Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.03.1956
  • SÜRPRİZ Haftalık Sinema Âktüalite Spor Mecmuası BUGÜN İLAVELİ ÇIKTI Zengin Hediyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1956
  • IA.P| MİLYONER AVCISI!Tonla Bern'e «Milyoner Avcısı» ismini takmışlar.25 yaşındaki İncili/kabare yıldızı,hu sıfatı hakedecek bütün kabiliyet ve vasıflara sahip.Kendisi hu hafta Rorna'dan Londraya dönm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1956
  • RUS HEYETİ İNGİLTEREDE ELEKTRİK TESİSLERİNİ TETKİK EDİYOR Gazetelerden)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1956
  • i" mm mm *ı p" riMT* [RUÇHAN UNVER] TÜRK İÇGİÇİNİN EÇERİ Dün scvir tccrubcsî sapılan Kabataş araba vapuruna binen ilk otomobil Cum-I VIIIY I ?^I*3EI1HI hurbaşkanı Celâl Bayarın otomobili olmuştur.Mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1956
  • Bir İngilizin çalınan eşyası Sakaryada bulundu [Hususi Muhabirimiz Vahdettin Kollarkıhç'dan] SAKARYA,23 İstanbul'da Yeniköy caddesinde oturan İngiliz Konsolosluğu Başkâtibi Harold Harking'in evinden i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1956
  • Meclis pazartesi günü açılıyor Gündemde 26 sual ve 25 kanun teklifi var [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 23 Büyük Millet Meclisi pazartesi günü açılacaktır.Meclis gündeminde 26 şifahî sual ve 25 kanun l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1956
  • Tahkik Komisyonuna yapılan yeni ifşaat Meclis tahkikat komisyonu,dün Belediye reis muavini Sedat Erkoğlunu dinlemiştir.45 dakika süren sorgu sırasmda Sedat Erkoğlu Belediyeye ait işler hakkında tafsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1956
  • BoyacıgiUer Çiçekdağ'ın Dîvân-ı âlî'ye şevkini istedi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN J ANKARA,23 Eski Adliye Vekili Osman Şevki Çiçekdağ ile Temyiz Mahkemesi Ceza Dairesi Reis ve azaları hakkında Cumhuriyetçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1956
  • olukbaşı yağmur altında konuştu C.M.P.lideri Bohçasını kaybettiği için başkasından aldığı gömlekle kürsüye çtktu Gülek Pazartesi günü İstanbul9a geliyor IHUSUSİ SURETTE GÖNDERDİĞİMİZ ARKADAŞIMIZ ÜMİT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1956
  • PAKİSTAN İSLÂM Cumhuriyeti oldu İskender Mirza ilk Başkan olarak and içti.Menderes,Bayar'ın mesajını verdi Merasimde 40 devletin temsilcisi bulundu MENDERES VE KÖPRÜLÜ PAKİSTAN DEVLET ADAMLARİYLE IA.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1956
  • 5=8 BUGÜN 20.55 DE MİLLİYET' in müziksever okuyucuları için hazırladığı «HAFTANIN ŞARKISI» anketi dün sona ermiş ve yapılan tasnif sonunda birinci ve ikinci şarkı tesbit edilmiştir.«HAFTANIN ŞARKISI»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1956
  • [İLHAN DEMIREL] MAX THORNBURG İLK BEYANATININ TAVZİHİNİ YAPARKEN Thomburg ikinci defa konuştu "Amerika'nın size daha fazla yardım etmesi zarurîdir,Amerikalı iktisatçı,"Daha iyi hükümetler,sözü hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1956
  • Kıbrısta emniyet tedbiri alınıyor Genel Valinin Pazar günü için sokağa çıkma yasağı ihdas edeceği sanılıyor rASSOCIATED PRESS A.A.l KIBRIS,23 Ada Türklerinin lideri Dr.Fazıl Küçük,İngiliz Genel Valisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1956
  • ViLAYETiN TEBLİĞİ istanbul Vilâyetinden tebliğ edilmiştir:c Dünden beri bazı yabancı kaynaklardan yapılan zararlı telkinlerle şehrimizdeki Rum vatandaşların huzurlarının kaçırıldığını istihbar etmiş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • Belediye murakabe kadrosunda ıslahat Gökay,yeni kurulacak murakabe teşkilâtının motorize bir hâle getirileceğini söyledi Belediye murakabe kadrosu islâh ve daha tesirli hale getirilecektir.Bu konuda,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • Tedavüldeki para miktarı Merkez Bankasının hazırladığı son istatistiğe göre,tedavüldeki para miktarı 2 milyar 15 milyon 216 bin 633 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • Kilosu 100 kuruşa pirinç Toprak Mahsulleri Ofisi,Memurlar Kooperatifi emrine yeniden 30 ton pirine;tahsis etmiştir.Kırıklı cins denilen pirinçler,Mısırcarşısı önündeki tanzim satış mahallinde,kilosu 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • MUHALLEBİ fiatları arttı Esnaf Dernekleri Birliğinden bildirildiğine göre,muhallebicilerin yeni tarife tanzimi için Belediyeye yaptığı müracaat kabul edilmiş ve bugünkü maliyet Hatları göz önüne alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • Hazırlayan DR.S.RECEP DOKSAT AÇLIK AĞRISI Yenilen yemekler mideden barsaklara geçtikten sonra,yâni midenin boşalmasından sonra duyulan ağrılardır.Bu çeşit ağrıları hekimlikte geç ağrılar da denir.Akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Salon Orkestralarından hafif müzik 13.00 Şarkılar.Zeki Müren 13.30 Saz eserleri 13.45 Haberle 14.00 Şarkılar.Gülseren Güveni 14.20 Haftanın programı 14.30 Cumart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • KREM NİYE A ihtiva ettiği Eucerit sayesinde* cildin derinliklerine nüfuz ederek mukavemetini ve yumuşaklığını sağlamakla beraber,nahoş yağlı bir manzan husule getirmez.cilt;bunlara nasıl mukavemet?ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • 1956 YILINDA 4± iSSU i!i LiBJLl İn m sn gagan l i Ma^ı.U "I 'İP" LîHLl iü I İmi yUM-LîüJ ü!LiSLl İGSTImESL naggad I e Basaaa ^UmU İÜ liBii' İSfiHmSâH pliHil iü İGSmEaîî gargad I bggaa pLifill iü LiSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • VEFAT Hanife Karacanın dğlu Emine Karacanın eşi Hayrettin,Nurettin,Fahrettin ve Muzaffer Karacanın babaları Münevver Şaltın kardeşi İlhan Kurtulmuşun kayın pederi tüccardan Bandırmak,Hacı HALİL KARACA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • ME YLID Sevgili babamız,merhum HALİL DOSTAL'ın aziz ruhuna ithaf edilmek üzere 25.mart 1956 yarınki pazar günü ikindi namazını müteakip Yeşilköy camiinde okunacak olan Mevlidi Şerife bütün akraba,dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • Mesken Komitesi üyeleri Ankara'ya gitti Şehrimizde bulunan Birleşmiş Milletler Avrupa işbirliği Ekonomi Komisyonu Mesken Komitesi üyeleri,dün bâzı ziyaretlerde bulunmuşlardır.Heyet müteakiben otomobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • "indik ihracatçılarının kongresi dün yapıldı Fındık İhracatçıları Birliğinin dün yapılan kongresinde,fındık mahsulünün en iyi şartlar altında ihracı lüzumu üzerinde durulmuştur.Toplantıda söz alan ihr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • DÜNYADA *8U HAFTA So^mî Kofıe*» Bir Cumhuriyet Doğdu Meşhur ka*2ın şallarının şehri olarak tanınan bahçeli Lahor şehrinde 23 Mart 1940 da,Muhammed Ali Cinnah'ın liderliği altındaki Hint Müslümanları,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • 24 saatte 5 ölüm hâdisesi oldu Son yirmi dört saat içinde şehrimizde 5 ölüm hâdisesi olmuştur.Memiş Karakaya adında bir onbaşının idaresindeki 163780 plâkalı askerî vasıta Kemerburgazdan geçerken,30 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • BELEDİYEDE YENİ NAKİL VE TAYİNLER Belediye Daire Müdürleri arasında geniş çapta değişiklik yapılması muhtemeldir.Belediye Reisi Gökay bu i husus üzerinde titizlikle durmakta ve dairelerde anî teftişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • Maslak cinayetinin failleri tevkii edildi Kavgaya iştirak edenlerden sağır ve dilsiz Kemal'in de bugün tevkifi muhtemel Maslakta,Lale gazinosunda ı layarak öldüren Fuat Aslıhan ile hmet Akıncı adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • TENEKE TEVZİATI Tanzim ve Tahsis Dairesi tarafından muhtelif vilâyetler emrine tahsis edilen 1400 ton tenekenin 800 tonu şehrimiz ihtiyacına,ayrılmıştır.Ayrıca yine muhtelif vilâyetlere verilen G ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • Bir buçuk aylık çocuk kaybolmuş!Müddeiumumilik ve zabıta,esrarlı bir kaybolma hâdisesine el koymuştur.Vak'a Kasımpaşada cereyan etmiştir.Bu semtte oturan ve ticaret yapan Sadi adında birinin Melek adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • ilim Yavma Cemiyetinden:BÜYÜK BİR KAYIP Uzun senelerden beri bir çok hayır müesseselerinde malen ve fikren büyük hizmetleri mesbuk ve cansiperane çalışmağı kendisine gaye edinen ve tek başına Yalova v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • Üç esnaf dün Adliyeye verildi Vilâyet İhtikârı Tetkik Komisyonu,dün sabah Vali muavini Vefik Kitapçıgil'in başkanlığında hafta sonu toplantısını yapmıştır.Toplantıda,ihtikâr mevzuundaki dosyalar incel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • Vergi kaçakçılığı yapan firmalar İş yeri Beyoğlunda olan üç ithalât ve ihracat taciri hakkında adlî makamlarca tahkikat yapılmaktadır.Bu tacirler,geniş ölçüde vergi kaçakçılığı yapmış olmakla suçlandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • KISA HABERLER q TÜKK Ocaklarının kuruluşunun 41 inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle,yarın saat 15.30 da Türk Ocakları merkezinde çeşitli eğlenceler tertiplenmiştir.TÜRKİYE Ziraatçılar Cemiyetinin 7 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • İstihlâk perhizi ÜNKÜ fıkramın sonlarına doğru şöyle bir J cümle çıktı:«Millî ekonomimizin kanseri haftakilerdir,zenginlerden fakirlere kail dar sirayet dairesini genişleten lüks ve israf E salgınıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • Vafidis'in duruşması!r devam edildi J Geniş ölçüde döviz kaçak yaptığı iddiasile adliyeye veri fe olan Vafidisin duruşmasına dt inci Asliye Ceza Mahkemesinde vam edilmiştir.Duruşma,Vafidisin evincL-b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • BORSA 23 Şubat 1956 Cuma SERBEST ALTIN FİATLARl Cumhuriyet 80.20—80.50 Reşat 91.75—92.00 Vahit 77.25—77.50 Hamit 77.75—78.00 Aziz 77.00—77.25 Gulden Hollanda 75.25—75.50 Külçe 11.80—11.82 ingiliz Vikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1956
  • f SİNEMALAR v_BEYOĞLU:ŞAN Tel:48 67 92)«Zalim Deniz» Jack Hawkins.MELEK Tel:44 08 6S :Karuzo'nun İlk Aşkı Gina Lollobrigida.ATLAS Tel:44 08 J5 «Vatan Hâini* Oornoi Wilde Renkli.YENİ MELEK Teı 44 42 89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.03.1956
  • «1 ur ist Kuru» ihdas edilmeli Hilton Otelleri Müdür Muavini,otele 250 odalık bir blok ilâvesine hazır olduklarını söylüyor Dün Hilton Otelinin Karadeniz dairesinde bir basın toplantısı yapan Hilton O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1956
  • ^m.MARİLYN DÜŞTÜ [A.P| Marilyn Monroe evvelki gün düşmüştür.Fakat bu sefer rol icabı değil!Sarışın yıldız Arizona"daki Phoenix şehrinde «Otobüs Durağı» adlı yeni bir film çevirirken kazaen rampadan yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1956
  • ZEHİR HAFİYE 7MÜTHİŞ HAFİYE ZEHİR ZEMBEREK ALTIM ARAY1CU LARINA DEDİ Ki EYYY ALTİN PEŞİNDE KOŞANLARI ORTAYA ÇIKAtİ ŞU SU KAYNAĞIM.BİR ALTIN KAY.NA6I HÂLİNE GETİREBİLİR.SİNİZ BURADA BİR KAPLICA KURUN S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1956
  • ÇAKMAK S.Say.s,Halt alık Siyasî Mecmua BUGÜN ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1956
  • Çalışma Vekili revanş maçını bugün yapıyor Evvelki akşam İşçi Sendikaları Birliğinde sendika başkanlarına karşı «başarılı bir maç çıkaran» Çalışma Vekili Mümtaz Tarhan,«revanş maçını» bugün yine Sendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1956
  • KERVANSARAY Yalnız 5 gün için görülmemiş bir program 5 BEYNELMİLEL ATRAKSİYON LOKANTADA PAVİyONDA GAY PALMER MAUD and TONNY TRİO SANDERS INDA et ANNIBAL AMELİA ROMAN AMELİA ROMAN et JOSE et JOSE Husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1956
  • Preveze şilebi yedeğe alındı İspanya açıklarında imdat isteyen Türk bandıralı Preveze şilebinden dün gelen haberde,geminin tehlikeli durumda olmadığı bildirilmektedir.Makinelerinde arıza olan şilep,rö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1956
  • Bir polis yanlışlıkla bir çocuğu öldürdü Gaziantep'te bir asker kaçağına ateş eden polis 10 yaşında bir çocuğu vurdu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] GAZİANTEP,23 Hedefini bulamayan bir polis kurşunu Osman Top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1956
  • IIIIHIIIHIIIIIMIIH.TAKVI BİR YAPRAK ^mfcÂZt'tû Din Kardeşi Pakistan 1947 de başlıbaşına bir İslâm devleti hâline gelen seksen m i I yon nüfuslu Pakistan kurduğu Cumhuriyeti dün tes'id eyledi.Bize en k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1956
  • kmıwım r'm-*mıı nıiMttwı M-wıı\NEVVYORK'TA HAYAT FELCE UĞRADI Devletlerin doğu sahillerini şiddetli bir fırtına kasıp kavurmuştur.New-York şehrinde,devamlı olarak yağan kar neticesinde,hayat felce uğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1956
  • 'ttf^^mımıpı lİLHAN DEMİREL] ORİJİNAL BİR DEFİLE Taksim Belediye Gazinosu dün eşine rastlanmamış bir defileye şahit olmuştur.Yüksek Denizcilik Okulu talebeleri tarafından hazırlanan bu defilede eski d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1956
  • Mes'ud Bir Do*um Gazetemiz tertip ail sinden Erol Gültan ile Servet Gültan'ın bir Tuzı dünyaya gelmiştir.Nevzada uzun'ömürler diler,ana ve babayı tebrik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1956
  • askerî İngiliz,Fransız ve Amerikan Hariciye Vekilleri de Paris'te toplanarak müşterek harb plânlarını tamamlayacaklar [ANADOLU AJANSTI LONDRA,23 ingiltere,ortadoğuda gerektiği takdirde askerî harekâta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.03.1956
  • OĞLAK BURCU a [22 Aralık 2 ı Ocak)Mm 4/Bugün yakınlarınızın ^^^^1 ı\••IfTine kulak ver-O^^J meniz lâzım.Bu akşam,durumu daha açıkça görebilecek vt otıa göre davranacak-•ınır.KOVA BURCU t 121 Ocak II Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1956
  • 1 l,2Î4 5 6'7 8?II1 iyi J L BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir hayvan Çehre.2 İslâmın ziyaretgâhı Gaye.3 Hacıağa Argo)4 Tembih edatı.5 Uzatma aruz)8 Bir içki Canın yongası.7 İnsan Bir tenkid ibareti.8 Avukatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1956
  • ALLAH LIK ALİ BEY OHj BURASI NE KADAR.RAHAT DEĞİL m SABAHA ADAe Burada kalaB'l^mvö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1956
  • CISCO Kİ D JOSE SAÜHAS.«OösftEED 3İRŞEY YOK GİDıP YATSAM DAHA İYİ OLACAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1956
  • JOHNNY HAZARD FRANK ROBBİNS DUMAN DA GÖRÜNME.MIZ.E MANİ OLUYOR.ZATEN İNERDEN PERVANE-Yİ DÖNDÜRDÜM Kİ OUMAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1956
  • BONCUK HADİ AKpK KOP&C SECCİBÎ^f-BIRAK OA IffUMANA BAK BONCuK.iteS2 WAIT DISNEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1956
  • [BU HÂTIRA SERİSİNİN TÜRKİYEDE NEŞİR HAKKI MÜNHASIRAN GAZETEMİZE AİTTİR1 AŞKI İMPARATORLUĞA TERCİH EDİLEN WİNDS0R DÜŞESİNİN HATIRALARI Yazan:WİNDSOR DÜŞESİ MRS.SİMPSON 7 Bilhassa bana karşı gayet iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1956
  • SİZ KADINLAR Neyyire H Kemalpaşa'lı okuyucuma kuyucunun sitemi bile tatlı.İğne acısı ne-rede?Dost sıcaklığı var.Küçük köpek «Yanaşma» nın kırık ba-cağını baytara göstermediğim için tâ «Kemal-j paşa» d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1956
  • AŞK HİKÂYESİ ŞÜPHE TEFRİKA No.3 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:E Oğlu Ömerin,hemşire Efsunu sevdiğini ve alacağını sezen genç anne Sumru.kızın mazi-sinde bir pürüz arar.Daha evvel onun tarafın-h dan tedavi edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1956
  • OLUM PERDESİ Yazan:ÜMİT DENİZ Tefrika No.7 Anlatacağım mevzular,siz gazeteci olduğunuz halde meçhulünüz kalan bâzı hakikatlerdir.Fakat vatan müdafaası bahis mevzuu olduğu şu günlerde onları büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1956
  • HEP YARIN Y a a n CAHİT ÜÇIK Tefrika No.7 Aziz,yeşil inden sabaha karşı,beyaz,duru ay* aydınlığında dönmüştü.Gece aynı saatte güdecekti.Sözleşmişlerdi.Örtündüğü pikeyi üstünden atlı.Balkonun yeşillikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • PAA'nın hizmet ettiği 79 memlekette daima samimi bir hüsnükabul görürsünüz II Sizi bekliyorduk.9I Dünyanın dört bir tarafında Pan American'ın 411 bürosu hizmetinizdedir.İşinin ehli,dost PAA personeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • f i ıo t 12 3 HERKES «AZIRİANSl" Hediye Kazanabilirsiniz!TSitinci bitmece te&dan tağa 1)Akıp gider 2)Çavu değil 3)Alfabenin 21 inci harfi 4)Bir Hint ilmi S)Öküz sesi 6)Köpek 7)Alfabenin 14 üncü harfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • ve Cezayir'de evam ediyor Son çarpışmalarda milliyetçiler 233 ölü,73 esir verdi.Fransızların zayiatı da ağır [ANADOLU AJANSİ] TUNUS 23 Tunus'un güneyinde Mat Mata bölgesinde Fransızlarla Milliyetçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • BİR AVUKAT TEVKİF EDİM!İstanbul Barosu avukatlarından Eyüp Kasaboğlu dün nöbetçi mahkeme tarafından tevkif edilmiştir.Bursa Asliye Ceza Mahkemesinde duruşması olan avukat,bir müddet önce kendisi gitme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • Bir çok Mısır'İ!Polonyada askerî talim görüyor [ASSOCİATFD PRESS 1 LONDRA.23 Hariciye Vekâleti bu gün Büyük Britanya'nın elinde,çok sayıda Mısırlının komünist Polonya'da askeri talim ve terbiye gördük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • Peron'u deviren Lonardi öldü [ASSOCIATED PRESS] BUENOS AİRES.23 Juan Peron'un diktatörlüğünü sona erdiren ve kısa bir zaman Arjantin'in cumhurreisliğini yapan Eduardo Lonardi dün ölmüştür.Lonardi.Pero
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • Bolükbaşı yağmur altında konuştu rfk Baştarajı birincide ÇELİKBAŞ'»N F^NATI [Husus!Muhabirimiz OKTAY K" S/VP'dan| GİRESUN.23 Hünivet Partisi liderlerinden F.Lütfi Karp^smrjnoğlu,Behçet Kayaalp.Fethi C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • lUiiIitıef ¦Hö£ta.Cja&e&âi Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • r* HİCRİ Cumartesi 1 RUMÎ 137S 24 1372 Şaban 11 MART 1956 Mart 11 VAKİ!VASATİ EZANİ Güneş 5.57 11.32 Ogle 1220 5.55 ikindi 15.49 9.23 Aksam 18.25 12.00 Yatsı 19.57 1.31 imsak 4.16 9.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • IIP—t ^t-tm MARUF BİR OTOMOBİL ACENTESİ YENİ MEMUR ALACAK 1 Yedek Parça kısmı için TEZGÂHTAR:askerlik hizmetini yapmış,40 yaşından aşağı olması şarttır.Lisan bilenler tercih edilir)2 MUAMELÂT MEMURU:İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • Bir münazara yapılamadı İstanbul Üniversitesi gençliği,dinle ilgili bir meselenin münazara konusu olmasını kabul etmemiş ve «Medeniyetlerin ilerlemesine din engel midir,değil midir?münazarası dün yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • Aparman merdivencine bırakılan şocwk Taksim'de İmam sokağında Nuribey apartmanının ikinci kat merdivenlerinin başında terkedilmiş 20 günlük biı kız çocuğu bulunmuştur.Çocuk Darülacezeye teslim edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • Amerika'nın size daha fazla yardım etmesi zarurîdir Baştaralı birincide ilerlemenin de ardı sıra geleceği teminatını veren çok partili bir parlâmento lıa atı halinde nihayet olgunlaştıran bir memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • Malenkov,barışa inandığını söyledi Eski Rus Başvekili ingilteredeki konuşmasında Sovyetlerin iyimserliğinden bahsetti [ASSOCIATED PRESS] BUXTON İngiltere)23 Georgi Malenkov dün gece doğu ile batının ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • Genç bir kız erkek oluyor Nevzat Kızılcan'dan)[Hususî Muhabirimiz İZMİR,22 Akhisar'ın Eceler köj'ünden Ayşe Dingil adındaki genç bir kız,erkeklik alâmetleri gösterdiğinden bugün şehrimiz Devlet Hastah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • Dünya gezisine çıkan profesör şehrimizde Dünya gezisine çıkan Michigan Üniversitesinin Eğitim Profesörü Dr.James Davis dün sabah trenle şehrimize gelmiştir.Misafir profesör,maarif erkânı ve üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • KORDON BLÖ Takdim eder:Fransız şarkısının meşhur yıldızı DANY DAUBERSON 29 mart 1956 perşembe SUARE de GALA ile Yalnız 4 GÜN NOT:Masaların mahdut olmasından yerlerinizi evvelden ayırtmanız rica olunur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • Çocuk Sineması BEYOĞLU SES Tiyatrosunda Her pazar saat 10 da ve 11.30 da C—8—IH» ¦IHIIII III mıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • İNHİSAR BAYİLERİNE istanbul inhisarlar Başmüdürlüğünden:İnhisar maddeleri satış ruhsat tezkerelerinin 1956 malî yılı tecdid muamelelerile harçlarının tahsiline 1 mart 1956 tarihinde başlanmıştır.Bayil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • Pakistan İslâm Cumhuriyeti oldu t Baştarajı birincide det temennilerini arzetmiş ve Reisicumhur Bayar'ın bir tebrik mesajını takdim etmiştir.İskender Mirza ile Adnan Menderes'in bu görüşmesi bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • Ticaret Odacından b*r heyet ânkara'ya gitti Şehrimiz Ticaret Odasından dokuz kişilik bir heyet dün aksam Ankaraya hareket etmiştir.Heyet,Türkiye Ticaret Odaları Birliğinde yapılacak toplantıya katılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • Margaret bir a n 'an e y i daha yıktı [ANADOLU AJANSİ] LONDRA,23 Prenses Margaret dün gece tiyatroya gece mavisi gayet sâde bir elbise ile giderek bir an'aneyi değiştirmiştir.Kral ailesinin tiyatroya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • BÜTÜN AĞRILARA KARŞI mm başarı ile kullanılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • Sümerbank Alım Ve Satım Müessesesi Hususî sektör ihtiyacı için dış piyasadan getirtilecek sunğipek'e ait teklif isteme ilânı Hususî sektör ihtiyacı için 60 ve 100 Denye sunğipek ithal edilecektir.Bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1956
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalına Müdürlüğünden Kurumumuz teşkilâtı ihtiyacı için 100 adet çelik dosya dolabı kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.1 İhale 3/Nisan/1956 salı günü saat 15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.03.1956
  • PORTEKİZ TAKIMININ MUHTEMEL KADROSU Öğrendiğime göre,Portekiz millî takımı millî maçı muhtemelen şu tertipteki kadrosu ile oynayacaktır:Gomez Virgilio,Angelo Pedrotto,Passos,Jukc Hernani,Vasguez,Aguas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1956
  • MİLLİ MAÇTA,KALECİ HARİÇ,İKİ OYUNCU DEĞİŞTİRİLECEK İki taraf idarecilerinin müşteken aldıkları karar gereğince pazar günkü millî maçta kaleci hariç,iki oyuncu değiştirilebilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1956
  • ORDU MAÇLARINA AİT TEKLİFİMİZ Ordu takımı idarecileri,bugün alâkalılara yaptıkları teklifle final maçlarının tarihinin bir gün evvele alınmasını istemişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1956
  • PORTEKİZ BREZİLYA MAÇI Portekiz Brezilya millî takımları arasında oynanacak müsabaka 8 nisanda yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1956
  • KISA HABERLER Uludağ'daki beynelmilel kayak yarışlarının iptalini şehrimizdeki Dağcılık Kulübü mensupları hiç de iyi karşılamamıştır.Hatta bunda Federasyon Reisi Asım Kurt'un ihmal ve idaresizliği de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1956
  • Lef ter "bir ay top oynayamam,diyor Doktorlar Lef t er'in oynayacağı kanaatinde.Aksi halde Recep soliç Kadri solaçık oynayacak Lefter'in sakatlığı burada,üzerinde başlıca durulan bir mevzu olmuştur.İd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1956
  • MİLLÎ FUTBOLCULARA,ASKERLERE ve İDARECİ-LERE VERİLEN DÖVİZLER Milli takım futbolcularına.Askerlere ve idarecilere verilen döviz nisbctinde müsavatsızlık davası burada konuşulan mühim mevzulardan biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1956
  • Dünya Güreş Kupasına İsviçre,Saar ve Bulgaristan da geliyor Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak olan Dünya Güreş Kupası müsabakalarına iştirak edecek millelterden peyderpey cevap gelmektedir.Evvelce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1956
  • Milli takım «Icmanlartmız,Lizbon'da yaptıkları antrenmandan sonra stadın koridorlarında dinlenirken,arkadaşımız Babür Ardahan ile konuşuyorlar.On sırada görülenler Kadri,B.Ali ve NvsreCtir.Ayaktaki gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1956
  • Portekizliler de bizi yanlış tanıyorlar Mili îfutbolcularının fesli resimlerini «Matâteu ve Pereira İstanbul'da» diye basan kitabın sahibi,ikaz üzerine özür diled i Dünyanın neresine giderseniz gidini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1956
  • PORTEKİZ'İN İKİ ASI Yarın milli takımımızla karşılaşacak olan Portekiz millî takımı Sintra'da kampta bulunmaktadır.Yukarıda,Portekiz takımının siyah incisi Matateu ve Annelo kampta birbirleri ile saka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1956
  • Modaspor ile Galatasaray karşı karşıya MAÇİN NETİCESİ BASKET LİGİNİN İKİNCİSİNİ TAYİN EDECEK Basketbol birinci küme lig maçlarının 14 üncü haftası karşılaşmaları,bu akşam Spor ve Sergi Sarayında yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1956
  • Ordu I ar a reis ı Dünya kros ırıncılığı Bugün Brüksel'de Dünya Ordulararası Kros Birinciliği yapılacaktır.Bu müsabakalarda Türk takımı çok büyük iddialar taşımaktadır.İdareci Hüsamettin Böke «TaiCim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1956
  • Ç ALI M ÜSTADI LEFTER'in HAYATI Yazan:HALIT TALAYER Lefter,hayatının en mühim futbol hâdisesini yaşamıştı.Gündü/Cihat,Bülent gibi devrin en meşhur üt;futbolcusunun karşısında oynamıştı.Çok daha garibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1956
  • GÜNÜN BEKLENMEYEN KARARI Fenerbahçe umumî kongresi 29 Nisanda toplanıyor Kongrenin 2 ay önceye alınması hakkındaki sebeb henüz açıklanmadı Dün gece kulüp lokalinde toplanan Fenerbahçe Kulübü İdare Hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1956
  • ADALET BUGÜN BEYOĞLUSPORLA KARŞILAŞIYOR Adalet Beyoğluspor profesyonel lig maçı,bugün Mithatpaşa stadında saat 15.30 da yapılacaktır.Geçen hafta Galatasaray karşısında güzel bir oyun çıkaran Adaletlil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1956
  • SOL AÇIK OYNAYACAK Portekiz milli takım elemanları,çarşamba günü A ve B kadroları şeklinde yaptıkları maçı 2-2 berabere bitirmişlerdi.Yukarıda bu karşılaşmada A takımında yer alan Matateu'nun bir hücu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1956
  • LİR M TAKIM!İN »İ "İ futbol takımımız l'mı saat 15.30 da tayyare ile Lizbon'a müteveccihen şehrimizden ayrıldı.Beş oyuncusu evvelden millî takımla beraber gitmiş olduğundan ordu kafilesi Kurmay Albay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor