Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.04.1956
  • 6/oqW« bu-Gülek ve kızlar BIK kızcağız,Milliyet vasıtasiyle,Kasım Gulek'e evlenme teklif etti.Aman ne diller döküyor,ne diller!Dünkü sayımızda okudunuz)Bu yavrucak farkında değil ki.Kasım Gülek,Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1956
  • IA.P.IIFR lif Kİ nF ÇAY İN »«ychelles Adasında KayKısırlar Villântn İÜ I Ol UU OH IV in w,nın balkonunda dolasan Makarlos'un «olda)Kıbrıs Kilisesindeki koltuğu ise bomboştur sağda)Bos koltuğun önünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1956
  • Yeşilköy'de talebeye sokağa çıkmak yasak Bir Başöğretmen talebeyi kötü itiyatlardan kurtarmak için bir de Hafiye Ekibi kurdu Yeşilköy'deki bir ilkokulun başöğretmeni,talebelerin derslerine çalışmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1956
  • [A.P1 Al ÂK AYI GEVMEK İÇİN' Ncw-Ynık'la GÜ2el San'atlar Akadcmisi-1 V T,ne devam etmekte olan Joan Ilcinrich,erkeklerin dikkatini çekmek için garip ve gülünç—bir usûle başvurmuştur.Joan,saçlarını «Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1956
  • î Haftanın Şark"""* sı Milliyet okuyucuları-nın haftanın şarkısı ola-ı^ rak seçtiği «Mambo İta-liano» ve «Love is a Ma-ny Splendored Thing» şarkıları,dün gece sa-at 20.55 de İstanbul Rad-yosunda çalın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVER?VPffVİ mİİrffiptİ UT&flIdl 1956 ma" y,mn b'rinrl taksit Gelir ve Esnaf Vergilerinin ödeme müddeti dün,U&aillUI istanbul müstesna,bütün yurdda aona ermiştir.İstanbul'daki temdid,14 nisana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1956
  • VADELİ TASARRUF HESAPLARINDA HER AY BİR İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ HER ÇEKİLİŞTE YİRMİ TALİHLİYE AYLIK GELİR DEMİRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1956
  • atalağzında dün iki yeni ektrik tesisi daha açıldı Törende Başvekil de Bulundu.Ağaoğlu 1956 yılı fabrika ve tesislerin açılma yılıdır dedi [ANADOLU AJANSIJ ZONGULDAK,31 Çatalağzı Santralı tevsiatı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1956
  • CELÂL BATAR BALIKESİR'DE [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!BALIKESİR,31 Reisicumhur Celâl Bayar,bugün Çanakkaleden hareketle saat 19.30 da beraberlerinde Devlet Vekili Şem'i Ergin,Ziraat Vekili Esat Budakoğlu,Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1956
  • izmir Cezaevinde bomha patlayacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,31 Polis,bugün bir hırsız şâiri yakalamıştır.Fahrettin Koç,otel hırsızlığından dolayı aranmakta idi.Gencin üzerinden kendi yazdığı 30 pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1956
  • l Nisan Balığı BUGÜN 1 NİSANDIR.İ OKU YUCUL A-t RIMIZA DOSTLARI J İ TARAFINDAN YA-f İ PILACAK SAKALA-İ RA KARŞI MÜTE-YAKKIZ BULUNMA-1 LARINI TAVStYE t t EDERİZ.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1956
  • Aşk uğruna kabak oldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Bir talebe kız,aşkı uğruna saçlarını sıfır numara ile kestirmiştir.S adında olan genç kız,Adana'da misafirden gittiği ablasının yanında iken,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1956
  • Sıra Sovyet Peyklerinde İyi münasebetler tesisi için bir Meclis heyetimiz Budapeşte'ye davet edildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] VİYANA.31 Komünist Macaristan dün Türkiye ile daha iyi münasebetler tesis et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1956
  • MSYA'NIH yeni jesti Rusya,havadan teftişi ve silâhların «dondurulmasını» kabul etti [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,31 Moskova Radyosu bu gün Rusya'nın,Amerikan Devlet Reisi Eisenhower'in «açık Kök» denilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1956
  • Bağdad Paktının iktisadî cephesi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN ANKARA,31 Eski Nafia Vekili Kemal Zeytlnoglunun riyasetinde bir hey'et 2 nisan 956 günü İran'a gidecektir.Zeytinoğlu Tahran'da iki memleket aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1956
  • Günaltay C.H.P.li gençlerle konuştu SABİK BAŞVEKİL İRTİCAİ HAREKETLER GENÇLİK SAYESİNDE ÖNLENMİŞTİR,DEDİ Şemsettin Günaltay,C.H.P.Beşiktaş İlçesi Gençlik Kolunun dün yaptığı Kongrede konuşmuştur.Günal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1956
  • ı [İLHAN DEMİRELI GU L VUGUTLI I ERKÜK Memleketimizde İlk olarak acılan ma-ZZ T fcnı\tı\Baj ve saıonunda dün „GüzeI Vücutlu Erkek» Müsabakası tertip edilmiştir.Ciddi bir hava içinde cereyan eden müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1956
  • Bölükbaşı iktidarı 1 dakika tasvip,134 dakika tenkid etti H ti i u s 1 Muhabirimiz Aytemia Yıldırım'daıı] MERSİN.31 C.M.P.Lideri Bölükbaıı.Doğu ve Güneydoğu seyahatinin ¦on konuşmasını Mersin'de yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1956
  • Nihat Erim C.H.P.Divanında beraet etti [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Bugün toplanan CHP.haysiyet divanı,partinin eski mensuplarından Nihat Erim için beraat kararı vermiştir.Erim'i haysiyet divanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1956
  • jgjPUl^.»vmii» ı.ı»«n HÜRRİYET PARTİSİ LİDERLERİNDEN FETHİ ÇELİKBAŞ,ÖNÜNDEKİ KİTAPLARA BAKARAK DP.YE REJİM MEVZUUNDA ÇATIYOR [İLHAN DEMİREL] Hürriyet Partisi çarşafa karşı kanun hazırlıyor Fethi Çelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1956
  • Yeni tasarıya göre mitinglere seçim arifesindeki üç ay içinde izin verilecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.31 Siyasî partilerin,açık hava toplantılarına dâir hükümet tarafından hazırlanmakta olan kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • Hazırlayan D r RLCEP D OKŞAT İM m Y?ite tJ 1 'f ^5^j Hastada dildeki kasılmanın gevşeme güçlüğü ADALE KASILMASI VE GEVŞEMESİNİN GÜÇLEŞMESİ Adalelerin çok çabuk yorulması bahsinde Myasteni adlı bir has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • İKİŞER DAİRELİ 10 APARTMAN |li5ij i!i USÜ WVWAVİ li-L ü:liSL IG5S3 îfi GSÎ3 Ii5i İİİ-J.İGâiJfnCÎSL tzrs isi iü i;i İGSE m G53 I |yrWAW plifiii ü!liSL f EETrB vwu,r.wj pSI i BH ^OO İIS iü 553 I jgsaaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • HAFTANIN İ FİLMLERİ AŞIK DENİZCİLER «Hit th* Deck» Rejisör Roy Kouland idaresinde renkli e sinemaskop sistemiyle çevrilmiş bir Metro Goldwyn Mayer Amerikan)filmi.Oynayanlar:Jant Povvell,Tony Martin,De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • S/S TARSUS'un ŞAHANE AKDENİZ GEZİSİNDE İSPANYA'da Aşk Adası PALMA MAYORKA İhtiras Şehri BARSELON Arzu edenlere:MADRİT)FRANSA'da NİS,KAN,MONTE KARLO,MONAKO,MARSİLYA Arzu edenlere PARİS)İ T A L Y A d a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • tillHil.lll.milillIllt.ilııııııııjııııııııtımııım İSTANBUL E 8.27 Açılış v« program 8.30 E Pazar sabahı için müzik 9.00 İ Türküler 8.15 Haberler 9.30 Saz eaerleri 9.45 Gitar kııartsi.10.00 Sevilmiş se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • 31.3.1956 Tarihinde GALATA MERKEZ Şubemizde BEŞİKTAŞ NOTERİ huzurunda yapılan Mart keşidesinde NİŞANTAŞI APARTIMAN DAİRESİNİ Kadıköy şubesi müşterilerinden 11697 No.hesap sahibi SAYIN ORHAN GÜMÜŞ ve K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • K GAZİNOSU Muazzam programa ilâveten Yüksek Ses Sanatkârı MEDİHA DEMlRKIRAN'ı Her akşam yalnız gazinomuzda dinleyebilirsiniz.Her pazar içkisiz aile matinesi.Tel:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • KERVANSARAY LOKANTA ve PAVIYONDA BUGÜN ve BUGECE NOELLE NORMAN Meşhur Fransız Yıldızının Veda MATİNE ve GECESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • SİNEMALAR 1 J BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92» «Boyalı Kızlar Sokan• Françoise Christophe MELEK Tel:44 08 * '8 «Venüs'ün Damgası» Sophia Loren.ATLAS Tel:44 08 35.«Zafer Madalyası» Spencer Tracy Renkli YENİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • KİSA HABERLER BELEDİYE Reisi Gökay.beraberinde Reis Muavini ve Temizlik İşleri Müdürü olduğu halde,Dolapdere Caddesini gezmiştir.SİRKECİ'deki Şirin Palas Otelinin işletme ruhsatı,görülen lüzum üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • MİTHAT CEMAL E N GÜN kadar evvel,ziyaret kabul edel V^ cek duruıuda olmadığı için,onu telefonla aradım.Sesi boğuk ve karanlıktı.Bir E kaç kelimeden sonra:«Peyâmiciğim,dedi,ani r bir vaziyet var.Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • Mithat Cemal Kuntay'ın cenazesi bugün kaldırılıyor Evvelki gün vefat eden şâir ve edib Midhat Cemal Kuntay'ın cenazesi,bugün öğle namazını müteakip kaldırılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • Bölük baş ı hakkında takibat açılmamış 27 mart tarihli gazetemizde «Bblükbaşı hakkında tahkikat açıldı» başlıklı bir haber çıkmıştı.Adana Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden aldığımız bir telgrafta,Bölükba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • Bir talebenin elleri ve yüzü yandı Bebekteki Amerikan Erkek Kolejinde verilen müsamere sırasında,bir kaza olmuştur.Özkan Bilgin adındaki talebe,gösteri yapmak üzere hazırladığı barut dolu mukavva kutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • Gümrüklerdeki kahveler çekildi Bir müddet önce ithal edilmiş olan kahveler gümrüklerden çekilmiştir.Şehrimizin bir aylık kahve istihkakı 109 ton olarak tesbit edilmiştir.Tevziata yarından itibaren baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • I On milyon dolarlık)kaçakçılık j On milyon doları geçtiği |j tahmin edilen bir döviz ka-S çakçısı zabıtaca aranmakta-Ş I dır i Rubi adındaki kaçakçı,Da-E E nimarka'lı tüccarlara sattığı B yirmi bin l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • Bir kadın,odasında ölü olarak bulundu Beyoğlunda,Kalyoncu Tekkuyulu sokağında 19/3 numarada oturan Fatma Kono adında 45 yaşında bir kadın,dün sabah odasında ölü olarak bulunmuştur.Adalet doktoru ölümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • İnşaat çivisi bulunamıyor Havaların düzelmesi ve inşaatların artması üzerine,piyasada kurşun boru ve inşaat çivisi bulunamamaktadırihtiyacı karşılamak maksadiyle külce kurşun ithaline karar verilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • BORSA 31 Şubat 1956 Cumartesi SERBEST ALTIN Fİ ATLARI Cumhuriyet 81.25—81.50 Reşat 93.50—94.00 Vahit 77.50—78.00 Hamit 78.25—78.50 Aziz 77.25—77.50 Gulden Hollanda 76.00—76.10 Külçe 11.88—11.90 ingili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • Bir trafik kazasında 4 kişi yaralandı Zeytinburnunda cereyan eden bir trafik kazasında dört işçi yaralanmıştır.Şoför İhsan Cevahir'in idaresindeki 15567 plâkalı taksi,Zeytinburnu Kumiskelesi durağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • Boğularak öldürülen bir çocuk cesedi bulundu Erenköy'de Kayasultan sokağında bir köşkün bahçesinde yeni doğmuş bir kız çocuğu cesedi bulunmuştur.Boğularak öldürüldüğü tahmin edilen çocuğun cesedi,morg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • Plâstikçilerin kongresi dün yapıldı İstanbul plâstik eşya imâlcilerinin senelik kongresi dün Ticaret Odasında yapılmıştır.Söz alan üyeler,tahsislerin arttırılmasını,tevziatın bir düzene konmasını ve h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • 6232 gecekondunun tapusu veriliyor Uzun zamandanberi devam eden çalışmalardan sonra Belediye ile Evkaf İdaresi anlaştı Belediye ile Evkaf İdaresi arasında varılan son bir anlaşma netice-•inde,80000 nü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • Tevzi bürosu başkanı Ot tekrar değiştirildi Vilâyet 4 ayda 7477 adet taksi tipi lâstik tahsis etmiş Vilâyet Tevzi Bürosu Eminönü Kaymakamının emrine verilmiştir.Böylece son 6 ay içinde üçüncü defa şef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1956
  • Ayakkabı birinciliği müsabakasına itiraz ediliyor Bir müddet önce Kundura Imâlcileri işveren Sendikası tarafından tertiplenen Türkiye Ayakkabı Birinciliği müsabakasının neticesine,bir kısım ayakkabıcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.04.1956
  • NiER İLE Yazan:Simone de TERVAGNE 2 Anlatan:Giselle PASCAL Güney Fransada 1001 gece hayatı yaşıyorduk Dönüş esnasındadır ki,Giselle,bütün bunların buruya olmadığını anladı.Nitekim Rainier,para çantası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1956
  • tf/MMç SÜSLENİN A im r:HAYMANANIZA V aöti&tfa.NASIL KOCA BULMALI II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1956
  • i YENİ BEŞ KİTAP Varlık Yayınevi bu ay da size yeni beş kitabını sunar:1 Yeni Türk Hikayecileri Antolojisi,23 hikayeci.2 Knut Hamsim:Açlık roman)Çev.B.Necatigil.3 Simenon:Kaatil roman)Çev.Tahsin Yücel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1956
  • Cengiz olan Ayşeye yapılan müracaat Bir doktor,«Ben plâstik ameliyatiyle ona erkeklik uzvu kazandırırım» diyor f Hususî Muhabirimiz Nevzat Kızılcan'dan] İZMİR,31 Devlet Hastahanesinde,erkek' olduğu,fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1956
  • İŞ BANKASININ UMUMİ HEYETİ TOPLANDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Türkiye İş Bankası Hissedarları Umumî Heyeti,bankanın yeni yapılan salonunda toplanmıştır.Toplantıda görüşülen mevzular arasında,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1956
  • ZEHİR HAFİYE MANFRED AFlYE MANAS'lYLE U DÇLAflA GıKDl.DÜŞÜYOR S Km.UZUNLUKTA BORUHUH UCUfl/AfİYk KENDİN} GENE "MuRACAAfTA BULDU lL^"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1956
  • ÇAKMAK K Büyük Siyasi Mücadele Mecmuası 4# Sayısı Mühim yeniliklerle ÇlKTI Mutlaka okuyunuz!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1956
  • Limanımızdan yapılan ihracatta artış var Son günlerde limanımızdan yapılan ihracatta bir artış kaydedilmektedir.Bilhassa tütün satışları hararetlenmiştir.Dün de limanımızdan muhtelif Avrupa memleketle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1956
  • Loren Dükünün Nancy Şatosundan firarı "Nisan 1„ in doğımı için vesile oldu Fransa'da Kral 13 üncü Louis devrinde Loren Dükü Francois hapsedildiği Nancy şatosundan kaçmış ve Meurthe nehrini yüze yüze h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1956
  • [T.H.A.1 MELEK GİBİ KIZ î5 yaşındaki bu Amerikah kız,hayatında hiç dansetmemiş,hiçbir zaman erkek arkadaşlarüe bir yere çıkmamış ve cep harçlığı almamıştır.Sebep:Renee Mortz,dindar bir kızdır.Kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1956
  • Akbank'm Umumî Hey'et toplantısı [ANADOLU AJANSI] ADANA,31 Akbank'ın 8 inci hesap devresine aid umumî heyet toplantısı bugün yapılmış ve safî kârın 3.300.300 liraya yükseldiği,ihtiyat akçenin 3 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1956
  • ı ılımınım^ TAKVİMDEN BİR YAPRAK I Hava ve semâ yârenliği KONYA yolculuğu için bindiğim tren Haydarpaşadan kalk-i tığı zaman kar yağıyordu.Kompartımanda iki doktor,bir E de tayyareci var,birbirimize «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1956
  • İstanbul Valisi ve Belediye Reisi Prof.G Ö K A Y' m Himayesinde DAVETİYELER:1 Cagaloglu,Nuru Osmaniye Doğançay Han Kat:2,No.23 den her gün saat 14 17 ye kadar,2 Taksim Belediye Gazinosu Müdüriyetinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1956
  • Bir çocuk öz kardeşini vurdu 5 Silivri'nin Sinekli nahiyesinden 13 yaşında Cevdet Atasoy,babasına ait av tüfeğini kurcalarken silâh patlamış ve namludan çıkan saçmalar,yanında bulunan 6 yaşındaki kard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.04.1956
  • DEMİR YUMRUK OYUNCU OLDUĞUM e «ADAR.ŞANSLI y BK ADAAASINJ DA,BOLT_KE^DEYSE MAÇI OURDUTU.VORDuM ~A\O ESMADA BORGyVı vjAkavut Er_ÖOLT,BU ANDA SİZE KARA HABERLER VERMEK ISTEMEAA AMA.Bu YARAN/Z HİÇ TE m D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1956
  • BONCUK WAITDİSNİY 1&EN0INE GEL Boncuk!YÜKSEK SOSYETE AZASINDA OLDUĞUNU UNUTMA!pf 5Nj£tfr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1956
  • JOHNNY HAZARD FRANK RÖSİBÎNS âûHNNY TAM KAPISINI KAPAKKEN,SNAP ARKA KAPcit AÇIP DlŞARl FlZUyOR.BEN BURAYA ĞENERA-I ÜN RESAAÎNİİ ÇEKMEĞE GELDİM MUHAKKAK ÇEKMELİYİM.BÎR DAKİKA 3EKLEyiM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1956
  • CİSCO «İD j OSE SAMMASi ROO ftlED SENOR.BEN 8ÖYLE BıRSEY SÖYLEMEDİM FAKAT MACK'lN DER-HAL KıZ KARDEŞİNİ GÖRMEĞE ÇELMEhayır onu yakından taniRsaniz Bunu normal BULUESuNuZ.NİTEKİM MACK,ŞİMDİ HAYOuTLARıN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1956
  • A L L A H LI K ALİ BEY SEN HİÇ MERAK ETME »ANNECİĞİM BEN BABAMA YOKLUĞUNU HİÇ HİSSETTİRMİ-YORUM.OMA GAYET GÜZEL YEMEKLER T UUU4.HASTAYA BOC MİKTARDA KARBONAT VERİN.BÜTÜN GÜN YATAKTA İSTİRAHAT ETSİN Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1956
  • OĞLAK BURCU Jl [XX Aralık 20 Ocak] H Dinleniniz.Haftanın yor-Sf^J gunluklarını karşılaya-Q cak enerji biriktiriniz.Ve dinlendirecek şeyler okuyunuz.KOVA BURCU [21 Orak II Sıılıat)Bugün misafirlerle,do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir büyültücü âlet.2 Büyük Yuvarlak şekil.3 Alın lekesi veya herhangi bir nişan basan âlet oy.4 Havva'nın bir hıristiyani sekli Laboratuar camı.5 Bir soru Bir sebze.6 Sıkı veya ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1956
  • OLUM PERDESİ Yazan:ÜMİT DENİZ Tefrika No.15 Süreyya kafasına çok şiddetli vurulan bir darbe neticesinde beyni patlamak,kafatası parçalanmak suretiyle anide,gık bile diyemeden öbür dünyayı boylamıştı.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1956
  • «MnaHH m HEP YARIN Yazan:CAHİT UÇUK Tefrika No.15 Gözleri açılınca,inin yeşilimsi aydınlığında Zebrayı daha iyi görebildi.Ceylan gezlerinde kıvılcımlı bir bekleyiş,birikmiş bir istek yanıyordu.Dudakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1956
  • [BU HÂTIRA SERİSİNİN TÜRKİYEDE NEŞİR HAKKI MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AİTTİR] Yaz Bir iki kere misafirlik yerine mahkemelere gitmeyi denedim.Fakat koca bir Hava İstasyonu Kumandanının hanımının,böyle küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1956
  • PAZAR YARENLİĞİ HAFTANIN altı gününü yiııe zaman denen ejderha yuttu.Kaldı Pazar.Size,bugün öyle biv şey yazmak istiyorum ki,hangi yafjta iseniz,nerede,ne zaman okusanız hoş gelsin.Yâni bir zümrüdanka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1956
  • l!ll!l!AŞK HİKAYESİ KASIRGA KOPARKEN TEFRİKA No.2 Afrikadaki nişanlısı Paul Darcy'nin Fransaya,kendine hemen dönemeyeceğini haber alan Rosine onun yanına gitmeye karar verir.Rosine şimdi havalarda İdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.04.1956
  • AKTİF TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.DIŞ ŞUBELER KASA VE MERKEZ BANKASI Kasa 81,696.59 66.713,429.67 T.C.Merkez Bankası 43,617,462.69 T.C.Merkez Bankası Kararname No.3214)85,651,057.62 Kanunî Karşılıklar Kasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.04.1956
  • İlli Illll11111111IIIII11lllllIII IIIlllllllM IIII J4et kadının kendiline Itai bit aürelhâi ^2 CL rQ *d vat&ıt V» e',bl mtnioiufH^D kremi V8g «weV v ,2 'cym w Büyük Tüp 225 Krş.Küçük Tüp 110 Krş.POND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.04.1956
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI yf OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma siyatik ve lumbago ağrılarına karşı faydalıdır.Sağlık mevzuunda ailenin en yakın dostunun doktorunuz olduğunu unutmayınız OPON GÖNDE 6 ADETE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.04.1956
  • Milliyet Sahibi.Ercüment Karacan Şirket)adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.04.1956
  • r HÎCRİ PAZAR RUlll 1379 1 ıs» Şaban NİSAM 19 1 956 Mart 19 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneı 5.4S 11.10 Öğle 13.18 5.45 İkindi 15.38 9.19 Aksam 18.34 12.00 Yata» 20.07 1.33 İmsak 4.01 9.29 ¦i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.04.1956
  • Satılık Komple BUZHANE MÂK1NÂLÂRI 44 Beygir kuvvetinde bir adet 80.000 kalorilik SCHULTZER marka İsviçre mamulâtı amonyak kompressörü motoru ile akuple ve bütün buzhane tesisatıyle birlikte işler bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.04.1956
  • Rakipsiz San'atkftr ZEKİ MÜREN BEBEK GAZİNOSU ve HAKKI DERMAN her akşam muazzam programa ilâveten,her pazar tekmil programla içkisiz aile matinesi.Tel:63 62 69 636711 Alafranga salonumuz Emirgân'da TA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.04.1956
  • mmam^^m Çarşamba Matinelerden itibaren Pangalü A N Sinemasında İstanbulda ilk defa Herkesin mflstesna bir alâka ila seyredeceği bir film ŞEHZADE VEDAD Baş rolde:V t V t A N ROMANCE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.04.1956
  • iKRAtrimcKi 'V «¦MM.»tor 100 ¦ray* Mr toV* ıpını DO&UBANK 1956 ikramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.04.1956
  • BEBEK Ha GAZİNOSU Muazzam programa ilâveten kıymetli halk türküleri okuyucuları ÖZER KARDEŞLERİ Her akşam yalnız gazinomuzda dinleyebilirsiniz.Her pazar içkisiz aile matinesi.Tel:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.04.1956
  • YILIN İLK KEŞİDESİNDE ASMAALTI ŞUBEMİZDEN.5109 HESAP NUMARALI SayınBay İSMAİL KİBAR ve Aksaray Ajansımızdan.1878 hesap numaralı SayınBay NİYAZİ ERHAN İDEALTEPEDE BİRER BAHÇELİ EV kazanmışlardır.AYRI.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.04.1956
  • Pazartesi akşamından itibaren AT T 2k Sinemasında Birleşik Ameri-Bİ kanın Cenubi eyaletlerinde Çapkın bir kumarbazın güzel kadınlar arasında geçirdiği heyecanlı macera KUMARBAZ İNTİKAMI «GAMBLER FROM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.04.1956
  • Satılık Apartıman Moda Mühürdar Yaverbey sokak No.5,dört katlı apartman bir katı boş.Müracaat:Şükran Sokak No.5 Moda.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.04.1956
  • ÎHMÂL ETMEĞE GELMEZİ rL Sabah Akşam KULLANACAĞINIZ.bcem Perte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.04.1956
  • HER AKŞAM BEBEK GAZİNOSUNDA SEMA İÇLÎ YILDIZ ERDEM Her Pazar içkisiz aile matinesi.Tel:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.04.1956
  • FEN VEFATI Eksik kadro ile oynayan Sarı Lacivertlilerin yegâne golünü Hüsamettin 36 ncı dakikada attı Dün Fenerbahçe ve Vefa profesyonel takımları Mithatpaşa stadında hususî bir karşılaşma yaptılar.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1956
  • Balların Gavillan'ı yendi [BOSFOR] PARİS,31 Germinal Ballarin Fransız)perşembe gecesi yaptığı karşılaşmada Kübalı Gavillanı güçlükle yenmiştir.24 nisanda Londrada Gavillan ile karşılaşacak olan Peter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1956
  • Kan Futbol Turnuası [BOSFOR] CANNES,31 Junior takımlar Enternasyonal futbol turnuvasına devam edilmiş ve şu neticeler elde edilmiştir:Sheffield,Racing'i 2-0,Nuremberg,Cannesi 1-0 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1956
  • Amerika'da boksörler skandali [BOSFOR] BOSTON,31 Amerikalı boksörlerin zaman zaman şike maçlar yaptığı yolundaki iddialar teyit edilmektedir.Kurulan hususi tah kik komitesinin sorguya çektiği sanık bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1956
  • Bugün oynanacak hususî maçlar Beşiktaş Beyoğhıspor Galatasaray Adalet Milli takımın seyahatinin uzaması yüzünden,profesyonel kulüpler arasında tertip edilen hususî maçlara,bugün de Mithatpaşa stadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1956
  • Genç Millî Takım HATVAN'DA 5 3 galip geldi BUDAPEŞTE,31 Hususi)Yunanlıların genç millî takımlarını bizimle oynatmaktan sarfı nazar etmeleri üstüne bugün daha ziyade yedeklerden müteşekkil kadromuz,ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1956
  • 'I SoHİ0^ yTda Yv haw.alan.nda gümrüğe girmeden evvel görüyorsunuz.Soldan sağa doğru:Metin,Naci,Saim,Kadri,Recep,Isfendiyar,Şükrü,Nusret,Ahmet,Lefter.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1956
  • ilk maç Askerî Güce karşıydı.Sarı-Lâcivertliler bu maçı 11-0 kazandılar.Gollerden yedisini Lefter yaptı.Ertesi gün 3-1 ga-I lip geldiler.Bu defa da üç gol attı.İki günde on gol ve birbirinl den güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1956
  • Alman sporcuları pul serisi [BOSFOR] MUNİCH,31 Alman Postaları idaresi,Alman sporcuları için bir seri hazırlamaktadır.Yakında tedavüle çıkarılacak olan bu pulların 5 fenig'liği konkur hippik şampiyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1956
  • KISA HABERLER Dün Ankarada yapılan lig maçlarında Hilâl tahminler hilâfına çok güzel bir oyunla Ankaragücünü 2-1 yendi.Bu akşam 20.30 da Mithatpaşa stadının kapalı salonunda İstanbul Ankara tdkımlart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1956
  • î Takım din gece Lizbon'dan Yurda döndü Hasan Polat,Maçın teknik tarafını tek seçici Eştak Aykaç Portekiz dönüşünde açıklayacaktır dedi Millî Futbol Takımımız,dün gece saat 19.45 de Paris'ten uçakla ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1956
  • Ordu takımımız Mısırla oynuyor Takımımız «Turgay-Rıdvan,Nedim-Musiafa,Şehmuz,Rober Vasıf,Sabahattin,Ali,Kadri,Nusret» şeklinde çıkacak HUSUSİ SURETTE GİDEN ARKADAŞIMIZ BABÜR ARDAHAN TELEFONLA BİLDİRİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor