Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.07.1956
  • Hürriyetçiler,radyo binasını işgal etti.Durumun Birleşmiş Milletlere intikal ettirilmesi isteniyor [ASSOCIATED PRESS] ROMA,30 National Broadcasting Cooperation Radyo Şebekesinin Roma Muhabiri Merrell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1956
  • POZNAN İSYANI GENİŞLİYOR [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,30 Bugün bildirildiğine göre,Poznan'daki çarpışmalar el'an devam etmektedir.Kaydedildiğine göre,Poznan'da isyanın bastırıldığ-na dair çıkan hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1956
  • ESİR MİLLETLER CEMİYETİNİN TALEBİ NEW-YORK.30 Avrupa'daki esir milletleri temsil eden cemiyetin Genel Komitesi,B.Milletlere müracaatla,Poznan'dakl hâdiselerin milletlerarası t Devamı Sa.5,5ü.3 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1956
  • kongresi dün açıldı Hüseyin Cahit Yalçın ve Hür.P.den ibrahim ûktem kongreyi takip ediyor.Kasım Gülek Başarı telgrafı,C.H.P.Çiçek gönderdi.[NEDRET SELÇUKER] C.M.P.İl Başkanı Suphi Batur,dün «Demokrasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1956
  • 4~mymwV°l&Jr,&VV at M* [RÜÇHAN ÜNVER] «Ben kolay yorulmam» S^T^ Hariciye Vekili Fuat Köprülü,dün,gazete muhabirlerine «Ben kolay kolay yorulacak adam mıyım?diyordu.Köprülü,bu cevabı «Yorgunluğunuz geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1956
  • Denizcilik Bayrama Denizcilik Bayramı bugün saat 9.30 da,Taksimde yapılacak bir merasimle başlayacaktır.Askerî kıt'a ve okullarla diğer deniz müesseseleri mensuplarının katılacağı bu merasim Beşiktaş'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1956
  • Gazinolara verilen mühlet yarın bitiyor Millî Korunma Kanununun tatbikatında en mühim yük Belediyelere düşüyor Millî Korunma Kanununun tatbikatına âit büyük yük Belediye'ye intikal etmiş durumdadır.Uc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1956
  • C.H.P.itin TEBLİĞİ «Demokratik rejim,memleketin huzur ve selâmeti için mesnettir» [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,30 C.H.P.Meclisinin dört günden beri Genel Başkan ismet inönü'nün riyasetinde yapmakta o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1956
  • ESTHER VVİLLİAMS TİCARETE BAŞLADI S [ANADOLU AJANSI] HOLLYVVOOD,30 Cinsî cazibe kraliçesi unvanını kazanmış olan Amerikan sinema yıldızı Esther "VVilliams,ticarete başlamıştır.Uç ay evvel açmış olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1956
  • Başveki!Afgan'a 25 Temmuzda gidecek [ANADOLU AJANSI] ANKARA,30 Hariciye Vekâleti Matbuat Bürosundan tebliğ edilmiştir:Afganistan Başvekili Altes Mohanımed Davud ile Hariciye Nâzın Altes Naim Han'ın Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1956
  • Lâleli'deki arıza umumî değilmiş İstanbul Elektrik,Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğünden su mektubu aldık:«Gazetenizin 11/6/1956 tarihli nüshasında «Lâleli,iki saat karanlıkta kaldı» başlıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1956
  • [İLHAN DEMİREL] 300-204 MAHKEME Yukarıda resmi görülen Mehmet İssezer Cibali'de kereste ticareti ile meşgul bulunmaktadır.Kendisi,son defa,metre küpü 204 liradan satılması icap eden kerestelerden 10 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1956
  • Rusyada hayat nasıl?Rus evleri nasıl?Rusyada alışveriş nasıl yapılır?Rus halkı nasıl eğlenir?Rus kadınları nasıl giyinir?Ruslar nasıl evlenir,nasıl boşanır?Rus trenleri nasıldır?Rus yemekleri nasıldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1956
  • HER AY 20 Talihliye Aylık Gelir YALNIZ DEMİRBANKTA'dır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1956
  • IİLHAN DEMİRELİ YENİ BİR SALGIN üniversite ve liselerin yuz donemi imtihanları dün vnümiii gona ermiştir.Resim,son olarak jimnastik imtihanından çıkan istanbul Kız Lisesi talebelerinden bir grııpu gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1956
  • Alhenagoras Kıbrıs işi ile alâkalanmıyormuş FENER PATRİKHANESİ,PROTESTO MEKTUBU-NUN LONDRA BAŞPAPAZI TARAFINDAN YAZILMIŞ OLABİLECEĞİNİ BİLDİRDİ Fener Patriği Athenagoras'ın,hine çalıştığı ve İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1956
  • [İLHAN DEMİRELJ MİLLİYET MUHABİRLERİ.IfiNEB PATRİKHANESİNDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1956
  • MARILYN MONROE MARiLYN EVLENDİ Sarışın bomba ve Arthur Miller'in nikâhı gayet sessiz geçti [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,30 Amerikanın dünya çapındaki aşk maceralarından biri daha sona ermiş,Marilyn Mon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1956
  • Gina'nın kıymeti 12 milyon dolar [ANADOLU AJANSI1 PARİS,30 Meşhur İtalyan sinema yıldızı Gina Lollobrigida'nm bugünkü kıymeti paraya kalbedilecek olursa,bunu 12 Milyon dolarla tahvil eylemek lâzım gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1956
  • Ekmek gramajı bugün iniyor Ekmekler,bugünden itibaren 800 gramlık vezinler hâlinde çıkarılacaktır,ilgili emir,İstanbul Valiliğine gelmiş ve Daimi Komisyona havale edilmiştir.Üç,dört ay sonra da ekmekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1956
  • DÜN SABAHKİ ZELZELE Kandilli Rasathanesinden bildirildiğine göre,dün sabaha karsı 03 ü 50 dakika,58 saniye geçe oldukça şiddetli bir zelzele kaydedilmiştir.İlâve edildiğine göre,zelzelenin merkez üssü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.07.1956
  • îTTii EYLÜL KEŞİDESİ 20.000 ra/ıfc MESKEN KREDİSİ ile birlikle Çiftehavuzlar'da fiPflRTMIU dairesi 1 Kişiye 10.000 Lira olmak üzere 170 kişiye 45.000 Ur.PARA İKRAMİYELERİ 1 Bunlardan başka 8AYRIMENKUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1956
  • 100.000 Liralık Haziran İkramiye Çekilişi Sarıyer Ajansımız Mudilerinden 927 No.lı hesap sahibi Lira kazanmıştır.Ayrıca 15 kişi 15.000 Lira 985 kişi de çeşitli para ikramiyeleri kazanmışlardır.Ey U 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1956
  • EYLUrKEŞİDESİNDE* W Temmuz akşamına kadar 100 liralı)bir hesap?açanlar bçeMijekalılırlar VcMo kçfafrfcûub fedaca/Tutum Bamkasi HER 100 ÜRAVA SİR KURA NUMARASI C_1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1956
  • mimimi İstanbul 8.2T Açılı» ye program 8.30 Pazar labahı İçin müzik 9.00 Türküler 9.15 Haberler 9.30 j Saz eserleri 8.45 Akordeonla ha-fif melodiler 10.00 Sevilmiş ses-1er Sevilmiş şarkılar 10.30 Mej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1956
  • mm MİGROS NİGROS TÜRK Sayın halkımıza yarın takdim edeceği çeşitlerini ilân eder.ZEYTİNYAĞI 1 Litr» Şişe depozitosu 60 krş.MİGROS TAZE PATATES Net kilosu 55 Krş DOMATES Net kilosu 50KTS ŞEFTALİ «1.kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1956
  • 1.7.956 pazar gününden itibaren havalar müsaade ettikçe her CUMARTESİ ve PAZAR günü saat 17 de Yüzme Havuzunda DANSLI ÇAY Şahı* başına T.L.10.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1956
  • AĞUSTOS YILDÖNÜMÜ KEŞİDESİNDE NİŞANTAŞINDA ÂpARTMAN DAİRESİ 173 TALİHLİ MÜŞTERİYE LGUN PA İKRAMİYELERİ İfentam II DOLGUN PARA $f HER 150 LİRAYA BİR İŞTİRAK HAK» HESABINIZI AÇTIRMAKTA VEVA MEVCUT HCSAE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1956
  • Aylık gelirli vadeli tasarruf hesaplarının HAZİRAN AYI TALİHLİLERİ 1.000 Liralık Gruptan Aylık Gelir Kazananlar:GALATA ŞUBESİ 5027 5042 No.lı hesaplar BEŞİKTAŞ AJANSI 5035 No.lı hesap K.ÇEKMECE AJANSI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1956
  • Türk Ekspres Basık 30 Haziran çekilişinde kazananlar:BOĞAZİÇİNDEKi APARTMANIN 1 No.Iu DAİRESİ MEZİYET BORA Karagümrük)ARSA A.Tevfik Serezli Adana)250'şer lira kazananlar:Ahmet Koray Bartın)Büyük Kulüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1956
  • f SİNEMALAR I BEYOĞLU A L K A Z A K Tel:44 25 62)Kaptan Kid'in Maceraları Serlyal film İng.ATLAS Tel:44 08 35)1 Kayıp Hazine Fernando Lamas Renk li İng.2 Cambazhaneler Kralı Dean Martin Jerry Lewis Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1956
  • Soyguncu Nazif Kubaf'ın duruşmasına devam edildi DON DİNLENEN ŞAHİTLER SUÇLUYU TEŞHİS EDEMEYECEKLERİNİ BEYAN ETTİLER Perşembe Pazarı'nda bir müessesenin bekçiliğini yapmakta olan Lütfi Nur admda birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1956
  • Kuduz otomobiller BUNLARDAN biri bizim köyün sokağına musallattır.Köşeyi döner dönmez,önüne çıkan mesafenin üzerine kudurmuşçasma saldırır;boşluğu paralarcasına ileri atılır;egzos borusunu patlatarak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1956
  • Kaçakçılık Bürosu memurları uzun bir takipten sonra toprağa gömülmüş bulunan esrarı ele geçirdiler Senelerden beri esrar ticareti yapan »Arabacı» nâmiyle mâruf Sâim Özkan adında biri,dün sabah 6 kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1956
  • Toprak allında kalan iki amele kurtarıldı Avcılar Köyünde çöküntüye mâruz kalan ameleler hastahaneye kaldırıldı Bakırköy'e bağlı Avcılar köyünde toprak altında kalan İki amele,bir mucize eseri olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1956
  • Adliye 20 iemmuzda fâtüe giriyor Adliye daireleri,her sene olduğu gibi bu yıl da 20 temmuz cuma gününden itibaren yaz tatiline girecek,normal mesaiye 5 eylül sabahı başlanacaktır.Tatil esnasında nöbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1956
  • 30 Haziran çekilişinde kazanan talihliler 5 NUMARALI APARTIMAN DAİRESİNİ ANKARA ŞUBESİ Müşterilerinden 1905 No.lu hesap kazanmıştır.5000 lirayı Tersane şubesi müşterilerinden 5012 No.lu hesap kazanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1956
  • DENİZ TÜFEKLERİ Sabih Ozserezli Tel:22 96 57 Ankara Caddesi 257 Sirkeci ü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1956
  • TE Ş E K K U B Çok sevgili babamız REFİK BERKSOY Üsküdarlı)un vefatı dolayısiyle cenaze merasimine iştirak eden,çelenk gönderen,telefon,telgraf ve mektupla tâziyetlerini bildiren akraba ve dostlarımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1956
  • Resim çalmak için eve girmiş İki gece önce Büyükada'da garip bir sirkat hâdisesi olmuş ve resim çalmak maksadiyle arka arkaya üç eve giren Hasan Bülbül adında biri yakalanarak adliyeye verilmiştir.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1956
  • Sinyal veren randevu evi dün basıldı Dün sabaha karşı Tepebaşı'nda iki randevu evi basılmış ve dört çift suçüstü yakalanmıştır.Basılan evlerden biri,randevuculuktan sabıkalı Cenyo Büyüksuna'ya aittir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1956
  • Esrar satan bir kadın mahkûm oldu Melâhat Esin adında bir kadın dün 2 nci Ağır Ceza Mahkemesince 2 sene 6 ay hapse mahkûm edilmiştir.Melâhat,bir müddet önce esrar satarken Kaçakçılık Bürosu memurları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.07.1956
  • İçİMİZDEKÎ ARA,GÖROûâÛMÜZ KÖTÜ KOVALARA,âAZETEJLEleDEKr BALLA-RINIZA Nağmen yola siktik,nes'Eû VE:AMLAŞMI5 BİR;«ŞURUPTUK.nA.SURAÛAN DALDI İTALYAN)"TALEBE;15 SÛH SONRA SL PBNİZE GİRMEDEN ÖN.CE SlU VB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1956
  • BANKAMIZIN YILDÖNÜMÜ KEŞİDESİNE Katılmak için 11 TEMMUZ Akşamına kadar hesabınızı açtırınız.BU KEŞİDEDE NİŞANTAŞINDA APARTIMAN DAİRESİ 173 MÜŞTERİYE DOLGUN PARA İKRAMİYELERİ İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1956
  • TÜRK TİCARET BANKASINDAN 30 Haziran cumartesi günü İstanbul İkinci Noteri Ümran Nazif Yeği ter huzurunda yapılan çekilişte ikramiye kazananların listesidir.GAZİANTEP Şubemizden 551 hesap numaralı Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1956
  • İdam cezasının kalkması isteniyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,30 Konya mebusu Abdurrahman Fahri Ağaoğlu,Türk Ceza Kanunundan idam cezasının tamamen kaldırılması hakkmda Büyük Millet Meclisine bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1956
  • Bursa'da güpegündüz iki dükkân soyuldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,30 Bugün Kapalıçarşıda iki mağaza güpegündüz soyulmuştur.Hırsızlar,öğle tatili sırasında Kapalıçarşıda yanyana bulunan Sumru ve Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1956
  • Vakıflar Bankası KADIKÖY İSTANBUL)ŞUBESİNİN 27.6.1956 tarihinde yapılan Hususî ikramiye keşidesinde kazananlar 1536 numaralı hesap sahibi B.Eyüp ÖMÜR BOYUNCA AYLIK GELİR 1196 numaralı hesap sahibi B.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1956
  • 24 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİNDE |ıoooo|lıooool [5İÖİİ5000||5000J cem'an 162500 LİRA TUTARINDA İKRAMİYE her 150 liraya 1 kur'a numarası TÜRKİYE BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1956
  • YUVASIZLARIN PAROLASI!1000 MESKENLİK GARANTİ MAHALLESiDiR.Siz de~bir MESKEN TASARRUF HESABI AÇTIRMAKTa\ACELE EDİNİZ GARANTİ 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1956
  • TAKVİMDE BİR YAPRAK mSL ı i n SZEK Papasın Çilehânesi GEÇEN gün bir gazetede Roma'dan gelme garip bir haber ğ okudum.Bir Benedikten papası çile çıkarmak için Papa-j dan müsaade almış.Bu,bir i'tikâf de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1956
  • ZEHİR HAFİYE mm RED TBiRDEN ELEKTRİK.LEH.SÖNDÜ HER.YER.ZİNDANA DÖNDÜ.ACAP BİZIMILER NE OLDU JL 5ÜÜİ r DÛAFÎYE NIN ÇENE KORU.YAN SİVRİ DEMİRİ 8A.SINA İŞ AÇTI,İMDAT KOLU.A/U TUTTU VE.OMDAT KOLU ÇEKİ-LİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1956
  • CİCİ CAN İSTE DÜNYA MAHLÛKU t PEK pe ÇİRKİN ŞEYMİŞ AYOL.'BUNLAR PEK PİS OLURLAR.ATIN BİN DERE-CELİK.KAZANA^^DA MİKROPLARI ÖLSÜN r.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1956
  • Eisenhovver,Demir Perdeyi yıkmağa hazırlanıyor Ruslarla kültürel münasebetleri arttırmak için,yeni bir kanun kabul edildi [ASSOCIATED PRESS)WASHİNGTON,30 Başkan Eisenhovver,Amerika'nın Demir Perdeyi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1956
  • "Kavaklık Tesisi Kredisi ihdas edildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN ANKARA,30 Ziraat Bankası,senede 1,5 milyar lirayı bulan ziraî kredi yatırımlarına yeni bir mevzu daha ilâve etmiş,köylüler için «Kavaklık t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.07.1956
  • TOM B î bumda 81R.SÜR.Ö ALET VAR.MÜŞTERİLERİNİ ODALARINDA GÖZETLEMECE YARIYOR.TROG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1956
  • ALLAHLIK ALI BEY ü^/M-Bİki'Sİ H AL İM E* YE-Ç.ÎCSK.GaH-jr-r Ct EvE GeLİNCBYE KAPAR.S Uy UN i af NE" KO YA VlM S W A N i t-IALİME SANA ÇİÇEK G*Oh4-DECDil.ee SUYA KOVDUM.BU BENİM YAZLIK w,ys &APKAMDI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1956
  • OĞLAK BURCU â m.[22 Aralık 20 Ocak] H^ ^1 Mali işleriniz hakkındaki SfefiK 0Rul'ere inanınız.Neti-cesi iyi olacak.Sıhhatinizin biraz nâzik bir durumda olduğunu unutmayınız.KOVA BURCU [21 Ocak Ift Şuba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1956
  • Milliftiet Sahibi.Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ flfliılrîtjlt y r MİLLİYET MATBAASİ ABONE ŞARTLARI İLAN FİATLARI Senelik 44 T.L.Başlık 40 Tl* i Aylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1956
  • r-"1 HİCBİ Pazar RUMİ »Tl 1 1372 OT.kade 22 Temmuz 1956 Haziran 18 VAKİT VASATÎ EZANÎ Günej 4.32 8.47 ÖHa 12.17 4.33 İkindi 16.18 8.33 Aksam 19.45 12.00 Yatsı 21.48 2.02 imsak 2.12 6.27 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1956
  • BULMACA 1*2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 SOLDAN SAĞA:1 Uygarl ık?t Kas ton harfi incelecek)Bir cedvel.3 Yüksek askerî okul.4 Maaşlı.5 Amerika Birleşik Devletleri Sinirli.6 Bir hayvan yavrusu Boylu.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1956
  • Yazan ÜMİT DENİZ Tefrika No.104 Yok yahu.Çocuklar burada bana nasıl bakacaklarını bilemiyorlar.Ben şimdi onların nazarında âdeta bir vatan kahramanıyım.Yalan da değil.Çok naziksin.Allahaısmarladık.Gül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1956
  • HEP YARIN V a a n CA HİT UÇUK Tefrika No.104 Emir,aşk ve ihtiras fırtınalarının sarsmadığı kuvvetli demir adam yanındaydı.Kolu omuzunda,dudakları saçlarında,kulağına ne tadına doyulmaz sözler fısıldıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1956
  • AŞKI İMPARATORLUĞA TERCİH EDİLEN WÎNDS0R DÜŞESİNİN HÂTIRALARI İçinizden size saldıranlara hücum etmek gibi.Fakat hangi birine ve nasıl?Kralı,kalbinin yolunda yürüten tabiî hissi anlayacakları yerde,se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1956
  • PAZARDAN PAZARA NEDEN,gözünüze,ağzınıza,burnunuza,el çizgilerinize,bir yan bakışınıza,nasıl oturup nasıl kalktığınıza bakıp karakteriniz hakkında kehânetler yapılıyor da,pazarları nasıl geçirdiğinize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1956
  • AŞK HİKAYESİ KONTESİN SIRRI TEFRİKA NO.3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Kontes Veroııique,ava çıkmak üzere indiği otelde gece yarısı çıkan yancında yanarak ölür.Halk,üzgündü.«Zavallı Kontes,diyorlardı.İki sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • TEM M u z CESİDESİNDE Her 100 liraya bir kura numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • Komünist Cin idarecileri 1 "Kusur ve hatalarını,düzeltmeyi vaad etler Pekin Radyosunun yayınına göre,CEıou En Laimebusların şiddetli tenkidleri karşısında boyun eğmek zorunda kaldı.[ASSOCIATED PRESS]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • Konya'da gazocağının patlamasından bir kız çocuğu öldü ve 2 kişi yaralandı [Hususi Muhabirimiz Ali İhsan Tuna"dan] KONYA,30 Şehrimizde bir gaz ocağının patlaması 14 yaşında bir kızın ölümüne,2 kişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • Marilyn evlendi ğ Baştarafı 1 incide yapacaklarına ihtimal vermiyordu.Merasim sırasında sadece Miller'in yakm akrabalarından bir karı-koca bulunmuştur.BALAYI SEYAHATİ [ASSOCIATED PRESS] ROXBURY,30 Sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • Lâlelideki arıza umumî değilmiş t Baştarajt 1 incide elektrik cereyanının mevcut olmadığım bildirmiştir.Şikâyeti alan nöbetçi memurumuzun arızanın neden bu kadar geç haber verildiğini sorması üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • Yerli n Ecnebi Marka Para Kasaları Para kasaları branşını tasfiye edeceğimizden kanunî kâr haddi dûnunda tenzilâtlı fiatlarla satış yapılmaktadır.İSMET AKKOYUNLU:Tuna Cad.Mercan Apartman altı No.1/3 Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • Yünlü Pamuklu İpekli Naylon ve Orlon Bilumum çamaşırınızı fevkalâde yıkar t1A\Tt1JK~' HhC 1 1 kilo sabunla yıkayacağınız çamaşırı Üçte bir miktarında çamaşır SABUN TOZU ile yıkayabilirsiniz İK Bol köp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • Kara Ordusu Astsubay Sınıf Okullarına öğrenci Alınacak Ankaradaki:Ordudonatım,Muhabere,Zırhlı birlik,Sıhhiye teknisyen,hayvan sağlık ve nal teknisyen ve ana sıhhiye deposundaki sıhhî gereçler teknisye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • ACELE SATİLİK APARTMAN Taşkasap'ta tramvay yoluna 200 metre mesafede senelik geliri 6500 lira olan 3,5 kat bir apartman acele satılıktır.İzahat Tel:442449.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • BASUR MEMELERİNİN Ameliyatsız,ilâçla kat'î te-davisi.Dr.HİLMİ EVYAPAN Beyoğlu İstiklâl Caddesi.No.50/1,Telefon:44 07 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • ÖZEL KADIKÖY KIZ KOLEJİ Müdürlüğünden Kadromuz fazla müracaatları karşılamaya müsait olmadığından ilk ve orta birinci sınıflara gündüzlü ve yatılı namzet kaydı yapılan öğrencilerle eski öğrencilerin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • I:BAŞ ve AOALP OPONFAYDALIDIR I SSK OPON pjfopmo»baş,diş,adale,ginir,lumbago,ve romatizma ağrılarını dindirir' BBSI bayanların ınuayven zamanlardaki sancı* İarıııda faydalıdır Sağlık rneTeuunda aileni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • 36 ve 48 Ay—i i VADELİ ARSA SATIŞLARI Denize Anayollara vesaite yakın Nizamî ifrazlar.Mâkul i fiatlar.Bostancı Tramvay Durağı 538 Şirket Bürosu.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • AGELE SATILIK Nuruosmaniye Şeref sokağında 9 metre cepheli 210 metrekare 5 katlı bina.Müracaat Tel:22 00 39.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • Çocuk Doktoru Yaz dolayısiyle Reybeliadaya taşındığından muayene t I saatleri cumartesi pazar hariç g 16 18.45.Cihangir Yeni Yuva Sok.i 25/3 Tel:44 78 91.İMİ İMİ İM I 1 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • İKMAL KURSLARI Aritmetik,Cebir,Geometri,Fizik,Kimya,Yabancı dil dersleri.En ciddî müessese DAKTİLO SEKRETER KURSLARINDA.Adres:Merkez,Lâleli,Kemalpaşa mah.Ağayokuşu Cad.No.14.Tel:22 33 39 Beyoğlu:Şubes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • Denizcilik Bankası 30-Haziran 1956 TALİHLİLERİ Beyoğlu 5 inci Noter huzuriyle yapılan bu çekilişte,ikramiye kazanan 150 müşterimizi belirten listeler Bankamız Şube,Ajans ve Bürolarında asılmıştır.Keyf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • Kızkuiesi Salacak Plajı ve Gazinosunda Her Pazar saat 15 ten 20 ye kadar Her haftalci muazzam programla birlikte Denizi temiz,havası güzel,servisi ucuz gazino ve plajımız emrinizdedir.Dikkat:Her saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • ENGLISH ELECTRİC AND CO.LTD.CO.LTD.in Hirfanlı barajı inşaatında çalıştırılmak üzere aşağıdaki elemanlara ihtiyaç vardır:1 Maliyet Muhasibi 2 Anbar Muhasibi 3 Mütercim Daktilo Taliplerin daha evvel ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • |Köylerin| I imârı içini I f e k lifi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDENJE ANKARA,30 Elâzığ Hür.P.Meb'usu Selâhattin Toker,S «Köyler İmar Bankası» ku-g rulması hakkında Meclise bir S kanun teklifi yapmıştırg Kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • C.H.P.nin tebliği t Baştarafı 1 incide mânasiyle demokratik rejim,memleketin huzur ve selâmeti,dış politikada haysiyet ve emniyeti için başlıca mesnettiriç politikada,vatandaşlar arasında huzurun ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • Bir tüccarın namına 30 ton demir alınmış [Hususî Muhabirimiz Mustafa Gürscs'denJ UZUNKÖPRÜ,30 Uzunköprüye bağlı Karapınar köyünden Hasan Tuncar,bugün şehrimiz Savcılığına müracaatla,istanbul Maliyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • Polonya isyanına orduda katılıyor t Baştaraft 1 incide bir mâhiyet taşıdığını ve derhal müdahale edilmesi gerektiğini bildirmiştir.Amerikan Hükümeti de.Polonya Hükümetine müracaatla,Poznan'daki halka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • Athenagoras Kıbrıs işi ile alâkalanmıyormuş Baştarafı 1 incide 6-7 eylül hâdiselerinden sonra,ilk defa olarak basın mensuplariyle temas eden Patrik Vekili Emilianos bizi büyük bir nezaket ve samimiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • SAMET AĞAOĞLU BU GİBİ MÜESSESELERDE ÇALIŞANLARIN SİYASÎ PARTİLERDE FAAL VAZİFE ALAMAYACAKLARINI BİLDİRDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,30 İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu,Vekâletine br ?lı iktisadî de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • MAREŞAL JUİN İSTİFA ETTİ [ASSOCIATED PRESS] PARİS,30 Fransız Mareşali Alphonce Juin,1 Ekimden itibaren merkezî Avrupa'daki müttefik kara,deniz ve hava kuvvetleri Başkomutanlığı vazüiesinden affını res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • C.M.P.İstanbul II kongresi dün açıldı Baştarajı 1 incide mütehassıs zümre arasında sıkı bit işbirliği yapacaktır.Üniversite muhtariyeti üzerinde her zaman samimiyet ve şiddetle ısrar edilecektir.Antid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1956
  • AYAN MECLİSİNİN YENİ KARARI,DIS YARDIMIN ARTTIRILMASINI İSTEYEN BAŞKAN EİSENHOVVER İÇİN BİR ZAFER OLDU IASSOCİATED PRESS] mağlûp ederek dış yardım selâhiyet 3.800.000.000 dolar olarak kabul et-WASHİNG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.07.1956
  • ATLETLERİMİZİN DERECELERİ BELGRAD,30 Hususi)Bugün burada yapılan Enternasyonal Atletizm müsabakalarına Ekrem Koçak,Aydın Onur ve Fahir Özgüdcr de iştirak etmiştir.Ekrem "Koçak 1500 metrede 5 inci gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1956
  • lî Takımımız Yugoslavya'ya 82-67 mağlûp.İlk devreye çok hızlı başlayan takımımızın 23 sayısını Yalçın yaptı BELGRAD.30 Hususi)Milli pabilmişür.Turhan Tezol,Yılmaz Basketbol takımımız bu gece kala-Günd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1956
  • WÎMBLEDON TURNUASI WİMBLEDON,30 İngiltere tenis şampiyonluğu turnuvası karşılaşmalarında bugün turnuvanın favorilerinden Avustralyalı Ken Grostwall,eski Amerikan şampiyonu Art Larsen'i 7-5,7-5,6-3 yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1956
  • DÜNYA YÜKSEK ATLAMA REKORU LOS ANGLES,30 AP)Kalifornia'da Campton kolejinin öğrencilerinden 19 yaşındaki Charlie Dumas,Olimpiyat denemelerinde Dünya rakorunu kırmıştır.Dumas,2.15 metre atlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1956
  • PROFESYONEL LİGDE SON PUAN DURUMU Takımlar O G B M A T P Galatasaray 18 12 1 1 52 19 29 Beşiktaş 17 10 S 2 44 21 28 Fenerbahçe 17 9 6 2 28 13 24 Istanbulspor ti 6 8 4 32 25 20 Adalet 17 6 6 5 30 24 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1956
  • MUKAVELESİNİ HÜSAMETTİN'E 10 BİN LİRA yenilemesi için FENERBA VERECEK MI?Fenerbahçe'nin acar futbolcusu Hüsamettin'in mukavelesi bitmiştir.Kulübe yakın çevrelerden sızan haberlere göre Hüsamettin muka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1956
  • SUZAN ŞAMPİYON I SAMİ ÖNEMLİ] İstanbul Tenis Birinciliklerine dün d* Tenis,Eskrim,Dağcılık Kulübü kortlarında devam edilmiştir.Tek erkeklerde final müsabakasını yapan Suzan Gürel,güzel bir oyundan son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1956
  • ANKARA ROMA BOKS MAÇI.Geçen hafta Spor v« Sergi Sa-boksörlerimiz dün Ankara'ya gitrayında millî takımımızla karşı-mislerdir,laşan İtalyan boksörleri bu gece' de Ankara'da Ankara Roma temsilî karşılaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1956
  • ALİ SAMİ YEN KUPASI MAÇLARI Ali Sami Yen amatörler arası futbol turnuvasına dün Mecidiyeköy Stadında devam edilmiş ve Beşiktaş,Beyoğlusporu 4-0,Fenerbahçe de Mecidiyeköy'ü 2-1 yenmişlerdir.Bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1956
  • FENERBAHÇE:Lig maçlarını* müteakip Fenerbahçe futbol takımı Şilede bir müddet istirahat edecektir.GALATASARAY:1955 1956 Lig şampiyonu Galatasaray futbol takımında futbol oynayan futbolcular henüz serb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1956
  • 'FNTİI MFN TAKIM î955_56 Basketbol Liginin centilmen takımı,Boğazın Sarı-Siıjahlıları 'LnlILITlLll InlilITI beykozlular,dün oynanan Fenerbahçe Beykoz maçından evvel «Centilmenlik Kupası» nt Turgut Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1956
  • GUL KUPASI YAPILMADI Dün ve bugün Mithatpaşa Stadında yapılması icabeden «Gül Kupası atletizm yarışmalarının Fenerbahçelilerin itirazı üzerine tehir edileceğini dün yazmıştık.Nitekim dün «Gül Kupası»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1956
  • İKİNCİLİK İÇİN MÜCADELE EDECEK OLAN Vefa ile Son haftaların muvaffak takımı Vefa acaba Beşiktaşı yenebilecek mi?Bu suale evet de denebilir,hayır da.Çünkü Siyah Beyazlılar son haftalarda form düşüklüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1956
  • [SAMİ ÖNEMIİI İKINPİ GOL ^a^e ÖKÜnde meydana gelen karışıklıktan istifade eden Şeref,kaleci Necmi'nin müdahalesine rağmen,yakın mesafeden takımının ikinci sayısını böyle kaydetti.İlk şutu Niyazi çekmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1956
  • NECDET Galatasaray Kulübü Başkanı Refik Selimoğlu ile Muslih Peykoğlu,Gündüz Kılıç,Halil Burnaz ve Mustafa Tekinden müteşekkil Futbol Komitesinin vazifesi Galatasaray'ın Lig maçlarını bitirmesi üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1956
  • CAD AU ATTİ M Karagütü'nün sağ içi,dün de güzel bir oyun Çt rCQ.T İlli Ş ZIT* Türkiye futhol şampiyonası [Hususi Muhabirimiz Sabri TUrkozan'dan] BURSA,30 Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası maçlarına bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor