Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.10.1956
  • f^^ALMAMVA Â HÜNİH,FRANKFURT,rZt fAmI|' DÜsstıuonf t 'Jrd fazarîesinden Lu» maada HER GÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1956
  • Talebe Sigortası Tahakkuk Yolunda MaarifVekâletî vadeli maarif plânının tesbiti için çalışıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,1 Yüksek Tahsil Gençliğinin sigortalanmasını isteyen teşebbüs ilgililerce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERI Şehrimizde bulunan yeni Alman Elçisi dün bâzı temas ve ziyaretler yapmıştır.Resimde,Elçi eşi ile Vilâyct'den çıkarken görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1956
  • CHP.Üçlü toplantı istiyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!ANKARA,1 C.H.P.Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Göle,işbirliği mevzuundaki cevabi notayı bugün Ankara'ya getirmiş ve Hürriyet Partisi Merkezinde Muhlis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1956
  • taflv HİLELİ TERAZİ KULLANAN 35 ESNAF YAKALANDI GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1956
  • ı4i;vv\A.W *4-fcw I İLHAN DEMİREL] DÜN DÖVİZ KAÇAKÇILIĞINDAN TEVKİF EDİLEN nV YUNAN KANÇILARI,MAHKEME KORİDORUNDA DÖVİZ KAÇAKÇILIĞI YAPARKEN YAKALANAN Yunan kançıları TEVKİF EDiLDi Hristo'nun asıl suç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1956
  • DÜN AÇILAN 3.LONDRA KONFERANSI ÎLE Kanalı Kullananlar Birliği.RESMEN TEŞEKKÜL Eni JAPONYA,HABEŞİSTAN VE PAKİSTAN BİRLİĞE İŞTİRAK ETMEYECEKLERİNİ BİLDİRDİLER [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,1 «Kanalı K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1956
  • İstanbulun imâr seferberliğinde,münferit kısımların yıkılıp inşasından ayrı olarak,büyük caddelerin ve geniş yolların açılması hususu birinci plâna geçirilmiş bulunmaktadır.Şehrin her iki yakası da sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1956
  • Kruşçev Tîto'nun yardımına sığındı Stalin'cilere karşı Tito'nun,kendisi ile birlikte mücadele etmesini istiyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] BELGRAD,1 Belgrad'daki siyasî mahfiller.Rus,Yugoslav,Macar komün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1956
  • 1 jğH L ^ÜF *fpK M IB.P.A.nVİMflÇİ ETPCTİVAI İ Her sene u M,na»,arda Tokyo'da «Oklmoşi Festivali» yapılır.Utangaç kızlar dahi bu UIVllYlUyl ıCd I I W ALI festival günlerinde çekin genliklerini bırakar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1956
  • Çocuk HAFTASI DÜN BAŞLADI 1 ekim tarihine rastlayan Dünya Çocuk Günü dün şehrimizde de Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından kutlanmıştır.Bugünden itibaren bir hafta devam edecek olan Çocuk Günü)sebebile ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1956
  • BİR KİTAPÇI 6 DAKİKADA 72 YUMURTA YEDİ [ANADOLU AJANSI] NEWYORK,1 Toronto şehrinde George HowelI adında bir kitapçı bir jüri heyeti muvacehesinde 72 hazırlop yumurtayı altı dakika 36 saniyede yemek su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1956
  • İDDİA ÜZERİNE 10 KİLO İNCİR YEDİ THususî Muhabirimiz İLTER NUR'dan] SAMSUN,1 20 lira mukabilinde 10 kilo incir yiyen bir şahıs,koma hâlinde hastahâneye kaldırılmıştır.Şehrimizde bir lokantada garsonlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1956
  • İLKOKULLAR DÜN-A Şehrimiz ilkokulları 1956 1957 derslerine dün başlamıştır.Bu yıl,öğrenci bakımından bir rekor yılı olarak vasıflandırılmaktadır.Bildirildiğine göre çift tedrisat yapmayan okul kalmamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1956
  • Belediye Meclisi çalışmaya başladı Turgut Reis'in kemiklerinin Bingaziden getirtilmesi teklif edildi Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantılarının ilki dün yapılmış ve Meclis Reis Vekilliklerine Ferzan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1956
  • Başvekil Erzincandan sonra Malatyadaki fabrikayı açarken "Karşı partinin seçimleri kazandığı bu vilâyette yapılan tezahürat,millî tesanüdümüzün en güzel örneğidir,dedi [ANADOLU AJANSI] ELÂZIĞ,1 Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.10.1956
  • I ŞEHİRDİN,YURTTAN.DÜNYADAN" SANAT HABERLER Amerikan Bale Tiyatrosu 4 EKİMDE GELİYOR HULKİ SANER Amerikan Bale Bu mevsim yabancı sanatçılardan birçoklarını şehrimizde görüp dinleyeceğiz.Bilhassa Avrup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1956
  • Ayda en az 25 lira arttırırtanız 3 EKİM 1957 mu* yapılacak keşidede I kişiy» 120.000 liro tutarında ayda lirol.k GELİRİ kazanabilirsiniz.Ayrıca ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ En »en PARA yatırma tarihi 3 EK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT ATEŞ DEVRELERİ İti t 9 9-s r ş 9-P g 5 ft j A "iV 22 jR ff M tX ti A A $ğ V A 1/A r o ^j v* u A Vi i J V V J İh k at J V T V j V 1 3i W i iz it •tifod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1956
  • IHIMI I I MİMİMİ MMIMMMMMIMIMIM inin.ı.in mimim mu.ıı.mı».İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Öğle konseri 13.00 Şarkılar 13.30 Saz eserleri 13.45 Haberler 14.00 Küçük orkestra 14.30 Şarkılar 15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1956
  • K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sıkıcı bir günün akşamı çok tatlı geçecek.Bir tereddütten kurtulacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] San'atına hayran olduğunuz biriyle temas edeceksiniz.Hüzne mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA 1 İstanbul'a kaside yazan büyük şâir Sessiz.2 Başıboş,serseri Cadaloz.3 Orta cüsseli Hâlâ.4 Zaviye Hakka,adalete uygun.5 Tasfiye.6 Yokluk-Bir harf Bir şart edâtı.7 Bir yemiş Fiyaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1956
  • İstanbul Profesyonel Fotoğraf Sanatkârları Derneğinden 3 ekim 1956 çarşamba günü fotoğraf malzemesi tevzi edileceğinden cemiyete kayıtlı bulunan azaların belirli günde müracaatla belgelerini almaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1956
  • Onlar Kazandı,Siz de Kazanabilirsiniz DEMİRBANK'ın Aylık Gelirli Hesaplarının EYLOL Çekilişinde Kazanan TALİHLİLERİ 1000 Liralık Gruptan Aylık Gelir Kazananlar:ANKARA ŞUBESİ 5148 No.lu Hesap İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1956
  • ACELE İki üç ay kullanılmak üzere Dissel Motorlu bir Kompresör kiralanacaktır.İcabında satın alınabilir.Müracaat:Abid Han 43 Telefon:44 41 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1956
  • Kaçak otomobil sokan iki kişi yakalandı İzzet ve Müştak adında iki kişi.sah* tekârlık suçu ile bugün adliyeye verileceklerdir.Oto komisyonculuğu yapan İzzet ve Müştak,iddiaya göre,muhtelif vesilelerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1956
  • BELEDİYEYE VALİ GÖKAY,İDAREDE ÇALIŞAN MEMUR VE MÜSTAHDEMLE-RİN HAKLARINI KAYBETMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİ Şehir hattı vapurlarının Belediyeye devri hususunda mutabakata varılmıştır.Bu mevzuda kat'î kararı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1956
  • istihsâl bölgelerinden Belediye soğan getirtecek Gönderilen hey'etler şehrin ihtiyacım karşılamak için mubayaalarda bulunacak Bâzı tacirlerin kâr hadlerini az bularak,soğan getirtmeyerek darlığa sebeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1956
  • I Bıı imâr ânî bir karar mahsulü değildir STANBUL'un imârı hazırlıklarının tarihini I bilmeyenler,Adnan Menderes'in ânî bir karariyle,plânsız ve programsız,binlerce kaz-manın harekete geldiğini sanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1956
  • PAMUK Sermayesi:17.000.000 T.L.15 EKİMDE isabet ihtimali yüksek zengin bir plân sunuyor 1 60.00o\10 sene müddetle AYLIK GELİF ayda 500 liraya kadar 2Bğ 30.000,ŞİŞLİDE bir Apartman dairesi 3B& 40.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1956
  • f SİNEMALAR j BEYOĞLU AKIN Pangalti)Tel:48 65 02)1 Albükrek Fâtihi Ran dolph Scott Türkçe 2 Dünya Şampiyonu Dane Clark Türkçe A L K A Z A R Tel:44 25 62)Kara Çaylak Kirk Alyn İng ATLAS Tel:44 08 35)Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1956
  • 1 Ekim Çekilişinin Talihlileri:Adana Şubemizden 25917 numaralı hesap sahibi 10.000 lira,İstanbul Şubemizden 13707 numaralı hesap sahibi SANİYE TAVMERGEN'e 10.000 Maltepe Ajansımızdan 7631 numaralı hes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1956
  • KAYIP Kardeşim Sever Keçeci 25/9/956 salı gününden itibaren eve gelmemektedir.Sultanahmet San'at Enstitüsü Okuluna gittim,sınıfta kaldığını öğrendim.Bir sene daha okumak hakkı varmış.Tekrar okula deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1956
  • Ankara vapuru,seyyar sergi olacak Hâlen Kuzey Akdeniz hattında yolcu taşıyan Ankara)vapurunun,şubat ayında Güney Akdeniz sahillerinde seyyar sergi hâlinde dolaştırılması düşünülmektedir.Ankara gemisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1956
  • Kış tarifesi başladı Şehir Hattı vapurları ile elektrikli trenlerde,kıs tarifesinin trtbikine dün başlanmıştır.Vapur tarifelerinde pek mühim değişiklik yapılmamış,yalnız bâzı hatlarda sefer adedi azal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1956
  • Fatma Karasu idam talebi ile Adliyeye verildi Yeldeğirmeni cinayetinin faili Fatma Demir Karasu,dün Kadıköy Müddeiumumîliği tarafından idam talebiyle Sorgu Hâkimliğirle verilmiştir.Sorgu Hâkimligince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1956
  • Sanayi Odasındaki 90 bin dolarlık tahsis için tahkikat yapılıyor İstanbul Sanayi Odasında dün saat 34 de bir toplantı yapılmıştır.Toplantıda Başkan,F.O.A.teşkilâtından yedek parça ithali için son defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.10.1956
  • TANRILAR DİYARI NEPALw HİNDİSTAN KcypoUöj* C/Af/T DBMZ mmm BİR BUDHA RAHİBİ BİZE HAYATİNİ AHLATTI 10 izi maymunların hücumundan kurtaran adara güler yüzlü,kibar tavırlı bir Ncpalli idi.Hayvanlara bol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1956
  • Lef köşede sokağa çıkma yasağı elan devam ediyor Propaganda gezisine çıkan Yunan Devlet Vekili Filipin'lerde Kıbrıs için nuiuk veriyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LEFKOŞE,1 Bir İngilizin öldürülmesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1956
  • BANA SOR Kadınlara dâir Selâmi G.İstanbul)bilmiyorum neden çünkü yazmamış kadınlardan iyi bahsetmiyor.Bu yüzden de evlenmiyecekmiş.Ama mektubundan anlaşıldığına göre kendisi öyle uzun boylu bir hayat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1956
  • Yunan kançıları tevkif edildi t Baştarajı 1 incide Bunlar da bana Sabatay tarafından verilmiştir.«Bunlar sende kalsın,sonra alırım» demişti.İçinde yabancı para bulunduğunu bilmiyordum.Daha sonra sorgu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1956
  • «SNOB» MODASI Münih'teki bir moda evinde teşhir edilen bu orijinal şorta «Snob» adı takılmıştır.Sonbahar kolleksiyonuna dahil olan bu şort,siyah ipekten yapılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1956
  • Sabık Amiral Doenitz gazetecilerle konuştu BERLİN.l Dün gece hapisten çıkmış olan sabık büyük amiral Doenitz bugün gazetecilere:«Dünya'ya tekrar dönmüş gibiyim.demiş ve halen hapishanesinde bulunan Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1956
  • ZEHİR HAFİYE MANFREÖ SCHM1DT %ZehiR.HAFİYE* NİN RÜYALARI GAYET ENTERESANDIR RÜYADA KENDİNİ S5C°.ÜR.VE GENE ÇAKMAĞA DEvAM EDER O GECE OE Ui'URKEN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1956
  • SAMANPAZARI AJANSIMIZ Hizmetinizdedir BU AJANSDA İHBARLI veya IHBARSIZ bir hesap açtırarak BANKAMIZIN ZARİF BİR HÂTIRASINI alabilirsiniz ayrıca Cumhuriyet Bayramı Keşidesine katılarak İSTANBULDA KONFO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1956
  • TAKVİMDİN BİR YAPRAK Bir yersizlik macerası B U YERSİZLİK kurbanları kimlerdir bilir misiniz?Bunlar f İstanbul Belediye Konservatuarı heyetleri,mensupları ve j memurlarıdır,biz cennet kuşları da altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1956
  • 114 YATÎ AY TOK 1 Kâşifi Selim Göymen ile b'riikte görülen bu makine şu vasıfları hâizdir:1 Yangın vukuunda 4 yere telefon eder.2 Adresi bildirir.3 Bekçiyi yardıma çağırır.4 Yangının kaza mı.kasit mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1956
  • Danimarka'da Yolaç şilebi yanıyordu [ANADOLU AJANSI] KOPENHAG,1 Dün öğleden sonra Aarhus'de bulunduğu sırada ambarlarında yangm çıkan Türk bandıralı Yolaç gemisini karaya oturtmak lâzım gelmiştir.Gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1956
  • 11 inci şeker fabrikası açıldı t Baştarafı 1 incide Sizler,bugünkü bu güzel tezahüratınızla bütün dünyaya Türk millî tesânüdü hakkında en güzel örneği vermiş bulunuyorsunuz.Sizler diyorsunuz ki:hangi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.10.1956
  • CİCİ CAN I/&j cellâtta" Cir'CCANiA BENZE-HBYl,cellât BazuM-1 TUŞU!VURSANA şu,AŞAĞILIK VATANDAŞİN BOYNUNU î «SM AMAN CELLÂT^ AMfA N'OLUR İVl Nt^ANLA ÜA AĞAMIN PAHAU YASTIKLAR» BENİM;PİS KANİİMLA FAZLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1956
  • DİNLE AZİZİM Burada yüzlerce ürx VAR.SUN 8İR AÇ HAU'^r VE Bü ESNADA EMEL'I ÖLDÜREN ARABAYA BENZİYOR.YALNIZ TAZE BOYAMIŞLAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1956
  • DEMİR YUMRUK B'R.DAKİKA BENf OİNLEVİN BEN V/AR.DEN NOYES 'İA* EĞER.KueTAKAB'LİK-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY ai±z Biraz oaua y annem,havir,j İSTER.MİSİN TEŞEKKÜR.EDE.VEÜ Jİİ RJM" DEMEMİ TENBİH ETTİ FAKAT,HER.HALDE PORSİYONLARIN BU KADAR.UFAK OLACAĞINI TAHMİN S' 7^\ETMEMİŞTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1956
  • Nilliııef Sahibi:Rıciiment Karacan Şirketi adını ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1956
  • HİCRÎ SALI RUMÎ 1 1376 9 1372 Sefer EKİM Eylül 26 195 6 19 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş 5.58 12.04 Öğle 12.03 6.12 ikindi 15.21 9.30 Akşam 17.51 12.00 Yatsı 19.23 1.31 Imafik 4.19 10.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1956
  • YAHŞİ HAYVANLAR ARASINDA ı J.A.HUNTEK KORKUNÇ FİLİN PEŞİNDEN.J.A.HUNTER Afrika'ya giderken usta bir avcı değil,sadece genç bir delikanlı idi.Fakat bu esrarlı kıtada yüzlerce aslan,gergedan ve sair val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1956
  • AŞK HİKÂYESİ Noel Babayı Kim öldürdü TEFRİKA NO.4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Babası öğretmen Louise'in,Doktor Marcla evlenmesine razı olmaz.Şehirde,Noel Baba diye garip bir adam peyda olmuştur.Loııisc o ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1956
  • BIRAI Yazan:HAROLD ROI Oturdu.Hâlâ hafif bir baş dönmesi içinde masama geçtim.Eldivenlerini çıkardı.Beyaz,incecik,küçücük,pembe tırnaklı ellerine baktım.Sol elinde iri bir pırlanta yüzük vardı-O kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1956
  • HAZRET-İ-ALI YAZAN R E F I CE V AD 10 ULUNA Y Ashab üç gündenberi yemekten mahrumdular.Hazret-i-Peygamber,açlığı teskin etmek üzere midesinin üzerine bezle bağladığı taşı hâlâ çıkarmamıştı.Taşın yanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1956
  • BİZ KADINLA Pteyyire »MUf Biiyiikadada gözümüzde kaçmayanlar AZAR günü,güzel hava,beni Ada'ya çel Dolaştım durdum.Ben,şehirleşen «nizaıı kadar,belki ondan da çok,Adanın el de ınemiş yamacını severim.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.10.1956
  • 3 t KOMİLİ ÇAMAŞIR SABUN TOZU NYLON,ORLON,İPEKLİ,YÜNLÜ ve DİĞER NAZİK ÇAMAŞIRLARINIZI Çok ekonomiktiröo/köpürür NECMİ KOMİLİ Tel:27 31 18 ^1"'» y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.10.1956
  • 1956 Yıl Sonu Keşidesine Aii ikramiyeler y F Kaloriferli Apartman Dairesi ANKARA YENİŞEHİR'DE)II-PARA 1 kişiye 20.000 Kra 20.000.M™ 2 kişiye 10.000 er lira 20.000.Lira 2 kişiye 5.000 er lira 10.000.Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.10.1956
  • VEFA BOZASI IKTI HİÇ BİR YERDE ŞUBESİ YOKTUR.Adres:VEFA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.10.1956
  • 1 İşinize büyük kolaylık sağlıyacak FAY'ın ne olduğunu 5 Ekimde L öğreneceksiniz 25 NOT:doğru tahminde bulunup 1000'er lira kazanan 10 kişinin isimleri de aynı gün yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.10.1956
  • 1 yeni.eski.bütün kamyonlarda yolda ve arazide ı İt II I 1 Ien emin ROYAL Her türlü iklim şartları altında U.S.Royal Fleetmaster;kamyonun verimini iki misline çıkarır,ön tekerleklerde emniyet Ve istik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.10.1956
  • T.C.ZİRAAT BANKASI HAL ŞUBESİ İstanbul,Merkez Hâl No:62)Yeni Açılan Bu Şubeye Mahsus Hususî Çekiliş İKRAMİYESİ 25.000 Liradır Keşideye iştirak için Şubemizde I 50)Liralık vadesiz veya 250)liralık en a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.10.1956
  • ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi Kayıt ve Kabul Şartları 1 Bu yıl Fakültemize aday öğrenci kaydına 15/Eylül/1956 Cumartesi günü başlanacak ve 15/Ekim/1956 Pazartesi günü saat 17 ye kadar devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.10.1956
  • istanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz Üçüncü Cerrahi Kliniği bahçesine 5709 lira 52 kuruş keşif bedelli parke yol inşaatı açık eksiltme ile ihale edilecektir.2 Eksiltme ll/Ekim/1956 perşem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.10.1956
  • İşçi Sigortaları Kurumu istanbul Satmalına Müdürlüğünden Kurumumuz sağlık tesislerinden Süreyyapaşa Sanatoryomu,Nişantaşı ve Sultanahmet Hastahanelerile,Eyüp dispanserinin senelik ekmek ihtiyacı kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.10.1956
  • T.C.ZİRAAT BANKASI VADELİ,VADESİZ TASARRUF HESAPLARI 13 Eylül 1956 çekilişinde ikramiye kazananlar:Ankara Bahçelievler Çiftlik Asfaltı Üzerindeki Apartmanın Bir Dairesi İskenderun'da No.3734 hesap sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.10.1956
  • AVRUPA Puset ve Çocuk Arabalarımız Geldi.COLUMBIA PAZARI,Hamidiye Cad.47 Sirkeci.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.10.1956
  • Dünyanın en güzel kadını.Haftanın en enteresan Filmi.En güzel ve realist mevzuu.BİR GECENİN KADIM GİNA LOLOBRİGİDA Nadia Gray Gino Cervl Armando Francioli Paola Stoppa Perşembe günü matinelerden itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.10.1956
  • VALANTİNONUN AŞKI)filminin unutulmaz kahramanı ANTHONY DEXTER ile AMERİKANIN YENİ SA-SISIN FIRTINASI EVA GABOR)un.Eşsiz kahramanlık,Aşk ve Macera destanı.KAPTAN KİD ve ESİR KIZ Captain Kidd And The Sl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.10.1956
  • Maksim Tiyatrosu İSTANBUL OPERETİ 4 ekim perşembe 21 den itibaren İŞLER ASKIDA OPERET 3 PERDE Yazan:YUSUF SURURİ Müzik:YAVUZ ENEREN Sahneye koyan;M.HEPGULER İtalyan şantöz:Andreotti Guilyana:Beynelmil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.10.1956
  • Şehir Tiyatrosu istanbul Bölümü 3 Ekim 1956 Çarşamba gününden itibaren Aksaray Türk Ocağı Binasında)SAM RÜZGÂRLARI Piyes 4 Perde Yazan:Melih VASSAF Müzik:Mehmet ABUT Sahneye koyan:RAŞİT RIZA Pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.10.1956
  • Muhtelif boy ucuz AĞAÇ VİDASI CEHTİ 1EGİN Tahtakale Tomruk sokak,Yavaşçaşahin yokuşu No.13/1.DİKKAT:17 X 17 Toptan 101 Krş.Telefon:22 89 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.10.1956
  • BULUNMUŞ PARA 1-10-956 pazartesi günü saat 15 raddesinde Adlî Tıp önünde bir miktar para bulunmuştur.Sahibinin saat 8-9 arası 22 12 03 telefona müracaatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.10.1956
  • AMERİKM DERSANESİ 34 üncü HİZMET YILI)İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA İNGİLİZCE TİCARİ MUHABERfc-MUHASEBE ve Spor 8 Ekimde başlayacak dersler için kayıtlara devam edilmektedir.Alemdar cad.23 Sultanahmet T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.10.1956
  • KAYIP OTOMOBİL 30214 Plâka No.lu 1953 model Buick araba 30/9/956 gecesi kaybolmuştur.Yerini bilenin 22 26 15 No.ya telefon etmeleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.10.1956
  • AVCILIK Turhan TAMERLER BILDIRCIN:Vilâyetin her iki yakasındaki meralarda,hafta içinde ve pazar günü çok az kuşa-rastlanmıştır.Vurulan bıldırcın miktarı ortalama 3-10 arasında oynamıştır.Dünkü pazarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.10.1956
  • BEYKOZ:Federasyon Kupasında Adaelimine eden Beykoz tainim izmir kulüpleri tarafuıyaptlan teklifi kabul etmemiştir.Beykozlular haftayı e geçirmek kararındadırlar.FENERBAHÇE:Fenerbahçe profesyonel futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.10.1956
  • Fenerbahçeli MÜZDAT 13-Nihayet fufbole veda ediyor Fakat son güne kadar arkadaslariyle beraber kampta kaldı.Hattâ soyunma odasına beraber indiler.Orhan Şeref orada futbolculara kısa bir hitapta bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.10.1956
  • Yelken Ajanı Orhan Akra'ya Göre:Yelkencilerimiz Olimpiyatlara gönderilmelidir» Orhan Akra Şarpi sınıfı teknelerle yapılacak Olimpiyat yarışlarında yelkencilerimizin şansa sahip olduğu kanaatinde istan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.10.1956
  • K ISA HABERLER MEŞHUR isveç güreşçisi Antonsson,Melbourne Olimpiyadından sonra güreşi bırakacaktır.Antonsson 36 yaşındadır.HOLANDA'ıun Olinıpiyad favorisi 24 yaşındaki «Henk Wiser» dir.Tek adımda 7,98
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.10.1956
  • Avusturyalı hakem "Maçı tamam oynattım diyor cBu saat yirmi sekiz yıllık hakemlik hayatımda daima normal işledi.Bunu söylerken kolundaki saati gösteren beyaz saçlı adam,G.Saray Dinamo maçını iki dakik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.10.1956
  • ıtıııtııııııııif ııif BEŞİKTAŞ İSRAİL'Eİ 11 EKiM'DE GİDİYOR] Beşiktaş jutbol takımı Hapoel'in davetlisi olarak üç maç yapmak E E üzere bu ayın 11 inde IsraiVe gidecektir.Kafile,Sadri Usuuğlu'nun başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.10.1956
  • F.Bahçenin Protestosuna Cevap Verilmedi Bu durumda Sarı-Lacivertli kulübün mahkemeye başvurması bek eniyor Fenerbahçe idare Heyeti geçen hafta yaptığı bir toplantıda Beşiktaş'a dönen Ahmet Berman dâva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.10.1956
  • ADALETİ BUGÜN OSCAR ÇALIŞTIRIYOR Adalet antrenörü Halil Ozyazıcınm ani istifası spor çevrelerinde geniş akisler yaratmıştır.Lig maçlarının hararetli bir devresinde antrenörün kulübünden ayrılmasının A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.10.1956
  • Voleybol Teşvik Turnuası bu hafta başlıyor İstanbul Voleybol Teşvik Turnuasına cumartesi günü Eminönü Öğrenci Lokalinde başlanacaktır.İlk gün G.Saray Kadıköysporla,Fenerbahçe Teknik Üniversite ile,Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.10.1956
  • I SAMI ONEMLI1 MAĞLÛPLAR EĞLENİYOR G* Saray'a 2~1 yenilmelerine rağmen bir tur atlamak,Bükreş Dinamosu futbolcularım büyük sevince boğdu.Nitekim dün Kapalıçarşıyı gezerken bu neşelerini sik sık izhar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.10.1956
  • NACİ'NİN F.BAHÇE İLE 2 YILLIK MUKAVELESİ YAR İdareciler "Bu sebeple Naci F.Bahçeden ayrılamaz,derken,bir habere göre de mukavele ancak dün imzalanabildi Ahmet Berman'ın eski kulübü Beşiktaş'a dönmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.10.1956
  • Moskova Dinamosu 4 Ekimde şehrimizde HARİCİYEDEN GEREKLİ İZİN ÇİKTİ.BİLET FÎATLARl BUGÜN TESBlT EDİLECEK.Moskova Dinamo takımı 4 Ekim perşembe günü şehrimize gelmiş olacaktır.Haber Fenerbahçe kulübü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.10.1956
  • H j GÜNEY HAŞİM,TURAN.Modaspor'un üç ast Modaspor bugün Romanyayagidiyor Lâcivert-Beyazlılar ikisi Bükreş'te olmak üzere üç maç yapacaklar Modaspor Basketbol takımı,üç maç yapmak üzere bugün Semn lon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.10.1956
  • İSTANBUL Enternasyonal Voleybol Turnuası Sportif Oyunlar Federasyonu,1957 mayısında Istanbulda tertipleyeceği Enternasyonal Voleybol Turnuası için Fransada italya ve İsrail ile mutabık kalmıştı.Şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.10.1956
  • Gordon Pirle Yeni Zelanda'da is buldu [TÜRK HABERLER AJANSI] AUCKLAND,1 Melbourne'da yapılacak olan Olimpiyat Oyunlarını müteakip meşhur İngiliz atleti dünya rekortmenlerinden Gordon Pirie'nin Yeni Ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.10.1956
  • Alman kız yüzücüsünün fecî ölümü [TÜRK HABERLER AJANSI] BERLİN,1 Doru Almanya'nın en meşhur yüzücülerinden biri olan 16 yakındaki Helga Cidt,fecî bir şekilde ölmüştür.Dresden'de bir lokantada yemek ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.10.1956
  • Haftanın tek lig maçı:BEŞİKTAŞ EMNİYET Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Polat'm başkanlığında toplanan Profesyonel Tertip Komitesi,bu hafta lig maçlarının cumartesi günü yapılacak Beşiktaş Emniyet maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor