Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.11.1956
  • Romanya'da da karışıklıklar çıktı [ANADOLU AJANSI] VİYANA.31 Romanya'dan gelen yolcuların bildirdiklerine göre,Cluj şehrinde karışıklıklar çıkmıştır.Bu şehirdeki talebeler Marksizm Leninizm derslerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1956
  • [A.P.YAD Al I E 110 İstiklâlleri için mücadele eden Macar milliyetçilerine I HffIMlal IıUO ateş açan Ruslar ağır 3-aviat v« rmi-Resimde,çarpışmalar sırasında gözleri kör olan bir Rus askeri Budapeşte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1956
  • MECLİS BUGÜN ACILIYOR Bayar'ın açış nutkunda,son siyasî hâdiselere temas edeceği anlaşılıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Büyük Millet Meclisi 10 uncu devre ikinci içtimâ yılı toplantılarına,yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1956
  • ingiliz Jm.I İL m.Mısır'ı Bombaladı Kahir ede bombalanan şehirler arasında.İsrail,bir Mısır harb gemisini batırdı.Eisenhower Amerika'nın müdahale etmiyeceğini açıkladı.Birleşmiş Milletler toplanıyor L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1956
  • ÜNİVERSİTE BUGÜN AÇILIYOR istanbul Üniversitesi bugün,1956-57 ders yılına başlayacaktır.Geçen senelerde olduğu gibi,bu yıl.da Fen Fakültesi konferans salonunda tertiplenen törende öğrencilere söz hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • S O S T ETE Leylekler gitti.Bıldırcınlar geldi.Basmalar,poplinler nerede,Sandıkta!Şehir sayfiyedeki kullarını mıknatıs gibi çekti.Göç.göç.atlı arabalar,kamyonlar!Herbirinin arkasında halı sarılı bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • 1956 Birinci Tertip Devlet İstikraz TAHVİLLERİ %5 faiz getirir,vergisi yoktur,kolayca paraya çevrilir.Devletçe teminat olarak kabul edilir.Milli Emlâk satışlarında para yerine geçer.GİŞELERİMİZDE SATI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT BADEMCİK BÜYÜNES!Bademcikler,boğazda,sağlı sollu olmak üzere yerleşmiş iki et parçasıdır.Ağzı açıp,dili bastırarak görülebilirler.Bâzı insanlarda bademcikler yok gibidir,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • K S:OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak)Büyük bir muvaffakiyet kazanacaksınız.Sizin kadar,hayatınızla ilgilenen bir insan da sevinecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Merkür,güzel bir haber ve maddî bir menf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • BULMACA 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Dikenleşir kalb kırar,şekerleşir kalb onarır Bir ziraat âleti Tanrı.2 Dantel Evlik,bahçelik toprak.3 Karşılıklı lâtife yapmak.4 Kadar ilk Reisicum hürümüzün son sözü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • ^MMIIII IHIMI MMIMMIM 111111111111111111111 MM HM MIHIMI MM II İSTANBUL İ 12.27 Açılış ve program 12.30 1 Öğle konseri 13.00 Şarkılar.Nâ-I dir Hilkat Çulha 13.30 Haberler Ş 13.45 Oyun havaları.Radyo B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • SİNEMALAR j BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Felâket İncisi Reşit gürzap Türk filmi.2 Basmacı Güzeli Hümaşah Hiçan Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Papatya Özcan Tekgül Türk filmi.ATLAS Tel:44 08 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • ŞEKERBANK İSTANBUL T A Ş KAS A P BUGÜN Cazip açılış hatıralariyle hizmetinizdedir.ŞEKERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • PAMUKBANK Sermayesi 17.000.000 T.L.ANKARA Yenişehir Atatürk Bulvarı No.162/8)SULTANHAMAM Yeni Cami Caddesi No.18)Şubeleri 0 KaSlITlda Faaliyet* Geçiyo Bu Şubelerin Herbiri İçin On sene müddetle AYLIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • MARANGOZ USTASI Kaplamadan ve ince mobilyadan anlayan iyi ücretle birinci sınıf beş usta alınacaktır.Bomonti Büyük Yeni sokak No.23 Mobilya Fabrikası Müdürlüğüne her gün i saat 17 18 arası müracaatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • Mâlliuet ^ap^ Sahibi Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI j HİCRÎ Perşembe BUMÎ I 1378 1 1372 BebiUl' evvel KASIM Ekim 27 1956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • PRODIGE CREME PUFF Kremli Pudra PROOIGE KREMLİ PUDRA m"mi*".•"••yağlımv,çok pratik ve c»»ip renkli bi» «»ekiyajdır.Bir defa sürülmekle teninize teravet ve kadifem» bir anaKılı temin eder LABORATOIRES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • YEN!ALTI KİTAP Varlık Yayınevi bu ay size yeni altı kitabını sunar:1.A.Şinasi Hisar:Çamlıcadaki Eniştemiz roman)2.Charles Morgan:Sabah Yeli roman)3.Erskine Caldwell:Yaz Sonu hikâyeler)4.Özker Yaşın:Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • TAMAMEN RESİMLİ BİLGİ KOLEKSİYONU Her sayfası 6 renkli resimlerle süslü,bilgiyi yeni bir metodla ve sevdirerek öğı*eten kitap.15 günde bir Fasikül 50 Krş.Cumartesi çıkıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • ÖLÜM Merhum Tütüncü Mehmet Efendinin torunu,eski Şûrayı Devlet âzasından merhum Dâniş Esendal'ın oğlu.merhum Memduh Şevket Esendal'ın ve tüccardan Hacı İsmail Odabaşı'mn yeğeni,Albay İhsan Batur'un ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • Eminönü Beyazıt arasındaki yol kısaltılacak Eminönü ile Beyazıt meydanlarının şimdikine nisbetle oldukça kısa bir yol ile birleştirilmesi için yapılan ctiidler tamamlanmıştır.Hazırlanan plâna göre yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • Lâstik tevziatı bir müddet için durduruldu BAYİLERE YAPILAN TESLİMAT KONTROL EDİL-DİKTEN SONRA TEVZİATA TEKRAR BAŞLANACAK Vilâyet Tevzi Bürosu,otomobil lâstiği tevziatını bir müddet için durdurmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • Okullarda projeksiyonla ders verilmesi düşünülüyor Çift tedrisat yapan bütün ilkokullarda günde bir saat noksan ders yapılmasına da karar verildi Okullarda bu seneki izdihamı nazarı itibara alan şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • Sinemalarda tenzilâtlı matineler Sinemaların haftanın bir gününde bütün matinalarında yüzde 25 ve her gün yüzde 50 tenzilâtlı bir seans yapmaları hususunda verilen kararın tatbikine yarından itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • ŞililillllllMllllllimilllllIHIMI IIllllllllllllIIIIHIMI.IMMIMIIMMIIMMİIMMMIMMMIIMIII I Üçüncü bir dünya harbi çıkabilir mi A LLAHIN bilgi hudutları içine girmek is-E temem;fakat her türlü hatâ ihtimal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • KİSA K AB ERLER GÖNÜLLÜ HEMŞİRELERE DİPLOMA VERİLİYOR Kızılay Gönüllü Hemşire ve Hastabakıcılık Kursunda muvaffak olan hemşire ve hastabakıcılara yarın 17 de Barbaros Dispanserinde törenle diplomaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • Şehir Hattı vapurları devredilmiyor Şehir Hatları vapurlarının Belediyeye devredilmesi meselesi hakkındaki çalışmalar,muvakkat bir zaman için durmuş bulunmaktadır.Şimdilik bu devir muamelesinin tatbik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1956
  • Yüksek Ticaret Okulu bugün açılıyor Yüksek Ticaret ve Ekonomi Okulu,bugün okulda yapılacak bir töreni müteakip,yeni ders yılına başlayacaktır.Bu sene okula 700 öğrenci alınacaktır.Bu miktarın 630 tane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.11.1956
  • 18 Delhi şehrinin on mil cenubunda Ring Ruad üzerinde bir taksi durdu.Bıuıda«t inen siyah ipek peçeli,Avrupai giyimli,uzun boylu zarif bir kadın,şoföre parasını verdikten sonra ona,kendisini beklememe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1956
  • TÜRK TİCARET BANKASINDAN 31 Ekim 1956 çarşamba günü İstanbul ikinci Noteri Ümran Nazif Yiğiter huzurunda yapılan çekilişte ikramiye kazananlarm listesidir.Adana Şubemizden 10 numaralı hesap sahibi Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1956
  • ZEHİR HAFİYE MANFRED SCHM1DT KEŞFİ BAYGIN.EMİN NEREDE HAFİYE,EMİN KİLİDİ ALTINA ALMIŞTI AfAMA.BEVAM/VAH.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1956
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI YENİ KÜÇÜKPAZAR ŞUBESİ BUGÜN AÇILDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1956
  • Akbaba^ İtalya'da yapılan milletlerarası mizah müsabakasında,Akbaba'nın hikâyeleri DÜNYA BİRİNCİLİĞİNİ KAZANDI!Akbaba evinizin bir haftalık neşesidir.BUGÜN ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1956
  • #1 YIL.SONUNDA 1# BAHÇELİ EV j| Ayrıçtı 1SOO Hesap sahibine 150.000 |i ıra |b Fara ikramiyesi fğ AKBANK 1 1 İ Hesabınızda ki her 150 liraya ayrı bir kur'a numarası verilirriı mi ıııtmmııı ıı ıı ı mııı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1956
  • OLUM Ecza tüccarı Mustafa Balmumcu'nun refikası,emekli öğretmen Sadullah Diren ve Saime Erişkal'ın sevgili kızları,Berrak'ın biricik annesi.Hava Yarbayı Adil Diren,Top.Yzb.İlhan Diren,Dr.Tekin Diren'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1956
  • 12 HÜR.P.LİNİN DURUŞMASI Hususî Muhabirimiz Mukbil Öztunalı'dan] BANDIRMA,31 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı hareket ettikleri iddiasiyle,mahkemeye verilen 12 Hürriyet Partilinin yargı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1956
  • jHininiIHMinilılnnillHIIMUHHI.TAKVİMDEN Türk Mûsiki Konseri KLÂSİK eserler olarak Dilkeş Hâverân faslını ihtiva eden,İstanbul Belediye Konservatuar konserlerinin dördüncüsünü bu sefer tamamen Kemal Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1956
  • IRÜÇHAN UNVER I Kömih Tevzi Müessesesi Müdürü Avni Akmayı Kömür Tevzi Müessesesi Müdürü Avni Akman,dün yaptı A ı basın toplantısında,kömürünü henüz alamamış olan-lara ikinci parti tevziatın aralık ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1956
  • TÜRKİYEDEKİ İKTİSADÎ GELİŞME Amerika Ticaret Vekâleti,gelişmeyi belirten bir rapor yayınladı IASSOCİATED PRESS] WASHİNGTON.31 Amerika Ticaret Vekâleti,bugün yayınladığı bir raporda,Türkiyede özel serm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1956
  • İ*w* [A.P.APAİP RAİ AYI Evvelki gün Fransadn evlenen Beynelmilel Hovarda Porjirio Rubirosa ile Fransız nUHlI DHLn 11 Bj^rj8j Odüe Rodin'i?ı balayı gayet kısa sürmüştür.Nitekim evlendikten birkaç saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1956
  • Karadeniz'de fırtına devam ediyor Karadeniz'de fırtına sebebiyle gemiler limanlara sığınmışlardır.Bu arada,sür'at postasını yapan Ordu vapuru,Hopa limanında havanın yatışmasını beklemektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1956
  • izmir Belediyesi!I İşçilere 3,5 milyon)tazminat verecek] [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] S 5 İZMİR,31 İzmir Belediyesi,g g bugün iş mahkemesi tarafından S 3,5 milyon lira ödemeğe man-E kûm edilmiştir.Dâva,Esh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1956
  • Milliyetçi kuvvetler Budapeşte'ye girdi t Baştarafı 1 incide mahkûmları serbest bırakmışlardır.Budapeşte Radyosu,Rusların,başşehri terkettiklerini,en kısa zamanda da bütün Macaristan'dan çekilecekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.11.1956
  • JOHNNY HAZARD FRANK R0B8İNS AnA UÇAKTAN 30HNNVNIN KULLAN.DiĞı uÇAĞA BİR.BORU UZAtiu-VOR.VE BORUNUN UCU BAĞLANINCA DA BENZİN SEvkEDİLİyoR.Bu ESNADA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1956
  • CİSCO KlH JOSE SAtINAS,ROD REED «V^OEN NİHAYET KUK7UL0UK PEvAam VAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1956
  • TOMBİK TROG ME.IŞtK MI OEOıN BABACAN HERŞEM" CjSlİ-NÜR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1956
  • İstanbul Teknik üniversitesi Rektörlüğünden 1956-1957 ders yılı münasebetiyle 2 Kasım 1956 cuma günü saat 15.00 de Gümüşsüyü binamızdaki Spor Salonunda yapılacak açılış törenine İstanbul'da bulunan Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1956
  • Yeni yılıt sizin olan şirin bir bahçeli evde katlayabilirsiniz.Ofnda k Emniyet Sandığı nda 150 Liralık bir hesap açtırarak yılın en büyük ARALIK ke5id esme siz de katılın,bu çekilişte:Ciftehavuztar'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1956
  • AŞK HİKÂYESİ Ormandaki Kadın TEFRİKA No.8 Nezih'iu çarptığı arabanın' sahibi iki gün t-»ura bulunabildi.Fakat bu da,kızın yolda Nezih "ten bald» katen ayrıldığını isbat edemezdi.Genç adam bütün baskıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1956
  • HAZRET-I-ALI YAZAN:REFİ' CEVAD ÜLÜNAY 40 Etti.Benî Kurayza sizinle harbe devam için eşrafınızdan bâzılarını rehin isteyecek,siz onları teslim edeceksiniz,Benî Kurayza da bu rehinleri Muhammed'e vermek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1956
  • f BEN BOYALARIMI HAZIRLIYORUM BA8A.BÜSTÜN YÜZÜNÜ BOYıi «İSİ «S UNUTMA ACAR.GÖZı_ERı Avİ SAÇLARI SAR» Boya işi bİtİnce res.AA»Nİ ÇEKECEĞİZ.PjSKELUE V/V ZESMİHE SAHİP OLMADIĞI HAL.DE MEYDANA GETİRİLEN B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1956
  • BİZ KADINLAR Neyyire ARAMIZDA BİLMEM tecrübe ettüıiz mi?Sabahleyüı t gözünüzü acar açmaz,başlayan güne gü-lerek bakınız.İster yağsın,ister essin,gö-zünüze her şey aydmlık,güzel görünecektir.Güneş içuı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1956
  • BIRAKMA BENİ Yazan:UAROLD ROBBİNS Çeviren:NEYYİKE İyi kocadır,iyi babadır oğlum.Karısı da çok iyi kadındır.Tâ okuldan tanırlardı birbirlerini.Oturduğum yer diken olmaya başladı bana.Ne olmuştu babama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1956
  • Nişasta Satın Alınacaktır.Sümerbank Alım Ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden 1 Malatya,Kayseri,Ereğli,İzmir,Bakırköy müesseseleri ile Nazilli ve Adana bez fabrikaları için 510 ton buğday 1099 ton mısır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.11.1956
  • VE BAŞ AĞRILARINA KARŞI FAYDALIDIR!J23jjfi|bag,diğ,adale,sinir,lumbago,roma tizma,siyatik ağrı larını teskin etmek için faydalıdır ^bayanların muayyen zaman* Iardaki sancıların* da daima başarı ile ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.11.1956
  • T.Ca ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesapları 28 Aralık 1956 çekilişinde ikramiyeler:Bir Kişiye 200.000 Lira Ayrıca 6 Aparlımaıt Dairesi Ekipmanlariyie birlikte bir traktör Bunlardan başka 960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.11.1956
  • ŞEHRİN İÇİNDE Taksitle Satılık Arsalar Üsküdar'da Altunizâde'de mevsim sonu münasebetiyle fevkalâde tenzilâtlı satış.Evvelce peşin olarak 21.000 liraya satılan arsalar şimdi taksitle 15.000 liraya sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.11.1956
  • Bugün TONY CURTİS JANET LEİGH'in On binlerce kişi tarafından beğenilen RENKLİ-KARA ŞÖVALYENİN İNTİKAM' nda Gişeler her gün saat 10 dan itibaren emrinizdedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.11.1956
  • KASIMPAŞA AJANSIMIZ 5 KASIM PAZARTESİ AÇILIYOR.300 LİRA VADELİ 100 LtRA VADESİZ HESAP AÇANLARA ZARİF ve NADİDE HATIRALAR AYRICA YIL SONU KEŞİDEMİZDE TANE ŞİRİN VİLLA Ve 150.000 T.L MUHTELİF PARA İKRAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.11.1956
  • istanbul Asliye 3 üncü Hukuk Hâkimliğinden:956/699 Aralarında geçimsizlik olduğundan bahisle boşanmalarına karar verilmesi hakkında:Hatice Nimet Gerede tarafından,evvelce Rue De General Michel Bijot N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.11.1956
  • Soği/A a/ç/s?ğ/A/ez/e,Gr/p ve Alİfân &ğr/örâ Adrş/ASPORAb Her eczanede bu/onur.ASPOBAb hv/çrec/e Seyne/mi/ef övrâcfe tesçi/ed/mfştir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.11.1956
  • CEKOSLOVAKYADAN 853 tarife,3303 istatistik üzerine lisansı olanlarm 22 63 18 ve 22 20 80 Telefon etmeleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.11.1956
  • BUGÜN SAMA Y SİNEMASINDA Büyük filmler serisinin devamı olan EVLÂDIMI KAÇIRDILAR LOST)İNGİLİZCE SÖZLÜ Vistavisyon Renkli filmi Yaratanlar:David KNİGHT David FARRAR ve Julia ARNALL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.11.1956
  • İstanbul Kâğıt Tüccarları Derneğinden İstanbul Kâğıt Tüccarları Derneğinin 7 Kasım Çarşamba günü saat 16 dan 17 ye kadar fevkalâde Umumî Heyet,ve ayni gün saat 17 den 18.30 a kadar yıllık Umumî Heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.11.1956
  • MUHTEREM SANAYİCİLERİMİZİN NAZARI DİKKATİNE ÇEKOSLOVAKYA'dan Kazan Radyatör Betonyer Vibratör Taş kırma makineleri Ekskavatör KOMPRESÖR ve diğer inşaat makinelerini ithal etmek isteyenlerin MEHMET KAV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.11.1956
  • SÜMERBA 1956 Yıl Sonu Keşidesine Aii İkramiyeler I Kaloriferli Apartman Dairesi ANKARA YENİŞEHİR'DE)II-PARA 1 kişiye 20.000 lira Yekûn 20.000.UiP 2 kişiye 10.000 er lira 20.000.Lira 2 kişiye 5.000 er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.11.1956
  • PAVYON MULEN IÜJ Fevkalâde dekor,çok zengin atraksiyonlarla YAKINDA AÇILIYOR Beyoğlu İstiklâl cad.Yeni Melek Sineması sokağı Telefon:44 97 49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.11.1956
  • itimatla alabilirsiniz!GENERAL bol ışık verir-fazla dayanır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.11.1956
  • HER BAKIMDAN KAZANÇLISINIZ Harika temizleme tozu FAY,temizlik işlerinize şimdiye kadar eşine rastlamadığınız bir kolaylık getirdi.Bilûmum temizlik işleriniz için FAY satın aldığınız zaman artık gönlün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.11.1956
  • GÜREŞÇİLER DUN KAMPA DÖNDÜLER Federasyon Başkanı Vehbi Emre Ankara'dan Yevmiye meselesi,nin halledildiğini bildirince Olimpiyat namzetleri tekrar Moda yolunu tuttular Evvelki gün Moda'daki kampı terke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.11.1956
  • KISA HABERLER İSTANBUL BASKETBOL TEŞVİK TURNUAS1 FİNALİ pazar akşamı saat 20.30 da Spor Sarayında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacaktır.Fenerbahçe bu maçta Çan'dan başka Erdoğan Karabelen'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.11.1956
  • SAMI ÖNEMLİ)ŞEREF GALİBİYETİN KAPISINI AÇIYOR SWM£ «STS-S liyle Şirzat'ı buldu.Fakat daha evvel davranan Şeref,hafif bir vuruşla topu ağlara yolladı.CAN GOLLERİ IKILEŞTİRİYOR tnadı.Gene Çan'ın atağı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.11.1956
  • MİLLİ KADRODA değişiklik «Millî takım kadrosundan bâzı elemanlar çıkarılacak ve yerlerine yenileri alınacaktır.Dün Polonya maçı hakkında kendisiyle konuşan bir arkadaşımıza Tek Seçici Eşfak Aykaç böyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.11.1956
  • îstanbulspor Adalet İki iddialı takım bugün Mithatpaşa stadında karşı karşıya geliyor Adalet îstanbulspor arasında bugün oynanacak lig maçı büyük inem taşımaktadır.İsim bakımından zengin bir cadroya s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.11.1956
  • FENERBAHÇE:Selâhattin Seraccltin,Basri Akgün,Naci,Necre' Ergun,Şeref,Şirzat,Can,Lefter.KASIMPAŞA:Mehmet Tayyar,Sedat Hikmet,Falih,Muvaf fak Zühtü,Ahmet,Metin,Nurettin,Niyazi.HAKEMLER:Ali Timur Adana)M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor