Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.03.1956
  • Bekâr subaylar için yurt kurulacak Hususî Muhabirimiz Ergun ONARIR'dan] MANİSA,4 Dün gece Balıkesir'den şehrimize gelen Milli Müdafaa Vekili Semi Ergin,bugün askeri birlikleri ve askerî hastahâneyi te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1956
  • EN İYİ OYNAYAN AKTRİS IT.H.A.I Hnllywood yıldızı Jennifer Joııes,«En iyi oynayan aktris» olarak seçilmiş ve «Seyirciler Mükafatı» m kazanmıştır*.Kendili resimde,Teksaslı Tiyatro Kralı Robert O'Donnel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1956
  • ıtf &2 3 O Q o O o 0\fl(pW*UMÜFl»« yNJM ÜRDÜN7 GLUBB PAŞAYI AZLEDEREK İNGİLTERE'NİN ORTA DOĞU NÜFU-ZUNA DARBE İNDİRDİ Gazetelerden)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVERI CADDEDFKI MASKARA 1,u" ak*am "«rine doğru.İstiklâl Cadtaııdaş,hayli alâka toplamıştır.Kıyafetine muvazi olarak tuhaf hareketleri halkın hoşuna «itmiş,hattâ bu yüzden trafik bozulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1956
  • Grip salgım var Şehrimizde grip vak'aları çoğalmıştır.Bâzı semtlerde bu hastalık salgın halindedir.Son günlerde havaların sık sık değişmesi,grip ve nezlenin yayılmasına sebep oünafctadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1956
  • Ziya Termene ihtar verildi I Hususî Muhabirimiz Mücahit BEŞER'denl ANKARA,4 Kastamonu mebusu Ziya Termenin önümüzdeki günlerde D.P.den ihraç edileceği anlaşılmaktadır.Parti tesanüdünü bozucu hareketle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1956
  • ASKERLİK hizmetinin KISALMASI Askerî Şûra'nın ilk toplantısında bu mevzu ele alınacak [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA 4 Hâlen üç,iki buçuk ve iki sene olan askerlik müddetinin indirilmesi hususunda gere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1956
  • IRUÇHAN UNVERI Sırmakeş Han kapatıldı Beyazıt'taki Sırmakeş Hanı,Kumkapı Nahiye Müdür lüğü tarafından miihürletilmiştir.Bu münasebetle hanın kapısına bir de yafta yapıştırılmıştır.Yaftada belirtildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1956
  • 11 Bin otobüs ve kamyon tehlikeli Şehir ihtiyacını karşılayacak 7 bin vesait getirilmediği için miadı dolmuş kamyonlar kullanılıyor Memleketimizde mevcut 36.900 kamyon ve otobüsten 10.900 ü miadını do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1956
  • Sevinç Tevs intihara kalktı Tanınmış caz şantözü Sevinç Tevs evvelki gece Kadıköyü'ndeki evinde fazla uyku ilâcı alarak intihara teşebbüs etmiştir.Bir müddet sonra hâdisenin farkınavarılmış.artist.Hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1956
  • Bir Amerikan dergisine göre Ankara dünyanın ikinci PAHALI şehri sayılıyor Dünyanın en ucuz şehri ise Bolivyanm merkezi LaPaz imiş ITÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA,4 Amerika'da intişar etmekte olan U.S.Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1956
  • İZMİR,İSTANBUL VE ANKARADAN UCUZMUŞ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!İZMİR,4 Bugün bir işçi toplantısında konuşan İzmir Belediye Reisi Enver Dündar,İzmir'in Ankara ve İstanbul'dan çok daha ucuz olduğunu iddia e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1956
  • avada 4 Jet uçağı çarpıştı İsveç'le sis yüzünden vukubulan feci kazada 4 pilot derhal öldü [ASSOCIATED PRESS] STOCKHOLM 4 Bugün,4 İsveç jet uçağı,yanyana uçtukları sırada,sis yüzünden anide çarpışmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1956
  • wt» v,v.J.1|1||| ||Wy-|U||L MIH "'illi m.RUÇHAN UNVEB)Kirecburnu yolu hâlâ kapalı det trafiğe kapalı kalan yolun temizlenmesi henüz tamamlanmamıştır.Dün trafiğe açılacağı ilân edilen yol,motorlu vasıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1956
  • 0 geçinmek isteriz,dedi Bir Beyrut gazetesinde çıkan yazısında Köprülü:"Emlâk meselesinin hâili için müzakerelere hazırız,diyor [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA,4 Hariciye Vekili Fuat Köprülü'nün yarın B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1956
  • Bayar İzmir'e harekei eiii [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,4 Reisicumhur Celâl Bayar,Ege Üniversitesinin açılış meras;minde hazır bulunmak üzere bu akşamki ekspresle İzmir'e hareket etmiştir.Bayar,bilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1956
  • 9 J ^*teli m,[RÜÇHAN UNVER| Son «CEMRE» bugün toprağa düşecektir.Bu inançla,baharın eşiğindeyiz demektir.Nitekim şehrimizde havalar ısınmağa başlamış,bilhassa dün İstanbullular güzel bir gün yaşamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1956
  • Önümüzdeki günlerde Meclise verilecek tasarılarla i nisbetlerinde Tâdil tasarısı ile,memurlar %10 zam görecek,esnaf da vergiden kurtulacak I Hususi Muhabirimiz Tevfik DO^AN'danl ANKARA 4 Gelir mevzuat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1956
  • PİKRRE COURAU Fransız filmleri artık gelmeyecek Fransız Filmlerini Tanıtına Teşkilâtı Müdür Muavini Pierre Couraıı,dün şehrimizde yaptığı basın toplantısında,memleketimize Fransız filmlerinin getirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1956
  • İhtiyar balıkçı Hemingway' ı dâva etti [TÜRKTEL] KÜBA,4 Nobel Edebiyat Mükâfatını kazanmış olan meşhur Amerikalı muharrir Ernest Heming-vay,aleyhine dâva açılmıştır.Dâvayı açan,meşhur romancıya bilhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • 4 GUN KALDI 8 MART PERŞEMBE AKŞAMINA KADAR HESABINIZI AÇTIRARAK 31 NART KEŞİDESİNE SİZ DE KATILINIZ Bu keşidede N I Ş A N T AŞ ve KAlAMIŞ'ta 2 j Apariıman Dairesi Hesabmızdaki her 150 liraya bir iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • ALÎ CÖMERT veOĞULLARI Kol.Şti.İstanbul OH 1 A AA Yeni telefon No.su L I l 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • M EV L İ D Kıymetli eşim H.SABRI KEFELİ'nin vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 5 mart 1956 pazartesi günü öğle namazını müteakip Yeni Camiinde aziz ruhuna ithaf edilmek üzere seçkin hafızlar taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • ACI BİR ÖLÜM Tüccardan merhum Suphi Şerefli Şerifalizâde)ve Sıdıka Şerefli kızı,tüccardan Tevfik Alanay'ın eşi,Saba Arman'ın annesi,Gamze Arman'ın büyükannesi,Engin Arman'ın kayınvalidesi,Vefa-Şerefli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • BORSA 3 Mart 1956 Cumartesi SERBEST ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 80.20—80.40 Tteşad 91.00—91.50 Vahit 77.25—77.50 Hamit 78.00—78.50 Aziz 77.00—77.50 Gulden Hollanda 76.20—76.30 Külçe 1177—11.80 İngiliz V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • Dün şehirde altı trafik kazası oldu Hüseyin Baştaş adında bir şoförün idaresindeki kamyon,Dolapderede Yani Timyanis adında birine çarpmış,tehlikeli surette yaralanmasına sebebiyet vermiştir.Yakalanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • Mario Coriiio bugün bir konferans verecek Bir müddetten beri şehrimizde bulunan İtalya'nın tanınmış müzisyenlerinden Mario Cortilo,bugün saat 17 de Konservatuvarda müzik aletleri hakkında bir konferan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • Üç kişinin yaralanması ile neticelenen infilâk Dün sabah Eyüpte üç kişinin yaralanmasile neticelenen bir kaza olmuştur.Bu semtte oturan bir ailenin 8 yaşlarındaki oğlu Nihat Koç,sokakta bulduğu bir ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • Cll Unkapanınd-a Salilıpaşa caddesinde Müfit İlgaz adındaki şahsa ait 4 katlı ahşap bir ev son yağan yağmurların l iriyle çökmüştür.Evin duvarları çatırdamaya başladığı sırada,ev halkı kapıdan ve penc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • Şoför kursu için vasıta bulunamadı Elektrik,Gaz ve Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası Jeep temin edemediğinden talepleri geri çevirdi Vasıta temin edilmediği için,Elektrik Gaz ve Motorlu Taşıt İşçileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • Kadın İşçisi olan iş yerleri kreş kurmuyor Geçen yılın 26 Eylülünde yürürlüğe giren kararname gereğince,günde yüz ilâ üç yüz kadın işçi çalıştıran müesseselerde kreşler kurulması kabul edilmiş bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • Ettacı Okulunun tâmiratı ilerliyor Eczacr Okuluna tahsis edilen Beyazıttaki eski Askerî Tıbbiye Mektebi binasının tadilât ve restorasyonu ilerlemektedir.Binanın sonbahara kadar ikmâl edilerek önümüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • şî:v:ş:îşhîkîs* c-j;f:r:i:r:1 '1 1 r ili-l VADELİ VADESİZ VE ÇİFTÇİ TASARRUF HESAPLARI •7 MAYIS 1956 ÇEKİLİŞ* 3QO OOO LİRA 1 ADET lOO OOO LİRA 1 İO OOO 2 5 OOO 50 î OOO lOO 500 100 250 200 lOO 200 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • Mam İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Orkestra müziği 13.00 Şarkılar.Suzan Güven 13.30 Türküler 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği ve hafif melodiler 14.30 Beraber şarkılar 15.00 Kapanış.16.57 Açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92)«Ay Mavidir» VVilliart.Holden Dawn Adanı* MELEK Tel:44 08 68)«Yan-Sokaklar Kraliçesi» Sophia Loren Renkli.ATLAS Tel:44 08 35,«Yeni İlâhlar» Tan.Powelı Renkli.Suare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • Bugün 600 ton kahve geliyor Brezilyadan ithal edilen bin ton kahveden 600 tonluk partinin bugün limanımıza gelmesi beklenmektedir.Bu kahvelerin kısa zamanda piyasaya intikalini sağlamak için,gerekli m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • Tekstil Sendikaları arasındaki ihtilâf Asgarî ücret komisyonuna katılacak temsilci işi halledilmediğinden zam talebi incelenemiyor Mensucat sanayiinde çalışan işçilerin asgarî ücretlerinin yeniden tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • KIS MM müMMİMk S KAZA Maarif memurları yarın Maarif Müdürlüğünde bir toplantı yaparak,okulların durumları ve ihtiyaçlarını gözden geçireceklerdir.KIZILAY İstanbul Temsil Heyeti tarafından bugün saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • v,mimini ı ııım ılımının umu m ııı Türkçe sehpası TÜRKÇEDEN Arapça kelimelerin hepsini atınız,«insan» diyemezsiniz,«hayvan.diyemezsiniz,«dünya,eşya,kitap,mektup,Ş tabiat,evlât,memleket» diyemezsiniz.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • Anahtar uydurarak komşusunun evini soymuş Zabıta;Şükran Kansız adında bir kadının evini soyduğu iddia edilen Doğan Öz adında birini aramaktadır.Fatihte oturan Doğan,ayni binanın başka bir katında ikâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • Talebe sitesinin inşaatı başlıyor Maarif Vekâleti tarafından Kadirgada tesisine karar verilmiş olan talebe sitesinin önümüzdeki aylarda inşasına başlanacağı bildirilmektedir.Bu husustaki bütün hazırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • Bir çocuk bostan kuyusuna düşerek öldü Kadıköyde müessif bir kaza olmuştur.Koşu yolunda oturan bir ailenin 9 yaşlarındaki oğlu Mustafa Onarıcı,evlerinin civarında oynarken,ağzı kapatılmamış bir bostan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • H.Âda vapurundan denize düşen kız boğuldu Yirmi yaşlarında Mirgün Yeşil adında bir genç kız,dün sabah Galata köprüsündeki Heybeliada vapurundan denize düşmüştür.Mirgün'ün cesedi bütün araştırmalara ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • Bıçak taşıdıkları için Adliyeye verildiler Sabahattin Kan,Sadri Satış,Ferhat Korkmaz,Yakup Domaç ve Sinan Ozdemir adında beş kişi dün geç vakit adliyeye verilmiştir.Evvelki gece şehrin muhtelif semtle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • Sevkıyata rağmen sebze fîatları pahalı Şehrimize turfanda sebze selkiyatı hızlanmakta,fakat fiatlar yüksek seviyesini muhafaza etmektedir.Beyazıt civarındaki manavlarda domatesin kilosu 650,bezelyenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1956
  • Denizyolları iç hatlarda bâzı değişiklik yaptı İstanbul izmit vapur seferleri bugünden itibaren yapılmayacak.Perşembe günkü Cide seferi iptal edildi Denizyollan İşletmesi iç hat vapur seferlerinde yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.03.1956
  • Bar salonunda tarife daima perde arkasında gizlidir.Müşteri iseniz,aert bir ses uy ok!diye bağirır.Resini iseniz Buyurun Paşam» diye perde aralanıristanbul Belediyesinin "On Beş Günde Bir,i.Sabaha kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1956
  • r"^âifc BANA SOR Ce+*ıi£ CaAi'f' Ce+H Dalgınlığın sebebi Kesit G.İstanbul)son zamanlarda pek dalgınlaştığından Şikâyet eden bir okuyucumuz:«Mühim işlerimi bile unutur oldum,diyor.Eskisine nisbetle pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1956
  • IASOR] NİHAYET BULUNDU!îpgg^Ş2?&katen yaşayıp yaşamadığını anlamağa çalışmaktadır.Şimdiye kadar hiçbiri Frederich Schiller'in bir piyesine mevzu olan bu millî kahramanın hayatı üzerinde bir iz bulamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1956
  • CİCİ CAN YA SİZ 8AY 5EMİK C0K6£,KARINIZIN NE YAPMAKTA 8u.LUNDUĞUNU MERAK ETMEZ/MİSİNİZ BEN NE YAPTIĞINI BİLİYORUM NE LÜZUM VAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1956
  • TÜRKİYE BANKASI 1956 ikramiye plânı:BAHÇELİ 10 EV •ikişer daireli 10 APARTMAN 875.000 TL Çekiliş Tarihleri:1 Mart-2 Mayıs-2 Temmuz-24 Ağustos-1 Kasım 28 Aralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1956
  • ÇİNGENE DANSI Yunanlı klâsik dansöz Lili Berde,bu hafta Londra radyosunun televizyon yayınında,cerwüsini meşhur eden Çingene Danslarını takdim edecektir.Lili,kendisine fms bir dans stili yaratmış ve A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1956
  • den dün Glubb Paşa ile görüştü israil Başvekili,Ürdün'ün bütün Filistin'i istilâya hazırlandığını söyledi.Moskova Ürdün'ün kararını övüyor [ANKARA AJANSI]1 LONDRA,4 Eski Ürdün Erkânı Harbiyei Umumiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1956
  • t I» FÂZLA SAMİMÎ A*len ^svec'11 lan Hollywood yıldızı Anıta Ekberg ile İngiliz aktörü Anthony Steel arasındaki hissi rabıtalar gün geçtikçe kuvvetlenmektedir.Anıta,hatırlanacağı gibi,geçen ay,Anthony
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1956
  • ibrahim Öktem "ispat hakkından kaçmadım» diyor fHususî Muhabirimiz Mücahit BEŞER'den] ANKARA 4 Bugünkü «Zafer» gazetesi,Hürriyet Partisine ve partinin Umumî Kâtibi Bursa mebusu İbrahim Öktem'e şiddetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1956
  • SEATO yarın toplanıyor [ASSOCIATED PRESS] KARAŞİ,4 Komünizme karşı kuvvetli bir Asya Batılı Devletler bloku teşkil eden SEATO konferan sına iştirak edecek 8 memlekete ait delegeler,bugünden itibaren K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1956
  • Osman Şevki uçakla Amerika'ya gidiyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,4 Eski Adliye Vekili Osman Şevki Çiçekdağ tedavi edilmek üzere yarın tayyare ile Amerika'ya gidecektir.Çiçekdağ kan kanserinden muz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1956
  • Amerika ile bir haftada konuşuluyor [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA,4 Amerika ile yapılmakta olan telefon konuşmaları son zamanlarda hayli zorlaşmış bulunmaktadır.Amerika ile konuşmak isteyenler ancak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1956
  • İzmir mebusları işçilerle görüştü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 4 İşçiler bugün İzmir mebusları ile hararetli bir toplantı yapmışlardır.Kalabalık bir işçi topluluğunun katıldığı bu içtimada söz alan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1956
  • Manisa D.P.İl binasında kavga [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,4 Dün gece Manisa Demokrat Parti İl Merkezinde müessif bir hâdise olmuştur.Siyasî mevzulardan çıkan bir münakaşa sonunda parti ileri gelenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1956
  • C.H.P.pahalılıktan şikâyet ediyor il Başkanı Muhlis Sırmalı Pahalılıktan bahsedenlere kızanlar her ay 2800 lira alıyor diyor C.H.P.ocak kongrelerine dün 11 yerde devam edilmiştir.Eyüp Kücükköy ocağınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1956
  • TAKV BİR YAPRAK itefe İlim ve film ÜNKÜ gazetelerden birinde karlı havada alınmış bir re-J sim gördüm:Geniş bir meydanda muazzam bir bina yükselmiş.Bir kazıktan sarkan kopuk dikenli teller olmasa bura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1956
  • Madridte bir balo pireler yüzünden yarıda kaldı Balonun en parlak ânında ortaya çıkan kedilerin saçtığı pireler davetlileri kaşındırmaya başladı [TURKTEL] MADRİT,4 Evvelki gece Pardo sarayında dahilî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1956
  • Fas'la telhisler genişliyor [ANADOLU AJANSI] TANCA 4 İspanyol Fas'ında da tedhiş hareketleri gittikçe genişlemektedir.Dün nümayişçiler Avrupa mahallesine de girmek istemişlerse de polis mâni olmuş v«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1956
  • ispanya'da fuhuş yasak edildi [ASSOCIATED PRESS] MADRİD 4 İspanya hükümeti yayınladığı bir kararname ile bütün İspanya'daki umumhanelerin kapatılmasını emretmiştir.Aynı kararnameye göre,bütün İspanya'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1956
  • Seller Elâzığ Muş yolunu kapattı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!MUŞ,4 Bir haftadan beri devamlı olarak yağarı kar ve yağmur yüzünden şehrin civarla alâkası tamamiyle kesilmiştir.Bilhassa Elâzığ Muş demiryolun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.03.1956
  • D e MIR 1TU AA Rw K İOHMCMÜRPHY HERKES kuvvetli çlDugunu BiüyoR.şİmd'i Müdafaa ÜZERİNDE ÇAUŞ.'MUSIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1956
  • JOS£ SA!iNA$ BOÜ MZD ÖYLE,İSE SİZİ &EN DE KONUŞACA-MÜKAFATLANDIRMAMS.GUA SENOe.KENDİ-LÂZM FAKAT ÖNCE NE GELİNCE BELKİ k YEĞENİMLE KONU-HAYDUTLARIN BİR.SAYIM ı-TARİFİNİ YAPABt-LİR C~xJ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1956
  • HAZAR ¦feAMK'ROSBÎNS ŞitoDİ SHARl HAYATTA.V£ 8URADA KOCASI AvuSTuRYADA isJANl-LlR ŞEY DEĞİL.30HNNY l.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1956
  • ALLAHLIKAL 6 SANDALCıNiN OEDİGINE GÖRE AÇıKTA BOL BALİK vARAMŞ BEN DE YEMEKLERİ İSKELEDE UNUTTUM J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1956
  • ti OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Oc.ik] Beklenmedik güzel hâdiseler.Nes'e.Paranızı sıkı tutunuz.A£ır şey yemeyiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Mühim şahsiyetlerle temas ve görüşme.Fikir anlaşması yolu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1956
  • BÜİM A SOLDAN SAĞA:1 Bir erkek adı.2 Rumeli ağzı ile bir hitâb Bir peygamber.3 Humma hastalığının bir çeşidi İdam argo .4 Neftin» hâkim.S Çehre Yanardağın püskürttüğü.6 Olmamış kavun karpuz Bir rabıt.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1956
  • 40* İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:R E F İ CEVAD ULUNAY Tefrika No.163 Biz ev bark yıkıyorduk,bize tutulan belâsını buluyordu.Zenginse bütün serveti mahvoluyor,ekseriya ailesi haber alıyor,çoğu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1956
  • KÖSEM SULTAN E Yazan:R E Ş A D EKREM KOÇU Tefrika No.160 Bre Bostancıbaşı.Dergâh-ı âlim Kapucubaşılarından Cezayerli Cafer Dayı kandedir?Diye sordu.Bostancıbaşı az kalsın boş bulunup «böyle birisinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1956
  • CİNGÖZ MERİHTE Recai sol elinin yumruğunu sıktı,gözlerini açtı ve herifle gözgöze geldiği anda,onun çenesine,aşağıdan yukarıya öyle müthiş bir kroşe çekti ki,adam bir çığlık kopardı,başı arkaya düştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1956
  • İş kadını GENÇ bir terzi ile ta-niştim.Şu birkaç yıl Ş içinde tutunmuş.Gü-i venilir bir hayat kurmuş.Bi-zim gibi eline makas almak-tan ürken,dikiş kolaylıkla-rina hasret çeken bir memle-ketle bu mesle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1956
  • ^lll!llini!MI|l|l||!il!BİR AŞK BİLMECESİ TEFRİKA No.1 Kadri,yol boyunca karısını bir kere olsun ha-3 tırlamadı.Çünkü yanında Tuna vardı.Ve bu yaz 1 gününden adeta sarhoştu.Kendinin elli iki yasında,Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1956
  • 1BİZDEN ORJAUK ZULMETE BOĞULDU.tfAFİyg YILANLARLA DOLU MAHZENE OÜŞMÜŞTÜ.7.BİRDEN PİPOSUNU PLÜT YAPTİ V£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • Cilt mütehassıslarının 185'i Puro harika güzel lik müstahzarıdır diyor PURO PURO DİYOR Kİ sabunun terkibinde krem hassaları olduğundan cildi besler,korur ve yumuşatır cilt üzerindeki siyah benek,leke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • merika ile Asya'yı birleştirecek köprü Projenin tahakkuku için Ruslar Amerikalılarla işbirliği yapmak istiyo rmuş [ANADOLU AJANSI] LONDRA,4 Moskova Radyosu,Bering Boğazı üzerinden Kuzey Amerika ile As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • Herkesin ağzında,herkesin kalbinde mucize kız FERUZ'un Hârika filmi YASEMi Bütün Türkiye'yi teshir ediyor.Bugünden itibaren Beşiktaş SUAT PARE Sinemasında NOT:Fazla kopyası olmadığından ve başka sine-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • ACI PİRİNCİM unutulmaz artisti SİLVANA MANGANO RAPSODİ filminir unutulmaz vıldızı VİTTORİO GASMANN Müstesna bir şaheserde buluştular Yarm akşam YENİ MELEK Sinemasında Biletlerin satışına başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • BİR HESAP AÇINIZ ÇEKİLİŞ 31 MART-HER 100 LİRAYA BİR KURA NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • 5,diş,adale ve sinir ağrılarını teskin için FAYDALIDIR OPON,baş,diş,adale,sinir ve soğuk algından mütevellit ağrıları teskin için faydalıdır.OPON,bayanların mu* ayyen zamanlardaki sancı rahatsızlıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • ®3ilii«ıef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • HİCRİ Pazartesi RUMİ 1375 5 1371 Recep MART Şubat 22 1956 21 VAKİ!VASATÎ EZANÎ Güneş 6.28 12 25 Öğle 12.26 6.21 İkindi 15.38 9.33 Akçam 18.05 12.00 Yatsı 19.33 1.30 Imsâk 4.50 10.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • MÜHİM BİR PETROL ŞİRKETİ Satış işlerinde tecrübesi olan,memleketi iyi tanıyan ve satış işlerinde Müdüriyet seviyesindeki vazifeleri yapabilecek evsafta memur aramaktadır.İyi ingilizce bilmesi şarttır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • HER TÜRLÜ ÖKSÜRÜĞE VE NEFES DARLIĞINA KARŞI RECEIfflm Ş*tlU*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Akgürgen takozu alınacak «Teklif isteme ilânı» Nazilli Basma Sanayii Müessesesi ihtiyacı için.«20+30» X 60x900 m/m.Eb'adında 11077 adet «20+30» X 60X950 m/m.Eb'adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • Dahiliye Vekâletinden Sinop Vilâyetine bağlı Gerze Kazası nüfus kütükleri yanmıştır.Bu kaza halkından olup da başka yerde bulunanların kayıtlarını yenilettirmek üzere oturdukları yerler nüfus daireler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • Piyasada elektrot çubuğu bulunmuyor ithal fiatı 2,5 kuruş olan ve perakende 4 kuruşa satılması gereken bir elektrot çubuğunun bugün karaborsada 110 kuruşa satıldığı ileri sürülmektedir.Demir ve Madenî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • Manisa kütüphanesinde PALTOLAR ÇALINIYOR [Hususî Muhabirimiz Ergun ONARIR'dan] MANİSA,4 Bir aydanberi şeh rimiz umum!kütüphanesine hırsızlar musallat olmuştur.Kütüphaneye gelen talebelerin palto ve ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • Dinlenme tatili 19 Martta başlayacak İlk,orta,lise,ticaret lisesi,san'at ve meslek okullarında ikinci dinlenme tatili 19 mart pazaresi günü başlayacak ve bir hafta devam edecektir.Bu arada,talebelere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • Bir Amerikan gemisi baüı [ANADOLU AJANSİJ SAN FRANCİSCO,4 Amerikan bandıralı t Washington Mail» gemisi şiddetli fırtma yüzünden Alaska körfezinde batmıştır.Geminin 9 yolcusu ve 51 kişilik mürettebatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • Karaköse'de bir kişi öldü bir kişi de yaralandı [Hususî Muhabirimiz CELÂL ERGİN'den] KARAKÖSE,4 Bugün şehrimizde cadde ortasında bir cinayet İşlenmişitr-Ailevî bir meseleden dolayı kavgalı bulunan Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • İSKENDER MİRZA Pakistan'da ilk Cumhurreisi oluyor [ASSOCIATED PRESS] KARAŞÎ,4 Pakistan Anayasa Meclisi,bugün,23 mart tarihinden itibaren Cumhuriyet rejimi ile idare edilecek olan Pakistan'ın ilk Cumhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • Kızıl Liderlere suikasiten korkuluyor [ANADOLU AJANSI] LONDRA,4 Rus liderlerinin Londrayı ziyaretleri dolayısiyle İngiliz Hariciyesi ve Scotland Yard tarafından şimdiye kadar görülmemiş şekilde sıkı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • SÜMERBAHK'm 1956 Yılı tkramiyserînin 2 inci Çekilişi İçin II II 10 Nari 1956 Nihayetine Kadar 150 liralık bir hesap açtırırsanız İstanbul'da Göztepe'de Konforlu f Apartman Dairesini ve Tutarında para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • İNŞÂAT İLANI Erzurum Demirevler Kooperatifi tdare Heyeti Reisliğinden 1 Erzurum'da İstasyon civarında Kooperatifimize ait tek katlı kırk dokuz ev birim fiat esası üzerinden yaptırılacaktır.2—İşin keşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • HEHUR ALINACAK İstanbul P.T.T.Bölge Başmüdürlüğünden 1 Bölgemiz ve İstanbul Telefon Müdürlüğü ihtiyacı için Orta Okul ve Lise mezunları arasından müsabaka ile memur alınacaktır.2 İmtihan 8.3.956 günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • ÇAKMAK İlim ve iman,ahlâk ve nizam yolunda Başyazarı:Dr.Cezmi Türk Cumartesi günü çıkıyor Çıkaran Türkiye Yayınevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1956
  • YAZIIIANÇ NAKLİ SAKİ GANUSOY MÜESSESESİ 1 Mart 956 tarihinden itibaren Bankalar Voyvoda Caddesi 75-77 BUNGE HAN)3 üncü katta faaliyetine devam edecektir.Tel:44 74 54 GALATA İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.03.1956
  • ÖKÜ ^y i Mmİ&vSl Wğ$ ^Wi&%m 1 m 4SİP Hypl ¦pil ü 1 Ut i afy W s â k f "I B ı i Gür "Wf mum PPİS I^P&II jiKg^pajgg^:i r.j Wj* «m İ/İH 1 ar fit İK tp Wmmm iH!t i «5 Bil m |J 1SAM1 ONEMLİJ Maçın 18 inci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • Çekoslovakyada yapılan büyük slalom yarışları [ANADOLU AJANSI] PRAG 4 Tatranska Lomniça' da yapılan büyük slalom yarışmalarının üçüncü ve sonuncu yarışma neticeleri şöyledir:Büyük Slalom Kadınlar:1)Gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • İzmit lig maçları İZMİT,4 Yusuf Şen bildiriyor)Bugün yapılan lig maçlarında şu neticeler alınmıştır:Doğanspor:2 Ateşspor:0 Gençlik:2 İsmitspor:2,İzmit Denizgücü:2 Kâğıtspor:1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • Yunan ordu takımı Perşembe günü italya'ya gidecek [BOSFORJ ATİNA,4 11 Martta Napolide italya ordu takımı ile rövanş karşılaşmasını yapacak olan Yunan ordu takımı perşembe günü Italyaya gidecektir.Böyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • Beynelmilel tenis Turnuvası [BOSFOB] MENTONE,4 Beynelmilel tenis turnuvasının kardöfinal karşılaşmasında Antonio Maggi.İtal ya)Martinez'i İspanya)6/1,6/3 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • Rognoni'nin suçsuz olduğu anlaşıldı [BOSFOR] ROMA,4 Bundan beş altı ay evvel,millî lig tahkik komisyonu reisi kont Rognoni'nin vaktile bir kulübün idare heyetinde bulunurken şike maçlar yaptırdığı yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • Sugar Ray Bobo Olson maçı tehir edildi [ANADOLU AJANSI] LOS ANGELES 4 Dünya orta sıklet şampiyonluğu için Sugar Ray ile Bobo Olson arasında 20 nisanda yapılması kararlaştırılan boks maçı 18 mayısa teh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • Kadınlararası yüzmede yeni bir rekor [ANADOLU AJANSI] AMSTERDAM 4 Hollandalı yüzücü Cockie Gastelaars dün gece serbest stil 22 metreyi 1 dakika 42 saniyede yüzerek kadınlar arasında rekor kırmıştır.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • Şarkıcılığı tercih eden sporcu MİLANO,4 İtalyanın tanınmış Rugby'cilerinden Paolo Dori geçenlerde Fransadan gayet iyi teklifler almıştı.Herkes değerli oyuncunun profesyonelliği kabul ederek gidip Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • İngiliz futbolcuları Melbourne'a hazırlanıyorlar [BOSFOR] LONDRA,4 İngiliz futbol federasyonu,Melbourne olimpiyatlarına katılacak amatör millî takımın hazırlıklarile meşgul olmağa başlamışlardır.Tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • Hacettepe dün Güneşspor'u 1-0 yendi ANKARA 4 HUSUSÎ)Lig maçlarına soğuk bir havada zaman zaman tipi şeklini andıran kar altında ve kalabalık bir seyirci kitlesi önünde devam edildi.Günün ilk maçında G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • Profesyonel ligin son puan durumu Takımlar O G B M A Y P Beşiktaş 11 8 2 1 33 15 18 Galatasaray 9 7 1 1 28 8 15 Fenerbahçe 9 4 4 1 13 5 12 Adalet 10 5 2 3 19 8 12 Beykoz 10 4 4 2 12 9 12 Istanbulspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİj Beykoz santraforu Şirzat'ın bir akınını Beyogluspor kalecisi Surnopulos,santrahaf Dimitrioğlu yerde yatan)bek Baharoğlu sağda)ve Beykoz sağigi Nurcanın endişeli bakışları arasında önlerk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • F.Bahçe Altaya dün yine mağlûp oldu:4-2 San-Lâcivertli takım bozuk bir oyun çıkardı.Gollerden birini Lefter penaltıdan attı İZMİR,5 Hususî)Fenerbah-çe Altaya revanş maçında yine 4-2 mağlûp oldu.Maçtan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • Amatör küme lig maçları Amatör küme lig maçlarına muhtelif stad ve sahalarda yapılan karşılaşmalarla devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:Şeref stadı:Yeşildirek 3 Eyüp 2,Sümerspor 0 Hilâl 0.Vefa s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • Eskrim karşılaşmaları Tenis Eskrim Dağcılık Kulübünün tertiplediği açılış kupası eskrim müsabakaları finalleri dün yapılmış ve şu neticeler alınmıştır:Flöre:1 Oktay Orton 2 Hüseyin Kuzay 3 Sümer Etman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • F.Bahçeliler Ergun ile anlaşamadılar j İZMİR,4 Hususî)Fenerbahçeli idareciler Ergun ile anlaşamadan Izmirden yarın dönecekler.Bugün geç vakte kadar bu işle uğraşan idarecilerin bütün teşebbüsleri arzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • Türkiye güreş birincilikleri Türkiye serbest greko-romen güreş birincilikleri 29 nisan ile 1 mart tarihleri arasında Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır.Türkiye birinciliklerini müteakip güreşçilerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • ORDU takımımız bu aksam geliyor Wİ£SBAD£\4 Hüsamettin POLAT bildiriyor)Amerika Ordu takımını 5-0 mağlûp eden Ordu takımımız mensupları maçı mü teakip şereflerine verilen ziyafetr te bulunmuşlardır.Ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • Galatasaray bugün Deniz 3ÜCÜ ile karşılaşıyor Galatasaray Profesyonel takımı bugün saat 11 de Şeref Stadında,birinci amatör küme takımlarından Denizgücü ile hususî bir karşılaşma yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • Genç Millî iakımj jjAnirenörsüzj İbırakıldıi GENÇ Milli Takımımıza Ankara,İzmir,İstanbul,Adapazarı ve* Kayseri Bölgelerinden çağırılan 25 futbolcu,8 mart perşembe günü Bıırsa'da kampa girecektir.Genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • Dün yapılan basketbol maçları Basketbol birinci küme lig maçlarına,dün Spor ve Sergi Sarayında devam edilmiş ve neticede Fenerbahçe Darüşşafakayı 99-68,Modaspor da Teknik Üniversiteyi 39-38 mağlûp etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1956
  • 100 yarda kelebek stili yüzmede kadınlar rekoru kırıldı [ANADOLU AJANSI] PORTLAND OREGON)4 Amerikalı Nancy Ramey kadınlarası 100 yarda kelebek stili yüzme yarısında dünya rekorunu kırmıştır.Dün «Multn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor