Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • z± ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON:27 42 10 Santral v h:î"-r!Î''Jytejİ YIL:6 SAYI:2125
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • HAFTANIN ŞARKISI Okuyucularımız tarafından Batı müziğinden seçilen iki şarkı bu akşam saat 20.55 te İstanbul Radyosunda MİLLİ-YET'in «Haftanın Şarkısı» programında çalınacaktır.Haftanın Şarkısı için e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • un İÜ TBUACI ARI Hille-Milletler Genel Sekreteri Dag Ilammarskjold,«IMlı ni IH I CBüî»a&««ni son vermek için hâlen Orta Doğu'da temaslarına devam kendisi Kahire'ye gitmiş ve Mısır Başvekili Ahdülnâsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • aşvekil ran'a gidiyor BayarveMenderes şehrimizde bulunan vekillerle 5 saatlik bir toplantı yaptı Başvekil Adnan Menderes ve Hariciye Vekili Fuat Köprülü Bağdat Paktı Konseyinde bulunmak üzere bugün Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • Orta-Doğu için üçlü konferans istendi EİSENHOWER MISIR VE İSRAİL BAŞVEKİLLERİNE BİRER MESAJ GÖNDERDİ.ÇARPIŞMALAR DÜN DE DEVAM ETTİ [ASSOCIATED PRESS 1 WASHİNGTON,13 Fransa,Orta Doğudaki gergin vaziyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • Kilo kaybettiren Vekâletler [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN I ANKARA,13 İstila eden İktisat ve Ticaret Vekili Fahrettin Ulaş'ın yerine kimin tâyin edileceği bugün de açıklanmamıştır.Bu arada Fahrettin Ulaşa is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • Bir delinin Vali Gökay'a mü racaaf ı «Kuşçu İsmail»,dün öğle vakti Vali Gökay Vilâyetten ayrılırken,kendisini yerlere atarak «Bana kuşlarımı iade etsinler» diye yalvarmıştır.Galatasaray Lisesinin arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • İspanyol Fas'ında isyan çıktı [ASSOCIATED PRESS A.A.MADRİD,13 ispanyol Fas'ının güneyindeki İfni bölgesinde bir kaç kabilenin isyan ettiği haberi,Madrid'i heyecana vermiştir.Gelen haberlerden anlaşıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • GRUENTHER istifa etti [ASSOCIATED PRESS] AUGUSTA,13 Başkan Eisenlıower.bugün,NATO Kuvvetleri Başhuman n.ı General Gruenther'in NATp Ki\ıi Başkurrtandanlığından avnlüı2uu resmen açıklamıştır.Başkan,Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • Wf-D Kabataş'taki araba vapuru iskelesi de karaborsacıların hayat sahası içine girmi$ bulunmaktadır.Dün burada,dört karaborsacı arasında bir is ihtilâfı» yüzünden kavga çılanı» ve İki çift resimde gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • VALİ GÖKAY "DELİ DOLU EĞLENENLERE NASİHATTE BULUNDU Vali Prof.Gökay,şehrimizdeki ekzistansiyalist teşebbüse de elköymuş ve «gerekli tedbirleri» almıştır.Bâzı yabancı memleketlerde bulunan Ekzistansiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • 3 KARDEŞ BİR OLUP ANNELERİNİ DOLANDIRMIŞLAR Müddeiumumilik ve zabıta eşine pek ender tesadüf edilen bir sahtekârlık hâdisesine el koymuştur.Davacı ve mağdur Sarıyerde oturan 56 yaşında Suat Çayköy adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • IJögludu bu-Hoş görmeli HALK pide sıkıntısı çekiyor,inşallah bayramdan evvel düzelir.Fırının önündeki kalabalığın arasında,pide almak için bekleyen biri,intizamı temine çalışan polise «Pide yerine sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • SENENİN DUGUNU ¦•rr.Yıf ı-ıV.lYmiıf.Grace Kelly ile Prens Hainler dün ilk defa münakaşa ettiler Müstakbel Prensesin babası kızını Monako'ya gelin vermekten pişman.Kelly'nin kardeşi skandala sebep oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • Viyana Borsası dün gece yandı [ANADOLU AJANSİ] VİYANA,13 Gece yarısına doğru çıkan bir yangın Viyana'nın muazzam borsa binasını kısa zamanda sarmış ve merkez kısmı tamamen bir kor yığını haline getird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • Mareşal Zu kof birinci plânda [ANADOLU AJANSI] WASHİNGTON,13 Majreşal Zukof.Kremlin liderleri arasında,birdenbii'e ön plâna geçmiştir.Birleşik Amerika'nın Moskova Büyükelçisi Bohlen ve Hariciye Vekâle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • RUSYA,tZNÎR sanayicilerini DAVET EDİYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN 1 İZMİR.13 Ankara'daki Sovyet Büyük Elçiliği Ticaret Ataşesi,bugün Ege Bölgesi Sanayi Odası Reisini ziyaret ederek «İzmirli Sanayiciler H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • UMDUKLARINDAN ÇOK YEDİLER neği Lokalinde kurulan ziyafet masasında,kus sütünden gayri her tesit yiyecek vardı.Demeğin üyeleri arasında tertip ettiği bu ziyafete verilen isim İse suydu:«MisatıV^îmdıığu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • GEORGES EMANOİL beynelmilel dolandırıcı yakalandı Georges'in yakalanmasına maydanoza olan düşkünlüğü sebep oldu Avrupa polisinin aradığı beynelmilel dolandırıcı Georges Emanoil dün şehrimizde yakalanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • Hürriyet Partisi C.H.Partisi ile iş birliği yapacak Parti Genel Kurulu prensip kararma vardı.Meclis Grupu bugün toplanacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN 1 ANKARA,13 Hürriyet Partisi Genel İdare Kurulu bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • Meclis Pazartesi günü toplanıyor IHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,13 Seyhan Barajı,Birecik Köprüsü ve diğer tesislerin açılması ve bunları ziyaret maksadiyle 10 gün tatil yapan Büyük Millet Meclisi önüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1956
  • YUNAN HARİCİYE VEKİLİNİN İDDİASI Balkan Paktı iyi çalışmıyor TEOTOKİS "TÜRKİYE İLE MÜNASEBETLERİN ARZU EDİLEN ŞEKİLDE OLMADIĞINI SÖYLEDİ [ANADOLU AJANSI] ATİNA,13 Yunan Hariciye Vekili Teotokis bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • MS?İ MM w"5 11 AYIN SULTANİ V^ RAMAZAN Hazırlayan:ULUNAY PEYGAMBERİMİZ SÖYLE BUYURUYOR:«MA'NASI OLMAYAN,YAHUD MA'NASI ANLAŞILMAYAN KARGACIK BURGACHC YAZİLİ KARINCA DUASI GİBİ)ŞEYLER-DEN KORUNMA BEKLEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • A^ [DÜNYADA U HAFTA Ko&C'U Orta-Doğuda barut kokusu ARAP israil gerginliği bu hafta her an patlamaya hazır bir barut fıçısı manzarasını arzetmiştir.Yedi senelik mütareke devresinin bu en nâzik günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT ADETLE GEBELİĞİN İLGİSİ 3)Endişe,korku,ıztırap gibi ruhî sarsıntılar neden aybaşının gecikmesine sebep olabilir?Çünkü âdet görmeyi tanzim eden hormonlar da sinir sistemi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • l(111 ¦mızıkası.Şef:İhsan Künçer 15.00 Çeşitli sololar Pl.15.30 I Amerikada hazırlanan özel hafif İ müzik programı 16.00 Kayıp ğ mektupları ve kapanış.İ 16.58 Açılış ve program 17.00 E Radyo çocuk saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • MEVLİDİ ŞERİF Bizleri sonsuz acılar içinde bırakarak aramızdan ebediyen ayrılan sevgili eşim,annemiz,kardeşimiz ATIFET ARIKAN'ın vefatının birinci yıldönümüne tesadüf eden 14.4.956 cumartesi günü Şişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • MEVLİDİ ŞERİF Paşabahçe Şişe Cam Fabrikaları tahsildarı Trablusgarblı Fizanlı)HACI BEY" nâmiyle mâruf SÜNUSİ ÖZ-SÖNMEZ'in ebediyete intikalinin kırkıncı günü olan!5/4/1956 pazar günü ikindi namazını m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • I HIJIIHtUf AKBANK'ın HAZİRAN çekilişinde Küçükyalıda Bir Apartman Dairesi ve 25.000Lira para ikramiyeleri Her 150 Liraya bir kur'a numarası m HU l 3=m\m âl I 1956 YILINDA 15 Ev ve Apartman Dairesi Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • MEVLİDİ ŞERİF Vefatının onuncu şenel devriyesi münasebetiyle İstanbul Barosu avukatlarından merhum KIBRISLI CELÂL HACI SOFU hâtırasını anmak ve mübarek ruhuna ithaf olunmak üzere 14 nisan 1956 cumarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • VEFAT Ali Nuri ve şeriki firması sahiplerinden Mebrure Alevok egl ve Mebrure Alevok'un pederleri,Kırklareli Meb'usu Şefik Bakay ve Mühendis Nejat Arno enişteleri ve Ahmet ve Galip Alevok biraderleri,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • 7—1 SİNEMALAR j BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92)«Asrî Bakire» May Britt İtalyanca.MELEK Tel:44 08 68)«Alevli Halka» Judy Holliday İngilizce.ATLAS Tel:44 08 35)Örümcek Ağı Richard Widmark Renkli İngilizce.YEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.SAYIN HİSSEDARLARINA 30 Mart 1956 tarihinde toplanan Bankamız Hissedarları Umumî Heyeti Bankamız sermayesinin on milyon liraya iblâğını kararlaştırmıştır.Alman karara göre,serma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • ÇAKMAK 31 Mart Vakıasının içyüzünü ilk defa ışık altına getiriyor I Volkan Gazetesi sahibi Derviş Vahdeti,bugüne kadar sanıldığı gibi sâdece bir softa mıdır?Yoksa Londrada tahsil etmiş bir yetiştirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • Izalei şüyu Fatih Nurettin Tekkesi Cad.No.33 de depo,atölye yapmaya da elverişli iki ev ve büyük bahçesi müştereken 36.400 lira muhammen kıymetle 16 ve 26 nisan günleri saat 10 da İst.9 uncu Sulh Huku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • çimilin İlli I IH Irak Türkleri DÜN,üniversitelerimizde tahsil gören Iraklı Türk gençlerimizden mürekkep bir heyetin ziyaretini kabul ettim.Geçenlerde bir gaze-E leci grupu içinde Irak'a gidip gelen V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • Dr.Constance rfood Kanser mütehassısı bir kadın doktoru şehrimize geliyor Londradaki Hammersmith j Hastahanesinin KANSER mü-I tehassısı Dr.CONSTANCE WOOD İngiliz kültür heyeti-nin davetlisi olarak mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • Gecekondu inşasına izin verilmeyecek İNSA HALİNDEKİ GECEKONDULARIN YIKTIRILMASI KARARLAŞTIRILDI VE İDARE AMİRLERİNİN BU MEVZUDA TİTİZ DAVRANMALARI İSTENDİ Vilâyet ve şehir hudutları dahilinde bundan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • İLÂÇ VE YEDEK PARÇA DARLIĞINDA 20 milyon liralık süs eşyası ithâl edilmiş Gümüş işlemeli bıçaklar 18 milyona,taklit mücevherat ise 77 bin liraya getirilmiş Geçen yıl içinde Fransadan memleketimize 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • Otel dinamitlemek isteyenler tutuldu HÂDİSENİN BİR MÜDDET ÖNCE AYNI OTELDE İŞLENEN CİNAYETLE İLGİLİ OLDUĞU SANILIYOR Bir oteli havaya uçurmak isteyen Mevlût Topçu ve Osman Martoğlu adında iki kişi,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • VERGİ ÖDENE müddeti bitli Esnaf Vergisinin 15 gün uzatılan ilk taksitini ödeme müddeti bugün sona ermektedir.Bu sefer Esnaf Vergisinde zam gören son kiralar dikkate alındığından,esnaf,geçen yıllara na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • Tevkif edilen gazinocu tahliye edildi Bir avukata hakaret suçundan tevkif edilen Yeniköy'deki bir gazinonun sahibi Fahrettin Arslan,dün 4 üncü Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde yaptığı teşebbüs neticesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • RUSLAR BİZDEN TÜTÜN ALIYOR Sovyet Rusya'ya mühim miktarda tütün satışı hususunda piyasada görüşmeler yapıldığı bildirilmektedir.Bu yüzden son günlerde piyasa hareketlenmeğe başlaı mıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1956
  • KISA HABERLER MISIRÇARŞISI kapısındaki Belediye Tanzim Satış yerlerinde satılmak üzere Gemlik'ten 100 tonluk yeni bir parti zeytin daha getirilmiştir.Bunların satışı pazartesi günü başlayacakt'r.YENİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.04.1956
  • D EM t R YUMRUK ÇALIŞMAĞI KABU_»ETTİĞİNE MEMNUN» OLDUM 60LT.BÖyLECE BOKS EL O.VENLERİNİ UNUTUYOR VE HABER PEŞİNDE KOŞMAĞA JCARAR VERİYORSUN W.I H PEKÂLÂ BlR GAZETE,DOĞRU HABER VERDİĞİ MÜDDETÇE YAŞAR H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1956
  • CISCO K!D e:tf atina ÜT ŞER'F'E ĞİDERKEM ©LDA HEEŞEy» ANLATABİLİRSİN CISCO.SELER TAHKİM ETTİĞİN GİBİ GEÇTİ JOSE SAUNAS.KOD REED 8lR SENE EWEL^ BlR* DELİKANLI I İLE AYNİ ARABADA SEYAHAT EOİ YORDUK BİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY OAYANAMAOJA/V,75 URA VERıP AtDlfA^r fakat siv^Oi BABAnizjn KARSlSlNA NASIL ÇIKACAğJM» oüşüNüyoeuM TEK YOLU VAR,BABAM EVE GEÇ GELİNCE NE yAPARSA SEN OE AVNI SEVİ YAP 1-3*,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1956
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocakl İmkânlarınız dahilinde yardımda devam ediniz.Pişman olmayacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Sizi desteklemesini istediğiniz insana samimiyetle açılınız.Gündüz veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1956
  • B ULMA 1*2 »3 4 '5^6*7 8 «9 1 t 2 3 İ 4 ti 5 e 61 7 '1 8 9 m h SOLDAN SAĞA:1 Bir çiçeğin yalın katı.2 Nüsk Çıngırak.3 Meşhur Arap 'şâiri Baş kısmın heykeli.4 Bir mide hastalığı Yılan.5 Mânâlar eski se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1956
  • ÖLÜM PERDESİ Yazan:ÜMİT DENİZ Tefrika No.28 Sen yine canının istediğini yapmakta serbestsin.c—Olur mu hiç öyle şey?Senin plânlarını altüst ederim sonra.Kısmeti olmayan köpek kurban bayramında uyuya ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1956
  • HEP YARIN Yazan:CAHİT UÇUK Tefrika No.28 Çok sevdiği ve çok az gördüğü babasına olan hasretten miydi?Onu yanında bulunca,bir saniye ayrılmak istemezdi.Sandal gezintilerine biraz da bunun için bayılırd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1956
  • Yapacak bir şey kalmamıştı.Ayperiyi unutması-ua da imkân yoktu.Çaresiz,arkadaşları ile oyalan-x mayı denedi.Yoksa çıldıracaktı.Hepsi,onun bir 2:derdi avutmaya çabaladığını seziyor,fakat huyunu bildikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1956
  • ÜZ KADINLAR Neyyire GRACE'ın MASALI Amerika'dan kalkan bir gemi,bir yüzen şehir,Avrupanın küçük bir Prensliğine bir gelin getirdi.Bu gelin,kırmızı,beyaz karanfilli bir iskelecikten,kuğu gibi bir yata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1956
  • £BU HÂTIRA SERİSİNİN TÜRKİYEDE NEŞİR HAKKİ MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AİTTİ'I AŞKI' İMPARATORLUĞA TERCİH EDİLEN WİNDS0RDÜŞESİNİN HÂTIRALARI Ernest,çekingen,fakaı zeki bir insandı.Güzel giyiniyordu.Nazikti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.04.1956
  • İiljl sissi!m Jm PpPİH km i.ı »i w Perde ve sahnemizde,sanatlarıyle olduğu kadar güzellikleriyle de şöhret yapmış olan yıldızlarımız "bir kadın çin en lüzumlu güzellik müstahzarı,Puro Tuvalet Sabunud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1956
  • ALMAN MALI WESTFAL1A SÜT MAKİNELERİ GELMİŞTİR Jüz'î miktarda ithâl etmiş bulunduğumuzdan müşterilerimizin siparişlerini acele kaydettirmeleri rica olunur.İTHALATÇISI RAMAZAN UYSAL Sultanhamam Dikranya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1956
  • ARANIYOR-Demirköprü barajında çalışacak yazısı güzel tecrübeli desinatörler aranmaktadır.Brüt aylık ücret 400 ile 800 liradır.Yukarıdaki şartları haiz isteklilerin meslekî çalışmaları ve ailevî duruml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1956
  • T.C.DENİZ EĞİTİM KOLORDU KUMANDANLIĞINDAN 1 17,18,19 Nisan 1956 günleri saat 10.00 Uâ 13.00 ve 14.00 üâ 17.00 arasında Yassıada Güverte smıf Okulları Topçu Okulunun Uçaksavar atışları yapılacaktır.2 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1956
  • M.M.V.İst.2)No.lu Sat.Al.Kom.Bşk.lığından 1 4 kalem makara ipliği satın alınacaktır.Tahmin edilen bedeli 5395 lira olup geçici teminatı 405 liradır.2 Açık eksiltmesi 2/5/1956 günü saat 10.da Beşiktaşd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1956
  • ist.Dz.Teknik Mlz.Sat.Al.Koms.Bşk.dan 1 Kapalı zarf ile 6000 kilo kırmızı demir oksit,2500 kilo kahve rengi demir oksit,2000 kilo sarı demir oksit satın alınacaktır.Muhammen bedeli 54.000,00 lira olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1956
  • Teklif isteme İlânı Ordu hastahaneleri için çeşitli Tıbbî âlet ve Sıhhî malzeme satın alınması düşünülmektedir.Ellerinde halen mevcutları bulunan firmalar şimdiden bir taahhüdü tazammun etmemek şartil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1956
  • İstanbul Sular İdaresinden:15.4.956 pazar günü 8-17.30 arasında Kâğıthane ve Feriköy terfi istasyonları cereyanının kesileceği Elektrik İdaresinden bildirilmiştir.Bu sebepden mezkûr günde saat 8 17,30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1956
  • Batıldres)Cekei Panlalon ve Başlık Yaptırılacak Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden 1 Açık eksiltme usulile 125 takım Batıldres)ceket,pantalon ve başlık yaptırılacaktır.2 Keten kumaşı da müteahhide ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1956
  • FABRİKA MÜDÜRÜ ARANIYOR İzmirde Linter Daireleri dahil büyük bir yağ fabrikasının gece servisinde,saat 22 den 6.30 a kadar Müdür olarak vazife görecek tecrübeli,fabrika faaliyetini kontrola ve intizam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1956
  • Erzincan Lv.Â.ligi Sa.Al.Ko.Rs.liginden 1 Erzincan Askerî Lisesi SERVİS BİNASI yapılacaktır.Keşif bedeli 214.207,01)ikiyüz ondört bin ikiyüz yedi lira bir krş.tur.2 Keşif ve şartnamesi ile projesi kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1956
  • lUilliuet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCUMEND KARACAN Yaz% İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ B a s t l d i ğ i yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1956
  • HİCRÎ Cumartesi RUMÎ 1375 14 1372 Ramazan NİSAN Nisan 3 1956 1 VAKİT VASATİ ezan!Güneş,5.23 1026 Öğle 12.14 5.28 ikindi 15.58 9.11 Akşam 18.48 12.00 Yatsı 20.23 1.37 İmsak 3.36 8.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1956
  • İLAN MÜTERCİM ARANIYOR Hırfanlı Barajında çalıştırılmak üzere İngilizce bilen aynı zamanda daktilo yazabilen mütercimlere ihtiyaç vardır.Alâkalıların referansları ile birlikte Beyoğlu Tepebaşı Meşrûti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1956
  • ARANIYOR_Demirköprü Barajında çalışacak Betonarme resimleri üzerinde ihtisası olan mütehassıs proje ressamları aranmaktadır.Asgarî beş senelik meslekî tecrübeyi haiz olmaları şarttır.İngilizce veya Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1956
  • a-MEVSİMİN YENİLİKLERİ YENİ LÂLEDE TAYYÖRLÜK,KAPLIK,PADESÜLÜK,EMPRİMELER,KETEN ve PAMUKLULARI ile KADIN,ERKEK ve ÇOCUK için HAZIR Giyim Eşyası,AYAKKABI,ÇANTA,HUSUSÎ DOKUNMUŞ YENİ LÂLE NYLON ÇORAPLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1956
  • SÜMER Sinemasında 17 Nisan sah gününü unutmayınız.HİNT FİLMCİLİĞİNDE YENİ BİR ŞAHESER.Hindistan'ın en kudretli aktörleri tarafından yaratılan ve 600 Hint dansözü,binlerce figüran'ın iştirak ettiği.CEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1956
  • Sümerbank'da Açtıracağınız 150 Liralık Bir Hesapla ANKARA YENİŞEHİR'DE İSTANBUL GÖZTEPE'DE i KONFORLU APARTMAN DAİRELERİNİ VE ZENGİN PARA İKRAMİYELERİNİ KAZANABİLİRSİNİZ,NE KADAR ERKEN HESAP AÇTIRIRSA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1956
  • Gayri Menkul Satış İlânı İstanbul 14.Sulh Hukuk Mahkemesi Başkâtipliğinden:1956/4:Satış İsmail İlker,Rukiye madelet Üster ve İsmail Necdi Temren'in şayian mutasarrıf oldukları Merkezefendi mahallesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.04.1956
  • ti' L.U ıırn».»ı.wanjııııı ın»M«ıııımını ¦ım»r»ıi, l ııı»« ı,ınımı r»ıınmı»Miı»ıWOTi ı ı t mm MM» » yn»wıwr:nnw [İLHAN DEMİREL)COŞ T ERİ Ayazağadaki Süvari Okulunda yapılan konkurhipik gösterilerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 14.04.1956
  • jBulgurlunun ihraç İkararı iade edildil İDARE HEYETİ,HAYSİYET DİVANININ KARARI-NI SELÂHİYETSİZLİK SEBEBILE GERİ ÇEVİRDİ Fenerbahçe Kulübü idare heyeti dün gece Osman Kavrakoğlunun başkanlığında yaptığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 14.04.1956
  • 52 kilo:AHMET BİLEK 57 Kilo:HÜSEYİN AKBAŞ 62 kilo:Mustafa Dağıstanlı 67 kilo:RIZA DOĞAN Pasif rakibine karşı daha şanslı-Olimpiyad şampiyonu Hodos'a Üste güreşirken bilhassa puvan Bu geceki müsabakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 14.04.1956
  • Paris kafilesi yurda döndü Dün akşam Paris'ten 22.45 de Yeşilköy Hava Alanına Ordu ve Millî Takımın son grupu da gelmiştir.Bu kafilede Eşfak Aykaç ile Turgay,Coşkun,B.Ali,Kadri ve Mustafa bulunmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 14.04.1956
  • stad projesiyle dönecek BEŞBUÇUK SENEDEN BERİ İLK DEFA BASIN TOPLANTISI YAPAN BÖLGE MÜDÜRÜ AVRUPA SEYAHATİ ARİFESİNDE BU MÜJDEYİ VERDİ 100 bin kişilik «tadyom ve kapalı talon projeleri hakkında tetkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 14.04.1956
  • Vehbi Emre isliia etmekten vazgeçti Beden Terbiyesi U.Müdürlüğü,Güreş Federasyonu Reisine selâhiyet verip isteklerini yerine getiriyor Bir kaç gündenberi Güreş Federasyonu Başkanı Vehbi Emre'nin istif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 14.04.1956
  • Adalet' Vefa harşılaşıyor Günün tek lig maçında Adalet tekniğe,Vefa ise enerjiye güveniyor Profesyonel küme lig maçlarının en mühimlerinden birini bugün lithatpaşa Stadında saat 16 da Adalet Vefa yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 14.04.1956
  • Dsmirtaş'm bu haftaki dostluk maçı Demirtaş Kulübü,pazar günü Alibeyköyü sahasında Alibeyköyü Kulübü ile bir dostluk karşılaşması yapacaktır.Müsabakalar:Saat 2,30 B)14.30 A)takımları arasında yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 14.04.1956
  • G.Saray kız Ping-Pong takımı birinci Galatasaray,Fenerbahçe ve Qeyoğluspor kız takımları arasında tertip edilen üçlü Ping Ponş turnuasının finalinde Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray takımı birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 14.04.1956
  • Fritz Walter,in golleri Alman Millî Takımına birçok oyuncular veren ve bunlar arasında Fritz Walter'in bulunduğu Kaiserlautern Takımı,burada 22 bin seyirci önünde oynadığı gece maçında Westham United'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 14.04.1956
  • RAMPLA GALİP Uruguay liginin tanınmış takımlarından Rampla Takımı,İngilterdeki ikinci karşılaşmasında birinci ligden Portsmouth'u 3-1 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 14.04.1956
  • İngiltere Iskoçya futbol maçı Bugün «Glasgovv» şehrinin meşhur Hampden Park Stadyomunda yapılacak olan İngiltere Iskoçya millî futbol karşılaşması için Iskoçyanın seçmiş olduğu takım her hattı ile mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 14.04.1956
  • Ergun'a yapılan cazip teklifler İZMİR,13 Genç Millî takım oyuncularından Karşıyakalı Er-Run'u kulübüne transfer etmek üzere şehrimize gelmiş olan Refet Kesim bugün uçakla İstanbul'a dönmüştür.Öğrenild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 14.04.1956
  • Beşiktaş Gençlerbirliği G.Saray-Vasco de Gama Ankara'da dört takım arasında bugün yapılacak maçlarda Galatasaray Vasco De Gama ile Rövanşını yapacak Vasco De Gama,Beşiktaş,Galatasaray ve Gençlerbirliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 14.04.1956
  • ÇALIM ÜSTADI LEFTER'in Ya Lefter'in bu karara varması güç olmamıştı.Bir ara,başka bir kulübe girmeyi düşünmüşse de,sonunda en muvafık yol olarak yine bunu seçmişti.Fenerbahçe,bu transfer karşılığı Lef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi