Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.02.1956
  • Randall çantasında bâzı mühim sualler getiriyor BUGÜN ÜÇÜNCÜDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1956
  • y.M$m*ıptmmmmmft0p*% *m-İ Um TATİI F nOPPII Üniversitelerde kış sömestr tatili,bu sabahtan itibaren başlayacaktır.Tatil,İs-1 Mi İLE.UUUnU.tanbul Üniversitesinde bir ay,Teknik Üniversitede ise 20 gün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1956
  • D.P.Grupunda dün çok sert tartışmalar oldu Basma ve Hürriyet Partisine ağır hücumlar yapıldı.Başvekille,Hâmit Şevket İnce arasında münakaşa cereyan etti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Bugün D.P.Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1956
  • Ticaret bütçesi sert tenkillere mâruz kaldı Fahri Ulaş,dış borçlarımızın 3 milyar 50 milyon lira olduğunu söyledi [Hususî Muhabirimiz Tevfik DOĞAN'danl 31 Bugünkü bütçe müzakereleri İktisat ve Ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1956
  • IEYKELİ DİKİLECEK ESNAF IRUÇHAN UNVERI Mısır Çarşısı kapısında bir esnaf.115 kuruştan Niğde mah-'t fasulye satmaktadır.Rakama tekrar dikkat:115 kuruş'.Bu mahsul,bakarda 180,ucuzluk makinesi Migros'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1956
  • Adliyede Edvard karısını vuran da dün öldü ^PAZARTESİ GÜNÜ İŞLENEN CİNA-YETİN KURBANI SAADET İLE DÜN HASTAHANEDE ÖLEN KAATİL ED-1 VARD,TALİHSİZ EVLİLİKLERİNİ TESİS ETTİKLERİ GÜN,NİKÂH MUAMELELERİNİ İK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1956
  • Bugün Mecliste 22 sözlü soru görüşülecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Büyük Millet Meclisinin yarınki gündeminde sualler ve istizahlar kısmında birinci maddeyi C.H.P.Kars Mebusu Turgut Göle'nin,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1956
  • Hürriyet Partisi 22 vilâyetle teşkilât kurdu 3 [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN ANKARA,31 Hürriyet Partisi Erzurum'daki II teşkilâtını da kurmuştur.Parti böylelikle 22 vilâyette faaliyete geçmiş durumdadır.Erzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1956
  • Subayların terfi ve sicil sistemi değiştiriliyor Dün mühim kararlar alan Askerî Şûra terfileri beş grupa ayırdı.Kurmay Subayların kıdem zamları kabul edildi.|H ısusî Muhabirimiz' Tevfik DOĞAN dan ANKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1956
  • Bir temenni İŞ Bankası,bu ay,dul aylığını kırdırmak için bir kaç gün geciken kadınlara maaşlarını vermemiş.Bize öyle geliyor ki,kırdırma muamelesi her zaman için sona ermişse.bunun daha evvelden dul m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1956
  • li^HAN DEMİREL)Kızılay'a bağışladılar Fi r uzağa mahallesi Kadirler caddesinde oturan Ayşe Mükerrem Özerdem,120 "bin lira değerindeki bahçeli apartmanı ile ııııkud,eşya ve bilcümle menkul emvalini Kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1956
  • I İLHAN DEMİRELİ nin 7İY ADET İstanbul'da bir süt ve yoğurt çiftliği kurmak üzere gelen Danimarka heyeti,tetkiklerine devam DİK LİlMnCi etmektedir.Heyet Başkam,dün Vilâyette Valiyi ziyaret ederek,kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1956
  • Dolaba giren zampara!Hususî Muhabirimi?AHMET SERT'tcıı] TURGUTLU,31 Bugün şehrimizde eşine ender rastlanan bir hâdise cereyan etmiştir.Evli ve 2 çocuk anası genç bir kadın,kocasının çarşıya çıkması üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1956
  • Seyahaiini bitiren Gülek bir basın toplantısı yaptı I Hususi Muhabirimiz St-vli ÖZGENEL'deal İZMİR 31 C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek'in bugün tertip ettiği basın toplantısı bir çok bakımdan alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERJ TEMİZLİK AMELELERİ VE ARAZOZLER,ŞEHRİN KARLA ÖRTÜLEN YOLLARINI AÇARLARKEN Kaybolan iki şilep Limanımıza geldi Fırtına ve kar devam ediyor.Sühunet 8 dereceye kadar düştü,şehirde vasıta v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1956
  • Boyar m riyasetinde dun 9B mm mühim bir toplantı yapıldı t Beş saat süren D.P.Genel İdare Kurulu içtimaında bugün Ankara'ya gelecek Randall'la yapılacak görüşmelerin esasları tesbit edildi [HUSUSÎ MUH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1956
  • Hâmit Şevket D.P.Haysiyet Divanına sevkedildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Demokrat Parti Genel İdare Kurulu,bu sabahki toplantısında,Parti disiplinini ihlâl ettiği ve parti nüfuzunu kötüye kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1956
  • Kıbrıs'tan bir heyet geldi [ANADOLU AJANSI] ANKARA 31 Kıbrıs Türk Partisi Reisi Dr.Fâzıl Küçük,Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Reisi Faiz Kaymak ve bu Federasyonun Umumî Kâtibi Hazım Remzi bugün uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • Moförlü yolcu ve yük gemilerimiz Yeul «AKDENİZ» ve eşi olan «KARADENİZ» motorlu yolcu ve yük gemileri memleketimize ne gibi faydalar sağlıyacaklar ve hu faydaların tam olarak temin edilmesi için ne gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12 30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar Pl.13.30 Saz eserleri 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği ve hafif şarkılar 14.30 E\kadıniyle başbaşa 14.40 Şarkılaı Emin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • ÖLÜM Düyunu Umumiye Müdürlerinden merhum Ömer Besim Beyin oğlu.Avukat Prof.Hasan Tahsin Ayni'nln damadı,Nevin Tektaç in egi,Nimet ve Besim Tektas'-n babaları,merhum Ekrem Tektas ile Afif Tektaş'ın ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • ÖNÜNÜZE SERİLİDİR Boğaziçindeki Apartmanın,terasından 20ü metre yakınlıktan Boğazı doya doya seyredebilirsiniz.30 Martta "Boğaziçindeki Apartmanın,bir dairesi İO.UOU lira eşya kredisi her şube ve ajan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • ME VLİD Aile büyüğümüz,merhum Prof.Dr.Operatör MİM KEMAL ÖKE'nin aziz ruhuna ithaf edilmek üzere vefatının senei devriyesine isabet eden 1 şubat bugünkü çarşamba günü ikindi namazını müteakip Teşvikiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • M E V L Û D 26.12.1955 tarihinde Cenâbıhakkın rahmetine kavuşmuş olan ailemizin en bUyüğü sevgili annemiz,babaannemiz ve anneannemiz:FATMA GÖKŞAR'ın aziz ruhuna hediye edilmek üzere,ölümünün kırkıncı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • TEŞEKKÜR Oğlumuz Ümit Kıvanç'ın doğumunda samimî alâka ve himmetini esirgemeyen Süleymaniye Doğumevi Başhekimi Dr.Şükrü Konuralp ile muvaffak doğumu bizzat başaran Dr.Safi Çavaç'a ve eşimin doğumevind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • Kimseye haber vermeden kapatılan telsiz kursu Taksim'de Gümüşsüyü caddesinde dört seneden beri faaliyette bulunan İ.S.adındaki bir şahsa ait özel Telsiz Operatör Kursu,dün aniden kapanmıştır.Kursa dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • DÎVAN OTELİ SfelS^J tb lokantası en mutena ve leziz ALATURKA YEMEKLER en nadide ve nefis ALAFRANGA ÇEŞİTLER * ÜL Yem^L' 12'15 MÜZİkl' Ak?am Y8me^İ:1930"23-JU 5& js;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • Deniz Hastanesinin tıbbî müsameresi dün yapıldı Kasımpaşa Deniz Hastahanesinin 27 nci aylık tıbbî müsamere-6İ,dün saat 13.30 da hastahanenin kütüphane salonunda yapılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • GEÇEN YILIN GEÇİNME ENDEKSİ HAZIRLANDI Şehrimiz Ticaret Odası geçen yılın geçinme endeksini hazırlamıştır.Buna göre hayat geçen yıl,1948 yılına nazaran yüzde 47,4 nisbetinde pahahlanmıştır.1954 yılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • Sarıyerde iki kişi mangal kömüründen zehirlenip öldü Şehrin bâzı semtlerinde de zehirlenme vak'alan oldu.8 kişi tedavi altına alındı Tarabya'da,bir lokantada çalışan I Kurt adındaki arkadaşı dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • 6 ŞUBAT'a kadar hesap açtırınız!MART ÇEKİLİŞİNDE 1000 den fazla müşteriye çeşitli para ikramiyeleri Uce& İ/edap açCduak IşSİl GARANTİ BANKASI Müşterilerini Lüîün kazalara l ar$ı Ledava sigorta ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • Kasaplar et Hatlarına zam için İsrar ediyorlar Vali,durumun tetkik edileceğini bildirdi.Zamma muhakkak nazariyle bakılıyor Kar ve soğuklar et meselesini yine günün mevzuu yapmıştır.Kasaplar kış münase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • İthalât işleri ile ilgili yeni kararlar Piyasada ferahlığı temin maksadıyla yeni kararlar alınmak üzeredir.Bu arada bazı derneklerin yapmakta oldukları ithalât işinin tüccara verilmesi bahis konusudur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • Konservatuar orkestra konseri Yugoslavya'dan sureti hususiyede davet edilmiş bulunan tanınmış sanatkâr Samo Hubad idaresinde Şehir Orkestrasının önümüzdeki 5 Şubat Pazar sabahı saat 11 de Şan sineması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • Bir otomobil hırsızı yakalandı Sabıkalı otomobil hırsızlarından olan Abdullah Çarıkçı adında biri dün Müddeiumumiliğe teslim edilmiştir.Abdullah,evvelki gece Konak Oteli önünde duran ibrahim Gültan ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • [sinemalar j BEYOĞLU;ŞAN:Tel:48 61 92ı «Mukaddes Azap» Jane VVyman Rock Hudso Renkli İngilizce.MELEK Tel:44 03 48:«Muhteris Ruhlar» Kobert Mitchum Jear Simmons İngilizce.Suare:«Seni İstiyorum» Dana A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • Usküdarda kuyumcu dükkânını soyan yakalandı Üsküdar'da»_Kirjkor.JDjyarçı adında bir kuyumcunun dükKânını soyan.Yılmaz Akgün adında biri yakalanmıştır.Kirkor'un,Hâkimiyeti Milliye caddesindeki dükkânın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • Kaatil şoförün sorgusu dün yapıldı Harbiye'deki Tekel Deposunun bekçisi Abdurrahim'i keserle öldürmüş olan katil İsmet Erinç dün adliyeye getirilmiş ve sorgu hâkimliğince ifadesine müracaat olunmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • KISA HABERLER DÜN limanımızdan muhtelif ya-1 bancı memleketlere 167.297 lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.YUMURTANIN sandığı 240 liraya kadar yükselmiştir.I KIZILAY Şubeleri yıllık Kongrele*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1956
  • I Eve nasıl döneceğim?n UNDAN kırk sene evvel Türkiye bir altın D Ç*ğ yaşıyordu.Yalnız mecazî değil,hakiki mânasiyle de allın:Tedavüldeki para alî tındı.Sadrâzamdan en fakir memura kadar her-İ kes maa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.02.1956
  • IA.P.1 LOGOSTA MERASİM mien Kraiî^ ıu koCaSı Edinburgh Dükünün ziyaret etmekte olduğu Nigeria'daki Logos eyaleti,260 seneden beri Adıla ailesi tarafından idare edilmektedir.Şimdiki Kral Oba Adeiniji-A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1956
  • Cüzzamla I mücadele)Sağlık teşkilâtı,dünyada j 12 milyon cüzzamlı 1 bulunduğunu bildirdi [ANADOLU AJANSI]!I CENEVRE,31 Dünya Sağlık Teşkilâtı İcra Konse-yinin dün Cenevre'de yaptığı toplantı esnasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1956
  • Çok hızlı yaşayan kadın!M.K.S.M.H.İzmir)ismi kendi vermiş.Ben yalnız memleket ad m değiştirdim.Dar muhittir,okuyan olur.Yazan belli olmasın di ye.Bu bir genç hemşire.Yaşı 23.İki kocadan ayrılmış,üçür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1956
  • Evlenmeye karar verince öç bin aşk mektubunu yaktı Dinarlı şair mektupları yakmak için tertiplediği merasime 150 arkadaşını davet etti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] DİNAR 31 Kazamızda bir şiir dergisinin sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1956
  • Qe£üct0c o MFCMUASI Yeni seriden ikinci sayı çıktı Fiyatı 150 kuruştur.Kısa adres:Posta kutu 18' ı istanbul,«İskit Yayınevi» Birinci seri antika olmuştur İkinci seriyi kaçırmayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1956
  • Bugün Ankarada Başvekilin karşılayacağı Randall çantasında bâzı mühim sualler getiriyor Eisenhov/er'in müşavirinin hazırlayacağı raporda «Türkiye'nin komünizm tehdit ve entirikalarına karşı da ekonomi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1956
  • EMNİYET SANDIĞI 1956.YILI TASARRUF HESAPLARI İKRAMİYELERİ 450.000 Liradır Çififhavutlar'd« BAHÇELİ EVLER £iftehavu!ar'd(APARTMAN DAİRELERİ »m mp.ıj.ARSALAR BAHÇELİ EV.APARTMAN DAİRESİ ve A IS A İkrami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1956
  • T Wrt& m Kiki «ıınp IRÜÇHAN ÜNVKRJ MALÎYE ŞUBELERİME AKIN Hnyn ham madde W.Kamyon lâttüji de tevzi etml-„j Horlar.Dun esnaf vergisi defterlerinin Mnlive Şubeleri ta™ Undan tasuknun son günü idi.Böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1956
  • Bir anne çocuğunu timsah ağzından kurtardı Çocuğun bir ayağı timsahın ağzında kaldı.Çocuğun babası da timsahı öldürdü [ANADOLU AJANSIJ JOHANNESBOURG 31 Afrika yerlilerinden altı yaşlarında bir çocuk d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1956
  • m SİLÂHLAR TESLİM EDİLİYOR Kıbrıs'ta bugünlerde gene.yaşlı,kadın erkek,bütün siviller karakola giderek ellerindeki silâhları teslim etmektedir.Kıbrıs Volisi bu.hususta bir 7iıüddet evvel bir emir çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1956
  • Bir sabıkalının üzerinde 850 gram esrar bulundu Sabıkalı uyuşturucu madde satıcı ve içicilerinden olan Refik Halit adında biri,bugün adliyeye verilecektir.Refik evvelki gece,şüphe üzerine kaçakçılık m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1956
  • IIIIİIIİIIIIIIIIMIllill TAKVIMD BİR YAPRAK I Memleketi tanımak,tanıtmak "^PURİZMDEN bahsedecek değilim.Turizm,bit memleketin alâka çekecek noktalarını tesbit ederek hariçten oraları görmek üzere «seyy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.02.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY HAMDI 8EV KAORDIN FİR.SAfl GÖRSEN OLTA/l BİR.SALDIM.YÜZLERCE BAUK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1956
  • CİSCO KİD ÇEDİĞİM GİBİ KlZıM H.Ç MERAK ETMEYİN KORKULACAK BİR.5EY VO 3EN BU SEYAHATİ YÜZ DEFA YAPTİ A_KELLEM HALÂ YEBİNDE L.JÖSE SAÜNASiM)D REED OEVAMI VAB k.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1956
  • JOHNNY HAİAfİD FRANKROBBİNS ğnap Kızı bîrkaç sanİye görüyor—J&ONRA KIZ.OTOMOBİLİN PERDESİNİ DERHAL İNDİR!&VHİ anda,araba son SÜR'ATLE UZAKLAŞIYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1956
  • Q£MİR YUMRUK KASILSIN KEITM ŞİMDİ NELEfc yAzıyoESUKi BAKAUMİ John c.murpny;BEN DE AKLINDAN GEÇENLERİ TAHMİN EDİP YAZACAĞIM BUNUN İÇİN İKİMİZ DE.PARA KAZANA.CAĞIZ.NASIL,TEKLİFİM HOŞUNA GİTTİ Mî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1956
  • MAĞLUPLARA YARDIMDAN HO$U.VAN BiR.KADIN TlPI t^ESSS VALLAHİ BİZ BiR.RESİMDEN ÖTEKİNE GE ÇINCEYE KADAR HAFİYE HERİFİ BAYILTMIŞ â*J**ı Vc ¦ok 'fOrı C&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1956
  • CİNGÖZ MERİHTE Yaza SERVER BEDI T«frika No.46 Aman doktor,dedi,huyu değişmiş Halit beyin,tuhaf tuhaf şeyler söylüyor,benim ismimi bile hatırlamadı,dünyaya yeniden gelmiş gibi bir şey.Her şeyi ona yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1956
  • KÖSEM SULTAN Yazan:RE ŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.127 Yürü var git!Dedi.Hafız Paşa hemen sahilde yalı köşküne indi,orada kıyafetini tebdil ederek bir saray kayığına atladı ve Üsküdara doğru yola çıktı.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.130 Ona da ben müsaade etmem,dedi,icab ederse bu işi metazori hallederiz.Aziz,bana:Sen bana böyle söylemiyordun,Mehmet Ali bu nikâh mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1956
  • AŞK HİKÂYESİ Sarışınları öldürmeyin TEFRİKA No.1 O cuma günü,öğleden sonra eczacı Tal'at ise dalmıştı.Arada bir gelen giden oluyordu.Kadınlar daha ziyade tuvalet malzemesi için uğruyorlardı.Genç yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.02.1956
  • KIZIM GRACE KELLY HAYATI VE AŞKLARI Yazan:Annesi Mrs.John B.Kelly Bu yazı serisinin Türkiye de neşir hakkı KING FEATU-RES SYNDİCATE'e aittir.Grace Kelly'e ait bu yazı serisinhı,dünya gazetelerine satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1956
  • ERKEK YAZIYOR:İki senedir evliyiz.Karım eve çeki düzen verdikten sonra gezip durur.Ne zaman kendisine boş vakitlerinde faal olmasını rica etsem,omuz silkip böyle şeylerle alâkası olmadığını söyler.Sin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1956
  • BULMAĞA l 23456789 SOLDAN SAĞA:1 Bir ağaç Çevik,2 Aksama Bir göz rengi.S Konyanm bir kazası,4 Devlet Duman kiri Anladım'ın kabası.5 Bir isin pişmişi,6 Vücudun bir yeri Boşa ayak sallamak 7 Olağan Fr.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1956
  • İki karga yüzünden bir belediye binası havaya uçtu [TÜKKTEL] PARİS Breteuil kasabasının Belediye binası,iki karga yüzünden havaya uçmuş,başta belediye reisi olmak üzere,sekiz kişi ölmüştür.Hâdisenin c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1956
  • Evlilikte saadetin yeni sırrı:[TÜRKTEL] LONDRA,Madam Crone adında ihtiyar bir İngiliz kadını bir evlendirme bürosu kurmuştur.Kadın ancak 1.90 boyunda kadınlar ile iki metre boyunda erkekler arasında e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1956
  • ^aiHHe OKUYUCULARIMIZLA KONUŞMA Sütunumuzun bu kısmında bize yazı yazarak satrançla,bizimle alâkadar olan veya satranç hakkında birşey soran okuyucular1mıza,yerimizin müsaadesi nisbetinde cevap vermeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1956
  • mmm Hcaırlöyonkf î TURHAN S5İÇUK BÜUNT ORAK Demetriosun hayatım kurtaran oku Laklos Ninenin kardeşi Timon alınıştı.Timon sihirbazların kiralıydı,Onun karıştırdığı otlarla hazırlanan büyüye kimse dayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Jf İş hayatınız:Bugün mülk "4/him bir işinizi mutlaka r neticelendirmeye bakı-%ğ nız.Çünkü sonuçtan mem nun kalacaksınız.His hayatınız:Durgun bir gün yaşıyacaksınız.Sağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1956
  • SAĞLIK FİLMİ Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır Resimler:Nezih mmm 8 gjg &X:K:X:X:X;s ASABİYET tt Aileniz veya tanıdıklarınız arasında asab!olusun» dan şikâyet etmiyen kaç kişi sayabilirsiniz?Kime sorarsan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1956
  • TÜRKİYE,ÇOCUK FONU AİDATINI ARTTIRDI [USIS] BİRLEŞMİŞ MİT,T ETLER NE W-YORK)Çocuk Fonu âidatlarmı arttıran Türkiye,İran ve Irak'ın 1956 yılında çocuklara yapılacak yardımın arttırılması ihtiyacını öne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1956
  • ARANIZDA GENÇ KIZLARIN EVLENMEDEN EVVEL MESRÜ ÖLÇÜLER DA-HİLİNDE FLÖRT ETMELERİNİ DOĞRU BULUR MUSUNUZ?EVET Muayyen bir çağda gençlerin flört yapmaları uygundur sanırım.Bu çağ Medenî Kanunumuzun kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1956
  • Şu kar ne münasebetsiz şeydir NE diye yağar şu kar?Bize lüküs havalar lâzım.Bu sabah Suadiye'den Kadıköye bir buçuk saatte geldik.Dolmuşlar naza çekince tramvaya kaldık.Belediye nedense Bostancıya iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1956
  • TÜCCARIN ÖLÜMÜ cFe.Ferdi bey?Be.Be.Beni.Vurdularl» Telefondaki ses cok kısık geliyordu.Buna rağmen Dedektif Feroi,telefonda konuşan şahsın tüccar arkadaşlarından Arif olduğunu anlamıştı.«Nereden ediyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1956
  • ı I.wın m «m.GÜNKÜ NİYETİNİZj i.t.m.af 48367853294ÜÖ38962 İ KAÇ İ IYKİPYOE I SEKR 6 5 3 4 8 9 6 2 7 3 6 5 3 4 8 2 7 6 9 3 U N N I M K M A R T i I I B E ş T T M Y 4 7 5 6 2 7 5 9 8 4 2 3 2 6 5 3 6 9 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • İLLER BANKASINDAN 1 Aşağıda ismi,tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı kasabanın kanalizasyon projesi yaptırılacaktır.Kasaba adı ili Tahmini bedeli Geçici teminatı Mecitözü Çorum 6.000,450,2 Projey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • İYİ GELİR GETİREN BİR ATÖLYE İçinde 5 Naumann Zikzak motorlu dikiş makinesi,2 Elektrikli makas,i| masaları,çelik dolaplar ve lüzumlu diğer aletleriyle piyasada tanınmış bir marka da plâstik ve kumaş k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • Yetişmiş Teknisyen Alınacaktır Sivas Numune Hastahanesi Baştabipliğinden 1 Hastahanemiz kaloriferi,havalandırma,elektrik ve diğer tesislerde çalıştırılmak Ü2ere 550)lira aylık ücretli bir teknisyen al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • YENİ BEŞ KİTAP Varlık Yayınevi bu ay size yeni beş kitabını sunar:1 Jean Giono:Büyük Sürü Roman)2 Julien Green:Çılgın Kız Roman)3 Abdülhak Şinasi Hisar:Geçmiş Zaman Köşkleri 4 M.Sunullah Arısoy:Yaban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünden 35 lira kadro maaşlı ve ihtisas sınırına dahil olan Müzemiz Foto Şefliği münhaldir İsteklilerin memurin kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olmaları,eski eser ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden Bankamız topluluğu için satın alınacak bil'umum malzemenin ilânları,cins,eb'ad,miktar ve evsaflariyle teklif verme şart ve müddetleri hakkında malûmatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • Atletizm kapalı salon müsabakaları İstanbul Atk-tizm Ajanlığı tarafından tertip edilen kapalı salon bölge birinciliği 4 şubat 1956 cumartesi günü saat 14.30 da Kurtuluş Kulübü salonunda yapılacaktır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • İngiltere'de bir futbol maçında hâdiseler COVENTRY İngiltere)31 ingiliz futbol tarihinde eşine az rastlanır hâdiselerin cereyan ettiği dünkü Coventry City San Lorenzo Arjantin)futbol maçında hakem Art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • Kış Olimpiyat OYUKLARI [ASSOCIATED PRESS 1 CORTİNA d AIVÇPEZZO,31 Sovyet Rusya kış olimpiyatları karşılaşmalarında diğer takımlara nisbetle çok iyi neticeler elde etmiştir-Kış olimpiyatlarına ilk defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • Fransa liglerinde Nice başta gidiyor 29 puvanı olan Nice'i Lens ve Reims takip ediyorlar ITÜBKtEL] Toulouse,Reims'i 1-0,St-Eti-Metz,Lille'i 2-0,Nimes,Se-PARİS,31 Bu hafta yapılan enne,Strasbourg'u 3-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • Bugün yapılacak okul maçları Okul spor yurtları faaliyetlerine bugün şehrimizin muhtelif salonlarında devam edilecektir.Erkek liseleri arası futbol karşılaşmaları hava muhalefeti yüzünden tehir edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • Üstad Resad Ekrem Koçu'nun TÜRK ZAFERLERİ i adlı büyük tarihî eseri nefis bir kapak içinde ciltli olarak satışa arzedilmistirlİİIİIllliillll t SATIŞ YERLERİ:Beyoğlunda Kitap Saray.Bâbıâlide ğ İnkılâb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • t llili:jj.1 f MW Ba* İl adale sınır «mıbago AĞRILARINA KARŞI NEVROZİN 4 saat ara ila günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • 5 Ton Karpit Satın Alınacak İstanbul Sular İdaresinden İdare ihtiyacı için 5)ton karpit satın alınacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde İdare veznesinden temin olunabilir.İsteklilerin şartnamesi dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • İLÂN Hava Kuvvetlerinde kullanılmak üzere mazotla kullanılan soba,mutbak ocakları ve fırın makineleri satın alınacaktır.Piyasada bulunan bu gibi malzemelerden elinde mevcut ve temin edebilecek olanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • Millîuel Sahibi.Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ ALP ZİREK Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.44 T.L.6 Aylık.24 Ti.3 Aylık.13 T.L.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • HİCRİ 1375 Cema-Çarşamba 1 RUMÎ 1371 âhır ŞUBAT Ocak 19 1956 19 VAKİ'I VASATÎ EZANÎ İâlil 7.12 12.27 v 15.07 17.25 18.57 5.30 1.48 7.02 9.43 12.on 134 12.06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • OPON faydalıdır OPON OPON OPON OPON bas,dig,adale,sinir,romatizma,siyatik ve lumbago ağrılarına kargı bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında ve keyifsizliklerinde soğuk algınlığından mütevellit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • RENKLİ SİLVANA MANGANO TÜRKÇE JANE POYVEL Beşiktaş YILDIZ Sinemasında matinelerden itibaren KRAL ULYS'in Maceraları™ fBKKÇE Ulysees)7 KARDEŞ 7 GELİN Seven Bride For Seven Brothers)DOUGLAS RENKLİ HOWAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • BU AKŞAM Muhteşem bir aşk,nefis WT F I F" İT fû ve unuıtulnıayacak derece-de mükemmel bir mevzu SENİ İSTİYORUM I Want You)DANA ANDREVVS DOROTHY Mc GUIRE FARLEY GRANGER SÜR'AT FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • Bugün matinelerden itibaren KADIKÖY YURT SİNEMASINDA Yerli filmlerin en mükemmeli Matineler:2-4-6,Gece:8.45 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • ı ıı Yarın matineden itibaren ı n TAKSİM Sinemasında Maceranın,heyecanın,kahkahanın,müziğin,dansın,raksın,aşkın ve güzelliklerin birleşmesinden doğan bir l'ilm-Miras Uğruna Oynayanlar:MÜNİR ÖZKUL KENA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • Siz de İNevın Aypar'ın tavsiyesine uyunuz.Kremli Paro Tuvalet Sabunu kullanarak daha GENÇ ve GÜZEL olunuzıııiıi i» ayrı meziyet 5 ayrı meziyeti olan sabun Kremli Puro Sabunudur.PURO cildin gıdasıdır P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • p 1^«^ı Çarsıkapı EGE AZAK Sinemalarında Bugün Matinelerden itibaren Dillere destan olan büyük Hint filmi ALAEDDlN'in İNTİKAMI Hint müziği ile süslenmiş emsalsiz film.Aşk ve Heyecan dolu müstesna film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • BİZİM ÇİFTLİK Sucuklarımız,İstanbul Mezbahasının veteriner kontrolü altında kesilen etlerden mamuldür.DİKKAT,Adres:İstanbul Mezbahası karşısı No.134 Toptan satış yeri:Taşçılar Cad.No.12.Tel:22 08 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • inhisarlar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Reisliğinden 1 Mevcut şartnamesine göre 5 ton Hublon pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 7/3/956 Çarşamba günü saat 10 da Kabataş'da İnhisarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • 5000 Kg.Çinko Levha Alınacaktır İ.E.T.T.İŞLETMELERİNDEN 1 Yukarda yazılı malzeme mektupla fiat ve teklif isteme usuliyle mubayaa edilecektir.2 Teklif mektupları en geç 3/2/1956 Cuma günü saat 17 ye ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1956
  • İstanbul Ayakkabıcı Esnaf ı Derneğinden Ayakkabıcı esnafından ihtiyacı olanlara onar kilo çivi tevzi edileceğinden Çarşıkapıda Tramvay Durağı 72 numaraya müracaatları ilân olunur.DERNEK REİSİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.02.1956
  • Ticaret bütçesi sert «9 tenkidlere maruz kaldı t Baştarafı birincide lişi yüzünden istihsal maddelerinin fiatları da artmıştır.Hiç değilse fiatlann bugünkü şekilde tesbit edilebilmesi için Vekâlet ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1956
  • Bayar'ın riyasetinde dün mühim bir toplantı yapıldı t Baştaraiı birincide Amerika'nın ileri gelen sanayicilerinden olan Mr.Randall,Türkiye ve Birleşik Amerika Hükümetleri tarafından müştereken vâki da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1956
  • Seyahatini bitiren Gülek basın toplantısı yaptı ft Baştaraft birincide «mühim» geldi.«Filân,program» da dilinden düşürmediği kelimeler cümlesinden oldu.Gazetecilerle hasbıhal esnasında C.H.P.Genel Sek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1956
  • Subayların terfi ve sicil sistemi değiştiriliyor t Baştarafı birincide mektedir.Bu yüzde 8 1er,rütbelerin bekleme müddetlerine asgari haddi bulur bulmaz terfi edebileceklerdir.Subay ve askerî memurlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1956
  • D.P.Grupunda dün çok sert tartışmalar oldu t Baştarafı birincide Poyrazoğlu'nun basına hücumu Natık Poyrazoğlu,her zamanki gibi basına hücum etmiştir.Sözleri arasında:«Demokrat Partinin tutulması lâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1956
  • Makbule Atadan'ın mirası belli oldu [HUSUSÎ MUHASİBİMİZDEN] ANKARA,31 Kırmızı bir otomobil Ankara Adliyesinin kapısında durdu.İçinden kara kaşlı,kara gözlü,45-50 yaşlarında bir adamla Sabiha Gökçen in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1956
  • Kaybolan iki şilep limanımıza geldi t Baştarafı birincide alınamadığı için aranmasına başlanan,şehrimiz armatörlerinden Kalkavanzadelere ait 1750 tonluk «Ortaköy» şilebi ile,Abdi Vehbi Sevral firmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1956
  • AdÜvede ka Edvard da Baştarafı birincide karısı saadeti,tabanca ile 7 yerinden vurarak öldürmüş olan Edvara Hatemoğlu'nun sağlık durumunu öğrenmek üzere dün saat tam 14 te,23 üncü defa olarak Esnaf Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1956
  • Dolaba giren zampara t Baştaralı birincide rin almasında ısrar etmiş,bu sırada kocasının gözü.odada asılı bulunan yabana bir pardesüye ilişmiş ve bu pardesünün Kime ait olduğunu karısına sorması üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1956
  • Hâmit Şevket D.P.Haysiyet Divanına sevked il d i t Baştarafı birincide rar verilmiştir.Hâmit Şevket ne diyor?Hâmit Şevket İnce.bu karara karşı şunları söylemiştir:«Ben,Demokrat Parti içinde tamamiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1956
  • Bugün Mecliste 22 soru görüşülerek t Baştarajı birincide edilmeyenlerin nerelerde terkedtldiklerine,Lozan Muahedesine göre Türkiye ve Yunanistan'da bırakılan ekabli Türk ve Rumlarla Garbî Trakya'dan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.02.1956
  • r,KOMBİNE BİLET KAZANDI [RÜÇHAN ÜNVEK] Yukarıda resmini gördüğünüz Halûk Kıratlı,Sporcusu* anketimizde Yılın Sporcusu seçilen Lefter'e rey verip kombine bilet kazanan 5 talihli okuyucumuzdan birisidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1956
  • ffr ı Jj^aH0ÛÜ teah MBOBARimMAN FUTBOLLE ALÂKASI OLAN,OLMAYAN HERKES BİLET PEŞİNDE.Herkes milli maç bileti bulmak peşinde.Devamlı futbol seyircisinin ihtiyacma 9 cevap veremiyen Mithatpaşa Sta-di baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1956
  • KOÇSİS Dünya futbolunun büyük yıldızı Tek seçici mi yoksa tertip komitesi mi muaf t ak olacak Macarlara karşı karma avantajlı durumda Doğan KOLOĞLU Mucurlarla İstanbul'da yapılacak olan iki karşılaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1956
  • itttti'ijJL [İLHAN DEMİRELİ AlpuUu'da dörtlü jutbol tumuaamt birincilikle bitiren Fenerbahçe genç taktmt antrenörleri Reşat ErU ve kazandıkları kupalarla beraber dün Spor Servisimizi ziyaret etmiğlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1956
  • PAPA BOKSU İNCELİYOR [TÜRKTEL] ROMA,31 Son zamanlarda boksörlerden bir çoğunun karşılaşmalar sırasında yedikleri yumruk darbelerinin tesiri altında,beyin kanamasmdan vefat etmekte olduklarını nazarı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1956
  • ŞEHİR MECLİSİNE Mİ m.ah Be^i to$U Mm-et acabo £ehir Mechsı üyesi K.Fikret'» mi özendilsr.Volinin kapısı önünde Aziz Basmacı ile beraber çekilen bu resim insanı böyle bir şüpheye düşürüyor.Fakat her ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1956
  • Futbol hakem kursu açılıyor İstanbul Bölgesi tarafından açılan futbol hakem kursu,2 şubat perşembe günü bölge binalında faaliyete geçecektir.Futbol hakemi olmak isteyenler perşembe günü saat 18 de bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1956
  • Skandinavya Şampiyonasında Patty,Davidson'u yendi [TÜRK HABERLER AJANSI] STOCKHOLM 31 Skandinavya Tenis Şampiyonası finalinde Amerikalı Budge Patty İsveçli Sven Davidson'u kolayca 6/4 13/11 6/2 yenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1956
  • Markoş dün uçakla giiii Eski Fenerbahçe antrenörü Imre Markoş dün sabah uçakla Stockholm'e gitmiştir.Markoş bilindiği gibi Fenerbahçe kulübü ile mukavelesini feshetmiş ve her hususta anlaşmıştı.Hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1956
  • Cortinada ilk BAŞARIMIZ.Slalomda Zeki Şâmiloğlu 95 kayakçı arasında 6.lığı kazanmağa muvaffak oldu [ANADOLU AJANSI] CORTİNA 31 Özel slalom müsabakaları biri 80,diğeri 92 iki kapılı iki inişle ve 95 mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1956
  • Yüzmede yeni bir rekor [TÜRK HABERLER AJANSI] MELBOURNE 31 Adelaid'de yapılan yüzme müsabakaları esnasında genç Avustralyalı Dawn Fraser 220 yarda yarışını 2.22.9 la kazanarak dünya rekorunu kırmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1956
  • MACAR FUTBOL FEDERASYONUNUN DUN SABAH GÖNDERDİĞİ TELGRAF ÜZERİNE mesi şüpheli bir vaziyet aldı [İLHAN DEMİRELİ Foto muhabirlerinin Macar millî maçını takip etmesi için Gazhane tarafındaki kalenin arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1956
  • Uç Yugoslav hakemi bugün uçakla geliyor MERKEZ HAKEM KOMİTESİ TEMSİLİ MAÇLARIN HAKEMLERİNİ TESBİT Eni Türkiye Macaristan millî maçını idare edecek olan üç Yugoslav hakemi,bugün uçakla şehrimize gelece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1956
  • I İLHAN DEMİRELİ OYNAYACAK MI Herkesin Sorduğu suali Turgay da Masiir Yprgo'ya soruyor:«Acaba oynıyabilecek miyim?Yorgo ise «Ha/i/bir sakatlık var,jakat vaziyet ümitsiz değil.Herhalde millî maça kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1956
  • Naci Bursa'dan bugün geliyor Bursa'da bulunan Fenerbahçenin ve millî takım santrhafı Naci bugün şehrimize gelecek ve millî takım kampma iştirak edecektir.Naci'nin ayak durumunu yakından bilmeyen tek s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.02.1956
  • Mit hatpaşa'da bir büro tesis edilecek 2500 Liralık tahsisat ayrılan büro'da Futbol federasyonu ve Merkez hakem komitesi üyeleri çalışacaklardır A Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi üyelerinin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor