Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • Vadeli tasarruf hesaplarında her ay bir ikramiye çekilişi,her çekilişte 20 talihliye aylık geliı.DEMlRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • I BUYUK SÖZLERDEN KUÇUK İLHAMLAR l «ALTIN TEKERLEK DAĞLARI YÜRÜTÜR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVER I MUZ HOLI UĞU Muz' nı^vsinılu *n ucuı meyvası haline gelmiştir.UUlıhUHV Alâkalıların söylediğine göre,istihsâl mıntakalarından İstanbul'a hol miktarda sevkıyat yapılmakladır.Bu sebeple,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • WWWUW\WWHHUU OSMAN DEMİR KIZIL ÇİN LİMANLARIN DAN BİRİNDE ALIŞ VERİŞ EDERKEN.Kızılcin'de halk tam bir cehennem atı içinde Sefalet içinde çırpınmanın ne demek olduğunu ancak Uzak iŞarhın bu bölgesine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • VALİ GÖKAY HAKKINDAKİ TAHKİKAT [ANKARA AJANSI ANKARA 18 İstanbul Valisi Prof.Fahrettin Kerim Gökay'm dosyası bundan bir müddet evvel Devlet Şûrası tarafından Dahiliye Vekaletine iade edilerek tahkikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • Emekliler ve ötekiler MEKLİLERE de ikramiye verilmesi irin bu sütunda ileri sürdüğümüz dilek,bir dereceye kadar,yâni İki maaş seklinde,gerçekleşti.Buna da teşekkür olunur ama,acaba dullar,yetimler ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • Gerze'de herkes ev sahibi olabilecek İmâr Kanunu lâyihası dün Encümende kabul edildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,18 Gerze'yi İmar Kanunu lâyihası bugün Muvakkat Encümende müzakere edilmiştir.Tümü ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • Yunanistan seçimleri bu gün yapılıyor Başvekil Karamanlis,muhalefet koalisyonunun hâdise çıkaracağını iddia etti [A.A.A.P.ATİNA,18 Pazar günü yapılaeak olan umumî seçimler için cereyan eden seçim kamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • ««tftfİMfe' IRÜÇHAN ÜNVERI TAUlfİV AT IfflMİÇYnNH Sabık Vekiller hakkında tahkikat yapmakla olan Komisyon.Vilâyetle kendilerine ayrılan salonda çalışmağa başlamışlardır.I MEIIVIIIM I IVUİTIl3 I UI1U T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • IA.P.Gizlire evlendiğini haber verdiğimiz Hollyvvood yıldız» Terry Moore,halayını,Panamalı hir sigortacı olan kocası Bilgene C-McGroter ile birlikte hâlen Vcnezııela'da bir otelde geçirmektedir.TERRY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • İzmit Cezaevinde dünlOO kişi dövüştü Hâdise kahve ocağını işletme meselesinden çıktı,8 mahkûm yaralandı |Hususî Muhabirimiz AHMET SONAT'tanl İZMİT,18 Şehrimiz cezaevinde,Bursalı ve Ankaralı mahkûmlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • Saar ihtilâfı iı a 11 e d i I d i Fransız-Alman müzakerelerinde tam bir anlaşmaya varıldı [ASSOCIATED PRESS] BONN,18 Batı Almanya Hariciye Vekili Heinrich von Brentano ile Saar Başvekili Hubert Ney ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • NAMUSLU YANKESİCİ![HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 18 Hüseyin Acun,şimdiye kadar İzmir'de yüzelerce kişinin canını yakmış azılı bir yankesicidir ve senelerinin çoğunu hapishanede geçirmiştir.Hüseyin,yine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • Bir uçak düştü 38 kişi yaralandı [ANADOLU AJANSI] OAKLAND,18 Amerikan bahriyesine ait bir nakliye uçağı,dün akşam Oakland'ın güneyindeki dağlara düşerek parçalanmıştır.Kazada,uçakta bulunan 38 kişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • LÂSTİK TEVZİATI [RÜÇHAN ÜNVER Lâstik tevziatı devam etmektedir.Fakat,ihtiyaç henüz karşılanmış değildir.Belirtildiğine «öre,önümüzdeki günlerde Vilâyet emrine yeni bir tahsisde bulunulacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • ALBAYLARIN TERFİLERİ Bekleme süresini doldurup terfi edemeyenler bir üst derecei maaş alacaklar [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,18 Generalliğe ve Amiralliğe,kadro mülâhazasile terfi edemeyen albaylar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • 8 LİRAYA TAVUK!IRUÇHAN ÜNVERI Et ve Balık fiatlarındaki yükseliş,kümes hayvanlarına da tesir etmiştir.Bu sebeple tavuk fiatları,hemen hemen yüzde 40-50 nisbetinde artmıştır.Piyasada,orta büyüklükteki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • CHVRCHİLL'İN evi yanıyordu [ASSOCIATED PRESS] WESTERHAM 18 Bugün sabaha karşı Sir Winston Churchill'in Chartwell'deki evinde yangın çıkmış,fakat yangın genişlemeden söndürülmüştür.81 yaşındaki eski İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • Baltık denizi DONUYOR [ANADOLU AJANSI] HAMBURG 18 Hamburg limanı buz kitleleriyle dolmuştur.Dün akjjamdanberi hiçbir gemi tek basına limana girememiştir.Bir buzkıran gemisi,Hamburg açıklarında kafile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • YARIN Maliye Vekili dön Başvekil Muhalefet partilerinde hun ile iki saat görüştü,ıalı bir faaliyet var.HUSUSİ MUHABIRIMIZ NEDRET SELÇUKER'den] ANKARA 18 Maliye Vekili Nedim Okmen'in bu sabah Başvekâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • EROL BULUNAMADI HLHAN DEMİRELİ Kül Kedisi masalını bilirsin niz:Asık Prens,sevgilisini ayakkabı ölçüsüne göre arar.Amerikalı film âmilleri de dün Hiltoıı'da Erol ile Helene Brochers'in dublörlerini,ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • AMERİKA'NIN TÜRKİYE'YE SİLAH YARDIMI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,18.Hariciye Vekâletine gelen haberlere göre,Birleşik Amerika,Türkiye'ye silâh sevkiyatına devam edecektir.Türkiye'nin Irak,Pakistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1956
  • Kıbrıs Türkleri ingiliz İff I I a Valisinden yardım istedi Tecavüzlerin arttığını belirten Dr.Fâzıl Küçük,acele askeri tedbirlerin alınması talebinde bulundu [ASSOCİATED PRESS] LEFKOŞE,18 Kıbrıs Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • BAYAN MEMUR ARANIYOR Daktilo ve Büro işlerinde istihdam edilmek üzere Bayan memura ihtiyaç vardır.Taliplerin tercümei hallerini müsbit vesaikle birlikte RAMİ TASLITAIİLA ULUYOL 104-14 No.lu BEREC SÂNA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • Banka için Kiralık Yer Aranıyor Bahçekapı,İstiklâl caddesi,Osmanbey,Kadıköy,Çarşıkapı ve Beşiktaş semtlerinde ticaretin münkesif olduğu iş merkezlerinde Banka şubesi olmağa müsait kiralık ve devren ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • KORDON BLö'de 21 Şubat Sah akşamından itibaren Fransız Zerafet Komitesi tarafından tertip edilen 1956 KADIN FESTİVALİ 1955 DÖRT GÜZELLİK KRALİÇESİNİN İŞTİRAKİYLE Paris'in büyük Moda Müesseselerinden M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • 24 saatte 10 hırsızlık hâdisesi oldu Son yirmi dört saat içinde şehrimizde 10 hırsızlık hâdisesi olmuştur.Bakırköy,Sarıyer,Eminönü,B«r yoğlu,Fâtih,Beşiktaş ve Silivri'de cereyan eden bu hâdiselerin fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • BOĞAZİÇİNDEKİ APARTMAN Balta Limanı Korusunun iltihakında,Boğaz sahiline 200 metre yakın,6 daireli "Boğaziçindeki Apartman,hayalinizdeki yuvaoızdır.Malzeme,konfor ve teşkilât bakımından azamisi yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • Esnafa dağıtılacak inşaat çivilerinden tevzi bürosunun haberi yokmuş Vilâyet Tevzi ve Tahsis Dairesince,esnafa dağıtılmak üzere Esnaf Dernekleri Birliğine 75 ton inşaat çivisi tahsis edildiği bildiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • 1956 İKRAMİYE PLÂNI lira tutarında ikramiye jv v.»çıf.jşp.jy.v,J:tKl^.iT'Tİ İKİŞER KATU ceuı'an 1.750.000 lira tutarında ikramiye çekiliş tarihleri:1 Mart 2 Mayıs 2 Temmuz 24 Ağustos 1 Kasım 28 Aralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • İSTANBUL 8.28 Açılış ve program 8.30 Pazar sabahı için müzik 9.00 Türküler 9.15 Haberler 9.30 Saz eserleri 9.45 Gitar kuarteti 10.00 Melodi kervanı 10.30 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 11.00 Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • FABRİKA İÇİN BİNA ARANMAKTADIR Sanayi Bölgelerinde fabrika için elverişli 800 1000 M2 bir bina aranmaktadır.Acele müracaat,iş saatleri Tel:22 07 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN:Tel:48 67 92)«Çilem» Ruth Niehaus MELEK Tel:44 08 68» «Kaderin Pençesinde» Robert Renk li.ATLAS:Tel 44 OK 35» «Kazanavanm Hatun Defteri»*-Gabriel Ferzettl Renkli.YENİ MELEK:T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • BOS Türk'ün Ucuz fiatlarından istifade ediniz.Patates 1 Kg.50 Kr.1500 Gr.75 Kr.Soğan IKg.55 Kr.910 Gr.s 50 Kr.Portakal;IKg.72 Kr.1040 Gr.75 Kr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • NİŞANTAŞI Ve KALAMIŞDA 2 ı a i ıı m MAYISTA 130.000 Liralık Para İkramiyesi İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • Bedava telefonlar kaldırılıyor Büyük Millet Meclisinde son kabul edilen bir kanuna göre,resmi zevatın evlerinden meccânen telefonla konuşmaları yasak edilmiştir.Kararın tatbikatiyle alâkalı olarak,şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • Gemi adamlarının imtihanları dün yapıldı Gemi adamlarının ehliyet ve ter*filerini sağlamak gayesiyle dün Yüksek Denizcilik Okulunda bir imtihan yapılmıştır.Bu imtihanda başarı gösterenler,Denizyolları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • onıııııımnımınmuıınımiıiımınmmıın HÂLİMİZ B UGÜN neş'em yok.Pazar mazar gözüm görmüyor.Üstüme varmayın.Bir dokunsanız H bombası gibi patlayabilirim.Bâzı İ Ekselanslara ilıtiyat tavsiye ederim.Civarımd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • Danimarka cins tavuk satmak istiyor Bir Danimarka firması,şehrimiz Ticaret Odasına müracaat ederek,bütün dünya memleketlerine her cins canlı kümes hayvanları ihraç ettiğini belirtmiş ve memleketimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • 4 sarhoş birbirini dövmüş Sarhoşluk yüzünden suç işleyen dört kişi dun adliyeye verilmiştir.Bunlardan Şerif Konuksay,Sabri Değerli,Tevfik Babanoğlu ve Halil Yolcu adındaki şahıslar,sarhoş bir vaziyett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • KİSA HABERLER DtfN limanımızdan nıulıtelJi memleketlere 477.596 lira değerinde barsak,yün,seccade,keçi kılı,kendir tohumu,tiftik ve taze balık ihraç edilmiştir.C.M.P.Fener Ayvansaray Ocağı y 1lık Kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • Haydarpaşa soğuk hava deposu faaliyete geçiyor Et ve Balık Kurumunun Haydarpaşada inşa ettirdiği soğuk hava deposunun inşaatı ilerlemiştir.Deponun,önümüzdeki ay içinde ikmal edilerek tecrübe çalışmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • Sarkıntılık eden banka memuru Şehrimizdeki bankalardan birinde memur olarak çalışan Nihat adında biri,dün adliyeye verilmiştir-Nihat,dün İstiklâl caddesinde,tramvayla Kurtuluşa gitmekte olan bir kıza,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • Beş aylık çocuğunu düşürmüş Polis ve adi!makamlar garip bir hâdiseye el koymuş,tahkikata başlamışlardır.Bakırköy'de oturan İfakat Güzeller admda genç bir kadm,evvelki gece yakınları tarafından Birdenb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • Kaymakamlar dün vilâyette toplandılar Dün sabah Valinin başkanlığında,Kaymakamların iştirakiyle Vilâyette bir toplantı yapılmıştır.Toplantıda,şehri alâkadar eden çeşitli işler üzerinde durulmuş ve Vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • Et ve Balık Kurumunun soğuk hava tesisatı Haber aldığımıza göre çeşitli gıda maddelerinin bozulmadan muhafazası ve bunların hem geniş ölçüde ihracını hem de müstehlike iyi bir şekilde arzını sağlayabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • Buğday piyasası durgun Şehrimizdeki değirmenlerin depolarında bol miktarda stok buğday bulunduğu anlaşılmaktadır.Bu sebepten serbest buğday piyasası durgun gitmektedir.Geçen hafta içinde sâdece Eskişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • Beş sene içinde 18 tane koca değiştiren kadın Savcılığa müracaat eden bir kadın kızının altı ayda bir koca değiştirmesinden şikâyet etti Fatihte oturan Emine admda bir kadm dün Müddeiumumiliğe müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • Haraç isteyen birisi 2 aya mahkûm oldu Fethi Niğdeli adında biri dün tevkif edilerek cezaevine gönderilmiştir.Adliyeye,haraç almağa teşebbüs suçundan verilmiş olan Fethi,2 ay 28 pün Vıanis yatacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • Bol miktarda kasaplık hayvan gelmeğe başladı Havaların düzelmesi üzerine,istihsâl bölgelerinden şehrimize bol miktarda kasaplık hayvan gelmeğe başlamıştır.Büyük baş hayvan fiatlarında kiloda 20 25 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • Ziraatçılara ait lâstik tevziat.n.n sekli değişti Yarın akşama kadar Vilâyete müracaat etmeyenler tevzi listesine alınmayacaklar Haber aldığımıza güre,ziraat âlet ve makineleri için yapılan lâstik tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1956
  • İstifçilik yapan iki firma sahibi dün Adliyeye verildi Fazla fiatla satılan mallar müsadere olundu.Vergi kaçakçılığı yapan üç tacir de yakalandı İstifçilik ve ihtikâr mevzuundaki şikâyetlerin artması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.02.1956
  • I SOMERBANK'ın i 1956 YILI İKRAMİYELERİNİN İKİNCİ ÇEKİLİŞİ İÇİN ''IMMIIHIIHIIIU.Il||.I.II l M M l ü I I II III l I II I I I I I I I U.İMİMİ.10 Mart 1956 Nihayetine Kadar açtırırsınız {istanbul'da Gözt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1956
  • OPON FAYDALİDİR OPON baş» diş,adale,sinir,roma tîzma,siyatik ve tumbago ağrılarına karş OPON bayanların muayyen za mantardaki sancılarında OPON soğuk algınlığından mütevellit ağrıları teskin bakımında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1956
  • akşamına kadar bîr hesap açınız 3f M/M QekxMM& 50.000 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ 121li S56 300000\mm #v Her 100 liraya bir kur'a numarası Hbauk Mu/ı DO&UB&NK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1956
  • GALATASARAY Spor Mecmuası Sporcunun ve sporsever okuyucunun yegâne bitaraf rehberidir Türk spor âleminin en selâhiyetli kalemleri tarafından hazırlanan bu müstesna mecmuanın yarınki nüshasını bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1956
  • Bir baba öz kızını yaktı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] GAZİANTEP,18 Cingife nahiyesinin Hisar köyünde tüyler ürpertici bir vak'a olmuş,bir baba 14 yaşındaki öz kızını diri diri yakmağa teşebbüs etmiştir.Kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1956
  • Yunanistan seçimleri bugün yapılıyor t Baştarajı birincide koalisyon,Karamanlis'in İngiltere'nin ve Amerika'nın elinde bir bebek olduğunu iddia etmektedir.Buna mukabil Karamanlis,muhalefet koalisyonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1956
  • Churchill'in evi yanıyordu t Baştarafı birincide yatak odasının bitişiğinde bir gaz sobası tutuşmuş ve derhal çağrılan polislerin de yardımı ile yangın söndürülmüştür.Daha sonra Westerham itfaiyesi ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1956
  • Gerze'de herkes ev sahibi olabilecek t Baştarajı birincide Reisicumhur Gerze'de [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] GERZE 18 Reisicumbur Celâl Bayar,bugün kasabamıza gelerek felâketzede halkın maneviyatını yüksel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1956
  • I Albayların terfileri t Baştarafı birinciden E nin görevlerine yeterli ol-E E dukları sicilleri ile tebeyyün g edenlere bir defaya mahsus E olmak üzere üst derece maaşı E E verilir.E E Bu suretle üst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1956
  • Bütçe müzakereleri yarın başlıyor t Baştarafı birincide ğını ileri sürmektedir.Bu itibarla varidat ve masraf yekûnu:3 milyar 362 milyon 843 bin 165 lira olarak gösterilmiştir.Ana muhalefet kim?Başveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1956
  • ¦«¦ıwrh»t MS mv« w.KUTUP MANZARASI Bu resim kutuplarda çekilmiş değil.iskandinav memleketleri Finlandiya'nın her tarafı bugünlerde bu manzarayı arzetmel sinktde sühunet son günlerde nakıs 'AO dereceye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1956
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK Bİ1İ1 r ıT rî rtf J Bir dedikodunun tahlili H EMEN hemen bütün ömrünü bizim mesleğin saflarında j geçiren nıeb'us arkadaşımız Mekki Said'in,İktidar Partisi f Meclis Grupu kürsüsün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1956
  • Amerikada yeni bir fuhuş rezaleti meydana çıktı Üniversiteli kızları zengin müşterilere kiralayan eski bir inanken,polis tarafından tevkif edildi [BOSFOR] New-York,18 Polis,Mickey Jelke hadisesinden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1956
  • Kızıl Çin'de halk tam bir cehennem hayatı içinde t Baştarafı birincide Matbaada karsımda oturan esmer delikanlı,Japonya'da inşa edilen «Kayseri» şilebimizin makine lostromosu Osman Demir.Kızıl Çin'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1956
  • izmit Cezaevinde dün 100 kişi dövüştü t Baştarafı birincide linde hastahaneye kaldırılmışlardır.6 kişi de hafif surette yaralanmıştır.Emniyetin zamanında almış olduğu tertibat sayesinde,isyan vaziyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1956
  • ANA KAATÎLÎ YAKALANDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!GAZİANTEP,18 On gün önce,ikindi namazını kılmakta olan annesinin başını kestikten sonra kaçmağa muvaffak olan Hacı adındaki cani,nihayet adaletin pençesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1956
  • BEKÂRLIK SULTANLIKTIR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BANDIRMA,18 «Bekârlık Sultanlıktır» sözü,çetin bir münazara sonunda,bir kere daha teyid edilmiş bulunuyor.Şehrimizdeki 6.Hava Alayı'nın lokalinde yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.02.1956
  • DEMİR YUMRUK J0HNC.MURPHY $AMPİyONUJK\i ELDEN GİTMEZ,MERA ETME VM SPlDERİ fe DEVA^t VAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1956
  • BONCUK r VUZUNU BİLE GÖRMEDİM İSİM OLAEAK UAnglMDA KALMIŞ L ¦m—WAlTDİSN|y m «İM M»?B NİHAYET BULDUM m Z?'l,% j5MctV ogvAM VAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1956
  • JOHNNY HAZARD ETRAFTA MERDİVEN FALAN DA YOK BURA-OAN HİÇ SES GELİR Mİ?SANA ÖYLE GELMİŞTİR WİLHELM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1956
  • OĞLAK BüRCU [22 Aralık 20 Ocak] Tatil gününüz:Hoş geçecek.His hayatınız:Neş'e-Saglığınız:İyitOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] Tatil gününüz:Aileniz sizin enerjinize dayanacak.His hayatınız:Aksam.BALIK BUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1956
  • 1 2 J 4 5 6 7 8 9 1 t 2 3 4 1 S ¦S 8 s" a SOLDAN SAĞA:1 Güzel koku Fersiz,takatsiz eski)2 Uzlaştırıcı iki kelime)3 Kuzey sınırımız Bahr-i-siyah)4 Bir vilâyet Bilgi,ihtisas.5 Notalaşan harf Mısır'ın ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1956
  • KÖSEM SULTAN Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.145 Sonra aşağıya seslenir:Sâfinaz!SâfinazL Kız nerdesin,koş!Sâfinaz sırtında bez entari,parmakları kınalı çıplak ayaklarında terlik,ağzında sakız,sırtın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1956
  • CİNGÖZ MERlHTİt Yazan:SERVER BEDİ Tefrika No.64 Zihnim yine karıştı!dedi Sabahat.Tayfur adama sordu:İsminiz nedir efendim?Fikret Gezgin.Teşerrüf ettim.Fikret devam etti:Merihteki muhalefet komitesi il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:R E F İ CEVAD ULUNAY Tefrika No.148 Ne gibi efendim?Bana biraz ud çalacaktınız.Hiç nazlanmadı.Elinin uzandığı yerde bulunan bir düğmeye bastı.İçeriye giren uşağa bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1956
  • İ TEFRİKA No.2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Gazeteci Faruk patronun arzusu üstüne «Doktor Münir» dâvasını takip edecektir.Dok-s torun,karısı Nilâferi,baş hemşire Semra uğruna öldürdüğü iddia edilmektedir.Dâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1956
  • Anlayana aşkolsun KARAKÖYDE dolmuş bekliyorum.Gelen,gidiyor.Cağaloğlu yok.Nereye?Eminönü.Nereye?Sirkeci.Şoförün hesabı açık.Üç adımlık Eminönü dururken sizin elâ gözleriniz için Cağaloğluna çıkmaz ya.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1956
  • 'ZBEHİR HAFİYE TAM IŞTIRA-UATE KARAR.S/ERMİŞKEN* TE SAS'lN EN ZENGİNİ HARAÇ-YER AİLESİNDEN BİRİ TELGRAF ALDI v£ DERHal.UÇAĞA ATLADIĞI GİBİ TEKSAS'A KÖSTÜ HARAÇYER' LEJZIN SEVİMLİ OĞLU "BACAKSIZ,BOB ES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.02.1956
  • GARANTİ meskeniik HALLESI Kuruluşunun IO.uılı münasebetiyle müşterilerine sağladığı fevkalâde plândır.Lira kıymetinde müstakil ev ve villâ inşasına elverişli arsalar.Lira takribi kıymette her türlü ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.02.1956
  • TAKSİTLE KÜRK Hazır,ısmarlama,Manto,Ceket Paris modası renkli kürkler.UYGUN KÜRK Kapahçarşı Kürkçüler 37 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.02.1956
  • Daktilo ve Santral Memuru Aranıyor ANTALYA NAKLİYAT T.A.Ş.merkezinde çalışmak üzer« daktilo ve ayrıca santral memuru alınacaktır.Taliplerin bizzat müracaatları rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.02.1956
  • Bil sür'at ve teşkilât numunesi bugün oynanacak olan TÜRKİYE MACARİSTAN Futbol maçı filmi YARIN AKŞAM:Beyoğlunda:ATLAS ve YENİ MELEK İstanbul'da:Şehzadebaşı YENİ ve ÇENBERLİTAŞ Sah günü matinelerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.02.1956
  • BEBEK GAZİNOSUNDA Muazzam programa ilâveten Müthiş Komikler BALARILARI'm Her Akşam Yalnız Gazinomuzda Dinleyebilirsiniz.Her Pazar İçkisiz aile matinesi Tel:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.02.1956
  • Rakipsiz San'atkâr Z E K İ M tf R E Bebek Gazinosu ve HAKKI DERMAN her akşam muazzam programa ilâveten,her Pazar tekmil programla içkisiz aile matinesi Tel:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.02.1956
  • 23 Şubat Perşembe matinelerden itibaren TAKSİM SİNEMASINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.02.1956
  • Pazartesi akşamından itibaren A ÜT A ^öa Sinemasında geçen asrın m^L I Ih r% 4ar Meksika alün arayıcıları arasında geçen korkunç maceralar.ŞEYTANIN BAHÇELERİ «GARDEN OF EVİL» RENKLİ SİNEMASKOP artistl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.02.1956
  • Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ Basıldığ% Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.02.1956
  • HİCRİ 1375 Recep 7 PAZAR 19 ŞUBAT 1356 RUMİ 1371 Şubat 6 VAKİT VASATI EZANI Güneş 6.52 1.04 Öğle 12.28 6.41 ikindi 15.25 9.38 Akşam 17.47 1200 Yatsı 19.17 1.31 İmsak C.5.12 11.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.02.1956
  • Hayat Melodisi PUCCİHİ)Salı akşamından itibaren «ŞAN» sinemasında gösterilmeye başlanacak,«Hayat Melodisi» PUCCİNİ)filmi için en yakışan tâbir,«San'at ziyafetidir.Harikulade renklerin ve ilâhi bir müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.02.1956
  • Yarm matinelerden itibaren SARAY Sinemasında Marilyn Monroe'nin rakibesi BİÂNA D03S EDGAR BUCHANAN ve JANETTE SCOTT ile birlikte a LgllLHCLÂSI Renkli büyük temaşalı filminde iki saat müzik,dans ve güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.02.1956
  • £iz de Nevin Aypar'ın tavsiyesine uyunuz.Kremli Puro Tuvalet Sabunu kullanarak daha GENÇ ve GÜZEL olunuz.K ayrı meziyet 5 ayrı meziyeti olan sabun Kremli Puro Sabunudur.PURO cildin gıdasıdır Q PURO te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.02.1956
  • BUTUN 4 saat ara iie günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.02.1956
  • SATILIK Kıymetli Arsa Aksaray,Taşkasap tramvay durağında,sekiz buçuk metre cephe,yirmi yedi metre derinlikte,imar durumu mevcut,çok kıymetli arsa satılıktır.Mür 44 78 41 Telefonda Feridun'a.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.02.1956
  • Stad kapıları 8 de acıtacak Tribünler dolduktan sonra hiç kimse içeri bırakılmayacaktır.Bu sabah Türkiye Macaristan millî maçı dolayısiyle Mithat Paşa Stadı gişeleri saat 8 de açılacak ve seyirciler t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1956
  • MİLLÎ TAKIM DÜN HAFİF BİR antrenman yaptı Millî takım namzetleri dün Yeşilköyde öğleden sonra hafif bir antrenman yapmışlardır.Daha sonra tek seçici Eşfak Aykaç kendileri ile bir saat süren bir konuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1956
  • Ulvi Yenal DİYOR Kİ.Macarların reklâmı lüzumundan fazla yapıldı.Efkârı umumlye,hakemler ve futbolcular bunun tesiri altında kalmıştır.Ankara ve İstanbul'da alman neticeler lüzumundan fazla ilâhlaştırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1956
  • Macar Antrenörü Mandi konuşuyor ¦Ankara ve İstanbul maçlarını fördükten sonra bu günkü maçın çok çetin geçeceğini söyleyebili rim.Geldiğimiz günden beri havaların soğuk olması yüzünden kapalı salonda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1956
  • Beşiktaş dün B.Spor'u yendi Beşiktaşlılar haftayı boş geçirmemek maksadiyle millî takıma verdikleri elemanlar haricinde kurdukları bir takımla dün Be yoğlusporla Şeref Stadında hususi bir karşılaşma y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1956
  • FENERBAHÇE KİZ VOLEYBOL TAKINI ŞAMPİYOH OLDU Türkiye kızlararası voleybol şampiyonasının final karşılaşması bugün Teknik Üniversite spor salonunda kalabalık bir seyirci kitlesi önünde yapılmıştır.Neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1956
  • Ankara Spor Yazarları Cemiyeti Macarlara hediye verecek Millî maçtan evvel Ankara Spor Yazarları Cemiyeti,Umum Müdür Vekili Faik Binal vasıtasiyle Macar millî takım oyuncularına birer gümüş tabak hedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1956
  • Ankara Peşte maçında hakkında çıkarılan rivayetler üzerine Hakem Karakaplan hakkını arayacak Merkez Hakem Komitesi Sekreteri de,Dündar Karakaplan'ın fena bir idare göstermediği kanaatinde Ankara Peşte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1956
  • Fenerbahçe 74 ı 1 Sarı Lacivertli takım iki defa temdit edilen maçı son dakikada çıkardığı mükemmel oyunla kazandı Galatasaray ve Fenerbahçe basketbol takımları,dün gece Spor ve Sergi Sarayını tıklım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1956
  • [SAMI ÖNEMLİ] KAPTANCILIK OYNUYORLAR:mıt k:r^ sporcular dun de çok neş'eli ve güzel bir gün geçirmişlerdir.Bu arada Kadri,Ankara'h Ahmet ve Lefter buluşmuşlar kaptancılık oynuyorlar.Lejter,acaba millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1956
  • [SAMI ONEMLIJ Millî futbol takımımız,Macarlar karşısında yer alacak kadrosuyla Yeşilköydeki kampta:Turgay,Ali,Ahmet,Mustafa,Naci,Nusret,İsfendiyar,Coşkun,Metin,Kadri,Lefter.Fakat futbol meraklıları on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1956
  • ji)iı»i)tiT)iıııwujw Dünya futbolunda büyük bir kudret ve şöhrete sahip Macar millî takımı Ay Yıldızlı forma karşısında.TÜRK MACAR Millî maçı bugün oyna Macar'lar en kuvvetli kadroları ile oynayacak F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1956
  • BUGÜNKÜ SAHA ve hava durumu,Mithatpaşa stadı devamlı yağan yağmurlar neticesinde 'kaygan bir hale gelmiştir.Saha dün henüz çamurlu bir kıvama gelmemişti.Fakat eğer bugün yağmur yağmaya devam ederse mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1956
  • BUGÜNKÜ KADROLAR Saat 14.30 da yapılacak olan maçı beynelmilel Yugoslav hakemlerinden Stefanoviç idare edecektir.Takımlar sahada şu şekilde tertipleneceklerdir.Türk Millî Takımı:Turgay K.B.Ali,Ahmei-ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor