Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.03.1956
  • Bir keçi S tane yavru doğurdu fHususî Muhabirimiz AHMET SERTTEN l TURGUTLU,3 Bugün şehrimizde garip bir 'doğum hâdisesi vuku bulmuş.Fatma Gönül'e ait bir keçi,bir batında üçü ölü olmak üzere 8 yavru d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1956
  • HAFTALIK K arikaiür T,ablomuz HÜKÜMET KARARNA-MESİYLE KALDIRIL-MIŞ OLAN HAFTALIK İLAVELERİMİZ-DE ZEVKLE TAKİP ETTİĞİNİZ KARİKATÜ-RİST BEDRİNİN TAB-LOLARINI BUGÜNDEN İTİBAREN HER PAZAR GÜNÜ 3 ÜNCÜ SAYF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1956
  • SEI,BAHREYN'DE taşa tutuldu [ASSOCIATED PRESS] BAHREYN ADASI,3 Hindistan'a gitmekte olan İngiltere Hariciye Vekıii Selwyn Lloy ve maiyeti mensupları,bugün burada,hareketlerinden önce,1000 kişilik bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1956
  • izmir işçileri birbirine girdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDKN] İZMİR,3 İzmir İşçi Sendikaları Birliği İdare Heyeti,dün gece birbirine girmiştir.Buna sebep,Sendika Genel Sekreterinin siyasi bir toplantıda işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1956
  • Gümrükle TUTULAN NALLAR E.P U ve E.P.U dışı muamele görmeyecek 1 memleketler farklı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,3 E.P.U.dan ve E.P.U.dışından,memleketimize gelecek aynı cins malların fiatlarının mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1956
  • mm '*'İr I ili İ P ittK.y [RUÇHAN UNVERJ HEMEN HEPSİ YAŞLI OLAN TURİSTLERİN İSTANBUL'da İLK İŞLERİ,«TOPKAPI SARAYI» nı GEZMEK OLDU Turistlerin en şoförler oldu Dünyanın en büyük transatlantiği ile gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1956
  • «4HP***-Sapanca „dan kurtulanlar Hollanda'da «Blommersdyk» adlı Hollanda gemisi ile Sclıeldt nehrinde çarpıttıktan sonra batan «Sapanca» Din Sİ kişilik mürettebatı,evvelce de haber verdiğimiz gibi,kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1956
  • Yankesici kardeşler mahkûm oldular [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,3 Bugün yapılan duruşmaları neticesinde,yankesici kardeşler mahkûm olmuşlardır.Otobüs içinde saf bir taşralının 500 lirasını gözle kaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1956
  • KOREDE TOBK kahramanlığı [ANADOLU AJANSİ] ANKARA,3 Haber aldığımıza göre Amerika Birleşik Devletleri Oregon Eyaleti Ayan Meclisi Kore harbinde Türk kahramanlığını öven bir karar ittihaz ve bunu neşret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1956
  • BAŞVEKİL MENDERES şehrimizde Başvekil Adnan Menderes,beraberinde Devlet Vekili Emin Kalafat bulunduğu halde,dün saat 17 de uçakla Ankara'dan şehrimize gelmiştir.Öğrendiğimize göre Başvekil,bir kaç gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1956
  • Parti değiştirmek ARTİ değiştirmek moda oldu:D.P.den H.P.ye,C.H.P.ye,M.P.ye.Yarın tersi de olabilir.İç politika hayatımız koy kapmaca oyununa döndü.Ebe kim?Galiba,ne yana bakacağını ve kokacağını şaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1956
  • MÜSTAKİL BELEDİYENİN İLK TEFTİŞİ 100 ESİSAFA ceza verildi Sabaha kadar süren teftiş sırasında Abdullah efendi ve Saray muhallebicisi de caza gördü Müstakil Belediye,teftiş vazifesinin ilkini Beyoğlu Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1956
  • DP de tasfiye bekleniyor Hulusi Köymen,Hayrettin Erkmen ve O.Kapanî tetkik için şehrimize geliyorlar D.P.İstanbul teşkilâtında,geniş çapta bir tasfiye hareketinin yapılması bahis konusudur.Durumla alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1956
  • T.K.P.NİN GÖRÜŞÜ Tahsin Demiray Türidye Köylü Partisi Gene] Başkanı)dün bir basın toplantısı yapmış ve 1956 bütçesini partisi adına «açık»,«gayri samimi» olarak vasıt'landırmıştır.Demiray,seçimlerin ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1956
  • Siyasî faaliyet Eğede başlıyor Çelikbaş,Mebuslar herşeyi vatandaşlara nakledecek,kararı onlar verecek dedi I Hususi Muhabirimiz Mücahit BKŞER'den)ANKARA 3 İç politikanın sıklet merkezi Ankara'dan Anad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1956
  • ABBAS GORALII İktisat Veziri Kizkııllah Aııtakıııiıı başkanlığındaki Suriye hey'eti ile Hariciye Vekâletimiz arasındaki müzakereler neticelenmiş ve hazırlanan vesikalar dün imzalanmıştır.Bu anlaşmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1956
  • Vadeli tasarruf hesaplarında her ay bir ikramiye çekilişi,her çekilişte 20 talihliye aylık gelir.DEMİRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1956
  • KÖPRÜLÜNÜN MECLİS BEYANATINA KARŞI Yunanistan Kıbrıs goruşunu Hariciye vekili,Kıbrısstatüsüyle sadece İngiltere ve Kıbrıs halkı ilgilidir diyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] ATİNA 3 Türkiye Hariciye Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • 4 kişi muhtelif yerlerinden yandı Şehremininde Lütuf Paşa sokağında oturan Nesime Onasya adında bir kadınla üç yaşındaki oğlu Birsen,elbise temizleme sırasında benzinin ateş alması neticesinde muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • Büyük Kulüp'ün kasasından para çalınıyormuş Beyoğlunda Büyük Kulüpte cereyan eden bir hırsızlık hâdisesi polise intikal etmiştir.Kulüpün memurlarından Muzaffer Nazlı,polise başvurarak,Külü-be ait çekm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • 8 MAR Akşamına kadar HESABINIZI AÇTIRARAK 31 MART KEŞİDESİNE KATILINIZ Bu keşidede NİŞANTAŞI ve KALAMIŞ'I* 2 Apartıman Dairesi Hesabmızdaki her 150 liraya bir iştirak hakkı)İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • «t p »t 4 f f f f e HAFTAMN FİLMLERİ lutacuc Ö/ccue Sophia Loren ve Vittorio De Sica *Yan Sokaklar Kraliçesi» nde.J YAN SOKAKLAR KRALİÇESİ «Donımage Que Tu Sois l'ne Canaille» Rejisör Alessandro Blase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • Vadeli Tasarruf hesapları için BEDAVA SİGORTA Ayrıca bütün çekilişlere iştirak hakkı TUTUM BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • BORSA 3 Mart 195G Cumartesi SERBEST ALTI FIATLARl Cumhuriyet 80.20—80.40 Reşad 91.00—91.50 Vahit 77.25—77.50 Hamit 78.00—78.50 Aziz 77.00—77.50 Gulden Hollanda 76.20—76.30 Külçe 11.77—11.80 ingiliz V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • KARDEŞİNİ BIÇAKLADI Evvelki gece Kartalda,küçük bir alacak meselesi yükünden kanlı bir hâdise olmuştur.Dere sokağında,5 sayılı evde oturan Hasan Karakaş,ayni evde oturan kardeşi Ali ile bir alacak yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • Emniyet Müdürlüğü mensupları ikramiye alamadı Emniyet Müdürlüğü mensupları 1956 yılının ilk ikramiyesini düne kadar alamamışlardırikramiyelerin,ancak bir hafta kadar sonra verilebileceği belirtilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • Denizcilik Okulunun «Balık Günü» dün yapıldı Yüksek Denizcilik Okulu Mezunlar Cemiyetinin senelik an'anevî «Balık Günü» nün ilk toplantısı,dün saat 13.30 da okulda yapılmıştır.Talebelerin,eğitim üyele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • Polis arabasını çalanlar henüz bulunamadı Emniyet I lüdürlüğünün 00301 plâkalı detektif arabasının kimler tarafından çalındığı,henüz tesbit edilememiştir.Polisin bazı ipuçları ele geçirmiş olduğu bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • ft Kişiye 50.000 Kişiye lOOOerlîra 1000 den faıla müşteriye çeşitli para ikramiyeleri GARANTİ BANKASI nüsferiîerıni buîün kazalara karşı bedava sigorta ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • Radyo vergileri ödenmeye başladı 956 yılına ait radyo vergilerinin kabulüne başlanmıştır.Bu yıl vergi,yüzde 20 zamh olarak 12 lira üzerinden ödenmektedir.31 mart akşamına kadar vergilerini P.T.T.idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • Tazla'da bir marşandiz ile bir kamyon çarpıştı Hat bekçisi ile kamyon şoförü bir tesadüf eseri olarak ölümden kurtuldu Tuzlada ucuz atlatılan bir tren kazası olmuştur.Makinist Abdullah Kaya'nm idaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • 30500 LİRA TUTARINDA Bir Apartıman Dairesi ve Muhtelif Para İkramiyeleri Kazanmak için k 31 Mart Akşamına Kadar Hesap Açınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • tWALİNİZpEKİ MA bu yuva dünyanın cenneti Boğaziçinde.ferah ve.geniş bir apartman dairesinden başka ne olabilir.İşte böyle muhteşem bir apartmanın dairelerini Türk Ekspres Bank veriyor.30 Mart talihlis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • ALENİ TEŞEKKÜR Ailemizin en büyüğü halazadem Bay Tahsin Şişman'ın 87 yaşında olmasına rağmen 25 seneden beri mustarip olduğu ve hiç bir tedavi ile önlenemeyen ve kendisini tahammülfersâ idrar zorluğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • M E V L İ D Kıymetli eşim H?SABRİ KEFELİ'nin vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 5 mart 1956 pazartesi günü öğle namazını müteakip Yeni Camiinde aziz ruhuna ithaf edilmek üzere seçkin hafızlar tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • ACI BİR ÖLÜM Baş Mabeyinci Osman Beyin torunu,Saim İlkbasan'ın ve Pakize İlkbasan'ın oğlu.Prenses Emine Nermin İlkbasan'ın eşi,Firdevs,Seniha ve Zehra'n'n kardeşi ve Hüseyin Kıroğlu,K«mal Ergin ve mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • Osman llkbasan vefat etti Şehrimizin tanınmış matbaacılarından Osman llkbasan evvelki gün vefat etmiştir.Merhumun cenazesi yarın Sultan Mahmut Türbesinin bahçe kısmındaki aile kabristanına defnedilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • KISA HABERLER a İSTANBUL Gazeteciler Sendikasının tertip ettiği armağan müsabakasında derece alanlara,7 mart çarşamba günü Liman Lokantsmda merasimle diploma verilecektir.İSTANBUL Şoförler Cemiyeti,ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • Roma Büyük Elçimiz dün Valiyi ziyaret etti Şehrimizde bulunan Roma Büyükelçimiz Cevat Açıkalın dün sabah Vilâyette Vali Gökay'a bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • Kocasının kafasını yarmış Karagümrükte oturan Şivekâr adında bir kadın,dün geç vakit adliyeye verilmiştir.Şivekâr,bir müddet önce,kocasından ayrılmak için mahkemeye müracaat etmiş,dün kocası Mehmet,dâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • I Yüz ikinci izah l A RADA bir kendimden bahsetmek zorun-da kalışım,daha önemli bir konu bulamadığım için değildir.Bunu okuyucu ister.Hakkı vardır.Her gün,fikirleriyle temas ettiği i bir muharrire ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • ALÎ CÖMERT ve OĞULLARI Kol.Şti.İstanbul O "I 14 Â A Yeni telefon No.su I T T 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN Tel:48 67 92)«Ay Mavidir» Williara Holden Dawn Adams.MELEK Tel:44 08 «JS)«Yan Sokaklar Kraliçesi» Sophia Loren.Renkli.ATLAS Tel:44 08 35)«Yeni İlâhlar» Tane Powell Renkli.YENİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Pazar sabahı içjn müzik 9.00 Türküler 9.15 Haberler 9.30 Saz eserleri 9.45 Gitar kuarteti 10.00 Melodi kervanı 10.30 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 11.00 Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • Berberler de zam talebinde bulundu İstanbul berberleri adına bir heyet,dün Belediye Reisi Gökayı ziyaret etmiş ve tarifelerin yeniden artırılmasını istemiştir.Durumun inceleneceği belirtil mektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • "Pazarlıksız satış kanunu» unutuldu Piyasayı Kaplayan tenzilatlı satışlarla da halkın aldatıldığı anlaşılıyor Zaman zaman piyasayı kaplayan «tenzilâtlı satış» larm Avrupa'da olduğu gibi memleketimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • b Dr.NURTEN TOPUZ ile Diş Tabibi NEZİHİ UZGOREN Nişanlandılar j 3.3.1Ü56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1956
  • 126 KUYUMCU I MAHKEMEDE I «Kibar Hırsız» namiyle anı-E lan Uğur Emiralp'le,kendi-E sinden bilerek çalınmış mal Şğ S satın almış olan 26 kuyum-E E cunun duruşmasına,dün sa-E E bah 1 inci Ağır Ceza Mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.03.1956
  • Rakipsiz San'atkâr ZEKİ MtİREN Bebek Gazinosu ve HAKKI DERMAN her akşam muazzam programa ilâveten,her Pazar tekmil programla içkisiz aile matinesi m t.AO on en co m 11 Tel:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1956
  • BEBEK GAZİNOSUNDA Muazzam programa ilâveten Müthiş Komikler BALARILARI'nı Her Akşam Yalnız Gazinomuzda Dinleyebilirsiniz.Her Pazar İçkisiz aile matinesi Tel:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1956
  • kadar bîr hesap açınız 2 Bahçeli Ev 50000 lira Para ikramiı DOOüBftNK Her 100 liraya bir kur'a numarası ÇEKİLİŞ TARİHİ:31 MART.İLANCILIK NİIC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1956
  • Milliııef Sahibi.Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1956
  • r A HİCRÎ PAZAR RUMİ 137S 4 1371 Recep MART Şubat 21 1956 20 VAKİİ VASATİ EZANİ Güneş 6.30 12.27 Öğle 12.26 6.22 İkindi 15.37 9.33 Akşam 18.04 12.00 Yatsı 19.32 1.30 İrnsâk V 4.51 10.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1956
  • Sakalları aqrı cinsfen hM,bir noktada anfasıqorfar/POKER SERT SAKALA 0,10 m.YUMUŞAK SAKALA 0.08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1956
  • DAHİLİYE VEKÂLETİNDEN Sinop Vilâyetine bağlı Gerze kazası nüfus kütükleri yanmıştır.Bu Kaza halkından olup da başka yerde bulunanların kayıtlarını yenilettirmek üzere oturdukları yerler nüfus daireler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1956
  • Soğuk algınlığı ağrılarım teskin için OPON faydalıdır v:v^:5 sr-tf v*ıı*/m J;nO W&9^ OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma ve soğuk algınlığından mütevellit ağrılar ile bayanların muayyen zamanlardaki sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1956
  • M.mı,I SUMEBANK'uı I 1956 YILI İKRAMİYELERİMİN İKİNCİ ÇEKİLİŞİ İÇİN I 1 I 111 1111111 I 111 11 I I 111 11 11.11 11 I I 1111 11 11 1111 I 1 111 rl 11111 I 11 11 111111 1111 11 I 11 111111 11 I I 1111 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1956
  • i'/wwaffl'ı?ıı m m 11—BEBEK GAZİNOSUNDA OKUYUCU BAYANLAR ESMA ENGİN YILDIZ ERDEM SEMA İÇLİ ÂFET SEVİLAY MBBHOMBI Her Pazar içkisiz aile matinesi-Tel:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1956
  • ÇAKMAK İlim ve iman,ahlâk ve nizam yolunda Başyazarı:Dr.Cezmi Türk Cumartesi günü çıkıyor Çıkaran Türkiye Yayınevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1956
  • Diş Tabibi Aranıyor Bilecik Valiliğinden:Bilecik'te resmî veya serbest diş hekimi bulunmadığından halkın mübrem ihtiyacını karşılamak üzere vilâyetimiz devlet hastahanesinde kendisine maaş veya,ücret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1956
  • FİNLANDİYA MALI 115 m/m genişlikte 600 ve 950 m/m boyunda çelikten mamul kalorifer RADYATÖRLERİMİZ gelmiştir.Derhal teslim edilir-Galata Perçemli sokak Lâcivert Han No.1,Tel:44 64 27.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1956
  • CildİHÎTİH tajeliai kendiniji âevditi ıt^ 1 Bir ev kadım olmakla ev ve çocuklarınızın bakımı ile meşgul olup kendinizi ihmal etmeyiniz.Bu hal,bir çok felâketlere sebeb olabileceğini her gün hayatta gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1956
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI DRAM KISMINDA 6/3/956 Salı Akşamından İtibaren SARTRE DAN İKİ PİYES GİZLİ OTURUM Huis Clos)Piyes 1 Perde Çeviren:Oktay AKBAL SAYGİLİ YOSMA La Putain Respectueuse)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1956
  • SATILIK Desoto marka 10 kişilik kaloriferli çalışır vaziyette servis arabası.Tel:22 91 72.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1956
  • Rusların dostluk teklifi reddedildi Eisenhovverin Bulganine vereceği cevabî notada böyle bir paktın kurulamayacağı açıklandı WASHİNGTON,3 Eisenhovver'in Sovyet Başvekili Bulganin'e verilecek ikinci ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1956
  • Etna tehlikeli OLMAKTA devam ediyor [ANADOLU AJANSI] MESİNA,3 Etna yanardağının İndifaı endişe uyandırmaktadır.Dağın bazı yerlerinde iki metreyi bulan kar tabakası lâvın akımını frenlemekte ise de,şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1956
  • Kemalpaşa'da erikler çiçek açtı [TÜRKTEL] KEMALPAŞA,3 Erikler,bademler çiçek açmıştır.Kirazlardaki gözler de açılmak üzeredir.Meyve ağaçlarının durumu güzeldir.Havada bir iynaklık olmazsa,bu yıl meyve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1956
  • Sosyalist Konseyi Zürich'te toplanıyor [ANADOLU AJANSI1 ZÜRİCH,3 Sosyalist Enternasyonali konseyi dün burada 18 memleketi temsilen 46 delegenin iştirâkile çalışmalarına başlamıştır.İlk toplantıda silâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1956
  • Denize düşen bir göçmen delirdi Bulgaristan göçmenlerinden Hüseyin adında biri Sirkeci rıhtımından denize düşmüş ve kurtarıldıktan sonra abuk sabuk konuşmağa başlamıştır.Delirdiği tahmin edilen Hüseyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.03.1956
  • r A Profesyonel ligin son puan durumu Takımlar O G B M A Y P Beşiktaş 11 8 2 1 33 15 18 Galatasaray 9 7 1 1 28 8 15 Fenerbahçe 9 4 4 1 13 5 12 Beykoz 9 4 3 2 11 8 11 Istanbulspor 10 •3 4 3 11 11 10 Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1956
  • Ercan'ın yaptığı orta,Bülent'in kafası ile ağlarda.[SAMİ ÖNEMLIJ [İLHAN DEM İRELİ Nazmi ikinci golü yapıyor.Nusret ise topun kaleye girişini seyrediyor.Beşiktaş K.Paşa'yı yarım düzine golle yendi 6-0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1956
  • Amatör Küme lig MAÇLARI Bugün yapılacak olan amatör küme maçları ŞEREF STADINDA Saat 13.00 Eyüp Yeşildirek 15.00 Sümerspor Hilâl FENERBAHÇE STADINDA 11.00 Beylerbeyi Unkapanı 13.00 Maltepe Şehremini V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1956
  • Vefa 20 bin lira istiyor Tarık ve Fuat'ın transferinden dolayı,Vefalılar bir tazminat dâvası açtılar İki Spur kulübü arasında çıkan bir ihtilâf,nihayet Adliyeye intikal etmiştir,Vefa Kulübü ile Fenerb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1956
  • F.Bahçeliler ve İzmir'i!Erg un İZMİR,Hususî)Fenerbahçeli idareciler Karşıyakah Ergun'u transfer etmek için hummalı bir faaliyet göstermektedirler.Genç futbolcunun ailesi ile yapılan temaslar yakın çev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1956
  • Sarı Lacivertlilerin ilk maçı FENERBAHÇE DÜ İZMİRSPOR 4-1 MAĞLÛP ETTİ Fenerbahçeliler bugün daha evvel yenildikleri Altayla revanş maçını yapacaklar İZMİR,3 Fenerbahçenin İzmir lig lideri İzmirsporla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1956
  • ıı.ıı ııi "'mm 'Mi Wmmk II İ 'p W ¦P Hl Ordu takımımız,dini Wiesbaden de Amerika ordu takımına karşı,ra.ıai bir oyundan sonra o-0 giui farklı bir netice ile'galip gelmiştir.Takımımızın attığı ikinci g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1956
  • Beykoz-Beyoğluspor ADALET-EMNİYET Profesyonel küme lig maçlarının ikinci hafta karşılaşmalarma üu gün Şeref ve Mithatpaşa stadlarında,devam edilecektir.Günün ilk maçını Şeref stadında' hakem Hakkı Gür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1956
  • Ankaragücü Demirspor'u 1-0 mağlûp etii ANKARA,3 Hususî)Lig maçlarının ikinci devresi karşılaşmalarına,bugün 19 Mayıs stadında devam edildi.Günün ilk müsabakasını Oto Yıldırım ve Yolsnor takımları yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1956
  • GALATASARAY B.Sporu 89-67 yendi Basketbol birinci küme liglerinin ikinci devresi maçlarına dün Spor ve Sergi Sarayında devam edilmiştir-Galatasaray ve Beyoğluspor takımları arasında yapılan günün ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor