Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.10.1956
  • illere,Ürdün'ü Müdafaa decek Ürdün,Arap devletlerinden yardım istedi [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,12 İngiltere hükümeti resmî,sözcüsü bugün,Ürdün,İsrail'in tecavüzüne uğradığı takdirde,İngiltere'ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1956
  • BAŞVEKİL,DÜN ŞEHRİMİZE GELDİ Başvekil Adnan Menderes,beraberinde hususi kalem müdürü Muzaffer Ersü olduğu halde dün 18.50,de uçakla Ankara'dan şehrimize gelmiştir.Başvekil,şehrimizde bir müddet kalmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1956
  • Ankara'da istimlâk için 2 milyon lira ödendi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN} ANKARA,12 Ankara'nın Yenişel'M' plânına göre,Ulus meydanında gi-J silmiş olan istimlâk faaliyeti muvace-sinde yıkılan binaların sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1956
  • 111 w^Mom«ı«a ı ıı ıımmmmmmmmmtmmmmmtımımiMtt^imtim TÜRK EKÎBİ luge duştu Kıbrıs'la ilgili sual soran Yunanlıların hareketini protesto için Türk gazetecileri bir basın toplantısını terkettiler Hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1956
  • *Al 1% â AIIIJ\A II MASALLARDAKİ GİBİ GÜN mu un »Pl Pil.eles* GELİN 8 İdüğün Makat* uya^ıldi bh'i&inılt.*fesrv«vî bir İ^H tizim,vŞ' -t|B Bölge haritalarında bile adı geçmiyen bir köy,geçenlerde bir gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1956
  • ŞİMALÎ AVRUPA'DA YAZ GERİ GELDİ [ANADOLU AJANSI1 HAMBURG.12 Avrupa'nın birçok yerlerinde iyiden iyiye kış kendisini göstermiş vaziyette iken.Şimal denizi kıyıları civarındaki bâzı şehirlerde tam yaz h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1956
  • SOĞAN ve PATATES NARHI KALDIRILDI Belediye Daimî Encümeni,dünkü toplantısında soğan ve patatesten narin kaldırmıştır.Bu maddeler.Millî Korunma Kanunundaki kâr hadleri dahilinde satılacaktır.Motorlu ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1956
  • A.P.PRENSESİN ŞEREFİNE Afi ikadaki seyahatine devam etmekte olan Prenses Margaret.her gittiği yerde,büyük hüsnü kabul görmekte ve acaip tip insanlar ve âdetlerle karşılaşmaktadır.Son olarak Prenses Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1956
  • 11 C.M.P.nin iktidara gelmesi Ay'dan arazi almaya benzer,Hususî surette giden arkadaşımız Ertuğrııl Ünal'dan I SAMSUN,12 Karadeniz bölgesindeki vazife gezisine devam eden Hür.P.ekibi,bugün Bafra'da bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERI Gökay Şehir Meclisinde Şehir Meclisi,ekim devresinin dördüncü toplantısını dün yaptı.Prof.Gökay,Halic'in,bir turistik bölge olarak hükümet tarafından tanzim edileceğini bildirdi.Tafsilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1956
  • İngilizlerin talebi üzerine,Kıbrıs'ta Yunanlıların tedhişçi rolü B.Milletlerde MÜZAKERE EDİLECEK Yunan Hariciye Vekili meselenin B.Milletlere getirilmesinden dolayı memnun olduklarını söyledi [MİLLİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1956
  • SÜRPRİZ BASKINI I ı mıımaniaı i.ı esrarkeşler:Polis bizi gtce da arar,derler.Bu kaideyi,dün Kaçakçılık Bürosu memurları tanı 12 saatlik bir farkla ho/dular ve sabah 9 da Galata ile tophane semtlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1956
  • ÜNİVERSİTE BU YIL DA İKİ TÖRENLE AÇILACAK s 195G 1957 ders yılının açılıp gününde de kendilerine söz hakkı verilmeyen öğrenciler dün saat 14.30 da Liman lokantasında bir basın toplantısı yapmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1956
  • Rus kadın atleti meydana çıktı i Duruşma sonunda çaldığı şapkaların bedelini ödemeye mahkûm olan Nina İngiltere'yi terketti IMİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,12 Rus,kadmlararası disk şampiyonu Nina Pono
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1956
  • Köpeğini kocasına tercih eden kadın [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,12 Asliye Hukuk Mahkemesinde çok enteresan bir dâvanın duruşmasına yakında başlanacaktır.Dâva,orta yaşlı bir zat tarafından karısı ale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1956
  • Sarıyer cinayeti yeniden ele alındı Zabıta son derece güzel bir bar kadınının kaatil olması ihtimâli üzerinde duruyor Zabıta tarihimize «Sarıyer Cinayeti* atlıyla geçen hâdise uzun bir sükût devresind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1956
  • TÜRK GÜZELİNİN HEDİYESİ I A P.I Londra Belediye Reisi evvelki gün Dünya Güzellerinin şerefine bir resmi kabul tertip etmiştir.Güzeller milli kıyafetlerini giyerek Belediye Reisi Sir Cuthbert Ackroyd'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1956
  • NAFIA VEKİLE İSTİFA ETTİ Sıhhî sebepler dolayısiyle vazifeden ayrılan Çavuşoğlu'nun yerine vekâleten Ethem Menderes bakacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN ANKARA 12 Nafia Vekili Muammer Çavuşoğlu istifa etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.10.1956
  • HAFTANIN FİLMLERİ utteouc Ç)k.cut,Manan Brando «Rıhtımla!Üstünde» jilminde Her ikisine de irififif)RIHTIMLAR ÜSTÜNDE «OK the U'aterfrontn Rejisi,r Elia Kazan idaresinde çevrilmiş bir Colıımbia Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1956
  • TÜRKİYE-BAĞCILAR BANKASI Kuruluşu 1917 İSTANBUL ŞUBEMİZİN HUSUSÎ KEŞİDESİ 20.000 Liradır 1 Adet 10.000 Lira 3 1.000 5 500 8 250 25 100 HER 150 LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI UMUMÎ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan 1)r RECEP DOK S A T Böl:I.Ay.197 AYAKTA AŞIRI BÜYÜME Bâzı insanların ayağı büyükçe olur.Keza bâzı ırklar için de böyledir.Bu irsî bir haldir ve tabiidir.Fakat,ayakların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1956
  • 7 TÜRKİYE VÂKIFLAR BANKASI T.AO.BİR YILDA TASARRUF MUDİLERİNE LİRA TUTARINDA Omur boyunca AYLIK GELİR ^ESKEN] KREDİSİ PARA İKRAMİYELERİ DAĞITIYOR Yılın Son İki Çekilişi 26 31 EKİM ARALIK 1956 1956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1956
  • K W fa OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sabahki hükümlerinizde yanılabilirsiniz.Öğleden sonra muhakemeniz daha berrak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Tatlı bir haber ümit ve cesaretinizi arttıracak.Verec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1956
  • ımHI,l,|ll,ı|,ıı,İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar.Gülseren Güvenli 13.20 Trompetist Eddie Calvert'den üç melodi 13.30 Haberler 13.45 Şarkılar.Muallâ Gök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1956
  • BULMAĞA SOLDAN SAĞA 1 Yağ ve ayran yapan bir âlet Cüz'î Katkısız,2 Şutun kaleyi bulamaması Erzurum'daki tarihî tabye,3 Bir musiki âleti Bir renk,4 Bir tatlı Bulmak için 60 saniye yeter,5 Bir musiki âl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1956
  • PazaR Inrjlllı sarısın bomb«ı DİANA DORS MisSokaty inceli H lajınd* fd So»fa 4 M Ev Arıyorum Ve M dui 3.SAYISLYARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1956
  • M E V L İ D Muhterem büyüğümüz ve aile reisimiz BEKİR KARA'nın vefatının ikinci dönüm yılı münasebetiyle hatim ve Mevlûtu şe-I rif duası meşhur hafızların hu-I zurları il» 14/Ekim/Pazar günü öğle nama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1956
  • haliç turistik BÖLGE OLACAK Belediye Mecüsi'nin dünkü toplantısında imâr plânı,çoğunluk olmadığı için reye konamadı Şehir.Meclisi'nin dünkü toplantısmda İmâr Komisyonu'nun raporu müzakere edilirkjen «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1956
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU A K I y Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Gece Canavarları Boris Karloff Türkçe.2 Konuşan Katır Gangsterlere Karşı Donald O'Connor Türkçe.ALKAZAR Tel:44 25 C2)Yeşil Gözlü Esire Kirk Douglas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1956
  • SAMANPAZARI Ajansımız İHBARLI ve İHBARSIZ HESAP AÇTIRAN MÜŞTERİLERİNE BANKAMIZIN ZARİF BİR HÂTIRASINI takdime devam ediyor İSTA!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1956
  • KARACAAHMET MEZAR-LIĞINDAN:KARAKOLA GELEN ÖLÜ Heyecan,Korku,Dehşet veren hakikî bir macera.YAKINDA ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1956
  • KISA HABERLER DUN gümrüklere 210 bin lira tutarında kurşun ve dolma kalem gelmiştir.9 YAZ aylarına mahsus olmak üzere işletilmekte olan Kadıköy Kısıklı ve Kadıköy Bostancı otobüsleri 15 ekim 1956 paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1956
  • I Menderes hükümeti 1 bunu da basarabilirse.E i m^ ÜRKİYE için en hayn-lı işlerden biri,İ I eğer tasavvur hâlinden tahakkuk hâline geçerken aslî değerinden çok bir şey kay-E betmezse,muhakkak ki,resmî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.10.1956
  • vt Mllimillllll.TAKV 8IR Kırtasiyecilik kaldırılıyor mu DÜN «Milliyet» te birinci sah if en in dört baş sütununu işgal edecek pek mühim bir haber vardı:Haberin başlığı şudur:«Kırtasiyecilik kaldırılıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1956
  • ILAR DİYARI Ktpe*Zcof* ÜMİT DENİZ fmSA^^M^MMfim Tezatlar Diyarı:HİN İKİNCİ KISIM 1492 yılının ilkbaharında maceraperest Don Kristobal Kolonıbüs yeni dünya'ya varmak üzere bilmeyerek Hindistan'ı keşfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1956
  • SM'/A 1956 Birinci tertip DEVLET İSTİKRAZ TAHVİLLERİ 5 faiz getirir t# Vergisi yoktur Kolayca paraya çevrilir Devletçe teminat olarak kabul edilir Milli emlâk satışlarında para yerine geçer 15 EKİM 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1956
  • rHİCRÎ C.ERTESİ BÜMl 1376 13 1372 Reblül' evvel E K î M Eylül 1956 30 VAKr r vasat!ezan!Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı ı İmsak 6.09 12.00 15.07 17.33 19.04 4.31 12.35 6.27 9.34 12.00 1.30 10.57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1956
  • Matinelerden itibaren Şehzadebası FERAH SİNEMASINDA İstanbulda ilk defa İki SÜPER FİLM bir arada KANLI TUZAK BİCHABO CONTE VIVECA LİNFORORS Her iiahpesi başka bir heyecan,her sahnesi başka bir macera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1956
  • KIYMETLİ ANTİKA EŞYA SATIŞI 14/10/1956 pazar günü saat 10 dan itibaren Nişantaşı Amerikan hastahanesl yanında Hacı Eınin elendi sokak 17 No.apartmanın 3 üncü dairesinde:K.OLLEKSİYONLAK.Yıldız porselen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1956
  • 1956 senesi sonuna kadar istanbul istanbul ANKARA ANKARA BAHÇEKAPI KADIKÖY SAMANPAZARI KIZILCAHAMAM v e MALATYA'da Hizmetinize girecektir.Beyoğlu Şubesinin' Yılbaşı İkramiyesi 76 kişiye isabet Ayrıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1956
  • Demokrat İzmir Gazetesi toplattırıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,12 demokrat İzmir gazetesinin bugünkü sayısı,Savcılığın talebi üzerine Sulh Hukuk Hakimligince alınan bir kararla toplattırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1956
  • POZNAN'DA 8 KİŞİ HAPSE MAHKÛM OLDU [ANADOLU AJANSI] POZNAN,12 Üçüncü Poznan dâvasında yargılanan dokuz kişi hakkında verilen hükümler şöyledir:Z.Urbanak 6 sene hapis,J.Pocztony 3 sene hapis,L.Wierzbic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1956
  • GÜNALTAY AYDIN'DA yersizlikten şikâyetçi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.12 Bugün Aydın'da,Hasan Efendi C.H.P.ocağında yapılan toplantı esnasında eski Başvekil Şemsettin Günaltay,toplantı için yer veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1956
  • Türk Ekibi 3.lüğe düştü Baştarafı 1 incide tâyin edilen General Norstead,buraya gelmiş ve 3 memlekete mensup havacılarla görüşmüştür.Bir Yunan gazetecisi,Generale cNA-TO çerçevesinde Kıbrıs durumunu n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1956
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz:Maarif Vekâleti Müsteşarlığından emekli Riyaziyeci BESİM KADIRGANa Uzun seneler süren rahatsızlığı esnasında yakın alâka gösteren Prof.Dr.Necmeddin Rıfat Yarara Ürolog Operatör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1956
  • BÜTÜN—ŞUBE ve AJANSLARIMIZDA 22 EKİM PAZARTESİ AKŞAMINA KADAR 6-12 AY İHBARLI ve En az 250 liralık HESAP AÇTIRAN veya MEVCUT HESAPLARINI İHBARLI OLARAK ARTIRAN MÜŞTERİLERİMİZ CUMHURİYET BAYRAMI KEŞİDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1956
  • üflîlliuef Sahibi.Ercüment Karacao Şirket!adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1956
  • ZEHİR HAFİYE Akşam ne hadiselere gebeydi *'¦sekreter GÜL YAZAR HAFJXE"NİN OTOMOBİLİNİ SÜRERKEN-ZEHİR DE HUSUSİ BİR ÇÖP KUTUSUNDA SEYAHAT EDİYORDU İSTE MANFRED SCMM1DT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1956
  • Muzaffer Adam Terzihanesi,son kış mulajlarının geldiğini müşterilerine bildirir.Tel:44 03 87.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.10.1956
  • I i Elvis Prestley'in şarkıları ile coşup ke genç bir hayranı,polis nezaretinde leri babaları çileden çıkaran bir resim sorup ndisini öpmek üzere sahneye yürüyen karakola götürülüyor.Bütün anne-Herkes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1956
  • IMIı;lll!n;lli:ill!|l!li;il!lll!lın,AŞK HİKÂYESİ ELİFİ TEFRİKA No.6 Ruşen,yalnız kalınca yazı masasının gözlerinden bir takım,kâğıtlar çıkardı.Götürüp mutbakta yaktı.Sonra bir kâğıda şunları yazdı:«Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1956
  • BİRAK Yazan:HAROLD ROI Boğazımda bir acı düğümlendi.Cevap veremedim.Dünyada kaç erkek,başka bir kadının tutuşturduğu arzu ile karılarına aşk gecesi yaşatmıştır?Hıyanetin hangisi daha ağırdır?Gerçeği m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1956
  • BİZ KADINLAR Neyyire Penceremden PENCEREMDE yemyeşil bir yaz vardı.Güz usulcacık onu türlü renge boyadı.Üstüne güneş vurdu mu.renk renk ağaçlardan yere gölgeden ağaçlar düşüyor.Baktıkça içiniz bir hoş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1956
  • YAZAN:REFİ' Yâ Resûlallah!Bu pek mühim bir meseledir,bunu işitmekle değil görmekle öğreneceğim,eğer Benî Kurayza ahidlerini nakzetmişlerse bunu Kureyşe muavenet için,yâni bize karşı harb etmek için ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1956
  • Bu ÇUVAUN İÇİNDEKİ V OE KİM BAKALIM AÇALlıNA JB ıh ^L S 2-njv Kil f^i DEVA"A\VAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1956
  • CİCİ CAN 'evet öuAIlJŞ!kockunç Bte ŞEV ^SİU OL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1956
  • DEMİR YUMRUK JOMN C.MÜRPHY BURAVA BİRİNİ GÖNDERİN VOKSA ESiR.LEBİM BAŞIMA GELECEK FELÂKETTEN »AES'uuyErr kabul etmem m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1956
  • JOHNNYHAZARD fRANKROÇSNS t n:k#:S;Şi^i?i.Pî:FAKAT FLAŞIN YANMASI KAFİ DEŞİLDİK.MAKSAT BENziNi Ateşlemek olduğuna söre.EĞER.ŞU AMPULÜ MAFÎFÇE ÇATLATIRSAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1956
  • TOMBİK VAY TOMBıK SENİN ARTİSTLİK TARADIN DA VARmi$ r~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.10.1956
  • Fabrikalarda,Mekteplerde,Otellerde,ve bilûmum Ev temizliğinde fâV D1Ça^ Çatal» kaşık,kirli vel yağlı tencere ve bilûmum bulaşık kaplarını tertemiz yapar Jgy banyo,lavabo,mermer,çini,fayans ve bilûmum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1956
  • r-Almanyamn en maruf runRİKALM» MANlULftTI OİKİS MAKIMASI FABRKM-Zm MAKİNELERİ Satsa arzedilmiştir.Yüksek kaliteli Sağlam yapılı Zarif mobilyalı olan 81 ER A diklf makineleri,senelerce hiç bir arıza g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1956
  • En seçkin filmleri taı bir konfor içinde Yeni Ar Sinemasında seyredebileceksiniz.NAPOLEON Renkli Fransızca Ayrıca en yeni Dünya havadisleri Seanslar:Cumartesi 12.30 14.30 16.30 18.45 21.15 Pazar günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1956
  • Bü akşam Kristal Gazinosunda Meşhur Fransız STREAP TEASE Kraliçesi JANİNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1956
  • TAKSİM KRİSTAL GAZİNOSUNDA r,^r.Memleketin hakikî ve tekbüyük san'atkân Perihan Altındağ Sözeri Bu akşamdan itibaren sahnemizde konserlerine başlayacağını bildirmekle şeref duyar.Büyük Üstad:Bestekâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1956
  • AKBANK T.AO.'dan:Maliye Vekâletinin Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 14 sayılı karara müteallik 7 sayılı tebliği mucibince DEBLOKAJ İHRACATI ve DEBLOKAJ TRANSFERLERİ işlerini yapmağa:ADANA ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1956
  • TAKSİM KRİSTAL GAZİNOSU Bu akşamdan itibaren muazzam programını takdim eder.Büyük Üstad-Bestekâr Tanbur SELÂHADDİN PINAR idaresind muazzam fasıl hey'eti HANENDE LER:Celal Tokses Mahmut Ce lâlettin Nac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1956
  • KLM 74 memleketin 118 şehrini birbirine bağlamaktadır.Eli i melen ^iiibareıi haftada:istanbuloan 14 servis ankaradan 4 servis Her hafta KÖLN'e 2 servis Her hafta ŞAM'a 1 servis s/1^5651957/kıf,taniesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1956
  • TOPKAPI-MALTEPEDE E D A V 4 4 R S 4 Şehrin merkezi Beyazıt'a 10 dakika mesafede Topkapı'yı geçince Büyük Maltepe mahallesi hemen yanında bugün ve yarınki Pazar günü sabah saat 9 dan 17 ye ve sair günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1956
  • evinizde de,güneşin hasretini çektirmeyecek olan,hem bol ışık veren,hem az cereyan sarfeden EDISON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1956
  • SATILIK MÜFREZ ARSALAR Beylerbeyinde fevkalâde manzaralı müfrez koru arsalar uygun fiatlarla satılmaktadır.Müracaat:Galata,Demirbank karşısında 84 No.lu mağazada İBRAHİM TAŞÇIOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1956
  • Taksim Kristal Gazinosunda Memleketimizin Halk Türküleri San'atkân MUZAFFER AKGÜN Bu akşamdan itibaren saz arkadaşlariyle beraber seanslarına başlayacaktır.Masalarınızı evvelden ayırtınız.Tel:48 26 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1956
  • BANKA VEYA BÜYÜK ŞİRKETLERE Bankalar caddesinde Tramvay Yolu üzerinde Okçu Musa caddesi ve Midilli sokağı köşesinde çift cepheli 260 metre kare üzerinde inşa edilmekte olan 6 katlı büyük bir İş Hanı 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.10.1956
  • I Rober Eryoİ,işini I futbola fercih etti I Sarı-Kırmızri takımın millî futbo I cusu "Profesyonel oluşuna rağmen I her zaman amatör zevkle,renk-I leri için oynadığını,söylüyor ARTIK istediği gibi çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.10.1956
  • TAYYAR GÜNER ANADOLU TURUNU BİTİRDİ «3500 kilometrelik seyahatimde bütün idarecilerden ve her vilâyet ve kazadaki sporculardan yakın alâka gördüm.Fakat o peşimi bırakmayan çoban köpekleri.15 Ağustos't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.10.1956
  • n PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.Fenerbahçe 2 2 6 1 4 Kasımpaşa 2 11-10 3 Be^iklaş 3 1113 3 3 Emniyet 3 1114 6 3 Galatasaray 1 1 5 2 2 Istanbulspor 2 1-16 3 2 Adalet 2-2-442 Beyko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.10.1956
  • Güreşçilerimiz Uzak Şarkla Milli temas yapacak Kafile 15 18 kasımda hareket ediyor Olimpiyat dönüşü Japonya,Filipin,Malezya,Hindistan ve Pakistan'dan müsabaka teklifi alındı Olimpiyatlara gidecek Güre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.10.1956
  • I SAMİ ÖNEMLİ PCIICDRAUPC VAMDTA* l,illım" maçlarında yorulan takımın r CnCnDUrİyCı IVUmrlHı istirahati için Moda'da açılan Fenerbahçe kampına sükûnet hâkimdir.Dün kampta Lefter,Selâiıaltin,Basri ve N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.10.1956
  • 1956 OLİMPİYAT Q#P OYUNLARI MH.BOl KN »A İl K MİSAFİKLEB:Oiinıpiyadlara Iftirftk edecek atletlerden Melbourne'a ilk olafak gelecek olanlar Malayalı atletlerdir.Bunların 16 ekimde gelecekleri hildirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.10.1956
  • Vefalı Garbis suçsuzmuş Istanbulspor Vefa maçında hakem taralından oyundan çıkarılan Garbis İstanbulluoğlu'nuu saha müşahidinin verdiği rapora göre suçsuz olduğu belirtilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.10.1956
  • GEÇEN SENENİN LİG ŞAMPİYONU G.Saray ligde ikinci maçını Beyoglusporla oynuyor B.Spor'un Adalet'le berabere kalmış olması,Sarı Kırmızılıları dikkatli oynamağa sevkedecek bir âmildir Geçen senenin şampi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.10.1956
  • ve seçmelerden sonra bir otele geçilmesini karar altına aldık.Kampta daimi bir doktor bulunması şart değildir.Bir hâdise olursa,en yakın hastahaneye kaldırırız.Cezalandırılacak güreşçiler diye bir rap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.10.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİ I SAMI ÖNEMLİ 1 m İMDİVAT UA7IDI 11*1 DfİVI C Mİ fil IIDO Kendilerinden dünya şampiyonluğu beklediğimiz güreşçileri nasıl hazırladığımızın iki canlı ULImrl 1 Al HAhlIfLlUl ÜUILE.IVII ULUl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.10.1956
  • NİYAZI SELİN istifası leyid edilmedi OSMAN KAVRAKOĞLU "BÖYLE BİR ŞEYDEN HABERİM YOK,DİYOR Fenerbahçe İdare Heyetinde ikilik çıktığına dair çıkarılan haberler dün yalanlanm ıştır.Bu arada İdare Heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor