Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.08.1956
  • Sırrı Atalay'ın İfadesi Âlındı Tarsus konuşması hakkında alınan ifade 43 dakika sürdü HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN ı ANKARA,31 C.H.P.Kars Mebusu Sırrı Atalay,bugün,Ankara Savcılığına çağırılarak ifadesi alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1956
  • KADIN TERZİLERİ İÇİN YENİ ÜCRET:TUVALET 150 URA Belediye İktisat Müdürlüğü,nakliyeciler,ütucüler,kolacılar,Römlekciler ve ayakkabıcılar için de tarife hazırlamış bulunmaktadır.Bu tarifeler Daimî Encüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERI ÇCVVAR TAMİRHANE i'ol(la bozulan Belediye otobüslerini tamir etmek üzere,Otobüs İdaresi,seyyar Mfl I MiriırinMllk Dij.tamirhane yaptırmıştır.Seyyar tamirhane,Belediyenin Fâtih atölyesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1956
  • İHRAÇ MALLARININ KONTROLÜ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDVN1 ANKARA.31 İktisat ve Ticaret Vekâleti tarafından yayınlanan bir sirkülerle ihraç mallarının kontrolü için yapılması gereken muameleler yeniden tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1956
  • ÇİMENTO İHRACI İÇİN TAHSİS Yine Ticaret Vekâleti tarafından yayınlanan bir tebliğde Rusya'dan yapılacak çimento için 1.001.218 liralık tahsis yapıldığı bildirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVER)BEOAVA PLAJLAR VE LAĞIMLAR SÜS;kendilerine,lâğımların denize aktığı noktayı seçmişlerdir.Şehirde çocuk felci hâdiselerinin kaydedildiği su günlerde,idarî makamların bu gibi yerlerde deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1956
  • Eskişehir'de 1 5 Jet infilâk etti fHususî Muhabirimiz Tezer Şenergil'denl ESKİŞEHİR.31 Bugün şehrimiz Birinci Haya Üssünde bir jet kazası olmuştur.Üsteğmen Mustafa Ege idaresinde uçuşa kalkmak isteyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1956
  • Bar artistinin yüzüne kedi fırlatmış!Evli ve dört ¦icuk babası bir şahıs,bir bar kadınının yüzüne kedi atıp yaralanmasına sebebiyet verdiği iddiasiyle Müddeiumumîliğe verilmiştir.Mehmet Sagay adındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1956
  • u+mmuwm,[İLHAN DEMİRELl Kaza kurşunu Srkte8«kaatil yaptı kadası Mehmet Özdemir tarafından kazaen öldürülmüştür.Mustafa,arkadaşında gördüğü bir tabancayı açmak istemiş,muvaffak olamamıştır.Bunun üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1956
  • BAŞVEKİL DÖNÜYOR Afganistan'ı ziyaret eden ve oradan Karaşi'ye geçen Başvekil Menderes dün Tahran'a gelmiş,bugün de şehrimize dönmüş olacaktır.Menderes,Afgan görüşmeleri hakkında verdiği beyanatta «ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1956
  • PEŞİNATSIZ 130 LİRA TAKSİTLE EV En geç müracaat müddeti 15 Ağustos A.TİPİ 4 ODALI EV 195 Lr.TAKSİTLE 15.000 Lr.B.TİPİ 3 ODALI EV 130 Lr.TAKSİTLE 10.000 Lr.Londra asfaltı Mahmutbey şosesindeki arsaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1956
  • TİCARET VEKİLİNİN DÜNKV BEYANATINA GÖRE Zeyyat Mandalinci,Millî Korunma Kanununun piyasada °lo 10-20 arasında ucuzluk yarattığını bildirdi.2 ay zarfında ithal için 211 milyon dolarlık tahsis yapıldı [
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1956
  • ON GÜN ZARFINDA STOK MALLAR AÇIKLANACAK İihalâiçı,iopiancı,perakendeci ve bilûmum iicarei erbabı,büiün mallarını bildirecekler [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 İthalâtçı,toptancı,perakendeci ve sanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1956
  • [T.HJU Londra'da Süveyş görüşmelerinde Fransa'yı temsil eden Hariciye Vekil!A.Pineau,İngiliz Hariciye Vekili Selwyn Lloyd ve Amerika'dan hususi surette ECİC& Robert Murphy ingiliz Filosu harekele geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1956
  • Hamiyet Yüceses için tahkikat Tanınmış ses sanatkârlarından Hamiyet Yüceses hakkında,tehdit suçundan dolayı kanun!takibata geçilmiştir Dün bir dilekçe ile Müddeiumumîliğe müracaatta bulunmuş olan Hami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1956
  • C.H.P.istanbul il Başkanı Sırmalı dün İstifa etti Birkaç günden beri vazifesine gelmeyen Başkan,istifa sebeplerini mektupla idare heyetine bildirdi C.H.P.İl Başkanı Avukat Esat Muhlis Sırmalı,dün bu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1956
  • Gülek,Rizede dün konuştu Rize ve Hopa'da Emniyet Müdürleri tarafından karşılanan C.H.P.Genel sekreteri "İktidara gelirsek son kanunları kaldıracağız,dedi [Hususî surette gönderdiğimiz arkadaşımız Nedr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1956
  • BÖLÜKBÂSI 2276 Kim.lik seyahate çıkıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!ANKARA,31 C.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı ve beraberindekiler,ağustosun 2 sinde Ankara'da başlayıp,24 ünde yine Ankarada bitecek olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • EHİRDEN,YURTTAN,DÜNYADAN SANAT HABERLERİ,Leylâ Genoer Hakkında Bâzı san'atçılarımız zaman zaman Avrupa'ya giderler,oradaki başarıları hakkında gazetelerde büyüklü küçüklü yazılar görürüz.Bunların ne d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • 27 Ağustosta arasında önümüzdeki 25 Ağustosa w kadar bir Irath Küçük Cari Hesap açtıranlar 1961 deki ikinci I.K.C.H.çekilişine iştirak hakkını kazanırlar.İRAT veya SERMAYE ikramiyesini bir sene evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:D r RECEP ÜOKSAT APANDİSİTİN TEDAVİSİ Apandisitli hasta hemen yatağa yatırılmalı ve tam bir istirahat haline konmalıdır.Ağrının geçmesi için ağızdan veya şırınga sureti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • T.C.ZİRAAT BANKASI BEŞİKTAŞ ŞUBESİ Hizmete girişi münastbetile mevduat sahipleri arasında hususi ve zengin bir keşide tertip etmiştir Bu keşideye iştirak için acele ediniz.Ayrıca diğer umumî keşideler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program *2.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar.Afife Ediboğlu 13.30 Saz eserleri Özel plâk)13.45 Haberler 14.00 Dans,Caz müziği ve hafif melodiler 1430 Ev kadınıyla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • RiğS¥E ^n|F TURK EKSPRES BANK 30.000 LİRA TÜRK EKSPRES BANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • M E V L I D Maruf Tüccar ve Fabrikatör M.ALİ COSANSU'nun jfğSS5Hfe-vefatının beşinci fa senei devriyesine 3» müsadif 2 Ağus-tos 956 perşem-be günü ikindi namazını müteakip Şişli Camii Şerifinde.aziz r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • m KÜÇÜK SAHNE Her Perşembe SUADİYE KLÜP SİNEMASINDA Yarın aksam DÜNKÜ ÇOCUK Komedi)m Tel:55 25 68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • 5 liraya et satan kasap tevkif ediidi I Üsküdar'da kasaplık yapmakta olan İstepan Tektekyan adında biri dün,Millî Korunma Kanunu hükümlerine aykırı hareket ettiği için 2 nci Ağır Ceza Mahkemesine veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • 70 kişilik yeni kontrol teşkilâtı faaliyete geçti Dün 376 müessese murakabe edildi.17 esnaf hakkında zabıt tutuldu.Murakıplar her gün Valiye rapor verecek Belediye,tarife,etiket,et narhı ve temizlik m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • Valiye yapılan bir teklif Karaburun'un Küçükbahçe köyü muhtarı Osman Civelek,Vali Gökay'a bir teklifte bulunmaktadır.Muhtar demektedir ki İstanbul halkına ucuz ve iyi cins üzüm yedirmek istiyoruz.Haza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • Hekim ücretleri ayarlanacak Hekim ücretleri için henüz kafi bir karara varılamamıştır.Etibba Odası,muayene ücretleri ile ameliyatlarda ve konsültasyonlarda taleb edilecek ücretleri yeniden gözden geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • KANAVİCE TEVZİATI YAKINDA YAPILACAK Gümrüklere gelmiş bulunan kanaviçelerin tütüncülere verilmesi kararlaştırılmıştır.Kanaviçeler iki milyon metredir.Bunun yarısı Ege tütüncülerine,1 milyon metresi de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • Çıraklarına tecavüz etmek istemiş Çatalca'nın Haramidere mevkiinde kahvecilik yapan Osman adında 65 yaşında biri,tecavüze yeltendiği 16 yaşlarında iki çırağı tarafından taş ve demirle başından ağır su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • r J SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)1 Ateş Richard Widmark Renkli İng.2 Kral Ülis'in Maceraları Kırk Douglas Renkli İng L H A M R A Tel:44 43 94)1 Vadiler Aslanı Alan Ladd Renkli İng.2 Cennet Ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • BORSA 31 Temmuz 1956 Sah Cumhuriyet 66.50—67.00 Reşat 79.00—80.00 Hamit 66.00—66 50 Vahit 66.00—66.50 Aziz 65.00—65.50 Gulden Hollanda 66.00—66.50 Külçe 10.00—10.10 ingiliz Viktorya 86.00—87.00 ingili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • İlli Piyangoda îhmmn Numaralar Millî Piyangonun 31 temmuz çekilişi,dün Ankara'da saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları bildiriyoruz:083811 Numara 500.000 Lira 125195 Numara 200.000 Lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • Bir genç balla i 1 e yaralandı Beykozun Çavuşbaşı çiftliğinde oturan 18 yaşında Ali Eker adında bir genç,Hilmi Gençer ve Mustafa Boron adlarında iki kişi tarafından balta ile tehlikeli surette yaralan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • YILDIZ PARKINA GÖTÜRDÜĞÜ KIZI KİRLETMEK İSTEMİŞ Güreşçi olduğunu bildiren Musa Has adında bir genç dün geç vakit Müddeiumumiliğe teslim edilmiştir.Musa,dün tanıştığı 17 yaşlarında bir kızı Yıldız Park
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • yjllilill!l!1 Hapishaneden kaçan I bir hırsız yakalandı 1 YALOVA'DA EV SOYMAK İSTEYEN BİR 1 I AMELE DE YARALI OLARAK ELE GEÇTİ i S Firara bir mahkûm,Kalamış'ta hırsızlık yaparken suçüstü yakalan-E mış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • TÜRKİYENÎN YEGÂNE Sinema Mecmuası İN BUGÜN ÇIKAN 12 RENKLİ ŞAHANE KAPAK-LI 62 İNCİ SAYISINI h MUTLAKA OKUYUNUZ.TÜRK FİLMCİLİĞİNİN KAZANDIĞI YENİ YILDIZ:LİZOLETTA.BELGİN DORUK PLAJDA.AYTEN ÇANKAYA MUZA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • 16 yaşlarında 2 kız kaçırılmış Son yirmi dört saat içinde İstanbul hudutları dahilinde iki kız kaçırma hâdisesi olmuştur.Bunlardan biri Şehremininde,diğeri de Çatalca'da cereyan etmiştir.16 yaşlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • Migros'un yeni satış şekli Migros,hakiki müşterilerinin kahve tevziatından istifade edebilmesi için yeni bir satış usulü tatbik etmeye başlamıştır.İçinde,107 gram kahve ile bir paket şeker,bir paket p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1956
  • KISA HABERLER gün Kefes'te kuma oturan İsrail bandıralı Elâl tankeri,dün yüzdürülmüştür.t m BELEDİYE Zabıtasında vazife alacaklar için hazırlanan kurs,bugün 11 de açılacaktır.Eski Melek sinemasında aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.08.1956
  • K RFPFNî Süveyş Kumpanyasının devletleştirilmesinden sonra,Kanaldan geçen ilk gemilerden biri İngiliz ban-Uuyi«lıfc.L.I\Ul»ll ^trajt ggçı tonluk «British Peer» tankeridir.Gemi geçebilmek için eskiden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1956
  • Memleketimizin en büyük sanayi teşekkülü:SÜMERBANK Bankacılık hizmetlerile de emrinizdedir.SÜMERBANK Hesap açtıranlara en fazla menfaat temin eden Bankadır.SÜMERBANK'ta Hesap açtırınız.İkramiye çekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1956
  • HİLTON'da BÜYÜK DEFİLE Amerika'nın meşhur Saks Fifth Avenue Müessesesinin en son Kreasyonlarından çok zengin büyük Kolleksiyon Hilton Otelinin Şadırvanında takdim edilecektir.Hilton Şadırvanında 2 ağu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1956
  • 18i 75.000 Lira EYLÜL KEŞİDESİNDE 75.000 Ura EKÎM KEŞİDESİNDE fiîS»» l OA«£t fo;Ve ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ EMNİYET SANDİĞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1956
  • CİCİ GAH PlN/LAe ÖN/CE $4SKIN BİR İNP 4 HEPSİ e l?X4R4rt KAVBOLPUUAR-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1956
  • ZEHİR HAFİYE MANFRED HAFİYE'Mh TELEFONA ÇAĞIRILMASI,ELBETTE Blk TEHLİKE İŞARETİYDİ GENE NE OLUYORDU UM TEH.UKEDEYûl IPROFESÖR TlNTiN'IN SESİDİR.İFAKAT PRO.FESÖRUN SÖZLERİ DE.V-4M EDEMEDİ.K/MVfi FORMU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1956
  • 1.Pangaltı Şb.10767 He.No.lu Sayın Bayan Nurhan Akçoğlu 2.İZMİR Şb.2269 Bedriye Bağkaş 3.Tarlabaşı Aj.15005 Bay Ö.Lütfü Bengü 4.Fatih Aj.6323 Bay Tahsin Kocahaliller AY R I C A 5 0.000 TL Muhtelif par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1956
  • IRÜÇHAN UNVERI Şehrimize turist olarak gelen bu polis köpeği tam 100 kilodur ve günde 40 liralık et yemektedir.Danviva cinsinden olan bu köpeğin ismi Ceyk'tir ve henüz bir yaşında bulunmaktadır.1 YAŞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1956
  • Bir ııynşturıra madde şebekesi yakalandı 7 kaçakçının üstünde ve Zula larında yarım kilo esrarla eroin ele geçirildi Evvelki gece,Kaçakçılık Masası memurları,uyuşturucu madde ticareti yapan 7 kişiyi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1956
  • v.İMİ I İlli I Hayvan Sergisi münâsebeiile I ER sene olduğu gibi bu sene de İstanbul vilâyetine bağlı ka-e I I'"I zalarda ehlî hayvan sergileri yapılıyor.Oturduğum yer Kar-E tal'a bağlı olduğu için ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1956
  • 436 TURİSTTEN 1 i ingiliz bandrah bir transatlantik dün limanımıza gelmiştir.Gemiyle,436 turist memleketimize gelmiştir.Turistler dün şehrimizi dolaşmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1956
  • Ev ve ticarethane kiraları indirilecek 6 Baştarajı 1 incide Piyasadaki ucuzluk ani bir tahaccüm yarattı.Fakat bu tahaccüm «malın gerisi gelmeyecek mi?endişesinin yarattığı hücumdur.İktisadî huzurun de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1956
  • Gülek,Rize'de dün konuştu 9 t Baştarajı 1 incide KIRIKOĞLU'NUN SÖZLERİ Emniyet Müdürü Koçak,bunun üzerine,halka dönerek binayı terketmelerini istedi ve kendilerine kanunun silâh kullanmaya dahi müsait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1956
  • «PERHİDROL» Toptancı sıfatiyle kilosu 913 kuruştan satılmaktadır.Balıkpazar Arslan Han 16 Telefon:22 58 48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.08.1956
  • JÖHNC MURPHY ovle yapacaği ^4 DEDİĞİNİZ GİBİ AMCAZADEN SENİMLE KONUŞMAĞA BAŞLAR.YANIMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1956
  • BONCUK ^ALTDlSMfö S v '•Vj ^KUlRT.r d~ Wa V* 'il?r-y p ^C i-vnjicr.W*7 W.1.L^jl-^L Yfo*-C*-d f«.ı-ro SnâJavt ur-ı i^ OLMlYACAtC.TEKKAR.OEdi$T/R.I SEK NASIL OLUR.NE 1ERSİN OEVAAM VAfc.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1956
  • CİSCO KİÖ GÖRDÜĞÜNÜZ.GİBİ B'J HİÇ DE ZOR BİR İŞ DEĞİL.Di PANÇO İlE TEK BASI-MIZA BECERDİK.1—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1956
  • İTÖMBİK İLİM MUAZZAM Y^ ŞEYDİR.Mf VESSELAM SİMDİ oe Jy BÜ BUZLARI Jpfj2 jgg w ^o SAK.TOMBIK,SİMD» DE KAR yağiyöR ifaı'M WEDEN ANİDEN DEĞİŞTİ BÖYLE?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1956
  • ALLAHLIKALİBEY JJİUlÜiiı BU ÇÖREKLER,ANNEMİM 20 SENE EVVEL YAPTIĞI ÇÖREKLERE AYNEN BENZE-MİŞ HALİAAECİĞı/V İan Cayr.Ktfi)Ey*^ «tf.|nç İl'.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1956
  • YM* OĞLAK BURCU Ü [22 Aralık 20 Ocak] Akşam olmadan hisleri,nizde büyük bir değişiklik olacak.KOVA BURCU Pfe~ |21 Orak 19 Şubat] Sinirli insanlarla münasebette bulunacaksınız Bir kavga çıkmaması için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1956
  • SOLDAN SAĞA:1 Bir vilâyet.2 Nefsine hâkim.3 Şeffaftır Osmanlı devrinin bil sürgün yeri.4 Ölümsüz Polonyalı.5 Bir mâden Tavır.6 Bir sayı Dinî ıslahat.7 Yarım eski Bir muhabere peklinin halk dilindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1956
  • Millîtgeti Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI İLÂN FİATLARI Senelik.44 T.L.Başlık 40 T.L.6 aylık 25 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1956
  • r HİCRÎ Çarşamba KUMÎ 1375 1 1372 Zilhicce 23 Ağustos 1956 Tem-19 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş 4.56 9.30 Öğle 12.20 4.54 İkindi 16.15 8.49 Akşam ı 19.26 12.00 Yatsı İmsak S-21.16 2.54 1.49 7.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1956
  • SABAHA KAR George Simeııon'dan iktibas eden:P E Y A M İ 10 SAFA Sâip,ansızın heyecanlanmış,itaat etti.O da belki biraz heyecanlıydı.Bilmiyordu.Öyle anlar vardı ki,Sâip ondan nefret ediyor ve şimdi old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1956
  • Yazan:R E Fİ' CE V AD 10 ULUNA Y Yalnız bizim memleket için değil,bilhassa Avrupa'ya ihraç edeceğiz.Bunun için de tesisat lâzım,kamyon lâzım,şişe lâzım.Evvelâ ulaktan başlayacağız.Yüzbin lira kâfi gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1956
  • VAHŞİ AMAZON Yamyamlar Diyarında Bir Sene Kalan İlk Beyazın Maceraları 10 BÜYÜCÜ Muharrir,büyücü Karojo i/e beraber,KARAYÂlarm köyünde dolaşırken bir kulübeye yaklaştığımızı gören yerliler bize ihtar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1956
  • BİZ KADINLAR KeyyıYe R Bir posta havalesi AVKAM tebrikleri arasından bir de posta havalesi çıkmıştı.Okuyucularımdan birludendi.Kâğıdın arkasında:«Yazınızdaki çocuk için bayramlık.Yazık ki daha fazla g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1956
  • AŞK HİKÂYESİ Zehirleyen Kadın TEFRİKA No.7 Dönüşte,arabada,Leylâ:«Ne dersiniz buna ü.slad?diye sordu.«Otopside gebelik görülmedi.Fakat kız yanılıp telâşlanmış ve çılgınca iğler yapmış olabilir.Leylâ i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.08.1956
  • MEMLEKETİMİZDE İLK DEFA ATOMİZASYON USULÜ İLE f 'İMAL EDİLEN KOMİLİ [hususî kokulu)ÇAMAŞIR SABUNUDUR Fevkalâde bol köpüklü İpekli,yünlü,nylon,rayon ve bilumum çamaşırlarınızı tertemiz yıkar Kullanışta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.08.1956
  • BUGÜN BEA İLİZ HAVA YOLLARI NCU KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ" KUTLUYOR 10 BU MÜNASEBETLE SAYIN DOST ^VE MÜŞTERİLERİNİN GÖSTERMİŞ OLDUĞU FEVKALÂDE RAĞBET-TEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETMEYİ BİR BORÇ BİLİR.BRITISH EUROPE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.08.1956
  • İLAN SONDÖR NAMZEDİ ALINACAK Nafıa Vekâleti DSİ.Umum Müdürlüğünden Su sondajlar] için sondör yetiştirilmek üzere aşağıdaki şartlar dahilinde şoför,makinist veya motor ve makinalar üzerinde tecrübesi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.08.1956
  • mmmm V;BAŞ ve ADALE OPONFAVDA^ m^mm 11 iti?OPON baş,diş,adale,sinir,lumbago,ve romatizma a&rılarını dindirir' OPON bayanların muay yen zamanlardaki sancı* hırında faydalıdır Sağlık mevzuunda ailenin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.08.1956
  • İstanbul Belediye Reisliğinden 1020 sayılı Koordinasyon hey'eti kararının 5.ci maddesi A fıkrasının Belediyelere verdiği yetkiye istinaden meyve sebze,kavun ve karpuzun azami "satış" Hatları aşağıda g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.08.1956
  • GRADER OPERATÖRÜ ARANIYOR Caterpillar ve Galion Graderlerinde çalışmış ehliyetli operatöre ihtiyaç vardır.Taliplerin Bahçekapı,Garanti Han kat 3 No.312 ye müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.08.1956
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Reisliğinden:Muvakkat İhalenin Malzemenin cinsi Miktarı Teminatı Tarihi Günü Saati 1-Flitre plâkası 22500 Ad.2550 Lr.19/9/956 Çarşamba 10.00 Cam tozu 2000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.08.1956
  • SİLİVRİ BELEDİYE RİYASETİNDEN 1 Belediyemiz elektrik işletmesince açık eksiltme suretile bil elektrik santral binası yaptırılacaktır.2 Keşif bedeli 32070,56 lira olup muvakkat teminat 2405-30 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.08.1956
  • Polis Okulu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 1 Okulumuz için 2490 sayılı kanun hükümlerine göre bir adel soğutma dolabı açık eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 3700 lira olup ilk teminatı 278
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.08.1956
  • İLLER BANKASINDAN Elektrik Projesi Yaptırılacaktır.1)Aşağıda adı,proje tahmini bedeli,geçici teminatı,proje nev'i ve harita durumu yazılı kasabaların tatbikat projeleri yaptırılacaktır.Proje talimi-Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.08.1956
  • 14 Haziran 956 tarih ve 585 sayılı sirkülerle LÂSfiK ve KAMYON İahsisi alan TON YÜK JLE TON ROMÖRK Çekebilen gm 80 BEYGİRLİK I TERTİBATLI ÜNIC AĞIR VÜK KAMYONLARI)5 6,'i 8 10 Tonluk ye muhtelif dingil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.08.1956
  • riLlTOX TAHTAKURUSUNU İMHA EDER Her Eczane ve bakkalda bulunur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.08.1956
  • n—imhimm—a—Jan—MAKİNE MÜHENDİSİ ARANIYOR Diesel ve Benzin motorlu bilumum kamyon ve otomobil bakım ve tamirat servisini idare ve organize edebilecek tecrübeli bir Makine Mühendisi aranıyor.Müracaat Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.08.1956
  • Ayvalık Belediyesinden Kasabamızın ikinci kısım dahilî içme suyu şebeke inşaatı kapalı zarf usulile ihaleye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 128085,23 lira olup muvakkat teminatı 7654.26 liradır.İhale 11/8/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.08.1956
  • Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığından 1.Dolmabahçe Mithatpaşa stadında tahminen 8000.00 M2 badana,600.00 M2 duvar yüzlerine ve 400.00 M2 boyaları bozulmuş ahşap imalât üzerine iki kat yağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.08.1956
  • istanbul Vali Ve Belediye Reisliğinden M.Korunma Kanununa istinaden kabul edilen lokanta ve alıcılara ait ücret tarifesi:1 Bu haftanın sebze ve meyva fiat ayarlamasında pazarlar için ayrı bir fiat kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.08.1956
  • TRANSFER LİSTESİ Transfer ayının son günü olması dolayısıyla,Bölge binası,dün,sahalım erken saatlerinden geç vakte kadar,bir ana baba gününü andırmıştır.Bilhassa öğleden sonra,gruplar arasındaki pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.08.1956
  • B.T.U.Müdürünün BEYANATI Beden Terbiyesi U.Müdürü Nizâmettin Kırşan,sorduğumuz muhtelif mevzular hakkında şunları söylemiştir:14 ağustosta toplanmasına karar verilen Boks Şûrâsı'nm müzakerelerini ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.08.1956
  • G.Saray basket takımı dün Romanya'ya davet edildi Dün Romanyadan Galatasaray kulübüne gelen bir telgrafla,basketbol takımı üç maç için Bükreşe davet edilmiştir.Romenler Galatasaray basketbol takımını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.08.1956
  • G.Saray,Yüzme Ihtisas'ı 6 5 mağlûp etti Su topu lig maçlarına dün de Heybeliada'da devam edilmiş,Galatasaray ile İstanbul Yüzme İhtisas arasında oynanan maçta,Sarı Kırmızılılar 6-5 galip gelmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.08.1956
  • Türkiye İspanya millî maçı 8 Aralıkla yapılacak [ANADOLU AJANSI] MADRİT,31 İspanyol millî futbol federasyonu dün akşam burada yaptığı toplantı sonunda İspanyol ve millî takımlarının karşılaşma program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.08.1956
  • CEZMİ OR YâlIŞMâlâBI 10 millete mensup 184 atlet haftaya geliyor 11-12 ağustos tarihlerinde Mithatpaşa Stadında yapılacak olan Cezmi Or Atletizm Müsabakalarına 10 millete mensup 184 atlet iştirak edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.08.1956
  • 'Ünal bir sene daha bizimdi i.Sporlular Ünal'ın lisansının nizamî olduğunu ve transferinin yapılamayacağını iddia ediyorlar İstanbulsporlu solhaf Ünal'ın evvelki gün Galatasaray ile muivele imzalaması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.08.1956
  • I İLHAN DEMİREL] Transferin son günü Bölge binası bir ana baba günü olmuş,koridor ve odalar idareci ve sporcularla dolup taşmıştır,idarecilerden bir kısmı sokakta fiş ve lisans doldurmak mecburiyetind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor