Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.10.1956
  • SERBEST BÖLGE HÂLİNE GETİRİLMESİ BEKLENEN İSKENDERUN HA-VALİSİ.İSKENDERUN BÖLGESİ DAİRE İÇİNE ALINMIŞTIR)iskenderun serbest bölge Liman ve civarında kurulması HnutSem^^cİtan botğede ancak çalışanlar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1956
  • {İLHAN DEMİREL] Amerikan Bale Tiyatrosu geldi Amerikan Bale Tiyatrosu,60 kişilik kadrosu ile dün şehrimize gelmiştir.Artistler,Hilton Otelinde kısa bir istirahatten sonra ilk iş olarak yüzme havuzuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1956
  • [İLHAN DEMİREL] Kars'dan gelirken yanlarında babaları da vardı.Fakat adam,İstanbul'a indikten sonra,is arayacağım,diye onları bırakıp gitti,bir daha da dönmedi.Şimdi bu nurtopu gibi çocuklar,anneleriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1956
  • Uşakla iki kamyon çarpıştı,3 kişi öldü Hususi Muhabirim il Sadi BÜLBÜL'den] UŞAK,4 Bugün Uşak ile İvazlı arasında Erice çiftliği yakınında iki kamyon çarpışmış,birisi dereye yuvarlanmıştır.Kaza sonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1956
  • KIŞA HAZIRLIK I İLHAN OEMİREL] İstanbul'un sonbaharı,kendini bulur gibi oldu.Fakat eylül sonundaki yağmur ve soğuğun verdiği göz dağıyla,şehir kış hazırlıklarını hızlandırdı.Odununu,kömürünü depo edip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1956
  • MAHKÛM OLAN İLK MÜVEZZİ [MUAMMER TAYLAK] Yeni Basın Kanunu gereğince muhakeme ve mahkûm edilen ilk gazete müvezzii,Vedat Konur adında bir ortaokul talebesi olmuştur.Ankara Toplu Basın Mahkemesindeki d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1956
  • Akademi Paris'den çıplak model getirecek 1956 57 ders yılında Güzel Sanatlar Akademisi çıplak kadın ve çıplak erkek arama kararını vermiştir.Bulunması istenilen çıplak kadın ve erkek,öğretim yılı için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1956
  • Başvekil Antakya'da dış siyasete temas etti TÜRK-TLUGU Menderes,emniyet ve istiklâl dâvamızın müşterek olduğunu KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ BULUNMADIĞINI belirtti [ANADOLU AJANSI] ANTAKYA,4 Başvekil A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1956
  • Suriye hududunda 4 Türk tevkif edildi 2 si Onbaşı,2 si sivil olan Türklerin,tahkikat sonunda iadeleri muhtemel [ASSOCIATED PRESS] ŞAM 4 Suriye Dahiliye Vekâleti mahfilleri bugün,hudut devriyelerinin,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1956
  • KOCASI TARAFINDAN BIÇAKLANAN HATİCE-Yİ yukarda)POLİS HASTAHANEYE GÖTÜRÜ-YOR.AŞAĞIDAKİ RESİMDE İSE İSMAİL KA-RAKOLDA İFÂDE VERİRKEN GÖRÜLÜYOR.Bir adam karısını yol ortasında bıçakladı Kan tepeme çıkmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1956
  • Arsa ve bina fiyatları devamlı olarak düşüyor Emlâkin satışa çıkaracağı yerler arasında fakir vatandaşların kesesine uygun olanları var Şehrimizdeki hazineye ait arsa ve binaların satılması kararı,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1956
  • Oktay Engini izmir Belediyesi okutacak İZMİR,4 Belediye Meclisine bugün verilen bir takrirde Yunanistan'dan memleketimize iltica eden Oktay Engin'in tahsilini temin için Belediye bütçesinden kendisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1956
  • AMERİKA NASIR REJİMİNİ DEVİRMEĞİ KARARLAŞTIRMIŞ GAZETELERDEN)SAM RÜZGARLARI,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1956
  • Yerli kauçuğun ilk tecrübesi iyi netice verdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,4 Şehrimizin bâzı sınaî tesislerinde,bugün,memleketimizde istihsal edilen kauçuğun tecrübeleri yapılarak gayet iyi neticeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1956
  • Lefkoşe de Türkler müşkül durumda Sokağa çıkamayanlara dağıtılan yiyecekler yalnız Rumlara veriliyor f Hususî Muhabirimiz Tekvin Yiiksel'den] LEFKOŞE,'4 Lefkoşe'de ilân edilen geceli gündüzlü sokağa ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1956
  • işbirliği mevzuunda mutabakata varamayan MUHALEFET PART INA CE Faaliyetlerini kendi merkezlerine teksif eden C.H.P.ve C.M.P.görüşlerinde ısrar ediyor.Hür.P.İdare Hey'eti yeni hareket tarzını tesbit i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1956
  • Y ALTA 1945 İkinci Dünya Harbinin sonlarına doğru,1945 de salip cephenin üç büyük lideri,Rooscvelt,Churchill ve Stalin,tarihî Yalta Konferansında,dünyaya yeni bir nizam vermek için toplanmışlardı.YALT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • CEHENNEM HAFTANIN İ FİLMLERİ YOLU «A.Town Llkc Alice» Rejisör Jack Lee idaresinde çevrilmiş bir J.Arthur Rank İngiliz)prodüksiyonu.Oynayanlar:Virginia ıMcKenna,Peter Finch,Marie Löhr,Rene* iiou.ston M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • SAMANPAZARI AJANSIMIZ Hizmetinizdedir BU AJANSDA İHBARLI veya İHBARSIZ bir hesap açtırarak BANKAMIZIN ZARİF BİR HATIRASINI alabilirsiniz ayrıca Cumhuriyet Bayramı Keşidesine katılarak İSTANBULDA KONFO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT ATEŞ ve HASTALIKLAR 4f 3 3 TA sAJ\İ»A-A,i-38 1 t 5_Jt-3?1 JjM*A L 3±j#-Öj-j t" 7/rr T* îh 7 r r p r s J.j_CS£«/K4L4N ATEŞ A UZUN SÜREN DEVAMLI ATEŞL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • fc l?b~ OĞLAK BURCU [22 Aralık 26 Ocak] Hâdiseler lehinizde.Hoşunuza giden bir is göreceksiniz.Ve kabiliyetinizi isbat edeceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Çoktandır göremediğiniz birini göreceks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • BULMAĞA SOLDAN SAĞA:1 Mehmetçiğin kat'î neticeyi alan silâhı Büyüklüğün şânındandır.2 Verişin kaidesi Sayı.3 Mağlûp Bir mâden.4 Rekor kıran bir film Bir Kadın adı.5 Hükümetin bir uzvu Bir sıfat eki.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • ÖLÜM Bay Ligor ROMANİDİS vefat etmiştir.Cenaze merasimi bugün 5 ekim 19IK)da ve saat 13 de Beyoğlundaki Panaiya Rum Kilisesinde icra olunacağı teessürle bildirilir.İşbu ilân hususi davetiye yerine kai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • Akıl ve Sinir Mütehassısı Dr.Ercüment BAKTIR Tıp ve Nöropsikiatri Kongrelerinden dönerek hastalarını kabule başlamıştır.Cağaloğlu,Hürriyet gazetesi bitigiği Sıhhiye Apt.No.19/4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • KISA HABERLER VALOVA'nm ve köylerinin su,yol,mektep gibi ihtiyaçlarını tesbit maksadiyle dün Vilâyette bir toplantı ya-P'lmıştır.VİLÂYET Umumî Meclisi,raûtad aylık toplantısını dün saat 15 de yapmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • Maarif Müdürlüğünün son iki telefonu da tehlikede İstanbul Maarif Müdürlüğünün,çalışmakta olan son iki telefonu da P.T.T.tarafından kesilmek üzeredir.Müdürlüğün diğer telefonları,İdareye olan 16.000 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • BEYKOZ CİNAYETİNİN failleri mahkûm oldu "Gayem Ahmed'i değil Hacı'yı vurmaktı,diyen ismail 20 yıl hapis yatacak Bir kaatil,dün Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde müdafaasını yaparken kastını değil sâdece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • Şişhanedeki kaza için keşif yapıldı Şişhane'de cereyan eden ve 15 kişinin yaralanmasiyle neticelenen otobüs kazası için.dün hâdise yerinde ehlivukuf tarafından bir keşif yapılmıştır.Keşifte,vak'aya el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • Belediye 4 ayda 251 dâva kazandı 56 dâva kaybetti Haziran,temmuz,ağustos ve eylül aylarında Belediye ile eşhas arasında açılan karşılıklı 551 dâvadan 219 u karara bağlanmıştır.Dâvalardan 186 sı Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • S i s Şehiriçi vapur seferlerini aksattı Dün sabah limanı ve Halic'i kapla* yan kesif sis yüzünden vapur seferleri aksamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • Niçin onu bana tercih ediyor Niçin yalnız onunla dans ed yor O benden güzel değildir.Aynanıza sorunuz belki o sebebini biliyor.Güzel gözler,cazip bir ağız,şirin bir burun.eğer cildiniz pürüzsüz değils
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • tm* I—III—I III »IH—II II ŞARK GAZİNOSU Her akşam yemeklerinde meşhur italyan Şantörü PİPPO LİVOLSİ Maçka Tel:48 65 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • BAYANLARIN NAZARI DİKKATİNE Mevsim dolayısile yeni gelen Mantoluk ve Fantazi kumaşlarımızı en son moda desen ve renkleri ile Mağazamızda uygun Fiatla bulabilirsiniz.Nurettin İPEKÇİ Dilberzadeler karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASİ OSMANLI 50000 15000 5 Kasım 1956 'da 31 Aralık Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat için ajanslarımızın gişelerine müracaat ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • TALEBE SAYISI 95 i bulan sınıflar var Maarif Müdürlüğü,tek kitap ve kıyafet için ısrar edilmemesini mekteplerden istedi İstanbul ilkokullarında hâlen 118.803 talebe bulunmaktadır.Talebe sayısı ortaoku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • O I Valimizden bir rica l IŞHÂNE'deki otobüs faciası,beni resmt arabaların yaptığı kazaların dolgun serisi üzerinde acı düşüncelere götürdü.En yağ kınlarından birini hatırladım.Geçen mayıs ayınğ da,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • SAS Uçakları Esenboğaya uğrayacak.10 ekim 1956 çarşamba gününden itibaren İstanbul seferini yapan SAS uçağı Ankaraya da uğrayacak ve oradan Kahire'ye uzanacaktır.13 ekimden itibaren de ilk SAS uçağı A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • Z A Y i-Taahhütname Örneği:T.C.Merkez Bankası Müdürlüğüne Mersin Almanyada Gebruder Eberhardt firmasından pulluk aksamı ithal etmek üzere Merkez Bankası Mersin Şubesine 18/3/944 tarihinde 1865 Rayçmar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • DİKKAT DİKKAT BÜTÜN MERMER İMALÂTÇILARINA MÜJDE Sabırsızlıkla beklediğiniz Mermer Testereleri ve Taş Kesme Testereleri emrinize amadedir.Emniyetle kullanabilirsiniz.Hayat Kollektif Şirketinin mâmulâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKİN Paııgaltı)Tel:48 65 02)1 Kazablanka İngrid Bergman Türkçe.2 Dört "Kahraman Wavne Morris Türkçe.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Yeşil Gözlü Esire Kirk Douglas İngilizce.ATLAS Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • milimimi.ıı.İlim.ı in t II IIII1IIIMM.11 um 11 mı m m 11 m mı mit.İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Sevilmiş orkestra parçaları 13.00 Şarkılar.Radife Erten 13.30 Oyun havaları.Radyo Bağlama Ekibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1956
  • Dikkat:OĞ REN ÇİLERİN SABIRSIZLIKLA BEKLEDİĞİ AK ÇİT TORKÇE İNGİLİZCE OKUL LÜGATİ" ÇIKTI 50.000 İzahlı kelime ve cümle Her kitapçıda bulunur KOITOR KİTABEVİ ANKARA CADDESİ İSTANBUL BEZLİ CILD Fi:8 LİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.10.1956
  • t.Fâsid Dâire İSTANBUL bir taraftan görülmemiş bir gayretle imâr edilirken şehrin müstakbel simasına yakışmayan çirkinliklerle de mücadele başladı,i Bunun ilk tezahürü,bir türlü halledilemeyen «dilenc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1956
  • SEKRETER ARANIYOR Şirketimiz Müdüriyeti için bir bayan sekretere ihtiyaç vardır.Taliplerin mükemmel surette türkçe ve ingilizce bilmeleri,Steno Daktilo yazmaları şarttır.Ücret tatminkârdır.Müracaat Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1956
  • [İLHAN DEMİRELİ SUNA ÖZTEKİN.TÜRKİYE GÜZELLİK KRALİÇESİ CAN UYSALOĞLU İLE.Avrupa Güzellik müsabakasına katışmak üzere Güzellik Kraliçesi S.Öztekin pazar gönü Londraya gidiyor Yürüyüş dersleri alan Sun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1956
  • Türk Yugoslav ticareti azalıyor [ASSOCIATED PRESS] BELGRAD,4 İktisat ve Ticaret çevreleri bugün,Türkiye ile Yugoslav-ya arasındaki ticaretin bu yıl esaslı surette azaldığını ve Türkiye Yugoslavya anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1956
  • 4 GÜN ZARFINDA açtıracağınız BİR İHBARSIZ HESAPLA CUMHURİYET BAYRAMI KEŞİDESİNE katılırsınız.BU KEŞİDEDE KALANIŞDA Konforlu APARTIMAN DAİRESİ AYRICA 160 MÜŞTERİYE DOLGUN PARA İKRAMİYELERİ HESABINIZDAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1956
  • istanbul Radyosunda seveceğiniz bir program TAMEK AİLESİ Pazar 21.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1956
  • IA.P.1 İSTE BÖYLE ÖPÜLÜR Marily11 Monroe hâlen Londrada V çevirdiği «Uyuyan Prens» adlı filmde,Laurence Olivier'ye nasıl öpüşmek lâzım geldiğini öğretiyor.Sarışın Bomba,ciddî İngiliz aktörüne bu ders
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1956
  • FLORYA CENNET MAHALLESİ ARSALARININ TAKSİTLE SATIŞLARINA BAŞLANMIŞTIR E ğg:N &S35 N ŞŞİ* E T M A 8*3v v.v H A YEMİ PLAJ SAKAV İstanbulda bir eşi daha olmayan CENNET MA HAT T «ESİ arsaları krokiden anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1956
  • Çeyiz parası çalınınca evlenmekten vazgeçti [Hususî Muhabirimiz Ahmet Turan Gürel'denl SİVAS,4 Bir genç kız kendisine çeyiz eşyası almak üzere İstanbul'a giden babasının,25 bin lirasını çaldırdığından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1956
  • Yola dökülen tutkallar otomobilleri yapıştırdı [ANADOLU AJANSI] ACQUİ TERME İtalya)4 Fıçılar içinde mayi hâlinde tutkal nakletmekte olan bir kamyonun Acqui ile Milano arasındaki yol üzerinde devrilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1956
  • Muhabbet tellâlları B.MİLLETLERDEN YARDIM İSTEDİLER [TÜRKTEL] NEW-YORK,4 Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği,şimdiye kadar karşılaşmadığı bir taleb'e mâruz kalmıştır.Kendisine cDünya Sevda Kılavuzl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1956
  • İthal mallarının fiat tesbit ve tescili başladı TESCİL EDİLEN FİATLAR MALIN İTHA-Lİ MÜDDETİNCE DEVAM EDECEK İthâl malları fiat kontrol teşkilâ-tının çalışmaları sür'atle gelişmekte ve ithâl edilecek h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1956
  • TANRILAR DİYARI NEPAU HİNDİSTAN K*Po/Uc j ÜMİT DENİZ Lama dua ediyordu:Om Mani Padme Hum 13 Biz Nepal'de iken Himalayaların ötesinden hergün yeni bir haber sızıyordu:Tibet'de isyan başladı.Tibetliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.10.1956
  • CİCİ CAN BEDRİ y;ECjsiEŞiLEPE VATANDAŞ-Bü SIRAC34 BÜYUI* LJ j POLİS,D ÜSÎYETİNOH ESRA UH2Î GÖCüŞüdJYOe1 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1956
  • Bu ESNADA telefon et ve kamvonun pencerenin dibinde beklemesini söyle ~3 ^8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1956
  • DEMİR YUMRUK BÇLT BEN BİRKAÇ SAAT uyuyA.I GAGIA* SEN NÖBETÇİSİN.SAKIM uyuma ha.Biraz kahve iç iVİ GELİR,j-T1J—JOHN C.MURPHY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1956
  • JOHNNY HAZARD FRANK RÖBBÎNK sonra gelirim kontes.şimdi işim varbeni Buradan hiçbİrşey ayıramaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY SWAN MERAK?ETME BAŞLADILAR.BİLE Cı$AR.OA BİR.ADAM SENİ İSTİYOR.İMZA EDECEK.MİSSİN m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1956
  • ftflilliııef Sahibi;Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1956
  • HİCRÎ CUMA RUMÎ 1376 5 1372 j SeieT EKİM E lül 29 1956 22 VAKİ' r VASATİ EZANI Güneş 6.01 12.13 Öğle 12.02 6.16 İkindi 15.17 9.31 Akşam 17.46 12.00 Yats.19.17 1.30 İmsak 4.23 10.36 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1956
  • MAARİF VEKÂLETİNDEN 1 3656 ve 3659 sayılı kanunlara göre yapılan Devlet Yabancı Dil imtihanları Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde ingilizce,Fransızca ve Almanca'dan.İstanbul Üniversitesi Edebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1956
  • ELMA SATILACAKTIR YALOVA DENEME VE ÜRETME ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1/10/1956 pazartesi günü yapılan arttırmasında haddi lâyık iiatı bulmayan Müessesemizin 1956 yılı 80 100 ton tahmin edilen elma mahsulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1956
  • YAHŞİ HAYVANLAR ARASINDA 4 J.A.HUNTER NAİROBİ'DEKİ İLK GÜNLERİN AFRİKA'da arslanlar,filler ve gergedanlar vardı.Bu benim için ideal bir ülke idi.Hemen o gece hareket etmeye hazırdım.Bunu babama söyled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1956
  • BIRAI i7 azan:HAROLD KOJ Merge aldırmaz,dedim hemen.Alışıktır.Gidip çantasını aldı:Olsun,gitmeliyim.Çantasından rujunu çıkardı.Dudaklarını boyadı.Ona bakıyordum:Daha bitirmedik ki.Gitmesini istemiyord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1956
  • Okul dağılırken,öğretmen Louise.detektifin ka-E pıdaıı girdiğini gördü.«Sizi arıyordum,dedi genç E adam.Noel Babanın kim olduğu anlaşıldı.Asıl adı E Jean.Vaktiyle bu şehirde yaşarmış.On beş sene ev-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1956
  • HAZRET-I-ALI YAZAN:REFİ' CEVAD ULUNAY ı:Git,huzura gir,dediler,senden bu türlü sözler sâdır olduysa tövbe et,senin için istiğfar eylesin,sakın inkâr etme,hakkında Kur'ân nazil olur,rezil olursun,söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1956
  • BİZ KADINLAR Ueyyire n TC ZAVALLI ÇAMLAR DÜN sabah Ada'da idim.Lüksü kanıksayıp di bir yana bırakınca Ada büsbütün güzelleşiyor* Çamlıklarda ne rüzgar,ne insan,ne ses vardı Tabiat bir bardak su kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.10.1956
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN TAVZİH İLÂNI İnek sütü fiatları toptan 55,perakende 75 kuruş olarak ilân olunur 13894)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1956
  • 1 ilâ 15 Ekim arasında BERLITZ LİSAN DERSANESİNDE ORTA LİSE ve ÜNİVERSİTE Öğrencilerine mahsus Fransızca İngilizce Almanca Takviyeli Lisan kursları açılmıştır.BAYANLARA MAHSUS SABAH KURSLARI ve hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1956
  • 1 ELEKTRİKÇİ ARANIYOR Fabrikamızda üç elektrikçiye ihtiyaç vardır.San'at okulu mezunları tercih olunur.İsteklilerin Fabrika Müdüriyetine müracaatları.Zeytinburnu Çimento Fabrikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1956
  • İSTANBUL'DA BULUNAN SAYIN MEBUSLARIMIZA İstanbul Valisi ve Belediye Reisliğinden:6 Ekim 1956 cumartesi günü İstanbul'un Kurtuluş yıldönümü münasebetile saat 9.45 de Ordu Müfettişliğine gidilerek Orduy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1956
  • istanbul Erkek Lisesi Müdürlüğünden 1 30.000 lira keşif bedelli İstanbul Erkek Lisesi onarım işinin 9/10/1956 salı günü saat 15.00 de Şişli Halâdkârgazi caddesi İstanbul Okullar Muhasebeciliği binasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1956
  • Peynir mayası ustalarına ihtiyaç vardır.Mektupla müracaat:Posta kutusu 413 ÖZSÜT Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1956
  • PİYASA YERİNDE acele devren kiralık telefonlu mobilyalı yazıhane ayrıca beş adet yeni ve muhtelif eb'atta para kasaları birden veya teker teker ehven fiatla satılıktır.Müracaat Telefon:22 5158 her gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1956
  • ORMAN UMUM Müdürlüğünden 1 Umum Müdürlük ihtiyacı için şartnamelerine göre Kavak afişinden 100.000 adedinin kâğıdı daireden verilmek suretiyle açık eksiltmeye konmuştur.2 Muhammen bedeli 12 bin lira o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1956
  • tik VİTA,her mutfağın demirbaşı sayılır.çünkü Vl&3,paranızın en iyi karşılığıdır Hakikaten,VİTA'y» muntazaman)kullandığınız takdirde,her yeme* ğin besleyici kıymetini arttırmakla beraber,mutfak bütçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1956
  • ANTIDOT POMAT •NEİLE •GRİP.•01$ AĞRISI "ADALE ROM ATİ İM AS I «YANIKLAR "GÜNEŞ YANIĞI •ARI.pÖCEK SOKMASI KESİK YARALARi» PİŞİK »KASINTI 'EKIEHA «ERGENLİK «DONUK DERİ ÇATLAKLARINDA VE TRASTAN SONRA KUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1956
  • FAY öyle bir temizleme tozudur ki yaş bir bez veya fanila parçası üzerine bir miktar döküp bununla temizlemek istediğiniz eşyayı silmeniz kâfidir.îşte o zaman gözlerinize inanamıyacaksınız.FAY herşeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1956
  • ZAYİ Fâtih Karaman caddesi 10 numaradaki dükkânımın ruhsatnamesini kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Mehmet Ali GUngörer lât—^mmım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1956
  • TAKSİTLE SATILIK ARSALAR Bakırköy Bahçeli Evler ile hem hudud 50 metre genişliğinde Londra asfaltı üzerinde meskûn 8 adet arsa acele satılıktır.Satışa arzedilen arsaların M2.18 ve 20 lira olup bedelle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.10.1956
  • CEZA HEY'ETİNE SEVKE-DİLECEK ALTI GÜREŞÇİ Dün gece geç vakit sızan bir habere göre,günün mevzuu olan ve Ceza Heyetine sevkedilmesi düşünülen güreşçiler altı kişidir.Bu haberde bildirilen altı güreşçid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1956
  • KISA HABERLER İTALYA'ya transfer ederek Sampdoria takımında oynamakta olan meşhur futbolcu Avusturyalı Ocwirk,İtaıyan bombalarından artist Sophia Loren tarafından caya davet edilmiş,fakat antrenörünün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1956
  • Yelkencilerimiz Olimpiyatta yarışabilecekleri ümidinde Bu ümit,Oümpiyad yarışlarının,yelkencilerin sahası olan «şarpi» sınıfında yapılmasından doğuyor.B;ıhis mevzuu dilen bizzat kendileri olduğu için,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1956
  • Eski Ağır Sıklet Dünya Şampiyonu E.Charles Avrupada ilk maçta diskalifiye oldu.Reî mde Charln'in maçta takibine sarılarak kendisim koruduğu görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1956
  • F.Bahçe G.Saray dostluk mukavelesi hazırlanıyor OSMAN KAVRAKOĞLU ÎLE REFİK SELlMOĞLU BUGÜN ESASLAR ÜZERİNDE GÖRÜŞECEKLER Meşhur dostluk mukavelesinin çökmesinden sonra Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1956
  • K.Halil'den takdirle bahsediyor K.Halil'in Adalet antrenörlüğünden istifasından sonra gerek İdare Heyeti âzalarının,gerekse futbolcuların esasen Halil'den memnun olmadıkları şeklindeki rivayetler üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1956
  • BEŞİKTAŞ:İr Ercan'dan sonra solaçık Coşkun'a da Almanyaya tahsile gitmesi için izin verileceği söylenmektedir.İç Recep ve Ali İhsan 1959 haziranına kadar mukavele imzalamışlardır.İr Dünkü antrenmana s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1956
  • Macar futbol takımı P a r i s t e [TÜRKTELİ PARİS,4 Pazar günü Fransız millî futbol takımı ile karşılaşacak olan Macar futbolcuları Tata'da yaptıkları son antrenman maçını 17-1 kazandıktan sonra,buray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1956
  • Eski bir boks şampiyonu hapse atıldı [ANADOLU AJANSI] NEW-YORK.4 Los-Angeles'ten alınan bir habere göre,Hafif Sıklet Dünya Boks Şampiyonu Lauro Sallas,bir barda kavgaya tutuşmuş ve polisleri dövmeğe k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1956
  • Macaristanda lig maçları [TÜRK HABERLER AJANSI1 BUDAPEŞTE,4 Macaristan lig maçlarının 20 nci hafta karşılaşmalarında alınan neticeler şunlardır:Voroşlobogo:2 Honved:2 Csopel:4 Vasas:1 Dorog:3 Dozsa:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1956
  • Bö!ge Hakem Komitesi 10 hakemi cezafondırds Bölge Hakem Komitesi,bu haiUı idare edecekleri maça gitmeyen ve maç idaresinden istinkaf eden on hakemi cezalandırmıştır.Bunlardan Eşref Bilgiç,Selâhattin G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1956
  • n.PROFESYONEL LİG MAÇLARI BAŞLIYOR Programa göre yarın Karagümrük Davuipaşa,Sarıyer Feriköy karşılaşacaklar Bu sene yeni kurulan profesyonel lig takımları arasındaki maçlar iki haftalık gecikmeden son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1956
  • İsmet Atlı SALAHİYETLİLERİN GİZLİ TUTMASINA RAĞMEN,SIZAN BİR HABERE GÖRE:üreşçi Heyetine veriliyor Bu güreşçilerin İsmet Atlı,İbrahim Karabacak,Seyfi Özer,Ziya Doğan,Hasan Güngör,M.Gocur veya H.Şahin'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1956
  • Yapacağı bi orga zasyonlarıı Beşiktaş F.Bahçe'y Hac ver* Spor çevrelerinde günün me zuu haline gelen dostluk ani' ması hakkmda Beşiktaş Umt Kaptanı Sadri Usuuğlu şöyle a mistir:i j Beşiktaş yaptığı an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1956
  • ııpnrur 'tt'i rw [SAMİ ÖNEMLİ] NEREYE Gl LER DÜn antrenmana iğtirak eden ve Cihangir'e karşı Sarı Lacivertli jorma ile oynayan Naci Erdem,idmanı müteakip ikinci Reis ve Umumî Kaptan Osman Kavrakoğlu'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor