Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.10.1956
  • YILLIK VERİMLERİ YiRMiŞER BiN TON OLAN SEKER FABRİKASI ACİLDİ Başvekil açılış nutkunda "Bu yıl ve önümüzdeki yıl önceki gayretlerin mahsulünü alma seneleri olacak*,dedi Erzurum fabrikası dünyada 2000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1956
  • MRL.TİTO SİVASTOPOL'DA SrS3SilSLİ deri Kruşçev ile,Rusya'ya giden Mrl.Tito,hâlen Rus liderleriyle görüşmeler yapmakta ve muhtemel olarak,Rus Komünist Partisinde cıkan anlaşmazlıkları halle çalışmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1956
  • Belediye Meclisi bugün açılıyor Belediye Meclisi bugün ekim ayı toplantılarına başlayacaktır.Bugünkü toplantıda ilk olarak Meclis Riyaset Divanı,Daimî Encümen ve İhtisas Komisyonları seçimi yapılacak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1956
  • C.M.P.nin İL Kongreleri İzmit,Sivas ve Konya kongrelerinde konuşan hatipler işbirliği aleyhinde bulundular ve C.H.P.ye de hücum ektiler [Hususi Muhabirimi7 Ahmet SONAT'tan] İZMÎT,30 İzmit C.M.P.il kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1956
  • k mu EOKA LİDERLERİ HAKKINDA YENİ İFŞAAT [A.P.EOKA Lideri Grivas'ın hâtıra defterinden elde edi Ien yeni bilgiye görç,basta Makarios olmak üzere,bir çok lider,doğrudan doğruya EOKA'ya bağlı olarak faa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1956
  • ERZURUM OTOMATİK TELEFON SANTRALI DA HİZMETE GEÇTİ ERZURUI.Î,30 2000 hatlık Erzurum otomatik telefon santralı bugün merasimle hizmete açılmıştır.Reisicumhur Celâl Bayarla Başvekil Adnan Menderes'in ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1956
  • İşbirliği teklifine cevaben C.H.P.muhtırası Hür.P.ye verildi înönü,Karaosmanoğlu ile görüştü.Hür.P.idare hey'eti toplanıyor C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü ile Hür.P.Genel Başkanı Fevzi Lütfi Karaosma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1956
  • Saar,Almanya'ya GERİ VERİLİYOR Fransız ye Alman başvekilleri 12 saatlik müzakere sonunda anlaştı [ASSOCIATED PRESS] BONN,30 Batı Almanya Şansölyesi Conrad Adenauer ile Fransız Başvekili Guy Mollet ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1956
  • Japonya'da ZELZELE [A.A.TOKYO,30 Bugün,kuruluşunun 500 üncü yıldönümünün arifesinde Tokyo'da beş senedenberi en büyük bir yer sarsıntısı olmuş ve 'şimdiye kadar gelen haberlere göre «en az 100 kişi öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1956
  • [A.P.I Kanaldan geçiş hürriye-«ffarâittici Mısır'da Süveyş ğdl dil 1191 Kanalının millileştirilmesi dolayısiyle,26 eylül tarihinde hâtıra pulları çıkarılmıştır.Pulların üzerinde Fransızca ve Arapça «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1956
  • ithâl mallan Fiat kontrol Dairesi Faaliyete Başlıyor Teşkilât i htisas sahibi tüccarla işbirliği yapacak İthal Malları Fiat Kontrol Dairesi,Galata Yolcu Salonu karşısın» daki Deniz Han'ın 3.katında bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.10.1956
  • PAMUKfiflNK-Sermayesi:17.000 000 T.t.15 EKİMDE İsabet ihtimali yüksek zengin bir plân sunuyor kooo\10 sene müddetle AYLIK GELİR ayda 500 liraya kadar 2* 30.000 ŞiŞLiOE Apartman dairesi 3 4 ŞUBELER:Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1956
  • İlkokullar bu sabah iörenle açılacak İlkokullar bu sabah törenle açılacak ve yeni ders yılma girecektir.Bu müesseselerde talebe kayıtları ekim ayı sonuna kadar devam edecek,tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1956
  • SEVİM YANIKER İle s.NECATİ AKSOY Nişanlandılar İstanbul 30/Eylül/956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1956
  • KÜÇÜK TASARRUF SAHİPLERİNE BÜYÜK FIRSAT 10 EKİM 1956 ya KADAR TÜMSUBANKa Kurucu ortak olmak elinizdedir.Kurucular için Vo 75 taahhüt mecburiyeti kaldırılmıştır.500 lira yatıran bedelsiz olarak,itibarî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1956
  • Ayda en az 25 ı 3 EKİM 1957 İra arftırırtonız tarihinde yapılacak keşidede W 120.000 lira tutarında eydo liral.k GELİRİ kazanabilirsiniz.Ayrıca ZENGİN i İKRAMİYELER» en %on PARA yatırma tarihi 3 EKİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Uaarlayan:Dr.S.RECEP DOKSAT Mikroplu hastalıkların hemen hepsinde görülen bir belirti vardın Ateş!Ateşli bir hastada şu haller görülür:Yüz:Kırmızı,sıcak,ekseriya terli.Nabız:Sık,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1956
  • KISA HABERLER ELEKTRİK İdaresi ekipleri,her gece şehrin muhtelif yerlerinde bozulan 850 ilâ 1000 umumi tenvirat lâmbasını değiştirmekte re bu suretle lâmbaların devamlı olarak yanması sağlanmaktadır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1956
  • 1111111111111111111 İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Orkestra müziği Sevilmiş Uvertürler 13.00 Şarkılar.Hıza Rit 13.30 Oyun havaları.Radyo Bağlama Ekibi 1345 Haberler 14.00 Dans müziği ve hafif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1956
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Vefasızlığı bırakınız.Eşi dostu gücendiriyorsunuz.Bunun,is hayatınıza da zararı dokunabilir.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Biraz daha enerjik olunuz.İş hayatınızda ilerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1956
  • BUL MACA SOLDAN SAĞA 1 Derviş ünleyişi Bir sebze.2 Kadar eski)Yabancı İyilik veya fasulye ve benzerleri.3 Bir erkek adı Açık,gözönünde.4 Üstün keyf için kullanılır Bir askerî rütbe.6 Rüzgâr Bir Türk b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1956
  • mmmm AKBANK YOZ EVLER MAHALLESİ En işjek caddelerle en İyi plajlar arası;Maltepe GüLtepe İstanbul'un en güzel en konforlu mahallesi 1\VWJ 150 liralık bir hesapla Bu mahallede bir ev veya bir »artman d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1956
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Albükrek Fâtih!Randolph Scott Türkçe 2 Dünya Şampiyonu Dane Clark Türkçe.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Kara Çaylak Kirk Alyn İng.ATLAS Tel:44 08 35)Buzl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1956
  • Sert içkilerin satışı artıyor Memleketimizde alkollü içki satışları devamlı olarak artmaktadır.En fazla sarfedilen içkiler rakı ve votkadır.Bu yılın ilk 6 ayında rakı sarfiyatı 3.5 milyon litreyi bulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1956
  • SAMANPAZARI AJANSIMIZ Bu Sabahtan Beri Hizmetinizdedir BU AJANSDA İHBARLI veya ÎHBARSIZ bir hesap açtırarak BANKAMIZIN ZARİF BlR HÂTIRASINI alabilirsiniz ayrıca Cumhuriyet Bayramı Keşidesine f katılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1956
  • Tarsus'un yolcuları Ankara ile gitti Evvelki gün Akdeniz'de turistik bir geziye çıkmak üzere rıhtımdan kalkan ve Sarayburnu önlerinde teknik bir arıza yüzünden seterden alakonan Tarsus vapurunun 250 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1956
  • Şehir Hatları kış tarifesine giriyor Şehir Hatlarına ait yeni kış tarifesi,bugünden itibaren tatbik mevkiine konacaktır.Bu tarifede,eskisine nazaran mühim bir değişiklik mevcut değildir.Ancak,yaz mevs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1956
  • Unlu maddelerin fiatı indirilecek Millî Korunma Kanununun tatbikatiyle alâkalı olarak bazı gıda maddelerine yeniden narh konacaktır.Bunlar arasında unlu maddeler ve mâmûl şeker de vardır.Tetkikler müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1956
  • I Hayvan deyip geçmeyelim!RANSA'da hayvanları koruma derneklerinin sayısı 275 kadarmış.Bunların gayesi hayvanlara karşı insanlarda sevgi ve mer-E hamet uyandırmaktır.Bir çoklarımız nisanlardan E evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1956
  • Tramvayl 6 ay VATMANLAR ŞOFÖR KURSU GÖRECEK.RÎLETÇİLER İSE OTOBÜSLERDE ÇALIŞACAK Beyoğlu ve istanbul cihetindeki bütün tramvayların azamî altı ay içinde kaldırılması kat'î olarak kararlaştırılmıştır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.10.1956
  • Orta Şark'daki mabetlerin mimarî hususiyetleri yanında bir diğer özellikleri de,bunların içinde ve civarında yaşayan maymunlardır.Bunlar kedi köpekler gibi sokaklarda dolaşır ve mabedi dolaşmaya gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1956
  • PRODIGE CREME PUFF Kremli Pudra PRODIGE KREMLİ PUDRA yumuşak,ince,yağlımsı,çok pratik ve cazip renkli bir maki yajdır.Bir defa sürülmekle teninize teravet ve kadifemsi bir matlık temin eder.LABORATOIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1956
  • ü BANA SOR Cetttij?CuÂi't" Deniz motorunun fiatı p.İ.A.İstanbul)diyor ki:«Son Millî Korunma Kanunu tâdillerinden önce bir deniz motoru almıştım.Sonra kullanmaktan vazgeçtim.Almak isteyenler var.Aldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1956
  • Devren kiralık mobilyalı,telefonlu yazıhane.Rızapaşa Yokuşu Rızapaşa Han No.129)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1956
  • ZEHİR HAFİYE MANFRED ZEHİR.ZEMBEREK HAFNe'Nin ENİ MACERASINDAKl' KAHRAMANLAR/ITAN/TIYORUZ* EMİN KİLİT K/üt Fabrikatörü GÛL% VAZAR.Büro kıyafetinde KEŞFİ SÜRGÜM K/Ut Mucidim GUL YAZAR Sokak kıyafetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1956
  • VEFAT Merhum Vehbi Kızı Çanakkale şehitlerinden 45 inci Alay Kumandanı Refik Beyin haremi Seyfi Müşkara'nın kayınvalidesi Avukat Suat Ballar ve Asteğmen Kâmuran Evliyaoğlu'nun büyük kayınvalidesi Ayşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1956
  • ^mıınww«iHf.TAKVİMDEN BİR YAPRAK iki Heykel STANBUL'u imâr ve güzelleştirme faaliyeti arasında Başve-I kil,Fâtih Sultan Mehmed'le Kanunî Sultan Süleyman'ın on ikişer metre boyunda heykellerinin rekzed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1956
  • LEYLÂ GENCER AMERİKA'DA BÜYÜK BAŞARI KAZANDI IASSOCIATED PRESS} SANFRANSİSKO.30 Türk sopranosu Leylâ Gencer'in cuma gecesi «Fransesca Da Rimini» adındaki operanın başrolünde gösterdiği başarının akisl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1956
  • Yeni Alman B.Elcisi dün gece geldi Almanya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Dr.Dellers,dün gece Alman hava yollarına ait bir uçakla şehrimize gelmiştir.Hava alanında Alman sefaret erkânı tarafından karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1956
  • iki seker fal 3 t Baştarajı 1 incide le harekete geçti-Refakatlerinde Sivas'a gittik.Fabrikanın müdüriyet salonunda uzun münakaşalar yapıldı.Bize bu tevsiin ticari ve iktisadi icaplarla kabili telif o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.10.1956
  • #İ9İ»?ASTRAGANOF TELEFON EDE_CEĞl'M.BİR ARKADAŞLA KÜRK «SİNE GialşİyoRuNv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1956
  • WAITDİSNEY fJ DERİN NE KADAIS.V» KAVGAN BfyiKUAlÇiN NE KA„ ı-OAlt UZUN TUHAF-BiKSEYSıN OOSKUSÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1956
  • JOS£ SAUNAM KOD REED TAKAT UVANIK BulunAlim «s W«fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY SWM EVVELKİ GECE ARKADAŞLA-RIMLA ZİYAFETE ĞİTMıŞTjİN YA İŞTE ORADA LEKELEDİĞİN ELBİSE PARDESÜ KRAVAT VE GÖMLEĞİNDEN ALINAN ÜCRET BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1956
  • Amerikaya en sür'atli uçak DC-7B'ler saatte 560 km.ile giderken Turist mevkide oturmak nasıldır?1-O kadar rahattır ki insiyaki olarak taşınızı arkaya dayayıp istirahat edersiniz.uykuya dalıp güzel rüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1956
  • AŞK HİKÂYESİ I Noel Babayı Kim öldürdü I TEFRİKA No.3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Babası öğretmen Louise'in,Doktor Marc'la evlenmesine razı olmaz.Şehirde,Noel Baba diye garip bir adam peyda olmuştur.Louise'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1956
  • BİZ KAOINL flteyyîrs nüm Kendikendimlze sitem YOLLARA,yollarda bize bakınız.Dünyaya boş veren bir yürüyüşümüz yok mu?Çarşı,pazara bakınız.Saati unutmuşa benzemiyor muyuz?Salonlara bakınız.«Sâlıi,bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1956
  • HAZRET.I-ALI YAZAN:KEFİ' CEVAÜ ULUNAY 9 Ebî Sa'saa,Selmân için abdest alsın.Abdest aldığı suyu bir kaba koyup o su ile Selmân'ı yıkasınlar,su konulan kabı da Selmân'm başımı kapatsınlar,Allahm izni il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1956
  • BIRAKMA BENİ Yazan:İ1AKOLD KOBBİNS Çeviren:NEYY^UK wj|r 9 Chris'e baktım.Usançla:Tam zamanını buldu,dedim.Bu iş artık sabaha kaldı.Saat 2 de komiteyi ve Matt Brady'yi göreceksiniz-Plânı incelemeye vak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.10.1956
  • i i İşte büyük yenilik I p İV.»w:Sene sonu çekilişinin FEVKALADE İKRAMİYESİ 1 KİŞİYE DEĞERİ 200.000 LİRANIN ÜSTÜNDE imi ı ıi.daireli apartmanın tamamı ı m »1 6 KİŞİYE;4 Kİ5İYE IKİ5ER APARTMAN PAİRE5İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1956
  • M.M.V.1 No.lu Sat.Al.Kom.Bşk.lığından ANKARA Askerî birlikler ihtiyacı için 40 ton Reçel satın alınacaktır.Tahminî tutarı 92000 lira olup geçici teminatı 5850 liradır,ihalesi 15/10/1956 günü saat 11.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1956
  • istanbul Davutpaşa Askerî Satın Alma i Komisyonu Bşk.dan i 3.Zh.Tugay birlikleri ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 60 ton patates satın alınacaktır.Tahminî tutarı 21000 liradır.Geçici teu ^inatı 157
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1956
  • NI.NI.V.İst.4 No.lu Sa.Al.Komisyonundan 1 25000 liralık saf D.D.Tsatın alınacak* Geçici teminatı 1875 lir Evsaf ve şartnamesi heı ^ün öğleden sonra Kom.da görülebilir.2 Kapalı zarfla ihalesi 10/10/956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1956
  • DİKKAT?DİKKAT Belediyenin ve Vilâyetin emirlerine ve şehir kadastrosuna göre parsellenmiş olan BAKIRKÖY BARUTHANE Yeni kurulmakta olan modern ŞEHİR)İNCİ PINAR MAHALLESİ ARSALARININ TEVZİİNE BAŞLADIĞIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1956
  • KAYNAR SULU HAVA APAREYİ YAPTIRILACAK.Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden.49500.lira keşif bedelli 18 adet saatte asgarî 20.000 Kcal ve 18 adet saatte asgarî 30.000 Kcal kapasitede kaynar sulu hava apar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1956
  • Stfilliuet Sahibi;Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazt İşleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1956
  • HİCRİ Pazartesi RUMİ 1376 Sefer 1 1372 EKİM Eylül 25 1956 18 VAKİ r VASATÎ EZANİ Güne^ 5.57 12.02 Ogk-12.04 6.11 ikindi 15.22 9.29 Akşam ı 17.52 12.00 Yatsı 19.25 1.31 Itnsâk 4.18 10.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1956
  • A Ev kadını için harika yardımcı FAY' in ne olduğunu 5 Ekimde öğreneceksiniz NOT:doğru tahminde bulunup.1 1000'er lira kazanan 10 kişinin isimleri de aynı gün yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1956
  • İstanbul Erkek Lisesi Müdürlüğünden 1 30.000 lira keşif bedelli İstanbul Erkek Lisesi onarım işinin 9/10/1956 salı günü saat 15.00 de Şişli Halâskârgazi Caddesi İstanbul Okullar muhasebeciliği binasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1956
  • İstanbul Askerlik Daire Başkanlığından 1485 sayılı kanunla Tütün ikramiyeleri olan harb malûlleri subay ve erat,şehit ve yetimlerinin 4277 sayılı talimat gereğince l-Ekim-956 tarihinden 15-Kasım-956 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1956
  • Karacasu Kereste Fabrikası Müdürlüğünden:1 Fabrikamız istif yerinde mevcut 93693 adede denk 1137.533 M3.çam ve göknar kerestesi 17 parti halinde 10/10/956 çarşamba günü saat 14 de Bolu Belediye salonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1956
  • Sümerbank Deri Ve Kundura Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Mevcut ve ilerde açılacak mağazalarımızda satışa arzedilecek konsinye emtia mevzuu hazırlanan şartname ve mukavelename projesi esasları dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1956
  • FAYDALIDIR!OPON,baş,diş,adale,¦sinir,lumbago,siya* tik ve romatizma ağrılarım teskin eder.Muayyen zamanlardaki sancılara karşı başarı ile kullanılır Sağlık mevzuunda ailenin en yakın dos* tunun doktor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1956
  • Doğu Almanya'dan İthalât Yapmak İsteyen Sanayicilere iktisat ve Ticaret Vekâletinin 599 ve odalar birliğinin 63 sayılı sirkülerleri mucibince Doğu Almanyadan ithalât yapmak istiyen sanayicilerin 1 Eki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1956
  • MAARİF VEKALETİNDEN 1 3656 ve 3659 sayılı kanunlara göre yapılan Devlet Yabancı Dil İmtihanları Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde ingilizce,Fransızca ve Almanca'dan.istanbul Üniversitesi Edebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1956
  • Samsun Vilâyet Daimî Encümen Başkanlığından:Yapılacak İğ Keşij Bedeli GeçiciTeminat Lira Kr.Lira Kr.Bafra Tosköy yolunda 10 metre açıklığında ahşap tabliyeli köprü 16948 15 1271 11 1 Bafra Tosköy yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.10.1956
  • Dünkü Maçın Golleri MAĞLÛP SAYILDI BU YOLDA GALİP.Saray Dinamoyu 2-1 YENDİ,FAKAT.Bükreş9teki maçı iki farkla kaybetmiş olduğu için turnuadışı koldu Şanssız Sarı-Kırmızılılar iki farklığalibiyeti elde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.10.1956
  • F.BAHÇE GALİP [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,30 Fenerbahçe bugün Göztepeyi son saniyelerde attığı bir golle 4-3 yendi.Sarı lacivertliler birinci devreyi tamamen İzmirli sarı kırmızılı takımın hâkimiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.10.1956
  • Futbol maçında ölen kaleci [BOSFOR] THİERS,30 Vollore Montagne Saint Beauziere futbol maçı sona erer ermez fenalık geçiren Vollore kalecisi Ernest Begant,kendisine derhal kalbi kuvvetlendirici bir enj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.10.1956
  • Çekoslovakva 2 Yugoslavya 1 TTÜRKTELİ BELGRAD.30 Bugün Burada Partizan Stadında 55.000 seyirci önünde Dr.Göre kupası münasebetiyle yapılan maçta Çekoslovakya Yugoslavya'yı 2—1 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.10.1956
  • *f\m* TAKİMİ T^ TURGAY SAİM ENVER KADRİ ERGUN ÜNAL İSFENDİYAR SUAT B.ALİ METİN GÜNGÖR SURU VOİKA YANE NEAGU MİHAY NUNWAYLIR KLİNOYU ANGEL BAKUT II BAKUT I UZU DİNAMO HU HAK *ti ti ı i milli SEYİRCİ ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.10.1956
  • BEŞİKTAŞ ADALETİ DÜN 3-1 MAĞLÛP ETTİ Beşiktaş ve Adalet profesyonel takımları,daha ziyade gençlerden kurulu kadrolariyle dün sabah Şeref Stadında hususî mahiyette bir karşılaşma yapmışlardır.Vasatın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor