Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.10.1956
  • RUS TANKLARININ EZEMEDİĞİ HÜRRİYET SAVAŞI SÜRATLE GENİŞLİYOR Milliyetçiler duruma hakim Azledilen Macar Komünist Partisi Şefi öldürüldü Batılılar,Güvenlik Konseyini derhal toplanmaya davet etti.Macar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1956
  • IRUÇHAN UNVER] IC T A U 9 II I ni Dün gece Dedeağaç'tan memleketimize giren d I AIIDU L HA Tovnsend,jeep'i ile 4 saatte İstanbul'a^ varmıştır.Üzerinde atlet kahverengi bir ceket,ayağında gri pantolon,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1956
  • DÜN AÇILAN C.H.P.İL KONGRESİNDE inönü,beklenen nutkunu söyledi Yumuşak bir konuşma yapan Genel Başkan,dış politika mevzularında iktidarı destekler şekilde konuştu ve döviz sarfiyatının açıklanmasını i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1956
  • D,Almanya Örfi İdare| ilân etfil [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,27 Doğu Almanya'da,komünist lideri YValter Ulbright aleyhinde bir isyan havası esmeğe başlamış ve derhal bütün memlekette örfi idare il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1956
  • İNGİLİZCE TÜRKÇE RESİMLİ LÜGAT Telâffuzlu ve Ansiklopedik 900 yakuı sayfa,2000 den fazla resim ve tablo.65.000 kelime,tâbir ve cümle.Bütün kitapçılarda T.L.29 KÜLTÜR KİTABEYİ,İst.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • PazaR Bezaletlerlt meşhur olan yıldız:TERRY MOORE 195» t:mm m 5.Sayı Bugün Çıktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • c SİNEMALAR j BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 85 02)1 Sev/mli Kumarbaz Tyrone Power Türkçe.2 İki Açıkgöz Yıldızlar Diyarında Bud Abbott Lou Coştello Türkçe.ALKAZAB Tel:44 25 62)Şoförün Askı Hint filmi Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • BUL MACA E SOLDAN SAĞA 1 Rüzgârın marifetidir ama,cinlere maledilmiş bir kaya biçimi.E 2 Duman ka E lıntısı Bir renk Bir yol.3 ğ Destek Uyandırma,tenbih.4 I Akdenizde bir Af-rika limanı Bir E memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • IIIIIİİIIIMI1II İSTANBUL E 8.27 Açılıg ve program 8.30 E Tatil sabahı için müzik 9.00 Ha-E berler 9.15 Türküler 9.30 Giğ tar kuarteti A.Zamboğlu ve arka-E daşları)9.45 Sevilmiş Sesler I Sevilmiş Şarkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • fc OĞLAK,BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yıldızların iyi tesiriyle teşebbüslerinizden biri yürüyecek.KOVA BURCU ıYb~ [21 Ocak 19 Şubat] Jüpiter size kazanç veya menfaat vâdediyor.W ¥t BALIK BURCU [20 Şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • ANKARA Yenişehir Atatürk Bulvarı No.162/8)SULTANHAMAM Yeni Cami Caddesi No.18)Şubeleri Q KcISimClcl Faaliyete Geçiyc Bu Şubelerin Herbiri İçin 0 On sene müddetle AYLIK GELİR 60.000 T.L.0 PARA İKRAMİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • Hazırlayan D r RECEP DORSAf Bacakta Siyatik Ağrıları 1)Bacağı idare eden en önemli sinir Siatik denen sinirdir.Bu sinirin hâsıl'ettiği ağrılara halk arasında,siyatik denmesi âdet olmuştur.Tıp dilinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • Sis yüzünden vapur seferleri aksadı Evvelki gece yarısından sonra başlayan ve dün sabah saat 9.30 a kadar devam eden kesif sis sebebile şehir hattı vapurlarının seferleri aksamıştır.Sis,bilhassa Boğaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • Bir balıkçı,sandalda öldü Küçükçekmece'de oturan Mehmet Dalgıç adında bir balıkçı dün sabah Çekmece gölünde bir kayık içinde ölü olarak bulunmuştur.Balık tutmak maksadiyle evvelki gün göle açıldığı an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • Dün 100 bin çift palamut tutuldu Bu yıl balık ihracını geliştirmek maksadiyle daha önce alınan kararların tatbikine başlanmıştır.Bunlar arasında Sirkecide hususî bir iskelenin inşası da vardır.Diğer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • PRODIGE CREME PUFF Kremli Pudra PRODIGE KREMLİ PUDRA yummak,ine*,yaglımsı,çok pratik ve cazip renkli bir makıyajdır.Bir defa sürülmekle eninize feravet ve kadılemsı bir matlık 4emm eder LABOkATOlRES v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • GÜLER TAŞLICA ile Genç Mülkiyelilerimizden NİHAT KANER Nikahlandılar İstanbul 24.10.1956 ^mmumumuum—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • İlk parti kömür tevziatı sona erdi Kok kömürü tevziatının birinci kısmı dün akşam sona ermiştir.Kampanya müddetince 102 bin beyanname sahibine 95 bin ton kömür verilmiştir.İkinci parti tevziata 1 Aral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • SEHRlMlZDEKl OKULLARD DİFTERİ TEHLİKESİ YOK Alâkalılar sadece birkaç kızıl vakasının görüldüğünü belirttiler.Talebeye aşı yapılacak Bâzı gazeteler tarafından,şehrimiz ilkokullarında difteri salgını ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • Yanlışlık yüzünden bir ay hapis yatmış Bir bar kadınının sebep olduğu hâdise dolayısiyle tevkif edilen Mehmet beraet etti Oturduğu katı şaşıran bir bar kadını,bir,adamın bir ay hapis yatmasına sebebiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • Bir ırz düşmanı 4 yıla mahkûm oldu Hasan Kurç adında bir sobacı,i ırza geçmeğe teşebbüs suçundan dün İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde 4 sene,13 gün hapis cezasına mahkum olmuştur.Hasan,şeker vererek kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • Maarif Müdürünün teftişleri sona erdi Okulların açılışındanberi,daireye pek seyrek uğrayan şehrimiz Maarif Müdürü,dün okulları teftiş işini bırakarak dairesine gelmiş ve öğlene kadar 17 dosya dolusu e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • PAVYON-BESTORAN Her Akşam Armağan ŞENOL ve Arkadaşları Matine:Cumartesi Pazar saat 16 19 Tel:27 32 50 Beyaz Saray Beyazıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • mmmm Genç Doktorlar,Subaylar,Memurlar ve Öğrenciler İstikbalinizi Kadere Bırakmayınız Mesleğinizde daha çabuk yükselmeniz için,Türkiye'de her yere mektupla,beş ayda konuşturmak şartiyle İNGİLİZCE ALMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • I Sallan ve yuvarlan!A YYAŞLARA hitap ediyormuş gibi görü-1 nen bu emir,yeni dansın,Rock and Roll'un Türkçesidir.İstanbul'da Spor ve İ Sergi Saraymdaki gösterisi pek parlak olmamış ama Ankara'nın şuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • ŞEKERBANK il 1 Kasım 1956 TAŞ KASAP:İSTANBUL ve 12 Kasım 1956 ERZURUM Şubesi hizmetinizdedir.ŞEKERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • Yeni yılı,sizin olan şirin bir bahçeli evde kutlanabilirsiniz.Emniyet Sandığı' nda 150 Liralık bir hesap açtırarak yılın en büyük ARALIK keşid esine siz de katılın,bu çekilişte ı Çjftehavuzlar'da BAHÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1956
  • K L Ö B X—Restoran Pavyon)Yarın akşamdan itibaren DÜNYAYI BİR FIRTINA GİBİ SARAN «ROGK and ROLL» dansını Claude Marchant ve Dennis Wiley takdim edeceklerdir.Bomonti Tokaloğlu sok.l/B Telefon:48 44 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.10.1956
  • 13 üncü yıldönümü iAYRAM BUGÜN ÖĞLEDEN SONRA BAŞLIYORiECE ÇAMLİCA'DA BÜYÜK BİR ATEŞ YAKILACAK 33.Cumhuriyet Bayramımız,bugün saat 12 de başlayacak ve sah •"esi 24 e kadar devam edecektir.Şehrin bellib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1956
  • YUNANLILARIN İRAKYA TÜRKLERİNE fAPTIĞI BASKI TANADOLU AJANSI] EDİRNE,27 Batı Trakya'nın 'deağaç kazasında,önümüzdeki yapılacak cemaat seçimlerinde,man idaresi Türk cemaatinin balâ çingeneleri getirebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1956
  • Radyo ile yayınlanan Mevlidi Şerif için AÇIK TEŞEKKÜR)16/10,956 salı günü akşamı Peygamber Efendimizin doğduğu gece münasebetiyle Süleymaniye Camii Şerifinde okuttuğumuz Mevlidi Şerifi teberrüken idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1956
  • SPOR ve SERGİ SARAYINDA YARIN GECE SABAHA KADAR EĞLENEBİLİRSİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1956
  • AYDA.25 UM TAKSİTLE Denize Yaya Bir Dakika Mesafede Satılık Arsalar İstanbulun en kıymetli sayfiyesi Florya tarafında,Küçükçekmece ile Avcılar mevkii arasında deniz ile Londra ^asfaltı ortasında Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1956
  • Domates suyu her yaşa "iyi gelir V—T DOMATES SUYU ile •yjr vücûdunuzun vitamin ihtiyacını temin edebilirsiniz.TAM EK DOMATES SUYUNU AİLECE İÇİNİZ.TAM EK konserveleri Türkiye Umumî Bayii NURt OĞLAKÇI T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1956
  • ZEHİR HAFİYE mtmm Bu BASİT BİR.SÜPÛZ GB DEĞİLDİ.BİZZAT HAf&ENÎN İCADIYDI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1956
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK Küfür babında DOLMUŞLA Köprü'ye geliyoruz,şoförün yanında oturuyorum.Yeşil ışık yandı,geçeceğiz.Işıkların yayalara geçişi menettiğl bir anda hâlâ geçmeğe çalışan bir adamı az kals
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1956
  • CUMHURİYET BAYRAMI KEŞİDESİNDE KALAMIŞDAKt Konforlu Âpartıman Dairesi ANKARA ŞUBEMİZİN Müşterilerinden 1568 No.Hesap Sahibi Sayın ZEHRA YALÇIN'a İsabet etti BU KEŞİDEDE İsimleri Aşağıda Yazılı Talihli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1956
  • ÇOCUKLARINIZA EN İYİ ÇOCUK PUDRASINI KULLANMAK İSTERSENİZ MARKASINI ARAYINIZ 7368 07 6073
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1956
  • HEPY LAMABR TRUVALI GÜZEL Renkli Süper film 30 Ekim suareden itibaren ŞAN Sinemasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1956
  • KARDEŞLER BONMARŞESİ-Beyazıt'taki yeni binalarında Manifatura.Tuhafiye,Kundura çeşitleriyle hazır ve ısmarlama ELBİSE MANTOLAR TRENÇKOTLAR ESKİSİ GİBİ PEŞİNATSIZ TAKSİTLE SATMAKTADIR.Bilhassa iki tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1956
  • YANCINDAN SONRA YAPILMIŞLARDI Nuruosmaniye Camii avlusunda Belediye tarafından inşa olunan barakalardan biri tamamen,ikisi de kısmen yanmıştır.Selâlıattin Öztürk'e ait manifatura dükkanında,bilinmeyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1956
  • I MUAMMER TAYLA!Dün kapanan C.M.P.Genel Kongresinde ktdis faaliyeti.CM.KONGRESİ dün nihayete erdi Osman Bölükbası kapanış konuşmasında "Kin ve garaz zihniyetinden daima uzak kalacağız.dedi [HUSUSİ MUH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1956
  • Kastamonuda DÜN 30 EV KÜL OLDU Ayrıca 15 anbar,20 samanlık da tamamen yandı I Hususî Muhabirimiz Sabri Makuloğlu'ndan] KASTAMONU,27 Taşköprü kazasına bağlı Sinke köyünde bu gün saat 10 sıralarında çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1956
  • BAŞVEKİL İSTANBUL'DA On gündenberi Ege bölgesinde bir tetkik gezisi yapmakta oîan Başvekil Adnan Menderes,beraberinde Devlet Vekili Emin Kalafat ile Münakalât Vekili Arif Demirer olduğu halde dün uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1956
  • Emniyete davacı girdi sudu çıktı Suriye'den getirip çaldırdığı makinenin hırsızlarını yakalatan tacirin kaçakçı olduğu anlaşıldı Emniyet Müdürlüğüne davacı olarak giren Bekir Tovarlak adında biri,bura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1956
  • inönü beklenen nutkunu söyledi t Baştarafı 1 incide senede bildiğiniz unsurlara ek olarak Millî Korunma tedbirlerinin tesirleri altında bulunmuş ve son zamanlarda endüstri bünyemize tamamlanan yeni te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1956
  • DENİZCİLİK BANKASI İKRAMİYE VERİYOR Denizcilik Bankası,kasım ayının birinden itibaren,gemi adamlarına,işçilerine ve memurlarına,bir maaş ikramiye vermeyi kararlaştırmış ve bunu ilgili Vekâlete bildirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1956
  • MİLLİYETÇİLER DURUNA HÂKİM t Baştarafı 1 incide sasın Hürriyet» diye bağırarak bayram yapmaktadır.Rusların bu bölgeleri de işgale kalkmaları ihtimaline karşı,şimdiden sıkı müdafaa tedbirleri alınmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.10.1956
  • 5HAWMUT PARKINA SAHİP ÇIKAN ADAM Şu SPOONERIN PE.1[ ŞıNİ BIRAKMA BOLT.t\PARKTAN AYRILMA-MAĞA KARAR VERyfîT~ MİSSE,HAKKINDAKİ A I ENTERESAN HA-f)BERLI OTuZ SENED'R BURADA BEKÇİLİK YAP.YO&j.'A PARKI h:Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1956
  • ALLAHLIKALİBEY SORMA AZİZİM.DuN KARIMA BİRŞEy SÖYLEDİM O ZAMANDAN BERİ BENİMLE HİÇ KONUŞMUYOR.Aman ne olursun birader.KARINA SÖyt-EDfĞİN ŞEVİ BANA OA öSret 1 ÖŞRE"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1956
  • İstanbul'da Bulunan Sayın Millet Vekillerine İSTANBUL VALİ VE BELEDİYE REİSLİĞİNDEN:Cumhuriyetin 33 üncü yıldönümü bayramı münasebetiyle 29.10.1956 Pazartesi günü saat 9 dan itibaren Vilâyette tebrikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1956
  • mmm BASUR memelerinin«*»« ameJiyatsız İLÂÇLA tedavisi Dr HİLMİ EVYAPAN Beyoğlu İstiklâl Cad.50/1 Tel 4407 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1956
  • HER BAKIMDAN KAZANÇLISINIZ.Harika temizleme tozu FAY,temizlik işlerinize şimdiye kadar eşine rastlamadığınız bir kolaylık getirdi.Bilûmum temizlik işleriniz içki FAY satın aldığınız zaman artık gönlün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1956
  • ftfillâııei Sahibi Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Ya~ı İsleri Müdürü ARDİ İ P E K Çj Başıldığ* ye MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1956
  • IIU'IM I37K Rehini evvel 28 EKİM RUMÎ 1378 23 19 5 6 İS VAKİT VASATI t EZANI Güneş G.'Mİ 1.14 Öğle 11.58 6.47 ikindi 14.51 9.40 Aksanı 17.11 12.00 Yatsı IS.41 1 32 İmsak 4.47 11.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1956
  • No.15 i*m rt k s*mr\tfAZAN ŞEMSİ B E I,l I 90 KATIR YÜKÜ CEYIZ Hiç!Barut,ezva,saçma.Gışm köye gelirsen sermen ava gideriz!Öğlene kadar damatla beraber sandık düzelttik.Öğle sonu köy kızlarının yanına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1956
  • Kazan:HAROLD ROJ Gözlerime baleti:Başka kadın var.değil mi° dedi.Başımla tasdik etlini Derin bir nefes aldı.sıçradı,kalktı.Baktım Yüzünde bir garip tebessüm vardı,Hoşuma giden bir taralın da bu,dedi.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1956
  • HAZRET.I-ALI YAZAN Jl E F İ C E V A D 36 ULINAY O günkü harbde Benî Kurayza da bütün kuvvetiyle harbe iştirak etmişti.İslâm ordu.su yorgunluktan bîtâb kalmıştı,herkes:«Yarın düşman vine böyle bir hücu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1956
  • f.WV\U«U»«WVH«V\H\V\W\U««UnVH7 Beyoğlunun gözde berberi!«Kuzum Mösyö.Ne olur,akşam:ıııiiz var.Kocanı sarısın görsün beni.Bu di artık.Mösyö BeyoğlıVııuıı gözde nerherl Valvaraıı,bir sosyete güzeli.Saçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1956
  • l!llMi;inillllll!ASK HİKAYESİ TEFRİKA No.4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Ormanda Hayriye adında bir genç daktilonun cesedi bulunur.Polis,eski nişanlısı Nezitı'le karısnn sorguya •eker «Kocam/a evvelsi nece ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.10.1956
  • Evet haklıdırlar.çünkü İta,paramın en iyi karşılığıdır.Kalitesi yüksek:terkibinde bulunan en birinci nevi ayçiçeği,pamuk ve susam yağları sayesinde,VİTA,öyle sıhhî ve fevkalâde sâf bir gıdadır ki,her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.10.1956
  • Pazartesi MATİNELERDEN itibaren A 3L MM A m Sinemasında Afrikanın korkunç ormanlarında yol kat eden bir aşk kervanının geçirdiği muazzam macera TYRON P0WER SUSAN HAY W AR D'm temsil ettiği Renkli Sine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.10.1956
  • ^J/üksek tesir/i âç/ıo7â6/etM 125 Krş.Kut» Soğuk g/ğ/Nez/et Gr/p,ftomafyzma.ââş,û/ş Nevro/ve âütün âgr/ferâ Aârş/er eczanede Au/u/tur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.10.1956
  • SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI FAYDALIDIR!OPON,baş,diş,adale,siyatik ve soğuk algınlığından ileri gelen ağrılara karşı faydalıdır OPON günde 6 tablete kaçlar alınabilir;ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.10.1956
  • Saçlarınıza ipek yumuşaklığı verecek tabiî bir parlaklık kazandıracak BLENDa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.10.1956
  • TAKSİTLE-YENİ LÂLE MÜESSESESİNDE Her türlü yünlü,ipekli ve pamuklu kumaşları,kadm,erkek,ve çocuk palto,pardesü,yağmurluk ve trençkot.Kadm erkek ve çocuk ayakkabı,çantalar ve çamaşır ve bilûmum tuhafiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.10.1956
  • Her mevsimde fteryaşâ uzum/u âçL Ce6/wzde/7ve erin/'ze/er?eAs/'A etmeı/Z/t/z.AşPOBAb er eczanede bu/unur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.10.1956
  • r TURRL Öksürüğünüz herkesi rahatsız eder TABLETLERİ ÖKSÜRÜK ve BRONŞİTİ OFRHAL GEÇİRİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.10.1956
  • KASIMPAŞA AJANSIMIZ 5 KASIM PAZARTESİ AÇILIYOR.300 LİRA VADELİ 100 LİRA VADESİZ HESAP AÇANLARA ZARİF ve NADİDE HATIRALAR AYRICA YE SONU KEŞİDEMİZDE TANE ŞİRİN VİLLÂ Ve 150.000 T.L MUHTELİF PARA İKRAMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.10.1956
  • Kücükçekmece Memur ve öğretmenler Sitesi içindeki Arsaların Tevzii Hakkında:252 metre bir evlik arsanın 189 liradan İhtiyaç sahibi vatandaşlara birer adet olmak üzere tevziine başlanmıştır.Arsalar Tad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.10.1956
  • ı4 KOMİLİ Km ÇAMAŞIR SABUNLARI g|HI %m BEHER KALIP Necmi Komilik istanbVİ Teli 27 3118
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.10.1956
  • 1 MUHTEREM SANAYİCİLERİMİZİN NAZARI DİKKATİNE ÇEKOSLOVÂKYA'dan Kazan Radyatör Betonyer Vibratör Taş kırma makineleri Ekskavatör KOMPRESÖR ve diğer inşaat makinelerini ithal etmek isteyenlerin MEHMET K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.10.1956
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.G B.M.A.Y.P.Fenerbahçe 3 3 10 2 C Galatasaray 3 3 13 6 i Kasımpaşa 4 2 1 1 2 1 5 Beşiktaş 4 2 1 1 4 3 S Emniyet 3 1 1 1 4 ti a Istan bulspor 2 1 1 6 3 Adalet 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.10.1956
  • OLİMPİYAD BALOSU HAZIRLIK-LARI:Organizyon Komitesi tesisler ve müsabakalar için herşeyi hazırlarken hususî bir komite de tertip edilecek eğlence ve partiler için çalınmaktadır.Büyük Olimpiyat Balosu 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.10.1956
  • F.Bahçe-ist.Sporla bugün karşılaşıyor sari-lacivertliler geçen haftaki muvaffak tertiple oynuyorlar Fenerbahçe İle İstanbulspor'un bugün saat 14 de İzmirli hakemlerin idaresinde Mıtha^ aşa Stadında ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.10.1956
  • B.TERBİYESİ UMUM MÜDÜRÜ ¦OMaamKucmanamna DİYOR Kİ;"Atletleri olimpiyata gönderseydik Komitemiz meşru olacaktı,değil mi Allo!Beden terbiyesi Ge-j nel Müdürü Nizamettln Kırşan'ı rica ettim.Buyurun,benim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.10.1956
  • Spartak galip geldi TEŞVİK TURNUASINDA G.SARAY,F.BAHÇE RAKİPLERİNİ YENEREK FİNALE KALDILAR Şehrimizde üç karşılaşma yapacak olan Bulgar şampiyonu Spartak dün gece takviyeli Kadıköyspor ile karşılaşmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.10.1956
  • GÜREŞ SEÇMELERİ Olimpiyatlara hazırlanan Güreş Millî takımımız,dün ilk seçmesini kampta yapmıştır.Dört sıklet üzerinde yapılan seçmelerde şu neticeler alınmıştır.52 kiloda Dursun Ali Yaşar Tekini,73 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.10.1956
  • F.Bahçe'ye yapılan yurd dışı teklifler GALATASARAY,BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE TAKIMLARI İZMİR'E GİDİYOR Dün kulüp lokalinde bir toplantı yapan Fenerbahçeli idareciler,İzmir aeyahati ve hariçten yapılan te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.10.1956
  • Avrupa Basket Şampiyonasına katılıyoruz S.O.F.dün neşrettiği tebliğ ile 1957 İçinde Bulgaristanda yapılacak Avrupa şampiyonasına Millî takımımızın iştirak edeceğini açıklamıştır.DİNAMO BASKET TAKIMI 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.10.1956
  • MİLLİ MAÇ İÇİN POLONYA'DAN HABER BEKLENİYOR Polonya millî maçının oynanm oynanmayacağı meselesi,günün mevzuu olarak devam etmektedir.Gelişen siyasî hâdiseler karşısında Futbol Federasyonu,Sefaret vası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.10.1956
  • ADALET EMNİYET 2 2 BERABERE KALDILAR MAÇIN BÜYÜK KISMINI 10 KİŞİ OYNAYAN EMNİYET BİR PENALTI KAÇIRDI.Maçın bitimine 15 dakika kala kazandıkları penaltıyı GUrkan kalecinin kucağına atmasaydı,belki de E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.10.1956
  • GALATASARAY Turgay Saim,Enver Coşkun,Ergun,B.Ali Isfendiyar,Suat,Metin,Kadri,K.Ali.VEFA Özcan Recep,Rahmi Özcan,Nejat» Ömer Garbis,Arif,Necmi,Hilmi,İsmet.HAKEMLER t HAKKI GÜRÜZ Orhan GönüL Feyyaz Tuğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.10.1956
  • GALATASARAY DÜN VEFAYI SON DAKİKADA YENDİ:Oyun geçen haftaki karşılaşmaya nisbetle daha canlı ve hareketli oldu.Sarı Kırmızılı takım galip gelmesine rağmen tatminkâr değildi.[SAMİ ÖNEMLİ| OYUNUN 28 in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.10.1956
  • 1956 OLİMPİYAT 1896 dan.Hazırlayan:ORHAN TÜREL 1936 DA OYUNLARI 1956 ya 1 ŞAMPİYONUM 1 Ağustos 1936 da Berlin'de oaşlayan onbirlnci Olimpiyat Oyunlarına 49 milletten 4069 sporcu iştirak etti.Disiplinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.10.1956
  • II.Profesyonel Lig Maçları Profesyonel ikinci küme lig maçlarına,dün Şeref Stadında devam edilmiştir.Çekişmeli geçen müsabakalarda Yesildirek Sarıyer 2—2,Davutpafa Galat* 0«a«lar 0—0,Kyüp-Bey.İMTtoayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor