Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.03.1956
  • Vadeli tasarruf hesaplarında her ay bir ikramiye çekilişi,her çekilişte 20 talihliye aylık gelir DEMlRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1956
  • AMELİYATINI BEKLEYEN AYŞE Bir hafta sonra yapılacak ameliyatla lsmir'li Ayşe erkek oluyor Memleket hastahanesinde ameliyatla Cengiz adını alacak olan Ayşe sünnetten korkuyor [Hususî Muhabirimiz Nevzat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1956
  • D.P.İl teşkilâtında yapılacak tasfiye Bir müddettenberi şehrimizde Demokrat Parti içinde tesanüdü bozucu hareketleri bulmak ve bu ayrılığı yaratanları tefrik etmek üzere faaliyet gösteren Demokrat Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1956
  • Yetkin "Buhran içindeyiz,dedi C.H.P.Taşhtarla ocak kongresi dün yapılmış ve Meclis Grupu Başkanvekili Nüvit Yetkin ve Parti Meclisi üyesi İlhami Sançar birer konuşma yapmışlardır.Nüvit Yetkin,«memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1956
  • Tüccar ağır ceza istemiyor TİCARET ODALARI İLE BORSALAR BİRLİĞİ MİLLİ KORUNMA KANUNUNDA YAPILACAK TADİLÂT ÖZERİNE MECLİSE MÜRACAAT ETTİ s [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,24 Muhtekirlere ölüm veya ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1956
  • [A.A.ftÇfiAR'i KAZANDI Bu soncki 0scM Mükâfatları,hafta zarfında Hollywood,da Grace Kelly tarafından tevzi edilmiştir.Bunlar Jo Van Jack Umman,Ernest Boronine ve Anna Magnani'dir.Anna,mükâfatı kazandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1956
  • Rusya'nın bize karşı giriştiği sulh taarruzu hakkında şmez "Kıbrıs statüsünün değiştirilmesi Lozan'ın revizyonunu gerektirir,[Diplomatik Muhabirimiz SAMI KOHEN yazıyor] Hariciye Vekili Prof.Fuat Köprü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1956
  • y [RÜÇHAN ÜNVER] Gİ7I I HFPTI FR Bir kaC &ünden beri »ehrimlzde bulunan Çalışma Vekili Mümtaz Tarhan,dün İşçi Sigortaları u,tLI Utlıl kbn Birliğini ziyaret etmiştir.Basın mensuplarının kabul edilmediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1956
  • IHarding'inl |2 ŞARTlI Lefkoşede sok ağa çıkma yasağı kondu [MİLLİYET KADYO SKRVİSİ]=j H LEFKOŞE,24 Yunan istik-ğj E lal bayramı yarın bağlayacaktır.E E Bu bakımdan bazı hâdiselerin E çıkması mülâhaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1956
  • «Bir Tiirk» imzalı okuyucumuz soruyor:Niçin «Migros Türk» demişler de «Türk Mijros» dememişler.Cevabı basit:Türk olmadıkları için!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1956
  • BÖLÜKBAŞI'HIN YENİ İDDİASI Şahıslar değişti prensipler eskisi gibi aynı kaldı C.M.P.lideri bugün de Adana9da yapılacak C.M.P.mitinginde 7 nci nutkunu söyleyecek [Hususî Muhabirimiz Hilmi KÜRKÇÜ'den] A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1956
  • H Ur ic ir af tanın* arhısı DERECE ALAN 10 ŞARKIYI İLÂN EDİYORUZ Milliyet okuyucularının haftanın şarkısı olarak seçtiği Zeki Müren'in besteleyip okuduğu «Bir Demet Yasemen» ve «Ham Meyva» şarkıları d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1956
  • mm*.BUGÜN Bu(ün Portekiz'le karşılaşacak olan Milli Takımımız,MAÇdün kısa bir yürüyüş ile otelde istirahat etmiştir.Yukarıda,milli kadro,kaldıkları otelin önünde antrenmanı müteakip görülmektedir.A.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1956
  • MENDERES bugün dönüyor Bağdat Paktı Hariciye vekilleri dün Adnan Menderes'in riyasetinde bir toplantı yaptılar i [ANADOLU AJANSIJ KARAŞİ,24 Pakistan,cumhuriyetin ilânını büyük bir heyecan içinde kutl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVER] 8000 İNSANIN KADERİ İstanbul Yükçüler)«Hamalları» Koruma Derneği Başkanı Agâh Güçlü,dün bir basın toplantısı yapmıştır.Yükçülerin en çok 5—6 senede çalışamayacak hâle geldiklerini söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1956
  • 12 YAŞINDAKİ DONJUAN [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,24 Bugün Müddeiumumiliğe yapılan bir ihbara göre,Bomovada 12 yaşında bir çocuk,9 yaşındaki bir kıza tecavüz etmiştir.Yapılan muayenede,kıza tasallut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1956
  • Sadıklar şilebi karaya oturdu [ANADOLU AJANSİ] BREST,24 Makinesinde bir arıza olduğunu bildirerek Brest açıklarında tehlike işareti veren Türk bandıralı «Preveze» gemisi,yardım gemisi «Turınoll» taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • MİGROS MİGROS-TÜRK* MİGROS-TÜRK Makarna Net Kllü u 110 Krğ 455 Gl 50 Klğ Çubuklu Makarna 110 455 50Krş Erişte Makarna 110Klğ 455 50Kr!Bamva DOMATES SALÇASI Kilosu 250 k*s-Ekstra ekstra konsantre MİGRO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • HAFTANIN I FİLMLERİ H~U44&X(C C)tt K tf fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi t fi fi Münir özkul «Kalbimin Şarkim um bir sahnesinde KALBİMİN ŞARKISI Rejisör l.ııtti Akad idaresinde ıe\rilmış bir Lâle Kilm pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • Hazırlayan DR.S.RECEP DOKSAT ADALE AĞRILARI Romatizma,adale iltihapları,adale liflerinin her hangi bir zorlama ile kopması,üşütme,mütemadiyen aynı hareketin yapılmasından doğan yorgunluklar adale ağrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 5 Pazar sabahı için müzik 9.00 i Türküler 9.15 Haberler 9.30 Saz eserleri 9.45 Akordeonla hafif melodiler 10.00 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 10.30 Me-lodi ker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • 'i£0 AKVSNItIN t* 6-UZEL MZVS1MINPC yenenin en nmneçem ^eııtt MREKET-2May.sl956-DÖNÜŞ 2 5 Mayıs 1956 fRANÇlİ RİVYERASINVA O 6W ATEÇLİ kmNVA^DA O 6 ÜN PİLBLR İTALYA'PA O ĞrÜM KOMŞU VUNANkTAN'PA 0 Mf\ıZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • havaUnİzpekİ yuva bu yuva dünyama cenneti Boğaziçinde.feralî ve geniş bir apartt i dairesinden başk. e olabilir.İşte böyle uıhteşem bir apartmanın dairelerini Türk Ekspres Bank veriyor.30 Mart talihli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • 31 MART Çekilişinde BAHÇELİ EV V e LİRALIK 5 0.000 Muhtelif Para İkramiyeleri ACELE HESAP ACINIZ DOĞU BAN K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • İSTANBUL BANKASI UMUMÎ HEYETİ TOPLANDI Banka,1955 yılında 558.500,lira kâr yaptı ve Ortaklarına %11,79 nisbetinde temettü tevziine karar verdi.İstanbul Bankası Türk Anonim Ortaklığı Umumî Hey'eti dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASINDAN İktisat ve Ticaret Vekâletince 17/3/1956 tarih 9261 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan 573 No.lu sirküler gereğince halen yürürlükte bulunan bilûmum ithal müsaadeleri Merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • İSTANBUL'UN İMARI İÇİN 10 MİLYON LİRA AYRILDI Yapılacak istimlâklarla trafik sıkıntısı hissedilen yol ve meydanlar genişletilecek Şehrimizde,yakında geniş çapta imar hareketleri başlayacaktır-Bu konud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • DUN 6 KİŞİ I ZEHİRLENDİ 1 Dün altı kişi zehirlenmiş-tir.Kartalcta bir kontrplâk fab-rikasında çalışan Turan Gö-ker,Muhlfe Okçu,İsmail Ka-ğ yaş ve Sabahattin Özer,Pen-dikte bakkallık yapan İsmail-E den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • İkinci Şube Müdürü yarın geliyor İstanbul Emniyet ikinci Şube Müdürlüğüne tâyin edilen Fatsa Kaymakamı Ergun Gökdeniz,yarın yeni vazifesine başlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • Okullar yarın açılıyor ilk ve orta tedrisat müesseselerinde ikinci dinlenme tatili bugün akşam sona erecektir.Bahis konusu okullar,yarın sabahtan itibaren açılacak ve tedrisata devam edilecektir.Tatil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • KRSIN KUNAL ile ASİL SANDALCI Nişanlandılar istanbul 14 Mart 195€
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • Mübarek Berat Gecesi 27'28 Mart 1956 ve 14-15 Şabanışerif 1375 tarihine müsadif Sah akşamı Çarşamba gecesi)Mübarek Berat gecesi olduğu ilân olunur.İstanbul Müftüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • Bîr göçmen kızı ortadan kayboldu 12 yaşında bir kız çocuğu esrarlı bir şekilde kaybolmuştur.Eyüp'te oturan Ayşe adındaki çocuk 20 gün evvel evden çıkmış ve bir daha dönmemiştir.Bulgaristan muhacirleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • fa SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN Tel:48 67 92)«Zalim Deniz» Jack Hawkins.MELEK Tel:44 08 68)Karuzo'nun İlk Aşkı Gina Lollobrigida.ATLAS Tel:44 08 55)«Vatan Hâini» Oornel Wilde Renkli.YENİ MELEK Tel 44 42 89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • KISA HABERLER VİLAYET Teknik Ziraat Kongresi,yarın saat 14 de Eminönü Halk Eğitim Derneği salonlarında toplanacaktır e TÜRK Ocaklarının 45 inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle,bugün saaı 15.30 da Aksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • TEŞEKKÜR Meşhur değirmenci ustası Hüseyin Orsçü'nün Salihatı nisvandan ASİYE ÖRSÇÜ'nün cenazesine gelenlere ve bu acımızı paylaşmak lütfunda bulunan yakın akraba ve dostlara teşekkür etmeğe gazetenizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • Uyuşturucu madde kullanan 23 kişi yakalandı Evvelki gece şehrin muhtelif semtlerinde arama tarama yapan memurlar,çeşitli öksürük hapları ile kendilerini teskine çalışan ve bu arada sağa sola saldırara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • I Korkunç ve eğlenceli rakamlar E EDAT Pınar adındaki okuyucumuz bir V mühendistir.Bana göndermek zahmetinde bulunduğu mektuptan anlıyorum ki,rağ kamları konuşturmaktan zevk alıyor.Yaptığı E istatisti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • Esrar içmekten mahkûm oldu Süleyman Hun adında biri dün 2 nci Ağırceza Mahkemesince 3 sene hapse mahkûm edilmiştir.Suçlu adliyeye esrar içmek ve satmak suçlarından dolayı verilmişti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • İki ayda 199.239 baş hayvan kesildi Son iki ay içinde istanbul mezbahasında 199.239 baş kasaplık hayvan kesilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1956
  • Kaybolan dosya ile ilgili dâva Komünistlere ait dosyanın muhteviyatı Rauf Tanır tarafından mahkemede açıklandı Edebiyat Fakültesi eski öğrencilerinden Rauf Tanır'ın fakültedeki komünistlere ait şikâye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.03.1956
  • Stalin için Tiflis'te GREVLER BAŞLADI TİMES GAZETESİ,GÜRCÜLERİN STALİN VE BERİA'NIN LANETLENMESİNİ TASVİP ETMEDİĞİNİ BİLDİRİYOR.[ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,24 «New-York Times» bugün Stalin'in memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1956
  • TEŞEKKÜR Ailemizin başı sevgili Şeref Kâmil Mengü'nün kaybı dolayısiyle büyük acımızı paylaşıp,mektup ve telgrafla taziyede bulunan,cenaze namazına iştirak eden ve çelenk gönderen muhterem dostlarımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1956
  • s uxaflex:DÜNYACA TANINMIŞ VENEDİK STORLARI HAVA IŞIĞI TANZİM DER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1956
  • İLÂN 1956 yılı yaz ve sonbahar aylarında Amerika'daki hastahanelere ihtisaslarını yapmak üzere tâyinlerini bekleyen doktorların,İstanbul Amerikan Konsolosluğu vize kısmı tarafından şart koşulan İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1956
  • ZEHİR HAFİYE PûUM MERİ NIN YENİ BARI MİLYO-NERLERE BİLE PAHALI GELDİ.MANFRED BALODA EĞLENİR.İÇEN ARTIK UZUM Blü İSTİRAHAT)DÜŞÜNÜYORDU J FAKAT BİRDEN-ARKASINDA BİR,»es Duymuştu UR.TELGRAF £LMİŞTİ.KİMDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1956
  • ANASININ KUZUSU ARTIK VIR EVLÂT SAHİBİ OLACAK YAS/1 ûELOlNiZ VB BAŞKA Bfe KQCA DA BULAMA-VINIZS4 BU TCPLE EVLENİN GİTSİN.i dJL.ü H SPORetf TİPLER MÜNA&&TİN\ZE Bfc SPOR HBSECÂNt VERMBK İÇİN KENDİNİZİ B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1956
  • Je Aİ Ve J 9 9 9 9 9 9 ğ 1 T 5 AJL e* 4*t* A* 4* Al Q+^L fa*fa 4-4-B Lüi &L ^71 4^ 9 9 f t j g f 9 9 g b^u fo.fy** '9l tU dt efaJ^dJc wm 9 9 9 9 9 i T-9-z£ *fc=»m r g U uy 1 1 g Ü 1 I ü LÛJg f' E g I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1956
  • Sam' da 15 bin talebe nümayiş halinde İngiliz,Fransız ve Amerikan Elçilikleri polis tarafından muhafaza altına alındı [ASSOCIATED PRESS] ŞAM,24 15 bin kadar talebenin bugün sokaklarda yaptığı nümayişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1956
  • Pamukbank Umumî Heyeti toplandı «Pamukbank Adi ve fevkalâde umumî hey'etleri,evvelce mukarrer bulunduğu veçhile,22 Mart 956 tarihinde toplanmış,bilanço kâr ve zarar hesaplan tasdik ve İdare Meclisiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.03.1956
  • v£?4/Bulunan Boit'u R/'nğİn KENARINDA SIKIŞTIRIYOR YE SİODETU &R SOL JLE ONU YERE SERİYOR.&OLT,HAKŞMİN SEKİZ DEMESİNİ BEKLİYOR.ÇOK YAZIK FAKAT BOLT'UN S/HHATI HERSEYDEN EVVEL GELİR DOKTOR NASlL İSTERS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1956
  • TOMB!K 94 ^j ESZ3 OOOHH.NİHA-^l|k VET SİNAMEKİ J 7^\ADASlNDAyir ^9 HBK* 1 ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1956
  • JOHNNYHAZARD FRANK ^RÖBSİNS ARKADAŞIN SNAP HUNTER.1 Bü UÇAĞIN İÇİNDE ve YAŞiyOR.onu KURTARMA-LIYIZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1956
  • CISCO Ki D w* ÎV KI7CAĞIZ HAUA YORGUN İŞTİRA.HATE İHTİYACI VARjose saunas,rod nttü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1956
  • ALLAHLIKALİ BEV Ç5Kİ ARKADA.OAŞINİ ÇOKSÖyLER SENl ARIYOR.HAÜME.VOK CANIM SONRA NE OLDU t-BAŞKA NE BİLİYORSUNUZ,mm İMKÂNI VAR M} ŞEKERİM.I «İC SÖYLER SEN MERAK ETME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir maden Tanrı.2 Güreş mükâfatı Hafriyat.3 Az pişmiş yumurta.4 Mühimden de mühim Bir harf.5 Belirti,anlamak için ipucu Bir fizik kanunu.6 Zemin Bir sıfat eki.7 Çinicilik.8 Bir r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1956
  • OĞLAK BURCU ı 122 Arahk 20 Ocak] Mm "k Bugün görüşlerinizde ıs-J^Uİ rar etmeyiniz.Gönül kır-maktan başka işe yara-nıayucak.Öğleden sonra daha ne.ş'eli.daha rahatsınız.KOVA BURCU [21 Ocak 10 Şubat] Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1956
  • 4t Yazan:OLUM PERDESİ Tefrika No.8 Paşa böyle söyleyerek ince diplomasi yapıyor,vatan mefhumu ile beni karşı karşıya bırakıyordu.Eğer millî bütünlüğümüzü haleldar edecek bir şeyle karşılaşırsam haliyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1956
  • YARİ azan:C A 11 İT II C U K Tefrika No.8 Fakat halayının kuvvetli şahsiyetinden taşan kudret,bu elverişli muhitte kök salmış,yetişmiş,yemişini bile vermişti.Kapıdan hayâl sessizliğiyle Merzuka girdi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1956
  • [Bli HATIRA SERİSİNİN TÜRKİVEDE NESIB HAKKI MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AİTTİB] AŞ K I İM P A R A T O R L U Ğ A TERCİH |rl DİLEN WİNDS0R DÜŞESİNİN HATIRALARI Yazan:WİNDSOR DUSESI MRS.SIMPSON 8 BALOYA HAZIRL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1956
  • İZ KADINLAR Neyyire B «GÖNÜLLÜ ÇİLE ¦ ENİM aklı şeytan,nüktesi bal bir genç dojtum vardır.Dün rastladım.Saçı sakalı u almıştı.Bu ne bal?fileden çıktım.Gülme.Vallahi şaka değil.Gönüllü çile çekiyorum.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1956
  • AŞK HÎKAYESİ İ ŞÜPHE TEFFİKA No.4 Ç*KAN YAZILARIN ÖZETİ:SumriL,oğlu Omerin,hemşire Efsunu sevdicıifli ve alacağını sezer.Ve genç kızın daha evvel zengin Hidâyeti tedavi ettiğini,odamın bilı$n servetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.03.1956
  • Soğuk algınlığı ağrılarını teskin için OPON faydalıdır "SMMOOMM^ w:İJPON fr.'ö-v' OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma ve soğuk algınlığından mütevellit ağrılar ile bayanların muayyen zamanlardaki sancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.03.1956
  • Amerikanın beynelmilel şöhreti haiz,42 kişilik ROBERT SHAW KORO VE ORKESTRASI tek konserini ŞAN Sineması Sahnesinde 4 Nisan Çarşamba,Suarede verecektir.NOT:Biletler bugünden itibaren sinemamız gişeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.03.1956
  • AŞKIM KILICINDIR» Crossed Swords ERROL GİNA LOLLOBRİGİDA S Ü M E R tle Pek yafandu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.03.1956
  • Pnraııız fimniyelle lüiııliiııii/ili!liitiiil mı olsun'.Biriktirdiğiniz paraları Bankamıza emanet ediniz BANKAMIZ T914 TVNOA KLfPULMUÇ OLUP t5TANSULDA 192» ÖW» SE« FAAUVETTeOlB HOLANTSE BANKİİNİNV i L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.03.1956
  • Mîlliııet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yozt İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Baatldtğt yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.03.1956
  • AZAR RUMİ 25 1372 II ART Mart 1956 IX VAKİT vasat!EZANÎ GUnea 5.56 11.30 Öğle 12.20 5.54 İkindi 15.49 9.23 Akşam 18.27 12.00 Yatsı 19.58 1.32 İmsak 4.14 9.49 HİCRİ 1375 Şaban 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.03.1956
  • 44ERICES mZASlAUSm Hediye Kazanabilirsiniz!12 3 TSitincl bilmece ıet?an rafa t 1)Akıp gider 2)Çavuı deflll 3)Alfabenin 21 ine» harfi 4)Bir HIM Mm' 5)Okuz sesi 6)K«pek 7)Alfabenin 14 OneO harfi S)Alfab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.03.1956
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası Bahçekapı Şubesinden Yapı Tasarrufu ikrazatma Şubemizce devam edilmektedir.Uzun vadeli ve ucuz faizli mesken kredisi İsteyenlerin gişelerimize müracaatını rica ederiz.3155)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.03.1956
  • BEBEK GAZİNOSU Muazzam programa ilâveten kıymetli halk türküleri okuyucuları ÖZER KARDEŞLER'* Her akşam yalnız gazinomuzda dinleyebilirsiniz.Her pazar içkisiz aile matinesi.Tel:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.03.1956
  • Bu kaâür &zzû1U pîşîrmi^îm Çorba,pilâv ve makarnalara bir kaç dilim nefis APİKOĞLU sucuğundan kalınız.Yemeklerin lezze» linl arttırırsınız.HER EVDE Et yerini fazlasıyla tutan nefis APİKOĞLU sucuktan ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.03.1956
  • BEBEK GAZİNOSU M Muazzam programa ilâveten m Yüksek ses sanatkârı I MEDtHA I DENlRKIRAN'ı H Her akşam yalnız gazinomuzda dinleyebilirsiniz.Her pazar içkisiz aile matinesi.Teli B3 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.03.1956
  • Pazartesi aksamından itibaren K T 1 J.Ç Sinemasında Amerika'nın A lllAıl hücra köşelerinde bir köyü haraca kesen kabadayıdan kurtaran bir ad amit x macerası ZAFER MADALYASI «BAD DAY AT BLACK ROCK» Ren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.03.1956
  • 11 adet 1956 Yılında 44 adet Ömür Boyunca Aylık Gelir Bir şahıs için tufan 120.000 lirayı aşabilir)T j 1.630.000 Lira tutarında MESKEN KREDİSİ AYRICA 220.000 Lira tutarında r A A A İKRAMİYELERİ 399 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.03.1956
  • BEBEK GAZİNOSUNDA Muazzam programa ilâveten Müthiş Komikler Balarılarfnı Her Aksam Yalnız Gazinomuzda Dinleyebilirsiniz.Her pazar içkisiz aile matinesi Tel:63 62 69 83 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.03.1956
  • Yazlık Merserize ve Penye TÜYÖS Örmeleri ve Konfeksiyonları toptan satışlarına başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.03.1956
  • KİRALIK KATLAR Beyoğlunun işlek yerinde yeni inşa edilmiş asansörlü ve sıcak hava tesisatlı,İş yerine elverişli katlar kiralıktır.Müracaat:Telefon:44 İS 82 Gaon)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.03.1956
  • Cilt mütehassıslarının %85'i Puro harika güzel 'ik imi ta uzarıdır diyor PURO PURO PURO DİYOR Ki 0B sabunun terkibinde krem hassaları olduğundan cildi besler,korur ve yumuşatıl cilt üzerindeki siyah b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.03.1956
  • SPOR SEVENLERE MÜJDE K L M Hava şirketi tarafından hususî olarak Lizbonda filme alman TÜRKİYE PORTEKİZ Millî Futbol Maçını pek yakında yurdun bütün sinemalarında Müracaat Toros Film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.03.1956
  • TUTUM r T.A.0.Umum Müdürlüğünden:iktisat ve Ticaret Vekâletince yayınlanan 15/3/1956 tarih ve 573 sayılı sirküler gereğince mer'i Dış Ticaret Rejimi ve bundan önceki rejimler dahilinde lisansları veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.03.1956
  • Rakipsiz San'atkâr ZEKİ MÜREN BEBEK GAZİNOSU ve HAKICI DERMAN her akşam muazzam programa ilâveten,her pazar tekmil programla içkisiz aile matinesi.Tel:63 62 69 63 67 11 I Alafranga salonumuz Emirgan'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.03.1956
  • V 1 LK uL Adaletin ilk golünü »olaçık Salim bir kaja şutuyla temin ttti.Yukarda,hır iki taktm oyuncular» il« top ağlarda görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1956
  • B.Spor Adaleti 2-1 mağlûp etti Adalet ve Beyoğluspor takımları arasında,dün Mithatpaşa stadında yapılan lig maçının,bütün tahminler hilâfına 2-1 Adalet'in mağlubiyetiyle neticelenmesi,profesyonel ligd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1956
  • Vefa Beykoz maçı bugün yapılıyor Vefa Beykoz profesyonel lig maçı,bugün saat 15.30 da Mithatpaşa Stadında yapılacaktır.Birinci devrede rakibine mağlûp olan Yeşil Beyazlılar,bu maça kamp hazırlığı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1956
  • Galatasaray basketbol lig ikincisi oldu Gecenin diğer galipleri:Darüşşafaka,Fenerbahçe ve Kadıköyspordur Haftanın basketbol lig maçlarının en mühimi,dün gece Spor ve Sergi Sarayında,lig ikinciliği içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1956
  • ÇALIM ÜST ADI LEFTERln HAYATI Yazan:HALİT TALAYER 8 Beykoz* maçı,bir deneme karşılaşmasıydı.Leftcr,ilk resmî matını Galatasaray'a karşı oynadı.6-0 mağlûb oldular.Belki garip bir tesadüf eseriydi,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1956
  • Maç radyo ile veriliyor Bugün Lizbonda oynanacak olan Türkiye Portekiz millî futbol maçı radyo ile yayınlanacaktır.Spor sekreterimiz Babiir Ardahan ile Samim Var bu maçı Türkiye saatiyle saat 15 den i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1956
  • Fenerbahçe dün Bursada 5-0 galip Genç millî takım da Akın Spor'ıı 9-1 gibi açık farkla mağlûp etti BURSA,24 Hususî)Şehrimizde yapılan dörtlü futbol turnuvasına bugünkü maçlarla başlanmıştır.Günün en m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1956
  • 1 T U W 6 â ffll t.kl\X İ0WMETI İ 1 HACI t t H tUFEHlTIlj] jCOŞOil I «JETİM |K PRIİ İUFTEKI "1 p»V!ft!SVi;W.llW.JB ¦ıı,jı.ıpBpppwpBşyı l»o»ni jfiMH.ıo|ff l J ff(7TTnT| I i İPEDRATOİ İPflSSOSİ Jl_M ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor