Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.12.1956
  • ALMANYA tmm munih,Frankfurt,mwk-0ÜS5ELDORF.KÖLN)maada HER GÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1956
  • YARDIN LİSTESİ Dünkü Yekûn 23.828.78 Yusuf Kirchner 100.00 C.H.P.Cerrahpaşa Ocağı İdare Kurulu 100.00 İtalyan Koleji İlse ihzari sınıfı namına Tereza Guilia 35.50 İsminin neşrini istemeyen bir müesses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1956
  • IKEYSTONEI DİOR'UN İLKBAHAR MfinCI İ Tanınmış Fransız kadın RİUUELI terzisi Christian Dior,dalıa şimdiden,önümüzdeki ilkbaharda giyilecek kadın modellerini takdime başlamıştır.Resimde,Dior'ıııı «Singa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1956
  • Londra'da başlayan Türk-İngiliz görüşmelerinde bir tecavüze karşı N ATO'mın garantisini isledik Amerika'nın Akdeniz filosu yaptı.Amerikan temi' natı iyi karşılandı LONDRA 30 [Milliyet Radyo Servisi Aj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1956
  • OLİMPİYATTAKİ BASARIMIZ t&^K"erimte vaıda «e basan göstermiş ve üçiincii turda yaptıkları 8 miit,fc sabakadan 6,sim kazanmışlardır.Resimde,73 kilodaki güreşçimiz İbrahim Zengini Amerikalı rakibini kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1956
  • IA.P.I fili HİNnİÇTAN'DA Kızı1 *'in Basvekili Çu-En-Lal Yeni DelhPye yUş ül Ilı LMO I MII UH c|miş ve Başvekil Nelırıı tarafından karşılanmıştır.Hâlen iki hükümet başkanı arasında müzakereler devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1956
  • Amerika Avrupaya petrol sevkedecek Eisenhower 15 şirketin müştereken hareket etmesini kabul etti [MİLLİYKT RADYO SERVİSİİ LONDRA,30 Amerika.Avrupaya günde 1 milyon 100 bin varil petrol şevkine karar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1956
  • Gazete çalan polis hapse mahkûm oldu fHUSUSÎ MUHABİRİMİZDENJ ANKARA,3ü 21 mart 1956 gecesi Sıhhiyede gazete çalarken mezkûr yelin sahjbi tarafından yakalanan Osman Şeraf ettin adlı polis memuru bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1956
  • Ordumuz günün şartlarına uygun tedbirlerini aldı MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ BİR TEBLİĞ YAYINLAYARAK BÂZI DEV-LETLERİN NEŞRİYATINI TEKZİP ETTİ [ANADOLU AJANSI] ANKARA,30 M.M.V.Temsil Bürosundan bildirilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1956
  • Moskova Radyosu tahrike devam ediyor [ASSOCIATED PRESS] LONDRA.30 Sovyetler Birliği bugün Amerika.İngiltere ve Fransa'yı Türkiye.Irak ve İsraili Sur iyeye karsı tecavüze kışkırtmakla sııçlandırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1956
  • Kadar,mültecileri geriye davet ediyor Avusturya ya iltica eden Macar'ların sayısı 100 bini aştı.Ruslar mültecilere karşı tanklar kullanıyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,30 Budapeşte radyosu bugün,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1956
  • 1 t&r-KAYBETTİ B" sabah rakibi Japon İkedo ile yaptığı dömifinal müsabakasında talihsizlik neticesi yenilen ve takımımızı bir ¦vm ı Uhl II şampiyonluktan mahrıun eden İbrahim Zengin bir evvelki güreşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1956
  • Londra'da başlayan Türk-İngiliz görüşmelerinde bir tecavüze karşı NATO'NUN GARANTİSİNİ İSTEDİK Amerika'nın Akdeniz filosu yaptı.Amerikan temi' natı iyi karşılandı büyük bir çıkartma tatbikatı LONDRA,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1956
  • İZZET SEDES Şam'dan bildiriyor HATAY SURİYE'NİN Parçası imiş SAM,30 Şam'da intişar eden Şahap gazetesi,burada bulunan Arap kulübünde Hatay'ı anma günü tertip etmiştir.Hatay'ın Türkiye'ye ilhakı dolayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1956
  • Ordumuz gereken TEDBİRLERİ ALDI [ANADOLU AJANSI] ANKARA,30 M.M.V.Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Orta Doğu hâdiselerinden istifade etmek isteyen bâzı ecnebi ajans ve radyoları aslı olmayan maksatlı n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1956
  • MACAR MİLLETİNE YARDIN LİSTESİ Dünkü Yekûn 23.828.78 Yusuf Kirchner 100.00 C.H.P.Cerrahpaşa Ocağı İdare Kurulu 100.00 İtalyan Koleji lise ihzari sınıfı namına Tereza Guilia 35.50 İsminin neşrini istem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1956
  • IA.R] Gül NİNnİQTANşnA KmI Ba5vekili Çu-En-Lai Veııi Delhi'ye lfWş niniflglMII gelmiş ve Başvekil Nchru tarafından karşılanmıştır.Hâlen iki hükümet başkanı arasında müzakereler devam ederken,mâkûl ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1956
  • Kadar,mültecileri geriye davet ediyor Avusturya'ya iltica eden Macar'ların sayısı 100 bini aştı.Rmlar mültecilere karşı tanklar kullanıyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ)LONDRA,30 Budapeşte radyosu bugün,Mac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • HAFTANIN FİLMLERİ ~U+Ok. XM,intikam kanunu «Th« Man From Lara-Rejisör Anthony mamı idaresinde renkli olarak çevrilmiş» bir Columbia Amerikan)filmi.Oynayanlar:James ¦tewart,Arthur Kennedy,Donald Crisp,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • P RADI G E iCHtHE PUfF K remi i A Pudra.PRODK3E KREMÜ PUDRA yumusafci ince.C0fe ŞWW VV Ca/WIM)btf ¦•jdı/Bir d«fa tflrtHmalcI» tersvei v» IsadiUmti btf «naiLh «fitin cd«r.AbORATOlREL PROD'HY TaMaJ al«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • TEŞEKKÜR 30-XI-956 cuma günü ebedt istirahatgâhına tevdi ettiğimiz merhume Fatma Mebrure Güven'in zevci,Yüksek Mühendis Mimar Suat Güven'in ve Doktor Üsteğmen Sedat Güven'in babaları Devlet Demiryolla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • TEŞEKKÜR Açılış gününün hemen ferdi» sında,büyük bir talihsizlik eseri olarak ticarethanemizin konfeksiyon dairesinden çıkan yangını derhal yetişerek çeşitli mal v« eşyalarla dolu diğer dairelerimiz*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr.S.RECEP DOKSAT BARSAK BOZUKLUKLARI 3)Hâd ateşli hastalıkların çoğunda kabızlık olmasuım sebebi yatma,ter,adalelerin zaafı,sıvı mayi)gıda alınması ve ateştir.Böyle du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • fc GîL OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yıldızlar ticaret ve is hayatının aksatıyor.Fakat durum çabuk düzele-KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Venüsle Uranüs arasında ihtilâf var.Biri sizi inkisara uğratac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • ¦A/m^ TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI 19 5 6 TAHVİLLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • mı ı m ııı ı mı iimih mı ıııııiMiımımıı IIIM11IMIİIII1I MIH I M MIMlmII İSTANBUL E 12.27 Açılıg ve program 12.30 5 Radyo Salon Orkestrası.İdare eden:I Semih Argo 13.00 Şarkılar.Gülseren Güvenil 13.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Efendi arayan bir memleket Eserler.2 Tayyare Adalet Dîvân ı'n in bulunduğu şehir.3 Uğurlu gün Yabancı Çivinin ağası.4 Kist Bir çiçek.5 Bir askerî lise Halk.6 Bir gaz Bu yana.7 Es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • Üsküdar Ajansımız 3 Aralık Pazartesi günü Zarif açılış hatıralariyle Hizmetinize giriyor.KARAKÖY AJANSIMIZ 3 Aralık Pazartesi günü Emrinizdedir.GARANTİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • Leylâ Gencer Amerika SeyahaÜni Anlaüyor.Sayfa:8-9)10 UNCU SAYI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • 100 bin liralık kaçak 5 kadın eşyası ele geçti BUGÜN ADLİYEYE VERİLECEK OLAN SANIK,EŞ-YALARI BİR LÜBNAN'LININ REHİN BIRAKTIĞINI İDDİA EDİYOR Çakmakçılar civarında Yeni Melek isimli Handa ti carethanes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • Kadın yüzünden çıkan kavgalar çoğalıyor Son günlerde kavga ve hakaret vak'alarınin arttığı görülmekte,kavgaların umumiyetle kadın meselesi ve alacak yüzünden çıktığı,hakaret hâdiselerinin ise ev sahip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • BİR ESRARKEŞ,İKİ YILA MAHKÛM OLDU Esrar bulundurmak ve içmek suçundan 9 uncu Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Hasan Tetik adında birinin duruşması dün sona ermiştir.Hasan.2 sene 6 ay hapis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • Gümrüklerdeki röntgen filmi yakında çekiliyor Vilâyet Sağlık Müdürlüğü emrine yeniden 2 bin şişe ensülin tahsis edilmiştir.Ayrıca ihtiyacı tamamen karşılayacak miktarda röntgen filmi de bugünlerde güm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • I BİR DERGİYE DAİR E l1^ ÜN,Liman Lokantasında,bizim «Türk üreJ' Düşüncesi» nin devamlı yazarları ve dostları,bir kokteyl masası etrafında buluştu-İ 1ar.Dördüncü neşir yılma basan bu mecmua için,İ rek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • TEPEBASI CİNAYETİNİN TAHKİKATI SONA ERDİ KAATİL SÜLEYMAN'IN İDAMI,SUÇ ORTAKLA-RININ DA ONAR SENE HAPSİ TALEP EDİLDİ Kurban bayramının ilk gecesi Tepebaşı'nda işlenen cinayetle alâkalı olarak Sorgu Hâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • K I S A HABERLER VİLÂYET Meclisi 14 aralık saat 15 de toplanacaktır.FOTO muhabirlerinden Hilmi henk'in hazırladığı »Değişen ve zellesen İstanbul» isimli fotoğraf gisi,bugün 17 de Şehir Galerisinde lac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • r f SİNEMALAR j BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Toto Üçüncü Adam Toto Türkçe.2 Ölmeyen Kuvvet Müslümanlık Mısır filmi Türkçe.A L K A Z A K Tel:44 25 62)Günahkâr Raj Kapoor Türkçe 2.Hafta)ATLAS Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • ir-k**irki(iciı+A HAFTANIN FİLMLERİ "Tu4t*204 .Ç)k.ouv intikam kanu-NU «'ihe Man From Laramie» Rejisör Anthony mamı idaresinde renkli olarak çevrilmiş bir Colıımbia Amerikan)filmi.Oynayanlar:James Ste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • PRODIGE CREME PUFF K re mi i â Pu d ra PRODIÜE KREMLİ PUDRA yumuşak.Jnceyağlımsı,çok pratik ve cazip renkli bir makiyajdır.frr dela sürülmekte teniniz* teravet v« kadrlemıl bir maHık eroin eder Tahtak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • TEŞEKKÜR Açılış gününün hemen ferdasında,büyük bir talihsizlik eseri olarak ticarethanemizin konfeksiyon dairesinden çıkan yangını derhal yetişerek çeşitli mal ve eşyalarla dolu diğer dairelerimiz» si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • TEŞEKKÜR 30-XI-95fi cuma günü ebedî istlrahatgâhına tevdi ettiğimiz merhume Fatma Mebrure Güven'in zevci.Yüksek Mühendis Mimar Suat Güven'in ve Dokıor Üsteğmen Sedat Güven'in babaları Devlet Demiryoll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • SAĞLİK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT BARSAK BOZUKLUKLARI 3)Hâd ateşli hastalıkların çoğunda kaDizlık olmasının sebebi yatma,ter,adalelerin zaafı,sıvı mayi)gıda abnması ve ateştir.Böyle du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • il.I" I I I I I I I.I l.lll III I 1.11.III III.II III I II III III III III I M I İti I II I III III!I IHI III I I UM III M II I.I I 11 I 111 11 I I 11 11 11 I 11 I I 111 111 111.II I I II III I I I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • OĞLAK BURCU jj [22 Aralık 20 Ocak] •fc 4 Yıldızlar ticaret ve iş ^k_i hayatınızı aksatıyor.Fa-kal üurum çabuk düzele-1 V cek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Venüsle Uranüs arasında ihtilâf var.Biri siz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Efendi arayan bir memleket Eserler.2 Tayyare Adalet Dîvânı'nın bulunduğu şehir.3 Uğurlu gün Yabancı Çivinin ağası.4 Kist Bir çiçek.5 Bir askeri lise Halk.6 Bir gaz Bu yana.7 Eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • Sf Üsküdar Ajansımız 3 Aralık Pazartesi günü Zarif açılış hatıralariyle Hizmetinize giriyor.KARAKÖY AJANSIMIZ 3 Aralık Pazartesi günü Emrinizdedir.GARANTİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • Leylâ Gericer Amerika Seyahatini Anlatiyor Sayfa:8-9)PazaR »İngiliz Alevi BELINDA LEE 10 UNCU SAYI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • 100 bin liralık kaçak kadın eşyası ele geçti BUGÜN ADLİYEYE VERİLECEK OLAN SANIK,EŞ-YALARI BİR LÜBNAN'LININ REHİN BIRAKTIĞINI İDDİA EDİYOR Çakmakçüar civarında Yeni Melek isimli Handa ti carethanesi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • Kadın yüzünden çıkan kavgalar çoğalıyor Son günlerde kavga ve hakaret vak'alarının arttığı görülmekte,kavgaların umumiyetle kadın meselesi ve alacak yüzünden çıktığı,hakaret hâdiselerinin ise ev sahip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • BİR ESRARKEŞ,İKİ YILA MAHKÛM OLDU Esrar bulundurmak ve içmek suçundan 9 uncu Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Hasan Tetik adında birinin duruşması dün sona ermiştir.Hasan,2 sene 6 ay hapis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • Gümrüklerdeki röntgen filmi yakında çekiliyor Vilâyet Sağlık Müdürlüğü emrine yeniden 2 bin şişe ensülin tahsis edilmiştir.Ayrıca ihtiyacı tamamen karşılayacak miktarda röntgen filmi de bugünlerde güm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • TEPEBASI CİNAYETİNİN TAHKİKATI SONA ERDİ KAATİL SÜLEYMAN'IN İDAMI,SUÇ ORTAKLA-RININ DA ONAR SENE HAPSİ TALEP EDİLDİ Kurban bayramının ilk gecesi Tepebaşı'nda işlenen cinayetle alâkalı olarak Sorgu Hâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Toto Üçüncü Adam Toto Türkçe.2 Ölmeyen Kuvvet Müslümanlık Mısır filmi Türkçe.ALKAZAR Tel:44 25 62)Günahkâr Raj Kapoor Türkçe 2.Hafta)ATLAS Tel:44 08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • VİLÂYET Meclisi 14 aralık t saat 15 de toplanacaktır.FOTO muhabirlerinden Hilmi henk'in hazırladığı «Değişen ve zellesen İstanbul» isimli fotoğral gisi,bugün 17 de Şehir Galerisinde lacaktır.MEMURLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1956
  • I BİR DERGİYE DAİR İ f^fc ÜN,Liman Lokantasında,bizim «Türk Ea# Düşüncesi» nin devamlı yazarları ve dostları,bir kokteyl masası etrafında buluştuğ 1ar.Dördüncü neşir yılma basan bu mecmua için,l reklâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • ym gb IKEYSTONEI Yılbaşının yaklaşması dolayısile Paris'te muhtelif modeller ortaya çıkmaktadır.Resim,Paris'in tanınmış berberlerinden Francis Serfaty'niıı hazırladığı i yeni «Yılbaşı» modeli gösterme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • DÖRDÜNCÜ NEŞİR YILINA GİREN AYLIK FİKİR VE SANAT DERGİSİ düşüncesi Sahibi ve MUcfUrUı PEYAMi SAFA BU SAYIDA:Ö.V.VV.V hû«v.v.v.ıa«\V.V.W.I,ı I "W ıri« v» rılk» HERKESİN BAHSETTİĞİ,FAKAT PEK AZ KİMSENİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • zehir hafiye MANFRED SCHM1DT HAFİYE VAZJYETİ HEMEN ÇAKTI VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • YIL SONUNDA KALAMIŞDA ve NÎŞANTAŞINDA APARTIMAN DAİRELERİ 90 MÜŞTERİYE Belgim Para İkramiyeleri AYRICA 150.000 Liralık Faizsiz Mesken Kredisi Not:Tafsilât için gişelerimiz emrinize amadedir.İSTANBUL B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • MECMUASI ARALİK 12-84 SAYISI ÇIKTI 7.cilt tamamlanmış ve kapakları satılmağa başlanmıştır.Kısa adres:Posta kutusu 18,İstanbul İskit Yayınevi)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • Ruşen şilebinin makineleri bozuldu [ASSOCIATED PRESS] ROTTERDAM,30 Hollanda sahillerine altı mil mesafede makineleri bozulan Ruşen şilebi dün römorkörle çekilerek ana sokulmuştur.Sâd" lerin 4.427 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • Haiti Cumhurbaşkanının oğlu istanbul'a geldi Haiti Reisicumhurunun sekiz çocuğundan biri olnn Patolojist Dr.Abel Tıırnier bir müddet dinlenmek üzere memleketimize gelmiştir.Dr.Abel Tıırnier.kendisiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK Münir Nureddin Bey Biraderimize 27 kasım beyanatı münasebetiyle BUNDAN bir ay evvel yine bir akşam gazetesinde intişar eden be-E yanatımz üzerine 26 ekim tarihli Milliyet'te size
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • IMUAMMEFR TAYTAK1 İCf*İ EUI EDİMİN TEMEI I Ankara'da işçiler için yapılacak olan lay!t" LCnlIlin I CITICLI ı,ıok apartmanların temelleri,dün törenle atıldı.Merasimde Başvekil Adnan Menderes ve Vekille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • unanistan Kıbrıs işinde fgız değiştirmeye başladı mdiye kadar türkiye'nin söz sahibi olmadığını iddia jen Yunan makamları hakkımızı kabule başladılar [ANADOLU AJANSI] 30 Kıbrıs meselesinin îşmıs Mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • i esnafı irilirine girdi Imâlcilerle,deri ve köseleciler arasında pahalılığın sebebi için münazara yapılacak [ERTUĞRUL ÜNAL] Kundura Hatlarının tesbiti bu isle alâkalı esnaf teşekküllerini biribirine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVERI Üv i V UFÇ'FmİR Lâtin-Anıerika ve İspanyol müziğinin tesirlerini bünyesine uydurarak yepyeni bir L i ft rlCO kil İn şekle sokan Meksika'nın tanınmış bir orkestrası,dün İstanbul'dan geçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • iki sarhoşun icad ettiği yeni meslek!Ortaya yepyeni bir meslek çıkaran ve kendilerine «Genel Evler Müfettişi» unvanı veren Burhan Öz ve Ekrem Yeşilova adında iki kişi bugün adliyeye verileceklerdir.Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • 'olonya,Amerikan jredisi kabul edecek milyon Dolarlık iktisadî yardım teklifi iki »mlekei arasında müzakere ediliyor g.[ANADOLU AJANSI] lübüı [A,30 İyi haber alan kaynaklardan öğrenildiğine göre,E?bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • ili Dünyayı Yerinden Oynatan OCK'n ROLL Sallan Yuvarlan)Dans Müziği Programı bu akşam saat 20.55 te İstanbul Radyosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • M E VL I D Sevgili annemiz İclâl Kâzını Karabekir rııhıuıa,2 aralık pazar günü öğle namazını miiteâ'ap Kadıköy Osmanağa Camiinde mevlidlıan Kâzım Büyük Aksoy tarafından okunacak Mevlidi Şerife arzu ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • TÜRKİYE'NİN EN yaşlı kadını öldü 125 yaşındaki Havva Nine,75 yaşındaki oğlunun ölümüne dayanamıyarak yatağa düşmüştü HirSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] KONYA,30 Bugün şehrimizde Türkiye'nin en yaşlı kadınlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • ft WI Jf M W A "Iflfl İMİ DCIIII Amerika «la.Naryland'de Fairchild Hava Şirke.inde,dakikada 700 kurşun ata-LAftlftAllM fUlf İVUllaUN bilen,t-ı.ısu çelikten,kabza kısmı alüminyum ve plâstikten yapılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • Emniyet mensuplarının tayın bedeli 100 liraya çıkarılıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.ü Genel Müdürlümü.Gümrük ve Muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara verilmekte ol.n 25 lira tutarındaki birer e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • BÜTÇE LÂYİHASI MECLİSE VERİLDİ I HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,30 1957 yılı bütçe kanunu lâyihası bugün Büyük Millet Meclisine sevkedilmistir.Evvelce" bildirdiğimiz gibi yeni bütçenin yekûnu 4 milyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • Yunanistan Kıbrıs işinde iğiz değiştirmeye başladı imdiye kadar türkiye'nin söz sahibi olmadığını iddia den Yunan makamları hakkımızı kabule başladılar ibi lr" [ANADOLU AJANSI] "İTİNA,30 Kıbrıs mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • i» 1 la «yelerinden doğduğunu da isbat etmU «irtni» Ş ««'»veren Meksikalılar,müziklerindeki neS'enin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • Polonya,Amerikan kredisi kabul edecek Mİ ^0 milyon Dolarlık iktisadî yardım teklifi iki Memleket arasında müzakere ediliyor J*g £ANADOLU AJANSI] rc VARŞOVA,30 İyi haber alan kaynaklardan öğrenildiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • İki sarhoşun icad ettiği yeni meslek!Ortaya yepyeni bir meslek çıkaran ve kendilerine «Genel Evler Müfettişi» unvanı veren Burhan Öz ve Ekrem Yeşilova adında iki kişi bugün adliyeye verileceklerdir.Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • Mm mi ¦ra m Wk I Ü litegji» [KEYSTONE] YILBAŞI SAÇ MODELLERİ maktadır.Resim,Paris'in tanınmış berberlerinden Francis Serfaty'nin hazırladığı 3 yeni «Yılbaşı» modeli göstermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • Dünyayı Yerinden Oynatan ROCK'n R 0 L L Sallan Yuvarlan)Dans Müziği Programı bu akşam saat 20.55 te İstanbul Radyosunda ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • DÖRDÜNCÜ NEŞİR YILINA GİREN AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ düşüncesi Sahibi ve MUdOrOı PEYAMİ SAFA BU SAYIDA:herkesin bahsettiği,fakat pek az kimsenin bildiği egzistansiyalizmyazan;peyami safa NEDİM'İN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • YIL SONUNDA KALAMIŞDA ve NİŞANTAŞINDA APARTIMAN DAİRELERİ 90 MÜŞTERİYE Dolgun Para İkramiyeleri AYRICA 150.000 Liralık Faizsiz Mesken Kredisi Not:Tafsilât için gişelerimiz emrinize amadedir.İSTANBUL B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • MECMUASI ARALIK 12-84 SAYISI ÇIKTI 7.cilt tamamlanmış ve kapakları satılmağa başlanmıştır.Kısa adres:Posta kutusu 18,İstanbul İskit Yayınevi)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • Haiti Cumhurbaşkanının oğlu İstanbul'a geldi Haiti Reisicumhurunun sekiz çocuğundan biri olan Patolojist Dr.Abel Tıırnier bir müddet dinlenmek üzer» memleketimize gelmiştir.Dr.Abel Turnier,kendisiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • Ruşen şilebinin makineleri bozuldu [ASSOCIATED PRESS] ROTTERDAM,30 Hollanda sahillerine altı mil mesafede makineleri bozulan Ruşen şilebi dün römorkörle çekilerek limana sokulmuştur.Sâdıkzâo lerin 4.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • TÜRKİYE'NİN EN yaşlı kadını öldü 125 yaşındaki Havva Nine,75 yaşındaki oğlunun ölümüne dayanamıyarak yatağa düşmüştü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] KONYA,30 Bugün şehrimizde Türkiye'nin en yaşlı kadınlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • MEVLİD Sevgili annemiz İclâl Kâzım Karabekir ruhuna.2 aralık pazar günü öğle namazını müteakip Kadıköy Osmanağa Camiinde mevlidhan Kâzım Büyük Aksoy tarafından okunacak Mevlidi Şerife arzu eden akraba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • İŞÇİ EVLERİNİN TEMELİ MUAMMEFR TAYLAK 1 Ankara'da isçiler için yapılacak olan blok apartmanların temelleri,dün törenle atıldı.Merasimde Başvekil Adnan Menderes ve Vekillerle kalabalık bir vatandaş kit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • ı esnafı irilirine girdi İmâlcilerle,deri ve köseleciler arasında pahalılığın sebebi için münazara yapılacak [ERTUGRUL ÜNAL] Kundura Hatlarının tesbiti bu içle* alâkalı esnaf teşekküllerini biribirine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • Nünir Nureddin Bey Biraderimize 1 27 kasım beyanatı münasebetiyle ğ BUNDAN bir ay evvel yine bir akşam gazetesinde intişar eden be-E yana tınız üzerine 26 ekim tarihli Milliyet'te size verdiğim cevabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • nAlf İlf AI1A V18DCIIIİ Amerika da,Marylaııd'dc Fairclıild Hava Şirketinde,dakikada 700 kurşun ata-UmMİVKUA I'Jİİ i&VlldUll bilen,namlusu çelikten,kabza kısmı alüminyum ve plâstikten yapılmış,yeni tip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • Emniyet mensuplarının tayın bedeli 100 liraya çıkarılıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.30 Emniyet Genel Müdürlüğü,Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara verilmekte olan 25 lira t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1956
  • BÜTÇE LÂYİHASI MECLİSE VERİLDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,30 1957 yılı bütçe kanunu lâyihası bugün Büyük Millet Meclisine sevkedilmiştir.Evvelce bildirdiğimiz gibi yeni bütçenin yekûnu 4 milyar li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.12.1956
  • CİCİ CAN AMA ONU MUTLAKA [6cf?MEK.ST\YORSA' NIZ.6ÜYÜK SOK4-âN KÖ&ESİNE ŞEY İM VÜ2Û MÜ-SABAKASININ ilk y SEÇMELEfÇt Y«?IN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1956
  • 17 PERÇİN MAFSALDAN.Z TE TAN AyAKKTABı BAGi ilE SAûlANAN Bu İÇ UASTıK Bit ÇANTA HALİME GETİRİLDİ WtB£ l T I ı BF J~-1 f|Vi* y K/tco.E(j v l^^ö PARAN.Nı b»_un.53^P.p M ıı y^e î-4 ¦¦imi^^Ti r|ss BARANIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1956
  • CISCO KID JOSE SAİtNAS,RCD R6ED O HALDE J SEN ONU ÖLDÜK-MEOİN-O SEN'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY SEN NASIU KOCANI BU GÜNLERDE İDARE EDEBİ-ÜYûR.MUSUN ili Buna HACET KALAAr/OR.AYŞECİĞİM C.ÜNKÜ ANNEM İİ2DE MİSAFİR.tâ y\h]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1956
  • BIRAKMA BEN Kazan:HAROLD KOBBİNS 70 Çeviren:NEYYİKE Gözleri benden Sandy'ye,Sandy'den bana gidip geldi.Nihayet ağzını açabildi.Helo,Sandra!Sesini kontrol etmeye çabaladığının farkindaydım.Sandy boğuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1956
  • HAZRET.I-ALI YAZAN:KEIİ' CEVAD ULUNAY 70 Böyle olduğu halde nasıl olur da ilk yapılacak işin şimdi icrasını benden istiyorsun.İhtiyar Yahudi:Hiddetlenme yâ İbnl Kays!Sen benim bulunduğum vaziyete düşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1956
  • Karakolda her şey anlaşıldı.Özcan:«Evet,parayı jE Perihan Hanınım çantasından aldım,demeye mecbur ŞE kaldı.«Nurcan'a bir kitap vermiştim.Almaya gittim,Üvey annesi yalnızmış evde.Nurcan'ı bir daha gör-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1956
  • Dostça bir söz edeyim mi?BİZ hakikaten l ıı kadar yorgun,bu kadar bez- t gin aniyiz bu dünyadan?«Nasılsınız» ııı ce-vahi eğer beylik bir söz değilse—çokluk su:i «Uğraşıp duruyoruz.J İstemeye istemeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1956
  • ilk Kadın Tayyarecimiz SABIHA GOK 22 ATATÜRK «SEN VAZİFENİN BASİNA GİT!DEDİ Balkan Turandan dönen Sabiha Gökçen Türkkuşu Başöğretmenliğine tâyin olunmuştu.Fakat Ata/yi yatakta bırakıp Ankara'ya gitmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1956
  • CİCİ CAN AMA ONU msTLAKA ÎSTİYOR5/4l NlZ,6ÜYÜK SOKA-VÖN KODESİNE x^?6»İO'lN!TEŞEKKÜJZ'k EPERlZ ŞEV İN YÜZÜ MÜ-SABAKASININ İLK SEÇMELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1956
  • i*'17 İ 2 PERÇ N MAFSALDAN ALTTAM Yw 1 r l~-l C'vtlik w I I^TCu-Ee P^^v PARANIN 533 Buı-UN.rliL AyAKKABl BAGi j iLE BAĞLANAN Bu Ç LASTı'K 8!e ÇANTA' HALİNE GETİRİUDİ BARANIN KİME VERİ.LECEĞİNİ MAHKEME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1956
  • CİSCO Kİ D J OSE SAUNAS,ROD AEED O MAUOE 9.J SEN ONU ÖLDÜEr MEOİN-O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1956
  • TOMBİK TROG J.3ENCE MUVAFFAK 1 W 1 OLMAK İçİm BU_t^^W ^L RASINI SAÇTAN M^m AŞAĞI DEĞİŞ.s.^81 1 DEĞİŞTİR.1 toT^ HİS fil *wP ş SI ıâ^ r~ ESHr/İzah Hft/J EDECE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1956
  • BIRAI Yazan:HAROLD RO •»a^r Gözleri benden Sandy'ye,Sandy'den bana gidip geldi.Nihayet ağzmı açabildi.Helo,Sandra!Sesini kontrol etmeye çabaladığının farkındaydım.Sandy boğuk bir sesle:Misis Schuyler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1956
  • HAZRET-I-ALI YAZAN REFI C E V A D 70 ü L UNA Y Böyle olduğu halde nasıl olur da ilk yapüacaK işin şimdi icrasını benden istiyorsun.İhtiyar Yahudi:Hiddetlenme yâ İbni Kays!Sen benim bulunduğum vaziyete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1956
  • AŞK HİKÂYESİ SAAT 3 e DOĞRU TEFRİKA NO.9 Karakolda her şey anlaşıldı.Özcaıı:«Evet,parayı Perihan Hanımın çantasından aldım,demeye mecbur kaldı.«Nurcan'a bir kitap vermiştim.Almaya gittim.Üvey annesi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1956
  • vUİHMHVUmmmHUUHUMVHHHHV)Dostça bir söz edeyim mi?BİZ hakikaten bu kadar yorgun,Itu kadar bezgin miyiz im dünyadan?«Nasılsınız» in cevabı eğer bevlik bir söz değilse—okluk su:«Uğraşıp dinliyoruz.İsteme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1956
  • ilk Kadın Tayyarecimiz ABIHA GOK 22 ATATÜRK «SEN VAZİFENİN BASINA GİT!Balkan Turu'ndan dönen Sabiha Gökçen Türkkuşu Başöğretmenliğine tâyin olunmuştu.Fakat Ata'yı yatakta bırakıp Ankara'ya gitmiyordu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • İANE RUSSELL sihirli sinema yıldızı diypr ki:II Ben,LÜKS tuvalet sabununu kullanırım Sinema yıldızlarının tavsiyelerimi yerine getirdiğiniz takdirde,teniniz onlarınki kadar harikulade cazip ola* bilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • 'OPON,bag,dig,adale,sinir,Uumbago,romatizma ve bayanrların muayyen zamanlardaki sancılarını teskin için faydalıdır.1 GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • Sadece "ampul" demektense EDİSON istemek gayet kolaydır.EDISON istemekle,sarfeftiği cereyanı size,son kuruşuna kadar,bol ışık olarak iade eden bir ampul almış olursunuz.EDISON BOL IŞIK VERİR f AZ CERE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • lira ıkra i 50.000 liralık büyük FAY müsabakası devam ediyor.En az 4 adet FAY kutusu kapağı göndererek müsabakaya katılınız.üstelik harika temizleme tozu FAY'ın bilûmum temizlik işlerinize getireceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • Bu yeni vermut»" tadına doyum olmaz.mm ffTTÜ İthal malı çeşitli ve nadide nebat usaresi ve en iyi memleket üzümlerinden,ecnebi mütehassıs tarafından imal edilmiştir.İMALATHANE:Şimal Aybastı Sok.No.VI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • SOYADI DEĞİŞİMİ İstanbul 6 ncı Sulh Hukuk Hâkimliği karariyle 29/11/956 tarihinde.Kırmızılı olan soyadımı İlsever olarak değiştirdiğimi ilân ederim.Kâzım İlsever
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • 3 r r TURHL Öksürüğünüz herkesi rahatsız edeç TABLETLERİ ÖKSÜRÜK ve BRONŞİTİ OFRMAL GEÇİRİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • Ufliliiuet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • HİCRİ 1376 ReblUr âhıı Cumartesi 1 ARALIK 19 5 6 RUMİ 1372 Kasım 18 VAKİT vasat!EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsj İmsak 7.05 12.03 14.28 16.41 18.19 5.21 2.24 7.21 9.46 12.00 1.37 12.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • S t 1 A N O Müessesemizin açılışı münasebetiyle gerek şahsen teşrifleri ile,gerek telgraf,telefon etmek,çiçek ve hediyeler göndermek suretiyle tebrik ve temennilerde bulunan muhterem büyüklerimize ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • Sabırsızlıkla beklenen sevdiğiniz film sarkılan HERSES Plâklarında satışa arzedilmiştir.5501II Tnree Coins in the Fouııtain İf I could write a song 55002 SWAY WUWW4,Mr.SANDMAN ETCnnO Arrivederci darli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • O-f ODO-RO-NO kullanmayı devamlı itiyatlarınız arasına dahil ediniz.Terden kurtulursunuz.Terin sebep olduğu nahoş kokulardan artık ne siz ne *e etrafınız rahatsız olur.ODO-RO-NO zerafet ve cazibenizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • KIYMETLİ HAN SATIŞI Bankalara,Şirketlere ve büyük irat sahibi olmak isteyenlere:Karaköy meydanına 80,denize 40 metre mesafede,piyasa yeri,köşebaşı,altında dükkânları olan,asansör ve kaloriferli han,sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • SATILIK ARSA Cihangirin merkezinde önü kapanmaz,manzarası denize nazır,turistik otel inşaatına elverişli 936 metrekare arsa satılıktır.Müracaat:Galata,Tersane Cad.No.203/205
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • DEVLET TİYATROSU OPERA BÖLÜMÜ Şehir Dram Tiyatrosunda 3-4 Aralık Pazartesi ve Sah saat 21'de CAVALLERIA RUST1CANA VE PALYAÇO 5.ei ve 6.cı temsillere abone olanların aboneman kâğıtlariyle biı-likte Şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • hadutLit aleminde kei'kalâde taâoçte niafkat olan PARİS uı FIGENE PARFOMLERI en İenain koku çeŞichne malik bulutun akladılmm EN SEPTEMBRE AUBE NOUVEUE CUIR DE RUSSIE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • KÜÇÜKAYASOFYA BÜYÜK BİR YANGIN TEHLİKESİ ATLATTI Dün gece Küçükayasofya semti büyük bir yangın tehlikesi atlatmıştır.Saat 20 sularında,büyük bir ekseriyetini ahşab binalar teşkil eden Şehit Mehmet Paş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • Nato'nun garantisini istedik t Bağtaraft 1 incide içinde Türk sevgisinin kuvvetli olduğunu söylemiş ve:«Bu bakımdan Hariciye Vekili Salâh El Bitar'ın evvelki gece Türkiye aleyhinde verdiği beyanat eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • Kadar,mültecileri geriye davet ediyor t Baştarajı 1 incide Rusların mülteci kafilelerine ateş açtıkları sanılmaktadır.HAMMARSKJOELD'ÜN AÇIKLAMASI [ASSOCIATED PRESS] NEW YORK.30 Genel Sekreter Dag Hamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • Hatay Suriye'nin parçası imiş t Bağtarafı 1 incide lan boyunca yığınak yaptıklarını,Hükümetinin bundan haberdar olduğunu söylemi* ve «Suriye,herhangi bir tecavüzü püskürtmek azminde olup,taarruza uğra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • JANE RUSSELL sihirli sinema yıldızı diyor ki:Ben 1ÜKS tuvalet sabununu kullanırım".Sinema yıldızlarının tavsiyelerini yerine getirdiğiniz takdirde,teniniz onlarınki kadar harikulade cazip ola* bilir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • ikramiye ı 50.000 liralık büyük FAY müsabakası devam ediyor.En az 4 adet FAY kutusu kapağı göndererek müsabakaya katılınız.üstelik harika temizleme tozu FAY'ın bilûmum temizlik işlerinize getireceği b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • Sadece "ampul" demektense EDlSON istemek gayet kolaydır.EDİSON istemekle,sarfettiği cereyanı size,son kuruşuna kadar,bol ışık olarak iade eden bir ampul almış olursunuz.EDISON Ç BOL İŞIK VERİR")^AZ CE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • TURHL Öksürüğünüz herkesi rahatsız edeç TABLETLERİ ÖKSÜRÜK ve BRONŞİTİ ftFOHAL GEÇİRİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • f^fillâıgef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • HİCRÎ Cumartesi 1 RUMÎ 1376 1 1372 Itchiü!ahır ARALIK Katım 28 1956 18 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş 7.05 2.24 Öğle İkindi 12.03 7.21 14.28 9.46 1 Akşam 16.41 12.00 Yatsı 16.19 J.37 İmsak 5.21 12.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • 1wxuTa|^a(erüO ODO-RO-NO kullanmayı devamlı itiyatlarınız arasına dahil ediniz.Terden kurtulursunuz.Terin sebep olduğu nahoş kokulardan artık ne siz ne de etrafınız rahatsız olur.ODO-RO-NO zerafet ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • Sabırsızlıkla beklenen sevdiğiniz film şarkıları HERSES Plâklarında satışa arzedilmiştir.KRf] Three Coins in the Fountâin ı îf j could write a song 55002 SWAY UUUUfc Mr.SANDMAN rCpnO Arrivederci darli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • S I R A N O Müessesemizin açılışı münasebetiyle gerek şahsen teşrifleri ile,gerek telgraf,telefon etmek,çiçek ve hediyeler göndermek suretiyle tebrik ve temennilerde bulunan muhterem büyüklerimize ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • OPON,bas,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ve bayanların muayyen zamanlardaki sancılarını teskin için faydalıdır.GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • KIYMETLİ HAN SATIŞI Bankalara,Şirketlere ve büyük irat sahibi olmak isteyenlere:Karaköy meydanına 80,denize 40 metre mesafede,piyasa yeri,köşebaşı,altında dükkânları olan,asansör ve kaloriferli han,sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • SATILIK ARSA Cihangirin merkezinde önü kapanmaz,manzarası denize nazır,turistik otel inşaatına elverişli 936 metrekare arsa satılıktır.Müracaat:Galata,Tersane Cad.No.203/205
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • DEVLET TİYATROSU OPERA BÖLÜMÜ Şehir Dram Tiyatrosunda 3-4 Aralık Pazartesi ve Salı saat 21'de CAVALLERİA RUSTİCANA VE PALYAÇO 5.ci ve 6.cı temsillere abone olanların aboııeman kâğıtlariyle birlikte Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • KaatMkl aleminde ffvkalâcie taâftete mâtluit oton PARİS in FIGENE PARFÜMLERİ tİİSf ENSEPTEMBRE AUBE NOUVELLE CUIRDIRUSSIE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • Bu yeni vermutun tadına doyum olmaz-VERMUT m V0RMUT fETTU ithal malı çeşitli ve nadide nebat usaresi ve en iyi memleket üzümlerinden,ecnebi mütehassıs tarafından imal edilmiştir.İMALATHANE:Şimal Aybas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • SOYADI DEĞİŞİMİ İstanbul 6 ncı Sulh Hukuk Hâkimliği karariyle 29/11/956 tarihinde.Kırmızılı olan soyadımı İlsever olarak değiştirdiğimi ilân ederim.Kâzım İlsever
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • Hatay Suriye'nin parçası imiş t Baştarajı 1 incide lan boyunca yığınak yaptıklarını,Hükümetinin bundan haberdar olduğunu söylemiş ve "Suriye,herhangi bir tecavüzü püskürtmek azminde olup,taarruza uğra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • Kadar,mültecileri geriye davet ediyor t Baştarajı 1 incide Rusların mülteci kafilelerine ateş açtıkları sanılmaktadır.HAMMARSKJOELD'ÜN AÇIKLAMASI [ASSOCIATED PRESS] NEW YORK,30 Genel Sekreter Dag Hamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • KÜÇÜKAYASOFYA BÜYÜK BİR YANGIN TEHLİKESİ ATLATTI Dün gece Küçükayasofya semti büyük bir yangın tehlikesi atlatmıştır.Saat 20 sularında,büyük bir ekseriyetini ahşab binalar teşkil eden Şehit Mehmet Paş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1956
  • Nato'nun garantisini istedik Baştarafı 1 incide İçinde Türk sevgisinin kuvvetli olduğunu söylemiş ve:«Bu bakımdan Hariciye Vekili Salâh El Bitar'uı evvelki gece Türkiye aleyhinde verdiği beyanat ekser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.12.1956
  • LTnLftlIirde Finallere 7 aüresci kazandığı Takdirde ¦¦¦iftıiBift ^tr m ^m mmm ^r mg m İLE İŞTİRAK EDECEĞİZ Hüseyin,Hâmit tuşla;Mustafa,İsmet İbrahim,Âdil sayı ile galip geldiler Hususî surette giden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1956
  • Finallere 7 güreşçi İLE İŞTİRAK EDECEĞİZ Hüseyin,Hâmit tuşla;Mustafa,İsmet İbrahim,Âdil sayı ile galip geldiler Hususî surette giden A.K.bildiriyor:MELBOURNE,30 Serbest güreşlerin III.turunda ikisi tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor