı bulunmayan ihtiyaç erbabının ilân tarihinden itibaren 7 gün zarfında 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • AS VE SİNİR AĞRILARINA KARŞI f.FAYDALIDIR!I baş,diş,adale,sinir,romatiz ma,siyatik,lumbago ağrılarım teskin eder EGSS1 muayyen zamanlar* daki sancılara karşı daima başarı iie kullanılır Sağlık mevzuun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • Bölge Çalışma Müdürlüğünden Asgarî ücret itiraz Tetkik Kurulu Kararı 3008 sayılı iş kanununun 5518 sayılı kanunla muaddel 32 nci maddesine müsteniden vilâyetimiz hudutları dahilinde tütün sanayi işyer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • DİKKAT.Bilûmum BUZ DOLABI ÇAMAŞIR MAKİNESİ OTO KAMYON TRAKTÖR ve SANAYİ V KAYIŞLARI İSTANBUL KAYIŞ ve OTO AKSAMI KONTUARI müessesesinde satılmaktadır.Adres:Nöbethane Cad.Dayahatun Sok.No.11/1 Sirkeci-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • FOÇA DEĞİRMEM TAŞLARI Dünyanın en kıymetli taslarıdır.Sulu İspilye taşları mâmûl ve gayri mâmûl müşterilerimize amadedir.Susam,tuz,kahve,zeytinyağı taşları da yapılmaktadır.Merkezi Menemen Fotaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • m" a»«j» w—SPOR SEVER Arkadaşlara Müjde:Spor mevsimini nezle olmadan geçirmek için bir adet NİKİ nefes tüpü almanız kâfidir.NIKI nefes-tüpünün fiatı 70 kuruştur.HER EC-ZANEDE BULUNUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • Ortaköy havalisindeki öğretmenler vasıtasızlıktan okullarına geç kalıyorlar Ortaköy ve civarındaki okullarda bulunan öğretmenler,talebe tramvaylarına alınmadıklarından şikâyetçidirler.Bilhassa Aksaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • ERKÂNI HARBİYE REİSİ PARİS'E GİTTİ [ANADOLU AJANSI] ANKARA,2 Mûtad NATO askerî komite toplantısına iştirak etmek üzere Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Orgeneral İ.Hakkı Tunaboylu beraberinde ilgili müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1956
  • SANA sürülmüş bir dilini ekmeği tatmak.veya,SANA ile hazırlanmış,sahanda yumurta yemek büyük bir ^lAİCtlfeL çünkü SANA'nın tabiî bir lezzeti var!Ne LeZZet:SANA'y,bir dilim ekmeğin üzerine sürülmüş ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.12.1956
  • RİNGE DÜNUŞ yonlarından,mâruf boksör Randolph Turpln,evvelki gece A.Bıucton ile aptıgı maçı,besinci raim d d a nakavt ile kazanmıştır.Resimde,Buxfon'u Turpin'in yumruğuyla yere yıkılmış,kendini toplam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.12.1956
  • KISA HABERLER BEYKOZ ESKİŞEHİR'DE 1-0 GALİP GELDİ ESKİŞEHİR,2 Şehrimizde bulunan İstanbul profesyonel Beykoz takımı,bugün saat 14.30 da Şckerspor ile karşılaşmıştır.Hakem Tevfik Elbır'in idaresindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.12.1956
  • SARIYAR BARAJ!müsabakalarını G.Saray kürekçileri kazandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2 Sarıyar Barajının açılışı münasebetiyle Galatasaray ve Fenerbahçe kürekçileri arasında 10 kilometre üzerinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.12.1956
  • Basketbol lig maçlarında F.BAHÇE,G.SARAY SAYI REKORU KIRDI GÜNÜN EN KRİTİK MAÇINDA VEFA BEŞİKTAŞ'I 44-42 YENDİ Basketbol lig maçlarına dün de devam edildi.Günün ilk maçını Galatasaray ile Darüşşafaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.12.1956
  • t* NAZMI ellili RESİKTAÇI GALİP GETİREN GOL MaC,n 32 nci dakikasında Sami'nin ceza çizgisine kadar çektiği UUk sut(istanbnlsporlu mudafilere çarpıp gene Sami'ye geldi.Beşiktaş solaçığı hu defa topu,se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.12.1956
  • 'S-x» v,i.v-«t i ISAMİ ÖNEMLİ1 TOP AĞLARDA AMMA,GOL DEĞİL.5&3J yaptığı bu Rol nıçm sayılmadı?Çünkü Recep topu ofsayt vaziyetinde almış ve hakem de daha önce of say ti çalmıştı.Düdüğü duymayan Beşiktaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.12.1956
  • 1956 OLİMPİYAT Q5 P OYUNLARI Greko-Romen'lere bugün başlanıyor Takmama şampiyonaya şu kadro ile giriyor:D.Erbaş,Y.Yılmaz,M.Sille,R.Doğan,M.Bayrak,İ.Atlı,Â.Atan,H.Kaplan.HUSUSİ SURETTE Gİ-DEN A.K.BİLDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.12.1956
  • BUGÜNKÜ PROGRAM Saat 08.30 08.00 09.00 11.00 12.00 14.00 14.00 14.00 Eskrim Atıcılık Jimnastik Kadınlar)Güreş Greko-Romen)Yelken Jimnastik Kadınlar)Bisiklet Yarıgları 1000 metre Y.final)Eskrim 14.00 Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.12.1956
  • HAFTANIN SÜRPRİZİ Feriköy fff M w K.Gunrağn 3-1 yendi İlk devrede kaburgaları kırılan Feriköy kalecisi hastahaneye kaldırıldı Profesyonel ikinci küme maçları,dün sürpriz galibiyetle ve müessif hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.12.1956
  • Ruslar,Amerikan Olimpiyad ekibinin kudretini kabul effi [ASSOCIATED PRESS| İngiltere,Kanada,Avustralya,Yeni Zelanda,Hindistan,Pakistan,Güney Afrika,Jamaika,Trinidat,Nijerya,Kenya ve Singapur atletleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor