Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.12.1955
  • r L ADRES:Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET.İstanbul POSTA KUTUSU:492.İstanbul TELEFON:24219 Santral)""THirTr" m mı TTf¥ YIL:6 SAYI:1990
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1955
  • Gina:"Aşk istatistiğe mevzu olamaz» diyor BUGÜN ÜÇÜNCÜDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1955
  • Meclis din 42 saniye toplandı Reis,"Heyeti Vekile yerinde olmadığı için gündemdeki sözlü soruların müzakeresi kabil değildir,dedi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,30 Meclis Reis Vekillerinden Fikri Apay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1955
  • Polise hakaret eden artistler İki kadın yerli film sanatkârı polise hakaret suçundan Adliyeye verilmiştir.İddia edildiğine göre,hâdise şu şekilde cereyan etmiştir:Mustafa Yalçın ve Habib Ergüzel adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1955
  • IRÜÇHAN ÜNVERI YÜZBAŞI SELÇUK,MÜZİK SEHPASINA YERLEŞTİRDİĞİ MÜDAFAANÂMESİNİ OKURKEN Müzik sehpalı ve çamaşır mandallı bir duruşma Adam öldürmeğe ieşebbüsien sanık Yzb.Selçuk 4 saai süren bir müdafaa y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1955
  • ISTANBUL SULAR ALTINDA NO:3 r 1 I j I i i 1 1 f I VWM YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1955
  • 0 RUÇHAN UNVER)TÜRLÜ SEBEPLERLE İLK TAHSİLİNİ TAMAMLAYAMAYAN ÜC KİŞİ,DÜN YAPILAN HARİÇTEN İLKOKUL BİTİRME İMTİHANLARINDA Yaşı geçkin 40 vatandaş ilk okul imtihanına girdi Maarif Müdürlüğünde diploma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1955
  • Rüzgâr yine şiddetlendi Dün şehrimizde hava zaman zaman yağışlı geçmiştir.Rüzgâr saatte ortalama olarak 40 45 kilometre hızla esmiş,fakat herhangi bir hasara sebebiyet vermemiştir Sühunet ise,evvelki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1955
  • İtalyan gemisi dün de kurtarılamadı Cumartesi günü şiddetli fırtına yüzünden Karaburun mevkiinde karaya oturmuş olan italyan bandralı «Emilyo Jovali» isimli geminin yüzdürülmesine henüz başlanmadığı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1955
  • Bandırmada seçimi müstakiller kazandı [Hususî Muhabirimiz Mııkbil Öztunah'dan] BANDIRMA,30 Manyas'ta Belediye seçimlerini Müstakillerin kazandığı bugün açıklanmıştır.Müstakillerin Manyas Belediye geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1955
  • Eğede hir uçak denişe düştü Seferihisar'daki kazayı gören balıkçılar düşen uçağın bir yolcu uçağı olabileceğini söylüyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,30 Bugün Seferihisar kazasının Sığacık limanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1955
  • Mujç ı mimmiimj tmmm—vn-nivv 'fin in.ıı ı ifmwum mi»» llllli I İLHAN DEMİRELI TİCARET ODASI İDARE HEYETİ REİSİ SAİT İBRAHİM ESİ ortada)YENİ BAŞKAN VEKİLLERİ İLE BİRLİKTE Ticaret ve Sanayi Odası Reisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1955
  • X ^i ¦T r MİMİ xSfc r *g£$i6Si w ğP& u 6& ^ş?S?v^.^J W v« DEMOKRAT PARTİ MECLİS GRUPU TARAFINDAN İSTİFAYA MECBUR EDİLEN ÜÇÜNCÜ MENDERES KABİNESİNİN SÂBK AZALARI,TOPLU HALDE ANIT-KABRE GİDERKEN abine d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1955
  • 166 ay içinde!|Vekiİlik| ly a p a n I a r| [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDENJE I ANKARA,30 Muhtelif Ve-S E kaletlerde D.P.iktidarı ama-E nında şimdiye kadar kimlerin E E Vekillik sandalyasını işgal etti-E E ğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.12.1955
  • 68 Gogot patronla Fransı/ca konuşuyormuş,anlayamadığı için peV yanıyor Şaziye.Ama hep «eneri dediğine göre işin içinde muhakka' bir halt varmış.Anlayışlı,kurn.ı gülüyor kız:Hem o ihtiyar sıizeli sen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1955
  • BORSA 30 Kasım 1955 Çarşamba SERBEST ALTIN FİATLARl Cumhuriyet 84.25—84.50 Reşat 96.20—96.50 Vahit 82.00—82.25 Hamit 82.50—83.00 Aziz 80.75—80.50 Gulden Hollanda 80.80—81.00 Külçe 12.40—12.45 ingiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1955
  • HAKIKA-TEM bolx C5EOG2GE.U A.NiCA Bite »cap'inj VUMUŞA-TABİL.İK Of^lLJ Bi_KALE SE Til^EXi BELKİ Bu? At7IM- *^mi SEMCE 3EOIZ ^ AŞKTA Şuıcü-ru MAv^LE.Mİ U 3(ZAMIÇ yyUS.ZANJNEPrVOPSUM BOUT.MAV^TTAtvJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1955
  • YIL SONUNDA İRATL1 APARTMAN ve PARA 200.000 Lira ÇEKİLİŞİNE İŞTİRAK EDERLER.HER 150 LİRAYA BİR KURA NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1955
  • Yeni yıla bu imkânlarla siz de başlıyabilirsiniz.Jazp ESE SB Şirin bir APARTMAN sahibi olabilirsiniz.I5ıı gavede kiracı olmaktan kurtulur hem de 8(H)lirava kadar aylık kira alalıiiirsini/VİLLA ve OTOM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1955
  • İstanbul'un YOWU Yazan:REFİ' CEVAD ULU NAY Tefrika No.68 Ra'nâ genç adamın boynuna atıldı:Sen de gitme,benimle kal dedi Râmiz Bey:Bilmem,dedi,saati odada bırakmıştım.Şimdi sokaktan bekçi geçer,sopa da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1955
  • Son iki gün içinde limanımızdan yapılan ihracat Son iki gün içinde limanımızdan muhtelif memleketlere 3.919.475 lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.Bunlar arasında iç fındık,keçi kılı,sünger,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1955
  • Malzeme buhranına rağ bina inşaatı fazlaiasıyor On ay içinde şehrimizde yaptırılan bina sayısı geçen yıla nazaran yüzde 18 artmış Malzeme sıkıntısına rağmen şeh-I Şimdiki halde,başlıca imar ha-ve bilh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1955
  • Belediye kontrolleri müsbei netice veriyor Zeytinyağ fiatlarmda bir miktar düşme oldu.Dün 60 5 esnaf murakabe edildi Belediye Reis Muavinine göre,piyasadaki sun'î fiat yükselişi kısmen önlenmiş,bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1955
  • Bin ton kahvenin tevziatına başlandı Son defa ithal edilen 1000 ton kahvenin 250 tonu İstanbul ihtiyacına ayrılmış,50 tonu da Migrosa verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1955
  • Arpa fiatları yükseliyor Arpa Hatlarında bir artış müşahede olunmaktadır.Arpanın kilosu vagonda teslim 32,5 kuruşa kadar yükselmiştir.Buna mukabil en iyi cins buğday 36 kuruştan muamele görmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1955
  • OLUM Şakir Kınacı Ortakları Limited Şirketinin büyüklerinden MEHMET KINACI vefat etmiştir.Cenazesi bugünkü perşembe günü Arnavutköy Tramvay Caddesi 184 numaradaki evinden alınarak.Beyazıt Camii Şerifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1955
  • I Demokrasi buna derler!1954 seçiminin dürüst ve meşru olduğunda E kimsenin şüphesi yoktur.Fakat demokrasinin nahoş bir sürprizi muhalif partiler Mecliste E çok a/temsil edilmek talihsizliğine uğradıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1955
  • KISA HABERLER A KARS Valiliğine tâyin edilen İstanbul Vali Muavini Asım Büyüklü,yeni vazifesine başlamak üzere 15 ekimde şehrimizden ayrılacaktır.RESSAM Aliye Berger ve İtalyan ressamı Duslio Caretti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1955
  • n İngilizce «Bizans Fa-SİNEMALAR B E Y O G L V ŞAN:Tel 86792)Nana» Martine Ca rol Charles Boyer Renkli Fransızca.MELEK:Tel:4086b Giuseppe Verdi Şâhâ ne Melodiler)Pierrp Cressoy Anna Marin Ferrero Renk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1955
  • İki kişi mangal kömüründen zehirlendi Beylerbeyinde Belediye Fen işleri malzeme deposunda gece bekçiliği yapan Ali Öğretmen ile Şişli'de oturan Yusuf Çelik,mangal kömüründen zehirlenmiş ve tedavi altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1955
  • «Yaman Mükâfatı» Dr.Hatemî'ye verildi Tıp Fakültesi eski Dekanı Prof.Ekrem Şerif Egeli'nin bir otomobil kazası neticesinde vefat eden oğlu Yaman Egeli'nin hâtırasına izafeten tertip edilen «Yaman Mükâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.12.1955
  • I;Avrupaya gelecek olan «Kinsey c n s i y e i ekibi» hakkında «İNA,"AŞK İSTATİSTİĞE MEVZU OLAMAZ,DİYOR Lollobrigida'ya göre kocalarına yalan söyleyen;Avrupalı kadınlar meşhur Amerikalı DrJ JKinsey'e a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1955
  • Bir kamyon kazasında üç kişi yaralandı Şoför Şeref Akm'ın idaresindeki t Gelibolu 126» plâkalı yolcu otobüsü,Bakırköy'de Haramidere mevkiinde,yolun kenarında durmakta olan bir vasıtaya çarparak ağır h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1955
  • Odun hırsızları Adliyeye verildi Halil Özdem ve Abdurrahman Dirlek adında iki kişi odun hırsızlığından adliyeye verilmiştiriddiaya göre.Modada odunculuk yapan Abdurrahman,Söğütlü Çeşmede odun deposu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1955
  • İRÜÇHAN ÜNVER] Bestekâr Benjamen Britten solda)Tenor Peter Pears sağda)Benjamin Britten konser verecek Dünyanın en büyük Opera bestecisi sayılan meşhur İngiliz san'atkarı konserlerini Tenor Peter Pear
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1955
  • İtalyan Deniz Ticaret Vekili dün geldi Ankara'ya giden Cassiani iki memleket arasında deniz nakliyat meselelerini müzakere edecek İtalyan Deniz Ticaret Vekili Gennara Cassiani,dün saat 8 de Barletta v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1955
  • i MS!vV* [RÜÇHAN ÜNVEK] İtalyan Deniz Ticaret Vekili Gennartt Cassiuni Galata rıhtımında Alaska'da feci bir uçak kazası oldu Bir tepkili uçağın pistin civarındaki binaların içine düşmesi bir çok kimse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1955
  • B.B.C.yıldızların sesini dinletecek [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,30 BBC nin dün bildirdiğine göre Noel günü için hazırlanan özel bir programda dinleyicilere gökteki yıldızların sesi dinletilecektir.Arzda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1955
  • Rusların bulduğu kanser ilâcı [ANADOLU AJANSI] MOSKOVA,30 Moskova Radyosunun yayınladığı bir habere göre,kimya ilmi araştırma enstitüsü,birinci ve ikinci derecede deri kanserinin tedavisi için «Colchi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1955
  • 2,5 lira yüzünden bir kişi öldürüldü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN KONYA,30 2,5 liralık borpara yüzünden Ilgın'da fecî bir cinayet işlenmiştir.Ilgın'a bağlı Derbent köyünde Ali,kendisine ait olan 2,5 lira bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1955
  • £Î4 CARVEN MODA DEFİLESİ 2.12.1955 yarınki)cuma günü saat 16-19 arasında.Şadırvan lokantasında varyete ve dans müziğine ilâveten CARVEN GALA ÇAYI Tertip edilecektir.Masa ayırtmak için Metrdotel Jean L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1955
  • KARACA ^CİBALİ KARAKOLU TİYATRO 3 üncü SEZON ncı Temsil Yeni Dekor Yeni Mizansen Sahneye Koyan:T.MÜZENİDİS 6 ARALIK SALI saat 21 den itibaren Pazartesiden maada her akşam.Cumartesi Pazar matine 16 da.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1955
  • SİNEMA DÜNYASINDA İSMİ ALTIN HARFLERLE YAZILACAK OLAN MEŞHUR FRANK BUTLER ve MERVYN LEROY'un EN MUAZZAM ESERLERİ FEDAKÂR DOKTOR «Strange Ladv in Town» ^^¦toS^V J[ GREER GARSON mninnV W üstsst lilİ SİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1955
  • Bir çocuk ilâçtan öldü Taksimde Belediye Çaylak sokağında 24/3 numarada oturan Antuan'm iki buçuk yaşındaki oğlu Emeluen İ'azla miktarda aldığı ilâçtan zehirlenmiştir.Emeluen,derhal Şişli Çocuk Hastah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1955
  • İtalya'ya 75 bin ton buğday ihraç edilecek Memleketimizden italya'ya 75 bin ton sert buğday ihraç edilecektir.Bu hususta Ankara'da cereyan eden müzakereler sona ermiş ve anlaşmaya varılmıştır.Sevkiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1955
  • Polonyalı millî şâir Mickiewicz dün anıldı «Türk atları Vistül nehrinden su içtikleri gün Polonya istiklâline kavuşacaktır» diyen ve İstanbulda vefat etmiş olan Polonya'nın millî şâiri Adam Mickiewicz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1955
  • Fakir talebeye yardım yapılacak Şehrimizdeki ilkokullarda tahsil yapan fakir ve kimsesiz çocuklara,kitap,defter,kalem gibi lüzumlu ihtiyaçlarını temin etmeleri için,Maarif Müdürlüğü tarafından 10 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1955
  • Amerika'yı şiddetli bir soğuk dalgası kapladı Kutuplardan gelen soğuk dalgasiyle birlikte şiddetli bir kar fırtınası da bâzı bölgeleri istilâ etti [ASSOCIATED PRESS NEW-YORK,30 Kutup bölgesinden gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1955
  • Şiş'li ve bıçak'lı okul talebeleri [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] KONYA,30 Ereğliye bağlı Zanapa nahiyesi ilkokulu öğrencilerinden Halil Akçay ve Mehmet Emin.sınıfta yaptıkları münakaşa sonunda,sınıf arkadaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1955
  • I Bu Mîllî iradedir!I KTİDAR Partisi Meclis Grupu,bir müddettenberi hiç de I I iyi gitmeyen ve iyi gitmediği için türlü türlü dedikodulara,hoşnutsuzluklara,şikâyetlere sebebiyet veren işlerin mura-kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1955
  • BANA SOR Âşıkane sözler İbrahim K.Erzurum)bir kızı seviyormuş.Fakat.diyor:«Onunla karşılaştığım vakit ne söyleyeceğimi bilemiyorum.Kimbilir,o da beni gayet can sıkıcı buluyordu r.Arkadaşlar arasında k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.12.1955
  • KÖSEM SULTAN 65 Hatice Mahpeyker Hasekinin asla unutamayacağı o insan Mariya Ana idi.Zangoç Andon,Kir ispir o ile salak oğlu,sığırtmaç Pidâkis,balıkçı Leıteri,küçük Andrjya,Lefteri ve benzerleri balık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak lc hayatınız:Bu sabah,mühim arzularınızı yerine getiremeyeceksiniz Yıldızların tesiri mali işlerinizde aksiliklere sebep olacak.His hayatınız:Telâş etmeyiniz.Sağlığınız:S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1955
  • SAĞLIK FİLMİ A VÎTAMINÎ ı*ssl L Hazırlayanlar:Dr.Ercüment BakUr Reaimler:Nezih ZM mm Bugün A vitamini noksanlığından ileri geldiği bilinen gece körlüğü tavuk karası)sebebinin fena beslenme olduğu milâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1955
  • Raul İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30-41 *Ögle müziği 13.00 Şarkılar.Tin-3^kan Dizer 13.30 Oyun havaları^ 13.45 Haberler 14.00 Dans mü-Jziği ve hafif melodiler 14.30 Be-Jraber şarkılar 15.00 Kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1955
  • BULMACA 1 I 3 4 5 6 7 '8*9,I e i I L_2 1 1 3 It.Tpl 6 1 4 Hi t 5 i i j 6 8 İ 9 I I I is 1 V I SOLDAN SAĞA:1 Sporumuzla ilgili bi1 meyve Ölü;cezası.2 Pa ranm meyvesi Bir rüzgâr.3 Maaş Nambı daki girint
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1955
  • HER HAFTA BİR AŞK Kırmızı Mendilli Kız TEFRİKA No.12 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Melda.trende,gazino sahibi Nuri'nin maskeli bir adanı tarafından öldürüldüğünü görür.O akşam,tıpkı kendisine benzeyen ikiz ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1955
  • KAN FILM FESTİVALİNE GİREN.MEŞHUR JOHN STEİNBECK'İN ESERİ.DAHİ ELİA KAZAN)İN HÂRİKASI.OTOMOBİL KAZASINDA ÖLEN MARLON BRAN-DO)NUN RAKİBİ JAMES DEAN)İN ŞAHESERİ.CENNET YOLU «East Of Eden» »AMES DEAN JUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1955
  • FİLMİNİ GÖREMEYEN ARTİST Bundan bir müddet evvel gazeteler Steinbeck'in meşhur romanından renkli,sinemaskop olarak filme alınan CENNET YOLU filminin baş artisti James Dean'm bir otomobil kasasında öld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1955
  • ZAYİ "9269 numaralı kamyonetimizin arka plâkası rayl olduğundan yenisini alacağımızdan eskisinin hükmü yoktur.Temiz Kâğıtıjılık Koli.Ştl.Tahmis Sokak 42 44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1955
  • Kok kömürü tevziatı bu gün başlıyor İkinci parti kok kömürü tevziatına bu sabahtan itibaren başlanacaktır.Bu yılın dağıtımı ocak ayı sonunda tamamlanmış olacaktır.Tevziat günleri ilân edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1955
  • HALK NE İSTİYORSA DAİMA ONU VERMİŞ OLAN SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMİ her zamanki gibi duvarlarınızın eh güzel süsü olacaktır İşi bitti diye yapraklarını atmayınız.Biry.yerde saklayıp ciltletecek olursa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1955
  • YENİ BEŞ KİTAP Varlık Yayınevi bu ay kâğıt darlığı yüzünden size ancak beğ kitap sunabilmiştir:1 İlhan Tarus:Yeşilkaya Savcısı roman)2 Georges Duhamcl.İş Adamı roman)3 Curzio Malaparle:Kan.4 Ceyhun At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1955
  • Bir defa değil,yüz defa okunacak kitap:Bugünün Diliyle MEVLÂNÂ Büyük şâirin 44 şiiri)Yenileştiren:A.KADİR BUGÜN ÇIKTI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.12.1955
  • TÜRKİYE KÖMÜR SATIŞ ve TEVZİ MÜESSESESİ İSTANBUL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1955/5 Mevsimi Teshin Kömürleri İkinci Parli Tevzi Esasları Sayın İstanbul Halkına:1 İkinci parli kok tevziatına l/Aralık/1955 per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1955
  • SH-4 NEVROZiN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1955
  • İSTANBUL GÜREŞ KULÜBÜNÜN Davetlisi olarak şehrimize TAHTÎ,ZENDÎ,YAKUBÎ ve MOL-LA KASIMI gibi sekiz Beynelmilel Güreşçi ile gelen İRAN GÜ-REŞ TAKIMI ile 3 ve 4 Aralık Cumartesi ve Pazar akşamlan saat 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1955
  • Yara,yanık,pişik ve l Sivilcelerinizi çabuk Tedavi ederı w ç SULFÂDERME VARA MERHEMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1955
  • Telefon Mübadele Etmek istiyoruz Galatada,Fermenecilerde bulunan telefonumuzu Beyoğlunda,İstiklâl caddesi 347 numaralı bina civarındaki bir telefonla mübadele etmek istiyoruz.Alâkalılarm,Beyoğlu,İstik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1955
  • İZAHATLI TAM İŞLETME DEFTERÎ İşletme esasına uygun olarak hazırlanmış sağlam ve bez ciltli olarak satışa çıkarılmıştır.İç iki yan sahifesinde mufassal izahnamesi mevcut olup defterin nasıl yazılacağı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1955
  • İÇİ*' Sert Sakala:Hi O Yumuşak Sakala:o.08 Nazik Cilde o,06 OKBkPÜGf Hraffîöaim$
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1955
  • Miilîuet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDI İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1955
  • Hicri 1375 Per«*«ıbe 1 ARALIK RUMİ 1371 RebHil' »bir Kasım 16 1955 18 VAKİT VASATİ ezan!I 7.05 12.03 14.28 16.41 18.19 5.21 2.24 7.21 9.46 12.00 1.37 12.3£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1955
  • İlmi bir laboratuarın araştırmaları neticesi olan emsalsiz bir şampuandır Wel-Mousse Lanolinli ve Yumurtalı terkipli şampuan Saçlarınıza canlılık yumuşaklık ve parlaklık-verir.Wei Mousse Bom de Perulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1955
  • 166 ay içinde vekillik yapanlar I Baştarajı birincideE E nıer Alakant,Fetlıi Çclikhaş,E E Celal Yardımcı,Fatin Rüştü Zor-E lu.Osman Kapani,Mükerrcm E Sarol.Fuat Köprülü,Refik Şev-E ket İnce.Ethem Mend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1955
  • Ticaret ve Sanayi Odası Reisleri seçildi fc Baştarafı birincide man,Mustafa Somuncu,Ziya İnankur.Raif Dinçkök,Hüseyin Başarır,Hüsnü Türköğlu ve Ali Kermen.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1955
  • Ege'de bir uçak denize düştü t Baştarajı birincide nan bir habere göre,bugün Üsteğmen Cevat Albayrak idaresindeki bir jet uçağı,uçuşa çıktığı sırada pistten dışarı fırlamış ve tepetaklak gelerek hasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1955
  • Müzik sehpalı ve çamaşır mandallı bir duruşma t Baştarajı birincide bunların üzerinde hâdiseyi izah etmeğe çalışmıştır-Büyük bir meraklı kitlesinin doldurduğu mahkeme salonu,zaman zaman,sanığın gizlil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1955
  • Meclis dün 42 saniye toplandı t Baştarafı birincide Sabık Vekiller mebuslar arasındaydı Saat tam 15 de içtima salonu yavaş yavaş dolmağa başlarken giriş kapısında önce sabık Sağlık Vekili Dr.Behçet Vz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1955
  • Kalbe yapılan iki saatlik masajla bir ölü dirildi [TURKTEL AJANSI] NEW-YORK,30 Massachusettes eyaletinde Framinçton şehrinde tıp âleminde şimdiye kadar emsaline tesadüf edilmeyen bir hâdise cereyan et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1955
  • Yeni Kabine dün teşkil ol una mad ı istifa verip vermemek gerektiği hususunda mütereddittiler.Şayet Başvekil Reisicumhura gidip kendisinin de istifasını bildirmişse ayrı ayrı istifaname vermeye lüzum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1955
  • 2 saat 15 dakikada 57 fincan kahve içti 1 Hususî Muhabirimiz Yıldırım Aytemiz'denl MERSİN.30 Bugün şehrimizde 3 saat içinde en fazla kahve içecek olanı seçme müsabakası yapılmıştır.Müsabakaya dört kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1955
  • Beyşehir gölünde üç kişi boğuldu [Hususî Muhabirimiz Rıdvau BUlbül'denl KONYA,30 Beyşehir gölünde fırtınaya tutulan bir kayık batmış ve üç kişi ölmüştür.Budak köyünden Hüseyin Coşkun,Hasan Oğuz,ve Ref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1955
  • Polise hakaret eden artistler t Baştarafı birincide Iddiava göre,sarhoş bir halde bulunan Üftâde ile Gj5nül Bayhan sivil giyinen polislere,ne hakla otomobillerini durdurduklarını sormuşlar ve kendiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1955
  • Yaşı geçkin 40 vatandaş ilkokul imtihanına girdi t Baştarajı birincide memleketlerde bilginin yalnız diploma ile ölçülmediğini isbat eden hâdiselerin sık sık duyulması,muhitimizde daima hayretle karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.12.1955
  • Milliyet v\ısı MAÇLAR I G.I B.1 ıııllııııııını GALATASARAY VEFA f S Ş BEŞİKTAŞ F.BAHÇE I lııııı E t SPOR EMNİYET 1 HM.Z HMMlMItlIM KASIMPAŞA B.SPOR ı*mifiitıtifiı Z K.GUMRÜK-SÜMERSPORi m ılı M mı ı mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1955
  • Geçen hajtaki MİLLİYET MAÇ TAHMİN müsabakasında «500» Itrahfc mükâfatı kazanan J.Karagözyan dün gazetemize gelerek parasını almıştır.Yukarıda,gazetemiz idare Müdürü «500» liralık çeki hazırlarken,Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1955
  • [RÜÇHAN ÜN VER] Kız Liseleri arasındaki maçlara dün devam edilmiştir.Kandilli'nin Atatürk Kız Lisesi ile yaptığı maçta enteresan bir hâdise olmuş,Kandillililer hakemin çok teknik ve bilgili olduğunu*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1955
  • TURGAY VE COŞKUN ANKARADA Galatasaray profesyonel takımının iki as elemanı kaleci Turgay ile sağhaf Coşkun,dün akşamki trenle Yedeksubay Okulu testlerine girmek üzere Ankara'ya gitmişlerdir.Galatasara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1955
  • Millî namzetlerin tesbiti geri kaldı Millî Futbol Takımımızın tesbit ve ilânı dün de neticelenmemiştir.Millî Futbol Takımımız pazar akşamı yapılacak bir toplantıda ilân edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1955
  • Avusturya 'dan Notlar "f^€A7Cl*VG.Antrenör Walter Nausch diyor ki.Evet,Avusturya'lı gençlerin meşin toptan çok motosiklete heves ettikleri,bir hakikattir.Fakat çok tukur ki elimizde yetişmek için sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1955
  • İNGİLTERE İSPANYAYI 4-1 YENDİ s£HES 60 bin seyirci önünde oynanan millî maçta İngiltere İspanyayı 4-1 mağlûp etmiştir.Maçın ilk devresini İngilizler,bir penaltı kaçırmalarına rağmen 2-0 ileride bitirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1955
  • ^Ill!lli!llinill!1 KIŞ TRANSFERİ!I DÜN SONA ERDİ.J Kış transferi dün saat 17.30 da sona ermiştir.Bu sene ilk defa kıg 3 transferi çok heyecanlı geçmiş ve en son gün bilhassa Beşiktaşlı Aydın Tunulı'nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1955
  • Bu hafta oynaması muhtemel kadrolar Fenerbahçe ve Beşiktaş takımları Pazar günü Mithatpaşa Stadında oynayacakları mühim maça,ayrı ayrı çalışma şekilleriyle hazırlanmaktadırlar.Beşiktaş'ın Mano Palas't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1955
  • t Profesyonel ligde son puan durumu Takımlar O G B M A Y P Fenerbahçe 6 3 3 0 9 2 9 Beykoz 6 4 1 1 10 6 9 Beşiktaş 6 4 1 1 15 11 9 Galatasaray 5 3 1 1 10 6 7 Adalet 7 3 1 3 10 6 7 Vefa 6 2 2 2 8 6 6 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1955
  • •t 't:vv T&-[İLHAN DEMİRELİ Beykoz kalecisi Halil dün yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.Adalet'in tefıltkeli akınlarını fedakârane bir şekilde önledi.Yukarıda.Halil,K.Erol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor