Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.04.1956
  • YENİ BİR MECLİS tahkikatı isteniyor D.P.Meclis Grupu,çelik silolar hakkında açılması istenen tahkikat kararını Meclis umumi heyetine bıraktı [Husus!Muhabirimiz İsmail Atillâ'dan] ANKARA,17 Demokrat Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1956
  • 'i'll« IRÜÇHAN ÜNVERI GÛKAY KAPATTI İslannul Belediye Reisi Profesör Gökay,dün Nişantaşı,^işli ve Mavka gibi «lüks sayılan.senitleri teftiş etmiş ve turfanda sebzenin çok pahalı satıldığını tesblt etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1956
  • m 'v.N H,1 i i 4 0 jB *HN M lt M P fs«B ğ£.M %J 9Xw#$sSk 5 A 5*2£ j| fefV' "iı".Mı«ıı'ııııım'ıl.ııliıiıiıMDt»!'"fi ııııı tı«ı»«ıW,T l'ıWl IRÜÇHAN ÜNVER I KUMARDA KAYBETTİĞİ PARAYI SOYGUNDA ÇIKARMAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1956
  • Afrikadan sıcak Dün sühunet şehrimizde 27,Antalya'da 33 dereceye kadar yükseldi Dün İstanbul bahar mevsiminin ve dolayısiyle 1956 yılının en sıcak gününü yaşamış,hararet birdenbire 27 dereceye kadar y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1956
  • Oğuz Oran'a dair tahkikat Istinyedeki C.H.P.toplantısında yaptığı bir konuşmadan dolayı kanunî takibata maruz kalan ve hükümetin manevî şahsiyetini tahkir ettiği iddia olunan avukat Oğuz Oran hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1956
  • İstanbul'a yılda 110 bin yerli turist geliyor LNAİL GÜRELİ] İsçi kütlelerinin giriş çıkısı bakımından dünyanın en turistik şehrinin İstanbul olduğu anlaşılmıştır.İş ve İşçi Bulma Kurumunun modern meto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1956
  • Bitlis'te bir katır doğurdu IHususi Muhabirimiz ASİL HÜRKR'DEM DİYARBAKIR,17 Bitlis'ten alınan bir habere göre,Alukan köyünde eşine rastlanmayan garip bir doğum hâdisesi olmuştur.Bu köyden ikram Er'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1956
  • KOMİNFORM LAĞVEDİLDİ [ASSOCIATED PRESS] MOSKOVA,17 Sovyet Rusya Başvekil yardımcısı Anastas Mikoyan,bugün Kominformun lâğvedilmiş olduğunu bildirmiştir.Sovyet Başvekil yardımcısı Mikoyan,vrupa Komünis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1956
  • Konya'da işlenen korkunç cinayet aydınlanmadı İti IHIMI W ÇINAR] İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet ı Bürosuna mensup memurlardan bir j ekibin Konyaya gitmesi beklenmekledir.Verilen malûmata göre,en b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1956
  • E MEŞHUR DİZZY il.LESPIE,S TROMPETİ İLE 1 Dizzy Caz Orkestrası |g e I i y o r E 22 kişilik meşhur Ameri-E kan Dizzy GiUespie Caz Or-E |5 kestrası Türkiyeye gelecek ve S H ilk konserini 23 Nisanda,An^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1956
  • mm IA.P.1 R lifi ÜN Fİ/I f MİYARI AR Bugün Monako'da yapılacak muhteşem bir merasimle Prens DUuUni hlktııl I UnkMiı Rainier'le evlenecek olan Amerikalı sinema vıhlı/ı Grace Kelly,Prenses Grace Rainier
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1956
  • Tahranda dün bazı projeler tasvip edildi Menderes,Bağdad Paktının Orta-Doğu'nun karışık durumu içinde yegâne istikrar unsuru olduğuna söyledi [A.P.Ajansının Türkiye Müdürü ALLAN JACKS bUdiriyorl TAHRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1956
  • Tahkik Hey'eti tebliğ yayınladı Mükerrem Sarol hakkındaki tahkikat son safhaya girdi [ANADOLU AJANSIl ANKARA,17 Muhtelit Meclis tahkikat encümeni dün komisyon reisi Manisa mebusu Muhlis Tumay imzasıyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1956
  • Beyoğlunda bir D.Ptoplantısında kafa kesmekten bahsedildi D.P.Beyoğlu İlçesi,dün gece Bucak idare heyetleriyle bir koordinasyon toplantısı yapmıştır.Parti müfettişi Osman Kapani,İl ve İlçe İdare Kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1956
  • HAFTANIN ŞARKISI BU HAFTA SEÇMELER Türk müziğinden yapılacak Milliyet okuyucuları «Haftanın Şarkısı» programı için Türk mUziğüıden seçme yapacaklardır.Her hafta cumartesi gecesi saat 20.55 t* İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.04.1956
  • I s?ÎT AYIN SULTANI%S RAMAZAN Hazırlayan:ULUNAY j İslâmın ilk zaferi "Bedr-i-Kübra„ Mübarek Ramazânın 18 i olan gün,İslâmın Kureyş kâfirleri ile yapdığı ilk muha-St rebe ve ilk zafer günüdür.Bu fi* za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1956
  • EHİRDEN,YURTTAN,DÜNYADAN SANAT HABERLERİ ÜMİT VERİCİ BİR KONSER Hulkİ SANER Piyanist Gülay Uğurata Virtüozluk yolunda Geçen pazar Şan Sinemasında verilen Konservatuar konserinde orkestrayı Ferdi Ştatz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1956
  • SAĞLİK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT AĞIZ HARARET!Ağız harareti tabiî hallerde 36,8 37,2 derecedir.Bütün ateşli hastalıklarda,vücud sıcaklığının yükseldiği hallerde,ağız harareti de artar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1956
  • M M IIIMIIIIIIIIIIIIIIMUMIIIIMIMIIIIMIIMIUI IHMIIMIMIIMII I-Copland:El Salon Mexlco,Morton Gould:Lâtin Amerika Sinfonletta-5 sı,Gershwin:Pariste bir Amerika-Ü Pl.16.00 Kapanış.5 16.58 Açıhg ve program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1956
  • DOUGLAS DC-7Ct=r hizmete giriyor İPek yakında yani Douglas DC 7C Mseven seaa** ^uçaklarından müteşekkil bir filo SAS ailesine ka* tılıyor.Bu 14 yeni uçak,modern bava yolculu* guoda yeni bir çığır açma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1956
  • EMNİYET SANDIĞI NİSAN keşidesi TALİHLİLERİ ŞUBESİ H.No.sı ADI 20.000 Lirayı Eminönü 6001 A.Aşup 1.000 Lirayı Merkez 124245 H.Bayrı 1.000 Lirayı Merkez 122320 Z.Kocatürk 1.000 Lirayı Pangalü 9700 H.Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1956
  • HAZİN BİR İRTİHAL Emekli Defterdarlardan Ali Rıza Yönak'ın eşi,Şükriye Soyak,eski Riyâseticumhur Umumî Kâtibi Hasan Rıza Soyak,Atiye Savaşeri ve Ereğli Kömürleri eski Umum Müdürü İhsan Soyak'ın hemşir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1956
  • Yeni bir balık akını başladı Yeni bir balık akını başlamış bulunmaktadır.Dün Balıkhaneye 40 bin çift torik gelmiş ve tanesi 75 kuruştan Yunanistana ihraç edilmiştir.Ayrıca,8 ton kalkan,bin çift palamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1956
  • BİR DÜZELTME Dünkü sayımızda,İktisat ve Ticaret sütunumuzdaki yazıda:«Bugün içinde bulunduğumuz iktisadî şartlar,devalüasyona gidilmesini,başka bir ifade ile paramızın dış kıymetinin düşüklüğünün tesc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1956
  • I 7 otel,2 fırın j kapatıldı E Belediye İktisadî ve Sıhhî EŞ E Murakabe teşkilâtının şehir-ğ=E deki yıldırım kontrolları ne-ticesinde,7 otel kapatılmış,E E ayrıca 7 otel cezalandırılmış,E 2 fırın kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1956
  • Zehirli ziraî ilâçlar reçete ile satılacak Organik fosfatlı ve emsali zehirli ziraî mücadele ilâçları bundan böyle reçete ile satılacaktır.İlâç isteyen vatandaşlara da bunlaıın kullanma şekillerini gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1956
  • MAYISTA 30.000 Liralık Para ikramiyeleri İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1956
  • Et yarından itibaren narha göre satılacak Narha riayet etmeyen kasaplar mahkemeye verilecek.Hatların düşmesi bekleniyor Vali Gökay'ın başkanlığında dün sabah 10.30 da toplanan Belediye Encümeni,ete na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1956
  • Döviz kaçakçılığı dün Adliyeye intikal etti Kaçakçılık büyük bir firmanın mümessili tarafından hazırlanmış.Hâdiseye bâzı tanınmış tüccarlarında ismi karıştı Milyonluk bir döviz kaçakçılığının sanıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1956
  • Otomobil çalan 3 genç tevkif edildi Fahrettin Gedikli,İskender Çapar ve Kirkor Aramyan adında üç genç dün sabah Adliyeye verilmiş ve sor gularını müteakip tevkif olunarak cezaevine gönderilmişlerdir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1956
  • raşfan eınteG,KREM NİVEA COz i bîr miktar Srrm Niveaı» tildmir» ycdirtrek ovunuı.Bn miktar köpügüaf husulün* mani olmaz.Cildinis yumuşa» «raf makineniz daha güzel kayaai olmak zevkli clur.KREM NİVEA k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1956
  • t**g-r-j—1_t-1-J_19 Nisan 1956 Perşembe günü Ûe~~f I KOZLU ZONGULDAK Ajansımız hizmete giriyor liralık hususi keşide:I000 lira ve daha fazla para yatıranlara haftalık keşide.Ayrıca 12 Apartıman daires
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1956
  • r—C SİNEMALAR J €New-York Crawford «Ümitsiz Fran-BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92)«Kocamın Sevgilisi» Kay Kendall Renkli İngilizce.MELEK Tel:44 08 US)La Dam O Kamelya Greta Garbo İng.ATLAS Tel:44 08 35)«Gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1956
  • KISA HABERLER m LONDRA Hammersmith Hastahânesi Kanser Mütehassısı Bayan Dr.Constance Wood,ilk konferansını yarın aaat 16 da Çapa Anfisinde «Radyoterapide son terakkiler* konusunda verecektir.Mütehassı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1956
  • 0,ı.ı Bahsis ve rüşvet ENGİN bir tanıdığın resmî dâirelerimizden birine işi düşer.Bir gün içinde eski bir kaydı çıkartması lâzımdır.Memur bir haftadan evvel bunun mümkün olamayacağını söyler.Bakışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.04.1956
  • [A.P.J SARAY KAPISINDA NÖBET STJ7.nüMer zaman böyle doludur.Muhabirimiz Ümit Deniz'in de daire içinde)dahil olduğu gazeteciler Prens ve Prensesi görmek ve resmini çekebilmek için mütemadiyen nöbet bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1956
  • BANA SOR C&*tti£ CttAn?Ce*+t edemeyip Sayıklamak hastalık mıdır?Naile B.İstanbul)uykusunda sık sık sayıklarmış.Arada bir annesi filân da duyuyorlarmış da merak ediyorlarmış;«Acaba bende bilmediğim bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1956
  • Çorap piyasasında yenilik 1 vvf1 Vog-Bâli Çorap Fabrikaları,hususi bir ııylon ipliği kullanarak imal ettiği yeni 66 incelikte VİZON çoraplarını piyasaya bildirmekle şeref duyar.VOG-BAÜ ÇORAP FABRİKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1956
  • şimdilik bu anahtar sahipsizdir Bu anabtar Boğaziçindeki Apart* man'ın bir dairesinin anahtarıdır.ve bu daire 30 haziranda talihlisini bekliyor*Ayrıca kıy* metli bir ARSA her şube ve ajans için PARA i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1956
  • Yunanlıların bir tehdidi [ANKARA AJANSI] LONDRA,17 Yunan Hükümeti,Lefkoşe'de bir polis memurunu öldürdüğü için idama mahkûm olunan Mihal Karolis'in cezası tatbik edildiği takdirde,Yunan İngiliz münase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1956
  • Miiı i-V.o:p .Y-Bi P t tv-K's:V:m $m I IA.P.1 İtalya'daki Büyük Elçimiz Cevat Açıkahn 12 Nisan'da açılan Milano Fuarında teşhir edilen Türk Halt ve Çinileri hakkında İtalyan Reisicumhuru Giovanni Gron
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1956
  • Londra'da Rus liderlerine suikast ihtimali belirdi Başvekâlete ve Rus Elçiliğine tehdit mektupları yağıyor Rusların kalacakları otel polis kordona altına alındı [ANADOLU AJANSI] LONDRA,17 Mareşal Bulg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1956
  • Martine Carol geliyor Fransız'ların Sarışın Bomba'sı:Boğaz'da bol bol'nargile içeceğim,dedi [Hususî Muhabirimiz İlhami Ş.Pula tay'dun] PARİS,17 Fransızların sarısın bombası Martine Carol,11 mayısta An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1956
  • 23 NİSAN BAYRAMI 23 Nisan Millî'Hâkimiyet ve Çocuk Bayrammı kutlama programı Vilâyetçe hazırlanmış ve ilgililere tebliğ olunmuştur.Bu sene Bayram şehrimizde Beyazıt,Taksim ve Barbaros meydanları ile V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1956
  • Çıplak gezen deli yakalandı Evvelki gece saat 23 sıralarında yüzü gözü kan içinde olan bir adamın,yarı çıplak bir vaziyette Kocamustafapaşa caddesinde koştuğu görülmüş ve durum polise bildirilmiştir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1956
  • Göçmenler için 10 milyon lira ayrıldı [ASSOCIATED PRESS] STRASBURG,17 Avrupa Konseyi dünkü toplantısında üyelerinin mülteci meselesini halledebilmeleri için 10 milyon dolarlık bir fon ayırmıştır.Fon,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1956
  • CİCİ CAN SELMA* SEN CİCİCANlA vAASS5lX0L,BEN SEVGİ BULDUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1956
  • Mendes France'a suikast teşebbüsü [ANADOLU AJANSI] RABAT,17 Gece yarısından sonra saat biı silâhlı iki Fransız,Rabat'taki C ı Valilik binasına girmek istemiş,i ırdan biri kendilerine mâni olmak en jan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1956
  • Amerika'da bir Türk,bir milyoneri dâva etli Ayşe Rakibe milyonerden haksız iktisap ettiği 800 bin doları istiyor [TÜRK HABERLER AJANSI] CHİCAGO,17 Bir Türk kadını Amerikalı milyonerlerden Normun Stanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1956
  • YUGOF,BULGAR BAŞVEKİLİ OLDU [ANADOLU AJANSI] SOFYA,17 Bulgar Millî Meclisi,bugünkü toplantısında,Başvekil Valko Çervenkof'un istifasını kabul etmiş ve yerine Başvekil Yardımcısı Anton 5fugof'u tâyine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1956
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK xt*A'+Düğün ve Dedikodusu] i BACE Kelly'den de artık sıkılmağa başladım.Bizim gazeteler Ş gazetelikten çıktı,bir «Kelünâme» oldu.Besim,resim,resim.Ondan sonra palavra,kıtır,uydurm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.04.1956
  • l!efc0CUK KLÜBÜ i SEVGİLİ KÜÇÜKLER,Baharın güzel kokularını duyduğumuz,yemyeşil,kollarına atıldığımız şu günlerde size bahar şiirlerinden bir köşe sunmayı düşündük.Esasen bir çok,aye kardeşiniz bahara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1956
  • M,'M J-F Bf Y ı m m â ıı« I 'tfo ü2 j^jfo w^/E^ ffifı 1 flW;~^rw*ğİL^ffi 3îr~^~^ s^3S«ı MM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1956
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yıldızların tesiri para meselelerinde ihtiyatlı olmanızı gerektiriyor.Hesaplarınıza dikkat.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Ailenizin veya eşinizin yardımına ihtiyacınız v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1956
  • BULMACA 1 2 3' 4 6*7 8 9 i l 3 î 3 6 7 a 9 SOLDAN SAĞA:1 Su v« toprak karışığı Bir elektrik deposu.2 Yeni vilâyetlerden biri.8 Hudud aşma müsaadesi.4 Yüzün bir kıamı Bir erkek adı.5 Panayır Bir harf.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1956
  • M PERDESİ Yazan:UMIT DENİZ Tefrika No.32 Bu sırada merdivenin üst başına gelmiştik.Macit Bey kunt bir meşe kapıyı açıp beni aşağıdakiler gibi geniş bir odaya aldı.Kalın perdelerle kapalı olan bu odanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1956
  • Zihnim,balık gibi,bir bilmecenin ağında çırpınıyor.Hem nerede bilir misiniz?Bu J sıcakta,otobüste.17 yaşmda bir kız 103 yaşında bir ihtiyar l çılgıncasına sevmiş.Adam da kayıtsız kalama dığından evlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1956
  • [BU HÂTIRA SERİSİNİN TÜRKİYEDE NEŞİR HAKKİ MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AİTTİR ff:AŞKI İMPARATORLUĞA TERCİH EDİLEN WİNDS0R DÜŞESİNİN HÂTIRALAR!İçinde elbiselerimle aile fotoğraflarımdan başka-ne varsa ev sâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1956
  • AŞK "HMCAY-CSI.SEN KİMSİN?TEFRİKA No.3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:1 Genç mühendis Şahap,bir gece bir sarho-şun elinden kurtardığı Ayşe Gül'ü sever.Kızı,her gittiği yerde arayıp dururken,kendi çalış-a tığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1956
  • HEP YARIN t-Yazaıı:CAHİT UÇUK Tefrika No.32 Enjektör kaynatılmıştı.Morfin ampulünü silkeledi.Tepesini kırdı.Kendi ustalığına şaşıyordu,ilâcı enjektöre çekti.Sonra bir elinde alkollü pamuk Raik'e yakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • üfülitıet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • r HİCRİ 1375 «ma.zan 7 Çarsa«ıba 18 NİSAN 1956 RUMİ 1372 Nisan 5 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.17 12.14 15.59 18.52 20.28 3.28 10.25 5.23 9.09 12 00 1.38 8.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • ist.Dz.Teknik Mlz.Sat.Al.Koms.Bşk.dan 1 Kapalı zarf ile 6000 kilo kırmızı demir oksit,2500 kilo kahve rengi demir oksit,2000 kilo sarı demir oksit satın alınacaktır.Muhammen bedeli 54.000,00 lira olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • ARANIYOR Demirköprü barajmda çalışacak yazısı güzel tecrübeli deslnatörler aranmaktadır.Brüt aylık ücret 400 ile 800 liradır.Yukarıdaki şartları haiz isteklilerin meslekî çalışmaları vt ailevî durumla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • T.C.DENİZ EĞİTİM KOLORDU KUMANDANLIĞINDAN 1 17,18,19 Nisan 1956 günleri saat 10.00 ilâ 13.00 ve 14.00 ilâ 17.00 arasında Yassıada Güverte sınıf Okulları Topçu Okulunun Uçaksavar atışları yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • BEBEK GAZİNOSUNDA Rakipsiz san'atkâr ZEKİ MÜREN ve HAKKI DERMAN Her Akşam muazzam programa ilâveten HER PAZAR tekmil programla İçkisiz Aile Matinesi Tel:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • ARANIYOR-Demirköprü Barajında çalışacak Betonarme resimleri üzerinde ihtisası olan mütehassıs proje ressamları aranmaktadır.Asgari bej senelik meslekî tecrübeyi haiz olmaları şarttır,ingilizce veya Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • Çiçek gibi W bir cilde sahip olmak isterseniz bol t« «oed» Güzelliği ile nam salan genç filim yıldızı DENİZ TANYELİ hayranlarına Puro Tuvalet Sabunu tavsiye ediyor.Deniz diyor ki "Puro cildin krem iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • ist.Dz.Teknik Mlz.Sat.Al.Koms.Bşk.dan:1 Kapalı zarfla 3000 kilo Nisadır satın alınacaktır.Muhammen bedeli 14.400.00 lira olup muvakkat teminatı 1080.00 liradır.2 Eksiltmesi 3.Mayıs.956 perşembe günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • Beşiktaş YILDIZ Sinemasında matineden itibaren Orijinal ADITA PENCERE GRACE KELLY *rı MWWWi JAMEs STEWARD Rear Window GINA LOLLOBRİGİTA Enrico Caruso)Seanslar:Arka P.2 5.55 9.55 Karuso:4-8 Pazar 12 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • Pangaltı Şişli Kurtuluş Nişantaşı Maçka Sayın halkının umumî arzuları üzerine T Â N Sineması Bugün matinelerden itibaren 7 KARDEŞE 7 GELİN Renkli Panoramik Filmini sunar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • CEZAİR BATAKHANELERI'nden ilham olarak gene İtalyan dilberi GİANNA MARİA CANALE ile birlikte çevirdiği TOTO Cezair Batakhanelerinde Türkçe sözlü Emsalsiz komedi filmi evvelkilerile kıyas edilmiyecek k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • BUGÜN ŞAN SİNEMASINDA DINAH JOHN SHERİDANGREGSON KENDALLMORI Seanslar:3 5 7 9.30 Tel:48 67 92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • Tiflis 5 gün âsilerin eline geçmiş S t a 1 i n taraftarlarının çıkardığı isyanda 200 kişi yaralanmış [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,17 İnanılır bir siyasî kaynaktan bildirildiğine göre geçen ay Tiflis'de S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • Köylü Partisi işbirliğine taraftar Türkiye Köylü Partisi Genel Başkanı Tahsin Demiray,dün bir basın toplantısı yaparak partisinin diğer muhalefet partileriyle işbirliğine,ancak bazı şartlarla taraftar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • Beşinci Türk Tarih Kongresi sona erdi [ANADOLU AJANSI] ANKARA,17 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde 6 günden beri çalışmalarına devam eden beşinci Türk Tarih kongresi bu sabah saat 10 da yaptığı genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • 50 Emniyet memuru taltif edildi Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 50 emniyet mensubu,Dahiliye Vekâletince,gösterdikleri başarıdan dolayı nakden taltif edilmişlerdir.Bunlar arasında 2 nci Şube Müdür Muavinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • N E W YO R K C i K L E T Küçükpazar:No.12/5 Sabunhane Sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • HER TÜRLÜ ÖKSÜRÜĞE VE NEFES DARLIĞINA KARŞI RSCBTESİZ SATILIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • M.M.V.İst.1)No.lu Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Cinsi Miktarı Tutarı G.Teminatı İhale İhale İhale Lira Kr.Lira Kr.Şekli Tarihi Saati Yazlık Sebze 10 kalem 327700.00 16758.00 Kapalı zarf 4/5/956 11.00 İhale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • Yeni bir Meclis tahkikatı isteniyor t Baştarajı Birincide lacak tahkikatın zihinlerdeki bir ta* kim şüpheleri ortadan kaldıracağını,efkârı umumiyenin endişesinin izale edilmesi için tahkikatın açılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • Beyoğlunda bir D.Ptoplantısında kafa kesmekten bahsedildi t Baştarafı Birincide murakabe bulunmadığını,kâr hadlerinin yüksek olduğunu söylemiştir:GÖKAY ZEKİ,FAKAT SAFMIŞ Mahmut Özkan isimli delege ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • Bayar Tunus ile Fas'ın istiklalini tebrik etti [ANADOLU AJANSI] ANKARA,17 Fas ve Tunus'un istiklâllerine kavuşmaları münasebetiyle Reisicumhur Celâl Bayar,Fas Sultanı Beşinci Mohammed ile Tunus Beyi S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • Tahran'da dün bâzı proîeler tasvip edildi 9 Baştarafı Birincide etrafiyle İncelemek ve İsabetli teşhislere vardıktan sonra müşterek bir hattı hareket tesblt etmek vazifesiyle karşı karşıya bulunmaktay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • Macar güreşçileri Bursa'da galip [Hususî Muhabirimiz Sabri Turkozan'dan] BURSA,17 Bu gece Macar güreşçileri ile yapılan Greko Romen ve serbest güreşler şu şekilde neticelenmiştir:52 kiloda Baranyi İsm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • Bir doçente göre "Migros haşarı bir balıktır» İktisat Fakültesi Doçentlerinden Dr.Mehmet Oluç,dün Muallimler Birliği salonunda «Migros ve hayat pahalılığı etrafında araştırmalar» mevzuunda bir konfera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • Tahkik heyeti tebliğ yayınI a d i t Bağtarajı Birincide kararında yazılı tahkik maddelerine muvazi olarak,encümen âzasından iki mebusun riyaseti altında olmak üzere ayrı iki ehlivukuf heyeti tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • Nihayet düğün t Baştarafı Birincide mak üzere bütün saray erkânını üzmüştür.Dün Grace Kelly'nin düğün nedimelerinden birisi olan Mrs.Moree Pap'ın 10 bin dolar kıymetindeki.mücevherlerinin çalındığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • İNSAN NESCİ İMÂL EDİLDİ [ANADOLU AJANSI] WASHİNGTON.17 Colorado Üniversitesine mensup Profesör Theodore Pick ve Profesör Marcus,ilk defa olarak insan nescl imal etmeğe muvaffak olmuşlardır.Bunun için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1956
  • Fransa'nın konferans teklifi I ded i İd İ Amerika ve İngiltere Orta-Doğu mevzuunda yapılan üçlü toplantıya yanaşmadılar [ANADOLU AJANSI A.P.LONDRA,17 İngiltere Dışişleri Vekâletinden bildirildiğine gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.04.1956
  • İspanya-Fransa basketbol karşılaşması [BOSFOR] BARCELONE,17 İspanya ve Fransa Basketbol Federasyonları her iki memleket junior basketbol takımları arasında yapılacak olan karşılanmanın tarihini 10 may
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • Buz hokeyinde İsviçre takımı Fransa'yı yendi [BOSFOR] LYON 17 Burada yapılan bu7 üzerinde hokey karşılaşmasında bir isviçre takımı olan Romande,Lyon karmasını 16-2 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • Türk İtalyan millî boks karşılaşması Boks Federasyonu ile italyan Boks Federasyonu arasında varılan anlaşmaya göre,haziran ayında İstanbul'da bir millî boks karşılaşmasının yapılmasına karar verilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • İZMİR'DE BİR skandal İZMİR,17 Hususî)Profesyonel Lig Tertip Komitesinin bugünkü toplantısında yeni bir skandal hâdisesi ortaya atılmıştır.Buna göre,pazar günü oynanan ligin kritik karşılaşmasmdan önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • I İLHAN demirelj HAZIRLANIŞ s Bu sene 19 Mayıs Gençlik Bayramı hazırhklarına erken başlanıldı.Resimde Kuleli Askerî Lisesi öğrencilerinin tehlikeli bir hareketi görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • Fenerli Tarık'ın durumu Vasco De Gama maçında sakatlanan Fenerbahçeli Tarık'm durumu gün geçtikçe iyiye doğru gitmektedir.Bu hususta konuştuğumuz idareciler Tarık'ın sakatlığının mühim olmadığını,teda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • Sabri Kiraz da antrenörlükten istifa etti lstanbulspor takımının antrenörü Sabri Kiraz dün vazifesinden istifa etmiştir.Buna sebep uzun zamandan beri idarecilerle Sabri Kirazın arasının açıklığıdır.So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • Silâhlı kuvvetler boks şampiyonası [ANADOLU AJANSI] ANKARA,17 956 yılı Silâhlı Kuvvetler Boks Şampiyonası 21,22 nisan tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.Bu müsabakalara kail,deniz,hava ve jandarma ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • Voleybol birincilimi [ANADOLU AJANSİ!ANKARA,17 Bu hafta 21 nisan 1956 tarihinde ikinci Küme Voleybol Birinciliği Müsabakaları yapılacaktır.Müsabakaların programı aşağıdadır:Saat 14.00 de:Dışkapı Eğiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • Adana güreş takımı Lübnan'a çitti [ANADOLU AJANSI] ADANA,17 Uç müsabaka yapmak üzere şehrimiz güreş takımı,bugün trenle Lübnan'a gitmiştir.Doktor Eşref Göksal'ın başkanlığındaki kafile 9 güreşçi,bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • GALATASARAY KLÜBÜNÜIf NEŞRETTİĞİ DÜNKÜ TEBLİĞ Galatasaray Kulübü idare heyeti,dün yaptığı toplantıda son hâdiselerle ilgili bazı kararlar almış ve bu kararları bir deklerasyonla basına açıklamıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • Turgay'ın Lefter hakkındaki tavzihi Lizbon'da Portekiz'le oynadığımız milli maçtan sonra Portekiz gazeteclle-imden birisi ile Turgay'ın yaptığı konuşma,Türk gazetelerine tamamlyle yanlış j bir şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • mm?spor mvm *i [İLHAN DEMIRELI Galatasarauvn antrenörü Gündüz Kılıç istifasının ^şahsiyeti,izzetinefsini,şerefini renci-Galatasaraym ve Millî takımın kalecisi Turgay Seren çıkarılan dedikoduların kötü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • John Landy 1500 metre koştu [BOSFOR] MELBOURNE,17 Burada yapılan atletizm karşılaşmaları esnasında atlet John Landy.çimen bir pist üzerinde 1500 metreyi 3'51"5 de koşarak yeni bir derece elde etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • Atlet Desseter elriti 65 metre 89 a attı [TÜRKTEL] BÜKREŞ,17 Burada yapılan atletizm müsabakalarında Desseter,ciriti 65 metre 89 a atmıştır.Diğer müsabakalarda,Dumitru çekici 56 metre 09 e savurmuş.Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • Gülle atmada iki dev atletin mücadelesi [ANADOLU AJANSI 1 BERKELEY,California)17 Dünya gülle atma rekortmeni Porry O'Brien en iyi derecesi olan 18 m.54 e 5 cm.yaklaşarak 18 m.49 luk bir derece elde et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • DAVİS KUPASI tenis karşılaşmaları [ANADOLU AJANSIJ PARİS,17 Davis Kupası karşılaşmalarında Monaco İspanya maçı 27,28,29 Nisan günleri Monte Carlo'da yapılacaktır.Pakistan Çekoslovakya karşılaşması ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • Adalet,Adana'ya gidiyor Adalet takımı,21,22 ve 23 Nisanda idman Yurdu,Millî Mensucat ve Demirspor'la birer maç yapmak üzere Adana'ya gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • Tenis millî takımı kampta çalışıyor [ANADOLU AJANSİ] ANKARA,17 27,28,29*nisan tarihlerinde Ankara'da Davıs Kupası için Hollanda Tenis Millî Takımı ile karşılaşacak olan Millî Takım namzetleri kampa al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • Halûk'un sakatlığı nüksetti Beykoz'lu Halûk'un sakatlığı devam etmektedir.Doktorlar daha uzun müddet oynamasına müsaade etmemişlerdir.Dün bu hususta kendisiyle konuştuğumuz Halûk,şunları söyledi:t—Diz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • HA YSiYET Divanı dün topla n d ı Fenerbahçe kulübü hay-I siyet divânı azaları dün gece kulüp lokalinde bir toplantı yaparak futbolcu Kâ-j I milin ve şahitlerin ifâdelerini almıştır.Ayrıca Muhittin Bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • Modaspor'un itir karara bağlanama S.0.Federasyonu ajanlığa gönderdiği yazıda hâdiseyi aydınlatacak üç sualin cevabını istiyor F ENERBAHÇE'nin asker oyuncu oynatmasından mütevellit Modaspor'un yapmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • Coşkun Ozan hakkında İDDİANAME HAZIRLANDI Savcı hâdise ile ilgili şahısların ifadesini aldı.lddianameye göre,Coşkun'a 1 seneden 5 seneye kadar hapis cezası verilmesi muhtemel [Husus!Muhabirimiz Veli N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • BEŞİKTAŞ,OYUNCULA-BİNİN SİGORTASINI YÜKSELTTİ Beşiktaş kulübü,futbolcularının dörder bin lira olan sigortasını onar bin liraya çıkarmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • IECEBİN BU HAFTA OYNAMASI ŞÜPHELİ İstanbul'da yapılan Beşiktaş asco De Gama maçında sakatlanan Recebin ayağındaki eski arızanın nüksettiği,aynı yeri burkulduğu anlaşılmaktadır.Bu vaziyette Recebin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • I İLHAN DEMİRELJ CjVAU RFYA71 I DİREKLER Seref Stadının kale direkleri Siyah Beyaz renkte boyanmıştır.Ol inil nu.U i» Bundan sonraki maçlarda atılacak gollerin sayısı acaba azalacak mı der at il fi.ŞE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1956
  • »i [İLHAN DEMİRELJ Beşiktaşlılar lig maçlarına ciddî bir şekilde hazırlanmaktadırlar Yukarıda Ercan ve Nazmi'nin topla çalışmaları görülüyor.Eşref,Nusret ve Ahmet antrenmana gelmedi Sadri Usuğlu,«Beşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor