Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.05.1956
  • ARADIĞINIZI BULAMAYIP BULDUĞUNUZU GİYMEK.Yaz için Fresko kumaştan Kanadienlerimiz.Toptan ve Perakende satışa arz edilmiştir.Adres:Santral Konfeksion Mağazası İstiklâl Caddesi.Atlas Sineması yanı.SANTR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1956
  • K&tp&i*^ «88*»-HIj.'IJLİl f?gy'' l| il ı.ı.Mil» ÎLAŞMAS Uç kî Terbiyesi Müdürlüğü ""üM.T 1304 M,Paşa Stadyomu Jr Sıra No.t.Yer No,J.'JSL m «n «onu»» taufcr I I 1^ îî*«nlllr İtilâf lifi ÎH AVA B'"'ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1956
  • VAHŞİ HAYVANLAR ¦il IH MJ I İM II MU.III EHU HAYVANLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ ECGMUR EfflMÎSYflNUl M,1,et,e«nwi Çalışma Teşkilâtı Kömür Sanayi Komisyonunun 6 ncı toplantısı dün Mn sabah saat 11 de Teknik Üniversite konterans salonunda açılmıştır.Toplantıya 16 âzâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1956
  • Bağdat Paktına Amerikan yardımı [ASSOCIATED PRESS WASHİNGTON,3ü Bugün Ayan Dış Münasebetler Komisyonunun toplantısında bir konuşma yapan Hariciye Vekili Foster Dulles Haricî Yardım programı hakkında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1956
  • Alice Faye bugün geliyor Hollyvvood'un tanınmış yıldızlardan Alice Faye,bugün uçakla ehrimize gelecektir.Alice Faye,istanbul'da bir hafta alacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ ARİF ŞİLEBİNİN SÜVARİSİ NEJAT İNCEDİKEN Ari!şilebi Pire'ye dümeni kırıldığından gitmiş ıdı 20 milyonluk döviz kaçakçılığına karışan şilebin süvarisi "Hâdise ile alâkamız yok,diyor Fındı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1956
  • D.P.Genel idare Kurulu toplandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,30 D.P.Genel İdare Kurulu,bugün Başvekil Adnan Menderes'in riyasetinde geç vakte kadar süren bir toplantı yapmıştır.Toplantıda,iç işlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1956
  • Dayak hâdisesi Meclise aksetti Evvelki gece Çankaya'da bâzı gazetecilere yapılan muamelenin akisleri,C.H.P.Grup Başkan Vekili Nüvit Yetkin'in.Dahiliye Vekiline tevcih ettiği bir sözlü soru ile Büyük M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1956
  • Meclise verilen sözlü sorular [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,30 Hürriyet Partisi mebuslarından Ekrem Ali Can tarafından B.M.M.Başkanlığına verilmiş bulunan lir sözlü soru fiat artışları,madde darğı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1956
  • i.»gp BAHAR BAYRAMI Sayfiye yerlerine 1 vasıta çoğaltıldı 1 Bugün 1 Mayıs Bahar Bayramıdır.Bu münasbetle resmî daireler ile okullar tatil yapacaklardır.Hava,dünkü gibi olduğu takdirde halk,bu tatil gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1956
  • [KÜÇHAN ÜNVER] TtİJN VİLÂYETT«2 GÖKAY'LA GÖRÜŞMEK ÜZERE BEKLİYEN İKİ KASAP APLAR GELİYOR Valiye karşı yapılan "Kasap oyunu,nda çöküntü başladı.Va i Gökay "Satmazlarsa,satacağız„diyor [CELÂL İKİBUDAK]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1956
  • }erso muza re anunun yaz tatilini ey'etde görüşülecec den önce Umumî ji tahmin ediliyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ı ANKARA,30 Personel Kanununun müzakeresine bugün Bütçe Encümeninde başlanmıştır.Encümen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1956
  • Askerî memurlar subay olacak [Hususî Muhabirimi:Tevfik DOĞAN'dan] ANKARA,30 27 senedir Ordu'dak askeri memur sınıfının haklarını biı çok cepheden ihlâl eden mer'i asker memur kanununun kaldırılmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.05.1956
  • İBRAHİM ÖKTEM IRÜÇHAN ÜNVER] OSMAN BÖLÜKBAŞI Parti lerin İŞBİRLİĞİ İbrahim öktem "Bir zaruret olduğuna göre,partiler işbirliğini kabul edeceklerdir,diyor Dün,şehrimizde bulunan Hürriyet Partisi kurucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.05.1956
  • SAYFA:2 MİLLİYET 1 MAYIS 1956 v 11 AYİN SULTANI^fl $EİIİK'^HABERİjERP m hoşsüR A NAZA H ,Hazırlayan:ULUNAY l PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZ ŞÖYLE BU-YURUYORLAR:«EY MÜSLÜMANLAR!Dİ-NİNİZİN LÜZUMU OLAN ŞEYLERDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.05.1956
  • VARAN BİR.ilk vurulan domuz Türk avcılarının sırtında.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1956
  • m$m m 5 m M BANA SOR İki ateş arasında Şerif H.Ankara)evli ve hanımından da pek memnun.Yalnız bir tek şikâyeti var:«Giyim kuşam mevzuunda meranı anlatamıyorum.Gerçi kazancım fena değildir,lakin bâzaıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1956
  • EVLENMİYORLAR IA.P.1 İrau Şahı Ilızâ Pehlevi'nin,eski Mısır Kralı Faruk'un kiz kardeşi Prenses Fevziye'deıı olan kızı 15 yaşındaki Prenses Şehnâz'ın,sabık İran Başvekili Zâhidi'ııin oğlu Mühenlis Ardc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1956
  • ŞAN Sinemasında BU AKŞAM JOHN PAYNE MARY BLANCHARD DAN DURYEA'nin yarattıkları Technicolor Renkli MEMNU ŞEHİR ÇİÇEĞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1956
  • MODA GİYİM SALONU_Bugünkü hayat şartlarını gözönünde bulundurarak TAKSİTLE ve en ucuz fiatlarla sayın müşterilere azamî kolaylıkları göstermektedir.Gerek ısmarlama takım elbiselerimiz,gerek Bayan mant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1956
  • YENİ öz Fenerbahçe Türkiye Brezilya Millî Maçı hususî sayısını VARIN Bâyilerinizdcn almayı unutmayınız.Fiatı:25 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1956
  • Sovyet liderleri Moskova'ya döndü Kruşçev ve Bulganin,Amerika ile işbirliği yapmak istediklerini söyledi [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,30 Moskova Radyosu,Başvekil Nicolai Bulganin ile Komünist Partisi Şef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1956
  • Çalışma Vekili,yarın ^çilerle tekrar görüşecek Şehrimizde bulunan Çalışma Vekili Mümtaz Tarhan,yarın saat 18 de İstanbul İşçi Sendikaları Birliğini ziyaret ederek Birlik yeni İdare Heyetiyle gö-•üşece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1956
  • SATILIK GAZİNO Pendik Medalyon bahçesi devren fevkalâde çok kıymetli takımlariyle acele satılıktır.Müracaat:Her gün gazinoya saat 12 den 18 e kadar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1956
  • Bu akşam Saat 21 de İstanbul Radyosunda ŞÜKRAN ÖZER Konserini dinleyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1956
  • YENİ öz Fenerbahçe Türkiye Brezilya Millî Maçı hususî sayısını YARIN Bâyilerinizden almayı unutmayınız.Fiatı:25 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1956
  • Kunt «ter domuz avladık J^merika'lı avcı yerde yatan domuzlara bakıp Korkarım ki Türk avcıları Afrika'ya gelirse bize pek iş kalmaz diyordu.Gravvv.Gravvv!Ormanlık yamaçları inleten hu iki şiddetli pat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1956
  • 89 TON KAHVE EMİR BEKLİYOR Şehirde kahve sıkıntısı devam ederken.Tanzim Tahsis Müdürlüğü tarafından tahsisi yapılan 89 ton kahve,bir haftaya yakın zamandır İthalâtçı tacirlerin elinde tevzi için Vilây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1956
  • Memur ikramiyeleri yarın verilecek Memur ikramiyelerinin 1956 yılına ait ikincisi yarın verilecektir.Şehrimizde bir aylık memur maaşla-rının tutarı 6 milyon lirayı bulmakta-dır.Bu ay memurlara,ikramiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.05.1956
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK Gazetecilik ve yüksek tahsil ANKARA'dan bir gazeteye bildirildiğine göre Basın Kamı-ğ nunda yapılacak yeni tâdillerde gazete çıkaranlarla,gaze-f tenin yazı ve haber kısmmda çalışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.05.1956
  • JOHNNY HAZARD FRANK RÖBBM* JOHNNY HAYRANIM.HELE ŞİMDİ BİZİ BAŞ,BAŞA BlRAKTl&ı İÇİN DE ONA MİNNETTARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY OSMAN BU 6ECE KOMŞuMu.2UN kizi ilE Ok ti NE2DEYSE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1956
  • OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak] Yıldızların tesiri iyi.Arzunuz olacak.Hayırlı bir insanla tanınacaksınız.YENGEÇ BURCU t KOVA BURCU [21 Ocak 19 Sııb.ıt] Tereddüdü bırakınız.Hayatınızda güzel bı ik 1 ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1956
  • SOLDAN SAĞA:1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Kıtlaşan bir akaryakıt Dantelâ.2 O Gitmek.3 Bir erkek adı En saf tat-3 lı.4 Bir arazi ölçü-4 sü Para koruganı.5 Bir saç kesiliş şekli 5 oğlan biçimi)6 Bir fizik kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1956
  • OLUM PERDESİ Yazan:ÜMİT DENİZ Tefrika No.45 Bu da kalçaları ile boyun mesafesine nisbeten,kalça ile ayakları arasındaki uzunluktu.Tam Petty'nin Pin-Up'larmı andırıyordu.Hele bu dekor ve bu kıyafetle.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1956
  • l!l!AŞK HİKA*ESİ Korkma,Sevgilim!TEFRİKA NO:8 Evet,Cemildi bu.Bütün varlığında duymuştu bunu.Cemildi ve yalnız da değildi.Koridorda telâşlı ayak sesleri vardı.Kaaliliıı parmaklarının gevşediğini hisse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1956
  • ^VVHHHU^U\HUUVW BİZ KADİNLAR Hobi'siz çocuklarımız I DOST evlerinde gözüm,daima çocuk elinden çıkmış bir şeyler arıyor.Oyma,resim,biblo,takvim,vazo,bir şey,bir küçük şey.Arıyor,bulamıyor.Neden?Bizim ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1956
  • HEP YARIN Yazan CAHİT UÇUK Tefrika No.45 Nevbahar,gülümsedi.«Acaip mahluk».Aileyi geçindirecek beş parası yoktu.Bu yetmiyormuş gibi karnında bir çocuk.«Acaip mahlûk».Talihsiz deseniz daha münasip olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1956
  • [BU HÂTIRA SERİSİNİN TDRKİYEDE NEŞİR HAKKI MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AITTİRJ iV*m AŞKI İMPARATORLUĞA TERCİH EDİLEN WİNDS0R DÜŞESİNİN HATIRALARI Yaz Yardım etmezsen şimdi,ilk istasyonda trenden inerim.Beni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.05.1956
  • VADELİ VADESİZ VE ÇİFTÇİ TASARRUFJ.HESAPLARI 11 TEMMUZ 1956 ÇEKİLİŞİ 300 OOO LİRA 1 A D E T 100 ooo~ Ll RA 1 10 OOO Jm 2 5 OOO n 50 1 OOO M 100 500 120 250 200 100 n 300 l 50 jM i T.C ZİRAAT BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.05.1956
  • Haziran Çekilişinde Kişiye 50.000 Kişiye lOOOerlira 1000 den fazla müşteriye çeşitli para ikramiyeleri S?GARANTİ BANKASI «r Bin Meskenlik Garanti Mahalesine katılmak için hesap açtıranlar bu zengin ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.05.1956
  • İstanbul Balıkpazarı Toptancı Tüccarları Cemiyeti İdare Heyeti Reisliğinden Cemiyetimizin âdî Umumî Hey'et Toplantısı 18/5/1956 cuma günü saat 14.30 da Ticaret Odası salonunda yapılacağından azalarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.05.1956
  • Stfâlliııef Sahibi'.Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ yeti MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.05.1956
  • hicri SALI RUMİ 1375 1 1372 Rama-can MAYIS Nisan 2» 1956 İS VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş 4.58 9.S3 Öğle 12.11 5.06 ikindi 16.02 8.57 Akgam 19.05 12.00 Çatsi 49 1.44 İmsak 3.04 7.59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.05.1956
  • MAYIS KEŞİDEMİZ Sbahçelî ev v e 25.000 MUHTELİF PARA İKRAMİYELERİ ACELE HESAP AÇARAK BU KEŞİDEYE İŞTİRAK EDİNİZ DOGUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.05.1956
  • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından:1955 yılının beher hisseye isabet eden 12 lira tutarındaki temettüünden gelir vergisinin tevkifinden sonra kalan 10,20 liradan 5,70 lirası,2 Mayıs 1956 tarihinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.05.1956
  • MEMUR ALINACAKTIR Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden Umum Müdürlüğümüz taşra meteoroloji istasyonlarında çalıştırılmak üzere askerlik hizmetini yapmış lise ve ortaokul mezunlarından 15/5/195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.05.1956
  • N E w yo R K ÇİKLET Küçükpazar:Sabunhane Sok.No.12/5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.05.1956
  • ŞEREF GİYİM SALONUNDA En güzel mevsimlik kumaşlardan hazır ve ısmarlama I.ci sınıf takım elbise,spor ceket,bay ve bayan pantalonları,tayyör kostüm,dökar,döpiyes,manto,palto,şanjanlı pardesüler,her çeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.05.1956
  • İHMÂL ETMEĞE GELMEZ/Akşam İ KULLANACAĞINIZ,f-lötem W&m£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.05.1956
  • TUTUM BANKASI HAZİRAN ÇEKİLİŞİNDE 30.000 liralık para ikramiyeleri BİR KİŞİYE 10.000 İra •XHIIIHIIIfŞ1limilMIIIIIIII tınımın ıııılımıııııııılı.Dokuz mayıs akşamına kadar yüz liralık hesap E açtıranlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.05.1956
  • BEBEK GAZİNOSUNDA Rakipsiz san'atkâr ZEKÎ MÜMEN Gazinomuz HER AKŞAM açıktır.Yalnız KADİR GECESİ münasebetiyle 7 Mayıstan itibaren 4 gün kapalıdır.Tel:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.05.1956
  • aldığınız tuvalet sabununun 2 PURO OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ Aldığınız sabunun*PURO olup olmadığına bilhassa dikkat ediniz.Puro diye başka sabun verirlerse al* danmaymız,ısrarla PURO Tuvalet Sabunu istey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.05.1956
  • 30.000 LİRALIK MAYIS KEŞİDESİNE katılmak için 7 MAYIS PAZARTESİ Akşamına Kadar Hesap Açtırmayı İhmal Etmeyiniz BİR KİŞİYE 10.000 LİRA 141 talihli müşteriye muhtelif para ikramiyeleri İSTANBUL BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.05.1956
  • D A N S' ı-En iyi hocalara mâlik ve en eski müessese olan BREZİL DANS)evinde öğreıûnü^Jîütün.danslar figürlerile,garantili,kısa zamanda,metodlu ve pratik öğretilir.Talebelere ayrıca tenzilât.Galatasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.05.1956
  • FİRMAM TAKLİT EDİLİYOR 1924 yılı İstanbul Maarif Müdürlüğünden aldığım ruhsatname ile adıma tescil edilen OTOMOBİL ve MAKİNİST KURSU)yurdumuzun her kösesinde ciddt çalısmalarile tanınmış,makinist şofö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.05.1956
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI Sermayesi:50.000.000 T.L.Önümüzdeki İki Keşide Plânını TAKDİM EDER 15 Mayıs çekilişinde:1li mı ı lininini ılHiımııılıııııııımımılıııııııııif/2 talihliye Bir şahıs için tutarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.05.1956
  • YATAKLİ VAGONLAR ŞİRKETİ TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİNDEN VVAGONS-LITS/COOK Beyoğlu Baş acentemizin,30 Nisan 1956 tarihinden itibaren Cumhuriyet Cad.No.22/24 de kâin,yeni lokaline NAKLETMİŞ olacağını muhterem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.05.1956
  • MAC RADYO İLE VERİLECEK Türkiye-Brezilya millî maçı saat 16 dan itibaren İstanbul ve Ankara radyoları tarafından naklen verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.05.1956
  • Mustafa sakatlığının devam etmesine rağmen bugün takımdaki yerini alacak Brezilya millî takımı ile bugün saat 16 da Mitlıatpaşa Stadında karşılaşacak olan millî futbol takımımız,bu maça Şükrü Ahmet,Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.05.1956
  • TÜRKİYE-BREZİLYA ZAFERLERIMIZI HİÇBİR Zaman sistemle kaşanmadık Her vakitki gibi bütün mesele maç günü sahaya çıkacak millî onbirimizin o gün hissedeceği iman azim ve ruhtur Brezilyalılar futbolu ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.05.1956
  • MACAR MAÇINDAN SONRA PORTEKİZ MAÇINDAN SONRA I BUGÜN?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.05.1956
  • Seyirciler için özel hir program Mithatpaşa stadında bugünkü maçı takip edecek seyirciler için saat 9 dan itibaren özel bir program hazırlandı Türkiye Brezilya millî maçı için kapılar bu sabah saat 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.05.1956
  • «BREZİLYA'NIN yenilmesi için» Fransız spor yazarı gazetemiz için gönderdiği yazıda,Brezilyalıların tezahürat karşısında sinirlenip oyunlarını bozduklarını belirtmektedir Futbolumuzu yakuıdan tetkik et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.05.1956
  • Luton Town demirnerde turnesinde [TÜRK HABERLER AJANSI)LONDRA,30 İngiliz profesyonel liginden Luton Town,Çekoslovakya'da 14 gün sürecek bir turneye çıkacaktır.İngilre takımı Çekoslovakya'da muhtelif m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.05.1956
  • Mısır:5 Habeşistan:2 [BOSFOR] KAHİRE,30 Olimpiyat oyunlarının ikinci eleme maçında Mısır futbol takımı Habeşistan'ı 5-2 yenmiştir.Bundan evvelki karşılaşmada da Mısır galip geldiğinden Avustralya'da o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.05.1956
  • Davis Kupalarında Yugoslavya Mısırı yendi [ASSOCIATED PRESS] BELGRAD,30 Dün burada yapılan Davis Kupası turlarının Avrupa bölgesi maçlarının birinci turunda Yugoslavya,Mısır'ı 3-0 yenmiştir.İkinci rau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.05.1956
  • Milan Real Madrit maçı yarın yapılıyor [BOSFORİ MİLANO,30 Şampiyon takımlar turnuasının dömifinal karşılaşması için Real Madrid ile Milan takımları yarın ikinci karşılaşmalarını burada yapacaklardır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.05.1956
  • Avusturya-Iskoçya futbol maçı [ANADOLU AJANSİ] VİYANA,30—2 mayıs günü ingiltere'de Glascow şehrinde Iskoçya Millî Takımı ile karşılaşacak Avusturya takımı,şu suretle teşekkül etmiştir:Engel Maier,Schm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.05.1956
  • Onlar ve bizimkiler diyor ki.DUGÜNKÜ maç için fi kirlerini sorduğumuz Brezilya idarecileri ve futbolcuları şunları söylemiş-J| lerdir:FLAVİO COSTA Tek seçici)Maçın neticesi hakkutda peşin olarak bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.05.1956
  • BREZİLYALILAR Coşkun'un affını İSTİYORLAR Brezilyalı idareciler adına Radyoda bir konuşma yapan Spiker Coşkun'un affedilmesini rica etti Brezilyalı idarecilenl adına National Radyosu baş spikeri cCuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.05.1956
  • ŞU gazetecilik de futbolculuğa ne kadar da benziyor.İsimsiz,gölgede çalıştığınız ilk günler.Genç takım,B takımı derken birinci takıma yükseliş.Sonra yavaş yavaş tanınmak.Birbirini takip eden form iniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6