Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.03.1956
  • 4,îjjpSi!¦Sı ii İl İnli M YIL:6 SAYI:2081 ADRES Cağaloğlu,MoJlafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 2742 10 Santral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1956
  • İSMET SIRAL'a Amerika'dan teklif var BUGÜN ÜÇÜNCÜDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1956
  • 3.272.947.152 LİRALIK BÜTÇE DÜN KABUL EDİLDİ İnönü,bütçenin 2,5 milyara düşebileceğini iddia etti.Çelikbaş "İktisadî hayatımız huzursuzdur,dedi Muhalefeti her şeyi kara göstermekle itham eden Adnan Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1956
  • [RUÇHAN UNVERI VİLAYET TEŞKİLÂTINA AİT DOSYA DOLAPLARI,HAMALLAR TARAFINDAN CAĞ ALOĞLU'ndaki YENİ BİNAYA NAKLEDİLİRKEN Belediye bugün müstakil oluyor Vali Gökay 957 ye kadar Belediye Reisi kalacak.Kaym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1956
  • Belediye Bütçesi 90,5 milyon lira Belediye Meclisi,bütçe müzakerelerini tamamlamıştır.Bu müzakereler sonunda kabul «dilen 1957 bütçesi 90.600.000 liradır.Meclisin dünkü toplantısında iktisadi konulard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1956
  • Türk-AIman ticarî görüşmeleri Bonn'da başladı [TÜRK HABERLER AJANSİ] BONN 29 Türk Alman ticarî müzakerelerine bugün saat 10 da Alman iktisat Vekâletinde başlanmıştır.Müzakereler 27 şubatta Türk delega
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1956
  • Memur ve emekliler bu gün ikramiye alıyor Emeklilere iki maaş,memurlara da bir maaş nisbetinde ikramiye verilecek Memur ve emeklilere verilmesi kararlaştırılan ikramiyelerin 1956 yılına ait ilki bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1956
  • ¦M UĞURLU CUMA [T.H.A.l Danimarka'ya bağlı uıak Fejoe adasında yaşayan bekârlar için,geçen cuma günü hayli uğurlu geçmiştir.Çünkü adada yaşayan kızları az olduğu için erkeklerin çoğu bekâr bulunuyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1956
  • Kasten çürük lâstik imâl etti r i I m i ş KOLAD derneğinden ihraç edilenler mahkemeye müracaat ederek,hükümetten alınan tahsislerin paylaşıldığını iddia ediyor Kamyon,Otomobil ve Lâstik Acentaları Der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1956
  • Dior ve Fath geliyor Dünyanın en meşhur iki moda mütehassısı,mankenler ve yeni modelleri ile birlikte şehrimizi ziyaret edeceklerdir.Bu mütahassıslar Jaques Fath ile Christian Dior'dur.Ancak,alfabetik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1956
  • mm Sabık 3 vekil hakkındaki tahkikai 2 ay uzatıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,29 Eski İkti-İ KM sat ve Ticaret Vekili Sıtkı m Yırcah,Maliye Vekili Hasan i Polatkan ve Hariciye Vekâle-1 ti Vekili F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1956
  • [A.P.I KARA GÖMÜLDÜ tal a"tîa Roma ile Ancona arasında işleyen tren,evvelki gun 24 saat kar altında kalmış,250 yolcu vagonlarda âdeta mahpus kalmıştır.Elektrikle işleyen tren.fırtınalı havada sUr'atle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1956
  • Rus Kızılhaçı Gerze için yardım yaptı 100 bin rublelik çek,dün Rus Konsolosu tarafından Valiye verildi Sovyet Başkonsolosu Alexandr Abramof dün saat 12 de Vali Gökay'ı ziyaret etmiş ve Gerze ve Eskişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1956
  • Eisenhowerr adaylığını Amerika Reisicumhuru basın toplantısında kat'î konuşmadı fakat "hazırım,dedi [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON 29 Başkan Eisenho-wer,bugün yaptığı basın toplantısında,ikinci bir dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1956
  • ORFI İDARE 3 AY UZATILDI İnönü "Örfî İdareye lüzum yoktur,dedi.Hükümet tezkeresi muhalefet ve 6 D.P.liye rağmen kabul edildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZ NEDRET SELÇUKER'den] ANKARA 29 Örfî İdarenin 7 mart tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1956
  • TABİİ EGIL felâket IRUÇHAN ÜNVERJ Bu resimler,yeni bir felâket böl-N gesinde değil,İstanbul'un ortasında çekildi:Bir kaç gün önce Fe-1 ner'de bir kanalizasyon borusu patlamış,Miirsel caddesindeki İli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • Bursa'dan ucuz et temin edilemiyor İstanbul Mezbaha Müdürünün iemasları müsbet netice vermedi.Belediye,Bursa'dan et getirtmekten vazgeçmiştir.20 gün evvel,alâkalılara müracaatta bulunarak ucuz fiatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • Halk balığı İ I neden pahalı yiyormuş!I Dün Balıkhanede bir mil-i yon çift torik balığı satılma-5 sına rağmen,fiatlar toptan i 3 liradan aşağı düşmemiştir.Balık fiatlarındaki bu pa-halılığa sebep olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • DESTANI Ey şanlı üsteğmenim,ey Mustafa,Mustafa!Bir daha ispat ettin:Türk'e tutulmaz kafa!Dünyalara ün salmış bir akıncı Albayı Çekerek bir tarafa,Puşkaş'ı koydun rafa!Bütün futbol meraklılarının seve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • Üniversitede kış sömestr tatili sona erdi Üniversite ve yüksek okullarda kış sömestr tatili dün sona ermiştir.Bahis konusu müesseselerde bu sabahtan itibaren tekrar tedrisata başlanacaktır.Diğer taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • Çocukları Koruma Birliği bugün faaliyete geçiyor İstanbul Vilâyeti ve Belediyeleri Çocukları Koruma Birliği,bugünden itibaren faaliyete geçecektir.Bahis konusu Birlik,şehrimizdeki korunmaya muhtaç,kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • İcra İflâs Kanununun tâdili isteniyor İcra İflâs Kanununun değiştirilmesi hakkında şehrimiz Ticaret Odası bir rapor hazırlamıştır.Oda Meclisinin bugün saat 15 te yapılacak toplantısında görüşülecek ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • BİR KAHVECİ içkiden öldü Karagümrük'te kahvecilik yapan Kâmil Bayraktar adında biri,evvelki gece bir içki âleminden sonra fenalaşmış ve kaldırıldığı hastahanede ölmüştür.Kâmil'in fazla miktarda aldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • 20 bin liralık pamuk yandı Küçükpazar'da Fetva yokuşundaki bir pamuk deposu dün sabaha karşı tamamiyle yanmıştır.40 numaralı evin bahçe kısmında bulunan Ali Aypar'a ait deponun 20.000 liraya sigortalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • BORSA 29 Şubat 1956 Çarşamba SERBEST ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 79.90—80.10 Reşad 91.00—91.50 Vahit 77.00—77.25 Hamit 77.75—78.00 Aziz 7fi.75-77.U0 Gulden Hollanda 75.70—75.90 Külçe 11.75—11.77 ingiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • BERİN DİYOR Ki:Vali Gbkay istanbul balosunda,«Ne yapalım bunn da bana münasip görmüşler» diyor ve domatesten yapılmış şapkayı Cevdet Perin,Natvk Birkan ve Berin InseVe gösteriyor.Bundan evvel de bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Öğle müziği 13.00 Şarkılar.Rıza Rit 13.30 Türküler.Fatma Türkân 13.45 Haberler 14.00 Hafif şarkılar,dans ve caz müziği 14.30 Beraber şarkılar 15.00 Kapanış 16.57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • 8 MART-Akşamına Kadar Hesabınızı açtırarak 31 MART Keşidesine katılmış.Bu keşidede NİŞANTAŞI KALAMIŞ'ta 2 Apartıman Dairesi Hesabınızdaki her 150 liraya bir iştirak hakkı)İstanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • TARİH MECMUASI Yeni serinin üçüncü sayısı çıktı 84 sayfa 150 kuruş Kogılbizlıktctn mahdut bası' maktadır.Sene sonu cilt halinde satışı şüphelidir.Kısa adres:Posta kutusu 18 İstanbul «iskit Yayınevi»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • IMfRDEN,YURTTAN,DUNYADAH SANAT HABERLERİ Pierre Fournier'in konseri GERÇEK BİR VİRTÜÖZ Bundan evvel Saray sinemasında sık sık dünyanın en ünlü müzikçilerini dinlemek imkânı vardı.Son senelerde ise bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • 35 bin mükellef beyanname verecek Gelir ve Esnaf Vergisi mükelleflerine ait beyannameler bugünden itibaren vergi dairelerinde kabul edilecektir.Bu yıl 35 binden fazla beyanname verileceği tahmin olunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • MİGROS TÜBK'üb Ucuz fiatlarından istifade ediniz.Yeni Piyale marka makarnamızı tecrübe ediniz.ERİŞTE MAKARNA IKgr MÖ Krş.455 Gr.50^5 ÇUBUK MAKARNA IKgr 110 Krş.455 Gr 50^ Kesme bamya makarna iKgr no K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • bu şahane apartmanın bir dairesini kazanabilir ve arzunuza göre doşeyebilirsiniz 30 Mart çekilişinde "Boğaz-İçindeki Apartmanın,muhteşem dairesini kazanan talihliye ayrıca 10.000 lira eşya kredisi ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • SerseYİ mayın bulunamadı Evvelki gün Anadolukavağı önlerinde bir mayın görüldüğü ihbar edilmişti.Yapılan aramalar sonunda mayine benzer herhangi bir cüme rastlanmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • KISA HABERLER LÂSTİK ve Kauçuk Sanayii İğcileri Sendikasının yıllık Kongresi,5 mart pazartesi günü saat 17 de Kazlıçeşme'de yapılacaktır.SİLÂHTARAĞA santralındakt yeni tesislerin hizmete girmesi münas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • ÖMÜR KLİNİĞİ Yeni telefon numaraları.Santral 48 01 28 Müdüriyet 48 66 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • Komünizm propagandası yapan yüksek mühendis Yugoslav tab'alı Doşen Bandivirinç adında bir yüksek mühendis,komünizm propagandası yapmaktan sanık olarak adliyeye verilmiştir.Nafıa Müdürlüğü emrinde Trak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • TARİHİ TÜRK aşçılığı ölüyormuş Yemek Pişirenler Derneğinin dün saat 15 ten itibaren Esnaf Hanında yapılan kongresinde bir aşçı başı:Tarihi Türk aşçılığı ölüyoı,piyasayı ecnebiler kaplıyor,Türk mutfağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • oHi.lHııınmtımı Allaha şükür!Ş 3 DOSTUM Agâh Sırrı Levend'den bir mektup aldım.Onun bir batı ilim adamı gibi,ne kadar titiz ve sistemli çalışan bir edel biyat tarihçimiz olduğunu bilirim.Bana Türk Dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • 300 bin metre pamuklu mensucat ithal edildi Memurlar Kooperatifinin İtalya'dan getirteceği mallar halka ucuz fiatla satılacak Bir ay sonra 300 bin metre pamuklu mensucat ucuz fiatla piyasaya sürülecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1956
  • f-N SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN Tel:48 67 92)«Ay Mavidir» William Holden Dawn Adams.MELEK Tel:44 08 68)«Yan Sokaklar Kraliçesi» Sophia Loren.Renkli.ATLAS Tel:44 08 35)«Yeni İlâhlar» Jane Powell Renkli.YEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.03.1956
  • Etna yanardağı indifaa başladı [ANADOLU AJANSI] ÇATANA,29 Salı günü indifaa başlayan Etna yanardağı el'an ateş püskürmektedir.Dağı saran sis ve duman dağılmış bulunduğundan bu kere altı senedir sönmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1956
  • Ce+*tlt CctAiT" Cc+t Erkek ruhu Nemika B.İstanbul)varlıklı bir beyin genç hanımı olduğu anlaşılıyor.Kocasından çok memnun.Sevişiyorlarmış.Yalnız anlayamadığı bir nokta var ki,o da şu:«Hizmetkarlarımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1956
  • DEMIRBANK ŞUBAT AYI TALİHLİLERİ Vadeli tasarruf hesaplarının ikinci çekilişinde bir yıl müddetle AYLIK GELİR KAZANAN TALİHLİLER:1.000 liralık Gruptan aylık gelir kazananlarr BEŞİKTAŞ ŞUBESİ KUZGUNCUK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1956
  • BÎR EVE TAŞINAN İNSANLAR EKSERİYA DEĞERSİZ BULDUKLARI BAZI ŞEYLERİ ÇÖP KAMYONLARINA TESLİM EDERLER.İNSANLARDAN BİRŞEY İSTEMEKTEN HOŞLANMAYAN PRATİK ZEKALI SERSERİLER DE VARDIR,AÇLIKTAN ÖLECEĞİM BEŞ KU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1956
  • Benzin sarnıcında intihar elti Hususi Muhabirimiz Sadi BÜLBÜL'denl UŞAK 29 Şehrimizde şimdiye kadar duyulmadık bir intihar hâdisesi olmuştur.Uşak Akaryakıt deposunda asker bulunan Mustafa Acar isminde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1956
  • I T.H.A.I MODA KERVANI modasının elcileri sayılan bu mankenler evvelki gün Paris'ten ayrılarak bir Uzak Doğu turnesine çıkmışlardır.Fransız moda kervanı,ilk başta Avustralya'da,son Paris kreasyonların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1956
  • Bir film haftası fiyasko ile bitti Tanınmamış 2 italyan artistin getirtilmesile başlayan kayıtsızlık serisi fayda yerine zarar verdi italyan filmciliğinin müsbet propagandasını yapmak ve bu arada Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1956
  • Kız oynatan papazlar [BOSFOft] LİMA,29 Quillabamba civarındaki bir manastırda keşişlerin geceleri kadın âlemleri yaptığı yolundaki ihbarlar üzerine,manastıra yapılan baskında,sakalları bellerine kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1956
  • [T.H.A.SESİ 7 OKTAV!Hâlen yeryüzünde en yüksek oktavlı şarkıcı olarak bilinen Peru'lu Yma Sumac'ın sesi 5 oktavdır.Halbuki 23 yaşında bir ingiliz genç kızı olan Jennifer Johnson'un sesi 7 oktavdır.Jen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1956
  • Bolu'da bir otobüs kamyonla çarpıştı Kaza neticesinde otobüs yolcularından dokuz kişi yaralandı Hususî Muhabirimiz Adnan Ataöver'denl BOLU,29 Bolu dağında bir otobüs kamyon çarpışmasında 3 ü ağır olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1956
  • İSMET SIRALA AMERİKA'dan TEKLİF VAR!i Genç Orkestra Şefi:"Yola çıkabilir hâle geldiğimiz zaman hareket edeceğiz diyor İsmet Sıral ve arkadaşları 1955 yazının ilk aylarında Radyo Evinde ses alma makina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1956
  • H|B 0 d 4Bfc m fltg Ali &Qk vk H K3 Sm V M^ rai k g^nBı g* ğf^ Denizde bulunan balıkçılardan ümit kesildi,kar münakaleyi durdurdu [ANADOLU AJANSI] TOKYO,29 Pazar gününden beri hüküm süren fırtma,Japon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1956
  • fiilin n mı mitinim tınınım mm ı tııııııııııınımııı 1750 paket fotoğraf kâğıdı tevze edecek Şehrimiz Ticaret Odası,elinde bulunan ithal malı fotoğraf kâğıtlarından 1750 paketini Vilâyet Tevzi Bürosu e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1956
  • Bir deli hâkime sandalya fırlattı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,29 Kemalpaşa Ceza Mahkemesinde bugün müessif bir hâdise olmuş,muhtelif suçlardan dolayı yargılanmakta olan İlhan Eskin ismindeki şahıs,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1956
  • lü1)Wni)I A.P.OLÜm KU ÜBESİ Sudan'da Kostıdeki ujak hapishanede mahpus bulunan 281 mahkûmdan 194 ü geçen hajta havasızlıktan ölmüştür.Bir kulübeyi andıran hapishane binasının eb'adı 12x10 metredir!Sud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1956
  • Kızıllar Çin'de milyon kişi öldürmüş "Time,Dergisi,23 milyon Çinlinin mecburî çalışma kamplarında tutulduğunu bildiriyor [ANADOLU AJANSI] NEW YORK,29 Amerikan Time dergismin Çin komünizmine ve Mao Çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1956
  • "Sapanca,nın mürettebatı karaya çıktı [ANADOLU AJANSI] LA HAYE,29 Hollanda sahilleri açıklarında batan Sapanca adlı Türk şilebinden kurtulmuş olan 33 erkek,2 kadın ve 4 yaşlarındaki 1 çocuk sağ salim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1956
  • 10 yaşında bir çocuk kazara arkadaşını vurdu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDENİ BALIKESİR 29 Kepsüt kazasının Dana Hisar köyünden 10 yaşında Ali Ay adında bir çocuğun oynamakta olduğu tabanca patlamış ve çıkan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1956
  • Rüyasında Muhammedi gören Agop ihtida etti [Hususi Muhabirimiz Ekrem Bahbek'den] BALIKESİR,29 Şehrimiz 6.Tümen erlerinden Agop Çopuloğlu adında biri,müftülüğe müracaat ederek müslüman olacağını bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.03.1956
  • TOtoBlK VS1&SWK- S 'V:GELİN GÜZELLERİM GELİN KAPTAN SlZl GÖRMEK İSTİYOP.BEKLEMEK-TEN HOŞLANMAZ mp m*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1956
  • JOHNNY Bü ELİNE 1 VERDİĞİ SEY» 1 3ı R ÖLÜM A J VESİKASIDIR.1 îtf ^sF^ 1 BP^ Sİ i)1 İ'l tifo i/A\mm^ Q' İlR'7'"'-İffCSB'^ Al öüaf''v I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1956
  • MAC .i* KARA BİR HABERİM VAK Kız yAşiyoe.¦a er 4 DİNLE:YAŞIYOR vE BU ANDA ÇİFTLİKTEDİR Burada ne yapiyoizsun hoenet SİZ,İKİNİZ BKBİRİNİZE MELER RSILDIYOR-SUNUZ V\cT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1956
  • A L L A H LİJC A i» I fl E V VÜZÜNÜZ 8ANA YABANCI DEĞİL DAHA EWEL 1 ^^OO EVET HANIMINIZA MÜZİ DERSİ VERİKDİIA,ALİ SEV L T ooln OD 1 jaflif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1956
  • BULMA 2 3 4 5 6 7 3 9 J 2 3 4 5 6 7 8 9 SOLDAN SAĞA:1 Satranç gibi,fakat daha basit bir oyun Hava ile birlikte kullanılan tek mâden.2 Temiz Orta.3 Bir peygamber Saldırgan.4 Cüz'î Lâhze Kuzey Afrikada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1956
  • OĞLAK BURCU n [22 Atalık 20 Ocak] fkc L Arkadaşlarınızın alm-^m^J aarı'ıtı ünlerinde Incit-Vai n»emeye dikkat.Sıhhati-m/i korumak İÇÜl çalısına {artlarım/ı düzeltmeniz lâzım.KOVA BURCU [21 ocak l!Şub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1956
  • mm İSTANBUL'UN MEŞKUR YOSMALARI Yazan:R E F İ CEVAD ULUNAY Tefrika No.159 Bir el sallama ile son vedâı yaparak yüı ümeye devam ettim.Kapıcı,köşkün büyük kapısını açmıştı,sokağa çıktım.Geniş bir nefes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1956
  • Yazan:R E Ş A D EKREM KOÇU Dedi.Sultan Murad da:Kızıl yumurta Divânıdır!Dedi.Sonra birden Bostancıbaşıya döndü:Yürü benimle!Dedi.Filikay-i Hümâyûn hazırdı.Şafiî vaktinde Anadoluhisarından Rumelihisann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1956
  • MM!I!I!KAAÎİLİ BULDUM TEFRİKA No.13 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Hemşire Semrâmn uğruna,karısı ZVilü/eri öldürmekle itham edilen Doktor Münir idama mahkûm olur.Dâvayı tûkip eden qazeteci Faruk,doktorun masum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1956
  • 1 CİNGÖZ MERİH T E Yazan:SERVER BEDİ Tefrika No.75 Mücadeleyi kabul edersen,tabiî,beni ve adamlarını alıp apartmana gidersin.Ondan evvel tertibat alırsın.Apartmanı sararsın.Beni de istedikleri saatte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1956
  • Şeytan IZMİR'de bir tüccarın karısı,mühendis sevgilisiyle gizlice kaçıyornııış,yakayı ele vermiş.Onu,gizlendiği kamarasında yakalayan kocası eve getirmiş.Cezasını kendi eliyle vermiş.Tüyleriniz ürperm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1956
  • ^NAJOJZUSU^ROZ TEKSAŞ U2jyDl\M Biniciydi „Jhemen hafiyemin yaj&imiha fn/AFTYE PİPOSUNU ÜFLEYİP KIZIN GÖZLERİNİN İÇİNE BAKIYORDU O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.03.1956
  • 3.272.947.Bütçe dün Liralı edildi t Baştaraft birincide)ölçülere vurmak imkânı mevcut olduğuna göre,meselelerin bu ölçülerle halledilebileceğini söylemiş,vakıaların hükümet sözcülerinin ifadelerini te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1956
  • Sanayi mmtakasında yekûnu 1200/1500 metrekarelik FABRİKAYA ELVERİŞLİ SAĞLAM BİR BİNA ARANIYOR Bir veva iki kat üzerine.Müracaat:P.K.342 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1956
  • ŞEKERCİ ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR TİCARETHANELERİNDEN:Bahçekapı,Beyoğlu,Karaköy,Kadıköy,Şekerci Mağazalarına ilâveten Karaköy'de eski Borsa Ham altında bir mağaza daha açtım ve bu yeni mağazamda da her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1956
  • MEMUR ALINACAK istanbul P.T.T.Bölge Başmüdürlüğünden 1 Bölgemiz ve İstanbul Telefon Müdürlüğü ihtiyacı için Orta Okul ve Lise mezunları arasından müsabaka ile memur alınacaktır.2 İmtihan 8.3.956 günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1956
  • NEZLE BAŞLANGICINDA BİR ÇOK FENALIKLARI ÖNLEMEK BAKIMINDAN 'er TABLETLİK SAŞF OPON baş,diş,adale,sinir,romatizma,siyatik ağrılarına karşı E533 bayanların muayyen 2a mantardaki sancılarında faydalıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1956
  • En kuvvetli mevzuu,en büyük artistler senenin en güzel filminde toplandılar.İMLA BERABER AĞLADIK Bugün matinelerden itibaren İNCİ ve TAKSİN Sinemalarında Muzaffer Tema Lâle Oraloğlu Turan Seyfioğlu Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1956
  • HAZIR ve ISMARLAMA En Son Model Manto Trençkot ve her türlü giyim ihtiyaçlarınızı H Ü R B A Ş Müessesesinden TAKSİTLE alabilirsiniz.Bahçekapı,Vakıfişhan So.No.17 Tel:220541
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1956
  • MACARLAR SABAHA KARŞI GELİYORLAR Memleketimizden sonra Suriye'de temsilî maçlar yapan Macar futbolcuları Şam'dan çektikleri telgrafla,dün gece saat 22.55 te şehrimize geleceklerini bildirmişlerdir.Gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1956
  • Örfî idare 3 t Baştaraft birincide turnasını isteyen hükümet teklifinin bir sürpriz mahiyetinde olduğunu ileri sürdü.Hükümet görüşü Hükümet teklifini Devlet Vekili Cemil Bengü müdafaa ediyordu.Bengü k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1956
  • DENİZCİLİK BANKASI 29 ŞUBAT 1956 TALİHLİLERİ Yılın ilk çekilişinde çeşitli ikramiye kazanan 186 müşterimizi belirten listeler Bankamız Şube,Ajans ve Bürolarımızda asılmıştır.Keyfiyet ayrıca kazanan mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1956
  • yeni beş kitap Varlık Yayınevi bu ay da size beş yeni kitap sunar:1-Andre Manrois:İklimler Roman)2.Alberto Moravia:Taşralı Kız Roman)3.Anton Çehov:Öyle bir Hikâye Roman)4.Talip Apaydın:Susuzluk şiirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1956
  • CUMARTESİDEN İTİBAREN m Dünyaca tanınmış PATRAS Revüsü ve İspanyol Düeti SEMİRA'MIS'te Tel:48 58 91
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1956
  • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜĞÜNDEN İstanbul Teknik Üniversitesinin İnşaat,Mimarlık,Makina,Elekrik ve Maden Fakültelerinde mevcut bilim kollarında Üniversite Doçentliği imtihanı açılacaktır.İste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1956
  • Cazibemi borçlu olduğum sabun.s' iiPPIŞpşs H^-vx^wK&İİ jl&P W Jliyğil *v S*İ8 cildimi Puro'nun ihtimamına bıraktım.Puro Güzellik Metodunu muntazaman tatbik ediyorum,diyor.Siz de özcanın tavsiyelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1956
  • f HİCRİ 1375 Perşembe 1 "N BUMİ 1371 Recep MART Şubat 18 1956 17 VAKİ!VASATf EZANÎ Oünes 6.35 12.27 12.37 6 26 Hcindl 15.35 9.34 ksam 18.00 12. W Yatsı 19.29 1 tt 1 İmsak V» 4.56 10.56 mmm4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1956
  • İlân Fiatları 1 Mart 1956 dan itibaren Başlık.40 TX.2 veya 3 üncü sayfada santimi)10 Tl* İlân sayfaları sant.7,50 TJL Nişan,evlenme,doğum ve ölüm ilânları,5 santime kadar maktuan)30 TX.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1956
  • Miliâuei S a h ı b t Ercüment Karacan Şirket)adına ERCÜMENT KARACAN Vd2t İsleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1956
  • LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ 12li HANCILIK" NİK Bahçeli E» 9&6 300000M# lIRALtk fAHA iRftAMivıun/DÖfeUBkNK BİR HESAP AÇINIZ TA ÇEKİLİŞ 31 MART-HER 100 LİRAYA BİR KURA NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.03.1956
  • G.SARAY FUTBOL I MÜZİK İLE ALILACAK Memleketimizde ilk defa tatbik edilecek bu idman salonda yapılacak Nâzım OZBAY IIIIIIIHItlHlI Galatasaray futbol takımı,bu haftadan itibaren kapalı salondaki idmanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.03.1956
  • İ İ F.Bahçe ile!aıasaray j ne vâki oynayac Fenerbahçe Galatasara,iig maçının oynanacağı tarih hakkında çeşitli söylentiler ortalıkta dolaşmaktadır.Tertip Komitesinin aklığı karara saflık kalınarak oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.03.1956
  • F.Bahçe İzmir'e iki kafile halinde gidiyor Fenerbahçeliler izmir'e iki ayrı kafile halinde gidecekler.İlk kafile cuma günü saat 15 de.ikinci kafile ise cumartesi sabahı saat 8)de kalkacak uçakla şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.03.1956
  • Suphi Nasır vazifesine devam edecek Bir kaç gün evvel Vefa Kulübü Tıknik Komite âzası Suphi Nâsır'ın bu vazifeden istifa ettiğini bildirmiştik.Dün soyunma odasına gelen Suphi Nasır,kendisiyle konuşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.03.1956
  • Mp!"j ı'.'4»p;«i^ı«jp.[SAMİ ÖNEMLİ] Ordu takımı dün uçakla Almanya'ya hareket etmiştir.Resimde,kafile hareket etmeden evvel Yeşilköy hava meydanında görülmektedir.ORDU Almanya'ya Dün akşam maçın yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.03.1956
  • Kız okulları voleybol maçları Kız okullararası voleybol müsabakalarına dün Eminönü öğrenci lokalinde devam edilmiştir.Günün ilk karşılaşması Gedikpaşa orta ile Beşiktaş orta arasındaydı.Neticede Gedik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.03.1956
  • İSTANBULSPORIULAR baskılı oyunlarının semeresini 42 nci dakikada aldılar.Aydemir'in çektiği âni şüt,ağları buldu.[SAMİ ÖNEMLİJ ULSPOR VEFAYI YENDİ:2 Sarı-Siyahlı takımın iki golünü de Aydemir attı.Vef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.03.1956
  • [İLHAN DEMİRELİ SABİH KURTARDİ ^tavbuisp°rkaiecisiSabihdiin muvaffak bir oyun çıkardı.Mvfonddit golleri önledi.Bu arada vaziyet 2-0 iken kaleye i/iden rnuhukkak bir şdiü yukarıda görüldüğü şekilde önl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.03.1956
  • Ismir,kaliteli hâkem istiyor Macar maçlarının hesaplarını klüplerin bir kısmı kabul etmiyor İZMİR,29 Hususî)Profesyonel lig tertip komitesinin bugünkü toplantısuıda,İzmir'e kaliteli hakem gönderilmeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.03.1956
  • Bir İngiliz spor münekkidinin tavsiyesi Desnond,Hackett:'Türk'lerle maç yapmak futbolumuz için faydalı olacaktır,diyor Kazandığımız büyük galibiyetin akisleri Avrupa'da hâlâ devam etmektedir.Futbol va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.03.1956
  • İdarecileri D.D.T.ile temizlemek istedi fakat.Fenerbahçe kulübü azalarından bir yenisi daha,bugünlerde haysiyet divanı tarafından yargılanacaktır.Kulüp idare hey'eti geçen hafta yapmış olduğu toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor